Wynik wyszukiwania
Zapytanie: CHRISTIANITY
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/15
Nr opisu: 0000134582
Tytuł oryginału: Wiara i religijność człowieka w aspekcie niepełnosprawności.
Tytuł w wersji angielskiej: Religiousness of man in the aspect of disability
Autorzy: Barbara Grzyb, Gabriela* Kowalska.
Źródło: W: W poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji ku transcendencji?. Red. Andrzej Ciążela, Sylwia Jaronowska. Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2019, s. 91-101, bibliogr. 21 poz.
ISBN: 978-83-66010-20-8
Seria: (Egzystencjalne problemy człowieka współczesnego ; )
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: religijność ; niepełnosprawność ; uspośledzenie ; kościół ; chrześcijaństwo
Słowa kluczowe angielskie: religiosity ; disability ; handicap ; church ; Christianity
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


2/15
Nr opisu: 0000110804
Tytuł oryginału: Granice przestrzenne islamu i jego współczesna ekspansja.
Tytuł w wersji angielskiej: Spatial boundaries of Islam and its contemporary expansion
Autorzy: Jarosław* Mikołajec.
Źródło: W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Nowe problemy i wyzwania. Praca zbiorowa. 8. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2016, s. 193-203, bibliogr. 13 poz.
ISBN: 978-83-945539-0-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: islam ; chrześcijaństwo ; migracja ; ład przestrzenny
Słowa kluczowe angielskie: Islam ; Christianity ; migration ; spatial order
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. 146810


3/15
Nr opisu: 0000119577
Tytuł oryginału: Ludwiga Wittgensteina stosunek do religii i etyki Próba interpretacji
Autorzy: Alfred Skorupka.
Źródło: -Eduk. Filoz. 2016 vol. 62, s. 35-53
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0860-3839
Słowa kluczowe polskie: Wittgenstein Ludwig ; religia ; etyka ; chrześcijaństwo ; Monk Ray
Słowa kluczowe angielskie: Wittgenstein Ludwig ; religion ; ethics ; Christianity ; Monk Ray
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


4/15
Nr opisu: 0000103620
Tytuł oryginału: O historiozofii Christophera Dawsona
Tytuł w wersji angielskiej: Christopher Dawson's historiosophy
Autorzy: Alfred Skorupka.
Źródło: -Szkice Hum. 2015 t. 15 nr 1/2, s. 37-51
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1642-6363
Słowa kluczowe polskie: religia ; kultura ; chrześcijaństwo ; cywilizacja
Słowa kluczowe angielskie: religion ; culture ; Christianity ; civilization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


5/15
Nr opisu: 0000117531
Tytuł oryginału: Metamorphoses of Augustine Aurelius from Tagaste.
Autorzy: Aleksandra Kuzior.
Źródło: W: Filozofia a umenie zit'. Zbornik vedeckych prac. Eds. Pavol Sucharek, Richard St'ahel. Filozoficka fakulta Univerzity Konstantina Filozofa v Nitre, Slovenske filozoficke zdruzenie pri Slovenskej akademii vied. Bratislava : Slovenske filozoficke zdruzenie pri SAV, 2014, s. 80-85, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 978-80-8153-026-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: św. Augustyn ; chrześcijaństwo ; manicheizm
Słowa kluczowe angielskie: St. Augustine ; Christianity ; manichaeism
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


6/15
Nr opisu: 0000097743
Tytuł oryginału: Cywilizacja Zachodu w poglądach o. Józefa Marii Bocheńskiego
Tytuł w wersji angielskiej: Father Joseph M. Bocheński's views on the Western Civilization
Autorzy: Alfred Skorupka.
Źródło: -Filo-sofija 2013 vol. 13 no. 21, s. 249-258
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1642-3267
Słowa kluczowe polskie: Bocheński Józef Maria ; kultura grecka ; chrześcijaństwo ; demokracja ; cywilizacja Zachodu ; cywilizacja Chin
Słowa kluczowe angielskie: Bocheński Józef Maria ; Greek culture ; Christianity ; democracy ; Western civilization ; China civilization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


7/15
Nr opisu: 0000098081
Tytuł oryginału: Perspektywy cywilizacji zachodniej w ujęciu Arnolda Toynbee'ego
Tytuł w wersji angielskiej: The prospects for Western Civilization, as seen by Arnold Toynbee
Autorzy: Alfred Skorupka.
Źródło: -Rocz. Filoz. Ignatianum 2013 t. 19 z. 2, s. 153-174
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 2300-1402
DOI:
Słowa kluczowe polskie: cywilizacja Zachodu ; historia cywilizacji ; chrześcijaństwo
Słowa kluczowe angielskie: Western civilization ; history of civilization ; Christianity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


8/15
Nr opisu: 0000068257
Tytuł oryginału: Human rights in christian tradition.
Tytuł w wersji polskiej: Prawa człowieka w tradycji chrześcijańskiej
Autorzy: Zbigniew Orbik.
Źródło: W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Prawa człowieka w społecznej praktyce. Praca zbiorowa. 3. Pod red. Aleksandry Kuzior. Sosnowiec : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2011, s. 159-170, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe polskie: prawa człowieka ; encyklika ; chrześcijaństwo ; Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Słowa kluczowe angielskie: human rights ; encyclical ; Christianity ; Universal Declaration of Human Rights
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


9/15
Nr opisu: 0000083268
Tytuł oryginału: Europa jako wspólnota duchowa
Autorzy: Dorota Dolińska.
Źródło: -Zarz. i Eduk. 2009 nr 63, s. 17-25, bibliogr. 4 poz.
p-ISSN: 1428-474X
Słowa kluczowe polskie: wspólnota społeczna ; Europa ; Unia Europejska ; chrześcijaństwo
Słowa kluczowe angielskie: social community ; Europe ; European Union ; Christianity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


10/15
Nr opisu: 0000076074
Tytuł oryginału: Architektura sakralna chrześcijaństwa - między partykularyzmem a uniwersalizmem.
Tytuł w wersji angielskiej: The sacral architecture of christianity - between particularism and unversalism
Autorzy: Jan Rabiej.
Źródło: W: Architektura sakralna w kształtowaniu tożsamości kulturowej miejsca = Sacred architecture in shaping the identity of place. Praca zbiorowa. Pod red. Elżbiety Przesmyckiej. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2006, s. 320-330, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; chrześcijaństwo ; globalizacja ; inkulturacja ; kościół
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; Christianity ; globalization ; inculturation ; church
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


11/15
Nr opisu: 0000079914
Tytuł oryginału: Architektura sakralna chrześcijaństwa w wymiarach funkcji pozaliturgicznych.
Autorzy: Jan Rabiej.
Źródło: W: Środowisko zbudowane w służbie człowieka. Człowiek, potrzeby, środowisko. Materiały jubileuszowego sympozjum naukowego, Katowice,16 listopad 2005. Uczestnicy i streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 43-45
Słowa kluczowe polskie: architektura sakralna ; chrześcijaństwo ; kościół
Słowa kluczowe angielskie: sacral architecture ; Christianity ; church
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


12/15
Nr opisu: 0000076121
Tytuł oryginału: Architektura - przestrzenią afirmacji kultur.
Tytuł w wersji angielskiej: The architecture - the space of culture affirmation
Autorzy: Jan Rabiej.
Źródło: W: Poszerzona Unia Europejska. Szanse i zagrożenia dla mniejszości narodowo-etnicznych. Red. Stanisław Rabiej. Opole : Redakcja Wydaw. Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2004, s. 97-103, 1 k. tabl., bibliogr. 10 poz.
Seria: (Ekumenizm i Integracja ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją nr 11)
Słowa kluczowe polskie: architektura ; architektura sakralna ; inkulturacja ; chrześcijaństwo
Słowa kluczowe angielskie: architecture ; sacral architecture ; inculturation ; Christianity
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


13/15
Nr opisu: 0000076081
Tytuł oryginału: Kościół - Miastem Bożym (Civitas Dei)
Autorzy: Jan Rabiej.
Źródło: -Liturgia Sacra 2001 R. 7 nr 2, s. 325-329
p-ISSN: 1234-4214
Słowa kluczowe polskie: kościół ; chrześcijaństwo ; Civitas Dei ; klasztor ; Sankt Gallen
Słowa kluczowe angielskie: church ; Christianity ; Civitas Dei ; cloister ; Sankt Gallen
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


14/15
Nr opisu: 0000076120
Tytuł oryginału: Europa katedr.
Autorzy: Jan Rabiej.
Źródło: W: Duchowe dziedzictwo Europy. Księga dedykowana biskupowi gliwickiemu Janowi Wieczorkowi z okazji 40-lecia święceń kapłańskich. Red. Stanisław Rabiej. Opole : Wydział Teologiczny Uniwersytetu opolskiego, 1998, s. 35-48
Seria: (Sympozja ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny nr 25)
Słowa kluczowe polskie: chrześcijaństwo ; katedra ; Europa ; architektura sakralna
Słowa kluczowe angielskie: Christianity ; cathedral ; Europe ; sacral architecture
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


15/15
Nr opisu: 0000076079
Tytuł oryginału: Miejsce katedr w krajobrazie Europy
Autorzy: Jan Rabiej.
Źródło: -Liturgia Sacra 1997 R. 3 nr 2, s. 95-103
p-ISSN: 1234-4214
Słowa kluczowe polskie: katedra ; Europa ; chrześcijaństwo
Słowa kluczowe angielskie: cathedral ; Europe ; Christianity
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


stosując format:
Nowe wyszukiwanie