Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GEOMETRY AND COMPUTER
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/32
Nr opisu: 0000066541
Tytuł oryginału: E-learning - pomoce dydaktyczne do geometrii wykre¶lnej.
Tytuł w wersji angielskiej: E-learning - didactic aid for drawing geometry
Autorzy: Piotr Dudzik.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 11th seminar, Ustroń, 28-30 June 2010. Gliwice : [Politechnika ¦l±ska. O¶rodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej], 2010, s. 23-24, bibliogr. 7 poz.
Organizator: Silesian Technical University in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre
Uwagi: Toż w j. ang. s. 25-26
Słowa kluczowe polskie: e-learning ; geometria wykre¶lna ; pomoc dydaktyczna
Słowa kluczowe angielskie: e-learning ; descriptive geometry ; educational aid
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


2/32
Nr opisu: 0000066540
Tytuł oryginału: Interakcja w grafice czasu rzeczywistego.
Tytuł w wersji angielskiej: Interaction in real time graphics
Autorzy: Sławomir* Bogacki.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 11th seminar, Ustroń, 28-30 June 2010. Gliwice : [Politechnika ¦l±ska. O¶rodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej], 2010, s. 14-15, bibliogr. 3 poz.
Organizator: Silesian Technical University in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre
Uwagi: Toż w j. ang. s. 16-17
Słowa kluczowe polskie: wizualizacja ; algorytm sterowania ; grafika czasu rzeczywistego ; aplikacja interaktywna
Słowa kluczowe angielskie: visualization ; control algorithm ; real time graphics ; interactive application
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


3/32
Nr opisu: 0000066539
Tytuł oryginału: Optymalizacja doboru założeń do zadań z geometrii wykre¶lnej.
Tytuł w wersji angielskiej: Optimization of assumptions choice for descriptive geometry tasks
Autorzy: Anna** Błach, Anita Pawlak.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 11th seminar, Ustroń, 28-30 June 2010. Gliwice : [Politechnika ¦l±ska. O¶rodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej], 2010, s. 10-11, bibliogr. 2 poz.
Organizator: Silesian Technical University in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre
Uwagi: Toż w j. ang. s. 12-13
Słowa kluczowe polskie: geometria wykre¶lna ; Cabri II Plus
Słowa kluczowe angielskie: descriptive geometry ; Cabri II Plus
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


4/32
Nr opisu: 0000066542
Tytuł oryginału: Testy sprawdzaj±ce z geometrii i grafiki inżynierskiej dla studentów pierwszego roku z wykorzystaniem platformy zdalnej edukacji.
Tytuł w wersji angielskiej: Geometry and engineering graphics tests for the first year students using platform for distance education
Autorzy: Ewa Terczyńska, Jolanta Tofil.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 11th seminar, Ustroń, 28-30 June 2010. Gliwice : [Politechnika ¦l±ska. O¶rodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej], 2010, s. 71-73
Organizator: Silesian Technical University in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre
Uwagi: Toż w j. ang. s. 74-75
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/32
Nr opisu: 0000066238
Tytuł oryginału: Wykorzystanie programu Mathematica w modelowaniu powłok budowlanych.
Autorzy: Krzysztof Bizoń, Monika Sroka-Bizoń.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 11th seminar, Ustroń, 28-30 June 2010. Gliwice : [Politechnika ¦l±ska. O¶rodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej], 2010, s. 8-9
Organizator: Silesian Technical University in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre
Słowa kluczowe polskie: powłoka budowlana ; program Mathematica ; modelowanie komputerowe
Słowa kluczowe angielskie: building shell ; Mathematica program ; computer modelling
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


6/32
Nr opisu: 0000085438
Tytuł oryginału: Surface development of quadric surface based on geometrical places with the aid of Cabri II Plus.
Tytuł w wersji polskiej: Rozwinięcia powierzchni stopnia drugiego w oparciu o "miejsca geometryczne" z zastosowaniem programu Cabri II Plus
Autorzy: Anna** Błach, Piotr Dudzik, Anita Pawlak.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 10th seminar, Ustroń, 18-20 June 2007. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 10-14
Organizator: Silesian Technical University in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/32
Nr opisu: 0000022438
Tytuł oryginału: Elementy wizualizacji w programie nauczania przedmiotu geometria inżynierska.
Tytuł w wersji angielskiej: Visualization elements in teaching engineering graphics
Autorzy: Anna** Błach, Sławomir* Bogacki.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 9th seminar, Ustroń, 26-28 June 2006. Silesian Technical University in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 11
Uwagi: Toż w j. ang. s. 12
Słowa kluczowe polskie: geometria inżynierska ; program 3D Studio MAX ; nauczanie ; wizualizacja
Słowa kluczowe angielskie: engineering geometry ; 3D Studio MAX program ; learning ; visualization
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 116176


8/32
Nr opisu: 0000022386
Tytuł oryginału: Forma geometryczna wybranych współczesnych obiektów architektonicznych.
Tytuł w wersji angielskiej: The geometrical form of selected contemporary architectural objects
Autorzy: M. Bizoń, Jolanta Tofil, Krzysztof Bizoń.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 9th seminar, Ustroń, 26-28 June 2006. Silesian Technical University in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 8-9
Uwagi: Toż w j. ang. s. 10
Słowa kluczowe polskie: obiekt architektoniczny ; forma geometryczna ; program komputerowy
Słowa kluczowe angielskie: architectural object ; geometrical form ; computer program
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 116176


9/32
Nr opisu: 0000022439
Tytuł oryginału: Wskazanie możliwo¶ci zastosowania odpowiednich programów komputerowych do graficznego zapisu panoramy na powierzchni wi±zkowej obrotowej.
Tytuł w wersji angielskiej: The demonstration of possible application of computer software to the graphical mapping of the panorama on the bundle rotary surface
Autorzy: J. DĽwierzyńska, Krzysztof Tytkowski.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 9th seminar, Ustroń, 26-28 June 2006. Silesian Technical University in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 13-14
Uwagi: Toż w j. ang. s. 15-16
Słowa kluczowe polskie: obraz panoramiczny ; wi±zka obrotowa ; program komputerowy
Słowa kluczowe angielskie: panoramic image ; rotary bundle ; computer program
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 116176


10/32
Nr opisu: 0000025656
Tytuł oryginału: Myszk± i cyrklem.
Autorzy: Dagmara** Tejszerska.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of VIIIth seminar, Ustroń, 15th-17th June 2004. Silesian Technical University in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre. [B.m.] : [b.w.], 2004, s. 60-61
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.O1 117374


11/32
Nr opisu: 0000016119
Tytuł oryginału: On computer modelling curves and surfaces.
Tytuł w wersji polskiej: O modelowaniu komputerowych krzywych i powierzchni
Autorzy: Stanisław** Sulwiński, Henryk** Merta.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 8th seminar, Ustroń, 15th-17th of June 2004. Silesian University of Technology. Centre of Geometry and Engineering Graphics. Gliwice : [b.w.], 2004, s. 57-58, bibliogr. 8 poz.
Organizator: Politechnika ¦l±ska. O¶rodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.O1 117374


12/32
Nr opisu: 0000025655
Tytuł oryginału: Zamiast tablicy i kredy....
Autorzy: Anna** Błach, Sławomir* Bogacki.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of VIIIth seminar, Ustroń, 15th-17th June 2004. Silesian Technical University in Gliwice. Geometry and Engineering Graphics Centre. [B.m.] : [b.w.], 2004, s. 10-11
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.O1 117374


13/32
Nr opisu: 0000004562
Tytuł oryginału: Application of computer programms in architectural forms presentation based on the collected evidence, concerning selected Katowice districts.
Tytuł w wersji polskiej: Wykorzystanie programów komputerowych do prezentowania form architektonicznych na przykładzie zebranych materiałów dotycz±cych dzielnic Katowic
Autorzy: M. Sroka-Bizoń, Krzysztof Tytkowski.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 7th seminar, Wisła, 18th-20th of June 2001. Silesian University of Techniology. Centre of Geometry and Engineering Graphics. Gliwice : Politechnika ¦l±ska. O¶rodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej, 2001, s. 68
Uwagi: Toż w j. pol. s. 69
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG, POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/32
Nr opisu: 0000004548
Tytuł oryginału: CABRI GEOMETRE II program in cone constructions.
Tytuł w wersji polskiej: Program CABRI GEOMETRE II w konstrukcjach stożkowych
Autorzy: Anna** Błach.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 7th Seminar, Wisła, 18th-20th of June 2001. Silesian University of Techniology. Centre of Geometry and Engineering Graphics. Gliwice : Politechnika ¦l±ska. O¶rodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej, 2001, s. 15
Uwagi: Toż w j. pol. s. 16
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG, POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/32
Nr opisu: 0000004561
Tytuł oryginału: On contemporary tools for constructing and presenting figures and solids.
Tytuł w wersji polskiej: O współczesnych narzędziach do konstruowania i przedstawiania figur i brył
Autorzy: Henryk** Merta, Stanisław** Sulwiński, J. Sulwiński, Krzysztof Tytkowski.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 7th seminar, Wisła, 18th-20th of June 2001. Silesian University of Techniology. Centre of Geometry and Engineering Graphics. Gliwice : Politechnika ¦l±ska. O¶rodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej, 2001, s. 49-50
Uwagi: Toż w j. pol. s. 51-52
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG, POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/32
Nr opisu: 0000004558
Tytuł oryginału: Panorams in the Internet.
Tytuł w wersji polskiej: Panoramy w Internecie
Autorzy: Henryk** Gliński.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 7th seminar, Wisła, 18th-20th of June 2001. Silesian University of Techniology. Centre of Geometry and Engineering Graphics. Gliwice : Politechnika ¦l±ska. O¶rodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej, 2001, s. 38
Uwagi: Toż w j. pol. s. 39
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG, POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/32
Nr opisu: 0000004556
Tytuł oryginału: Selected transformations of bit maps.
Tytuł w wersji polskiej: Wybrane przekształcenia map bitowych
Autorzy: Henryk** Gliński.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 7th seminar, Wisła, 18th-20th of June 2001. Silesian University of Techniology. Centre of Geometry and Engineering Graphics. Gliwice : Politechnika ¦l±ska. O¶rodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej, 2001, s. 36
Uwagi: Toż w j. pol. s. 37
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG, POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/32
Nr opisu: 0000004554
Tytuł oryginału: The centre of 3D quadrangle as a node of a model net of a surface close to minimal.
Tytuł w wersji polskiej: ¦rodek czworok±ta przestrzennego jako węzeł sieci modelu powierzchni zbliżonej do minimalnej
Autorzy: Krzysztof Gerlic.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 7th seminar, Wisła, 18th-20th of June 2001. Silesian University of Techniology. Centre of Geometry and Engineering Graphics. Gliwice : Politechnika ¦l±ska. O¶rodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej, 2001, s. 30-31, bibliogr. 3 poz.
Uwagi: Toż w j. pol. s. 32-33
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG, POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/32
Nr opisu: 0000004546
Tytuł oryginału: The example of application of 3DSM program in engineering graphics didactics.
Tytuł w wersji polskiej: Przykład zastosowania programu 3DSM w dydaktyce grafiki inżynierskiej
Autorzy: Anna** Błach, Sławomir* Bogacki.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 7th Seminar, Wisła, 18th-20th of June 2001. Silesian University of Techniology. Centre of Geometry and Engineering Graphics. Gliwice : Politechnika ¦l±ska. O¶rodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej, 2001, s. 13
Uwagi: Tekst w j. pol. s. 14
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG, POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/32
Nr opisu: 0000004551
Tytuł oryginału: Visualisation in accidents' reconstruction.
Tytuł w wersji polskiej: Wizualizacja w rekonstrukcji przebiegu zdarzeń wypadkowych
Autorzy: Sławomir* Bogacki.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 7th seminar, Wisła, 18th-20th of June 2001. Silesian University of Techniology. Centre of Geometry and Engineering Graphics. Gliwice : Politechnika ¦l±ska. O¶rodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej, 2001, s. 17-18
Uwagi: Tekst w j. pol. s. 19-20
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG, POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/32
Nr opisu: 0000004563
Tytuł oryginału: W poszukiwaniu softwerowego standardu geometrii.
Autorzy: Henryk** Merta, Stanisław** Sulwiński, J. Sulwiński, Krzysztof Tytkowski.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 7th seminar, Wisła, 18th-20th of June 2001. Silesian University of Techniology. Centre of Geometry and Engineering Graphics. Gliwice : Politechnika ¦l±ska. O¶rodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej, 2001, s. 54-57, bibliogr. 10 poz.
Uwagi: Streszcz. w j. ang. s. 53
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/32
Nr opisu: 0000007961
Tytuł oryginału: About interactive virtual models.
Autorzy: Henryk** Gliński.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 6th Seminar, Wisła, 23-25.06.1999. Silesian Technical University in Gliwice. The Centre of Geometry and Engineering Graphics. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 24-25, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/32
Nr opisu: 0000007965
Tytuł oryginału: An open school of descriptive geometry and computer graphics.
Autorzy: Stanisław** Sulwiński, Zbigniew* Paruszewski, J. Sulwiński.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 6th Seminar, Wisła, 23-25.06.1999. Silesian Technical University in Gliwice. The Centre of Geometry and Engineering Graphics. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 60-61
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/32
Nr opisu: 0000007958
Tytuł oryginału: Application of visualisation programmes in determination of hazard zones in underground mine working spaces.
Autorzy: Sławomir* Bogacki.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 6th Seminar, Wisła, 23-25.06.1999. Silesian Technical University in Gliwice. The Centre of Geometry and Engineering Graphics. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 15
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/32
Nr opisu: 0000007959
Tytuł oryginału: Construction of points of intersection of some surfaces and curves.
Autorzy: Danuta* Bombik.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 6th Seminar, Wisła, 23-25.06.1999. Silesian Technical University in Gliwice. The Centre of Geometry and Engineering Graphics. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 16
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/32
Nr opisu: 0000007962
Tytuł oryginału: Critical assesment of geometrical characteristics of specialised software for designing of complex electronic assemblies.
Autorzy: Zbigniew* Paruszewski.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 6th Seminar, Wisła, 23-25.06.1999. Silesian Technical University in Gliwice. The Centre of Geometry and Engineering Graphics. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 46-47
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/32
Nr opisu: 0000007937
Tytuł oryginału: Determination on the order of one of conic surfaces by use of the cabri geometre II computer programme.
Autorzy: Anna** Błach.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 6th Seminar, Wisła, 23-25.06.1999. Silesian Technical University in Gliwice. The Centre of Geometry and Engineering Graphics. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 14
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/32
Nr opisu: 0000007963
Tytuł oryginału: Dictionary of terms related to the perspective.
Autorzy: Anna* Tejszerska, Antonina** Żaba.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 6th Seminar, Wisła, 23-25.06.1999. Silesian Technical University in Gliwice. The Centre of Geometry and Engineering Graphics. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 57
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/32
Nr opisu: 0000007960
Tytuł oryginału: Geometrical aspects of computer aided analysis of surfaces of suspended roofs.
Autorzy: Krzysztof Gerlic.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 6th Seminar, Wisła, 23-25.06.1999. Silesian Technical University in Gliwice. The Centre of Geometry and Engineering Graphics. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 22-23
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


30/32
Nr opisu: 0000007967
Tytuł oryginału: Geometrical Baroque and computer.
Autorzy: Antonina** Żaba.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 6th Seminar, Wisła, 23-25.06.1999. Silesian Technical University in Gliwice. The Centre of Geometry and Engineering Graphics. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 74
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


31/32
Nr opisu: 0000007964
Tytuł oryginału: Geometry and computer.
Autorzy: Krzysztof Tytkowski.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 6th Seminar, Wisła, 23-25.06.1999. Silesian Technical University in Gliwice. The Centre of Geometry and Engineering Graphics. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 58-59
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


32/32
Nr opisu: 0000007966
Tytuł oryginału: Remarks of fractals generation.
Autorzy: Stanisław** Sulwiński, Jerzy** Błahut, J. Sulwiński.
¬ródło: W: Geometry and computer. Proceedings of 6th Seminar, Wisła, 23-25.06.1999. Silesian Technical University in Gliwice. The Centre of Geometry and Engineering Graphics. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 62-63, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie