Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WSPÓŁCZESNA CHEMIA - CZŁOWIEK I ¦RODOWISKO
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/11
Nr opisu: 0000081863
Tytuł oryginału: Analiza wielopierwiastkowa próbek sier¶ci i pazurów.
Autorzy: Irena** Baranowska, Joanna Płonka, L. Barchański.
¬ródło: W: Współczesna chemia - człowiek i ¶rodowisko. 60 lat Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach 1945 - 2005. Konferencja, Gliwice, 16 - 17.06.2005. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 13
Słowa kluczowe polskie: analiza wielopierwiastkowa ; próbka weterynaryjna ; fluorescencyjna spektrometria rentgenowska
Słowa kluczowe angielskie: multi-elements analysis ; veterinary pattern ; X-ray fluorescence spectrometry
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/11
Nr opisu: 0000081875
Tytuł oryginału: Badania nad równowag± reakcji fluorku strontu z kwasem siarkowym(IV) i krzemionk±.
Autorzy: Mirosław** Fligier, Andrzej** Kossuth.
¬ródło: W: Współczesna chemia - człowiek i ¶rodowisko. 60 lat Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach 1945 - 2005. Konferencja, Gliwice, 16 - 17.06.2005. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 16
Słowa kluczowe polskie: fluorek strontu ; kwas siarkowy ; krzemionka
Słowa kluczowe angielskie: strontium fluoride ; sulfuric acid ; silica
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/11
Nr opisu: 0000081878
Tytuł oryginału: Ciecze jonowe - nowe ¶rodowisko reakcji elektrochemicznych.
Autorzy: Jerzy** Żak, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: W: Współczesna chemia - człowiek i ¶rodowisko. 60 lat Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach 1945 - 2005. Konferencja, Gliwice, 16 - 17.06.2005. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 18
Słowa kluczowe polskie: ciecz jonowa ; reakcja elektrochemiczna
Słowa kluczowe angielskie: ionic liquid ; electrochemical reaction
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/11
Nr opisu: 0000081899
Tytuł oryginału: Fosforowe pochodne glicyny z wi±zaniem Cα-P w syntezie α,β-dehydro-α-aminokwasów.
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz, Anna KuĽnik, Mirosława Grymel, A. Stencel.
¬ródło: W: Współczesna chemia - człowiek i ¶rodowisko. 60 lat Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach 1945 - 2005. Konferencja, Gliwice, 16 - 17.06.2005. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 22, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe polskie: glicyna
Słowa kluczowe angielskie: glycine
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/11
Nr opisu: 0000081900
Tytuł oryginału: Hydroksyalkilowanie 5-podstawionych pochodnych uracylu.
Autorzy: Andrzej* Gondela, Krzysztof Walczak.
¬ródło: W: Współczesna chemia - człowiek i ¶rodowisko. 60 lat Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach 1945 - 2005. Konferencja, Gliwice, 16 - 17.06.2005. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 23, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe polskie: uracyl ; alkilowanie
Słowa kluczowe angielskie: uracil ; alkylation
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/11
Nr opisu: 0000081881
Tytuł oryginału: Kompozytowe membrany asymetryczne zawieraj±ce polimer przewodz±cy do separacji gazów.
Autorzy: Agnieszka Stolarczyk, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: W: Współczesna chemia - człowiek i ¶rodowisko. 60 lat Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach 1945 - 2005. Konferencja, Gliwice, 16 - 17.06.2005. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 20
Słowa kluczowe polskie: membrana kompozytowa ; separacja gazów
Słowa kluczowe angielskie: composite membrane ; gas separation
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/11
Nr opisu: 0000081872
Tytuł oryginału: Kumulacja pierwiastków ekologicznie szkodliwych w ziołach pochodz±cych z różnych rejonów Górnego ¦l±ska.
Autorzy: Barbara** Kot, K. Potoczny.
¬ródło: W: Współczesna chemia - człowiek i ¶rodowisko. 60 lat Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach 1945 - 2005. Konferencja, Gliwice, 16 - 17.06.2005. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 17
Słowa kluczowe polskie: Górny ¦l±sk ; pierwiastek szkodliwy ; zioła
Słowa kluczowe angielskie: Upper Silesia ; harmful element ; herbs
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/11
Nr opisu: 0000081898
Tytuł oryginału: Porównanie zachowania się 1,4-dinitroimidazoli i 1,4-dinitropirazoli wobec reagentów z ugrupowaniami NH2 lub NH.
Autorzy: Rafał Jędrysiak, M. Sawicki, Jerzy** Suwiński.
¬ródło: W: Współczesna chemia - człowiek i ¶rodowisko. 60 lat Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach 1945 - 2005. Konferencja, Gliwice, 16 - 17.06.2005. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 21, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe polskie: nitroazole
Słowa kluczowe angielskie: nitroazoles
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/11
Nr opisu: 0000081867
Tytuł oryginału: Przegl±d metod specjacyjnego oznaczania glinu w glebach kwa¶nych.
Autorzy: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Joanna Kluczka.
¬ródło: W: Współczesna chemia - człowiek i ¶rodowisko. 60 lat Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach 1945 - 2005. Konferencja, Gliwice, 16 - 17.06.2005. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 14
Słowa kluczowe polskie: gleba kwa¶na ; glin ; Al ; specjacja
Słowa kluczowe angielskie: acid soil ; aluminium ; Al ; speciation
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/11
Nr opisu: 0000081869
Tytuł oryginału: Współkrystalizacja ¶ladowych ilo¶ci jonów metali M2+ z MgCl2 6H2O i SrCl2 6H2O.
Autorzy: Marek** Smolik.
¬ródło: W: Współczesna chemia - człowiek i ¶rodowisko. 60 lat Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach 1945 - 2005. Konferencja, Gliwice, 16 - 17.06.2005. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 15
Słowa kluczowe polskie: współkrystalizacja ; chlorek magnezu ; chlorek strontu ; H2O
Słowa kluczowe angielskie: co-crystallization ; magnesium chloride ; strontium chloride ; H2O
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/11
Nr opisu: 0000081879
Tytuł oryginału: Zastosowanie dialdehydów w syntezie poliestrów pochodnych kwasu salicylowego.
Autorzy: Jolanta** Ma¶lińska-Solich, Sylwia Kukowka, D. Jaworski.
¬ródło: W: Współczesna chemia - człowiek i ¶rodowisko. 60 lat Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach 1945 - 2005. Konferencja, Gliwice, 16 - 17.06.2005. [B.m.] : [b.w.], 2005, s. 19
Słowa kluczowe polskie: kwas salicylowy ; dialdehyd aromatyczny ; poliester
Słowa kluczowe angielskie: salicylic acid ; aromatic dialdehyde ; polyester
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie