Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PHILOSOPHY
Liczba odnalezionych rekordów: 48Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/48
Nr opisu: 0000137250
Tytuł oryginału: Dziwna współzależno¶ć zła i bezmy¶lno¶ci O potrzebie rozwijania cnoty uważno¶ci
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Filozofuj! 2020 nr 5, s. 13-15
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2392-2249
Słowa kluczowe polskie: filozofia ; zło ; moralno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: philosophy ; evil ; morality
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/48
Nr opisu: 0000136121
Tytuł oryginału: Filozoficzne i społeczne aspekty Przemysłu 4.0
Tytuł w wersji angielskiej: Philosophical and social aspects of Industry 4.0
Autorzy: Alfred Skorupka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. PWSZ Legnica 2020 nr 2, s. 53-64, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1896-8333
e-ISSN: 2449-9013
Słowa kluczowe polskie: Przemysł 4.0 ; technologia cyfrowa ; filozofia ; nauki społeczne
Słowa kluczowe angielskie: Industry 4.0 ; digital technology ; philosophy ; social sciences
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


3/48
Nr opisu: 0000136715
Tytuł oryginału: Kultura w edukacji : implikacje społeczne, aksjologiczne i poznawcze.
Autorzy: Stanisław Juszczyk.
Adres wydawniczy: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020
Opis fizyczny: , 187 s.
ISBN: 978-83-8180-234-5
Seria: (Biblioteka The New Educational Review ; )
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 8,5
Słowa kluczowe polskie: antropologia ; edukacja ; filozofia ; kultura
Słowa kluczowe angielskie: anthropology ; education ; philosophy ; culture
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/48
Nr opisu: 0000133092
Tytuł oryginału: Internet w ¶wietle filozofii techniki.
Autorzy: Alfred Skorupka.
Adres wydawniczy: Katowice : Wydaw. STAPIS, 2019
Opis fizyczny: , 164 s.
ISBN: 978-83-7967-128-1
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 7
Słowa kluczowe polskie: internet ; filozofia ; rozwój techniki
Słowa kluczowe angielskie: internet ; philosophy ; technology development
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. CzO1 151 066


5/48
Nr opisu: 0000131854
Tytuł oryginału: Prawa człowieka w ¶wietle koncepcji prawa naturalnego.
Tytuł w wersji angielskiej: Human rights in the light of the concept of natural law
Autorzy: Zbigniew Orbik.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - Technika - Społeczeństwo. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Wisła, 25-27 wrze¶nia 2019. Social development towards values. Ethics - Technology - Society. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2019, s. 111
ISBN: 978-83-945539-8-2
Słowa kluczowe polskie: prawa człowieka ; prawo naturalne ; filozofia
Słowa kluczowe angielskie: human rights ; natural law ; philosophy
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/48
Nr opisu: 0000131845
Tytuł oryginału: Tischnerowskie gospodarowanie ¶wiatem. Etyczne aspekty zarz±dzania ¶rodowiskiem naturalnym.
Tytuł w wersji angielskiej: Tischner's management of the word Ethical aspects of environmental management
Autorzy: Izabela Marszałek-Kotzur.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - Technika - Społeczeństwo. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Wisła, 25-27 wrze¶nia 2019. Social development towards values. Ethics - Technology - Society. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2019, s. 104
ISBN: 978-83-945539-8-2
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie ¶rodowiskiem ; ¶rodowisko naturalne ; filozofia
Słowa kluczowe angielskie: environmental management ; natural environment ; philosophy
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/48
Nr opisu: 0000125959
Tytuł oryginału: Czas i jego pomiar
Tytuł w wersji angielskiej: Time and its measurement
Autorzy: Marian Kampik.
¬ródło: -¦l. Wiad. Elektr. 2018 R. 25 nr 5, s. 21-24, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 1506-5758
Słowa kluczowe polskie: pomiar czasu ; teoria względno¶ci ; filozofia
Słowa kluczowe angielskie: time measurement ; relativity theory ; philosophy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4580


8/48
Nr opisu: 0000126916
Tytuł oryginału: Metoda precyzuj±ca jako przykład zastosowania logiki w filozofii.
Autorzy: Zbigniew Orbik.
¬ródło: W: X Jesienna Konferencja Logiki "Logiki filozoficzne", [Lublin], 27 listopada 2018. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 10
Słowa kluczowe polskie: logika ; filozofia ; D±mbska Izydora
Słowa kluczowe angielskie: logic ; philosophy ; D±mbska Izydora
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/48
Nr opisu: 0000118781
Tytuł oryginału: Zagadnienie stosunku rozumu i wiary w encyklice Fides et ratio
Tytuł w wersji angielskiej: The problem of the relation of faith and reason in the encyclical Fides et ratio
Autorzy: Zbigniew Orbik.
¬ródło: -Stud. Ełckie 2017 t. 19 nr 2, s. 117-129
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1896-6896
e-ISSN: 2353-1274
Słowa kluczowe polskie: Jan Paweł II ; wiara ; rozum ; filozofia
Słowa kluczowe angielskie: John Paul II ; faith ; reason ; philosophy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


10/48
Nr opisu: 0000113497
Tytuł oryginału: Izydora D±mbska (1904-1983). Życie i twórczo¶ć.
Autorzy: Zbigniew Orbik.
¬ródło: W: Przestrzenie pamięci. ¦wiat warto¶ci w przekazie kulturowym. Pod red. Anny Barskiej, Kamilli Biskupskiej, Iwony Sobieraj. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2016, s. 421-436
ISBN: 978-83-7395-723-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,07
Słowa kluczowe polskie: D±mbska Izydora ; życiorys ; twórczo¶ć ; filozofia ; szkoła lwowsko-warszawska
Słowa kluczowe angielskie: D±mbska Izydora ; CV ; creation ; philosophy ; Lvov-Warsaw School
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/48
Nr opisu: 0000110816
Tytuł oryginału: Prawa człowieka a globalizacja i rozwój techniki w XX i XXI wieku.
Tytuł w wersji angielskiej: Human rights, globalization and technology development in 20th and 21st century
Autorzy: Patrycja Stylec.
¬ródło: W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolno¶ci człowieka. Nowe problemy i wyzwania. Praca zbiorowa. 8. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2016, s. 271-280, bibliogr. 14 poz.
ISBN: 978-83-945539-0-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: prawa człowieka ; technologia ; globalizacja ; filozofia ; rozwój
Słowa kluczowe angielskie: human rights ; technology ; globalization ; philosophy ; development
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 146810


12/48
Nr opisu: 0000111319
Tytuł oryginału: Problematyka odpowiedzialno¶ci w filozofii techniki
Tytuł w wersji angielskiej: The problem of responsiblity in the philosophy of technology
Autorzy: Zbigniew Orbik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 95, s. 357-367, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: technika ; filozofia ; odpowiedzialno¶ć ; warto¶ci
Słowa kluczowe angielskie: technique ; philosophy ; responsibility ; values
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Dostęp on-line:


13/48
Nr opisu: 0000101796
Tytuł oryginału: O filozoficznych podstawach koncepcji zrównoważonego rozwoju
Tytuł w wersji angielskiej: On the philosophical foundations of the concept of sustainable development
Autorzy: Zbigniew Orbik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 85, s. 383-393, bibliogr. 13 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: antropologia ; aksjologia ; filozofia ; zrównoważony rozwój
Słowa kluczowe angielskie: anthropology ; axiology ; philosophy ; sustainable development
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


14/48
Nr opisu: 0000101880
Tytuł oryginału: O filozoficznych podstawach koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Tytuł w wersji angielskiej: On the philosophical foundations of the concept of sustainable development
Autorzy: Zbigniew Orbik.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 wrze¶nia 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 89
ISBN: 978-83-61975-14-4
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Technische Universitat Dresden. Internationales Hochschulinstitut Zittau. Fachbereich Sozialwissenschaften, Katedra etiky a aplikovanej etiky. Filozoficka Fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
Słowa kluczowe polskie: antropologia ; aksjologia ; filozofia ; zrównoważony rozwój
Słowa kluczowe angielskie: anthropology ; axiology ; philosophy ; sustainable development
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


15/48
Nr opisu: 0000101824
Tytuł oryginału: Od wizji filozofii XXI wieku do historii filozofii.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Humanistyka. Księga pami±tkowa po¶więcona pamięci Profesora Jacka R±ba. Red. Aleksandra Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2015, s. 28-69, bibliogr. 34 poz.
ISBN: 978-83-62023-38-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 2
Słowa kluczowe polskie: filozofia ; historia filozofii ; globalizacja ; ontologia ; epistemologia ; aksjologia
Słowa kluczowe angielskie: philosophy ; history of philosophy ; globalization ; ontology ; epistemology ; axiology
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


16/48
Nr opisu: 0000101838
Tytuł oryginału: Reminescencje z IX Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Wisła 17-21 wrze¶nia 2012 r.
Autorzy: Aleksandra Kuzior.
¬ródło: W: Humanistyka. Księga pami±tkowa po¶więcona pamięci Profesora Jacka R±ba. Red. Aleksandra Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2015, s. 198-206
ISBN: 978-83-62023-38-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,55
Słowa kluczowe polskie: Polski Zjazd Filozoficzny ; filozofia
Słowa kluczowe angielskie: Polish Philosophical Congress ; philosophy
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


17/48
Nr opisu: 0000101807
Tytuł oryginału: Technology assessment - uwagi wstępne o genezie i rozwoju
Tytuł w wersji angielskiej: Technology assessment - introductory remarks about origin and development
Autorzy: Patrycja Stylec.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 85, s. 517-526, bibliogr. 19 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: Technology Assessment ; technika ; ocena technologii ; filozofia
Słowa kluczowe angielskie: Technology Assessment ; technology ; technology evaluation ; philosophy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


18/48
Nr opisu: 0000101898
Tytuł oryginału: Technology assessment - uwagi wstępne o genezie i rozwoju.
Tytuł w wersji angielskiej: Technology assessment - introductory remarks about origin and development
Autorzy: Patrycja Stylec.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 wrze¶nia 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 109
ISBN: 978-83-61975-14-4
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Technische Universitat Dresden. Internationales Hochschulinstitut Zittau. Fachbereich Sozialwissenschaften, Katedra etiky a aplikovanej etiky. Filozoficka Fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
Słowa kluczowe polskie: Technology Assessment ; technika ; filozofia
Słowa kluczowe angielskie: Technology Assessment ; technique ; philosophy
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


19/48
Nr opisu: 0000089785
Tytuł oryginału: O filozoficznych korzeniach idei praw człowieka.
Tytuł w wersji angielskiej: Philosophical roots of the idea of human rights
Autorzy: Zbigniew Orbik.
¬ródło: W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolno¶ci człowieka. Idee i rzeczywisto¶ć. Praca zbiorowa. 5. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2013, s. 77-86, bibliogr. 14 poz.
ISBN: 978-83-61975-53-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: prawa człowieka ; godno¶ć człowieka ; filozofia ; sprawiedliwo¶ć ; uzasadnienie orzeczenia ; wolno¶ć ; Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ; demokracja
Słowa kluczowe angielskie: human rights ; human dignity ; philosophy ; justice ; justification ; liberty ; Universal Declaration of Human Rights ; democracy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/48
Nr opisu: 0000089103
Tytuł oryginału: Zagadnienia aksjologiczne w filozofii Izydory D±mbskiej
Tytuł w wersji angielskiej: Axiological problems in Izydora D±mbska's philosophy
Autorzy: Zbigniew Orbik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2013 z. 65, s. 281-292, bibliogr. 13 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: D±mbska Izydora ; filozofia ; aksjologia ; lwowsko-warszawska szkoła filozoficzna
Słowa kluczowe angielskie: D±mbska Izydora ; philosophy ; axiology ; Lvov-Warsaw school of philosophy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


21/48
Nr opisu: 0000091245
Tytuł oryginału: Znaczenie człowieka w planowaniu i realizacji napraw, remontów i modernizacji maszyn i urz±dzeń w przemy¶le spożywczym - nowe ujęcie zagadnienia.
Autorzy: Andrzej Wieczorek.
¬ródło: W: Utrzymanie ruchu w przemy¶le spożywczym. V Konferencja naukowo-techniczna, Bielsko-Biała, 18-19 marca 2013. Katalog. Racibórz : BMP bis, 2013, s. 46-48
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,2
Słowa kluczowe polskie: utrzymanie ruchu ; filozofia ; CMMS ; GIS ; RCM ; antropometria
Słowa kluczowe angielskie: maintenance ; philosophy ; CMMS ; GIS ; RCM ; anthropometrics
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/48
Nr opisu: 0000074348
Tytuł oryginału: IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice - Katowice - Wisła, 17-21 wrze¶nia 2012. Księga streszczeń. Pod red.: Aleksandry Kuzior, Andrzeja Kiepasa, Jacka R±ba.
Adres wydawniczy: Gliwice : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2012
Słowa kluczowe polskie: filozofia ; my¶l filozoficzna ; bioetyka ; historia filozofii ; ontologia ; logika
Słowa kluczowe angielskie: philosophy ; philosophical thought ; bioethics ; history of philosophy ; ontology ; logic
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/48
Nr opisu: 0000074367
Tytuł oryginału: Non est necesse vivere. O profesor Izydorze D±mbskiej.
Tytuł w wersji angielskiej: Non est necesse vivere On professor Izydora D±mbska
Autorzy: Zbigniew Orbik.
¬ródło: W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolno¶ci człowieka. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa. 4. Pod red. Aleksandry Kuzior. Sosnowiec : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2012, s. 47-63, bibliogr.
Słowa kluczowe polskie: D±mbska Izydora ; prawa człowieka ; etyka ; życie moralne ; filozofia
Słowa kluczowe angielskie: D±mbska Izydora ; human rights ; ethics ; moral life ; philosophy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/48
Nr opisu: 0000072378
Tytuł oryginału: O zdrowiu Kilka słów o zdrowiu na marginesie ksi±żki Gadamera "O skryto¶ci zdrowia"
Autorzy: Jacek** R±b.
¬ródło: -Biul. Pol. ¦l. 2012 nr 6/7, s. 26-28
p-ISSN: 1689-8192
Słowa kluczowe polskie: medycyna ; filozofia ; Gadamer Hans-Georg
Słowa kluczowe angielskie: medicine ; philosophy ; Gadamer Hans-Georg
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4492
Dostęp on-line:


25/48
Nr opisu: 0000090021
Tytuł czasopisma: Przegl±d Filozoficzny. Nowa Seria. R. 21, nr 2 wyd. spec.: IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła, 17-21 wrze¶nia 2012. Czę¶ć pierwsza. Red. zesz. Aleksandra Kuzior.
Adres wydawniczy: Warszawa : Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, 2012
p-ISSN: 1230-1493
Słowa kluczowe polskie: filozofia
Słowa kluczowe angielskie: philosophy
Typ publikacji: RCZ
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/48
Nr opisu: 0000090005
Tytuł czasopisma: Przegl±d Filozoficzny. Nowa Seria. R. 21, nr 3 wyd. spec.: IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła, 17-21 wrze¶nia 2012. Czę¶ć druga. Red. zesz. Aleksandra Kuzior.
Adres wydawniczy: Warszawa : Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, 2012
p-ISSN: 1230-1493
Słowa kluczowe polskie: filozofia
Słowa kluczowe angielskie: philosophy
Typ publikacji: RCZ
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/48
Nr opisu: 0000074462
Tytuł oryginału: Tożsamo¶ć osobowa jako kategoria filozoficzna.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice - Katowice - Wisła, 17-21 wrze¶nia 2012. Księga streszczeń. Pod red. Aleksandry Kuzior, Andrzeja Kiepasa, Jacka R±ba. Gliwice : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2012, s. 313-314
Organizator: Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Katedra Stosowanych Nauk Społecznych [i in.]
Słowa kluczowe polskie: tożsamo¶ć osobowa ; epistemologia ; filozofia
Słowa kluczowe angielskie: personal identity ; epistemology ; philosophy
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/48
Nr opisu: 0000068181
Tytuł oryginału: Aktualno¶ć Prometeusza.
Autorzy: Grażyna* Badura.
¬ródło: W: Bunt i reforma. Pod red. Grażyny Osiki. Kraków : Homini, 2011, s.141-149
Słowa kluczowe polskie: kultura europejska ; filozofia ; prometeizm
Słowa kluczowe angielskie: European culture ; philosophy ; prometeizm
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz. 01 133638


29/48
Nr opisu: 0000068146
Tytuł oryginału: Bunt i reforma. Pod red. Grażyny Osiki.
Adres wydawniczy: Kraków : Homini, 2011
Słowa kluczowe polskie: filozofia ; bunt ; reforma ; reforma kultury ; reforma języka ; relatywizm ; konformizm ; wolno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: philosophy ; rebellion ; reform ; cultural reform ; language reform ; relativism ; conformity ; freedom
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


30/48
Nr opisu: 0000068147
Tytuł oryginału: I bunt, i reforma. Wstęp.
Autorzy: Jacek** R±b.
¬ródło: W: Bunt i reforma. Pod red. Grażyny Osiki. Kraków : Homini, 2011, s. 9-10
Słowa kluczowe polskie: bunt ; reforma ; filozofia
Słowa kluczowe angielskie: rebellion ; reform ; philosophy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz. 01 133638


31/48
Nr opisu: 0000068180
Tytuł oryginału: Motyw buntu w filozofii Fryderyka Nietzschego.
Autorzy: Zbigniew Orbik.
¬ródło: W: Bunt i reforma. Pod red. Grażyny Osiki. Kraków : Homini, 2011, 129-139
Słowa kluczowe polskie: Nietzsche Fryderyk ; filozofia ; bunt
Słowa kluczowe angielskie: Nietzsche Fryderyk ; philosophy ; rebellion
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz. 01 133638


32/48
Nr opisu: 0000058152
Tytuł oryginału: Czy mózg to komputer?
Autorzy: Marek* Berezowski.
¬ródło: -Wiadomo¶ci24.pl [online] 2009 nr 2009-04-02, s. 1-3
Słowa kluczowe polskie: matematyka ; filozofia ; teoria algorytmów ; algorytm uniwersalny
Słowa kluczowe angielskie: mathematics ; philosophy ; theory of algorithms ; universal algorithm
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


33/48
Nr opisu: 0000083422
Tytuł oryginału: Globalizacja jako kontekst samokrytyki filozofii.
Autorzy: Waldemar Czajkowski.
¬ródło: W: Filozofia wobec globalizacji. Red. T. Czakon. Katowice : Oficyna Wydaw. Wacław Walasek, 2009, s. 26-53, bibliogr.
Słowa kluczowe polskie: globalizacja ; filozofia
Słowa kluczowe angielskie: globalization ; philosophy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


34/48
Nr opisu: 0000058510
Tytuł oryginału: Nauki humanistyczne a moc nadawania orientacji w ¶wiecie życia codziennego.
Autorzy: Grażyna* Badura.
¬ródło: W: Inteligent i obywatel. Pod red. Piotra Weryńskiego, Karoliny R±b, Aldony Musiał. Kraków : Wydaw. Homini, 2009, s. 170-185, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe polskie: humanistyka ; hermeneutyka ; filozofia
Słowa kluczowe angielskie: humanistics ; hermeneutics ; philosophy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


35/48
Nr opisu: 0000041245
Tytuł oryginału: Koncepcja trwania Bergsona
Autorzy: Zbigniew Orbik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2008 z. 43, s. 77-90, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: czas trwania ; Bergson Henri ; Bergson's theory of duration ; filozofia
Słowa kluczowe angielskie: duration ; Bergson Henri ; Bergson's theory of duration ; philosophy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


36/48
Nr opisu: 0000041242
Tytuł oryginału: Miejsce Ericha Fromma we współczesnej humanistyce
Autorzy: Aleksandra Kuzior.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2008 z. 43, s. 33-51, bibliogr. 19 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: Fromm Erich ; egzystencjalizm ; psychoanaliza kulturowa ; filozofia
Słowa kluczowe angielskie: Fromm Erich ; existentialism ; cultural psychoanalysis ; philosophy
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


37/48
Nr opisu: 0000042162
Tytuł oryginału: O nauce, edukacji i społeczeństwie - szkice filozoficzne.
Autorzy: Jacek** R±b.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008
Opis fizyczny: , 134 s., bibliogr. 68 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 177)
Słowa kluczowe polskie: filozofia ; edukacja ; społeczeństwo ; filozofia organizacji
Słowa kluczowe angielskie: philosophy ; education ; society ; organization philosophy
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


38/48
Nr opisu: 0000041251
Tytuł oryginału: Uwaga o pracy
Autorzy: Jacek** R±b.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2008 z. 43, s. 179-187, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: praca ; filozofia ; edukacja
Słowa kluczowe angielskie: labour ; philosophy ; education
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


39/48
Nr opisu: 0000025314
Tytuł oryginału: W poszukiwaniu m±dro¶ci.
Autorzy: Alfred Skorupka.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007
Opis fizyczny: , 145 s.
Słowa kluczowe polskie: filozofia ; historia filozofii ; my¶l filozoficzna
Słowa kluczowe angielskie: philosophy ; history of philosophy ; philosophical thought
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


40/48
Nr opisu: 0000028757
Tytuł oryginału: O filozofii grup literackich.
Autorzy: Katarzyna Postrzednik-Lotko.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 308-312, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe polskie: filozofia ; grupa literacka
Słowa kluczowe angielskie: philosophy ; literary group
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


41/48
Nr opisu: 0000031548
Tytuł oryginału: Próba sformułowania modelu rozwoju duchowego człowieka na gruncie taceodycei
Autorzy: Alfred Skorupka.
¬ródło: -Folia Philos. 2006 nr 24, s. 159-186
p-ISSN: 1231-0913
e-ISSN: 0208-6336
Słowa kluczowe polskie: teodycea ; człowiek ; filozofia ; rozwój duchowy
Słowa kluczowe angielskie: theodicy ; human ; philosophy ; spiritual development
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


42/48
Nr opisu: 0000022325
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Bożena Gajdzik.
¬ródło: -Hutnik 2006 R. 73 nr 10, s. 475
Praca recenzowana: Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka. Bydgoszcz 2005
Słowa kluczowe polskie: zrównoważony rozwój ; prawo ; filozofia ; ekonomia ; polityka
Słowa kluczowe angielskie: sustainable development ; law ; philosophy ; economics ; policy
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.499
Dostęp on-line:


43/48
Nr opisu: 0000015735
Tytuł oryginału: "Kultura życia" i "kultura ¶mierci" według Jana Pawła II.
Autorzy: Tomasz* Kosiek.
¬ródło: W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 119-125
Słowa kluczowe polskie: Jan Paweł II ; filozofia ; kultura
Słowa kluczowe angielskie: Jan Paweł II ; philosophy ; culture
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 113542


44/48
Nr opisu: 0000015745
Tytuł oryginału: Współczesne spojrzenie na romantyczn± filozofię przyrody i poezję jako przejaw trzeciej kultury.
Autorzy: Katarzyna Postrzednik-Lotko.
¬ródło: W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 191-198, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe polskie: kultura ; filozofia ; poezja
Słowa kluczowe angielskie: culture ; philosophy ; poetry
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 113542


45/48
Nr opisu: 0000028787
Tytuł oryginału: Modele utopijne - sens ich tworzenia oraz celowo¶ć stosowania jako ¶rodka komunikacyjnego w społeczeństwie.
Autorzy: Katarzyna Postrzednik-Lotko.
¬ródło: W: Organizacje jako utopie. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004, s. 55-72, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe polskie: utopia ; filozofia ; architektura ; literatura
Słowa kluczowe angielskie: utopia ; philosophy ; architecture ; literature
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


46/48
Nr opisu: 0000028739
Tytuł oryginału: Spór o naturę człowieka. Aspekty aksjologiczne i metodologiczne.
Autorzy: Jerzy** Broda.
¬ródło: W: Podmiotowo¶ć nauki. Red.: Jacek R±b, Jerzy Broda, Aldona Musiał. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2002, s. 173-184, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe polskie: filozofia ; natura człowieka
Słowa kluczowe angielskie: philosophy ; human nature
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


47/48
Nr opisu: 0000093384
Tytuł oryginału: Some remarks on Bergson's theory of duration
Tytuł w wersji polskiej: Kilka uwag o teorii trwania Bergsona
Autorzy: Jarosław* Mikołajec, Zbigniew Orbik.
¬ródło: -Humanistica 2001 nr 2, s. 33-35, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1392-5628
Słowa kluczowe polskie: teoria Bergsona ; teoria trwania ; filozofia
Słowa kluczowe angielskie: Bergson theory ; theory course ; philosophy
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


48/48
Nr opisu: 0000099464
Tytuł oryginału: Zderzenie cywilizacji
Autorzy: Jarosław* Mikołajec.
¬ródło: -Arcana 1998 nr 3 s. 221-224, bibliogr. 1 poz.
p-ISSN: 1233-6882
Słowa kluczowe polskie: cywilizacja ; filozofia ; kultura
Słowa kluczowe angielskie: civilization ; philosophy ; culture
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie