Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ARCH INFORMAT TEOR STOSOW
Liczba odnalezionych rekordów: 77Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/77
Nr opisu: 0000016733
Tytuł oryginału: Efficiency comparison of classical contention MAC protocols in a wireless network
Tytuł w wersji polskiej: Porównanie wydajno¶ci rywalizuj±cych protokołów dostępu do ł±cza wykorzystuj±cych wykrywanie no¶nej
Autorzy: Bartłomiej Zieliński.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2005 t. 17 z. 3, s. 157-172, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Słowa kluczowe polskie: sieć bezprzewodowa ; protokół MAC
Słowa kluczowe angielskie: wireless network ; MAC protocol
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


2/77
Nr opisu: 0000014399
Tytuł oryginału: Finding clusters of different shapes and sizes using graph- and density-based clustering alghorithms
Tytuł w wersji polskiej: Grafowe i gęsto¶ciowe algorytmy grupowania w odkrywaniu grup różni±cych się kształtem i wielko¶ci±
Autorzy: Katarzyna St±por.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2005 t. 17 z. 2, s. 143-154, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Słowa kluczowe polskie: algorytm grupowania ; algorytm grafowy ; algorytm gęsto¶ciowy
Słowa kluczowe angielskie: clustering algorithm ; graph algorithm ; density algorithm
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


3/77
Nr opisu: 0000013741
Tytuł oryginału: Metoda wyznaczania złożono¶ci kolumnowej przeznaczona dla struktur matrycowych
Autorzy: Dariusz Kania.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2005 t. 17 z. 1, s. 65-76, bibliogr. 29 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Słowa kluczowe polskie: synteza logiczna ; dekompozycja ; CPLD
Słowa kluczowe angielskie: logic synthesis ; decomposition ; CPLD
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


4/77
Nr opisu: 0000014398
Tytuł oryginału: On detection of interconnect faults by a MISR compactor - unknown problems and new solutions
Tytuł w wersji polskiej: Wykrywanie uszkodzeń w poł±czeniach przez rejestr MISR - nieznane problemy i nowe rozwi±zania
Autorzy: Andrzej** Hławiczka, Krzysztof* Gucwa, Tomasz Garbolino, M. Kopeć.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2005 t. 17 z. 2, s. 109-126, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Słowa kluczowe polskie: BIST ; generator obrazu kontrolnego ; MISR
Słowa kluczowe angielskie: BIST ; test pattern generator ; MISR
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


5/77
Nr opisu: 0000013740
Tytuł oryginału: Signal transduction in nanoprocess cells
Tytuł w wersji polskiej: Transdukcja sygnałów w komórkach nanoprocesu
Autorzy: Bożena Małysiak, Dariusz Mrozek.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2005 t. 17 z. 1, s. 55-64, bibliogr. 31 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Słowa kluczowe polskie: kaskady sygnałowe ; nanotechnologia molekularna ; nanostruktura ; konformacja ; podobieństwo ; rozproszona baza danych
Słowa kluczowe angielskie: signal cascades ; molecular nanotechnology ; nanostructure ; conformation ; similarity ; distributed database
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


6/77
Nr opisu: 0000013547
Tytuł oryginału: Approximate decision rules induction algorithm using rough sets and rule-related quality measures
Tytuł w wersji angielskiej: Algorytm indukcji aproksymacyjnych reguł decyzyjnych wykorzystuj±cy teorię zbiorów przybliżonych i funkcje oceniaj±ce jako¶ć reguł
Autorzy: Marek Sikora.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2004 t. 16 z. 1, s. 3-16, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Słowa kluczowe polskie: zbiory przybliżone ; ocena jako¶ci reguł ; aproksymacja ; reguły decyzyjne
Słowa kluczowe angielskie: rough sets ; rule quality measures ; approximation ; decision rules
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


7/77
Nr opisu: 0000013548
Tytuł oryginału: Contention wireless medium Access protocols using control frames exchange
Tytuł w wersji angielskiej: Rywalizacyjne protokoły dostępu do ł±cza bezprzewodowego wykorzystuj±ce wymianę ramek steruj±cych
Autorzy: Bartłomiej Zieliński.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2004 t. 16 z. 2, s. 121-133, bibliogr. 33 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Słowa kluczowe polskie: protokół MACA ; protokół MACA-BI ; protokół MACAW ; protokół FAMA ; protokół BAPU ; protokół DBTMA
Słowa kluczowe angielskie: MACA protocol ; MACA-BI protocol ; MACAW protocol ; FAMA protocol ; BAPU protocol ; DBTMA protocol
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


8/77
Nr opisu: 0000013349
Tytuł oryginału: Elementy dekompozycji przeznaczone dla struktur FPGA typu tablicowego
Autorzy: Dariusz Kania.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2004 t. 16 z. 1, s. 45-62
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/77
Nr opisu: 0000013549
Tytuł oryginału: MMPP-based HTTP traffic generation with multiple emulated sources
Tytuł w wersji angielskiej: Generacja ruchu HTTP z wykorzystaniem modulowanych markowsko strumieni Poissona (MMPP)
Autorzy: Grzegorz* Hryń, Z. Jerzak, Andrzej Chydziński.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2004 t. 16 z. 4, s. 321-336, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Słowa kluczowe polskie: wydajno¶ć ; serwer www ; MMPP ; HTTP
Słowa kluczowe angielskie: productivity ; Web server ; MMPP ; HTTP
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


10/77
Nr opisu: 0000013551
Tytuł oryginału: Segmentation of fundus eye images Detection of microaneurysms and blood vessels using mathematical morphology
Tytuł w wersji angielskiej: Segmentacja obrazów dna oka: Detekcja mikroaneuryzmatów oraz sieci naczyń krwiono¶nych z wykorzystaniem metod morfologii matematycznej
Autorzy: Katarzyna St±por, Adam ¦witoński.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2004 t. 16 z. 2, s. 77-92, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Słowa kluczowe polskie: morfologia matematyczna ; transformacja HitMiss ; transformacja top-hat ; retinopatia cukrzycowa
Słowa kluczowe angielskie: mathematical morphology ; HitMiss transform ; top-hat transform ; diabetic retinopathy
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


11/77
Nr opisu: 0000013555
Tytuł oryginału: Self-similarity of network traffic and the performances of QoS mechanisms
Tytuł w wersji angielskiej: Samopodobieństwo ruchu sieciowego a działanie mechanizmów jako¶ci usług
Autorzy: Tadeusz** Czachórski, Adam Domański, J. Domańska.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2004 t. 16 z. 4, s. 337-349, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Słowa kluczowe polskie: jako¶ć usług ; samopodobieństwo ; ocena efektywno¶ci ; modelowanie
Słowa kluczowe angielskie: service quality ; selfsimilarity ; performance evaluation ; modelling
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


12/77
Nr opisu: 0000013550
Tytuł oryginału: Support vector machine classification of fundus eye images for glaucoma diagnosing
Tytuł w wersji angielskiej: Klasyfikacja obrazów dna oka oparta na maszynach wektorów podpieraj±cych dla diagnostyki jaskry
Autorzy: Katarzyna St±por, A. Brueckner.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2004 t. 16 z. 4, s. 245-256, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Słowa kluczowe polskie: SVM ; MLP ; klasyfikacja ; jaskra
Słowa kluczowe angielskie: SVM ; MLP ; classification ; glaucoma
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


13/77
Nr opisu: 0000008597
Tytuł oryginału: An automated segmentation and features extraction from hand radiographs
Tytuł w wersji polskiej: Automatyczna segmentacja i ekstrakcja cech z radiogramów ręki
Autorzy: Arkadiusz Gertych, Ewa Piętka.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2003 t. 15 z. 3, s. 223-234, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Słowa kluczowe polskie: segmentacja obrazu ; ekstrakcja cech ; ocena wieku kostnego
Słowa kluczowe angielskie: image segmentation ; features extraction ; bone age assessment
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


14/77
Nr opisu: 0000006460
Tytuł oryginału: Analyzing object population growth for selected models of object development
Tytuł w wersji angielskiej: Analiza wzrostu populacji obiektów dla wybranych modeli ich rozwoju
Autorzy: Przemysław** Szmal.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2003 t. 15 z. 1, s. 23-42, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Słowa kluczowe polskie: populacja ; multiplikacja
Słowa kluczowe angielskie: population ; multiplications
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


15/77
Nr opisu: 0000008594
Tytuł oryginału: Automatic analysis of fundus eye images for detection of glaucomatous changes
Tytuł w wersji polskiej: Automatyczna analiza obrazów dna oka dla potrzeb diagnostyki zmian zwi±zanych z jaskr±
Autorzy: Katarzyna St±por, L. Pawlaczyk, M. Mazurkiewicz, M. Rzendkowski.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2003 t. 15 z. 2, s. 169-184, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Słowa kluczowe polskie: jaskra ; analiza obrazu ; segmentacja obrazu
Słowa kluczowe angielskie: glaucoma ; image analysis ; image segmentation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


16/77
Nr opisu: 0000006459
Tytuł oryginału: Biological and technical informatics nanosystems
Tytuł w wersji angielskiej: Biologiczne i techniczne nanosystemy
Autorzy: Stefan** Węgrzyn, Ryszard* Winiarczyk, Lech** Znamirowski.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2003 t. 15 z. 1, s. 3-22, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Słowa kluczowe polskie: nanosystem ; nanotechnologia ; system informatyczny ; nanonauka
Słowa kluczowe angielskie: nanosystem ; nanotechnology ; computer system ; nanoscience
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


17/77
Nr opisu: 0000008596
Tytuł oryginału: Diffusion approximation in analysis of ATM traffic control mechanisms
Tytuł w wersji polskiej: Analiza mechanizmów kontroli ruchu w sieci ATM metod± aproksymacji dyfuzyjnej
Autorzy: Andrzej Chydziński.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2003 t. 15 z. 3, s. 207-222, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Słowa kluczowe polskie: aproksymacja dyfuzyjna ; sterowanie ruchem ; ATM ; kolejki z oscylacjami
Słowa kluczowe angielskie: diffusion approximation ; traffic control ; ATM ; oscillating queue
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


18/77
Nr opisu: 0000006461
Tytuł oryginału: Dynamic estimation of the efficiency of design-resume resumption
Tytuł w wersji angielskiej: Dynamiczne szacowanie efektywno¶ci odtwarzania design-resume
Autorzy: Marcin Gorawski, P. Marks.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2003 t. 15 z. 1, s. 59-70, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Słowa kluczowe polskie: hurtownia danych ; algorytm design-resume ; technika staging
Słowa kluczowe angielskie: data warehouses ; design-resume algorithm ; staging technique
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


19/77
Nr opisu: 0000008598
Tytuł oryginału: Evaluation of the efficiency design-resume/javabeans recovery algorithm
Tytuł w wersji polskiej: Ocena wydajno¶ci algorytmu odtwarzania design-resume/javabeans
Autorzy: Marcin Gorawski, A. Wocław.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2003 t. 15 z. 3, s. 249-269, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Słowa kluczowe polskie: algorytm odtwarzania ; ekstrakcja ; hurtownia danych ; skuteczno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: recovery algorithm ; extraction ; data warehouses ; effectiveness
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


20/77
Nr opisu: 0000011207
Tytuł oryginału: Medium access protocols for wireless networks - problem description
Autorzy: Bartłomiej Zieliński.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2003 t. 15 z. 4, s. 371-383, bibliogr. 26 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Słowa kluczowe polskie: protokół dostępu ; bezprzewodowa transmisja danych ; sieć bezprzewodowa
Słowa kluczowe angielskie: access protocol ; wireless data transmission ; wireless network
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


21/77
Nr opisu: 0000008595
Tytuł oryginału: Software for quantum systems of informatics
Tytuł w wersji polskiej: Oprogramowanie dla kwantowych systemów informatyki
Autorzy: Jarosław* Francik.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2003 t. 15 z. 3, s. 187-205, bibliogr. 24 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Słowa kluczowe polskie: inżynieria oprogramowania ; algorytm kwantowy ; informatyka kwantowa
Słowa kluczowe angielskie: software engineering ; quantum algorithm ; quantum computing
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


22/77
Nr opisu: 0000008593
Tytuł oryginału: The applications of the decomposition of the real numbers to the linear combination of three natural number's squares to the investigations of the controllability of an infinite dimensional system in the three dimensional space domain
Tytuł w wersji polskiej:
Autorzy: Jerzy Respondek.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2003 t. 15 z. 2, s. 143-167, bibliogr. 23 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Słowa kluczowe polskie: układ dynamiczny ; sterowalno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: dynamical system ; controllability
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


23/77
Nr opisu: 0000000313
Tytuł oryginału: A practical approach to self-replication of programs
Tytuł w wersji polskiej: Praktyczne podej¶cie do samoreplikacji programów
Autorzy: Krzysztof Dobosz.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2002 t. 14 z. 1, s. 131-144, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


24/77
Nr opisu: 0000000316
Tytuł oryginału: Blind shaping strategy of self-similar traffic: Markovian model
Tytuł w wersji polskiej: Markowski model strategii ¶lepego kształtowania ruchu samopodobnego w sieciach komunikacyjnych
Autorzy: H. Elbiaze, T. Atmaca, Tadeusz** Czachórski.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2002 t. 14 z. 1, s. 61-73, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


25/77
Nr opisu: 0000000317
Tytuł oryginału: Fingerprint identification using minutiae point pattern matching
Tytuł w wersji polskiej: Identyfikacja linii papilarnych poprzez dopasowanie zbioru punktów charakterystycznych
Autorzy: Katarzyna St±por.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2002 t. 14 z. 1, s. 17-31, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


26/77
Nr opisu: 0000000314
Tytuł oryginału: Foundations of quantum computing Pt 2
Tytuł w wersji polskiej: Podstawy obliczeń kwantowych. Cz. 2
Autorzy: S. Bugajski, Jerzy** Klamka, Stefan** Węgrzyn.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2002 t. 14 z. 1, s. 93-106, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


27/77
Nr opisu: 0000003151
Tytuł oryginału: Functional and dependable testing of identical digital structures on wafer
Tytuł w wersji angielskiej: Funkcjonalne i niezawodne testowanie identycznych struktur cyfrowych na płytce
Autorzy: W. Gamża, Andrzej** Hławiczka, M. Kopeć.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2002 t. 14 z. 3, s. 203-217, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


28/77
Nr opisu: 0000000318
Tytuł oryginału: Informatics as a science on motion and processing of information
Tytuł w wersji angielskiej: i
Tytuł w wersji polskiej: Informatyka jako dziedzina nauki o ruchu i przetwarzaniu informacj
Autorzy: Stefan** Węgrzyn, Ryszard* Winiarczyk.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2002 t. 14 z. 1, s. 33-45, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


29/77
Nr opisu: 0000000315
Tytuł oryginału: Performance evaluation of multistage interconnection networks with blocking - discrete and continuous time Markov models
Tytuł w wersji polskiej: Ocena wydajno¶ci wielostanowiskowych sieci poł±czeń z blokowaniem - dyskretne i ci±głe modele Markowa
Autorzy: A. Bardah, Tadeusz** Czachórski, J. Domańska, J.-M. Fourneau, F. Quessette.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2002 t. 14 z. 1, s. 145-162, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


30/77
Nr opisu: 0000000319
Tytuł oryginału: Realisation of communication through SPI serial interface
Tytuł w wersji polskiej: Sposoby realizacji komunikacji przez synchroniczny interfejs szeregowy SPI
Autorzy: Dariusz Caban, Ryszard* Pawłowski.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2002 t. 14 z. 1, s. 47-59, bibliogr. 5 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


31/77
Nr opisu: 0000001727
Tytuł oryginału: Analiza trzypoziomowych układów NAND i NOR z uwzględnieniem zagadnień hazardu
Autorzy: Halina** Kamionka-Mikuła.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2001 t. 13 z. 1, s. 69-93, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


32/77
Nr opisu: 0000001730
Tytuł oryginału: Diffusion approximation and Markovian models of RED control mechanism
Tytuł w wersji polskiej: Aproksymacja dyfuzyjna i markowowskie modele mechanizmu kontroli red
Autorzy: T. Atmaca, Tadeusz** Czachórski, R. Laalaoua.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2001 t. 13 z. 3, s. 343-354, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


33/77
Nr opisu: 0000001726
Tytuł oryginału: Foundations of quantum computing Pt 1
Tytuł w wersji polskiej: Podstawy obliczeń kwantowych. Cz. 1
Autorzy: S. Bugajski, Jerzy** Klamka, Stefan** Węgrzyn.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2001 t. 13 z. 2, s. 97-142, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


34/77
Nr opisu: 0000001731
Tytuł oryginału: Markovian models for long-range dependent traffic
Tytuł w wersji polskiej: Markowowskie modele ruchu o zależno¶ciach długoterminowych
Autorzy: Tadeusz** Czachórski, J. Domańska.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2001 t. 13 z. 3, s. 297-308, bibliogr. 26 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


35/77
Nr opisu: 0000001725
Tytuł oryginału: Modeling in the informatics process of translation in ribosomes
Tytuł w wersji polskiej: Modelowanie procesu informatycznego translacji w rybosomach
Autorzy: Lech** Znamirowski.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2001 t. 13 z. 2, s. 175-193, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


36/77
Nr opisu: 0000001724
Tytuł oryginału: Nanosystems of informatics controlling the molecular nanotechnologies
Tytuł w wersji polskiej: Informatyczne nanosystemy steruj±ce molekulatnymi nanotechnologiami
Autorzy: Stefan** Węgrzyn, Ryszard* Winiarczyk.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2001 t. 13 z. 2, s. 205-216, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


37/77
Nr opisu: 0000001728
Tytuł oryginału: Selected problems of translation from the polish written language to the sign language
Tytuł w wersji polskiej: Problemy tłumaczenia komputerowego z języka polskiego pisanego na język migowy
Autorzy: Przemysław** Szmal, Nina* Suszczańska.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2001 t. 13 z. 1, s. 37-51, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


38/77
Nr opisu: 0000001729
Tytuł oryginału: Unsupervised segmentation of forest terrain images using a combined statistical/signal approach
Tytuł w wersji polskiej: Nienadzorowana segmentacja tekstur terenów le¶nych wykorzystuj±ca kombinację metod statystycznych i sygnałowych
Autorzy: Katarzyna St±por.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2001 t. 13 z. 1, s. 23-36, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


39/77
Nr opisu: 0000000196
Tytuł oryginału: Complementary reasoning for geographic map image understanding
Tytuł w wersji polskiej: Wnioskowanie uzupełniaj±ce dla automatycznego rozumienia map geograficznych
Autorzy: Katarzyna St±por.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2000 t. 12 z. 2, s. 121-139, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


40/77
Nr opisu: 0000000237
Tytuł oryginału: Control flow tracing related to visualization of program execution
Tytuł w wersji polskiej: ¦ledzenie przepływu operacji w zwi±zku z wizualizacj± przebiegu wykonania programów
Autorzy: Przemysław** Szmal.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2000 t. 12 z. 4, s. 301-322, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


41/77
Nr opisu: 0000000199
Tytuł oryginału: FClass/RClass systems - the fuzzy sets and rough sets based approaches to classification under uncertainty
Tytuł w wersji polskiej: System FClass/RClass - metoda klasyfikacji oparta na zbiorach przybliżonych i rozmytych
Autorzy: Grzegorz* Drwal.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2000 t. 12 z. 2, s. 89-105, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


42/77
Nr opisu: 0000000198
Tytuł oryginału: Modelowanie struktur wielowymiarowych w hurtowniach danych
Autorzy: Jacek* Fr±czek, Marcin Gorawski, Stanisław Kozielski.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2000 t. 12 z. 3, s. 173-201, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


43/77
Nr opisu: 0000000238
Tytuł oryginału: Projektowanie, ustawianie i testowanie szybkich generatorów testów typu CA złożonych z komórek o prawidłach 150/90
Autorzy: Andrzej** Hławiczka, M. Kopeć.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2000 t. 12 z. 4, s. 265-287, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


44/77
Nr opisu: 0000000197
Tytuł oryginału: Visualisation of evolutive systems: reversing projection of structure development
Tytuł w wersji polskiej: Wizualizacja systemów ewolucyjnych: rewersyjna projekcja rozwoju struktury
Autorzy: Krzysztof Dobosz.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 2000 t. 12 z. 2, s. 71-88, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


45/77
Nr opisu: 0000007472
Tytuł oryginału: A description language and a parsing algorithm for recognition of distorted line objects in map-drawings
Autorzy: Katarzyna St±por.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1999 t. 11 z. 3/4, s. 293-308, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


46/77
Nr opisu: 0000007475
Tytuł oryginału: A knowledge-based approach to map interpretation by means of a semantic network
Autorzy: Katarzyna St±por.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1999 t. 11 z. 3/4, s. 273-291, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


47/77
Nr opisu: 0000005333
Tytuł oryginału: Dwustopniowa organizacja procesu projekcji przygotowania w systemach wizualizacji algorytmów
Autorzy: Przemysław** Szmal.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1999 t. 11 z. 2, s. 195-212, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


48/77
Nr opisu: 0000005334
Tytuł oryginału: Fast and adaptive lossless grayscale image compression using the LZW algorithm
Autorzy: Roman Starosolski.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1999 t. 11 z. 2, s. 171-193, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


49/77
Nr opisu: 0000005337
Tytuł oryginału: Informatics science
Autorzy: Stefan** Węgrzyn.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1999 t. 11 z. 2, s. 107-119, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


50/77
Nr opisu: 0000005336
Tytuł oryginału: Moduł programowy umożliwiaj±cy diagnostykę i raportowanie pracy segmentu sieci przemysłowej MODBUS dla stacji kontrolno-nadzorczej KRONOS
Autorzy: Andrzej Kwiecień, M. GóĽdĽ.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1999 t. 11 z. 2, s. 121-132, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


51/77
Nr opisu: 0000005335
Tytuł oryginału: Structural/syntactic methods in perceptual organization of shape modelling and analysis
Autorzy: R. Jakubowski, Katarzyna St±por.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1999 t. 11 z. 2, s. 133-155, bibliogr. 25 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


52/77
Nr opisu: 0000024583
Tytuł oryginału: Metoda strefowo-równoległa poszukiwania ekstremum funkcji wielu zmiennych i jej zastosowanie do lokalizacji hipocentrum wstrz±sów górniczych
Autorzy: Stanisław** Kowalik.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1998 t. 10 z. 1/2, s. 71-91, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


53/77
Nr opisu: 0000024582
Tytuł oryginału: The synthesis of asynchronous sequential error detection circuits with the switching sequence table method
Autorzy: Henryk** Małysiak.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1998 t. 10 z. 1/2, s. 25-33, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


54/77
Nr opisu: 0000026932
Tytuł oryginału: Realizacja operacji zł±czenia przestronnego z wykorzystaniem indeksu przestronnego oraz metod geometrii obliczeniowej
Autorzy: Katarzyna St±por.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1997 t. 9 z. 1/4, s. 199-210, bibliogr. 30 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


55/77
Nr opisu: 0000035354
Tytuł oryginału: Algorytm wyznaczania miejsc zmian elementów dodatkowych w tablicy kolejno¶ci ł±czeń
Autorzy: Halina** Kamionka-Mikuła.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1996 t. 8 z. 3/4, s. 361-382, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


56/77
Nr opisu: 0000035338
Tytuł oryginału: Application of entropy measure of fuzziness to building a detection function of ECG signal
Autorzy: Ernest** Czogała, Jacek Łęski.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1996 t. 8 z. 1/2, s. 47-54, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


57/77
Nr opisu: 0000035339
Tytuł oryginału: Diffusion models of flow synchronization in ATM networks
Autorzy: Tadeusz** Czachórski, J.-M. Fourneau, L. Kloul.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1996 t. 8 z. 1/2, s. 13-32, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


58/77
Nr opisu: 0000035337
Tytuł oryginału: Energy measure of fuzziness in classification the QRS complex of ECG signal
Autorzy: Ernest** Czogała, Jacek Łęski.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1996 t. 8 z. 1/2, s. 55-61, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


59/77
Nr opisu: 0000035355
Tytuł oryginału: Message-driven distributed systems for the execution of parallel algorithms
Autorzy: Stefan** Węgrzyn, Stanisław Kozielski.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1996 t. 8 z. 3/4, s. 247-257, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


60/77
Nr opisu: 0000035336
Tytuł oryginału: Processing of uncertain knowledge in fuzzy decision support system FUZZY-FLOK
Autorzy: M. Balaziński, Ernest** Czogała, Grzegorz* Drwal, Adam** Mrózek.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1996 t. 8 z. 1/2, s. 63-74, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


61/77
Nr opisu: 0000035334
Tytuł oryginału: System wyszukiwania danych z rozproszon±, potokow± realizacj± obliczeń w sieci komputerowej
Autorzy: Stanisław Kozielski, Przemysław* Tumidajewicz, Rafał* Fagas.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1996 t. 8 z. 1/2, s. 91-110, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


62/77
Nr opisu: 0000035340
Tytuł oryginału: Zadanie o trzech uniwersytetach i konfiguracja ¦l±skiej Akademickiej Sieci Komputerowej
Autorzy: Stefan** Węgrzyn, Tadeusz** Czachórski.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1996 t. 8 z. 1/2, s. 3-12, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


63/77
Nr opisu: 0000035335
Tytuł oryginału: Zastosowanie modelu reprezentatywnej zawarto¶ci bazy danych w systemie wyszukiwania danych
Autorzy: Stanisław Kozielski.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1996 t. 8 z. 1/2, s. 75-90, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


64/77
Nr opisu: 0000033451
Tytuł oryginału: Generating minimal perfect hash functions
Autorzy: Zbigniew** Czech.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1995 t. 7 z. 1/4, s. 23-40, bibliogr. 35 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


65/77
Nr opisu: 0000033448
Tytuł oryginału: Neural controllers and simulation of the control of an inverted pendulum
Autorzy: Tomasz* Sadowski.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1995 t. 7 z. 1/4, s. 167-181, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


66/77
Nr opisu: 0000033452
Tytuł oryginału: Polska w życiu Jean Charles Gille'a
Autorzy: Stefan** Węgrzyn.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1995 t. 7 z. 1/4, s. 3-4
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


67/77
Nr opisu: 0000033450
Tytuł oryginału: Równoległa realizacja algorytmów rozwi±zywania zadań optymalizacji parametrycznej
Autorzy: Marcin** Skowronek.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1995 t. 7 z. 1/4, s. 41-59, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


68/77
Nr opisu: 0000033449
Tytuł oryginału: Symulacja sterowania procesem wentylacji ¶cian metanowych w oparciu o zbiory rozmyte
Autorzy: Ernest** Czogała, Jerzy** Fr±czek, Józef** Sułkowski.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1995 t. 7 z. 1/4, s. 147-166, bibliogr. 21 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


69/77
Nr opisu: 0000043902
Tytuł oryginału: Digit recognition based on neural networks
Autorzy: Jan** Chojcan, Ernest** Czogała, Grzegorz* Tyma.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1994 t. 6 z. 1/4, s. 115-122, bibliogr. 20 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


70/77
Nr opisu: 0000043900
Tytuł oryginału: Przegl±d metod optymalizacji procesu realizacji zadania wyszukiwania w systemach zarz±dzania relacyjn± baz± danych
Autorzy: Henryk Josiński.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1994 t. 6 z. 1/4, s. 229-250, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


71/77
Nr opisu: 0000043901
Tytuł oryginału: Wykorzystanie sterowania przepływem argumentów w realizacji zadań wyszukiwania danych
Autorzy: Stanisław Kozielski.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1994 t. 6 z. 1/4, s. 213-227, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


72/77
Nr opisu: 0000045275
Tytuł oryginału: Algorytmy i procesy równolegle w informatyce, w biologicznych systemach rozwojowych i w systemach masowej obsługi
Autorzy: Stefan** Węgrzyn, Tadeusz** Czachórski, P. Vidal, J-Ch. Gille.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1993 t. 5 z. 2, s. 249-270, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


73/77
Nr opisu: 0000045273
Tytuł oryginału: Fuzzy models, fuzzy controllers and neural nets
Autorzy: J. Buckley, Ernest** Czogała.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1993 t. 5 z. 1, s. 149-165, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


74/77
Nr opisu: 0000045272
Tytuł oryginału: Neural controllers and their application to the control of a machining process
Autorzy: M. Balaziński, Ernest** Czogała, Tomasz* Sadowski.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1993 t. 5 z. 1, s. 167-179, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


75/77
Nr opisu: 0000045274
Tytuł oryginału: Properties of the rule 150/90 cellular automata-based MISRs and LFSRs used in Built-In Self-Test
Autorzy: Andrzej** Hławiczka, M. Kopeć.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1993 t. 5 z. 1, s. 181-203, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


76/77
Nr opisu: 0000052551
Tytuł oryginału: Dwuetapowa metoda optymalizacji fizycznego modelu danych przegl±danych sekwencyjnie
Autorzy: Stanisław* Wołek.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1991 t.3 z. 1/4, s. 185-201, bibliogr. poz. 13
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


77/77
Nr opisu: 0000052555
Tytuł oryginału: Generating a minimal perfect hash function in O(M2) time
Autorzy: Zbigniew** Czech, S. Majewski.
¬ródło: -Arch. Informat. Teor. Stosow. 1992 t. 4 z. 1/4, s. 3-20, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 0867-2121
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie