Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DZIAŁALNO¦Ć NAUKOWA
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/33
Nr opisu: 0000136696
Tytuł oryginału: Geneza i rozwój gliwickiego o¶rodka metrologii elektrycznej.
Autorzy: Tadeusz** Skubis.
¬ródło: W: Historia i pamięć. Włodzimierz Krukowski (1887-1941). Twórca lwowskiej szkoły pomiarów eletrycznych. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Hickiewicza. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Radomski im. prof. Włodzimierza Krukowskiego, Pracownia Historyczna Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Opolu. Radom : Sieć Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, 2020, s. 349-362, bibliogr. 69 poz.
ISBN: 978-83-7789-602-0
Seria: (100 Ksi±żek na 100-lecie SEP ; 5)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,9
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; Wydział Elektryczny ; metrologia elektryczna ; rys historyczny ; działalno¶ć naukowa
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; Faculty of Electrical Engineering ; electric metrology ; historical trait ; scientific activity
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL, UKR
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/33
Nr opisu: 0000137797
Tytuł oryginału: Integracja działalno¶ci twórczej i naukowej w karierze akademickiej architekta.
Autorzy: Jan** Pallado.
¬ródło: W: Prace Komisji Naukowych. z. 41-42. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, 2019, s. 204-205
ISBN: 978-83-88657-57-3
Słowa kluczowe polskie: architekt ; działalno¶ć twórcza ; działalno¶ć naukowa ; kariera zawodowa
Słowa kluczowe angielskie: architect ; creative activity ; scientific activity ; career
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4217


3/33
Nr opisu: 0000122128
Tytuł oryginału: Professor Zbigniew K±czkowski - the honorary member of the Polish Society for Geometry and Engineering Graphics
Tytuł w wersji polskiej: Profesor Zbigniew K±czkowski honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
Autorzy: Anna** Błach, Monika Sroka-Bizoń.
¬ródło: -J. Biul. Pol. Soc. Geom. Eng. Graph. 2017 vol. 30, s. 73-83, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1644-9363
Słowa kluczowe polskie: K±czkowski Zbigniew ; biografia ; działalno¶ć naukowa ; Polskie Towarzystwo Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
Słowa kluczowe angielskie: K±czkowski Zbigniew ; biography ; scientific activity ; Polish Society of Geometry and Engineering Graphics
Typ publikacji: GD
Język publikacji: ENG, POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


4/33
Nr opisu: 0000097633
Tytuł oryginału: Prof. dr hab. inż. Michał Bodzek.
Autorzy: Krystyna** Konieczny.
¬ródło: W: Membrany. Teoria i praktyka. Z. 4. Red. R. Wódzki. Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, s. 5-29
ISBN: 978-83-231-3209-7
Seria: (Wykłady Monograficzne i Specjalistyczne ; Fundacja Rozwoju Wydziału Chemii UMK)
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,1
Słowa kluczowe polskie: Bodzek Michał ; działalno¶ć naukowa ; życiorys
Słowa kluczowe angielskie: Bodzek Michał ; scientific activity ; CV
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


5/33
Nr opisu: 0000095832
Tytuł oryginału: Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Malzacher (1924-1996).
Autorzy: Leszek Dziczkowski, Maria** Dziczkowska, Maria* Malzacher.
¬ródło: W: Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki ¦l±skiej. Jubileusz 50-lecia [1964-2014]. Oprac. Władysław Ci±żyński, Jolanta Krystek, Katarzyna Mo¶cińska, Bożena Paluchiewicz, Krzysztof Simek. Gliwice : Biuro Dziekana. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika ¦l±ska, 2014, s. 193-198
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: Malzacher Stanisław ; biografia ; działalno¶ć naukowa ; elektronika przemysłowa ; miernictwo elektroniczne ; badania nieniszcz±ce ; Politechnika ¦l±ska
Słowa kluczowe angielskie: Malzacher Stanisław ; biography ; scientific activity ; industrial electronics ; electronic measurements ; nondestructive testing ; Silesian University of Technology
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 142093, Mg 142154


6/33
Nr opisu: 0000087883
Tytuł oryginału: 20-lecie Wydziału Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki Politechniki ¦l±skiej.
Autorzy: Janusz Kotowicz, Krzysztof Barbusiński, Zbigniew Popiołek, Zbigniew Żmudka.
¬ródło: W: Energia i ¶rodowisko w XXI wieku. Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału. Jubileuszowa konferencja 2013 z okazji 20-lecia Wydziału Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki, 60. rocznicy powstania Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, Gliwice 27 wrze¶nia 2013. Wydawnictwo okoliczno¶ciowe. Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki, Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki ¦l±skiej. Gliwice : [Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urz±dzeń Energetycznych], 2013, s. 13-37
ISBN: 978-83-927340-9-3
Seria: (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 30 1506-9702)
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,3
Słowa kluczowe polskie: Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki ; Politechnika ¦l±ska ; struktura organizacyjna ; działalno¶ć dydaktyczna ; działalno¶ć naukowa
Słowa kluczowe angielskie: Faculty of Energy and Environmental Engineering ; Silesian University of Technology ; organizational structure ; teaching activity ; scientific activity
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


7/33
Nr opisu: 0000087988
Tytuł oryginału: 60 lat od powstania Wydziału Mechaniczno-Energetycznego.
Autorzy: Tadeusz** Chmielniak.
¬ródło: W: Energia i ¶rodowisko w XXI wieku. Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału. Jubileuszowa konferencja 2013 z okazji 20-lecia Wydziału Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki, 60. rocznicy powstania Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, Gliwice 27 wrze¶nia 2013. Wydawnictwo okoliczno¶ciowe. Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki, Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki ¦l±skiej. Gliwice : [Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urz±dzeń Energetycznych], 2013, s. 55-74
ISBN: 978-83-927340-9-3
Seria: (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 30 1506-9702)
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; Wydział Mechaniczny Energetyczny ; kadra naukowa ; działalno¶ć naukowa ; działalno¶ć dydaktyczna
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; Faculty of Mechanical and Power Engineering ; scientific staff ; scientific activity ; teaching activity
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


8/33
Nr opisu: 0000084905
Tytuł oryginału: Wyj±tkowe posiedzenie PKTMM
Autorzy: Krzysztof** Kluszczyński.
¬ródło: -Biul. Pol. ¦l. 2013 nr 5, s. 24-25
p-ISSN: 1689-8192
Słowa kluczowe polskie: Wydział Elektryczny ; Politechnika ¦l±ska ; Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów ; działalno¶ć naukowa
Słowa kluczowe angielskie: Faculty of Electrical Engineering ; Silesian University of Technology ; Polish Committee of Theory of Machines and Mechanisms ; scientific activity
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4492
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


9/33
Nr opisu: 0000072300
Tytuł oryginału: "Odnowienie doktoratu - po pięćdziesięciu latach". Laudacja Rektora Politechniki ¦l±skiej.
Autorzy: Bolesław Pochopień.
¬ródło: W: Stefan Węgrzyn. In memoriam. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Kwietnia, Piotra Gaja. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2012, s. 33-42
Słowa kluczowe polskie: Węgrzyn Stefan ; biografia ; działalno¶ć naukowa
Słowa kluczowe angielskie: Węgrzyn Stefan ; biography ; scientific activity
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


10/33
Nr opisu: 0000097342
Tytuł oryginału: Doc. dr hab. inż. Zygmunt Pociecha (1923-1993)
Autorzy: Józef** Szarawara.
¬ródło: -Chemik 2012 R. 66 nr 1, s. 83-84, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: Pociecha Zygmunt (1923-1993) ; technologia ¶rodowiskowa ; działalno¶ć naukowa ; biografia
Słowa kluczowe angielskie: Pociecha Zygmunt (1923-1993) ; environmental technology ; scientific activity ; biography
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


11/33
Nr opisu: 0000073574
Tytuł oryginału: Jubileusz 45-lecia pracy naukowej prof. Tadeusza Chmielniaka
Autorzy: Andrzej Rusin.
¬ródło: -Biul. Pol. ¦l. 2012 nr 8/9, s. 19-20
p-ISSN: 1689-8192
Słowa kluczowe polskie: Chmielniak Tadeusz ; Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki ; działalno¶ć dydaktyczna ; działalno¶ć naukowa
Słowa kluczowe angielskie: Chmielniak Tadeusz ; Faculty of Energy and Environmental Engineering ; teaching activity ; scientific activity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4492
Dostęp on-line:


12/33
Nr opisu: 0000072301
Tytuł oryginału: Moja współpraca z profesorem.
Autorzy: Andrzej** Grzywak.
¬ródło: W: Stefan Węgrzyn. In memoriam. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Kwietnia, Piotra Gaja. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2012, s. 43-47
Słowa kluczowe polskie: Węgrzyn Stefan ; działalno¶ć naukowa ; automatyka ; górnictwo ; informatyka
Słowa kluczowe angielskie: Węgrzyn Stefan ; scientific activity ; automation ; mining ; informatics
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


13/33
Nr opisu: 0000074705
Tytuł oryginału: Podsumowanie działalno¶ci naukowej Katedry Energetyki Procesowej Politechniki ¦l±skiej
Autorzy: Jerzy** Tomeczek, Jan** Góral, Bogusław** Gradoń.
¬ródło: -Hutnik 2012 R. 79 nr 10, s. 773-775
Uwagi: Oprac. na podstawie wcze¶niej przygotowanego tekstu i notatek prof. J. Tomeczka: dr inż. Jan Góral i dr hab. inż. Bogusław Gradoń
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1230-3534
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; Katedra Energetyki Procesowej ; działalno¶ć naukowa
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; Department of Process Energy ; scientific activity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.499
Dostęp on-line:


14/33
Nr opisu: 0000077418
Tytuł oryginału: Profesor Kazimierz Podgórski 1929-2012
Autorzy: Piotr Strzałkowski.
¬ródło: -Bud. Gór. Tunelowe 2012 R. 18 nr 4, s. 77
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1234-5342
Słowa kluczowe polskie: Podgórski Kazimierz ; budownictwo podziemne ; mechanika górotworu ; działalno¶ć naukowa ; biografia
Słowa kluczowe angielskie: Podgórski Kazimierz ; underground construction ; rock mechanics ; scientific activity ; biography
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4584


15/33
Nr opisu: 0000097341
Tytuł oryginału: Profesor zw. dr hab. Wiktor Jakób (1886-1971)
Autorzy: Józef** Szarawara.
¬ródło: -Chemik 2012 R. 66 nr 1, s. 82-83, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: Jakób Wiktor (1886-1971) ; chemia nieorganiczna ; działalno¶ć naukowa ; biografia ; Politechnika Lwowska ; Politechnika ¦l±ska ; Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe angielskie: Jakób Wiktor (1886-1971) ; inorganic chemistry ; scientific activity ; biography ; Lvov University of Technology ; Silesian University of Technology ; Jagiellonian University
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


16/33
Nr opisu: 0000072120
Tytuł oryginału: Stefan Węgrzyn. In memoriam. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Kwietnia, Piotra Gaja.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2012
Słowa kluczowe polskie: Węgrzyn Stefan ; wspomnienie po¶miertne ; działalno¶ć naukowa ; informatyka ; informatyka kwantowa
Słowa kluczowe angielskie: Węgrzyn Stefan ; obituary ; scientific activity ; informatics ; quantum computing
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


17/33
Nr opisu: 0000057114
Tytuł oryginału: Działalno¶ć Polskiego Komitetu Teorii Mechanizmów i Maszyn
Autorzy: Józef** Wojnarowski.
¬ródło: -Prz. Mech. 2010 R. 69 nr 5, s. 39-42
p-ISSN: 0033-2259
Słowa kluczowe polskie: Polski Komitet Teorii Mechanizmów i Maszyn ; towarzystwo naukowe ; działalno¶ć naukowa
Słowa kluczowe angielskie: Polish Committee of Theory of Machines and Mechanisms ; scientific society ; scientific activity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.691
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


18/33
Nr opisu: 0000051795
Tytuł oryginału: A word about dr hab. Adam Mrózek, Professor of the Silesian Technical University at the 10th anniversary of his death
Tytuł w wersji polskiej: Słowo o doc. dr hab. inż. Adamie Mrózku Profesorze Politechniki ¦l±skiej w dziesięciolecie ¶mierci
Autorzy: Stefan** Węgrzyn.
¬ródło: -Theor. Appl. Informat. 2009 vol. 21 no. 1, s. 3-4
p-ISSN: 1896-5334
Słowa kluczowe polskie: Mrózek Adam ; biografia ; działalno¶ć naukowa ; informatyka
Słowa kluczowe angielskie: Mrózek Adam ; biography ; scientific activity ; informatics
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG, POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4405


19/33
Nr opisu: 0000069666
Tytuł oryginału: Działalno¶ć prof. zw. dr hab. inż. Mirosława Chudka, dr h.c.. Wybrany serwis informacyjno-zdjęciowy.
Autorzy: Piotr Strzałkowski.
¬ródło: W: IX Szkoła Geomechaniki 2009. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 20-23 paĽdziernika 2009 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarz±dzania Ochron± Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej, 2009, s. 29-69
Organizator: Politechnika ¦l±ska. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarz±dzania Ochron± Powierzchni. Gliwice [i in.]
Słowa kluczowe polskie: Chudek Mirosław ; działalno¶ć naukowa ; Wydział Górnictwa i Geologii ; Politechnika ¦l±ska
Słowa kluczowe angielskie: Chudek Mirosław ; scientific activity ; Faculty of Mining and Geology ; Silesian University of Technology
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 134488


20/33
Nr opisu: 0000058063
Tytuł oryginału: O działalno¶ci PZITB w latach 1987-1993
Autorzy: Włodzimierz** Starosolski.
¬ródło: -Prz. Bud. 2009 nr 6, s. 4-5
p-ISSN: 0033-2038
Słowa kluczowe polskie: Polski Zwi±zek Inżynierów i Techników Budownictwa ; działalno¶ć naukowa ; zarz±d główny
Słowa kluczowe angielskie: Polish Union of Building Engineers and Technicians ; scientific activity ; central board
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.675
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


21/33
Nr opisu: 0000051048
Tytuł oryginału: Prof. zw. dr hab. Ewa Sabina Chojecka - laureat medalu im. Zygmunta Majerskiego 2008
Autorzy: Ryszard Nakonieczny, Nina** Juzwa.
¬ródło: -Archivolta 2008 nr 4, s. 96-98
p-ISSN: 1506-5928
Słowa kluczowe polskie: Chojecka Ewa Sabina ; biografia ; architektura ; działalno¶ć naukowa
Słowa kluczowe angielskie: Chojecka Ewa Sabina ; biography ; architecture ; scientific activity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4612


22/33
Nr opisu: 0000050351
Tytuł oryginału: Wkład Leonharda Eulera w modelowanie ruchu maszyn w 300. rocznicę urodzin Leonharda Eulera wielkiego uczonego matematyka, fizyka i astronoma.
Autorzy: Józef** Wojnarowski.
¬ródło: W: Teoria maszyn i mechanizmów. Red. Józef Wojnarowski, Iwona Adamiec-Wójcik. Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008, s. 55-68, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe polskie: Euler Leonhard ; modelowanie ruchu ; działalno¶ć naukowa
Słowa kluczowe angielskie: Euler Leonhard ; motion modelling ; scientific activity
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 122965


23/33
Nr opisu: 0000031788
Tytuł oryginału: Dwadzie¶cia lat mojego Instytutu
Autorzy: Wiesław* Blaschke.
¬ródło: -Czas. Tech. 2007 R. 127 nr 130/131, s. 27-30
p-ISSN: 1425-8390
Słowa kluczowe polskie: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi± PAN ; historia ; działalno¶ć naukowa
Słowa kluczowe angielskie: Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Science ; history ; scientific activity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


24/33
Nr opisu: 0000026203
Tytuł oryginału: Prof. dr hab. Brunon Szadkowski (1939-2007)
Autorzy: Tadeusz** Skubis.
¬ródło: -¦l. Wiad. Elektr. 2007 R. 14 nr 21, s. 61
p-ISSN: 1506-5758
Słowa kluczowe polskie: Szadkowski Brunon ; Politechnika ¦l±ska ; Wydział Elektryczny ; metrologia elektryczna ; działalno¶ć naukowa ; wspomnienie po¶miertne
Słowa kluczowe angielskie: Szadkowski Brunon ; Silesian University of Technology ; Faculty of Electrical Engineering ; electric metrology ; scientific activity ; obituary
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4580


25/33
Nr opisu: 0000029364
Tytuł oryginału: Prof. dr hab. inż. Czesław Sajdak (1949-2007)
Autorzy: Jerzy Barglik.
¬ródło: -¦l. Wiad. Elektr. 2007 R. 14 nr 3, s. 71-72
p-ISSN: 1506-5758
Słowa kluczowe polskie: Sajdak Czesław ; Politechnika ¦l±ska ; Katedra Elektrotechnologii ; wspomnienie po¶miertne ; działalno¶ć naukowa
Słowa kluczowe angielskie: Sajdak Czesław ; Silesian University of Technology ; Faculty of Electrotechnology ; obituary ; scientific activity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4580


26/33
Nr opisu: 0000026202
Tytuł oryginału: Prof. dr hab. inż. Jan Chojcan (1942-2002) dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki ¦l±skiej w latach 1990-1996
Autorzy: Lucjan** Karwan.
¬ródło: -¦l. Wiad. Elektr. 2007 R. 14 nr 2, s. 31-32
p-ISSN: 1506-5758
Słowa kluczowe polskie: Chojcan Jan ; Politechnika ¦l±ska ; Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki ; działalno¶ć naukowa ; wspomnienie po¶miertne
Słowa kluczowe angielskie: Chojcan Jan ; Silesian University of Technology ; Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science ; scientific activity ; obituary
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4580


27/33
Nr opisu: 0000030622
Tytuł oryginału: Prof. dr hab. inż. Jerzy Rutkowski dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki ¦l±skiej w latach 2002-2008
Autorzy: Bolesław Pochopień.
¬ródło: -¦l. Wiad. Elektr. 2007 R. 14 nr 4, s. 41-43
p-ISSN: 1506-5758
Słowa kluczowe polskie: Rutkowski Jerzy ; Politechnika ¦l±ska ; Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki ; działalno¶ć naukowa
Słowa kluczowe angielskie: Rutkowski Jerzy ; Silesian University of Technology ; Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science ; scientific activity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4580


28/33
Nr opisu: 0000029363
Tytuł oryginału: Prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki ¦l±skiej w latach 1996-2002
Autorzy: Bolesław Pochopień.
¬ródło: -¦l. Wiad. Elektr. 2007 R. 14 nr 3, s. 46-48
p-ISSN: 1506-5758
Słowa kluczowe polskie: Kozielski Stanisław ; Politechnika ¦l±ska ; Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki ; działalno¶ć naukowa
Słowa kluczowe angielskie: Kozielski Stanisław ; Silesian University of Technology ; Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science ; scientific activity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4580


29/33
Nr opisu: 0000061244
Tytuł oryginału: Stulecie urodzin profesora dr inż. Antoniego Rosikonia
Autorzy: Kazimierz** Kłosek.
¬ródło: -Probl. Kolej. 2007 z. 145, s. 120-124
p-ISSN: 0552-2145
Słowa kluczowe polskie: Rosikoń Antoni ; Politechnika ¦l±ska ; życiorys ; działalno¶ć naukowa
Słowa kluczowe angielskie: Rosikoń Antoni ; Silesian University of Technology ; CV ; scientific activity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


30/33
Nr opisu: 0000019230
Tytuł oryginału: Wspomnienie o ¶p. prof. Bernardzie DrzęĽli
Autorzy: Józef** Sułkowski.
¬ródło: -Gór. i Geol. 2006 t. 1 z. 1, 125-127
p-ISSN: 0370-0798
Słowa kluczowe polskie: DrzęĽla Bernard ; Politechnika ¦l±ska ; Wydział Górnictwa i Geologii ; działalno¶ć naukowa ; działalno¶ć społeczna ; działalno¶ć polityczna ; wspomnienie po¶miertne
Słowa kluczowe angielskie: DrzęĽla Bernard ; Silesian University of Technology ; Faculty of Mining and Geology ; scientific activity ; social activity ; political activity ; obituary
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4617


31/33
Nr opisu: 0000012021
Tytuł oryginału: 60-lecie działalno¶ci Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach.
Autorzy: Leszek** Dobrzański.
¬ródło: W: Komputerowe wspomaganie w inżynierii maszyn i materiałów. Pod red. Leszka A. Dobrzańskiego. Wrocław : Agencja Wydaw. Wrocławskiej Rady FSNT NOT, 2005, s. 5-19
Seria: (Inżynieria Maszyn ; R. 10, z. 1/2 1426-708X)
Słowa kluczowe polskie: Wydział Mechaniczny Technologiczny ; struktura organizacyjna ; działalno¶ć naukowa
Słowa kluczowe angielskie: Faculty of Mechanical Engineering ; organizational structure ; scientific activity
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


32/33
Nr opisu: 0000008619
Tytuł oryginału: Główne kierunki działalno¶ci naukowo-dydaktycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki ¦l±skiej
Autorzy: Leszek Blacha.
¬ródło: -Hutnik 2004 R. 71 nr 4, s. 146-147
p-ISSN: 1230-3534
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii ; działalno¶ć naukowa ; działalno¶ć dydaktyczna
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; Faculty of Materials Engineering and Metallurgy ; scientific activity ; teaching activity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.499
Dostęp on-line:


33/33
Nr opisu: 0000016472
Tytuł oryginału: Wkład Katedry Energetyki Procesowej w rozwój nauki.
Autorzy: Jerzy** Tomeczek.
¬ródło: W: Inżynieria materiałowa i metalurgia na przełomie drugiego i trzeciego tysi±clecia. Praca zbiorowa. Pod red. Marka Hetmańczyka, Mariana Malińskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2004, s. 227-245, bibliogr.
ISBN: 83-7335-286-4
Słowa kluczowe polskie: Katedra Energetyki Procesowej ; Politechnika ¦l±ska ; działalno¶ć naukowa
Słowa kluczowe angielskie: Department of Process Energy ; Silesian University of Technology ; scientific activity
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie