Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SOCIAL ACTIVITY
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/9
Nr opisu: 0000120656
Tytuł oryginału: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w opinii pracowników z województwa śląskiego. Analiza wyników badań.
Autorzy: Anna Kochmańska.
Źródło: W: Współczesne wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Red. Ewa Mazur-Wierzbicka. Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017, s. 131-144, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 978-83-7867-736-9
Seria: (Gospodarka i Organizacja ; z. nr 1)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; model CSR ; standardy etyczne ; działalność społeczna
Słowa kluczowe angielskie: corporate social responsibility ; CSR model ; ethical standards ; social activity
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


2/9
Nr opisu: 0000099991
Tytuł oryginału: Organizacja rozwiązywania problemów społecznych przez samorząd terytorialny
Tytuł w wersji angielskiej: The organization of solving social problems by the local government
Autorzy: Małgorzata** Baron-Wiaterek, I. Grzanka.
Źródło: -Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 80, s. 9-19, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie strategiczne ; sektor publiczny ; działalność społeczna
Słowa kluczowe angielskie: strategic management ; public sector ; social activity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


3/9
Nr opisu: 0000098049
Tytuł oryginału: Aktywność i uczestnictwo osób z intelektualną niepełnosprawnością w życiu społecznym - wybrane zagadnienia.
Autorzy: Dariusz* Dziuba.
Źródło: W: Projekt Zrobimy to sami.... W drodze do samostanowienia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Red.: Joanna Kruk-Lasocka, Maria Flanczewska-Wolny, Dariusz Dziuba, Jerzy Wolny. Katowice : Wydaw. STAPIS, 2013, s. 23-28, bibliogr. 21 poz.
ISBN: 978-83-61050-90-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,2
Słowa kluczowe polskie: niepełnosprawność umysłowa ; edukacja ; aktywność społeczna
Słowa kluczowe angielskie: mental disability ; education ; social activity
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:
Dostęp BCPŚ:


4/9
Nr opisu: 0000074746
Tytuł oryginału: Od ewaluacji do integracji. Wykorzystanie potencjału ewaluacji do wspierania integracji i rozwoju aktywności lokalnej.
Autorzy: Iwona* Sobieraj.
Źródło: W: Administracyjne i społeczne mechanizmy przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w perspektywie założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, s. 33-54, bibliogr.
Seria: (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 329)
Słowa kluczowe polskie: ocena ; rozwój lokalny ; aktywność społeczna
Słowa kluczowe angielskie: evaluation ; local development ; social activity
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.


5/9
Nr opisu: 0000068223
Tytuł oryginału: Godność chrześcijanina w polityce i w samorządzie.
Tytuł w wersji angielskiej: The dignity of a Christian in politics and local government
Autorzy: Stanisław* Waluś.
Źródło: W: Nauka - etyka - wiara 2011. NEW '11. Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki, Dobieszków, 23-26 czerwca 2011. Red. Julian Ławrynowicz, Andrzej Zabołotny. Warszawa : Chrześcijańskie Forum Pracowników Nauki, 2011, s. 349-358, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe polskie: godność człowieka ; etyka społeczna ; działalność społeczna ; działalność polityczna
Słowa kluczowe angielskie: human dignity ; social ethics ; social activity ; political activity
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. Cz.01 133479


6/9
Nr opisu: 0000061647
Tytuł oryginału: Aktywność społeczna, polityczna i kulturalna mieszkańców osiedla Zandka w Zabrzu.
Autorzy: Brygida Smołka-Franke.
Źródło: W: Ludzie i instytucje w procesie przemian miejskiej społeczności lokalnej. Studium socjologiczne na przykładzie osiedla Zandka w Zabrzu. Praca zbiorowa. Pod red.: Marka Niezabitowskiego, Barbary Rożałowskiej. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, s. 87-111
Seria: (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 289)
Słowa kluczowe polskie: osiedle Zandka ; Zabrze ; Górny Śląsk ; społeczność lokalna ; zachowania społeczne ; aktywność społeczna ; aktywność polityczna ; aktywność kulturalna ; organizacja czasu wolnego
Słowa kluczowe angielskie: Zandka settlement ; Zabrze ; Upper Silesia ; local community ; social behaviours ; social activity ; political activity ; cultural activity ; organization of free time
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.


7/9
Nr opisu: 0000037093
Tytuł oryginału: The problems of the social activity of elderly people in relatively isolated or deteriorated housing environments.
Tytuł w wersji polskiej: Problemy aktywności społecznej osób starszych we względnie izolowanym lub zdegradowanym środowisku zamieszkania
Autorzy: Marek Niezabitowski.
Źródło: W: Housing and environmental conditions in post-communist countries. [Seminar, Gliwice, 11-13 October 2007] = Mieszkalnictwo i środowisko zbudowane w krajach postkomunistycznych. Praca zbiorowa. Pod red.: Beaty Komar, Beaty Kucharczyk-Brus. International Association for People - Environment Studies. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 223-233, bibliogr. 23 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 144)
Słowa kluczowe polskie: aktywność społeczna ; osoby starsze ; integracja społeczna ; bariera architektoniczna
Słowa kluczowe angielskie: social activity ; elderly people ; social integration ; architectural barrier
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl.
Dostęp BCPŚ:


8/9
Nr opisu: 0000019230
Tytuł oryginału: Wspomnienie o śp. prof. Bernardzie Drzęźli
Autorzy: Józef** Sułkowski.
Źródło: -Gór. i Geol. 2006 t. 1 z. 1, 125-127
p-ISSN: 0370-0798
Słowa kluczowe polskie: Drzęźla Bernard ; Politechnika Śląska ; Wydział Górnictwa i Geologii ; działalność naukowa ; działalność społeczna ; działalność polityczna ; wspomnienie pośmiertne
Słowa kluczowe angielskie: Drzęźla Bernard ; Silesian University of Technology ; Faculty of Mining and Geology ; scientific activity ; social activity ; political activity ; obituary
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. P.4617


9/9
Nr opisu: 0000073041
Tytuł oryginału: Teoria działania komunikacyjnego J. Habermasa
Autorzy: Grażyna Osika.
Źródło: -Zarz. Wiedzą 2001 nr 1, s. 122-143, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe polskie: działalność społeczna ; działanie komunikacyjne ; teoria komunikacji ; dyskurs
Słowa kluczowe angielskie: social activity ; communicational action ; communication theory ; discourse
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


stosując format:
Nowe wyszukiwanie