Wynik wyszukiwania
Zapytanie: INNOWACJE W PRZEMY¦LE CHEMICZNYM
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/26
Nr opisu: 0000132616
Tytuł oryginału: Arkusze z nanowęgla do odzysku odpadowego ciepła.
Autorzy: Grzegorz Stando, Bogumiła Kumanek, Dawid Janas.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 30, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/26
Nr opisu: 0000132579
Tytuł oryginału: Badania wła¶ciwo¶ci antybakteryjnych cienkiej warstwy platynowej.
Autorzy: Dominika Czerwińska-Główka, Katarzyna Krukiewicz, Wioletta Przysta¶, Ewa Zabłocka-Godlewska, Sebastian Student, Beata Cwalina, Mieczysław Łapkowski.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 21
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/26
Nr opisu: 0000132619
Tytuł oryginału: Ciecze jonowe jako alternatywne katalizatory procesu otrzymywania ε-kaprolaktamu.
Autorzy: Przemysław Więcek, Alina Brzęczek-Szafran, Anna Chrobok.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 31
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/26
Nr opisu: 0000132608
Tytuł oryginału: Dwuetapowy proces utleniania cykloheksenu do kwasu adypinowego.
Autorzy: Kamil Peckh, Marcin Wyrwol, Beata Orlińska.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 28, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/26
Nr opisu: 0000132613
Tytuł oryginału: Elektroaktywne powłoki kompozytowe w celu kontroli wzrostu biofilmu: PEDOT/nandruty srebra.
Autorzy: Małgorzata Skorupa, Daria Więcławska, Katarzyna Krukiewicz.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 30
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/26
Nr opisu: 0000132567
Tytuł oryginału: Estry kwasy mlekowego - przyjazne dla ¶rodowiska rozpuszczalniki i dodatki.
Autorzy: U. Dorosz, Anna Chrobok, E. Pankalla, Danuta Gillner.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 14
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/26
Nr opisu: 0000132576
Tytuł oryginału: Gospodarka o obiegu zamkniętym - wyzwanie i szansa.
Autorzy: Krzysztof Pikoń.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 20
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/26
Nr opisu: 0000132568
Tytuł oryginału: Heterogeniczne katalizatory racmizacji w dynamicznym rozdziale kinetycznym.
Autorzy: Monika Zaufal, Nikodem KuĽnik.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 14
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/26
Nr opisu: 0000132573
Tytuł oryginału: Innowacyjna metoda otrzymywania laktamów wobec kwasowych cieczy jonowych.
Autorzy: Alina Brzęczek-Szafran, Anna Kolanowska, Natalia Barteczko, Justyna Więcławik, Przemysław Więcek, Anna Chrobok.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 16
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/26
Nr opisu: 0000132610
Tytuł oryginału: Innowacyjna metoda otrzymywania octanu etylu.
Autorzy: Wojciech Piotrowski.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 28
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/26
Nr opisu: 0000132565
Tytuł oryginału: Innowacyjne chelaty - droga do syntez nowych zwi±zków dla rolnictwa.
Autorzy: R. Grzesik, Nikodem KuĽnik.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 13
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/26
Nr opisu: 0000132622
Tytuł oryginału: Innowacyjny katalizator enzymatyczny oparty o lipazę immobilizowan± na nanorurkach węglowych.
Autorzy: Anna Wolny, Anna Szelwicka, Sławomir Boncel, Anna Chrobok.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 33
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/26
Nr opisu: 0000132570
Tytuł oryginału: Konwersja biomasy z udziałem cieczy jonowych.
Autorzy: Piotr Latos, Anna Chrobok.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 15
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/26
Nr opisu: 0000132558
Tytuł oryginału: Luka kompetencyjna - zapotrzebowanie pracodawców, umiejętno¶ci studentów a możliwo¶ci uczelni.
Autorzy: Marcin Landrat.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 8
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/26
Nr opisu: 0000132597
Tytuł oryginału: Metody wykorzystania biomasy do otrzymania funkcyjnych materiałów węglowych.
Autorzy: Bartłomiej Gaida, Alina Brzęczek-Szafran, Karol Erfurt, Anna Chrobok.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 23, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/26
Nr opisu: 0000132560
Tytuł oryginału: Nawozy nowej generacji przyjazne dla rolnika i ¶rodowiska - projekty badawcze firmy INTERMAG.
Autorzy: Karolina Bakalorz, Nikodem KuĽnik, K. Ambroziak.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 11
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/26
Nr opisu: 0000132574
Tytuł oryginału: Nowa technologia otrzymywania kwasu dodekano-1,12-diowego.
Autorzy: Dawid Lisicki, Beata Orlińska.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 18
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/26
Nr opisu: 0000132561
Tytuł oryginału: Nowe, biodegradowalne ciecze jonowe na bazie cukrów.
Autorzy: Karol Erfurt, Anna Chrobok.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 11
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/26
Nr opisu: 0000132599
Tytuł oryginału: Odzyskiwanie acetonitrylu z roztworów rozpuszczalników stosowanych w chromatografii.
Autorzy: Dawid Janasik, Tomasz Krawczyk, Grzegorz Stando.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 24
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/26
Nr opisu: 0000132563
Tytuł oryginału: Opracowanie innowacyjnych technologii otrzymywania produktów na bazie aldehydu izomasłowego.
Autorzy: Edyta Monasterska, Anna Chrobok, Agnieszka Siewniak, E. Pankalla.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 12
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/26
Nr opisu: 0000132621
Tytuł oryginału: Polimerowe pokrycia elektroaktywne jako potencjalne materiały reguluj±ce wzrost biofilmu bakteryjnego.
Autorzy: Daria Więcławska, Małgorzata Skorupa, Katarzyna Krukiewicz.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 32
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/26
Nr opisu: 0000132601
Tytuł oryginału: System formowania modyfikowanych hydrożeli białkowych o własno¶ciach bakteriostatycznych.
Autorzy: Bartosz Kopyciński, Agnieszka Nowak.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 24
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/26
Nr opisu: 0000132603
Tytuł oryginału: Wła¶ciwo¶ci elektrochemiczne bipolarnych pochodnych S-tetrazyny do zastosowań w (opto)elektronice.
Autorzy: Dawid Nastula, Sandra Pluczyk, Przemysław Data.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 27
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/26
Nr opisu: 0000132623
Tytuł oryginału: Wykorzystanie hybrydowych rozpuszczalników w absorpcji CO2.
Autorzy: Mariusz Zalewski, Tomasz Krawczyk, Agnieszka Siewniak, A. Sobolewski.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 33
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/26
Nr opisu: 0000132620
Tytuł oryginału: Zastosowanie cieczy jonowych w syntezie organicznej.
Autorzy: Justyna Więcławik, Natalia Barteczko, Piotr Latos, Anna Chrobok.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 32, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/26
Nr opisu: 0000132596
Tytuł oryginału: Zastosowanie organicznych warstw fotoaktywnych zawieraj±cych nanostruktury węglowe.
Autorzy: Alicja Duda, Aleksandra Nyga, Przemysław Podsiadły, Agata Blacha-Grzechnik.
¬ródło: W: Innowacje w przemy¶le chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 22
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie