Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ¦ROD I ROZW
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/25
Nr opisu: 0000083317
Tytuł oryginału: Badania laboratoryjne adsorpcji par rtęci w stałym złożu sorbentu
Tytuł w wersji angielskiej: Laboratory studies of mercury adsorption in a fixed bed of sorbent
Autorzy: K. Karasiak, Krzysztof* Jastrz±b.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2012 nr 24, s. 112-123, bibliogr. 3 poz.
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 1641-7186
Słowa kluczowe polskie: adsorpcja par rtęci ; stałe złoże sorbentu ; sorbent ; spaliny
Słowa kluczowe angielskie: adsorption of mercury vapors ; fixed bed of sorbent ; sorbent ; flue gas
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


2/25
Nr opisu: 0000083314
Tytuł oryginału: EPI - system ¶rodowiskowej informacji produktowej
Tytuł w wersji angielskiej: Environmental Product Information
Autorzy: Krzysztof Pikoń.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2012 nr 24, s. 71-81, bibliogr. 13 poz.
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 1641-7186
Słowa kluczowe polskie: uci±żliwo¶ć ¶rodowiskowa ; LCA ; ¶rodowiskowa informacja produktowa ; ¶rodowiskowa deklaracja produktowa
Słowa kluczowe angielskie: environmental impact ; LCA ; Environmental Product Information ; Environmental Product Declaration
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


3/25
Nr opisu: 0000083313
Tytuł oryginału: Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza z kotłów z rusztem stałym
Tytuł w wersji angielskiej: Methods for reduction of air pollutants emission from boilers with immovable grid
Autorzy: D. Hilse, J. Kapała, Jan** Pałasz.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2012 nr 24, s. 33-42, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 1641-7186
Słowa kluczowe polskie: kocioł z rusztem stałym ; ochrona powietrza ; metoda pierwotna
Słowa kluczowe angielskie: boiler with immoveable grid ; atmospheric air protection ; orginal method
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


4/25
Nr opisu: 0000081088
Tytuł oryginału: Odzysk i recykling opakowań szklanych w Polsce
Tytuł w wersji angielskiej: Recovery and recycling of glass packaging
Autorzy: Mohamed Alwaeli.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2012 nr 24, s. 213-219, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 1641-7186
Słowa kluczowe polskie: odpady komunalne ; opakowanie ; opakowanie szklane ; recykling
Słowa kluczowe angielskie: municipal waste ; package ; glass packaging ; recycling
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


5/25
Nr opisu: 0000083320
Tytuł oryginału: Wykorzystanie spalin z turbiny gazowej jako Ľródła ciepła do procesu usuwania CO2 w parowej elektrowni węglowej
Tytuł w wersji angielskiej: The utilization of flue gas from gas turbine as a heat source for CO2 capture in steam coal power plants
Autorzy: Katarzyna* Wójcik, Sebastian Lepszy.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2012 nr 24, s. 164-175, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 1641-7186
Słowa kluczowe polskie: wychwyt CO2 ; absorpcja chemiczna ; analiza ekonomiczna
Słowa kluczowe angielskie: CO2 capture ; chemical absorption ; economic analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


6/25
Nr opisu: 0000070524
Tytuł oryginału: Potencjał energetyczny odpadów
Tytuł w wersji angielskiej: Energy resources in waste
Autorzy: Krzysztof Pikoń.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2011 nr 23, s. 36-50, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 1641-7186
Słowa kluczowe polskie: biogaz ; odpady ; gospodarka odpadami ; przekształcanie termiczne odpadów ; odzysk energii
Słowa kluczowe angielskie: biogas ; waste ; waste management ; thermal treatment of waste ; energy recovery
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


7/25
Nr opisu: 0000070521
Tytuł oryginału: Recykling odpadów komunalnych oraz efektywno¶ć ich wykorzystania jako substytutu surowców pierwotnych
Tytuł w wersji angielskiej: Municipal solid waste recycling and cost-effectiveness of waste utilization as a substitute of raw materials
Autorzy: Mohamed Alwaeli.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2011 nr 23, s. 11-22, bibliogr. 18 poz.
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 1641-7186
Słowa kluczowe polskie: odpady komunalne ; recykling ; gospodarka odpadami ; opłacalno¶ć ekonomiczna
Słowa kluczowe angielskie: municipal waste ; recycling ; waste management ; cost-effectiveness
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


8/25
Nr opisu: 0000070526
Tytuł oryginału: Wpływ separacji CO2 ze spalin na pracę bloku 460 MW
Tytuł w wersji angielskiej: Effect of CO2 separation from the flue gas of 460 MW unit to its work
Autorzy: Katarzyna* Wójcik, Tadeusz** Chmielniak.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2011 nr 23, s. 136-145, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 1641-7186
Słowa kluczowe polskie: separacja CO2 ; absorpcja chemiczna ; energochłonno¶ć ; dwutlenek węgla ; wychwyt CO2
Słowa kluczowe angielskie: CO2 separation ; chemical absorption ; energy consumption ; carbon dioxide ; CO2 capture
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


9/25
Nr opisu: 0000075504
Tytuł oryginału: Controlling w działalno¶ci ¶rodowiskowej instytucji samorz±dowych
Tytuł w wersji angielskiej: Controlling in the environmental activities in municipal organizations
Autorzy: Bożena Gajdzik.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2010 nr 22, s. 56-69
p-ISSN: 1641-7186
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/25
Nr opisu: 0000069835
Tytuł oryginału: Problemy informatyczne samorz±dów lokalnych w udostępnianiu informacji na temat ¶rodowiska i jego ochrony
Autorzy: Bożena Gajdzik.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2010 nr 21, s. 47-55
p-ISSN: 1641-7186
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/25
Nr opisu: 0000058766
Tytuł oryginału: Efektywno¶ć energetyczna w hutnictwie żelaza i stali
Autorzy: Dorota Burchart-Korol.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2009 nr 20, s. 155
p-ISSN: 1641-7186
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/25
Nr opisu: 0000061212
Tytuł oryginału: Ocena efektywno¶ci recyklingu odpadów komunalnych
Autorzy: Mohamed Alwaeli.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2009 nr 19, s. 19-25
p-ISSN: 1641-7186
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/25
Nr opisu: 0000058762
Tytuł oryginału: Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w sektorze metalurgicznym - aspekty prawne
Autorzy: Dorota Burchart-Korol.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2009 nr 19, s. 51
p-ISSN: 1641-7186
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/25
Nr opisu: 0000058763
Tytuł oryginału: Status lokalnej ¶wiadomo¶ci ekologicznej w zarz±dzaniu ¶rodowiskowym
Autorzy: Bożena Gajdzik.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2009 nr 19, s. 141-147
p-ISSN: 1641-7186
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/25
Nr opisu: 0000058764
Tytuł oryginału: Wpływ pyłu spawalniczego i gazów wydzielaj±cych się w procesach spawalniczych na organizm człowieka
Autorzy: J. Matusiak, Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2009 nr 19, s. 154-169
p-ISSN: 1641-7186
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/25
Nr opisu: 0000058765
Tytuł oryginału: Zastosowanie odpadów tworzyw sztucznych w procesie wielkopiecowym
Autorzy: Bogdan Panic.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2009 nr 20, s. 109
p-ISSN: 1641-7186
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/25
Nr opisu: 0000049555
Tytuł oryginału: Identyfikacja zanieczyszczeń powstaj±cych podczas eksploatacji pojazdów w aspekcie ochrony ¶rodowiska
Autorzy: Robert Wieszała, Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2008 nr 18, s. 139-149
p-ISSN: 1641-7186
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/25
Nr opisu: 0000051011
Tytuł oryginału: Oddziaływanie energetyki i powstaj±cych odpadów na ¶rodowisko naturalne
Autorzy: Jan** Nadziakiewicz, Katarzyna Janusz.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2008 nr 17, s. 140-155
p-ISSN: 1641-7186
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/25
Nr opisu: 0000048507
Tytuł oryginału: Pobieranie próbek ¶rodowiskowych do badań składu chemicznego - praktyczne wskazówki i Ľródła błędów
Autorzy: Andrzej Wyci¶lik.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2008 nr 17, s. 67-76
p-ISSN: 1641-7186
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/25
Nr opisu: 0000061213
Tytuł oryginału: Korzy¶ci oraz analiza kosztów recyklingu odpadów komunalnych
Autorzy: Mohamed Alwaeli.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2007 nr 16, s. 49-55
p-ISSN: 1641-7186
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/25
Nr opisu: 0000061214
Tytuł oryginału: Wykorzystanie niektórych odpadów komunalnych jako substytutów surowców pierwotnych w aspekcie ochrony ¶rodowiska
Autorzy: Mohamed Alwaeli.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2006 nr 14, s. 49-55
p-ISSN: 1641-7186
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/25
Nr opisu: 0000020925
Tytuł oryginału: Korzy¶ci ekonomiczne zast±pienia surowców pierwotnych surowcami wtórnymi
Autorzy: Mohamed Alwaeli.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2005 nr 11, s. 49-54
p-ISSN: 1641-7186
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/25
Nr opisu: 0000061215
Tytuł oryginału: Korzy¶ci ekonomiczne zast±pienia surowców pierwotnych surowcami wtórnymi
Autorzy: Mohamed Alwaeli.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2005 nr 11, s. 48-54
p-ISSN: 1641-7186
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/25
Nr opisu: 0000020122
Tytuł oryginału: Uwarunkowania wdrażania BAT jako elementu polityki ekorozwoju
Autorzy: Krzysztof Pikoń.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2005 nr 2, s. 99-110
p-ISSN: 1641-7186
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/25
Nr opisu: 0000018276
Tytuł oryginału: ¦rodowiskowe funkcje systemu opłat eksploatacyjnych
Autorzy: Wiesław** Gabzdyl, Marek** Pozzi.
¬ródło: -¦rod. i Rozw. 2003 nr 7, s. 27-33
p-ISSN: 1641-7186
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie