Wynik wyszukiwania
Zapytanie: INVESTMENT FINANCING
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/6
Nr opisu: 0000093081
Tytuł oryginału: Leasing as a form of financing transport activity
Tytuł w wersji polskiej: Leasing jako forma finansowania działalno¶ci transportowej
Autorzy: J. Barcik, Piotr Czech, Grzegorz Sierpiński, Ireneusz Celiński.
¬ródło: -Logistyka 2014 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 2665-2676, bibliogr. 12 poz.
Uwagi: dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 3
p-ISSN: 1231-5478
Słowa kluczowe polskie: działalno¶ć gospodarcza ; transport ; finansowanie inwestycji ; leasing
Słowa kluczowe angielskie: economic activity ; transportation ; investment financing ; leasing
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4577
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY-NC-ND
Dostęp on-line:


2/6
Nr opisu: 0000109970
Tytuł oryginału: ¬ródła finansowania działalno¶ci inwestycyjnej przedsiębiorstw na przykładzie wybranych krajów Europy ¦rodkowo-Wschodniej
Tytuł w wersji angielskiej: The rosources of financing investing activities of enterprises on the example of chosen Central and Eastern European countries
Autorzy: Joanna Rydarowska-Kurzbauer.
¬ródło: -Stud. Ekon. 2013 nr 156, s. 63-73
Uwagi: Tytuł zeszytu: Systemy gospodarcze i ich ewolucja. Aspekty mikro- i mezoekonomiczne. Red. Dominika Bochańczyk-Kupka, Stanisław SwadĽba
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2083-8611
Słowa kluczowe polskie: inwestycje przedsiębiorstwa ; finansowanie inwestycji ; inwestycja ; Europa ¦rodkowo-Wschodnia
Słowa kluczowe angielskie: investment companies ; investment financing ; investment ; Central and East Europe
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


3/6
Nr opisu: 0000073325
Tytuł oryginału: Finansowanie inwestycji w wybranych przedsiębiorstwach branż kapitałochłonnych.
Tytuł w wersji angielskiej: Investments financing in chosen companies of capital consuming industries
Autorzy: Izabela Jonek-Kowalska.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemy¶le i usługach. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2011, s. 45-59, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe polskie: finansowanie inwestycji ; branża kapitałochłonna ; inwestycja ; struktura kapitałowa
Słowa kluczowe angielskie: investment financing ; capital consuming industry ; investment ; composition of investment
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 135423, Mg 135442


4/6
Nr opisu: 0000069823
Tytuł oryginału: Przegl±d międzynarodowych do¶wiadczeń z zakresu finansowania inwestycji i innowacji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego Studium przypadków
Tytuł w wersji angielskiej: Review of international experiences of financing investment and innovation in the form of public-private partnership Case study
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2011 z. 58, s. 23-36, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: partnerstwo publiczno-prywatne ; inwestycja publiczna ; finansowanie inwestycji ; infrastruktura drogowa
Słowa kluczowe angielskie: public-private partnership ; public investment ; investment financing ; road infrastructure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Dostęp on-line:


5/6
Nr opisu: 0000071341
Tytuł oryginału: Ocena wykorzystania ¶rodków Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji samorz±dowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Opinion on exploitation of the measures of the European Union in financing local government investments
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Zarz±dzanie finansami w jednostkach samorz±du terytorialnego. Bydgoszcz : Polskie Stowarzyszenie Zarz±dzania Wiedz±, 2010, s. 229-245, bibliogr. 17 poz.
Seria: (Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarz±dzania Wiedz± ; 30 1732-324X)
Słowa kluczowe polskie: inwestycja samorz±dowa ; fundusz unijny ; finansowanie inwestycji ; rozwój regionalny
Słowa kluczowe angielskie: local government investment ; union fund ; investment financing ; regional development
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


6/6
Nr opisu: 0000086106
Tytuł oryginału: Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce.
Autorzy: Aneta Michalak.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007
Opis fizyczny: , 215 s.
Słowa kluczowe polskie: finansowanie inwestycji ; inwestycja ; projekt inwestycyjny
Słowa kluczowe angielskie: investment financing ; investment ; investment project
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.O1 122940


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie