Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BIOTECHNOLOGIA ¦RODOWISKOWA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/12
Nr opisu: 0000130734
Tytuł oryginału: Detoksykacja ¶cieków w oczyszczalni hydrofitowej. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Justyna Drzymała.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2019
Opis fizyczny: , 148 s., bibliogr. 380 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki.
Promotor: dr hab. inż. Joanna Kalka
Słowa kluczowe polskie: oczyszczalnia hydrofitowa ; farmaceutyki ; diklofenak ; sulfametoksazol ; detoksykacja ¶cieków ; toksyczno¶ć ¶cieków ; biotechnologia ¶rodowiskowa
Słowa kluczowe angielskie: constructed wetland ; pharmaceuticals ; diclofenac ; sulfamethoxazole ; wastewater detoxification ; wastewater toxicity ; environmental biotechnology
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. R-5597+CD
Dostęp BCP¦:


2/12
Nr opisu: 0000133263
Tytuł oryginału: What do we know about the influence of vacuum on bacterial biocenosis used in environmental biotechnologies?
Autorzy: Anna Gnida.
¬ródło: -Appl. Microbiol. Biotechnol. 2019 vol. 104 iss. 1, s. 101-106, bibliogr. 31 poz.
Impact Factor: 3.530
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 0175-7598
e-ISSN: 1432-0614
DOI:
Słowa kluczowe polskie: próżnia ; ci¶nienie ; biotechnologia ¶rodowiskowa ; bakterie
Słowa kluczowe angielskie: vacuum ; pressure ; environmental biotechnology ; bacteria
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


3/12
Nr opisu: 0000101598
Tytuł oryginału: I Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Doktorantów "Biotechnologia ¦rodowiskowa", Gliwice, 21-22 maja 2015
Autorzy: Monika* Nowrotek.
¬ródło: -Chemik 2015 R. 69 nr 8, s. 521-522
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: biotechnologia ¶rodowiskowa ; mikrobiologia ¶rodowiskowa ; sprawozdanie konferencyjne
Słowa kluczowe angielskie: environmental biotechnology ; environmental microbiology ; conference report
Typ publikacji: GD
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


4/12
Nr opisu: 0000101532
Tytuł oryginału: Interdyscyplinarno¶ć biotechnologii ujawnia sie w wielu obszarach jej zastosowań - wywiad z prof. dr hab. inż. Korneliuszem Mikschem, dyrektorem Centrum Biotechnologii Politechniki ¦l±skiej [Rozm. przepr.] Anna Węgrzyn
Autorzy: Korneliusz** Miksch, Anna Węgrzyn.
¬ródło: -Chemik 2015 R. 69 nr 8, s. 522-525
p-ISSN: 0009-2886
Słowa kluczowe polskie: biotechnologia ¶rodowiskowa ; Centrum Biotechnologii ; badania interdyscyplinarne ; sympozjum
Słowa kluczowe angielskie: environmental biotechnology ; Biotechnology Centre ; interdisciplinary research ; symposium
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


5/12
Nr opisu: 0000081646
Tytuł oryginału: Podstawy biotechnologii ¶rodowiskowej - trendy, badania, implementacje. Praca zbiorowa. T. 5. Pod red. Anny Węgrzyn.
Adres wydawniczy: Gliwice : Katedra Biotechnologii ¦rodowiskowej. Politechnika ¦l±ska, 2013
Opis fizyczny: , 348 s.
ISBN: 978-83-916768-5-1
Liczba arkuszy wydawniczych: 16
Słowa kluczowe polskie: biotechnologia ¶rodowiskowa
Słowa kluczowe angielskie: environmental biotechnology
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/12
Nr opisu: 0000085052
Tytuł oryginału: Podstawy biotechnologii ¶rodowiskowej - trendy, badania, implementacje. Praca zbiorowa. T. 4. Pod red. Anny Węgrzyn.
Adres wydawniczy: Gliwice : Katedra Biotechnologii ¦rodowiskowej. Politechnika ¦l±ska, 2012
Słowa kluczowe polskie: biotechnologia ¶rodowiskowa
Słowa kluczowe angielskie: environmental biotechnology
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/12
Nr opisu: 0000069640
Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia sterowania w biotechnologii ¶rodowiskowej.
Tytuł w wersji angielskiej: Selected issues concerning control in environmental biotechnology
Autorzy: Dariusz Choiński.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011
Opis fizyczny: , 205 s., bibliogr. 197 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 350)
Uwagi: Rozprawa habilitacyjna
Słowa kluczowe polskie: biotechnologia ¶rodowiskowa ; sterowanie ; hierarchiczny system hybrydowy ; system wieloagentowy ; model explicite ; model implicite
Słowa kluczowe angielskie: environmental biotechnology ; control ; hierarchical hybrid system ; multi-agent system ; explicit model ; implicit model
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp BCP¦:


8/12
Nr opisu: 0000067417
Tytuł oryginału: Podstawy biotechnologii ¶rodowiskowej - trendy, badania, implementacje. Praca zbiorowa. T. 3. Pod red. S. Żabczyńskiego.
Adres wydawniczy: Gliwice : Katedra Biotechnologii ¦rodowiskowej. Politechnika ¦l±ska, 2010
Słowa kluczowe polskie: biotechnologia ¶rodowiskowa
Słowa kluczowe angielskie: environmental biotechnology
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 131512


9/12
Nr opisu: 0000057412
Tytuł oryginału: Metody i techniki biologii molekularnej w biotechnologii ¶rodowiskowej
Autorzy: Anna Raszka, Aleksandra Ziembińska, Anna Wiechetek.
¬ródło: -Czas. Tech., ¦ 2009 R. 106 z. 2-¦, s. 101-114, bibliogr. 26 poz.
p-ISSN: 1897-6336
Słowa kluczowe polskie: biotechnologia ¶rodowiskowa ; reakcja łańcuchowa polimerazy ; elektroforeza ; klonowanie DNA ; sekwencjonowanie DNA ; hybrydyzacja DNA ; białka GFP
Słowa kluczowe angielskie: environmental biotechnology ; PCR ; electrophoresis ; DNA cloning ; DNA sequencing ; DNA hybrydization ; GFP
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


10/12
Nr opisu: 0000019075
Tytuł oryginału: Aparat o działaniu quasi ci±głym do pomiaru toksyczno¶ci ¶cieków, zwłaszcza w biotechnologii ¶rodowiskowej.
Twórcy: Korneliusz** Miksch, Piotr** Ostrowski, Joanna Surmacz-Górska.
¬ródło: Patent. Polska, nr 188 552. Int. Cl. G01N 31/00, G01N 33/00, B01L 1/00, C02F 3/12. Politechnika ¦l±ska, Polska
Zgłosz. nr 329 819 z 20.11.1998. Opubl. 28.02.2005, 3 s.
Słowa kluczowe polskie: ¶cieki ; toksyczno¶ć ¶cieków ; pomiar ; biotechnologia ¶rodowiskowa ; aparatura pomiarowa
Słowa kluczowe angielskie: wastewater ; wastewater toxicity ; measurement ; environmental biotechnology ; measuring device
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. N/Pt
Dostęp on-line:


11/12
Nr opisu: 0000019072
Tytuł oryginału: Aparat pomiarowy o działaniu okresowym do pomiaru in-situ unosu osadu czynnego w ¶ciekach oczyszczonych, zwłaszcza w biotechnologii ¶rodowiskowej.
Twórcy: Korneliusz** Miksch, Piotr** Ostrowski, Joanna Surmacz-Górska.
¬ródło: Patent. Polska, nr 188 553. Int. Cl. G01N 33/00, G01N 31/00, B01L 1/00, C12M 3/00, C02F 3/12. Politechnika ¦l±ska, Polska
Zgłosz. nr 329 820 z 20.11.1998. Opubl. 28.02.2005, 3 s.
Słowa kluczowe polskie: ¶cieki oczyszczone ; osad czynny ; pomiar in situ ; aparatura pomiarowa ; biotechnologia ¶rodowiskowa
Słowa kluczowe angielskie: treated wastewater ; activated sludge ; in situ measurement ; measuring device ; environmental biotechnology
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. N/Pt
Dostęp on-line:


12/12
Nr opisu: 0000018931
Tytuł oryginału: Sposób wyznaczania wskaĽnika aktywno¶ci procesów życiowych osadu czynnego.
Twórcy: Korneliusz** Miksch, Piotr** Ostrowski.
¬ródło: Patent. Polska, nr 185 450. Int. Cl. G01N 33/00, G01N 31/00, C02F 3/12, C12M 3/00. Politechnika ¦l±ska, Polska
Zgłosz. nr 313 420 z 30.03.1996. Opubl. 30.05.2003, 3 s.
Słowa kluczowe polskie: osad czynny ; proces życiowy ; biotechnologia ¶rodowiskowa
Słowa kluczowe angielskie: activated sludge ; life process ; environmental biotechnology
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. N/Pt
Dostęp on-line:


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie