Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MEDIA
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/21
Nr opisu: 0000135063
Tytuł oryginału: Algorytmiczne narzędzia analizy zawarto¶ci mediów - metametodologiczne refleksje.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami. T.1. Red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2019, s. 181-194, bibliogr.
ISBN: 978-83-227-9270-4
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: media ; analiza zawarto¶ci ; narzędzia badawcze
Słowa kluczowe angielskie: media ; content analysis ; research tools
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/21
Nr opisu: 0000136746
Tytuł oryginału: Ergonomia stanowiska nauki dzieci wczesnoszkolnych w aspekcie efektywno¶ci procesu nauczania-uczenia się
Tytuł w wersji angielskiej: Ergonomics of the early schoolchildren's position in terms of the teaching and learning process effectiveness
Autorzy: Anna Mańka, Daniel Ledwoń, Andrzej Mitas.
¬ródło: -Eduk. Tech. Informat. 2019 nr 3, s. 133-140, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2080-9069
e-ISSN: 2450-9221
DOI:
Słowa kluczowe polskie: edukacja wczesnoszkolna ; edukacja prozdrowotna ; edukacja ; media
Słowa kluczowe angielskie: early school education ; pro-health education ; education ; media
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


3/21
Nr opisu: 0000128989
Tytuł oryginału: Jak współcze¶nie definiować kompetencje komunikacyjne.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Z teorii i praktyki komunikacji społecznej. Stan i rozwój badań w Polsce. Pod red. Katarzyny Konarskiej, Arkadiusza Lewickiego, Pawła Urbaniaka. Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Kraków : Wydaw. LIBRON - Filip Lohner, 2018, s. 93-104, bibliogr.
ISBN: 978-83-65705-81-5
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: kompetencje komunikacyjne ; komunikacja społeczna ; ujęcie holistyczne ; media
Słowa kluczowe angielskie: communicative competence ; social communication ; holistic thinking ; media
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/21
Nr opisu: 0000135834
Tytuł oryginału: John Amos Comenius's postulate of shaping of wise beings within the context of developing media competence.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Contemporary challenges of education : values - norms - legislation. Ed. Andrzej Pastwa. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu ¦l±skiego, 2018, s. 67-83
Seria: (Philosophy and Canon Law ; 2451-2141)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,4
Słowa kluczowe polskie: John Amos Comenius ; The Great Didactic ; edukacja ; kompetencje mediów ; pi¶mienno¶ć ; media ; bańka filtruj±ca
Słowa kluczowe angielskie: John Amos Comenius ; The Great Didactic ; education ; media competencies ; literacy ; media ; filter bubble
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-SA open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE
Dostęp on-line:


5/21
Nr opisu: 0000127886
Tytuł oryginału: "Medium is the message" - creating a university image in the time of Web 2.0
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: -Eduk. Ekon. Menedżerów 2017 nr 4, s. 159-172, bibliogr.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 1734-087X
Słowa kluczowe polskie: media ; media społeczno¶ciowe ; Web 2.0
Słowa kluczowe angielskie: media ; social media ; Web 2.0
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/21
Nr opisu: 0000132509
Tytuł oryginału: Multidyscyplinarne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego oraz biznesu i zarz±dzania. Red. Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek.
Tytuł w wersji angielskiej: Multidyscyplinary determinants of international security, business and management
Adres wydawniczy: Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2017
Opis fizyczny: , 259 s.
ISBN: 978-83-947623-2-2
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 11
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo państwa ; bezpieczeństwo międzynarodowe ; media ; etyka
Słowa kluczowe angielskie: state security ; international security ; media ; ethics
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


7/21
Nr opisu: 0000132510
Tytuł oryginału: Sternicy mediów - mark± kompetencji na rynku mediów.
Autorzy: Henryk Kretek.
¬ródło: W: Multidyscyplinarne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego oraz biznesu i zarz±dzania. Red. Leszek Karczewski, Henryk Kretek. Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2017, s. 206-221, 37 poz.
ISBN: 978-83-947623-2-2
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: media ; kompetencje zawodowe ; etyka
Słowa kluczowe angielskie: media ; professional competence ; ethics
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


8/21
Nr opisu: 0000118148
Tytuł oryginału: An image of a human promoted by the media vs. eating disorders among children and youth
Autorzy: Beata Pituła, K. Morkisz.
¬ródło: -Acta Salus Vitae 2016 vol. 4 no. 2, s. 8-16, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
p-ISSN: 1805-8787
Słowa kluczowe polskie: zaburzenia odżywiania ; media ; edukacja zdrowotna
Słowa kluczowe angielskie: eating disorders ; media ; health education
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


9/21
Nr opisu: 0000104519
Tytuł oryginału: Dialog w mediach - warunki formalne. Herbert P. Grice na nowo odkryty.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Dialog w mediach od fikcji do show. Red. Michał Drożdż. Tarnów : Wydaw. Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2015, s. 63-74, bibliogr. 24 poz.
ISBN: 978-83-7793-286-5
Seria: (Etyka mediów ; nr 10)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: dialog ; media ; implikatury konwersacyjne ; interakcja zapo¶redniczona ; formalne warunki udanego dialogu
Słowa kluczowe angielskie: dialogue ; media ; conversational implicature ; mediated interaction ; formal conditions of successful dialogue
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/21
Nr opisu: 0000095532
Tytuł oryginału: Konsekwencje interpersonalne cyfrowych technologii komunikacyjnych.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Przestrzenie komunikacji. Technika, język, kultura. Pod red. Ewy Borkowskiej, Agaty Pogorzelskiej-Kliks, Beaty Wojewody. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2015, s. 57-68, bibliogr. 18 poz.
ISBN: 978-83-7880-202-0
Seria: (Europejskie Mosty ; 2Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 544)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,81
Słowa kluczowe polskie: cyfrowe technologie komunikacyjne ; komunikacja interpersonalna ; media
Słowa kluczowe angielskie: information and communication technologies ; interpersonal communication ; media
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp BCP¦:


11/21
Nr opisu: 0000104513
Tytuł oryginału: Powrót jednoczesno¶ci słowa/obrazu/dĽwięku a wykształcenie ogólne - perspektywa ontologii komunikacji.
Autorzy: Bartłomiej Knosala.
¬ródło: W: Obrazy i poznanie. Red. Maciej T. Kocuba. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2015, s. 325-338
ISBN: 978-83-7784-731-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: ontologia komunikacji ; media ; poezja ; język ; humanistyka
Słowa kluczowe angielskie: communication ontology ; media ; poetry ; language ; humanistics
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/21
Nr opisu: 0000102072
Tytuł oryginału: Praktyki tożsamo¶ciowe w erze cyfrowych mediów komunikacyjnych.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: X Polski Zjazd Filozoficzny, 15-19 wrze¶nia 2015, Poznań, UAM. Księga streszczeń. Pod red. Lidii Godek, Macieja Musiała, Marka Woszczka. Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015, s. 492-493
ISBN: 978-83-7092-162-0
Organizator: Instytut Filozofii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Filozoficzne
Słowa kluczowe polskie: cyfrowe technologie komunikacyjne ; komunikacja społeczna ; media ; tożsamo¶ć osobowa
Słowa kluczowe angielskie: information and communication technologies ; social communication ; media ; personal identity
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/21
Nr opisu: 0000098629
Tytuł oryginału: Media a ponowne zaczarowanie ¶wiata. Red. Bartłomiej Knosala, Magdalena Kruk.
Adres wydawniczy: Szczecin : [b.w.], 2014
Opis fizyczny: , 193
Liczba arkuszy wydawniczych: 9
Słowa kluczowe polskie: media ; rzeczywisto¶ć wirtualna ; komunikacja kulturowa
Słowa kluczowe angielskie: media ; virtual reality ; cultural communication
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/21
Nr opisu: 0000133357
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Krzysztof Groń.
¬ródło: -Nauk. Prz. Dziennikarski 2012 nr 4, s. 140-142
Praca recenzowana: Media i dziennikarstwo internetowe / L. Olszański. Warszawa 2012
p-ISSN: 2084-8064
Słowa kluczowe polskie: media ; internet ; dziennikarstwo ; recenzja
Słowa kluczowe angielskie: media ; internet ; journalism ; review
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


15/21
Nr opisu: 0000133358
Tytuł oryginału: Recenzja.
Autorzy: Krzysztof Groń.
¬ródło: -Nauk. Prz. Dziennikarski 2012 nr 2, s. 140-142
Praca recenzowana: Komunikowanie artystyczne / M. Stępnik. Lublin 2011
p-ISSN: 2084-8064
Słowa kluczowe polskie: komunikacja ; media ; sztuka ; recenzja
Słowa kluczowe angielskie: communication ; media ; art ; review
Typ publikacji: REC
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


16/21
Nr opisu: 0000075409
Tytuł oryginału: Wpływ społeczny czy manipulacja? Rozważania wokół moralno¶ci współczesnych liderów.
Tytuł w wersji angielskiej: Social influence or manipulation? Considerations around the morality of modern leaders
Autorzy: Izabela* Bieniek, S. Steinerowska.
¬ródło: W: Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku. T. 1. Red. L. Karczewski, H. Kretek. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2012, s. 139-151, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe polskie: etyka biznesu ; etyka zawodowa ; menedżer ; media ; wpływ społeczny ; manipulacja
Słowa kluczowe angielskie: business ethics ; professional ethics ; manager ; media ; social influence ; manipulation
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/21
Nr opisu: 0000099694
Tytuł oryginału: Warto¶ci moralne w życiu młodzieży
Tytuł w wersji angielskiej: Moral values in teenagers' life
Autorzy: Danuta* Ulewicz-Adamczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. WSZarz. Częst. 2011 nr 1, s. 65-80, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 1429-7752
Słowa kluczowe polskie: młodzież ; rozwój moralno¶ci ; rodzina ; media ; szkoła ; religia ; normy moralne ; grupa rówie¶nicza ; autorytet
Słowa kluczowe angielskie: adolescents ; moral development ; family ; media ; school ; religion ; moral standards ; peer group ; authority
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/21
Nr opisu: 0000076893
Tytuł oryginału: Do¶wiadczenia dotycz±ce zarz±dzania energi± i mediami w przykładowym zespole obiektów komunalnych.
Tytuł w wersji polskiej: Experiences in energy and media management in exemplary group of municipal buildings
Autorzy: Joachim** Kozioł, Tomasz* Skoczowski.
¬ródło: W: Systemy, technologie i urz±dzenia energetyczne. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. J. Talera. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2010, s. 1021-1030, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe polskie: zużycie energii ; media ; monitoring ; zarz±dzanie energi± ; zarz±dzanie mediami
Słowa kluczowe angielskie: energy consumption ; media ; monitoring ; energy management ; media management
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 132184


19/21
Nr opisu: 0000083691
Tytuł oryginału: Cyberprzestrzeń a wirtualna społeczno¶ć, fatum czy zbawienie.
Autorzy: J. Żukowska, Zdzisław Sroczyński.
¬ródło: W: Społeczeństwo informacyjne. Praca zbiorowa. Pod red. Kazimiery Wódz i Tadeusza Wieczorka. D±browa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 137-144, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe polskie: społeczeństwo informacyjne ; internet ; cyberprzestrzeń ; media
Słowa kluczowe angielskie: information society ; internet ; cyberspace ; media
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/21
Nr opisu: 0000099693
Tytuł oryginału: ¦rodki masowej komunikacji jako potencjalne Ľródła agresji
Autorzy: Danuta* Ulewicz-Adamczyk.
¬ródło: -Zesz. Nauk. WSZarz. Częst., Med.-Pedagog. 2007 nr 4, s. 85-93, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1429-7752
Słowa kluczowe polskie: komunikacja masowa ; agresja ; media
Słowa kluczowe angielskie: mass communication ; aggression ; media
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/21
Nr opisu: 0000022342
Tytuł oryginału: Klasteryzacja szeregów czasowych na przykładzie pomiarów zużycia mediów.
Autorzy: Marcin Gorawski, D. Kowalski.
¬ródło: W: Bazy danych. Struktury, algorytmy, metody. Praca zbiorowa. [T. 1]: Architektura, metody formalne i eksploracja danych. Pod red. Stanisława Kozielskiego [i in.]. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Ł±czno¶ci, 2006, s. 419-427, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe polskie: klasteryzacja ; szereg czasowy ; media ; zużycie energii ; zużycie wody
Słowa kluczowe angielskie: clustering ; time series ; media ; energy consumption ; water consumption
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzo 116432


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie