Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SYSTEMS SUPPORTING PRODUCTION ENGINEERING
Liczba odnalezionych rekordów: 40Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/40
Nr opisu: 0000092989
Tytuł oryginału: Computer aided sustainable reporting - integration with ERP packages.
Tytuł w wersji polskiej: Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju wspomagana komputerowo - integracja z pakietami klasy ERP
Autorzy: Radosław Wolniak, Patrycja Hąbek.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Review of problems and solutions. Monograph. Ed. by Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 119-127, bibliogr. 14 poz.
ISBN: 978-83-937845-9-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Bazy indeksujące publikację: BazEkon; BazTech; Index Copernicus; EBSCOhost
Słowa kluczowe polskie: społeczna odpowiedzialność biznesu ; raportowanie ; ERP ; komputerowe wspomaganie zarządzania
Słowa kluczowe angielskie: corporate social responsibility ; reporting ; ERP ; computer aided management
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


2/40
Nr opisu: 0000092985
Tytuł oryginału: Determinants of municipal waste management system based on the principles of sustainable development.
Tytuł w wersji polskiej: Determinanty systemu gospodarki odpadami komunalnymi opartego o zasady zrównoważonego rozwoju
Autorzy: K. Jąderko, Barbara* Białecka.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Review of problems and solutions. Monograph. Ed. by Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 78-90, bibliogr. 12 poz.
ISBN: 978-83-937845-9-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksujące publikację: BazTech; BazEkon; Index Copernicus; EBSCOhost
Słowa kluczowe polskie: wskaźnik zrównoważonego rozwoju ; zrównoważony rozwój ; system gospodarki odpadami
Słowa kluczowe angielskie: sustainable development indicator ; sustainable development ; waste management system
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


3/40
Nr opisu: 0000092990
Tytuł oryginału: Development of cluster theory - bibliography study.
Tytuł w wersji polskiej: Rozwój teorii klastrów - studium literatury
Autorzy: Iwona Żabińska.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Review of problems and solutions. Monograph. Ed. by Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 138-153, bibliogr. 40 poz.
ISBN: 978-83-937845-9-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksujące publikację: BazEkon; EBSCOhost; Index Copernicus
Słowa kluczowe polskie: definicja klastra ; atrybuty klastra ; typy klastra ; dynamika klastra
Słowa kluczowe angielskie: cluster definition ; cluster attributes ; types of clusters ; cluster dynamics
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


4/40
Nr opisu: 0000092986
Tytuł oryginału: Organisational aspects of execution of the local revitalisation programmes in the largest cities in Poland - indication of directions of further research.
Tytuł w wersji polskiej: Organizacyjne aspekty wdrażania lokalnych programów rewitalizacji największych polskich miast - określenie kierunków dalszych badań
Autorzy: Tomasz Szulc.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Review of problems and solutions. Monograph. Ed. by Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 91-100, bibliogr. 7 poz.
ISBN: 978-83-937845-9-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksujące publikację: BazTech; BazEkon; Index Copernicus; EBSCOhost
Słowa kluczowe polskie: wdrażanie procesów rewitalizacji ; interesariusz ; nowe zarządzanie publiczne ; rządzenie
Słowa kluczowe angielskie: execution of revitalization processes ; stakeholder ; New Public Management ; governance
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


5/40
Nr opisu: 0000092988
Tytuł oryginału: Radio frequency identification in supply chain management.
Tytuł w wersji polskiej: Identyfikacja radiowa w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Autorzy: Radosław Wolniak.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Review of problems and solutions. Monograph. Ed. by Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 109-118, bibliogr. 31 poz.
ISBN: 978-83-937845-9-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksujące publikację: BazTech; BazEkon; Index Copernicus; EBSCOhost
Słowa kluczowe polskie: RFID ; zarządzanie łańcuchem dostaw ; korzyści RFID ; ryzyko RFID
Słowa kluczowe angielskie: RFID ; supply chain management ; RFID benefits ; RFID risks
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


6/40
Nr opisu: 0000092984
Tytuł oryginału: Supply system of fly ash for mining plants - analysis of the problem.
Tytuł w wersji polskiej: System dostaw popiołów lotnych na potrzeby zakładów górniczych - analiza problemu
Autorzy: Karina* Hermann, Witold Biały.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Review of problems and solutions. Monograph. Ed. by Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 64-77, bibliogr. 21 poz.
ISBN: 978-83-937845-9-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksujące publikację: BazTech; BazEkon; Index Copernicus; EBSCOhost
Słowa kluczowe polskie: system dostaw ; popiół lotny ; logistyka odpadów ; transport
Słowa kluczowe angielskie: support system ; fly ash ; waste logistics ; transportation
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


7/40
Nr opisu: 0000092983
Tytuł oryginału: The way of planning and organizing research in range of ergonomics on the example of observation of laparoscopic surgeries.
Tytuł w wersji polskiej: Sposób planowania i organizacji badań w zakresie ergonomii na przykładzie obserwacji zabiegów laparoskopowych
Autorzy: Joanna Bartnicka, Agnieszka Ziętkiewicz, G. Kowalski.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Review of problems and solutions. Monograph. Ed. by Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 7-22, bibliogr. 11 poz.
ISBN: 978-83-937845-9-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Bazy indeksujące publikację: Google Scholar
Słowa kluczowe polskie: ergonomia ; laparoskopia ; planowanie badań ; przechwytywanie pozycji ciała
Słowa kluczowe angielskie: ergonomics ; laparoscopy ; studies planning ; capturing the body position
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


8/40
Nr opisu: 0000092987
Tytuł oryginału: Utilization of gas heat pumps for heating and air conditioning in small and medium sized enterprises.
Tytuł w wersji polskiej: Innowacyjna metoda zaopatrywania małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w ciepło i energię elektryczną
Autorzy: Tomasz Wałek, Piotr* Kaleta.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Review of problems and solutions. Monograph. Ed. by Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 101-108, bibliogr. 9 poz.
ISBN: 978-83-937845-9-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksujące publikację: BazTech; BazEkon; Index Copernicus; EBSCOhost
Słowa kluczowe polskie: energia cieplna ; energia elektryczna ; mikrokogeneracja ; środowisko naturalne ; zarządzanie energią ; ŚMP ; MCHP XRGI
Słowa kluczowe angielskie: heat energy ; electric energy ; micro-cogeneration ; natural environment ; energy management ; SME ; GHP
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


9/40
Nr opisu: 0000087807
Tytuł oryginału: Challenges for ergonomics and improvement of working conditions during surgeries with use of laparoscopic tools.
Tytuł w wersji polskiej: Wyzwania w zakresie ergonomii i doskonalenia warunków pracy przy zabiegach chirurgicznych z użyciem narzędzi laparoskopowych
Autorzy: Joanna Bartnicka.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 7-16, bibliogr. 22 poz.
ISBN: 978-83-937845-0-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Bazy indeksujące publikację: BazTech; BazEkon; Index Copernicus; EBSCOhost
Słowa kluczowe polskie: ergonomia ; kształtowanie warunków pracy ; narzędzia chirurgiczne ; e-learning ; zabieg laparoskopowy
Słowa kluczowe angielskie: ergonomics ; shaping of work conditions ; surgical tools ; e-learning ; laparoscopic
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


10/40
Nr opisu: 0000087828
Tytuł oryginału: Concept of a decision support system to selact the opitmal CCT solution for a chosen location in Silesia Region.
Tytuł w wersji polskiej: Koncepcja systemu wspomagania decyzji wyboru optymalnej technologii CTW dla wybranej lokalizacji na Śląsku
Autorzy: Barbara* Białecka, J. Hausner.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 196-203, bibliogr. 6 poz.
ISBN: 978-83-937845-0-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: system wspomagania decyzji ; czyste technologie węglowe ; podejmowanie decyzji ; wdrażanie technologii
Słowa kluczowe angielskie: decision support system ; clean coal technologies ; decision making ; technology implementation
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


11/40
Nr opisu: 0000099432
Tytuł oryginału: Conversion of the lands devastated by mining activity.
Tytuł w wersji polskiej: Przekształcanie terenów zniszczonych działalnością górniczą
Autorzy: Krzysztof Michalski.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 85-94, bibliogr. 9 poz.
ISBN: 978-83-937845-0-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksujące publikację: BazTech; BazEkon; Index Copernicus; EBSCOhost
Słowa kluczowe polskie: zdegradowany teren pogórniczy ; rekultywacja ; rewitalizacja ; przekształcanie terenów poprzemysłowych
Słowa kluczowe angielskie: devastated post-mining area ; land development ; revitalization ; conversion
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Lokalizacja Źródła: PŚl. sygn. Cz.O2 139705
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


12/40
Nr opisu: 0000087815
Tytuł oryginału: Identification and modeling of emission sound sources at work stations.
Tytuł w wersji polskiej: Identyfikacji i modelowanie emisji źródeł dźwięku na stanowiskach pracy
Autorzy: Waldemar Paszkowski, Artur Kuboszek.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 95-103, bibliogr. 3 poz.
ISBN: 978-83-937845-0-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksujące publikację: BazTech; BazEkon; Index Copernicus; EBSCOhost
Słowa kluczowe polskie: energia akustyczna ; zagrożenie hałasem ; przepływ energii akustycznej
Słowa kluczowe angielskie: acoustic energy ; noise hazard ; flows of acoustic energy
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


13/40
Nr opisu: 0000087810
Tytuł oryginału: Issue of multiple-layer winding of ropes on drums of mine-shaft hoistings.
Tytuł w wersji polskiej: Zagadnienie wielowarstwowego nawijanie lin na bębny górniczych wyciągów szybowych
Autorzy: Jarosław Brodny, Marcel* Żołnierz.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 49-62, bibliogr. 16 poz.
ISBN: 978-83-937845-0-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksujące publikację: BazTech; BazEkon; Index Copernicus; EBSCOhost
Słowa kluczowe polskie: nawijanie lin ; metoda LeBus ; wyciąg szybowy
Słowa kluczowe angielskie: winding of ropes ; LeBus method ; shaft hoist
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


14/40
Nr opisu: 0000087812
Tytuł oryginału: Manufacturing data acquisition in non-automated production systems.
Tytuł w wersji polskiej: Akwizycja informacji dla potrzeb zarządzania w niezautomatyzowanych systemach produkcyjnych
Autorzy: Grzegorz Ćwikła.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 63-76, bibliogr. 24 poz.
ISBN: 978-83-937845-0-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: akwizycja danych ; System Realizacji Produkcji ; kod paskowy ; RFID ; system wizyjny
Słowa kluczowe angielskie: data acquisition ; Manufacturing Execution System ; barcode ; RFID ; machine vision
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


15/40
Nr opisu: 0000087821
Tytuł oryginału: Measurement system analysis of attribute or continuous data, as a one of the first steps in Lean Six Sigma projects.
Tytuł w wersji polskiej: Analiza systemu pomiarowego danych atrybutowych i ciągłych, jako jeden z pierwszych kroków projektów Lean Six Sigma
Autorzy: M. Wojtaszak, Witold Biały.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 144-162, bibliogr. 5 poz.
ISBN: 978-83-937845-0-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Bazy indeksujące publikację: BazTech; BazEkon; Index Copernicus; EBSCOhost
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie szczupłe ; analiza systemu pomiarowego ; Six Sigma ; błąd pomiaru
Słowa kluczowe angielskie: lean management ; Measurement Systems Analysis ; Six Sigma ; measurement error
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


16/40
Nr opisu: 0000087823
Tytuł oryginału: Motivation and control in technical systems.
Tytuł w wersji polskiej: Motywacje i sterowanie w systemach technicznych
Autorzy: Juliusz Wójcik.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 163-184, bibliogr. 16 poz.
ISBN: 978-83-937845-0-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: motywacja ; sterowanie ; system techniczny
Słowa kluczowe angielskie: motivation ; control ; technical system
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


17/40
Nr opisu: 0000087819
Tytuł oryginału: Noise emissions test from the communication route - a case study.
Tytuł w wersji polskiej: Badania emisji hałasu z ciągu komunikacyjnego - studium przypadku
Autorzy: Marek Profaska.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 126-134, bibliogr. 9 poz.
ISBN: 978-83-937845-0-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,4
Słowa kluczowe polskie: hałas ; uciążliwość hałasu ; ekran akustyczny
Słowa kluczowe angielskie: noise ; noise nuisance ; acoustic baffle
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Dostęp on-line:


18/40
Nr opisu: 0000087808
Tytuł oryginału: The influence of typical sources of traffic noise modelling method on the accuracy of calculations of acoustics emission.
Tytuł w wersji polskiej: Wpływ sposobu modelowania typowych źródeł hałasu drogowego na dokładność obliczeń emisji akustycznej
Autorzy: Arkadiusz Boczkowski, G. Koźlik.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Ed. Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 18-28, bibliogr. 4 poz.
ISBN: 978-83-937845-0-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Bazy indeksujące publikację: BazTech; BazEkon; Index Copernicus; EBSCOhost
Słowa kluczowe polskie: strategiczna mapa akustyczna ; hałas drogowy ; modelowanie źródła hałasu drogowego ; obliczenia akustyczne ; NMPB Routes 96
Słowa kluczowe angielskie: strategic acoustic map ; traffic noise ; modelling the traffic noise source ; acoustic calculations ; NMPB Routes 96
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


19/40
Nr opisu: 0000081107
Tytuł oryginału: Acoustic environmental hazards of work on main road haulage levels in the coal mine.
Autorzy: Marek Profaska, Z. Głodała.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 179-187, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


20/40
Nr opisu: 0000073758
Tytuł oryginału: An evaluation of the efficiency of quality management systems implemented in small enterprises - research results.
Autorzy: Jerzy* Ścierski.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 219-232, bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


21/40
Nr opisu: 0000073753
Tytuł oryginału: Analysis of garment manufacturing defects in x clothing manufacturing company.
Autorzy: Teresa** Musioł, J. Stolarczyk.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 163-171, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


22/40
Nr opisu: 0000073745
Tytuł oryginału: Analysis of gaseous hazards in mine workings using an automatic monitoring system.
Autorzy: Jolanta Ignac-Nowicka.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 106-115, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


23/40
Nr opisu: 0000073757
Tytuł oryginału: Application of methods of strategic management in developing urban renewal programs in the largest cities in Poland.
Autorzy: Tomasz Szulc.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 208-218, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


24/40
Nr opisu: 0000073737
Tytuł oryginału: Application of the finite element method in determination of the natural vibrations freqency of frictional joint.
Autorzy: Jarosław Brodny.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 51-59, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


25/40
Nr opisu: 0000073635
Tytuł oryginału: Atmosphere parameters control in the underground coal mines.
Autorzy: Henryk** Badura, H. Stabla.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 7-21, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


26/40
Nr opisu: 0000073747
Tytuł oryginału: Audit versus development in a certified quality management system.
Autorzy: Mariusz Ligarski.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 124-132, bibliogr. 25 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


27/40
Nr opisu: 0000073762
Tytuł oryginału: Civilizations and production methods.
Autorzy: Juliusz Wójcik.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 250-266, bibliogr. 22 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


28/40
Nr opisu: 0000073743
Tytuł oryginału: Companies' responsibility for sustainable development. Sustainable production patterns in small and medium - sized enterprises.
Tytuł w wersji polskiej: Odpowiedzialność przedsiębiorstw za zrównoważony rozwój Zrównoważone wzorce produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach
Autorzy: Patrycja Hąbek.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 97-105, bibliogr. 27 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


29/40
Nr opisu: 0000073735
Tytuł oryginału: Designing of noise protection systems in industrial environment.
Autorzy: Arkadiusz Boczkowski.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 42-50, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


30/40
Nr opisu: 0000073739
Tytuł oryginału: Determination of frictional contact coefficient of rope with surface contact of wires and frictional lining.
Autorzy: Jarosław Brodny, Marcel* Żołnierz.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 60-70, bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


31/40
Nr opisu: 0000073761
Tytuł oryginału: Dilemmas of public participation in acoustic climate management in the context of elaborating action plans against noise in urban areas.
Autorzy: Anna* Wilińska.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 233-240, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


32/40
Nr opisu: 0000073742
Tytuł oryginału: Influence of emploees' attitudes and behaviour on safety culture in company.
Autorzy: Anna Gembalska-Kwiecień.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 87-96, bibliogr. 22 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


33/40
Nr opisu: 0000073731
Tytuł oryginału: Innovations in social economy.
Autorzy: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 22-28, bibliogr. 22 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


34/40
Nr opisu: 0000073732
Tytuł oryginału: Method of surgical staff competence improvement using the augmented reality technology.
Autorzy: Joanna Bartnicka, D. Dąbrowski.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 29-41, bibliogr. 30 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


35/40
Nr opisu: 0000073740
Tytuł oryginału: Methods for supporting the flow of information about the environmental factors in emergency services and prevent action.
Autorzy: Łukasz* Dziemba, Stefan* Senczyna.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 71-86, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


36/40
Nr opisu: 0000081108
Tytuł oryginału: Minimizing noise emission of the main road haulage evels in the coal mine.
Autorzy: Marek Profaska, Z. Głodała.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 188-196, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


37/40
Nr opisu: 0000073748
Tytuł oryginału: Preparation of handling equipment for approval of the office of technical inspection - case study.
Autorzy: Jerzy* Mizgała.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 146-152, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


38/40
Nr opisu: 0000073750
Tytuł oryginału: Quality assessment of municipal services in the selected municipality of the silesian province.
Autorzy: Michał Molenda, S. Krafczyk.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 153-162, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


39/40
Nr opisu: 0000073756
Tytuł oryginału: Selected aspects associated with preparing the production and industrial period-storing.
Autorzy: Jacek Sitko, Krzysztof Michalski.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 197-207, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


40/40
Nr opisu: 0000073877
Tytuł oryginału: The benefits obtained by the improvement of quality management systems - an analysis of the validity.
Autorzy: Radosław Wolniak.
Źródło: W: Systems supporting production engineering. Monograph. Eds: Witold Biały, Jan Kaźmierczak. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 241-249, bibliogr. 18 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


stosując format:
Nowe wyszukiwanie