Wynik wyszukiwania
Zapytanie: METODY SPEKTROSKOPOWE I SPEKTROMETRIA MAS W ZASTOSOWANIU DO IDENTYFIKACJI ZWIˇ
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/11
Nr opisu: 0000127114
Tytuł oryginału: Analiza rentgenostrukturalna manokryształów.
Autorzy: Jerzy** Suwiński.
¬ródło: W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji zwi±zków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2018, s. 599-641, bibliogr. 15 poz.
ISBN: 978-83-7880-510-6
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 2
Słowa kluczowe polskie: rentgenowska analiza strukturalna ; monokryształ ; dyfraktometr rentgenowski ; dyfrakcja
Słowa kluczowe angielskie: X-ray structural analysis ; single crystal ; X-ray diffractometer ; diffraction
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


2/11
Nr opisu: 0000127096
Tytuł oryginału: Elementarne wprowadzenie w zagadnienia spektroskopii zwi±zków organicznych.
Autorzy: Andrzej** Rajca, Wojciech** Zieliński.
¬ródło: W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji zwi±zków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2018, s. 21-47, bibliogr. 5 poz.
ISBN: 978-83-7880-510-6
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,2
Słowa kluczowe polskie: spektroskopia ; metoda spektroskopowa ; zwi±zki organiczne ; widmo absorpcyjne
Słowa kluczowe angielskie: spectroscopy ; spectroscopic method ; organic compounds ; absorption spectrum
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


3/11
Nr opisu: 0000127115
Tytuł oryginału: Ł±czne użycie metod spektroskopowych w celu ustalenia struktury zwi±zku.
Autorzy: Jerzy** Suwiński.
¬ródło: W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji zwi±zków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2018, s. 642-681, bibliogr. 12 poz.
ISBN: 978-83-7880-510-6
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,7
Słowa kluczowe polskie: metoda spektroskopowa ; zwi±zki organiczne ; identyfikacja zwi±zków organiczych
Słowa kluczowe angielskie: spectroscopic method ; organic compounds ; identification of organic compounds
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


4/11
Nr opisu: 0000127109
Tytuł oryginału: Podstawowe informacje dotycz±ce spektroskopii magnetycznego rezonansu j±der 15N, 31P, 19F, 17O, 29Si, 77Se.
Autorzy: Andrzej** Rajca.
¬ródło: W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji zwi±zków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2018, s. 309-331, bibliogr. 20 poz.
ISBN: 978-83-7880-510-6
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: rezonans magnetyczny ; spektroskopia ; widmo NMR
Słowa kluczowe angielskie: magnetic resonance ; spectroscopy ; NMR spectrum
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


5/11
Nr opisu: 0000127106
Tytuł oryginału: Podstawy fizyczne metody magnetycznego rezonansu j±drowego i interpretacji widm NMR.
Autorzy: Andrzej** Rajca, Andrzej** Skibiński.
¬ródło: W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji zwi±zków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2018, s. 48-81, bibliogr. 34 poz.
ISBN: 978-83-7880-510-6
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,5
Słowa kluczowe polskie: widmo NMR ; spektroskopia NMR ; magnetyczny rezonans j±drowy
Słowa kluczowe angielskie: NMR spectrum ; NMR spectroscopy ; nuclear magnetic resonance
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


6/11
Nr opisu: 0000127113
Tytuł oryginału: Spektrometria mas.
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz.
¬ródło: W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji zwi±zków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2018, s. 522-598, bibliogr. 27 poz.
ISBN: 978-83-7880-510-6
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 3,5
Słowa kluczowe polskie: spektrometria mas ; widmo masowe ; jonizacja ; tandemowa spektrometria mas
Słowa kluczowe angielskie: mass spectrometry ; mass spectrum ; ionization ; tandem mass spectrometry
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


7/11
Nr opisu: 0000127112
Tytuł oryginału: Spektroskopia elektronowa oraz metody chiralooptyczne.
Autorzy: Wojciech** Zieliński.
¬ródło: W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji zwi±zków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2018, s. 471-521, bibliogr. 12 poz.
ISBN: 978-83-7880-510-6
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 2
Słowa kluczowe polskie: spektroskopia elektronowa ; spektrofotometria UV/VIS ; widmo elektronowe ; ¶wiatło spolaryzowane
Słowa kluczowe angielskie: electron spectroscopy ; UV/VIS spectrophotometry ; electronic spectrum ; polarized light
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


8/11
Nr opisu: 0000127110
Tytuł oryginału: Spektroskopia korelacyjna. Metody dwuwymiarowe 2D NMR.
Autorzy: Tadeusz Bieg, Andrzej** Rajca.
¬ródło: W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji zwi±zków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2018, s. 332-395, bibliogr. 24 poz.
ISBN: 978-83-7880-510-6
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 3
Słowa kluczowe polskie: spektroskopia korelacyjna ; magnetyczny rezonans j±drowy ; widmo 2D NMR
Słowa kluczowe angielskie: correlation spectroscopy ; nuclear magnetic resonance ; 2D NMR spectrum
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


9/11
Nr opisu: 0000127108
Tytuł oryginału: Spektroskopia magnetycznego rezonansu j±drowego węgla 13C.
Autorzy: Andrzej** Rajca.
¬ródło: W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji zwi±zków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2018, s. 237-308, bibliogr. 46 poz.
ISBN: 978-83-7880-510-6
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 3
Słowa kluczowe polskie: magnetyczny rezonans j±drowy ; izotop 13C ; spektrometria ; widmo 13C NMR
Słowa kluczowe angielskie: nuclear magnetic resonance ; 13C isotope ; spectrometry ; 13C NMR spectrum
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


10/11
Nr opisu: 0000127107
Tytuł oryginału: Spektroskopia magnetycznego rezonansu protonowego.
Autorzy: Andrzej** Skibiński.
¬ródło: W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji zwi±zków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2018, s. 82-236, bibliogr. 69 poz.
ISBN: 978-83-7880-510-6
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 7
Słowa kluczowe polskie: magnetyczny rezonans protonowy ; proton ; przesunięcie chemiczne ; widmo NMR ; sprzężenie spinowo-spinowe
Słowa kluczowe angielskie: proton magnetic resonance ; proton ; chemical shift ; NMR spectrum ; spin-spin coupling
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


11/11
Nr opisu: 0000127111
Tytuł oryginału: Spektroskopia w podczerwieni i spektroskopia Ramana.
Autorzy: Roman** Mazurkiewicz, Ewa** Salwińska.
¬ródło: W: Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji zwi±zków organicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2018, s. 396-470, bibliogr. 25 poz.
ISBN: 978-83-7880-510-6
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 3,5
Słowa kluczowe polskie: spektroskopia w podczerwieni ; podczerwień ; spektroskopia Ramana ; widmo IR
Słowa kluczowe angielskie: infrared spectroscopy ; infrared ; Raman spectroscopy ; IR spectrum
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie