Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PROBLEMY OCHRONY POWIETRZA W AGLOMERACJACH MIEJSKO-PRZEMYSŁOWYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/20
Nr opisu: 0000006888
Tytuł oryginału: Analiza możliwo¶ci okre¶lania wielko¶ci emisji z punktowych Ľródeł ciepła na podstawie pomiarów imisji.
Autorzy: Jan** Nadziakiewicz, Marek** Janusz.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki. Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Komunalnej. ŁódĽ : Polska Akademia Nauk, 2003, s. 169-181, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe polskie: Ľródło ciepła ; imisja ; rozprzestrzenianie zanieczyszczeń
Słowa kluczowe angielskie: heat source ; immission ; pollution concentration
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 110115


2/20
Nr opisu: 0000006887
Tytuł oryginału: Badania do¶wiadczalne nad wpływem parametrów procesowych w metodzie katalitycznego spalania par zwi±zków organicznych na przykładzie 1-butanolu i octanu butylu.
Autorzy: Walter Mucha, Jan** Konieczyński.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki. Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Komunalnej. ŁódĽ : Polska Akademia Nauk, 2003, s. 151-162, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe polskie: metoda katalityczna ; zwi±zki organiczne ; butanol ; butyl
Słowa kluczowe angielskie: catalytic method ; organic compounds ; butanol ; butyl
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 110115


3/20
Nr opisu: 0000006886
Tytuł oryginału: Ocena ekologiczna procesu wytwarzania energii elektrycznej.
Autorzy: Agata Malina, Jan** Konieczyński.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki. Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Komunalnej. ŁódĽ : Polska Akademia Nauk, 2003, s. 127-140, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe polskie: ocena ekologiczna ; wytwarzanie energii elektrycznej ; uci±żliwo¶ć ¶rodowiskowa
Słowa kluczowe angielskie: ecological assessment ; electricity generation ; environmental impact
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 110115


4/20
Nr opisu: 0000006889
Tytuł oryginału: Skład ziarnowy pyłu emitowanego z palenisk pyłowych w energetyce zawodowej.
Autorzy: Joanna* Staisz, Jan** Konieczyński.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki. Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Komunalnej. ŁódĽ : Polska Akademia Nauk, 2003, s. 227-235, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe polskie: skład ziarnowy ; energetyka zawodowa ; palenisko pyłowe
Słowa kluczowe angielskie: grain composition ; professional energy sector ; pulverized-fuel fired furnace
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 110115


5/20
Nr opisu: 0000006890
Tytuł oryginału: Współdziałanie jonów żelaza, magnezu i miedzi w procesie katalitycznego utleniania S(IV) w roztworach o stężeniach zbliżonych do atmosferycznych.
Autorzy: Irena** Wilkosz.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Red. Jan Konieczyński, Roman Zarzycki. Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Komunalnej. ŁódĽ : Polska Akademia Nauk, 2003, s. 311-320, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe polskie: utlenianie katalityczne ; jony żelaza ; jony miedzi ; jony manganu
Słowa kluczowe angielskie: catalytic oxidation ; ferrous ions ; copper ions ; mangan ions
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 110115


6/20
Nr opisu: 0000006749
Tytuł oryginału: Pojemno¶ć buforowa otwartych układów atmosferycznych gaz-ciecz.
Autorzy: Irena** Wilkosz.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. IV Konferencja, Ustroń, wrzesień 2001. Materiały konferencyjne. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Katedra Ochrony Powietrza.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 309-316, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 110114


7/20
Nr opisu: 0000006751
Tytuł oryginału: Problemy zanieczyszczenia powietrza benzenem i jego alkilowymi pochodnymi w obszarach zurbanizowanych.
Autorzy: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. IV Konferencja, Ustroń, wrzesień 2001. Materiały konferencyjne. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Katedra Ochrony Powietrza.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 357-366, bibliogr. 35 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 110114


8/20
Nr opisu: 0000006747
Tytuł oryginału: Przemiany chemiczne trudno lotnych zwi±zków.
Autorzy: Barbara Kozielska, L. Ogierman.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. IV Konferencja, Ustroń, wrzesień 2001. Materiały konferencyjne. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Katedra Ochrony Powietrza.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 149-158, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 110114


9/20
Nr opisu: 0000006748
Tytuł oryginału: Rozkład stężenia wybranych LZO w badaniach imisji komunikacyjnej na terenie Gliwic.
Autorzy: H. Pyta, Magdalena Żak.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. IV Konferencja, Ustroń, wrzesień 2001. Materiały konferencyjne. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Katedra Ochrony Powietrza.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 243-250, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 110114


10/20
Nr opisu: 0000006750
Tytuł oryginału: Unos pierwiastków ¶ladowych w procesie odgazownia węgla.
Autorzy: Elwira Zajusz-Zubek, Jan** Konieczyński.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. IV Konferencja, Ustroń, wrzesień 2001. Materiały konferencyjne. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Katedra Ochrony Powietrza.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 327-347, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 110114


11/20
Nr opisu: 0000006753
Tytuł oryginału: Amoniak w powietrzu atmosferycznym.
Autorzy: Irena** Wilkosz.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. III Konferencja, Ustroń, wrzesień 1998. Materiały konferencyjne. Politechnika ¦l±ska. Katedra Ochrony Powietrza, Firma GREG. Gliwice. [B.m.] : [b.w.], [1998], s. 251-259, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 110113


12/20
Nr opisu: 0000006754
Tytuł oryginału: Racjonalizacja wydatków na ochronę powietrza.
Autorzy: Jacek* Żeliński, Jan** Konieczyński.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. III Konferencja, Ustroń, wrzesień 1998. Materiały konferencyjne. Politechnika ¦l±ska. Katedra Ochrony Powietrza, Firma GREG. Gliwice. [B.m.] : [b.w.], [1998], s. 273-279, bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 110113


13/20
Nr opisu: 0000006752
Tytuł oryginału: Wpływ jonów żelaza, manganu i miedzi oraz ich mieszanin na utlenianie dwutlenku siarki w wodzie atmosferycznej.
Autorzy: Irena** Wilkosz, Jan** Konieczyński, K. Wilkosz.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. III Konferencja, Ustroń, wrzesień 1998. Materiały konferencyjne. Politechnika ¦l±ska. Katedra Ochrony Powietrza, Firma GREG. Gliwice. [B.m.] : [b.w.], [1998], s. 241-250, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 110113


14/20
Nr opisu: 0000046984
Tytuł oryginału: Impaktory kaskadowe - analizatory pyłu in situ w gazach - w praktyce pomiarowej w kraju i zagranic±.
Autorzy: Przemysław* Kateusz, Jerzy** Szulikowski.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. I Konferencja organizowana w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki Politechniki ¦l±skiej, Wisła-Głębce, 6-8 paĽdziernika 1994. Streszczenia referatów. Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Katedra Ochrony Powietrza. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 12-13
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/20
Nr opisu: 0000046982
Tytuł oryginału: Instalacja katalitycznego oczyszczania gazów odlotowych z regeneracyjnym autotermicznym niecyklicznym dopalaczem RAND ROTOFIRE.
Autorzy: Andrzej** Walewski, Wacław* Wojnar.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. I Konferencja organizowana w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki Politechniki ¦l±skiej, Wisła-Głębce, 6-8 paĽdziernika 1994. Streszczenia referatów. Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Katedra Ochrony Powietrza. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 33
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/20
Nr opisu: 0000044148
Tytuł oryginału: Konwersje różnokierunkowych róż wiatrów i ich opracowywanie na podstawie niepełnych danych statystycznych.
Autorzy: Marek** Janusz, Krzysztof Pikoń.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. I Konferencja organizowana w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki Politechniki ¦l±skiej, Wisła-Głębce, 6-8 paĽdziernika 1994. Streszczenia referatów. Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Katedra Ochrony Powietrza. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 11
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/20
Nr opisu: 0000046981
Tytuł oryginału: Kwasowo¶ć atmosferycznych kropel wody a ich skład chemiczny.
Autorzy: Irena** Wilkosz.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. I Konferencja organizowana w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki Politechniki ¦l±skiej, Wisła-Głębce, 6-8 paĽdziernika 1994. Streszczenia referatów. Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Katedra Ochrony Powietrza. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 36
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/20
Nr opisu: 0000046979
Tytuł oryginału: Perspektywy zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w województwie katowickim.
Autorzy: Jan** Konieczyński, Anna** Pasoń.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. I Konferencja organizowana w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki Politechniki ¦l±skiej, Wisła-Głębce, 6-8 paĽdziernika 1994. Streszczenia referatów. Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Katedra Ochrony Powietrza. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 14
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/20
Nr opisu: 0000046980
Tytuł oryginału: Wariant mokrej metody wapniakowej odsiarczania spalin.
Autorzy: Jan** Buzek, W. Wasilewski, J. Mrozowski.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. I Konferencja organizowana w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki Politechniki ¦l±skiej, Wisła-Głębce, 6-8 paĽdziernika 1994. Streszczenia referatów. Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Katedra Ochrony Powietrza. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 5
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/20
Nr opisu: 0000046983
Tytuł oryginału: Zastosowanie sondy zerowej w automatycznym pyłomierzu grawimetrycznym.
Autorzy: Jerzy** Szulikowski, Przemysław* Kateusz.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. I Konferencja organizowana w ramach obchodów 40-lecia Wydziału Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki Politechniki ¦l±skiej, Wisła-Głębce, 6-8 paĽdziernika 1994. Streszczenia referatów. Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Katedra Ochrony Powietrza. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 31
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie