Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ARCH OCHR ¦ROD
Liczba odnalezionych rekordów: 89Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/89
Nr opisu: 0000036584
Tytuł oryginału: Air contamination with nitrogen dioxide in the vicinity of Gliwice transport routes before opening the A4 motorway fragment Kleszczów - Gliwice
Tytuł w wersji polskiej: Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu w s±siedztwie szlaków komunikacyjnych Gliwic w okresie poprzedzaj±cym oddanie do użytku fragmentu autostrady A4 Kleszczów - Gliwice
Autorzy: Magdalena Żak, A. Loster, Barbara Kozielska, Edyta Melaniuk-Wolny.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2007 vol. 33 nr 4, s. 3-15, bibliogr. 35 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: zanieczyszczenie powietrza ; zanieczyszczenia komunikacyjne ; dwutlenek azotu
Słowa kluczowe angielskie: air pollution ; motorization pollutants ; nitrogen dioxide
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


2/89
Nr opisu: 0000031734
Tytuł oryginału: Chemical composition of surface layer of PM1, PM1-2.5, PM2.5-10
Tytuł w wersji polskiej: Skład chemiczny powierzchniowej warstwy pyłu PM1, PM1-2.5, PM2.5-10
Autorzy: K. Klejnowski, E. Talik, Józef Pastuszka, Wioletta* Rogula, A. Krasa.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2007 vol. 33 nr 3, s. 89-95, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: aerozol atmosferyczny ; skład chemiczny ; warstwa powierzchniowa ; rentgenowska spektroskopia fotoelektronów ; XPS ; PM1 ; PM2.5 ; PM10
Słowa kluczowe angielskie: atmospheric aerosol ; chemical composition ; surface layer ; X-ray photoelectron spectroscopy ; XPS ; PM1 ; PM2.5 ; PM10
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


3/89
Nr opisu: 0000031735
Tytuł oryginału: Concentration level and surface chemical composition of urban airborne particles near crossroads in Zabrze, Poland
Tytuł w wersji polskiej: Stężenie, struktura i skład chemiczny powierzchniowej warstwy pyłu atmosferycznego w okolicy skrzyżowania w Zabrzu
Autorzy: Wioletta* Rogula, Józef Pastuszka, E. Talik.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2007 vol. 33 nr 2, s. 23-34, bibliogr. 28 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: zanieczyszczenie powietrza ; aerozol atmosferyczny ; PM10 ; PM2.5 ; pojazd samochodowy ; emisja spalin ; rentgenowska spektroskopia fotoelektronów ; XPS
Słowa kluczowe angielskie: air pollution ; atmospheric aerosol ; PM10 ; PM2.5 ; motor vehicle ; exhaust gas emission ; X-ray photoelectron spectroscopy ; XPS
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


4/89
Nr opisu: 0000036790
Tytuł oryginału: Microbial oxidation of the mixed pyrite mill tailings
Tytuł w wersji polskiej: Biologiczne utlenianie mieszanych odpadów pirytów powęglowych z przemysłu energetycznego
Autorzy: Małgorzata** Pacholewska.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2007 vol. 33 nr 2, s. 79-92, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: utlenianie ; Acidithiobacillus Ferrooxidans ; przemysł energetyczny ; diagram Eh-pH
Słowa kluczowe angielskie: oxidation ; Acidithiobacillus Ferrooxidans ; power industry ; Eh-pH diagram
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


5/89
Nr opisu: 0000036789
Tytuł oryginału: Properties of particulate matter emitted from manufacturing ceramic products
Tytuł w wersji polskiej: Wła¶ciwo¶ci pyłu emitowanego podczas produkcji wyrobów ceramicznych
Autorzy: Jan** Konieczyński, B. Komosiński, Michał** Żelechower.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2007 vol. 33 nr 2, s. 3-22, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: aerozol atmosferyczny ; przemysł ceramiczny ; skład chemiczny ; skład mineralogiczny ; PM1 ; PM2.5 ; PM10
Słowa kluczowe angielskie: atmospheric aerosol ; ceramic industry ; chemical composition ; mineralogical composition ; PM1 ; PM2.5 ; PM10
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


6/89
Nr opisu: 0000023801
Tytuł oryginału: Coke plant wastewater treatment by Fenton reagent
Tytuł w wersji polskiej: Oczyszczanie ¶cieków koksowniczych z wykorzystaniem odczynnika Fentona
Autorzy: Krzysztof Barbusiński, J. Główkowska, K. Tomys.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2006 vol. 32 nr 3, s. 21- 28, bibliogr. 24 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: odczynnik Fentona ; ¶cieki koksownicze ; pogłębione utlenianie
Słowa kluczowe angielskie: Fenton reagent ; coke plant wastewater ; advanced oxidation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


7/89
Nr opisu: 0000020267
Tytuł oryginału: Degradation of crude oil in seawater and sand by mixed bacterial cultures
Tytuł w wersji polskiej: Rozkład ropy naftowej w wodzie morskiej w przybrzeżnym piasku przez mieszane kultury bakteryjne
Autorzy: Wioletta Przysta¶, N. Pasadakis, N. Kalogerakis.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2006 vol. 32 nr 1, s. 43-57, bibliogr. 37 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: ropa naftowa ; remediacja piasku ; woda morska ; bioaugmentacja ; biodegradacja ; marine bacteria
Słowa kluczowe angielskie: crude oil ; sand remediation ; seawater ; bioaugmentation ; biodegradation ; marine bacteria
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


8/89
Nr opisu: 0000020014
Tytuł oryginału: Granulometric composition of dust released from zinc and lead smelting
Tytuł w wersji polskiej: Skład ziarnowy pyłu powstaj±cego w procesach technologicznych hutnictwa cynku i ołowiu
Autorzy: Edyta Melaniuk-Wolny, Jan** Konieczyński, B. Komosiński.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2006 vol. 32 nr 1, s. 23-31, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: wytop ołowiu ; wytop cynku ; wielko¶ć cz±stek ; skład granulometryczny ; analiza statystyczna
Słowa kluczowe angielskie: lead smelting ; zinc smelting ; particle size ; granulometric composition ; statistical analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


9/89
Nr opisu: 0000018400
Tytuł oryginału: Indoor environment in buildings with natural ventilation
Tytuł w wersji polskiej: ¦rodowisko wewnętrzne w budynkach z wentylacj± naturaln±
Autorzy: Marian** Nantka.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2006 vol. 32 nr 1, s. 3-22, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: ¶rodowisko wewnętrzne ; wentylacja naturalna ; szczelno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: indoor environment ; natural ventilation ; airtightness
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


10/89
Nr opisu: 0000023800
Tytuł oryginału: Numerical prediction of the propagation of gaseous contaminants in the ventilated laboratory
Tytuł w wersji polskiej: Numeryczne prognozowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych w wentylownym laboratorium
Autorzy: Barbara** Lipska.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2006 vol. 32 nr 3, s. 3-19, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: wentylacja ; laboratorium ; przepływ powietrza ; zanieczyszczenie ; prognozowanie numeryczne
Słowa kluczowe angielskie: ventilation ; laboratory ; airflow ; contamination ; numerical prediction
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


11/89
Nr opisu: 0000020480
Tytuł oryginału: Soil properties of Markowice Racibórz district after the flood
Tytuł w wersji polskiej: Wła¶ciwo¶ci gleb Raciborza-Markowic po powodzi
Autorzy: Ewa* Cebula, Jan** Cebula, Jerzy** Ciba, B. Wyżgolik.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2006 vol. 32 nr 2, s. 81-92, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: gleba ; metale ciężkie ; zanieczyszczenie ; powódĽ
Słowa kluczowe angielskie: soil ; heavy metals ; pollution ; flood
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


12/89
Nr opisu: 0000023803
Tytuł oryginału: The effects of papilionaceous plants and biopreparation on petroleum hydrocarbons degradation in aged-polluted soil
Tytuł w wersji polskiej: Wpływ ro¶lin motylkowych i biopreparatów na usunięcie ropopochodnych z gleb o wieloletnim zanieczyszczeniu
Autorzy: Ewa Zabłocka-Godlewska, Wioletta Przysta¶.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2006 vol. 32 nr 4, s. 53-65, bibliogr. 47 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: biodegradacja węglowodorów ; ro¶liny motylkowe ; bioaugmentacja ; Pseudomonas
Słowa kluczowe angielskie: hydrocarbon biodegradation ; papilionaceous plant ; bioaugmentation ; Pseudomonas
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


13/89
Nr opisu: 0000011999
Tytuł oryginału: Assessment of trace elements content in products and wastes of coal treatment from the Upper-Silesian Basin
Tytuł w wersji polskiej: Ocena zawarto¶ci pierwiastków ¶ladowych w produktach i odpadach z przerobu węgli pochodz±cych z Górno¶l±skiego Zagłębia Węglowego
Autorzy: K. Srogi, Mariusz* Minkina.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2005 vol. 31 nr 1, s. 95-106, bibliogr. 26 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: pierwiastek ¶ladowy ; przeróbka węgla ; odpady przeróbcze ; odpady węglowe ; spektrometria atomowa ; woltamperometria ; Górno¶l±skie Zagłębie Węglowe
Słowa kluczowe angielskie: trace element ; coal preparation ; preparation refuse ; mining waste ; atomic spectrometry ; voltammetry ; Upper Silesian Coal Basin
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


14/89
Nr opisu: 0000015075
Tytuł oryginału: Effectiveness of "enhanced coagulation" in low mineralization water treatment
Tytuł w wersji polskiej: Skuteczno¶ć "głębokiej koagulacji" w uzdatnianiu wód o niskiej mineralizacji
Autorzy: Jolanta Gumińska.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2005 vol. 31 nr 3, s. 109-115, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: uzdatnianie wody ; zwi±zki organiczne ; koagulacja ; trihalometan
Słowa kluczowe angielskie: water treatment ; organic compounds ; coagulation ; trihalomethane
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


15/89
Nr opisu: 0000015074
Tytuł oryginału: Influence of recirculation rate on Co and No emission in HTAC combustion technology with natural gas
Tytuł w wersji polskiej: Wpływ stopnia recyrkulacji na emisję Co i No podczas spalaniia gazu w technologii HTAC
Autorzy: K. Malczyk, Andrzej Szlęk.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2005 vol. 31 nr 3, s. 37-48, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: Jezioro Długie ; rekultywacja ; napowietrzanie ; fosfor
Słowa kluczowe angielskie: Długie Lake ; recultivation ; air entrainment ; phosphorus
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


16/89
Nr opisu: 0000015295
Tytuł oryginału: Presence of pharmaceutics in wastewater from waste water treatment plant "Zabrze-¦ródmie¶cie" in Poland
Tytuł w wersji polskiej: Obecno¶ć farmaceutyków w ¶ciekach pochodz±cych z polskiej oczyszczalni ¶cieków "Zabrze-¦ródmie¶cie"
Autorzy: Ewa Felis, Korneliusz** Miksch, Joanna Surmacz-Górska, T. Ternes.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2005 vol. 31 nr 3, s. 49-58, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: ¶cieki komunalne ; ¶rodek kontrastuj±cy ; antybiotyk ; ¶rodek przecizapalny
Słowa kluczowe angielskie: municipal wastewater ; contrast media ; antibiotic ; anti-inflammatory agent
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


17/89
Nr opisu: 0000017849
Tytuł oryginału: Using of artificial neural networks in predictions of SO2, NO and NO2 concentrations in Gliwice, Poland
Tytuł w wersji polskiej: Predykacja stężeń SO2, NO i NO2 w Gliwicach z użyciem sztucznych sieci neuronowych
Autorzy: W. Rogula, Jacek* Żeliński.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2005 vol. 31 nr 4, s. 3-16, bibliogr. 27 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: perceptron wielowarstwowy ; sztuczna sieć neuronowa ; zanieczyszczenie powietrza ; predykcja ; zmienna wej¶ciowa ; dwutlenek azotu ; dwutlenek siarki ; zmienna wyj¶ciowa
Słowa kluczowe angielskie: multilayer perceptron ; artificial neural network ; air pollution ; prediction ; input variable ; nitrogen dioxide ; sulphur dioxide ; output variable
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


18/89
Nr opisu: 0000008283
Tytuł oryginału: Oznaczanie metod± PIXE i RBS pierwiastków ¶ladowych we frakcjach ziarnowych pyłu emitowanego z kotłów energetycznych
Tytuł w wersji angielskiej: PIXE/RBS method in analysis of granulometric composition of dust emitted from dry-bottom boilers burning pulverised coal
Autorzy: Joanna* Staisz, B. Rajchel, Jan** Konieczyński.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2004 vol. 30 nr 1, s. 65-78, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: zanieczyszczenie powietrza ; spalanie węgla ; pierwiastki ¶ladowe ; cz±stka stała ; rozkład wielko¶ci
Słowa kluczowe angielskie: air pollution ; coal combustion ; trace elements ; particulate matter ; size distribution
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


19/89
Nr opisu: 0000011362
Tytuł oryginału: Porównanie skumulowanej emisji pochodz±cej z operacji technologicznych i ze zużycia energii podczas wytwarzania wybranych wyrobów przemysłowych
Tytuł w wersji angielskiej: Comparison of cumulative technology emission and energy consumption emission while manufacturing selected industrial products
Autorzy: Agata Malina, Jan** Konieczyński.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2004 vol. 30 nr 4, s. 15-28, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: zużycie energii ; zanieczyszczenie ¶rodowiska ; Ľródła emisji przemysłowych
Słowa kluczowe angielskie: energy consumption ; environmental pollution ; industrial emission sources ; cumulated noxiousness index
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


20/89
Nr opisu: 0000009310
Tytuł oryginału: Wpływ przepracowanego oleju silnikowego na wybrane ro¶liny w pocz±tkowym okresie wzrostu
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of used oil on same plant species
Autorzy: Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz** Miksch.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2004 vol. 30 nr 2, s. 95-105, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: toksyczno¶ć ; zanieczyszczenie gleby ; zanieczyszczenia ; ropa naftowa ; fitoremediacja
Słowa kluczowe angielskie: toxicity ; soil pollution ; pollutants ; crude oil ; phytoremediation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


21/89
Nr opisu: 0000008282
Tytuł oryginału: Wpływ turbulencji strugi gazu na charakterystyki anemometryczne sond aspiracyjnych pyłomierzy grawimetrycznych
Tytuł w wersji angielskiej: Gas flow turbulence impact on anemometric characteristics of aspiration probes of gravimetric samplers
Autorzy: Przemysław* Kateusz, Zbigniew Popiołek, Jerzy** Szulikowski.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2004 vol. 30 nr 1, s. 43-63, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: prędko¶ć gazu ; próbkowanie izokinetyczne ; turbulencja ; isokinetic dust sampler ; izokinetyczny sampler pyłu
Słowa kluczowe angielskie: velocity of gas ; isokinetic sampling ; turbulence ; isokinetic dust sampler
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


22/89
Nr opisu: 0000011361
Tytuł oryginału: Wpływ zawarto¶ci tlenu na stopień przemiany wybranych zwi±zków organicznych w procesie katalitycznego spalania
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of oxygen concentration on selected organic compounds conversion degree in catalytical oxidation process
Autorzy: Walter Mucha, Jan** Konieczyński.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2004 vol. 30 nr 4, s. 3-14, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: spopielanie ; stopień konwersji ; katalizator utleniaj±cy ; zawarto¶ć tlenu ; oczyszczanie spalin
Słowa kluczowe angielskie: incineration ; conversion degree ; oxidation catalyst ; oxygen content ; flue gas purification
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


23/89
Nr opisu: 0000007569
Tytuł oryginału: Efekty zastosowania biopreparatów naturalnych i komercyjnych w bioremediacji gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi
Tytuł w wersji angielskiej: Effects of using natural and commercial biopreparations in biological reclamation of petroleum hydrocarbons polluted soils
Autorzy: Ewa Zabłocka-Godlewska, Korneliusz** Miksch.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2003 vol. 29 nr 4, s. 61-69, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: zanieczyszczenia ropopochodne ; zanieczyszczenie gleby ; biopreparat ; bioremediacja
Słowa kluczowe angielskie: petroleum hydrocarbons ; soil pollution ; biopreparation ; bioremediation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


24/89
Nr opisu: 0000007568
Tytuł oryginału: Spektrofotometryczne oznaczenia ¶ladów metali ciężkich w odpadach z produkcji filcu kapeluszniczego
Tytuł w wersji angielskiej: Spectrophotometric determination of heavy metal traces in wastes from felt production
Autorzy: Danuta** Matysek-Majewska.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2003 vol. 29 nr 3, s. 129-133, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: odpady chemiczne ; metale ciężkie ; spektrofotometria
Słowa kluczowe angielskie: chemical waste ; heavy metals ; spectrophotometry
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


25/89
Nr opisu: 0000018281
Tytuł oryginału: Udział traw w rozwoju zbiorowisk ro¶linnych w siedliskach trudnych
Tytuł w wersji angielskiej: Participation of grasses in the development of plant communities in difficult habitats
Autorzy: Anna** Patrzałek.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2003 vol. 29 nr 2, s. 57-65, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: zbiorowisko ro¶linne ; zwałowisko górnicze
Słowa kluczowe angielskie: plant community ; mining dump
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


26/89
Nr opisu: 0000007570
Tytuł oryginału: Wpływ szczepionek grzybowych na ubytek zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of fungal inocula on the removal of petroleum contaminants from soil
Autorzy: Wioletta Przysta¶, Krzysztof* Ulfig, Korneliusz** Miksch, A. Witała, J. Szdzuj.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2003 vol. 29 nr 4, s. 115-123, bibliogr. 30 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: zanieczyszczenie gleby ; węglowodory ropopochodne ; biodegradacja ; grzyby keratynolityczne ; biopreparat
Słowa kluczowe angielskie: petroleum hydrocarbons ; soil bioremediation ; biodegradation ; keratinolytic fungi ; biopreparation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


27/89
Nr opisu: 0000000338
Tytuł oryginału: Comparision of some wet decomposition methods for mercury determination in industrial waste
Tytuł w wersji polskiej: Porównanie mokrych metod mineralizacji w celu oznaczania rtęci w odpadach przemysłowych
Autorzy: Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka, Maria** Zołotajkin.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2002 vol. 28 nr 4, s. 117-125, bibliogr. 29 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


28/89
Nr opisu: 0000000336
Tytuł oryginału: Dezaktywacja roztworów absorpcyjnych chelatowej metody wspólnego usuwania SO2 i NOx
Autorzy: T. Rachwał, Tomasz* Suchecki.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2002 vol. 28 nr 3, s. 33-40, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


29/89
Nr opisu: 0000000335
Tytuł oryginału: Kinetyka redukcji FeIIIedta roztworami ditioninu sodowego
Autorzy: B. Mathews, Tomasz* Suchecki.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2002 vol. 28 nr 3, s. 21-31, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


30/89
Nr opisu: 0000000331
Tytuł oryginału: Metodyka postępowania z nieopisanymi odczynnikami chemicznymi przeznaczonymi do utylizacji lub eliminacji
Autorzy: Andrzej** Skibiński, Teofil** Korolewicz, Jacek** Majewski, M. Majka, Andrzej** Rajca, Marian Turek.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2002 vol. 28 nr 2, s. 107-125, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


31/89
Nr opisu: 0000000334
Tytuł oryginału: Modelowanie rozprzestrzeniania emisji z pojazdów samochodowych w terenie zabudowanym
Autorzy: Marek** Janusz, Jan** Nadziakiewicz.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2002 vol. 28 nr 3, s. 5-20, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


32/89
Nr opisu: 0000000337
Tytuł oryginału: Toxic influence of new wood preservatives on plants growth
Tytuł w wersji polskiej: Toksyczny wpływ nowych ¶rodków ochrony drewna na wzrost ro¶lin
Autorzy: Elżbieta Grabińska-Sota, D. Witecy.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2002 vol. 28 nr 4, s. 27-32, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


33/89
Nr opisu: 0000000333
Tytuł oryginału: Usuwanie metali ciężkich z ciekłych odpadów z laboratorium dydaktycznego chemii nieorganicznej
Autorzy: Marian Turek, Teofil** Korolewicz, Jacek** Majewski.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2002 vol. 28 nr 2, s. 127-133, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


34/89
Nr opisu: 0000077021
Tytuł oryginału: Zastosowanie techniki membranowej do wzbogacania biogazu
Tytuł w wersji angielskiej: Application of membrane technique for enrichment of landfill gas
Autorzy: Barbara* Białecka.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2002 vol. 28 nr 1, s. 5-19, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: separacja gazów ; membrana ; biogaz wysypiskowy
Słowa kluczowe angielskie: gas separation ; membrane ; landfill biogas
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


35/89
Nr opisu: 0000001753
Tytuł oryginału: Badania i możliwo¶ci aplikacyjne osadnika z lamelowym wypełnieniem płytowym
Autorzy: Jan** Hehlmann, Andrzej** Bryczkowski, E. Kujawska.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2001 vol. 27 nr 2, s. 61-79, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


36/89
Nr opisu: 0000001755
Tytuł oryginału: Chemical forms of iron in the composts obtained from municipal solid waste contaminated with pulverized metallic Fe, Fe2O3 or FeS
Tytuł w wersji polskiej: Formy chemiczne żelaza w kompostach otrzymanych z odpadów komunalnych zanieczyszczonych pyłem metali cznym Fe, tlenkiem Fe2O3 lub siarczkiem FeS
Autorzy: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2001 vol. 27 nr 1, s. 101-114, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


37/89
Nr opisu: 0000001752
Tytuł oryginału: Model matematyczny walcowej komory pirolitycznej
Autorzy: Krzysztof Wacławiak, Jan** Nadziakiewicz.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2001 vol. 27 nr 4, s. 7-25, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


38/89
Nr opisu: 0000001757
Tytuł oryginału: Oznaczanie jonów bromianowych i bromkowych w wodzie pitnej metod± chromatografii jonowej
Autorzy: Urszula** Olsińska, Antoni* Olsiński.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2001 vol. 27 nr 3, s. 85-99, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


39/89
Nr opisu: 0000000195
Tytuł oryginału: Biodegradacja i toksyczno¶ć wybranych ¶rodków ochrony ro¶lin
Autorzy: Elżbieta Grabińska-Sota, Joanna Kalka, E. Wi¶niowska.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2000 vol. 26 nr 4, s. 21-31, bibliogr. 26 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


40/89
Nr opisu: 0000005479
Tytuł oryginału: Extraction removal of lead from soil
Autorzy: Teofil** Korolewicz, Marian Turek, Jerzy** Ciba.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2000 vol. 26 nr 1, s. 83-91, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


41/89
Nr opisu: 0000005523
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci podczyszczania odcieków z wysypisk metodami biologicznymi
Autorzy: Joanna Surmacz-Górska, Korneliusz** Miksch, Tatiana* Kita.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2000 vol. 26 nr 3, s. 43-54, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


42/89
Nr opisu: 0000005480
Tytuł oryginału: Wstępna ocena emisji pierwiastków ¶ladowych w wyniku spalania węgla kamiennego
Autorzy: Joanna* Staisz, Anna** Pasoń-Konieczyńska, Jan** Konieczyński.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2000 vol. 26 nr 1, s. 7-20, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


43/89
Nr opisu: 0000002081
Tytuł oryginału: Zmiany aktywno¶ci enzymatycznej gleby w procesie biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych przy zastosowaniu biopreparatów
Autorzy: Wioletta Przysta¶, Korneliusz** Miksch, Anna Małachowska-Jutsz.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2000 vol. 26 nr 2, s. 59-70, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


44/89
Nr opisu: 0000005238
Tytuł oryginału: Badania aplikacyjne hybrydowego separatora mgieł i kropel z gazów technologicznych
Autorzy: Jan** Hehlmann, Wojciech Mokrosz, Krzysztof Kiraga, Barbara* Domalik.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1999 vol. 25 nr 2, s. 75-90, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


45/89
Nr opisu: 0000005078
Tytuł oryginału: Badania kinetyki procesu katalitycznego utleniania S(IV) w roztworach wodnych o stężeniach zbliżonych do atmosferycznych
Autorzy: Irena** Wilkosz, Jan** Konieczyński, Elwira Zajusz-Zubek.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1999 vol. 25 nr 1, s. 51-62, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


46/89
Nr opisu: 0000005237
Tytuł oryginału: Changes in copper forms while composting municipal solid waste
Autorzy: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1999 vol. 25 nr 2, s. 121-129, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


47/89
Nr opisu: 0000005079
Tytuł oryginału: Funkcja anemometryczna aspiracyjnej sondy zerowej pyłomierza grawimetrycznego P-10ZA
Autorzy: Jerzy** Szulikowski, Przemysław* Kateusz.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1999 vol. 25 nr 1, s. 41-50, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


48/89
Nr opisu: 0000005236
Tytuł oryginału: Funkcja anemometryczna aspiracyjnej sondy zerowej pyłomierza grawimetrycznego P-10ZA
Autorzy: Jerzy** Szulikowski, Przemysław* Kateusz.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1999 vol. 25 nr 2, s. 163-172, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


49/89
Nr opisu: 0000005341
Tytuł oryginału: Mokre gaszenie koksu w wieżach z wypełnieniem komórkowym
Autorzy: Jan** Hehlmann, Bernard* Marcinkiewicz, J. Kapała.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1999 vol. 25 nr 3, s. 33-53, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


50/89
Nr opisu: 0000005239
Tytuł oryginału: Problemy utylizacji gazów odlotowych z instalacji syntezy chemicznej
Autorzy: Jan** Hehlmann, E. Kujawska, Krzysztof Kiraga.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1999 vol. 25 nr 2, s. 61-73, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


51/89
Nr opisu: 0000005080
Tytuł oryginału: Scalony wskaĽnik emisji substancji zanieczyszczaj±cych powietrze w procesie spalania węgla
Autorzy: Jan** Konieczyński, Anna** Pasoń-Konieczyńska.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1999 vol. 25 nr 1, s. 29-40, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


52/89
Nr opisu: 0000005076
Tytuł oryginału: The composting process effect on the chemical changes of mercury(II) sulphide in the municipal solid waste
Autorzy: Jerzy** Ciba, Joanna Kluczka, Maria** Zołotajkin.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1999 vol. 25 nr 1, s. 125-132, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


53/89
Nr opisu: 0000005306
Tytuł oryginału: Wpływ warunków spalania oleju lekkiego na emisję substancji toksycznych w paleniskach małej mocy
Autorzy: Ryszard* Wilk, Andrzej Szlęk, Robert* Pi±tek, Zygmunt Zieliński.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1999 vol. 25 nr 4, s. 131-146, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


54/89
Nr opisu: 0000005240
Tytuł oryginału: Wpływ warunków spalania oleju opałowego lekkiego na emisję substancji toksycznych w paleniskach małej mocy
Autorzy: Ryszard* Wilk, Andrzej Szlęk, Robert* Pi±tek, Zygmunt Zieliński.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1999 vol. 25 nr 2, s. 45-60, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


55/89
Nr opisu: 0000005077
Tytuł oryginału: Zastosowanie procesu flotacji w oczyszczaniu wód barwnych
Autorzy: Waldemar** Sawiniak, Marcin Kłos.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1999 vol. 25 nr 1, s. 71-81, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


56/89
Nr opisu: 0000024487
Tytuł oryginału: Formy chemiczne kadmu w kompostach otrzymywanych z odpadów komunalnych zanieczyszczonych pyłem metalicznego kadmu oraz tlenkiem i siarczkiem kadmu
Autorzy: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Jan** Cebula.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1998 vol. 24 nr 2, s. 131-140, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


57/89
Nr opisu: 0000024561
Tytuł oryginału: The properties of the process of reduction of nitrogen oxides on a carbon sorbent
Autorzy: Krzysztof* Jastrz±b, Józef** Szarawara.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1998 vol. 24 nr 4, s. 59-75, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


58/89
Nr opisu: 0000024563
Tytuł oryginału: Wpływ nawożenia osadem dennym na aktywno¶ć enzymatyczn± zwałowiska odpadów węgla kamiennego
Autorzy: Jacek* Pelczar, Krzysztof Loska, Edyta Melaniuk-Wolny.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1998 vol. 24 nr 3, s. 95-101, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


59/89
Nr opisu: 0000024562
Tytuł oryginału: Zagadnienia termodynamiki, kinetyki i inżynierii reaktorowej w obliczeniach technologicznych
Autorzy: Józef** Szarawara.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1998 vol. 24 nr 4, s. 15-33, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: PL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


60/89
Nr opisu: 0000024488
Tytuł oryginału: Zastosowanie pomiarów aktywno¶ci enzymatycznej w procesie biologicznej defosfatacji ¶cieków
Autorzy: Bernadetta* Czerska, Korneliusz** Miksch, N. Matsche, A. Franz.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1998 vol. 24 nr 2, s. 61-72, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


61/89
Nr opisu: 0000026497
Tytuł oryginału: Wpływ dawkowania ozonu i nadtlenku wodoru na stężenie bromianów
Autorzy: Urszula** Olsińska, R. Michalski.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1997 vol. 23 nr 1/2, s. 45-54, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


62/89
Nr opisu: 0000026589
Tytuł oryginału: Wpływ mikrostruktury strugi kropel na zmniejszenie emisji NOx przy spalaniu oleju
Autorzy: Ryszard* Wilk, Andrzej Szlęk.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1997 vol. 23 nr 3/4, s. 31-45, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


63/89
Nr opisu: 0000026496
Tytuł oryginału: Występowanie i oznaczanie wielopier¶cieniowych węglowodorów aromatycznych i ich pochodnych w wybranych osadach ¶ciekowych
Autorzy: B. Janoszka, D. Bodzek, Michał** Bodzek.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1997 vol. 23 nr 1/2, s. 55-68, bibliogr. 29 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


64/89
Nr opisu: 0000035218
Tytuł oryginału: Buffer capacity of the NH3-H2SO4-HNO3-CO2-H2O atmospheric system
Autorzy: Irena** Wilkosz.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1996 z. 3/4, s. 73-82, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


65/89
Nr opisu: 0000035219
Tytuł oryginału: Korelacja stężeń pyłu, substancji smołowych i benzo( )pirenu w emisji i imisji z baterii pieców Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach
Autorzy: Piotr* Wasilewski, Andrzej** Mianowski, Cz. Olczak, Zygmunt* Swaryczewski.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1996 z. 3/4, s. 19-30, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


66/89
Nr opisu: 0000033463
Tytuł oryginału: Biodegradacja całkowita wybranych dipolioksyetylenoalkiloamin
Autorzy: Marta* Janosz-Rajczyk, Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław** Jurkiewicz.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1995 vol. 23 nr 3/4, s. 105-123, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


67/89
Nr opisu: 0000033158
Tytuł oryginału: Oznaczanie pierwiastków mikro¶ladowych we włosach ludzkich
Autorzy: J. Trzcionka, Jerzy** Ciba.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1995 z. 3/4, s. 151-161, bibliogr. 121 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


68/89
Nr opisu: 0000078789
Tytuł oryginału: Analysis of chemical equilibria in the atmospheric system NH3-H2SO4-HNO3-CO2-H2O
Autorzy: Irena** Wilkosz.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1994 z. 3/4, s. 7-17, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


69/89
Nr opisu: 0000078780
Tytuł oryginału: Effect of some atmospheric gaseous pollutants on equilibrium composition of liquid atmospheric aerosols
Autorzy: Irena** Wilkosz, K. Wilkosz.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1994 z. 1/2, s. 17-29, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


70/89
Nr opisu: 0000078778
Tytuł oryginału: Hydrogen ion concentration in the N(-III)-S(VI)-N(V)-H2O system
Autorzy: Irena** Wilkosz.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1994 z. 1/2, s. 7-15, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


71/89
Nr opisu: 0000045286
Tytuł oryginału: Modelling of a ultrafiltration treatment of wastewaters containing emulsive oils
Autorzy: Michał** Bodzek, Krystyna** Konieczny.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1993 z. 3/4, s. 43-58, bibliogr. 43 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


72/89
Nr opisu: 0000078777
Tytuł oryginału: Równowagi chemiczne w atmosferycznym układzie N(III)-S(VI)-N(V)-H2O
Autorzy: Irena** Wilkosz, K. Wilkosz.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1993 z. 1/2, s. 19-29, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


73/89
Nr opisu: 0000052502
Tytuł oryginału: Model matematyczny powstawania tlenków azotu przy spalaniu strugowym oleju napędowego
Autorzy: Ryszard* Wilk, Andrzej Szlęk, A. Witek.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1992 nr 2, s. 7-13, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


74/89
Nr opisu: 0000078774
Tytuł oryginału: Model matematyczny procesów usuwania zanieczyszczeń gazowych z powietrza przez krople wody
Autorzy: Irena** Wilkosz, K. Wilkosz.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1992 z. 2, s. 15-26, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


75/89
Nr opisu: 0000078776
Tytuł oryginału: Współczynniki aktywno¶ci w wieloskładnikowych roztworach słabych elektrolitów układ NH3 - SO2-H2O
Autorzy: Irena** Wilkosz, K. Wilkosz.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1992 z. 3/4, s. 21-32, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


76/89
Nr opisu: 0000052610
Tytuł oryginału: Wykorzystanie techniki widmowej IR i 1H NMR do badania biodegradacji substancji powierzchniowo czynnej
Autorzy: Marta* Janosz-Rajczyk.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1992 nr 3/4, s. 47-56, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


77/89
Nr opisu: 0000052423
Tytuł oryginału: Zastosowanie ultrafiltracji do usuwania koloidów i emulsji z wód i ¶cieków
Autorzy: Krystyna** Konieczny, Michał** Bodzek.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1992 z. 1, s. 163-180, bibliogr. 30 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


78/89
Nr opisu: 0000052424
Tytuł oryginału: Zastosowanie ultrafiltracji w biologicznym oczyszczaniu ¶cieków metod± osadu czynnego
Autorzy: Michał** Bodzek, Zuzanna* Dębkowska, Małgorzata Kowalska.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1992 z. 1, s. 145-161, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


79/89
Nr opisu: 0000053684
Tytuł oryginału: Badania strat ci¶nienia w modelach mieszalników statycznych do uzdatniania wody
Autorzy: Florian Piechurski, Karol** Ku¶.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1991 z. 1, s. 99-107, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


80/89
Nr opisu: 0000053683
Tytuł oryginału: Emisja substancji zanieczyszczaj±cych z domowych pieców węglowych
Autorzy: Jan** Konieczyński, Anna** Pasoń, T. Kaczyńska, J. Szeliga.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1991 z. 1, s. 33-43, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


81/89
Nr opisu: 0000053685
Tytuł oryginału: Kryteria podobieństwa modelowania przepływów w warstwie zawieszonego osadu w osadnikach kontaktowych
Autorzy: Karol** Ku¶.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1991 z. 1, s. 121-138, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


82/89
Nr opisu: 0000053680
Tytuł oryginału: Methane fermentation and microbiological reduction of sulphates exemplified on liquid industrial wastes
Autorzy: Marta* Janosz-Rajczyk, Elżbieta Grabińska-Sota, Stanisław** Jurkiewicz, Janina* Tarniowy, Michał* Szendzielorz.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1991 nr 2, s. 81-90, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


83/89
Nr opisu: 0000053687
Tytuł oryginału: Mikrobiologiczny rozkład fitoplanktonu oraz regeneracja azotu i fosforu w badaniach modelowych
Autorzy: Helena** Petrycka, Joanna* Mrozowska, I. Kempa.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1991 z. 3/4, s. 143-149, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


84/89
Nr opisu: 0000053686
Tytuł oryginału: Ultrafiltracja ¶cieków emulsyjnych
Autorzy: Krystyna** Konieczny, Michał** Bodzek.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1991 nr 1, s. 139-158, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


85/89
Nr opisu: 0000060186
Tytuł oryginału: A dynamic method of adaptation and control of the metabolic activity of activated sludge
Autorzy: Korneliusz** Miksch.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1990 nr 1/2, s. 165-177, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


86/89
Nr opisu: 0000060185
Tytuł oryginału: Wpływ gwałtownych zmian obci±żenia substratowego na aktywno¶ć enzymatyczn± osadu czynnego
Autorzy: Krzysztof Barbusiński.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1990 nr 1/2, s. 179-191, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


87/89
Nr opisu: 0000060793
Tytuł oryginału: Homeostaza heterogennych populacji mikroorganizmów czynnych w procesach oczyszczania ¶cieków
Autorzy: Korneliusz** Miksch.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1989 z. 3/4, s. 27-37, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3868


88/89
Nr opisu: 0000060792
Tytuł oryginału: Homeostaza mikroorganizmów osadu czynnego w warunkach sterowania zawarto¶ci± biomasy
Autorzy: Krzysztof Barbusiński.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1989 z. 3/4, s. 39-52, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3868


89/89
Nr opisu: 0000064183
Tytuł oryginału: Model matematyczny wła¶ciwo¶ci statycznych i dynamicznych biologicznej oczyszczalni ¶cieków
Autorzy: Jerzy** KuĽnik.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 1988 z. 1/2, s. 21-37, bibliogr. 48 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie