Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ARCH NAUKI MATER
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000009308
Tytuł oryginału: Computer simulation of the diffusive segregation of impurities on the grain boundaries of metallic polycrystals
Tytuł w wersji polskiej: Symulacja komputerowa dyfuzyjnych procesów segregacji zanieczyszczeń na granicach ziaren polikryształów metalicznych
Autorzy: Wojciech** Ozgowicz, Eugeniusz* Kosek.
¬ródło: -Arch. Nauki Mater. 2004 t. 25 nr 2, s. 93-112, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0138-032X
Słowa kluczowe polskie: stop ; segregacja międzykrystaliczna ; symulacja elementarnych przeskoków atomów w strukturze dwuwymiarowej ; model dyfuzji ; program DYFUZJA
Słowa kluczowe angielskie: alloy ; intercrystalline segregation ; simulating diffusive atom jumps in a two dimensional structure ; diffusion model ; DYFUZJA program
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4182


2/19
Nr opisu: 0000009846
Tytuł oryginału: Glass characterization in PbO-B2O3-Al2O3-Wo3
Tytuł w wersji polskiej: Charakterystyka szkieł na bazie PbO-B2O3-Al2O3-Wo3
Autorzy: Joanna* Pisarska, [i in.].
¬ródło: -Arch. Nauki Mater. 2004 t. 25 nr 3, s. 193-202, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0138-032X
Słowa kluczowe polskie: szkła ołowiowo-boranowe ; wła¶ciwo¶ci strukturalne ; wła¶ciwo¶ci optyczne ; dyfrakcja rentgenowska ; XRD ; spektroskopia w podczerwieni ; absorpcja ¶wiatła
Słowa kluczowe angielskie: lead borate glasses ; structural properties ; optical properties ; X-ray diffraction ; XRD ; infrared spectroscopy ; absorption of light
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4182


3/19
Nr opisu: 0000008699
Tytuł oryginału: Investigations of Pr - doped fluoroindate glass Synthesis, properties and applications
Tytuł w wersji polskiej: Szkła fluoroindowe domieszkowane jonami PR3+ Synteza, wła¶ciwo¶ci i zastosowania
Autorzy: Joanna* Pisarska, W. Pisarski.
¬ródło: -Arch. Nauki Mater. 2004 t. 25 nr 1, s. 37-51, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0138-032X
Słowa kluczowe polskie: szkło fluoroindowe ; rentgenowska analiza fazowa ; XRD ; mikroanaliza rentgenowska ; spektroskopia optyczna ; DSC ; spektroskopia w podczerwieni ; EPMA
Słowa kluczowe angielskie: fluoroindate glass ; X-ray phase analysis ; XRD ; electron probe microanalysis ; optical spectroscopy ; DSC ; infrared spectroscopy ; EPMA
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4182


4/19
Nr opisu: 0000009847
Tytuł oryginału: TEM investigation of oscillatory compressed Fe Armco
Tytuł w wersji polskiej: Badania za pomoc± TEM żelaza Armco ¶ciskanego oscylacyjnie
Autorzy: Kinga Rodak.
¬ródło: -Arch. Nauki Mater. 2004 t. 25 nr 3, s. 203-209, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0138-032X
Słowa kluczowe polskie: żelazo Armco ; substruktura ; TEM ; odkształcenie ; ¶ciskanie oscylacyjne
Słowa kluczowe angielskie: Armco iron ; substructure ; TEM ; deformation ; oscillatory compression
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4182


5/19
Nr opisu: 0000008700
Tytuł oryginału: Własno¶ci magnetyczne nanokrystalicznych kobaltowych materiałów proszkowych magnetycznie miękkich i nanokompozytów z silikonow± osnow±
Tytuł w wersji angielskiej: Magnetic properties of nanocrystalline cobalt based powder soft magnetic materials and nanocomposites with silicon matrix
Autorzy: Ryszard** Nowosielski, Leszek** Dobrzański, Stefan** Griner, Jarosław Konieczny.
¬ródło: -Arch. Nauki Mater. 2004 t. 25 nr 1, s. 53-72, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 0138-032X
Słowa kluczowe polskie: nanokompozyt z osnow± silikonow± ; materiał proszkowy ; szkło metaliczne na osnowie kobaltu ; mielenie wysokoenergetyczne ; wygrzewanie izotermiczne ; własno¶ci magnetyczne
Słowa kluczowe angielskie: silicon matrix nanocomposite ; powder material ; metallic glasses based on cobalt ; high-energy milling ; isothermal heat treatment ; magnetic properties
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4182


6/19
Nr opisu: 0000008767
Tytuł oryginału: Wpływ procesów nanokrystalizacji szkieł metalicznych typu FeCuNbSiB na własno¶ci magnetyczne
Autorzy: Ryszard** Nowosielski, Paweł* Gramatyka, Stefan** Griner.
¬ródło: -Arch. Nauki Mater. 2003 t. 24 nr 4, s. 357-371, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0138-032X
Słowa kluczowe polskie: nanokrystalizacja ; szkło metaliczne ; własno¶ci magnetyczne
Słowa kluczowe angielskie: nanocrystallization ; metallic glass ; magnetic properties
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4182


7/19
Nr opisu: 0000000321
Tytuł oryginału: Analiza profilu linii dyfrakcyjnych litych próbek stopu Fe-13,7Cr-24,3Ni-1,9Ti-1,3Mo
Autorzy: L. Paj±k, Kazimierz** Ducki.
¬ródło: -Arch. Nauki Mater. 2002 t. 23 nr 1, s. 51-66, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0138-032X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4182


8/19
Nr opisu: 0000000322
Tytuł oryginału: Materiałowe i funkcjonalne uwarunkowania technologii ekspansyjnego osadzania wewnętrznych wykładzin z PE ruroci±gów
Autorzy: Gabriel Wróbel, Andrzej** Pusz.
¬ródło: -Arch. Nauki Mater. 2002 t. 23 nr 1, s. 67-81, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0138-032X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4182


9/19
Nr opisu: 0000000323
Tytuł oryginału: Nikiel jako prekursor cz±stek aluminidków w kompozycie z osnow± aluminiow±
Autorzy: Anita Olszówka-Myalska.
¬ródło: -Arch. Nauki Mater. 2002 t. 23 nr 3, s. 235-246, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0138-032X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4182


10/19
Nr opisu: 0000002637
Tytuł oryginału: Przyczyny powiększenia twardo¶ci siluminu AlSi17 z dodatkami stopowymi po obróbce cieplnej
Autorzy: Jarosław Pi±tkowski, Franciszek** Binczyk.
¬ródło: -Arch. Nauki Mater. 2002 t. 23 nr 4, s. 337-349, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0138-032X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4182


11/19
Nr opisu: 0000000246
Tytuł oryginału: Nowy pogl±d na oddziaływanie fosforu w procesie kształtowania struktury pierwotnej siluminów nadeutektycznych
Autorzy: Franciszek** Binczyk, Jarosław Pi±tkowski.
¬ródło: -Arch. Nauki Mater. 2000 t. 21 nr 3/4, s. 199-213, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0138-032X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4182


12/19
Nr opisu: 0000005344
Tytuł oryginału: Mezoporowate sita molekularne - otrzymywanie, wła¶ciwo¶ci, zastosowanie
Autorzy: Andrzej Gierczycki, Andrzej* Jarzębski, J. Mrowiec-Białoń, Ewa** Gierczycka, M. Kargol.
¬ródło: -Arch. Nauki Mater. 1999 t. 20 nr 3, s. 145-153, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0138-032X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4182


13/19
Nr opisu: 0000035287
Tytuł oryginału: Description of the curve of transition of L20G cast steel to the brittle state
Autorzy: J. Cybo, Stanisław** Jura, J. Chmiela.
¬ródło: -Arch. Nauki Mater. 1996 t. 17 nr 3, s. 237-248, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0138-032X
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4182


14/19
Nr opisu: 0000033338
Tytuł oryginału: Wpływ cz±stek ceramicznych na krzepnięcie kompozytów Al-SiC i Al-Al2O3
Autorzy: Józef** ¦leziona.
¬ródło: -Arch. Nauki Mater. 1995 t. 16 nr 2, s. 163-178, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0138-032X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4182


15/19
Nr opisu: 0000043551
Tytuł oryginału: Computer aided selection of X-ray exposure conditions of welds
Autorzy: Andrzej Klimpel, Krzysztof** Luksa, Andrzej** Szymański.
¬ródło: -Arch. Nauki Mater. 1994 t. 15 nr 1/2, s. 13-26, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0138-032X
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4182


16/19
Nr opisu: 0000043903
Tytuł oryginału: Fracture of high aluminium content alloy castings
Autorzy: Franciszek** Binczyk, Donat** Renowicz.
¬ródło: -Arch. Nauki Mater. 1994 t. 15 nr 3/4, s. 177-186, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0138-032X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4182


17/19
Nr opisu: 0000043552
Tytuł oryginału: The influence of hot forming and cooling conditions on the structure and mechanical properties of a V-N microalloyed constructional steel
Autorzy: Jan** Adamczyk, Roman** Wusatowski, Wojciech** Ozgowicz, Elżbieta** Kalinowska-Ozgowicz, Ryszard** Grzyb.
¬ródło: -Arch. Nauki Mater. 1994 t. 15 nr 1/2, s. 27-40, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0138-032X
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4182


18/19
Nr opisu: 0000052458
Tytuł oryginału: Czynniki kształtuj±ce strukturę i niektóre własno¶ci kompozytów Al - cz±stki ceramiczne
Autorzy: Józef** ¦leziona.
¬ródło: -Arch. Nauki Mater. 1992 t. 13 z. 3, s. 197-208, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0138-032X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4182


19/19
Nr opisu: 0000060883
Tytuł oryginału: Wpływ temperatury i czasu austenityzacji na progowy współczynnik intensywno¶ci naprężeń w elementach ze stali SW7M
Autorzy: Alicja Balin, Tadeusz** Lamber, Donat** Renowicz.
¬ródło: -Arch. Nauki Mater. 1989 t. 10 z. 3/4, s. 207-215, bibliogr. 30 poz.
p-ISSN: 0138-032X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4182


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie