Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO I STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I
Liczba odnalezionych rekordów: 58Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/58
Nr opisu: 0000042475
Tytuł oryginału: Analiza specjacyjna cynku i ołowiu w pyłach hutniczych.
Autorzy: Teresa** Suwińska, Jerzy** Ciba.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-11, D-3
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/58
Nr opisu: 0000042547
Tytuł oryginału: Badania nad reaktywno¶ci± nadtlenków dialkilowych.
Autorzy: Stefan** Baj, Małgorzata* Dawid.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-12, L-2
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/58
Nr opisu: 0000042548
Tytuł oryginału: Badania nad trudnorozpuszczalnym zwi±zkiem kompleksowym magnezu z kwasem etylenodiaminotetraoctowym w zastosowaniu do wytwarzania czystych soli magnezu.
Autorzy: Mirosław** Fligier, Andrzej** Kossuth, Maria** Dzięgielewska.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-12, E-9
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/58
Nr opisu: 0000042473
Tytuł oryginału: Badania stabilno¶ci elektrokatalicznej elektrod tytanowych z powłok± tlenkow± irydowo-rutenowo-tantalow±.
Autorzy: Adam* Korczyński, Rafał* Dzik.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-12, F-2
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/58
Nr opisu: 0000042474
Tytuł oryginału: Badanie kinetyki procesu inwersji azotynu sodu za pomoc± kwasu azotowego.
Autorzy: Barbara* Lipowska, Jerzy** Piotrowski.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-11, E-29
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/58
Nr opisu: 0000042549
Tytuł oryginału: Badanie wła¶ciwo¶ci termicznych wybranych organicznych kompleksów palladu.
Autorzy: Danuta** Matysek-Majewska, Jacek** Majewski.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-11, E-25
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/58
Nr opisu: 0000042534
Tytuł oryginału: Efektywno¶ć elektrodializy w procesie utylizacji wód kopalnianych miernie zasolonych.
Autorzy: Marian Turek, Witold** Gnot.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-17, F-1
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/58
Nr opisu: 0000042535
Tytuł oryginału: Ekstrakcja ¶ladowych ilo¶ci kadmu i cynku z roztworów soli potasu przy użyciu 2-metylo-8-hydroksychinoliny.
Autorzy: Teofil** Korolewicz, Janusz Wójcik.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-4, F-31
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/58
Nr opisu: 0000042539
Tytuł oryginału: Elektrochemiczne i spektrofotometryczne badanie trwało¶ci kompleksu inkluzyjnego , -cyklodekstryny z pirokatechina.
Autorzy: Krystyna* Kanclerz, Jerzy** Strojek, Jerzy** Żak.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-1, F-4
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/58
Nr opisu: 0000042540
Tytuł oryginału: Formowanie i dojrzewanie wodorotlenku magnezu.
Autorzy: Marian Turek.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-4, J-21
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/58
Nr opisu: 0000042530
Tytuł oryginału: Formy występowania metali w osadzie dennym zmieszanym z odpadami pochodz±cymi z mechanicznej przeróbki węgla kamiennego.
Autorzy: Jan** Cebula, Krzysztof Loska, Jacek* Pelczar.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-9, F-11
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/58
Nr opisu: 0000042541
Tytuł oryginału: Funkcjonalizacja pozycji glicyny przez alkilowanie 4-fosforanylideno-5(4H)-oksazolonów.
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz, Anna* Pierwocha, A. Żabska.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-6, C-3
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/58
Nr opisu: 0000042542
Tytuł oryginału: Immobilizacja enzymów rozkładaj±cych fenole na membranach z poli(chlorku winylu).
Autorzy: Jolanta* Bohdziewicz.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-17, F-8
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/58
Nr opisu: 0000042526
Tytuł oryginału: Izomeryzacja izolowanych układów wi±zań podwójnych katalizowana kompleksami rutenu.
Autorzy: Z. Foltynowicz, Stanisław* Krompiec.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-3, H-14
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/58
Nr opisu: 0000042528
Tytuł oryginału: Migracja wi±zania podwójnego w alkenach i ich funkcyjnie podstawionych pochodnych katalizowana kompleksami rutenu.
Autorzy: Stanisław* Krompiec, Jerzy** Suwiński.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-3, C-2
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/58
Nr opisu: 0000042537
Tytuł oryginału: Mikro- i ultrafiltracja w uzdatnianiu wody pitnej.
Autorzy: Krystyna** Konieczny, Michał** Bodzek.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-17, E-9
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/58
Nr opisu: 0000042545
Tytuł oryginału: Miód jako bioindykator zanieczyszczenia ¶rodowiska.
Autorzy: Stanisław** Kowalski, Elwira Zajusz-Zubek.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-9, J-13
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/58
Nr opisu: 0000035659
Tytuł oryginału: Modelowanie matematyczne procesu elektrolizy diafragmowej chlorku sodu.
Autorzy: Maciej Gonet.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-12, E-30
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/58
Nr opisu: 0000042553
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci metody spektrofotometrii pochodnej w wariancie "zero crossing" w rozdzielaniu bliskich pasm.
Autorzy: Andrzej** Grossman.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-11, E-5
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/58
Nr opisu: 0000042480
Tytuł oryginału: Niektóre uwarunkowania wielko¶ci współczynników podziału ¶ladowych ilo¶ci jonów metali podczas krystalizacji wybranych siarczanów.
Autorzy: Marek** Smolik.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-4, E-4
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/58
Nr opisu: 0000042546
Tytuł oryginału: Nowa metoda syntezy pochodnych 2,4-diaminochinazoliny.
Autorzy: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-5, I-3
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/58
Nr opisu: 0000042538
Tytuł oryginału: Nowe reakcje i syntezy chemiczne wspomagane supramolekularnymi kompleksami potasu i sodu.
Autorzy: Zbigniew** Jedliński.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-5, G-1
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/58
Nr opisu: 0000042484
Tytuł oryginału: Ocena przydatno¶ci czujnika cyjankowego systemu "Air-Gap" w analizie cyjanków i tiocyjanianów.
Autorzy: Ryszard** Baranowski, Tomasz* Kubik.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-11, D-30
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/58
Nr opisu: 0000042552
Tytuł oryginału: Otrzymywanie i własno¶ci spieków roztworów stałych PbZrO3-K0,5Bi0,5TiO3-PbTiO3.
Autorzy: Teresa** Zaremba.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-8, F-20
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/58
Nr opisu: 0000042523
Tytuł oryginału: Otrzymywanie ligniny siarczanowej wysokiej czysto¶ci z ługu czarnego za pomoc± ultrafiltracji i diafiltracji.
Autorzy: Ignacy** Tanistra, Michał** Bodzek.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-17, E-10
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/58
Nr opisu: 0000042486
Tytuł oryginału: Otrzymywanie powłok platynowych na tytanie z k±pieli alkalicznej.
Autorzy: Ginter** Nawrat, Andrzej** Małachowski, Adam* Korczyński.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-12, I-3
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/58
Nr opisu: 0000042478
Tytuł oryginału: Otrzymywanie powłok stopowych o obniżonym nadpotencjale wydzielania wodoru.
Autorzy: Andrzej** Małachowski, Ginter** Nawrat, K. Jamroży, Adam* Korczyński.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-12, I-2
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/58
Nr opisu: 0000042536
Tytuł oryginału: Podział ¶ladowych ilo¶ci zanieczyszczeń podczas krystalizacji Tl2SO4 w temperaturze 25 C.
Autorzy: Marek** Smolik, Maria** Zołotajkin, Joanna Kluczka.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-4, J-22
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/58
Nr opisu: 0000042551
Tytuł oryginału: Reakcje 4-fosforanylideno-5(4H)-oksazolonów z czynnikami acyluj±cymi.
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz, M. Malejka.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-6, H-15
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


30/58
Nr opisu: 0000042544
Tytuł oryginału: Regioregularne poli(3-alkilotiofeny) - synteza, własno¶ci spetroskopowe, spektroelektrochemiczne i strukturalne.
Autorzy: M. Trznadel, A. Proń, M. Zagórska, W. Łużny, S. Nizioł, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-14, E-2
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


31/58
Nr opisu: 0000042543
Tytuł oryginału: Rekultywacja zbiornika wodnego "Rybnik" metod± sztucznego napowietrzania.
Autorzy: Jacek* Pelczar, Krzysztof Loska, Jan** Cebula.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-9, F-24
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


32/58
Nr opisu: 0000042485
Tytuł oryginału: Rozkład stężenia SO2 w adsorberze z nieruchomym złożem sorbentu węglowego.
Autorzy: Krzysztof* Jastrz±b, Józef** Szarawara.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-9, J-9
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


33/58
Nr opisu: 0000042476
Tytuł oryginału: Równowaga ciecz-para układu NaCl-NH3-CO2-H2O w warunkach metastabilnych.
Autorzy: Monika Kujawska, Jerzy** Piotrowski.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-12, E-28
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


34/58
Nr opisu: 0000042502
Tytuł oryginału: Spektrofotometria pochodna w analizie jonów NO3 i NO2.
Autorzy: Ewa** Bobrowska-Grzesik, Andrzej** Grossman.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-11, E-4
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


35/58
Nr opisu: 0000042483
Tytuł oryginału: Spektrofotometria pochodna w analizie pochodnych pirydyny, chinoliny i chinoksaliny.
Autorzy: Irena** Staneczko-Baranowska, Sabina* ¦wierczek.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-11, E-3
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


36/58
Nr opisu: 0000042472
Tytuł oryginału: Szkolne koło ekologiczne jako czynnik rozwijania ¶wiadomo¶ci ekologicznej społeczeństwa.
Autorzy: Piotr** Górka.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-10, H-21
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


37/58
Nr opisu: 0000042481
Tytuł oryginału: Widma IR w badaniach procesów syntezowania pochodnych azyn i diazyn oraz w badanich czysto¶ci produktów.
Autorzy: Irena** Baranowska, B. Kaczmarczyk.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-11, E-7
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


38/58
Nr opisu: 0000042477
Tytuł oryginału: Wpływ kompostowania na bioprzyswajalno¶ć miedzi w odpadach komunalnych.
Autorzy: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Jan** Cebula.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-11, F-22
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


39/58
Nr opisu: 0000042482
Tytuł oryginału: Wpływ osadów dennych na rekultywację składowanych odpadów górniczych.
Autorzy: Jan** Cebula, Jerzy** Ciba, Krzysztof Loska, Jacek* Pelczar.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-9, D-2
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


40/58
Nr opisu: 0000042479
Tytuł oryginału: Współkrystalizacja ¶ladowych ilo¶ci jonów metali z K2SO4 w temperaturze 20 C.
Autorzy: Marek** Smolik.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-4, J-23
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


41/58
Nr opisu: 0000042550
Tytuł oryginału: Zastosowanie mikrowagi kwarcowej oraz metody odchylenia wi±zki ¶wiatła laserowego do badań elektrochemicznego domieszkowania polianiliny.
Autorzy: Krzysztof Kozieł, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-14, G-3
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


42/58
Nr opisu: 0000042554
Tytuł oryginału: Zastosowanie ultrafiltracyjnych membran z poliamidu-6 do oczyszczania ¶cieków przemysłowych.
Autorzy: Michał** Bodzek, Irena Korus.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 wrze¶nia 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-17, E-8
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


43/58
Nr opisu: 0000064560
Tytuł oryginału: Badania materiałów wybuchowych o specjalnie niskich prędko¶ciach detonacji.
Autorzy: Władysław** Karmiński, Andrzej** Wojewódka.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ŁódĽ, 14-17 wrze¶nia 1988. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 70
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


44/58
Nr opisu: 0000065545
Tytuł oryginału: Badania nad reakcj± imidoilowania grupy amidowej.
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Technikow Przemysłu Chemicznego, ŁódĽ 14-17 wrze¶nia 1988. Zesz. A: Chemia organiczna i bioorganiczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 106
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


45/58
Nr opisu: 0000065553
Tytuł oryginału: Badania przenikalno¶ci niektórych gazów i ich mieszanin przez folię w zakresie ci¶nień 1-10 atm.
Autorzy: Jan** Izydorczyk, Janusz** Salwiński.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ŁódĽ, 14-17 wrze¶nia 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 98
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


46/58
Nr opisu: 0000065541
Tytuł oryginału: Badanie równowagi para-ciecz w układzie H2O-NH3-H2S-CO2.
Autorzy: Jadwiga** Krop, Józef** Szarawara.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ŁódĽ, 14-17 wrze¶nia 1988. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 87
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


47/58
Nr opisu: 0000065547
Tytuł oryginału: Fotoindukowana redukcja wody za pomoc± mesotetraanilinoporfiryny magnezu.
Autorzy: Witold* Szulbiński, Jerzy** Strojek.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ŁódĽ, 14-17 wrze¶nia 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 243
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


48/58
Nr opisu: 0000064518
Tytuł oryginału: Izomeryzacja 3-funkcyjnie podstawionych 1-alkenów wobec tris (2,4-pentadioniano) rutenu (III).
Autorzy: Stanisław* Krompiec, Jerzy** Suwiński.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Technikow Przemysłu Chemicznego, ŁódĽ 14-17 wrze¶nia 1988. Zesz. A: Chemia organiczna i bioorganiczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 85
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


49/58
Nr opisu: 0000065543
Tytuł oryginału: Kinetyka absorpcji siarkowodowu w wodnych roztworach amoniaku.
Autorzy: Andrzej* Naróg, Józef** Szarawara.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ŁódĽ, 14-17 wrze¶nia 1988. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 103
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


50/58
Nr opisu: 0000065549
Tytuł oryginału: Kinetyka dyfuzyjnego wzrostu agregatu.
Autorzy: Adam* Gadomski, Zbigniew Grzywna.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ŁódĽ, 14-17 wrze¶nia 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 65
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


51/58
Nr opisu: 0000065548
Tytuł oryginału: Możliwo¶ci zastosowania układów tlenkowych jako katalizatorów dopalania zwi±zków organicznych.
Autorzy: Wincenty** Turek.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ŁódĽ, 14-17 wrze¶nia 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 248
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


52/58
Nr opisu: 0000065550
Tytuł oryginału: Ocena stopnia zużycia katalizatorów przemysłowych stosowanych do dopalania zwi±zków organicznych.
Autorzy: Wincenty** Turek.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ŁódĽ, 14-17 wrze¶nia 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 249
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


53/58
Nr opisu: 0000065551
Tytuł oryginału: Rola różnych centrów aktywnych w procesie utleniania propylenu na tlenkowych katalizatorach molibdenowych.
Autorzy: K. Bruckman, J. Haber, Wincenty** Turek.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ŁódĽ, 14-17 wrze¶nia 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 34
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


54/58
Nr opisu: 0000065554
Tytuł oryginału: Studia numeryczne problemów dyfuzji o współczynniku zależnym od stężenia.
Autorzy: Aleksander* Simon, Zbigniew Grzywna.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ŁódĽ, 14-17 wrze¶nia 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 228
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


55/58
Nr opisu: 0000065546
Tytuł oryginału: Syntezy modelowych glikozydoglicerolipidów.
Autorzy: I. Fokt, M. Malec, G. Grynkiewicz, Wiesław** Szeja.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Technikow Przemysłu Chemicznego, ŁódĽ 14-17 wrze¶nia 1988. Zesz. A: Chemia organiczna i bioorganiczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 182, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


56/58
Nr opisu: 0000065552
Tytuł oryginału: Wpływ kwasowo¶ci powierzchni katalizatorów na niedestrukcyjne utlenianie olefin.
Autorzy: J. Haber, Wincenty** Turek.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ŁódĽ, 14-17 wrze¶nia 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 85
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


57/58
Nr opisu: 0000065555
Tytuł oryginału: Wpływ obróbki FID-u na jako¶ć widm FT NMR.
Autorzy: T. Kupka, J. Dzięgielewski, Jolanta** Ma¶lińska-Solich.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ŁódĽ, 14-17 wrze¶nia 1988. Zesz. B: Chemia nieorganiczna i fizyczna. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 138
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


58/58
Nr opisu: 0000065542
Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia występowania talu w otoczeniu zakładu przetwórstwa metali kolorowych.
Autorzy: Jerzy** Czerniec, Piotr** Górka, J. Kwapuliński, J. Swierczyna.
¬ródło: W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ŁódĽ, 14-17 wrze¶nia 1988. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 31
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie