Wynik wyszukiwania
Zapytanie: DEFORMACJA NIECIĄGŁA LINIOWA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/13
Nr opisu: 0000135686
Tytuł oryginału: Wpływ występowania nieciągłej deformacji typu liniowego na wychylenie budynku.
Tytuł w wersji angielskiej: Occurence impact of discontinous deformation of linear type on building deviation
Autorzy: Justyna Orwat.
Źródło: W: Współczesne zagadnienia z inżynierii lądowej. Prace naukowe doktorantów. Red. Iwona Pokorska-Silva, Krzysztof Gromysz. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, s. 259-270, bibliogr. 15 poz.
ISBN: 978-83-7880-696-7
Seria: (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 837)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: teren górniczy ; deformacja nieciągła liniowa ; wychylenie budynku
Słowa kluczowe angielskie: mining area ; linear discontinuous deformation ; deflection of building
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.


2/13
Nr opisu: 0000132977
Tytuł oryginału: Wpływ występowania nieciągłej deformacji typu liniowego na wychylenie budynku.
Autorzy: Justyna Orwat, Krzysztof Gromysz.
Źródło: W: XV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń, 23-25 października 2019 r. Streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 18
Organizator: Katedra Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego
Słowa kluczowe polskie: teren górniczy ; deformacja nieciągła liniowa ; wychylenie budynku
Słowa kluczowe angielskie: mining area ; linear discontinuous deformation ; deflection of building
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.


3/13
Nr opisu: 0000123099
Tytuł oryginału: Analiza zagrożenia powierzchni deformacjami nieciągłymi liniowymi z wykorzystaniem tomografii elektrooporowej
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of a risk to the surface by discontinuous linear deformations using electro fusion tomography methods
Autorzy: Roman Ścigała, Katarzyna Szafulera.
Źródło: -Bud. Gór. Tunelowe 2018 R. 24 nr 1, s. 7-12, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1234-5342
Słowa kluczowe polskie: deformacja nieciągła liniowa ; tomografia elektrooporowa ; warunki geologiczno-górnicze ; teren górniczy
Słowa kluczowe angielskie: linear discontinuous deformation ; resistivity tomography ; geological-mining conditions ; mining area
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P. 4584


4/13
Nr opisu: 0000127225
Tytuł oryginału: Deformacje nieciągłe powierzchni powstałe w sąsiedztwie podziemnej infrastruktury technicznej.
Autorzy: Katarzyna Szafulera.
Źródło: W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2018. Konferencja naukowa, Gliwice, 28 listopada 2018. Informator konferencyjny. Gliwice : Usługi Komputerowe i Poligraficzne Jan Gębka, Dariusz Gębka, 2018, s. 43
ISBN: 978-83-65547-16-3
Słowa kluczowe polskie: eksploatacja górnicza ; deformacja nieciągła liniowa ; infrastruktura podziemna
Słowa kluczowe angielskie: mining exploitation ; linear discontinuous deformation ; underground infrastructure
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


5/13
Nr opisu: 0000120777
Tytuł oryginału: Analiza przyczyn powstania liniowej deformacji nieciągłej
Autorzy: Katarzyna Szafulera, Marek Kruczkowski.
Źródło: -Bud. Gór. Tunelowe 2017 R. 23 nr 3, s. 24-30, bibliogr. 23 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1234-5342
Słowa kluczowe polskie: deformacja nieciągła liniowa ; warunki geologiczno-górnicze ; eksploatacja górnicza
Słowa kluczowe angielskie: linear discontinuous deformation ; geological-mining conditions ; mining exploitation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4584


6/13
Nr opisu: 0000118969
Tytuł oryginału: Identyfikacja wartości parametrów modelu nawierzchni w obszarze liniowej nieciągłej deformacji powierzchni na podstawie pomiarów z użyciem ugięciomierza FWD.
Autorzy: Marcin Grygierek, Krzysztof Sternik.
Źródło: W: XIV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych. Konferencja naukowo-szkoleniowa, Ustroń, 27-29 września 2017. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2017, s. 20
Organizator: Główny Instytut Górnictwa, Komisja Ochrony Terenów Górniczych Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Katowicach, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe polskie: sztywność podłoża ; nawierzchnia drogowa ; deformacja nieciągła liniowa ; ugięciomierz dynamiczny ; pomiar
Słowa kluczowe angielskie: subsoil stiffness ; road pavement ; linear discontinuous deformation ; falling weight deflectometer ; measurement
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


7/13
Nr opisu: 0000117670
Tytuł oryginału: Liniowa deformacja nieciągła powierzchni w rejonie niekorzystnych warunków geologiczno-górniczych
Tytuł w wersji angielskiej: Linear discontinous deformation of the area of disadvantageous geological-mining conditions
Autorzy: Katarzyna Szafulera.
Źródło: -Wiad. Gór. 2017 R. 68 nr 6, s. 299-305, bibliogr. 25 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0043-5120
Słowa kluczowe polskie: deformacja nieciągła liniowa ; warunki geologiczno-górnicze ; eksploatacja górnicza
Słowa kluczowe angielskie: linear discontinuous deformation ; geological-mining conditions ; mining exploitation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.923


8/13
Nr opisu: 0000121985
Tytuł oryginału: Studium przypadku wystąpienia na powierzchni deformacji nieciągłych
Tytuł w wersji angielskiej: A case study of discontinuous deformations occurence on the surface
Autorzy: Katarzyna Szafulera.
Źródło: -Bud. Gór. Tunelowe 2017 R. 23 nr 4, s. 16-23, bibliogr. 27 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1234-5342
Słowa kluczowe polskie: eksploatacja górnicza ; warunki geologiczno-górnicze ; odkształcenie górotworu ; deformacja nieciągła liniowa
Słowa kluczowe angielskie: mining exploitation ; geological-mining conditions ; rock mass deformation ; linear discontinuous deformation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. 4584


9/13
Nr opisu: 0000111510
Tytuł oryginału: Określenie przyczyny powstawania liniowych deformacji nieciągłych w warunkach eksploatacji ROW.
Autorzy: Marek Kruczkowski.
Źródło: W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. Konferencja naukowa, 23 listopada 2016, Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 41
ISBN: 978-83-65547-04-0
Organizator: Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
Słowa kluczowe polskie: eksploatacja górnicza ; deformacja nieciągła liniowa
Słowa kluczowe angielskie: mining exploitation ; linear discontinuous deformation
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.


10/13
Nr opisu: 0000115294
Tytuł oryginału: Zmiana sztywności warstw nawierzchni w obszarze liniowej nieciągłej deformacji powierzchni.
Autorzy: Marcin Grygierek.
Źródło: W: Ochrona środowiska na terenach górniczych. XI Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 19-21 października 2016. Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 25
Słowa kluczowe polskie: eksploatacja górnicza ; nawierzchnia drogowa ; deformacja nieciągła liniowa
Słowa kluczowe angielskie: mining exploitation ; road pavement ; linear discontinuous deformation
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


11/13
Nr opisu: 0000042705
Tytuł oryginału: Deformacje nieciągłe typu liniowego - analiza przyczyn występowania we współczesnych warunkach prowadzenia podziemnej eksploatacji.
Autorzy: Piotr Strzałkowski, Roman Ścigała.
Źródło: W: Geotechnika - Geotechnics 2008. XIII Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 14-17 października 2008 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2008, s. 425-437, bibliogr. 8 poz.
Organizator: Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach [i in.]
Słowa kluczowe polskie: eksploatacja górnicza ; deformacja terenu ; deformacja nieciągła liniowa
Słowa kluczowe angielskie: mining exploitation ; ground deformation ; linear discontinuous deformation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. Cz.01 123107


12/13
Nr opisu: 0000040084
Tytuł oryginału: Zagrożenie obiektów przyszybowych deformacjami nieciągłymi typu liniowego
Autorzy: Mirosław** Chudek, Henryk** Kleta.
Źródło: -Gór. i Geoinż., AGH 2007 R. 31 z. 3/1, s. 135-140, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1732-6702
Słowa kluczowe polskie: eksploatacja górnicza ; deformacja terenu ; deformacja nieciągła liniowa ; obiekt budowlany ; stateczność
Słowa kluczowe angielskie: mining exploitation ; ground deformation ; linear discontinuous deformation ; building object ; stability
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Dostęp on-line:


13/13
Nr opisu: 0000029238
Tytuł oryginału: Występowanie deformacji nieciągłych liniowych w świetle analiz warunków geologiczno-górniczych
Autorzy: Piotr Strzałkowski, J. Piwowarczyk, K. Łapajski.
Źródło: -Prz. Gór. 2006 t. 62 nr 5, s. 1-5, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 0033-216X
Słowa kluczowe polskie: eksploatacja górnicza ; deformacja terenu ; deformacja nieciągła liniowa ; warunki geologiczno-górnicze
Słowa kluczowe angielskie: mining exploitation ; area deformation ; linear discontinuous deformation ; geological-mining conditions
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.683


stosując format:
Nowe wyszukiwanie