Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BEZP PR OCHR GÓR
Liczba odnalezionych rekordów: 167Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/167
Nr opisu: 0000137234
Tytuł oryginału: Badania nieszczelno¶ci wewnętrznej stojaka zmechanizowanej obudowy ¶cianowej
Tytuł w wersji angielskiej: Examination of internal leakage of the mechanised mine roof support stand
Autorzy: D. Szurgacz, P. Więcek, Jarosław Brodny.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2020 nr 8, s. 2-7, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: zmechanizowana obudowa ¶cianowa ; nieszczelno¶ć wewnętrzna ; stojak hydrauliczny ; badania stanowiskowe ; blok zaworowy
Słowa kluczowe angielskie: support section ; internal leakage ; hydraulic leg ; bench test ; valve block
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


2/167
Nr opisu: 0000136501
Tytuł oryginału: Opracowanie prognoz wskaĽnika wypadków dla wybranych zakładów górniczych
Autorzy: G. Pelon, Stanisław Gil.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2020 nr 7, s. 2-15, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: górnictwo ; wskaĽnik wypadkowo¶ci ; prognozowanie
Słowa kluczowe angielskie: mining ; accident rate ; forecasting
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


3/167
Nr opisu: 0000136868
Tytuł oryginału: Prawne wymagania dla systemów monitorowania zagrożeń w kopalniach węgla kamiennego w Polsce
Tytuł w wersji angielskiej: Legal requirements for hazard monitoring systems in hard coal mines in Poland
Autorzy: Artur Dylong, I. Kuciara, S. Trenczek.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2020 nr 6, s. 9-15, bibliogr. 23 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: zagrożenia naturalne ; prawo geologiczne ; prawo górnicze ; system bezpieczeństwa ; górnictwo węgla kamiennego
Słowa kluczowe angielskie: natural hazards ; geological law ; mining law ; security system ; hard coal mining
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


4/167
Nr opisu: 0000138582
Tytuł oryginału: Radiowy system telekomunikacyjny RWCS dla wyrobisk komorowo-filarowych
Tytuł w wersji angielskiej: RWCS radio telecommunications system for excavations of room and pillar system
Autorzy: Antoni Wojaczek, Kazimierz** Mi¶kiewicz, T. Cierpisz, G. Galowy.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2020 nr 9, s. 2-6, bibliogr. 3 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: radiokomunikacja w górnictwie ; ł±czno¶ć radiowa w wyrobiskach komorowo-filarowych ; RWCS
Słowa kluczowe angielskie: radiocommunication in mining ; radio communication for excavations of room and pillar system ; RWCS ; Ruggedized Wireless Communication System
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


5/167
Nr opisu: 0000130674
Tytuł oryginału: Analiza wyników badań schładzacza powietrza w aparatach regeneracyjnych typu W-70 i BG-4 plus
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of air cooler test results for W-70 and BG 4 plus breathing apparatuses
Autorzy: Piotr Bańka, M. Koszyk.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2019 nr 7, s. 9-13, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: ratownictwo górnicze ; aparat regeneracyjny ; schładzacz
Słowa kluczowe angielskie: mining rescue work ; regeneration apparatus ; cooler
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


6/167
Nr opisu: 0000129852
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci stosowania klauzuli opt-out w górnictwie wobec proponowanych zmian w obowi±zuj±cych systemach czasu pracy
Tytuł w wersji angielskiej: The possibilities of applying the opt-out clause in mining towards the changes proposed to applicable in work-time system
Autorzy: Alicja Kozera.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2019 nr 4, s. 21-24, bibliogr. 18 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: górnictwo ; prawo pracy ; czas pracy ; klauzula opt-out
Słowa kluczowe angielskie: mining ; labour law ; working time ; opt-out clause
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


7/167
Nr opisu: 0000129475
Tytuł oryginału: Rejestracja i archiwizacja pracy kopalnianych systemów ł±czno¶ci telefonicznej
Tytuł w wersji angielskiej: Recording and archiving the operation of mining telephone communication systems in the light of obligatory regulations
Autorzy: Kazimierz** Mi¶kiewicz, Antoni Wojaczek.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2019 nr 3, s. 3-7, bibliogr. 13 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: ogólnozakładowa ł±czno¶ć telefoniczna ; kopalniany system telekomunikacyjny ; rejestracja poł±czeń ; archiwizacja poł±czeń ; próba poł±czenia
Słowa kluczowe angielskie: all-plant telephone communication ; mine telecommunication system ; recording of connections ; archiving of connections ; connection attempt
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


8/167
Nr opisu: 0000128640
Tytuł oryginału: Uproszczona analiza przebiegu deformacji ci±głych w miejscu posadowienia obiektu
Tytuł w wersji angielskiej: Simplified analysis of continuous deformations in the place of building foundation
Autorzy: Piotr Strzałkowski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2019 nr 2, s. 3-8, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: deformacja ci±gła ; obiekt budowlany ; wpływ eksploatacji górniczej ; teoria Budryka-Knothego
Słowa kluczowe angielskie: continuous deformation ; building object ; impact of mining exploitation ; Budryk-Knothe's theory
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


9/167
Nr opisu: 0000133990
Tytuł oryginału: Wyniki badań linek ratowniczych w aspekcie szybko¶ci ich zakładania i poruszania się w zadymionej komorze ćwiczeń przez zastępy ratownicze
Tytuł w wersji angielskiej: Results of tests of rescue lines in terms of their fastening speed and moving in a test chamber filled with smoke by rescue teams
Autorzy: M. Koszyk, Aneta Grodzicka, S. Rzepecki.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2019 nr 12, s. 15-23, bibliogr. 3 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: ratownictwo górnicze ; aparat regeneracyjny ; linka ratownicza
Słowa kluczowe angielskie: mining rescue work ; regeneration apparatus ; lifeline
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


10/167
Nr opisu: 0000127982
Tytuł oryginału: Analiza często¶ci akcji serca ratownika górniczego
Tytuł w wersji angielskiej: Heart rate analysis of a mining rescuer
Autorzy: Aneta Grodzicka, Jan* Szl±zak, P. Buchwald, J. Dopierała.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2018 nr 12, s. 10-16, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: ratownictwo górnicze ; ćwiczenia ruchowe ; badanie tętna
Słowa kluczowe angielskie: mine rescue ; physical exercises ; heart rate test
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


11/167
Nr opisu: 0000123462
Tytuł oryginału: Badania ¶wiadomo¶ci społecznej na temat geologicznego składowania CO2 w Polsce (Artykuł polemiczny)
Tytuł w wersji angielskiej: Awareness of Polish society on carbon injection (own research)
Autorzy: M. Weiss, Marcin Lutyński.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2018 nr 5, s. 3-10, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: dwutlenek węgla ; CCS ; akceptacja społeczna ; konflikt społeczny ; składowanie CO2
Słowa kluczowe angielskie: carbon dioxide ; CCS ; social acceptance ; social conflict ; CO2 storage
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


12/167
Nr opisu: 0000122918
Tytuł oryginału: Modelowanie prognozy wypadkowo¶ci w górnictwie na przykładzie wybranej kopalni węgla kamiennego
Tytuł w wersji angielskiej: Modeling of accidents forecast in mining industry on the example of selected coal mine
Autorzy: G. Pelon, Stanisław Gil.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2018 nr 4, s. 18-32, bibliogr. 19 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: górnictwo ; wypadki w górnictwie ; wskaĽnik wypadkowo¶ci ; prognozowanie
Słowa kluczowe angielskie: mining ; accidents in mining industry ; accident rate ; forecasting
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


13/167
Nr opisu: 0000124505
Tytuł oryginału: Studium czynników demotywuj±cych pracowników do bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwach górniczych
Tytuł w wersji angielskiej: A study of the factors which discourage employees from employing safe work practices in mining companies
Autorzy: Małgorzata Wyganowska.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2018 nr 6, s. 11-15, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo pracy ; demotywacja ; górnictwo
Słowa kluczowe angielskie: work safety ; demotivation ; mining
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


14/167
Nr opisu: 0000122610
Tytuł oryginału: Techniczne aspekty rewitalizacji obiektów pogórniczych
Tytuł w wersji angielskiej: Technical aspects of revitalization of post-mining objects
Autorzy: Stanisław Duży, Grzegorz Dyduch, Wojciech** Preidl, Sandra* Utko.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2018 nr 3, s. 11-18, bibliogr. 13 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: rewitalizacja ; obiekt pogórniczy ; budownictwo podziemne
Słowa kluczowe angielskie: revitalization ; post-mining object ; underground construction
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


15/167
Nr opisu: 0000125573
Tytuł oryginału: Uprawnienia i zadania służby bhp w obecnym stanie prawnym i możliwo¶ci prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy przez pracowników tej służby
Tytuł w wersji angielskiej: Powers and tasks of OHS services in the current legal make-up and the possibility of conducting occupational health and safety training by OHS officers
Autorzy: Alicja Kozera.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2018 nr 9, s. 27-29, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: górnictwo ; szkolenie BHP ; prawo pracy ; służba BHP
Słowa kluczowe angielskie: mining ; OHS training ; labour law ; OHS service
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


16/167
Nr opisu: 0000118990
Tytuł oryginału: Projekt eksploatacji w filarze szybów głównych uwzględniaj±cy ochronę zakładu przeróbczego i szybu
Tytuł w wersji angielskiej: Exploitation project in the pillar of main shafts considering the protection of the coal preparation plant and shaft
Autorzy: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, A. Chowaniec.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2017 nr 8, s. 3-10, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: projekt eksploatacji ; wpływ eksploatacji górniczej ; deformacja górnicza ; pomiar
Słowa kluczowe angielskie: exploitation project ; impact of underground mining ; mining deformation ; measurement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


17/167
Nr opisu: 0000118991
Tytuł oryginału: Społeczne aspekty zwi±zane z komercyjnym składowaniem dwutlenku węgla w Polsce (Komunikat)
Tytuł w wersji angielskiej: Social aspects related to commercial carbon dioxide storage in Poland
Autorzy: M. Weiss, Marcin Lutyński.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2017 nr 8, s. 28-31, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: dwutlenek węgla ; CCS ; akceptacja społeczna
Słowa kluczowe angielskie: carbon dioxide ; CCS ; social acceptance
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


18/167
Nr opisu: 0000117885
Tytuł oryginału: Studium przypadku wyst±pienia zapadliska na terenie górniczym
Tytuł w wersji angielskiej: Case study on the occurrence of a subsidence within a mining area
Autorzy: Piotr Strzałkowski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2017 nr 7, s. 3-7, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: zapadlisko ; prognozowanie ; eksploatacja górnicza ; teren górniczy ; osiadanie
Słowa kluczowe angielskie: sinkhole ; prediction ; mining exploitation ; mining area ; subsidence
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


19/167
Nr opisu: 0000114841
Tytuł oryginału: Wpływ uskoku na zmiany profilu niecki obniżeniowej w ¶wietle wyników pomiarów geodezyjnych
Tytuł w wersji angielskiej: The influence of fault on the changes of subsidence trough profile in the light of geodetic measurements
Autorzy: Roman ¦cigała, Piotr Strzałkowski, Katarzyna Szafulera.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2017 nr 2, s. 3-10, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: wpływ eksploatacji górniczej ; deformacja ci±gła ; strefa uskoku
Słowa kluczowe angielskie: impact of mining ; discontinuous deformation ; fault zone
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


20/167
Nr opisu: 0000120080
Tytuł oryginału: Wykonanie wlotu do szybu V KWK "Pniówek"
Tytuł w wersji angielskiej: Construction of a shaft mouth for KWK "Pniówek" Shaft V
Autorzy: A. Skrzydło, Piotr** Głuch, K. Filipowicz.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2017 nr 10, s. 22-30, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: szyb ; wlot szybowy ; obudowa ; roboty górnicze
Słowa kluczowe angielskie: shaft ; shaft inlet ; lining ; mining works
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


21/167
Nr opisu: 0000109675
Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo pracy górników i ratowników w warunkach mikroklimatu kopalń podziemnych
Tytuł w wersji angielskiej: Occupational safety of mines and rescures in microclimate conditions of underground mines
Autorzy: Jan** Drenda.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2016 nr 10, s. 7-16, bibliogr. 20 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: mikroklimat kopalni ; dyskomfort cieplny ; warunki cieplne ; bezpieczeństwo klimatyczne
Słowa kluczowe angielskie: microclimate of mine ; thermal discomfort ; climatic conditions ; climate security
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


22/167
Nr opisu: 0000108596
Tytuł oryginału: Czas trwania ruchów terenu górniczego w ¶wietle wyników pomiarów geodezyjnych
Tytuł w wersji angielskiej: The duration of mining land shifts evidenced by geodetic survey
Autorzy: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski, Roman ¦cigała.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2016 nr 9, s. 3-7, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: ruchy górotworu ; proces deformacji ; pomiar geodezyjny ; teren górniczy
Słowa kluczowe angielskie: earth movements ; deformation process ; geodetic measurement ; mining area
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


23/167
Nr opisu: 0000108600
Tytuł oryginału: Kruszywa łamane w likwidacji wielkowymiarowych płytkich pustek podziemnych
Tytuł w wersji angielskiej: The possibility of crushed aggregates use for filling of large, shallow underground voids
Autorzy: Grzegorz Strozik.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2016 nr 9, s. 20-27, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: wypełnianie pustki poeksploatacyjnej ; kruszywo łamane ; pustka międzyziarnowa ; hydrotransport
Słowa kluczowe angielskie: filling of void-closure ; broken aggregate ; intergranular void ; hydrotransport
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


24/167
Nr opisu: 0000110622
Tytuł oryginału: Przykład analizy sumowania deformacji terenu górniczego w długim przedziale czasu
Tytuł w wersji angielskiej: Example of analysis of adding long-term mining area deformations
Autorzy: Piotr Strzałkowski, Katarzyna Szafulera.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2016 nr 10, s. 14-19, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: deformacja terenu górniczego ; eksploatacja górnicza ; wskaĽnik deformacji ; sumowanie deformacji
Słowa kluczowe angielskie: mining area deformation ; mining exploitation ; deformation indicator ; deformations adding
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


25/167
Nr opisu: 0000107031
Tytuł oryginału: Przykłady likwidacji płytkich wyrobisk stwarzaj±cych zagrożenie dla powierzchni terenu na podstawie do¶wiadczeń zagranicznych
Tytuł w wersji angielskiej: Examples of liquidation of shallow workings imposing risk of discontinuous deformations of land surface on the basis of foreign experience
Autorzy: Grzegorz Strozik.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2016 nr 6, s. 23-30, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: deformacja nieci±gła ; wypełnianie pustki poeksploatacyjnej ; ochrona powierzchni ; likwidacja kopalni ; płytka eksploatacja górnicza
Słowa kluczowe angielskie: discontinuous deformation ; filling of void-closure ; surface protection ; mine liquidation ; shallow mining excavations
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


26/167
Nr opisu: 0000106140
Tytuł oryginału: Wpływ ochrony cienkich pokładów węgla kamiennego na gospodarkę zasobami
Tytuł w wersji angielskiej: Impact of the protection of thin coal seam onto management of the resources
Autorzy: Borys* Borówka.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2016 nr 3, s. 18-25, bibliogr. 13 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: prawo górnicze ; parametr złoża ; węgiel kamienny ; ochrona zasobów
Słowa kluczowe angielskie: mining law ; deposit parameter ; hard coal ; resource protection
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


27/167
Nr opisu: 0000100558
Tytuł oryginału: Kryteria doboru wybranych elementów konstrukcyjnych górniczych kabli elektroenergetycznych ¶redniego napięcia
Tytuł w wersji angielskiej: The selection criteria for the particular elements of medium voltage mining power cables
Autorzy: Sergiusz Boron, M. Bogacz.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2015 nr 6, s. 22-26, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: górniczy kabel elektroenergetyczny ; bezpieczeństwo elektryczne ; niezawodno¶ć zasilania
Słowa kluczowe angielskie: mining power cable ; electrical safety ; reliability of power supply
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


28/167
Nr opisu: 0000101562
Tytuł oryginału: System gazometryczny - wymagania w przypadku nagłego wypływu metanu
Tytuł w wersji angielskiej: Gas metering system - requirements towards sudden methane leak
Autorzy: Andrzej Nowrot, S. Trenczek, Z. Krzystanek.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2015 nr 8, s. 3-9, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: górnictwo ; zagrożenia ; system monitorowania ; gazometria
Słowa kluczowe angielskie: mining ; hazards ; monitoring system ; gas monitoring system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


29/167
Nr opisu: 0000100557
Tytuł oryginału: Wyniki monitoringu autostrady A4 w rejonie MOP-ów Halemba i Wirek
Tytuł w wersji angielskiej: A4 motorway monitoring results for the Halemba and Wirek rest areas
Autorzy: Jan** Zych, M. Machowski, M. Tondera.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2015 nr 6, s. 3-14, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: autostrada A4 ; monitoring ; deformacja nieci±gła ; teren górniczy ; osiadanie powierzchni ; pomiary
Słowa kluczowe angielskie: A4 motorway ; monitoring ; discontinuous deformation ; mining area ; surface subsidence ; measurement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


30/167
Nr opisu: 0000092962
Tytuł oryginału: Badania ankietowe dotycz±ce prowadzenia szkoleń bhp w kopalniach węgla kamiennego (Komunikat)
Tytuł w wersji angielskiej: Surveys relating conduct training safety in coal mines
Autorzy: Aneta Grodzicka.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2014 nr 8, s. 35-39, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: górnictwo węgla kamiennego ; szkolenie BHP ; badanie ankietowe
Słowa kluczowe angielskie: hard coal mining ; health and safety training ; survey
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


31/167
Nr opisu: 0000131949
Tytuł oryginału: Korzy¶ci z zastosowania metody oceny cyklu życia (LCA) do oceny ¶rodowiskowej kopalni węgla kamiennego
Tytuł w wersji angielskiej: Advantages of using life cycle assessment in environmental assessment of a hard coal mine
Autorzy: A. ¦liwińska, Dorota Burchart-Korol.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2014 nr 6, 20-27, bibliogr. 40 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: analiza cyklu życia ; LCA ; ocena ¶rodowiskowa ; kopalnia węgla kamiennego
Słowa kluczowe angielskie: life cycle analysis ; LCA ; environmental assessment ; hard coal mine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


32/167
Nr opisu: 0000091878
Tytuł oryginału: Operatywne przewidywanie ryzyka wypadkowego w czasie prowadzenia eksploatacji ¶cianowej w warunkach zagrożenia t±pnięciem
Tytuł w wersji angielskiej: Operation forecasts of accident risk during longwall extraction in crump-risk conditions
Autorzy: Stanisław** Krzemień, Anna Manowska, A. Krzemień.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2014 nr 5, s. 23-28, bibliogr. 15 poz
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: ryzyko wypadkowe ; zagrożenie t±paniami ; metody organizacji pracy ; system zarz±dzania bezpieczeństwem i higien± pracy
Słowa kluczowe angielskie: accident risk ; rock burst hazard ; work organization methods ; occupational health and safety management system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


33/167
Nr opisu: 0000095162
Tytuł oryginału: Zlikwidowany szyb górniczy - propozycja procedur bezpieczeństwa, monitoringu gazowego i raportowania w zakresie możliwych wypływów gazów (komunikat)
Tytuł w wersji angielskiej: Closed coal mine shaft - the proposition of safety produceres, gas monitoring and reporting related to possible gas emissions
Autorzy: Paweł Wrona, D. Małek.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2014 nr 11, s. 28-31, bibliogr. 13 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: likwidacja kopalni ; gaz cieplarniany ; emisja dwutlenku węgla ; szyb kopalniany
Słowa kluczowe angielskie: mine liquidation ; greenhouse gas ; carbon dioxide emission ; pit shaft
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


34/167
Nr opisu: 0000084828
Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo pracy, a bezpieczeństwo zatrudnienia pracowników przedsiębiorstwa górniczego
Tytuł w wersji angielskiej: Employment and job security dissonance among mining companies' employees
Autorzy: Małgorzata Wyganowska, Katarzyna Tobór-Osadnik.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2013 nr 5, s. 20-25, bibliogr. 5 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo pracy ; zatrudnienie ; dysonans poznawczy ; przedsiębiorstwo górnicze
Słowa kluczowe angielskie: work safety ; employment ; cognitive dissonance ; mining enterprise
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


35/167
Nr opisu: 0000088663
Tytuł oryginału: Zwiększenie bezpieczeństwa przy stosowaniu strzemion obudowy górniczej
Tytuł w wersji angielskiej: Increasing safety in the use of mining shield shackles
Autorzy: Piotr** Głuch, J. Stra¶, Z. Barecki.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2013 nr 11, s. 14-25, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: górnictwo ; obudowa podporowa ; strzemię
Słowa kluczowe angielskie: mining ; standing support ; stirrup
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


36/167
Nr opisu: 0000073811
Tytuł oryginału: Analiza przyczyn ubytku zasobów węgla kamiennego na przykładzie jednej kopalni
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of reasons for the decrease in hard coal resources on example of one mine
Autorzy: Borys* Borówka.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2012 nr 9, s. 30-35, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: węgiel kamienny ; zasoby geologiczne ; zasoby przemysłowe
Słowa kluczowe angielskie: hard coal ; geological resources ; industrial resources
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


37/167
Nr opisu: 0000071691
Tytuł oryginału: Wpływ geometrii pola eksploatacyjnego i usytuowanie linii pomiarowej na błędy wyznaczonych parametrów we wzorach całkowo-geometrycznej teorii wpływów
Tytuł w wersji angielskiej: The effect of the exploitation field geometry and the location of the measuring line on the errors of parameters determined in formulas of the integral-geometrical theory of effects
Autorzy: Jan** Białek, Aleksandra Mierzejowska.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2012 nr 5, s. 3-9, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: deformacja terenu ; bł±d parametru ; teoria wpływów ; teren górniczy
Słowa kluczowe angielskie: ground deformation ; parameter error ; influence theory ; mining area
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


38/167
Nr opisu: 0000069316
Tytuł oryginału: Eksploatacyjne uszkodzenia bębnów łańcuchów górniczych przeno¶ników zgrzebłowych
Tytuł w wersji angielskiej: Operational damages of chain drums of scrapor conveyors
Autorzy: Marian** Dolipski, Tadeusz* Giza, Stanisław** Mikuła, Piotr** Sobota.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2011 nr 12, s. 3-8, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: przeno¶nik zgrzebłowy ; bęben łańcuchowy ; mechanizm zużycia ; maszyna górnicza
Słowa kluczowe angielskie: scraper conveyor ; chain barrel ; mechanism of wear ; mining machine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


39/167
Nr opisu: 0000068603
Tytuł oryginału: Pierwszy etap akcji ratowniczej po zapaleniu się metanu i powstaniu pożaru w KWK "So¶nica"
Autorzy: Aneta Grodzicka, J. Kohut, Józef** Sułkowski, W. Urbaniak, P. Wojtacha.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2011 nr 10, s. 12-18, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: ratownictwo górnicze ; wybuch metanu ; bhp ; górnictwo ; Kopalnia Węgla Kamiennego So¶nica
Słowa kluczowe angielskie: mining rescue work ; methane explosion ; occupational health and safety ; mining ; So¶nica Hard Coal Mine
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


40/167
Nr opisu: 0000066319
Tytuł oryginału: Ubytek zasypu w zlikwidowanym szybie jako potencjalne Ľródło zagrożenia gazowego
Autorzy: Paweł Wrona.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2011 nr 5, s. 27-33, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: likwidacja kopalni ; likwidacja szybu ; zagrożenie gazowe ; dwutlenek węgla
Słowa kluczowe angielskie: mine liquidation ; shaft liquidation ; gas hazard ; carbon dioxide
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


41/167
Nr opisu: 0000063942
Tytuł oryginału: Wpływ liczby punktów pomiarowych oraz głęboko¶ci eksploatacji na bł±d wyznaczenia warto¶ci wybranych parametrów teorii wpływów
Autorzy: Jan** Białek, Aleksandra Mierzejowska.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2011 nr 2, s. 3-8, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: deformacja terenu ; bł±d parametru ; teren górniczy
Słowa kluczowe angielskie: ground deformation ; parameter error ; mining area
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


42/167
Nr opisu: 0000056034
Tytuł oryginału: Analiza i ocena ryzyka dla ¶rodowiska w zwi±zku ze składowaniem "odpadów węglowych" na zwałowiskach
Autorzy: Łukasz Gawor.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2010 nr 2, s. 11-14, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: przemysł górniczy ; zwałowisko odpadów powęglowych ; analiza ryzyka ; zagrożenia górnicze
Słowa kluczowe angielskie: mining industry ; coal waste dump ; risk analysis ; mining hazards
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


43/167
Nr opisu: 0000061271
Tytuł oryginału: Koncepcja dwustopniowego systemu ucieczkowego z zagrożonych rejonów w polskim górnictwie węglowym Artykuł reklamowy
Autorzy: K. Kuszej, Zbigniew Słota, Krzysztof Słota, Anna Morcinek, M. Maciaszek, J. Drogo¶.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2010 nr 10, s. 34-37, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo pracy ; ratownictwo górnicze ; aparat ucieczkowy
Słowa kluczowe angielskie: occupational safety ; mine rescue work ; self-rescuer
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


44/167
Nr opisu: 0000059484
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci stosowania i kontroli obudowy torkretowej wyrobisk korytarzowych na przykładzie KWK "Ziemowit"
Autorzy: K. Setlak, M. Moszko, Ł. Siodłak, Z. Rak, J. Stasica, Marek Jendry¶.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2010 nr 8, s. 23-36, bibliogr. 39 poz.
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: obudowa torkretowa ; monitoring ; no¶no¶ć obudowy ; korozja
Słowa kluczowe angielskie: gunite lining ; monitoring ; load capacity of lining ; corrosion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


45/167
Nr opisu: 0000058202
Tytuł oryginału: Prognozowane i pomierzone ekstremalne w czasie odkształcenia poziome
Autorzy: Jan** Białek.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2010 nr 7, s. 3-9, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: szkody górnicze ; deformacja terenu ; odkształcenie poziome ; teoria Budryka-Knothego
Słowa kluczowe angielskie: mining damage ; ground deformation ; horizontal deformation ; Budryk-Knothe's theory
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


46/167
Nr opisu: 0000059483
Tytuł oryginału: Torkretowanie jako element sztucznej bariery izolacyjnej podziemnego składowiska odpadów
Autorzy: M. Mazurkiewicz, Jan Palarski, Franciszek Plewa, Z. Piotrowski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2010 nr 8, s. 3-7, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: odpady ; odpady niebezpieczne ; bariera izolacyjna ; składowisko odpadów ; ochrona ¶rodowiska ; filtracja
Słowa kluczowe angielskie: waste ; hazardous waste ; insulating barrier ; landfill ; environmental protection ; filtration
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


47/167
Nr opisu: 0000058203
Tytuł oryginału: Wpływ oddziaływania zasilaczy przekształtnikowych na niezawodno¶ć i bezpieczeństwo pracy maszyn górniczych
Autorzy: Zygmunt** Szymański.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2010 nr 7, s. 19-23, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 2081-4224
Słowa kluczowe polskie: zasilacz przekształtnikowy ; maszyna górnicza ; wyższe harmoniczne ; pr±dy pasożytnicze
Słowa kluczowe angielskie: power converter ; mining machine ; higher harmonics ; parasitical currents
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


48/167
Nr opisu: 0000047576
Tytuł oryginału: Dobór uziemiaczy przeno¶nych oraz warto¶ci pr±dów zwarciowych
Autorzy: M. Krzystolik, G. Loska, Andrzej* Wiaterek.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2009 nr 2, s. 6-12, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: pr±d zwarciowy ; uziemiacz przeno¶ny ; uziemienie
Słowa kluczowe angielskie: short-circuit current ; portable equipment for earthing ; earthing
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


49/167
Nr opisu: 0000054784
Tytuł oryginału: Problemy stateczno¶ci maszyn górniczych na podwoziu g±sienicowym
Autorzy: Marian** Dolipski, Piotr Cheluszka, Eryk Remiorz, Piotr** Sobota.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2009 nr 12, s. 7-12, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: maszyna górnicza ; stateczno¶ć ; podwozie z g±sienicami gumowymi
Słowa kluczowe angielskie: mining machine ; stability ; rubber track undercarriage
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


50/167
Nr opisu: 0000036856
Tytuł oryginału: Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadzane przez CSRG jako podstawa do okre¶lenia wpływu niekorzystnych warunków klimatycznych na organizm górnika
Autorzy: Zbigniew Słota, Krzysztof Słota.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2008 nr 3, s. 28-33, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: warunki klimatyczne ; bezpieczeństwo pracy ; klimatyczne warunki pracy ; kopalnia głęboka ; dyskomfort cieplny ; górnik ; badanie lekarskie ; badanie psychologiczne ; komora klimatyczna
Słowa kluczowe angielskie: climatic conditions ; occupational safety ; climatic work conditions ; deep coal mine ; thermal discomfort ; miner ; medical examination ; psychological testing ; climatic chamber
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


51/167
Nr opisu: 0000036855
Tytuł oryginału: Ryzyko w akcjach ratowniczych prowadzonych w polach metanowych po powstaniu wybuchów lub pożarów
Autorzy: Józef** Sułkowski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2008 nr 3, s. 3-11, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: ratownictwo górnicze ; bezpieczeństwo pracy ; ryzyko ; zagrożenie metanowe ; wybuch metanu
Słowa kluczowe angielskie: mine rescue work ; occupational safety ; risk ; methane hazard ; methane explosion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


52/167
Nr opisu: 0000051488
Tytuł oryginału: Wykorzystanie wskaĽnika dyskomfortu cieplnego w ocenie ryzyka zawodowego przy analizie zagrożenia klimatycznego Cz. 1
Autorzy: Zbigniew Słota, Krzysztof Słota.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2008 nr 10, s. 7-12, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: dyskomfort cieplny ; ryzyko zawodowe ; zagrożenie klimatyczne ; bezpieczeństwo termiczne ; wentylacja kopalń ; kopalnia głęboka ; klimatyczne warunki pracy
Słowa kluczowe angielskie: thermal discomfort ; occupational risk ; climatic hazard ; thermal safety ; mine ventilation ; deep coal mine ; climatic work conditions
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


53/167
Nr opisu: 0000051489
Tytuł oryginału: Wykorzystanie wskaĽnika dyskomfortu cieplnego w ocenie ryzyka zawodowego przy analizie zagrożenia klimatycznego Cz. 2
Autorzy: Zbigniew Słota, Krzysztof Słota.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2008 nr 11, s. 11-15, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: dyskomfort cieplny ; ryzyko zawodowe ; zagrożenie klimatyczne ; bezpieczeństwo termiczne ; wentylacja kopalń ; kopalnia głęboka ; klimatyczne warunki pracy
Słowa kluczowe angielskie: thermal discomfort ; occupational risk ; climatic hazard ; thermal safety ; mine ventilation ; deep coal mine ; climatic work conditions
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


54/167
Nr opisu: 0000025838
Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie XVI wieku
Autorzy: Wojciech** Preidl.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2007 nr 4, s. 52-53, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: górnictwo ; bhp ; historia ; Agricola Georgius ; wypadki w górnictwie
Słowa kluczowe angielskie: mining ; occupational health and safety ; history ; Agricola Georgius ; accidents in mining industry
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


55/167
Nr opisu: 0000025839
Tytuł oryginału: Osiedla robotnicze - "niemi ¶wiadkowie" przemian w przemy¶le wydobywczym na Górnym ¦l±sku (wybrane przykłady)
Autorzy: Katarzyna Tobór-Osadnik.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2007 nr 4, s. 61-63, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: przemysł górniczy ; osiedle robotnicze ; osiedle patronackie ; Górny ¦l±sk
Słowa kluczowe angielskie: mining industry ; workers' housing estate ; patronage settlement ; Upper Silesia
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


56/167
Nr opisu: 0000023652
Tytuł oryginału: Procedura postępowania w zakresie ochrony istniej±cych obiektów budowlanych na terenach górniczych
Autorzy: Marian* Kawulok.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2007 nr 1, s. 9-14, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: teren górniczy ; ochrona obiektów budowlanych ; budynek mieszkalny ; eksploatacja górnicza ; odporno¶ć budynku
Słowa kluczowe angielskie: mining area ; protection of building objects ; residential building ; mining exploitation ; resistance of building
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


57/167
Nr opisu: 0000025837
Tytuł oryginału: Rola i warto¶ć tradycyjnej rodziny górniczej, dawniej i obecnie
Autorzy: Elżbieta* Leks-Bujak.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2007 nr 4, s. 38-40, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: rodzina górnicza ; tradycja ; system warto¶ci
Słowa kluczowe angielskie: miner's family ; tradition ; value system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


58/167
Nr opisu: 0000030631
Tytuł oryginału: Wpływ dodatkowych impedancji doziemnych na bezpieczeństwo eksplotacji sieci zasilaj±cych maszyny wysokowydajnych kompleksów ¶cianowych
Autorzy: Andrzej** Cholewa, Piotr** Gawor.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2007 nr 8, s. 18-27, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: sieć elektroenergetyczna ; zabezpieczenie elektroenergetyczne ; zasilanie maszyn górniczych ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie ; punkt neutralny sieci ; uziemienie
Słowa kluczowe angielskie: power system ; power protection ; supply of mining machines ; occupational safety in mining ; neutral point of network ; earthing
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


59/167
Nr opisu: 0000028822
Tytuł oryginału: Wpływ głęboko¶ci lokalizacji wyrobisk górniczych na niezawodno¶ć i bezpieczeństwo ich konstrukcji
Autorzy: Stanisław Duży.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2007 nr 6, s. 42-43, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: wyrobisko górnicze ; bezpieczeństwo konstrukcji ; niezawodno¶ć ; wytrzymało¶ć skał
Słowa kluczowe angielskie: mine working ; construction safety ; reliability ; rock strength
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


60/167
Nr opisu: 0000029883
Tytuł oryginału: Wpływ parametrów eksploatacyjnych kopalnianej trakcji elektrycznej na organizację ruchu poci±gów w podziemiach KWK
Autorzy: Zygmunt** Szymański.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2007 nr 7, s. 17-21, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: kopalnia węgla kamiennego ; trakcja elektryczna ; transport szynowy ; transport kopalniany ; sterowanie
Słowa kluczowe angielskie: hard coal mine ; electric traction ; rail transport ; mine transport ; control
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


61/167
Nr opisu: 0000018452
Tytuł oryginału: Dotychczasowe do¶wiadczenia z budowy dróg szybkiego ruchu na terenach górniczych
Autorzy: Jan** Zych.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2006 nr 2, s. 26-30, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: DT¦ ; teren górniczy ; autostrada A4 ; warunki geologiczno-górnicze ; warunki geotechniczne ; podłoże gruntowe
Słowa kluczowe angielskie: DT¦ ; mining area ; A4 motorway ; geological-mining conditions ; geotechnical conditions ; subsoil
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


62/167
Nr opisu: 0000121516
Tytuł oryginału: Kompleksowe oczyszczanie wód kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej z baru i izotopów radu
Autorzy: I. Pluta, Zygmunt Łukaszczyk, R. Badurski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2006 nr 1, s. 14-18, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: oczyszczanie wody ; Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. ; bar ; izotopy radu
Słowa kluczowe angielskie: water treatment ; Jastrzębska Coal Company ; barium ; radium isotopes
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


63/167
Nr opisu: 0000018718
Tytuł oryginału: Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa pracy w kopalni
Autorzy: Anna Morcinek-Pokrywka.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2006 nr 4, s. 30-35, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: uwarunkowania kulturowe ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie ; ankieta ; kultura bezpieczeństwa pracy
Słowa kluczowe angielskie: cultural conditioning ; occupational safety in mining ; survey ; work safety culture
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


64/167
Nr opisu: 0000022227
Tytuł oryginału: Nawierzchnia i budowle ziemne autostrad na terenach górniczych
Autorzy: Kazimierz** Kłosek.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2006 nr 10, s. 19-28, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: teren górniczy ; nawierzchnia drogowa ; budowla ziemna ; deformacja podłoża ; podłoże górnicze
Słowa kluczowe angielskie: mining area ; road pavement ; earth structure ; ground deformation ; mining subsoil
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


65/167
Nr opisu: 0000021439
Tytuł oryginału: Odnowa organizmu po znacznym wysiłku fizycznym w gor±cym ¶rodowisku pracy
Autorzy: Krzysztof Słota, Z. Słota.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2006 nr 9, s. 29-34, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: ¶rodowisko pracy ; klimatyczne warunki pracy ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie ; zagrożenie klimatyczne ; efektywno¶ć pracy
Słowa kluczowe angielskie: work environment ; climatic work conditions ; occupational safety in mining ; climatic hazard ; work efficiency
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


66/167
Nr opisu: 0000019674
Tytuł oryginału: Optymalizacja konstrukcji wyrobisk korytarzowych z uwzględnieniem zmienno¶ci warunków geologiczno-górniczych i niepewno¶ci informacji
Autorzy: Stanisław Duży.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2006 nr 6, s. 30-31, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: optymalizacja konstrukcji ; wyrobisko korytarzowe ; warunki geologiczno-górnicze ; niepewno¶ć informacji
Słowa kluczowe angielskie: optimization of construction ; dog heading ; geological-mining conditions ; information uncertainty
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


67/167
Nr opisu: 0000030908
Tytuł oryginału: Proces restrukturyzacji a ochrona ¶rodowiska na terenach górniczych
Autorzy: J. Dubiński, Marian Czesław Turek.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2006 nr 12, s. 4-9, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: restrukturyzacja górnictwa ; ochrona terenu górniczego ; zrównoważony rozwój ; ochrona ¶rodowiska ; wpływ na ¶rodowisko
Słowa kluczowe angielskie: mining restructuring ; mining area protection ; sustainable development ; environmental protection ; environmental impact
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


68/167
Nr opisu: 0000018451
Tytuł oryginału: Rzecz o szarlatanerii w naukach górniczych
Autorzy: Bernard** DrzęĽla, J. Dubiński.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2006 nr 3, s. 10-14
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: górnictwo ; nauki górnicze ; bł±d prognozy ; nierzetelno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: mining ; mining science ; forecast error ; nierzetelno¶ć
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


69/167
Nr opisu: 0000020460
Tytuł oryginału: System ekspertowy wspomagaj±cy dyspozytora przy kontroli zagrożenia pożarowego w kopalni węgla
Autorzy: Tomasz Grychowski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2006 nr 7, s. 7-12, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: system ekspertowy ; dyspozytor ; zagrożenie pożarowe ; kopalnia węgla ; gazometria automatyczna
Słowa kluczowe angielskie: expert system ; dispatcher ; fire hazard ; coal mine ; automatic gasometry
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


70/167
Nr opisu: 0000015535
Tytuł oryginału: Budowa Systemu Obsługi Kopalnianych Map Numerycznych
Autorzy: Marian Poniewiera, P. Kujawski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2005 nr 10, s. 21-26, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


71/167
Nr opisu: 0000012729
Tytuł oryginału: Ocena bezpieczeństwa konstrukcji wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego z uwzględnieniem zmienno¶ci warunków naturalnych i górniczych
Autorzy: Stanisław Duży.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2005 nr 6, s. 52-54, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: obudowa górnicza ; dobór obudowy ; obudowa stalowa ; teoria niezawodno¶ci ; bezpieczeństwo konstrukcji
Słowa kluczowe angielskie: mining support ; selection of support ; steel support ; reliability theory ; construction safety
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


72/167
Nr opisu: 0000011374
Tytuł oryginału: Ocena wpływu wdrażanych systemów zarz±dzania na poprawę stanu bezpieczeństwa w górnictwie
Autorzy: J. Juras, Marcin Krause.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2005 nr 2, s. 20-26, bibliogr. 30 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


73/167
Nr opisu: 0000014971
Tytuł oryginału: Ograniczenie zagrożenia powodowanego przez ładunki elektrostatyczne gromadzone na odzieży i sprzęcie ochrony indywidualnej w górnictwie
Autorzy: W. Skoropacki, Adam* Lipowczan.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2005 nr 9, s. 3-9, bibliogr. 33 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


74/167
Nr opisu: 0000012727
Tytuł oryginału: Przebieg procesu deformacji ze szczególnym uwzględnieniem fazy zaniku ruchów górotworu
Tytuł w wersji angielskiej: The course of deformation process with taking into account the decay phase of rock mass movement
Autorzy: Mirosław** Chudek, Piotr Strzałkowski, Roman ¦cigała.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2005 nr 6, s. 19-20, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: deformacja górotworu ; deformacja powierzchni ; osiadanie ; pomiar geodezyjny
Słowa kluczowe angielskie: rock mass deformation ; surface deformation ; subsidence ; geodetic measurement
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


75/167
Nr opisu: 0000012728
Tytuł oryginału: System komputerowy służ±cy ocenie wpływów podziemnej eksploatacji złóż na górotwór i powierzchnię terenu
Tytuł w wersji angielskiej: Computer system for assessment of underground extraction influences on the rock mass and land surface
Autorzy: Roman ¦cigała.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2005 nr 6, s. 35-37, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: deformacja górotworu ; prognozowanie ; teoria Budryka-Knothego ; stan ustalony ; stan nieustalony ; program komputerowy
Słowa kluczowe angielskie: rock mass deformation ; forecasting ; Budryk-Knothe's theory ; steady state ; transient state ; computer program
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


76/167
Nr opisu: 0000015536
Tytuł oryginału: System zarz±dzania ¶rodowiskowego - jako podstawa planowania strategicznego
Autorzy: L. Łyszczarz, Jacek** Węglarczyk.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2005 nr 10, s. 27-30
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


77/167
Nr opisu: 0000021281
Tytuł oryginału: Wzrost konkurencyjno¶ci kopalń węgla kamiennego wyzwaniem dla jednostek badawczo-rozwojowych
Autorzy: J. Dubiński, Marian Czesław Turek, Jan* Wachowicz.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2005 nr 8, s. 4-8, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


78/167
Nr opisu: 0000009879
Tytuł oryginału: Analiza możliwo¶ci ograniczenia zagrożeń górniczych i poprawy stanu ¶rodowiska naturalnego w polskich kopalniach węgla kamiennego
Autorzy: Jan Palarski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2004 nr 10, s. 3-9, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


79/167
Nr opisu: 0000009220
Tytuł oryginału: Dobór obudów zmechanizowanych
Autorzy: Walery** Szu¶cik.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2004 nr 6, s. 10-13, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


80/167
Nr opisu: 0000009252
Tytuł oryginału: Wykorzystanie metody sondażu opinii ekspertów dla potrzeb oceny ryzyka zawodowego w kopalni
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2004 nr 7, s. 18-24, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


81/167
Nr opisu: 0000008337
Tytuł oryginału: Wykorzystanie statystycznej analizy wypadków przy pracy w ocenie ryzyka zawodowego w kopalni
Autorzy: Marcin Krause.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2004 nr 3, s. 27-32, bibliogr. 30 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


82/167
Nr opisu: 0000010569
Tytuł oryginału: Wypadkowo¶ć pracowników kopalń węgla kamiennego w okresie restrukturyzacji z uwzględnieniem struktury zatrudnienia i struktury wiekowej
Autorzy: Józef Władysław** Parchański.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2004 nr 12, s. 22-29, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


83/167
Nr opisu: 0000003548
Tytuł oryginału: "Grosz" - Górniczy system oceny ryzyka zdrowotnego
Tytuł w wersji angielskiej: "Grosz" - a mining system of assessment of the health risk
Autorzy: Piotr Mocek.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2003 nr 8, s. 28-31, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: górnictwo węgla kamiennego ; ocena ryzyka zawodowego ; wspomaganie komputerowe ; metoda wskaĽnikowa ; system komputerowy w kopalni
Słowa kluczowe angielskie: hard coal mining ; occupational risk assessment ; computer aided ; indicator method ; coal mine computer system
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


84/167
Nr opisu: 0000010648
Tytuł oryginału: Przeno¶ny przyrz±d do zdalnego pomiaru stężenia gazów w atmosferze kopalnianej
Tytuł w wersji angielskiej: A portable instrument for remote measurement of concentration of gases in the mine atmosphere
Autorzy: Adam* Lipowczan, W. Skoropacki, B. Meinhardt, B. Pagieła.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2003 nr 8, s. 15-19, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: atmosfera kopalniana ; stężenie gazu ; gaz kopalniany ; tlen ; tlenek węgla ; siarkowodór ; urz±dzenie pomiarowe
Słowa kluczowe angielskie: mine air ; gas concentration ; mine gas ; oxygen ; carbon monoxide ; hydrogen sulphide ; measuring device
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


85/167
Nr opisu: 0000079297
Tytuł oryginału: Ocena ryzyka zawodowego jako element profilaktyki bhp w kopalniach Rudzkiej Spółki Węglowej S.A.
Autorzy: Henryk DĽwigoł, G. Ochman, S. Rajwa.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2002 nr 2, s. 21-25, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


86/167
Nr opisu: 0000000377
Tytuł oryginału: Ochronny pas podsadzkowy ze spoiwa mineralnego w warunkach KWK "Anna"
Autorzy: Marian** Madaj, E. Kubek, Marek** Wesołowski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2002 nr 11, s. 8-11, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


87/167
Nr opisu: 0000000379
Tytuł oryginału: Prognozowanie wpływu eksploatacji uwzględniaj±ce prędko¶ć postępu frontu
Autorzy: Mirosław** Chudek, Joanna* Flisowska-Walter.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2002 nr 8, s. 3-8, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


88/167
Nr opisu: 0000000375
Tytuł oryginału: Ryzyko dla ¶rodowiska w procesie likwidacji zakładów górniczych
Autorzy: Jan Palarski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2002 nr 4, s. 23-28, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


89/167
Nr opisu: 0000000378
Tytuł oryginału: Własno¶ci wytrzymało¶ciowe skał a badania dla potrzeb doboru obudowy wyrobisk
Autorzy: Stanisław Duży.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2002 nr 8, s. 13-17, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


90/167
Nr opisu: 0000000376
Tytuł oryginału: Wpływ ochronnego pasa podsadzkowego na stateczno¶ć chodnika pod¶cianowego J-3 w warunkach KWK "Anna" Modelowanie numeryczne
Autorzy: Marian** Madaj, Marek** Wesołowski, E. Kubek.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2002 nr 12, s. 18-22, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


91/167
Nr opisu: 0000121514
Tytuł oryginału: Wykorzystanie odpadów w kopalniach w aspekcie korzy¶ci dla ¶rodowiska wodnego
Autorzy: I. Pluta, M. Mazurkiewicz, Zygmunt Łukaszczyk.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2002 nr 10, s. 28-32, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Słowa kluczowe polskie: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. ; odpady kopalniane ; wody kopalniane ; ¶rodowisko wodne
Słowa kluczowe angielskie: Jastrzębska Coal Company ; mining waste ; mine water ; water environment
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


92/167
Nr opisu: 0000002294
Tytuł oryginału: Eksploatacja podziemna złóż pokładowych w aspekcie ochrony ¶rodowiska
Autorzy: Mirosław** Chudek.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2001 nr 1, s. 4-9, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


93/167
Nr opisu: 0000002121
Tytuł oryginału: Konsekwencje błędnych obliczeń pr±dów zwarciowych w kopalnianych sieciach elektroenergetycznych
Autorzy: Piotr** Gawor, Adam Cholewa.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2001 nr 5, s. 31-38, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


94/167
Nr opisu: 0000001795
Tytuł oryginału: Model migracji zanieczyszczeń z popiołów lotnych deponowanych w wyrobiskach podziemnych kopalń
Autorzy: Marek** Pozzi, Tadeusz Mzyk.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2001 nr 12, s. 9-12, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


95/167
Nr opisu: 0000002296
Tytuł oryginału: Niektóre mechanizmy spadku sejsmiczno¶ci z Zagłębiu Górno¶l±skim
Autorzy: Bernard** DrzęĽla.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2001 nr 1, s. 4-9, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


96/167
Nr opisu: 0000001794
Tytuł oryginału: Przykład rozwi±zania typoszeregu kotwi z prętem żebrowym
Autorzy: Piotr** Głuch.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2001 nr 12, s. 17-23
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


97/167
Nr opisu: 0000002089
Tytuł oryginału: Skale makrosejsmiczne - ich istota i zasady stosowania do oceny skutków wstz±sów górniczych
Autorzy: Bernard** DrzęĽla, J. Dubiński, G. Mutke.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2001 nr 6, s. 10-16, bibliogr. 27 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


98/167
Nr opisu: 0000002295
Tytuł oryginału: Stabilizacja przestrzenna odrzwi obudowy podporowej dla zwiększenia bezpieczeństwa jej stosowania
Autorzy: Piotr** Głuch.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2001 nr 1, s. 26-31, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


99/167
Nr opisu: 0000002122
Tytuł oryginału: Stany deformacyjne górotworu przy pewnych kształtach i zmieniaj±cych się zakresach dokonanej eksploatacji
Autorzy: Bernard** DrzęĽla.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2001 nr 5, s. 3-11, bibliogr. 27 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


100/167
Nr opisu: 0000005646
Tytuł oryginału: Aktywna ochrona chodników przy¶cianowych dla utrzymania ich w jednostronnym s±siedztwie zrobów
Autorzy: Piotr** Głuch.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2000 nr 8, s. 4-13, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


101/167
Nr opisu: 0000004058
Tytuł oryginału: Prognozowanie zagrożenia metanowego w rejonie wentylacyjnym ze ¶cian± przewietrzan± w układzie Z
Autorzy: Jerzy** Fr±czek.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2000 nr 9, s. 10-16, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


102/167
Nr opisu: 0000005449
Tytuł oryginału: Projekt ochrony przeciwdĽwiękowej w s±siedztwie stacji wentylatorów Szybu Cieszkowski kopalni "Paryż"
Autorzy: Rafał Żuchowski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2000 nr 1, s. 35-39, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


103/167
Nr opisu: 0000005468
Tytuł oryginału: Wpływ zmian projektu eksploatacji górniczej na cieki wodne w rejonie Niedobczyc
Autorzy: Henryk** Badura, A. Popek.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2000 nr 2, s. 20-25
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


104/167
Nr opisu: 0000079248
Tytuł oryginału: Zagrożenie t±paniami w kopalniach Rudzkiej Spółki Węglowej S.A.
Autorzy: Henryk DĽwigoł, A. Krzyżowski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2000 nr 11, s. 20-26, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


105/167
Nr opisu: 0000002107
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie bezpieczeństwem w górnictwie
Autorzy: Stanisław** Krzemień, Marcin Krause.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2000 nr 9, s. 21-33, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


106/167
Nr opisu: 0000021040
Tytuł oryginału: Deformacje nieci±głe typu liniowego na terenie miejscowo¶ci Gierałtowice jako przejaw intensywnej eksploatacji górniczej w niekorzystnych warunkach geologicznych
Autorzy: Marek Kruczkowski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1999 nr 7/8, s. 41-45, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


107/167
Nr opisu: 0000005279
Tytuł oryginału: Podstawowe pojęcia i definicje zarz±dzania bezpieczeństwem pracy w zastosowaniu górniczym
Autorzy: Stanisław** Krzemień, Marcin Krause.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1999 nr 11, s. 5-12, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


108/167
Nr opisu: 0000005328
Tytuł oryginału: Przyczyny zróżnicowania wzrostu wskażnika ciężko¶ci obrażeń przy równoczesnym zmniejszaniu się liczby wypadków ciężkich
Autorzy: Józef Władysław** Parchański.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1999 nr 12, s. 43-49, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


109/167
Nr opisu: 0000004966
Tytuł oryginału: Wpływ parametrów techniczno-technologicznych na no¶no¶ć kotwi wklejanych Cz. 2. Parametry technologiczne
Autorzy: Piotr** Głuch.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1999 nr 1, s. 43-50
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


110/167
Nr opisu: 0000005329
Tytuł oryginału: Zastępcze układy przewietrzania w pokładach metanowych zagrożonych t±paniami
Autorzy: Henryk** Badura, Piotr** Kołodziejczyk.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1999 nr 12, s. 20-29, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


111/167
Nr opisu: 0000024478
Tytuł oryginału: Likwidacja otwartego ognia metod± aktywn± w polu metanowym III kategorii w KWK "Jankowice"
Autorzy: Andrzej** Frycz, J. Sobik, Józef** Sułkowski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1998 nr 11, s. 16-19, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


112/167
Nr opisu: 0000024286
Tytuł oryginału: Próba usystematyzowania pojęcia przyczynowo¶ci wypadkowej Maszyny i urz±dzenia w ruchu
Autorzy: Edward** Cichowski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1998 nr 3, s. 6-11, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


113/167
Nr opisu: 0000024284
Tytuł oryginału: Unikanie przeci±żeń napędów w przeno¶nikach ¶cianowych
Autorzy: Marian** Dolipski, Piotr** Sobota.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1998 nr 1, s. 14-16
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


114/167
Nr opisu: 0000024508
Tytuł oryginału: Wpływ parametrów techniczno-technologicznych na no¶no¶ć kotwi wklejanych Cz. 1: Parametry techniczne kotwi i ładunków klejowych
Autorzy: Piotr** Głuch.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1998 nr 12, s. 17-25, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


115/167
Nr opisu: 0000024437
Tytuł oryginału: Wpływ wstrz±sów górniczych na obiekty powierzchniowe i uzbrojenie terenu w rejonie centrum Rydułtów
Autorzy: Jan** Białek, J. Gromysz.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1998 nr 9, s. 17-21, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


116/167
Nr opisu: 0000024346
Tytuł oryginału: Wprowadzenie systemu zarz±dzania ¶rodowiskiem na przykładzie Hiszpanii
Autorzy: J. Dulewski, P. Fernandez, J. Długosz, Andrzej* Chmiela.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1998 nr 5, s. 40-43
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


117/167
Nr opisu: 0000026523
Tytuł oryginału: Do¶wiadczenia z wykonywania szczelin w gruncie za pomoc± materiałów wybuchowych
Autorzy: Z. Baranowski, Jan** Zych.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1997 nr 8, s. 35-41, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


118/167
Nr opisu: 0000026452
Tytuł oryginału: Likwidacja metod± aktywn± czynnego pola pożarowego w pokładzie silnie metanowym
Autorzy: Henryk** Badura, Andrzej** Frycz, Józef** Sułkowski, J. ZieleĽnik.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1997 nr 4, s. 9-13, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


119/167
Nr opisu: 0000026522
Tytuł oryginału: O potrzebie normalizacyjnego uregulowania zasad zwalczania zagrożenia od pr±dów bł±dz±cych przy robotach strzelniczych
Autorzy: Piotr** Gawor.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1997 nr 8, s. 65-67, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


120/167
Nr opisu: 0000026484
Tytuł oryginału: Siła wi±zania kotwi wklejanych
Autorzy: Bernard** DrzęĽla, Piotr** Głuch.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1997 nr 7, s. 12-20
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


121/167
Nr opisu: 0000026498
Tytuł oryginału: Zagospodarowanie odpadów energetycznych w wyrobiskach podziemnych
Autorzy: Marian** Madaj, T. Burdzicki.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1997 nr 6, s. 38-43, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


122/167
Nr opisu: 0000035150
Tytuł oryginału: Monitoring gwarancj± bezpieczeństwa i rowoju obudowy kotwowej
Autorzy: J. Polok, L. Gł±b, Piotr** Głuch.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1996 nr 11, s. 14-24
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


123/167
Nr opisu: 0000035151
Tytuł oryginału: Obci±żenia dynamiczne obudowy wyrobisk górniczych powodowanych wstrz±sami masywu skalnego
Autorzy: Mirosław** Chudek, A. Zorychta.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1996 nr 11, s. 10-13
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


124/167
Nr opisu: 0000035175
Tytuł oryginału: Problematyka bhp w programie studiów na Wydziale Górnictwa i Geologii w Politechnice ¦l±skiej
Autorzy: Stanisław** Krzemień.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1996 nr 12, s. 36-43
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


125/167
Nr opisu: 0000035066
Tytuł oryginału: Sposoby dokumentowania sieci transmisyjnych w podziemnych zakładach górniczych
Autorzy: A. Rej, Kazimierz** Mi¶kiewicz, Antoni Wojaczek.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1996 nr 8, s. 25-32, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


126/167
Nr opisu: 0000034999
Tytuł oryginału: Wpływ postępu frontu ¶cianowego na szkody w obiektach
Autorzy: Jan** Białek.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1996 nr 7, s. 19-24, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


127/167
Nr opisu: 0000033036
Tytuł oryginału: Koncepcja budowy tunelu drogowego pod miastem Gliwice
Autorzy: Ryszard** Żyliński.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1995 nr 3, s. 33-36, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


128/167
Nr opisu: 0000032869
Tytuł oryginału: Metoda analizy statycznej budynków mieszkalnych na terenach górniczych o deformacjach nieci±głych
Autorzy: Lidia** Fedorowicz, Jan** Fedorowicz, Andrzej Cińcio.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1995 nr 1, s. 36-40, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


129/167
Nr opisu: 0000033034
Tytuł oryginału: Nowa filozofia w organizacji kontroli
Autorzy: Ryszard* Studenski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1995 nr 3, s. 45
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


130/167
Nr opisu: 0000032873
Tytuł oryginału: Obniżenia stropu nad eksploatowanym pokładem
Autorzy: Piotr Strzałkowski, Ryszard** Żyliński.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1995 nr 1, s. 41-45, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


131/167
Nr opisu: 0000032979
Tytuł oryginału: Ochrona terenów górniczych w USA w ¶wietle konferencji Pittsburgh'94
Autorzy: M. Kawulok, Kazimierz** Kłosek.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1995 nr 2, s. 87-90, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


132/167
Nr opisu: 0000032981
Tytuł oryginału: Pożary w szybach
Autorzy: Andrzej** Frycz.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1995 nr 2, s. 22-28, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


133/167
Nr opisu: 0000032982
Tytuł oryginału: Prognozowanie poeksploatacyjnych deformacji powierzchni terenu przy pomocy nowej funkcji wpływów
Autorzy: Andrzej** Flisowski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1995 nr 2, s. 12-17, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


134/167
Nr opisu: 0000032980
Tytuł oryginału: Projektowanie linii obserwacyjnych na terenach górniczych z uwzględnieniem uwarunkowań budowlanych
Autorzy: Jan** Zych, M. Kawulok.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1995 nr 2, s. 54-57, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


135/167
Nr opisu: 0000033033
Tytuł oryginału: Statystyka bezwypadkowych dni
Autorzy: Ryszard* Studenski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1995 nr 3, s. 46
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


136/167
Nr opisu: 0000033035
Tytuł oryginału: Stres zawodowy w górnictwie
Autorzy: Anna Gembalska-Kwiecień.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1995 nr 3, s. 43-44, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


137/167
Nr opisu: 0000059565
Tytuł oryginału: Wprowadzanie nowych systemów bezpiecznej pracy w kopalniach Gliwickiej Spółki Węglowej S.A. na przykładzie KWK "Knurów"
Autorzy: M. Kwaitkowski, Marian Czesław Turek, L. Wizner, Cz. Bartoszek.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1995 nr 3, s. 41-42
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


138/167
Nr opisu: 0000043514
Tytuł oryginału: Badania metodami elastooptyki rozkładu odkształceń w podłożu pod obiektem
Autorzy: Wojciech* Sitko, Bogusław** Cie¶lar, Szczepan* Wyra.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1994 nr 4, s. 49-55, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


139/167
Nr opisu: 0000043515
Tytuł oryginału: Funkcjonalno-przestrzenna przebudowa miasta na obszarze wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego
Autorzy: Ewa** Szady.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1994 nr 4, s. 56-60, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


140/167
Nr opisu: 0000043373
Tytuł oryginału: Geneza pylicy a nakazane poziomy bezpieczeństwa
Autorzy: Edward** Cichowski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1994 nr 2, s. 59-63, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


141/167
Nr opisu: 0000043402
Tytuł oryginału: Instytut Eksploatacji Złóż Politechniki ¦l±skiej
Autorzy: Bernard** DrzęĽla.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1994 nr 2, s. 69-70
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


142/167
Nr opisu: 0000043511
Tytuł oryginału: Metoda wyznaczania dróg ucieczkowych dla załogi zagrożonej pożarem
Autorzy: Henryk** Badura, Józef** Sułkowski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1994 nr 4, s. 7-11, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


143/167
Nr opisu: 0000043401
Tytuł oryginału: Mineralne spoiwo górnicze Utex-1 Kierunki zastosowań w budownictwie podziemnym
Autorzy: Marian** Madaj.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1994 nr 2, s. 43-46, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


144/167
Nr opisu: 0000043513
Tytuł oryginału: Przywracanie dla budownictwa terenów zagrożonych górniczymi deformacjami nieci±głymi
Autorzy: Bogdan** Kawalec.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1994 nr 4, s. 45-48, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


145/167
Nr opisu: 0000043400
Tytuł oryginału: Rachunek ekonomiczny skutków wypadków przy pracy
Autorzy: Andrzej* Rawicki.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1994 nr 2, s. 53-54, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


146/167
Nr opisu: 0000043305
Tytuł oryginału: Technologia formowania nasypów z odpadów kopalnianych
Autorzy: Bogdan** Kawalec.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1994 nr 1, s. 42-46, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


147/167
Nr opisu: 0000043307
Tytuł oryginału: Urzędy górnicze w 1993 roku
Autorzy: Janusz* Steinhoff.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1994 nr 1, s. 5-9
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


148/167
Nr opisu: 0000043403
Tytuł oryginału: Wpływ doszczelniania zrobów zawałowych na wielko¶ć deformacji powierzchni terenu
Autorzy: Ryszard** Żyliński, Piotr Strzałkowski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1994 nr 2, s. 48-52, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


149/167
Nr opisu: 0000043306
Tytuł oryginału: Wpływ napięcia zasilania na niebezpieczeństwo porażeń elektrycznych w kopalniach
Autorzy: Florian** Krasucki.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1994 nr 1, s. 10-15, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


150/167
Nr opisu: 0000043512
Tytuł oryginału: Wyznaczanie wymiarów filarów ochronnych dla obiektów powierzchniowych i szybów metod± programowania nieliniowego
Autorzy: Bernard** DrzęĽla, Piotr Bańka.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1994 nr 4, s. 39-44, bibliogr. 23 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


151/167
Nr opisu: 0000044933
Tytuł oryginału: Badania współczynnika tarcia wykładzin z ta¶m przeno¶nikowych
Autorzy: Alfred** Carbogno.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1993 nr 2, s. 43-50, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


152/167
Nr opisu: 0000045016
Tytuł oryginału: Instytut Mechanizacji Górnictwa Politechniki ¦l±skiej
Autorzy: Walery** Szu¶cik.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1993 nr 3, s. 14-15
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


153/167
Nr opisu: 0000044931
Tytuł oryginału: Koncepcje wł±czenia czynnych kopalń w organizm miasta
Autorzy: Ewa** Szady.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1993 nr 2, s. 67-74
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


154/167
Nr opisu: 0000044934
Tytuł oryginału: Kryteria dopuszczalnych deformacji budowli na terenach górniczych
Autorzy: Marian* Kawulok, Zdzisław* Sulimowski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1993 nr 2, s. 9-13, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


155/167
Nr opisu: 0000045017
Tytuł oryginału: Tunel pod Kanałem La Manche
Autorzy: Andrzej** Frycz.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1993 nr 3, s. 57-66, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


156/167
Nr opisu: 0000045180
Tytuł oryginału: Wpływ odkształceń poziomych na stan budynków jednorodzinnych obserwowany w rejonie ROW
Autorzy: Jan** Białek, P. Adamczyk, S. Słowik.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1993 nr 4, s. 20-25, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


157/167
Nr opisu: 0000044932
Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa wyci±gów szybowych
Autorzy: Sławomir* Brodziński, Z. ¦miałek.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1993 nr 2, s. 51-57, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


158/167
Nr opisu: 0000044930
Tytuł oryginału: Wykorzystanie wła¶ciwo¶ci cieplnych skał do oceny górotworu
Autorzy: Kazimierz** Chmura, Stefan* Twardoch.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1993 nr 1, s. 40-48, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


159/167
Nr opisu: 0000054628
Tytuł oryginału: Aktualne problemy bezpiecze¶stwa w polskim górnictwie
Autorzy: Janusz* Steinhoff.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1992 nr 1, s. 5-9
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


160/167
Nr opisu: 0000052399
Tytuł oryginału: Analiza osiadania punktów w czasie
Autorzy: Andrzej** Karchniwy, Piotr Strzałkowski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1992 nr 4, s. 45-52, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


161/167
Nr opisu: 0000052400
Tytuł oryginału: Kompatybilno¶ć elektromagnetyczna w ¶rodowisku górniczym
Autorzy: Florian** Krasucki.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1992 nr 4, s. 35-40, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


162/167
Nr opisu: 0000052408
Tytuł oryginału: Kryteria zagospodarowania odpadów przemysłowych w kopalniach [Cz. 1]
Autorzy: Jan Palarski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1992 nr 3, s. 8-15
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


163/167
Nr opisu: 0000059304
Tytuł oryginału: Kryteria zagospodarowania odpadów przemysłowych w kopalniach [Cz. 2]
Autorzy: Jan Palarski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1992 nr 4, s. 19-26
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


164/167
Nr opisu: 0000052401
Tytuł oryginału: Przemiany funkcjonalno-przestrzenne na terenach kopalń
Autorzy: Ewa** Szady.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1992 nr 4, s. 12-18, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


165/167
Nr opisu: 0000052398
Tytuł oryginału: Sposób prostowania budynków wychylonych z pionu
Autorzy: Antoni** Motyczka, Wojciech* Sitko, Szczepan* Wyra, T. Niemiec.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1992 nr 3, s. 23-29, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


166/167
Nr opisu: 0000052454
Tytuł oryginału: Zadania urzędów górniczych w zakresie ochrony ¶rodowiska
Autorzy: Piotr* Trzcionka, J. Dulewski, A. Jeżewski.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1992 nr 1, s. 14-17, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


167/167
Nr opisu: 0000052397
Tytuł oryginału: Zespoły zabytkowe górno¶l±skich kopalń
Autorzy: Ewa** Szady.
¬ródło: -Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1992 nr 3, s. 56-63
p-ISSN: 1505-0440
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4446


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie