Wynik wyszukiwania
Zapytanie: BADANIA I ANALIZY WYBRANYCH ZAGADNIEŃ Z BUDOWNICTWA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/18
Nr opisu: 0000081231
Tytuł oryginału: A Timoshenko finite element beam with the shear locking problem.
Tytuł w wersji polskiej: Problem blokady ¶cinania w elementach skończonych belki Timoshenki
Autorzy: Robert Cybulski.
¬ródło: W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011, s. 499-509, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 312)
Słowa kluczowe polskie: element skończony belki ; belka Timoshenki ; interpolacja ; blokada ¶cinania
Słowa kluczowe angielskie: beam finite element ; Timoshenko beam ; interpolation ; shear locking
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


2/18
Nr opisu: 0000065887
Tytuł oryginału: Analiza porównawcza przemieszczeń ¶ciany oporowej z grodzic stalowych na wybranym przykładzie.
Autorzy: Tomasz* Żyrek.
¬ródło: W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011, s. 187-194, bibliogr. 5 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 312)
Słowa kluczowe polskie: głęboki wykop ; grodzica stalowa ; ¶ciana oporowa ; ¶ciana wspornikowa
Słowa kluczowe angielskie: deep excavation ; sheet pile ; retaining wall ; support wall
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


3/18
Nr opisu: 0000065889
Tytuł oryginału: Analiza pracy statycznej mostu w sytuacji zniszczenia kabla extradosed.
Autorzy: Magda* Lubecka.
¬ródło: W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011, s. 215-222, bibliogr. 7 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 312)
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja mostu ; most extradosed ; most podwieszony
Słowa kluczowe angielskie: bridge construction ; extradosed bridge ; cable-stayed bridge
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


4/18
Nr opisu: 0000065876
Tytuł oryginału: Badania modelowe kształtu wbijanych kolumn kamiennych.
Autorzy: Piotr* Kanty.
¬ródło: W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011, s. 87-94, bibliogr. 3 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 312)
Słowa kluczowe polskie: wzmocnienie podłoża ; kolumna kamienna ; badanie modelowe ; ubijak
Słowa kluczowe angielskie: soil strengthening ; stone column ; model test ; rammer
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


5/18
Nr opisu: 0000065892
Tytuł oryginału: Badania prętów złożonych bliskogałęziowych z poł±czeniami podatnymi.
Autorzy: Kamil Słowiński.
¬ródło: W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011, s. 359-367, bibliogr. 5 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 312)
Słowa kluczowe polskie: poł±czenie konstrukcyjne ; poł±czenie podatne ; pręt złożony bliskogałęziowy
Słowa kluczowe angielskie: construction joint ; flexible joint ; built-up closely spaced steel member
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


6/18
Nr opisu: 0000065886
Tytuł oryginału: Koncepcja kalibracji modelu FC+MCC za pomoc± badań w aparacie trójosiowego ¶ciskania na przykładzie podłoża fundamentu stopowego.
Autorzy: Rafał Uliniarz.
¬ródło: W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011, s. 151-160, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 312)
Słowa kluczowe polskie: badanie gruntu ; aparat trójosiowego ¶ciskania ; geotechnika
Słowa kluczowe angielskie: soil test ; triaxial apparatus ; geotechnics
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


7/18
Nr opisu: 0000065877
Tytuł oryginału: Metody oceny naporu gruntu na ¶cianę pionow± na terenie górniczym.
Autorzy: Magda* Lubecka.
¬ródło: W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011, s. 105-112, bibliogr. 34 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 312)
Słowa kluczowe polskie: teren górniczy ; ¶ciana oporowa ; napór gruntu
Słowa kluczowe angielskie: mining area ; retaining wall ; earth pressure
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


8/18
Nr opisu: 0000065818
Tytuł oryginału: Metody wyznaczania czasu pogłosu w przestrzeni zamkniętej.
Autorzy: Marcelina Olechowska.
¬ródło: W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011, s. 407-414, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 312)
Słowa kluczowe polskie: pogłos ; wzór Sabine'a ; wzór Eyringa ; wzór Neubauera ; pole izotropowe ; pole nieizotropowe
Słowa kluczowe angielskie: reverberation ; Sabine's formula ; Eyring's formula ; Neubauer's formula ; isotropic field ; nonisotropic field
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


9/18
Nr opisu: 0000065893
Tytuł oryginału: Migracja jonów chlorkowych w cementach z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego (W).
Autorzy: Monika* D±browska.
¬ródło: W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011, s. 371-378, bibliogr. 11 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 312)
Słowa kluczowe polskie: korozja cementu ; cement portlandzki ; popiół lotny krzemionkowy ; żużel
Słowa kluczowe angielskie: corrosion of cement ; Portland cement ; siliceous fly ash ; slag
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


10/18
Nr opisu: 0000065879
Tytuł oryginału: Nierównomierne obci±żenie gruntem walcowej ¶ciany żelbetowego zbiornika.
Autorzy: Ewelina* Sankiewicz.
¬ródło: W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011, s. 113-120, bibliogr. 5 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 312)
Słowa kluczowe polskie: zbiornik żelbetowy ; układ zbiornik - podłoże ; zbiornik cylindryczny
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete tank ; tank - ground base system ; cylindrical tank
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


11/18
Nr opisu: 0000065897
Tytuł oryginału: Pewne zagadnienia statyczne interakcji konstrukcji z poprzecznie niejednorodnym podłożem sprężystym.
Autorzy: Sylwia* Czarnecka.
¬ródło: W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011, s. 511-518, bibliogr. 7 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 312)
Słowa kluczowe polskie: technika u¶redniania tolerancyjnego ; podłoże typu Vlasova ; podłoże niejednorodne
Słowa kluczowe angielskie: tolerance averaging technique ; Vlasov-type soil ; erratic subsoil
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


12/18
Nr opisu: 0000065896
Tytuł oryginału: Quality function deployment (QFD) jako narzędzie wspomagaj±ce podejmowanie decyzji w inwestycjach deweloperskich.
Autorzy: Dawid* Stolarczyk.
¬ródło: W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011, s. 479-487, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 312)
Słowa kluczowe polskie: Rozwinięcie Funkcji Jako¶ci ; QFD ; działalno¶ć deweloperska ; rynek nieruchomo¶ci
Słowa kluczowe angielskie: Quality Function Deployment ; QFD ; developer's activity ; real estate market
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


13/18
Nr opisu: 0000065875
Tytuł oryginału: Rola modelu obliczeniowego układu konstrukcja warstwowa - podłoże w ocenie trwało¶ci konstrukcji drogowej.
Autorzy: Marta* Kadela.
¬ródło: W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011, s. 79-86, bibliogr. 10 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 312)
Słowa kluczowe polskie: konstrukcja drogowa ; model numeryczny ; zmęczenie nawierzchni drogowej
Słowa kluczowe angielskie: road construction ; numerical model ; fatigue of road pavement
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


14/18
Nr opisu: 0000065880
Tytuł oryginału: Stabilizacja powierzchniowa gruntów spoistych w technologii katalitycznej.
Autorzy: Aleksandra* Siódmok.
¬ródło: W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011, s. 123-132, bibliogr. 10 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 312)
Słowa kluczowe polskie: stabilizacja gruntu ; grunt spoisty ; technologia katalityczna
Słowa kluczowe angielskie: soil stabilization ; cohesive soil ; catalytic technology
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


15/18
Nr opisu: 0000065895
Tytuł oryginału: Szkło jako materiał konstrukcyjny.
Autorzy: Marcin Kozłowski.
¬ródło: W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011, s. 389-396, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 312)
Słowa kluczowe polskie: szkło konstrukcyjne ; wzmocnienie szkła ; szkło hartowane ; szkło wzmocnione termiczne
Słowa kluczowe angielskie: structural glass ; glass tempering ; tempered glass ; heat strengthened glass
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


16/18
Nr opisu: 0000065894
Tytuł oryginału: Wła¶ciwo¶ci cementów zawieraj±cych popiół lotny wapienny.
Autorzy: Damian* Dziuk.
¬ródło: W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011, s. 379-387, bibliogr. 7 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 312)
Słowa kluczowe polskie: cement ; popiół lotny wapienny ; żużel wielkopiecowy
Słowa kluczowe angielskie: cement ; calcareous fly ash ; blast furnace slag
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


17/18
Nr opisu: 0000065890
Tytuł oryginału: Wpływ kształtu zakotwienia strzemion na zarysowanie uko¶ne i przerwy no¶no¶ci stref przypodporowych belek żelbetowych.
Autorzy: Radosław Kupczyk.
¬ródło: W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011, s. 309-319, bibliogr. 6 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 312)
Słowa kluczowe polskie: belka żelbetowa zbrojona ; kotwienie strzemienia ; konstrukcja żelbetowa
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete column ; stirrups anchorage ; reinforced concrete construction
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


18/18
Nr opisu: 0000065891
Tytuł oryginału: Wpływ naprężeń ¶ciskaj±cych w betonie na no¶no¶ć zakotwień strzemion.
Autorzy: Radosław Kupczyk.
¬ródło: W: Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa. Prace naukowe doktorantów. Praca zbiorowa. Pod red. Joanny Bzówki. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2011, s. 321-329, bibliogr. 7 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 312)
Słowa kluczowe polskie: belka żelbetowa zbrojona ; kotwienie strzemienia ; zbrojenie betonu ; naprężenie ¶ciskaj±ce
Słowa kluczowe angielskie: reinforced concrete column ; stirrups anchorage ; concrete reinforcement ; compressive stress
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie