Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SPOŁECZNO¦CI LOKALNE NA POGRANICZU
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/15
Nr opisu: 0000068221
Tytuł oryginału: Aktywno¶ć gmin w planowaniu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju.
Autorzy: Aleksandra Kuzior.
¬ródło: W: Społeczno¶ci lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka R±ba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 91-104
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 170)
Słowa kluczowe polskie: zrównoważony rozwój ; społeczno¶ć lokalna ; rozwój lokalny
Słowa kluczowe angielskie: sustainable development ; local community ; local development
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


2/15
Nr opisu: 0000068289
Tytuł oryginału: Charakterystyka badanej populacji.
Autorzy: Magdalena* Piłat.
¬ródło: W: Społeczno¶ci lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka R±ba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 172-175
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 170)
Słowa kluczowe polskie: populacja ; badania empiryczne ; społeczno¶ć lokalna
Słowa kluczowe angielskie: population ; empirical research ; local community
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


3/15
Nr opisu: 0000068320
Tytuł oryginału: Chasydzi wczoraj i dzi¶ - od rewolucjonizmu do fundamentalizmu religijnego.
Autorzy: Karolina R±b.
¬ródło: W: Społeczno¶ci lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka R±ba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 37-47
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 170)
Słowa kluczowe polskie: Chasydzi ; rewolucjonizm ; fundamentalizm
Słowa kluczowe angielskie: Hasidim ; revolutionism ; fundamentalism
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


4/15
Nr opisu: 0000068288
Tytuł oryginału: Dobór próby, metoda badań i narzędzie badawcze. Procedura doboru próby do zasadniczej czę¶ci badań.
Autorzy: Adam* Lech.
¬ródło: W: Społeczno¶ci lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka R±ba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 165-171
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 170)
Słowa kluczowe polskie: badanie społeczne ; metodologia ; socjologia
Słowa kluczowe angielskie: social research ; methodology ; sociology
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


5/15
Nr opisu: 0000068278
Tytuł oryginału: Funkcja języka w kształtowaniu tożsamo¶ci etnicznej Łemków.
Autorzy: Aleksandra Synowiec.
¬ródło: W: Społeczno¶ci lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka R±ba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 48-55
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 170)
Słowa kluczowe polskie: Łemkowie ; tożsamo¶ć etniczna
Słowa kluczowe angielskie: Lemkos ; ethnicity
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


6/15
Nr opisu: 0000068275
Tytuł oryginału: Galicja - wieloetniczny ¶wiat Stanisława Vincenza.
Autorzy: Iwona* Sobieraj.
¬ródło: W: Społeczno¶ci lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka R±ba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 7-14
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 170)
Słowa kluczowe polskie: Vincenz Stanisław ; wielokulturowo¶ć ; Galicja
Słowa kluczowe angielskie: Vincenz Stanisław ; multiculturalism ; Galicia
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


7/15
Nr opisu: 0000068281
Tytuł oryginału: J. Bocheńskiego koncepcja patriotyzmu.
Autorzy: Andrzej Polewczyk.
¬ródło: W: Społeczno¶ci lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka R±ba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 57-64
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 170)
Słowa kluczowe polskie: patriotyzm ; Bocheński Józef Maria
Słowa kluczowe angielskie: patriotism ; Bocheński Józef Maria
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


8/15
Nr opisu: 0000068277
Tytuł oryginału: Pluralizm ideologii etnicznych. Granice i pogranicza w identyfikacji etnicznej Łemków z Beskidu Niskiego.
Autorzy: Iwona* Sobieraj.
¬ródło: W: Społeczno¶ci lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka R±ba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 26-33
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 170)
Słowa kluczowe polskie: Łemkowie ; pluralizm kulturowy ; grupa etniczna
Słowa kluczowe angielskie: Lemkos ; cultural pluralism ; ethnic group
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


9/15
Nr opisu: 0000068283
Tytuł oryginału: Public relations w procesie kształtowania wizerunku administracji gmin.
Autorzy: Dorota Dolińska.
¬ródło: W: Społeczno¶ci lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka R±ba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 105-115
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 170)
Słowa kluczowe polskie: public relations ; administracja ; społeczno¶ć lokalna
Słowa kluczowe angielskie: public relations ; administration ; local community
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


10/15
Nr opisu: 0000068284
Tytuł oryginału: Rozumienie pojęć etycznych w¶ród elit społecznych powiatu Gorlickiego.
Autorzy: Barbara** Zięblińska.
¬ródło: W: Społeczno¶ci lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka R±ba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 116-125
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 170)
Słowa kluczowe polskie: etyka ; powiat gorlicki ; elita społeczna
Słowa kluczowe angielskie: ethics ; Gorlice district ; social elite
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


11/15
Nr opisu: 0000068286
Tytuł oryginału: Socjologia staro¶ci a życie ludzi starszych. Wokół form i wzorów aktywno¶ci seniorów w powiecie Gorlickim.
Autorzy: Marek Niezabitowski.
¬ródło: W: Społeczno¶ci lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka R±ba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 145-163
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 170)
Słowa kluczowe polskie: staro¶ć ; aktywno¶ć osób starszych ; powiat gorlicki
Słowa kluczowe angielskie: old age ; activity of elderly people ; Gorlice district
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


12/15
Nr opisu: 0000068285
Tytuł oryginału: Społeczny i ekonomiczny wymiar biedy beneficjentów O¶rodka Pomocy Społecznej w U¶ciu Gorlickim.
Autorzy: Jarosław* Lisowski.
¬ródło: W: Społeczno¶ci lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka R±ba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 126-144
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 170)
Słowa kluczowe polskie: U¶cie Gorlickie ; bieda ; o¶rodek pomocy społecznej
Słowa kluczowe angielskie: U¶cie Gorlickie ; poverty ; social welfare centre
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


13/15
Nr opisu: 0000068215
Tytuł oryginału: Wpływ Internetu na promowanie kultur etnicznych.
Autorzy: Aleksandra Kuzior.
¬ródło: W: Społeczno¶ci lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka R±ba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 34-36
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 170)
Słowa kluczowe polskie: internet ; kultura etniczna ; promocja kultury
Słowa kluczowe angielskie: internet ; ethnic culture ; culture promotion
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


14/15
Nr opisu: 0000068282
Tytuł oryginału: Wzory uczestnictwa obywatelskiego liderów lokalnych. Aplikacja koncepcji zasobów lokalnych.
Autorzy: Piotr Weryński.
¬ródło: W: Społeczno¶ci lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka R±ba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 75-90, bibliogr. 15 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 170)
Słowa kluczowe polskie: lider lokalny ; sfera publiczna ; społeczno¶ć lokalna
Słowa kluczowe angielskie: local leader ; public sphere ; local community
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


15/15
Nr opisu: 0000068276
Tytuł oryginału: Zapomniany ¶wiat Łemków.
Autorzy: Jarosław* Mikołajec.
¬ródło: W: Społeczno¶ci lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka R±ba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2008, s. 15-25
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 170)
Słowa kluczowe polskie: Łemkowie ; migracja
Słowa kluczowe angielskie: Lemkos ; migration
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie