Wynik wyszukiwania
Zapytanie: 52 ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO I STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW
Liczba odnalezionych rekordów: 12



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/12
Nr opisu: 0000082009
Tytuł oryginału: Badania podstawowe reakcji elektrochemicznych i oznaczanie wybranych związków endogennych i egzogennych.
Tytuł w wersji angielskiej: The preliminary studies of electrochemical reactions and determination of selected endogenous and exogenous
Autorzy: Irena** Baranowska, Marta* Koper.
Źródło: W: 52. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 12-16 września 2009. Streszczenia. Łódź : [b.w.], 2009, s. 180
Słowa kluczowe polskie: oznaczanie leków ; związek endogenny ; związek egzogenny ; metoda woltamperometryczna ; lek
Słowa kluczowe angielskie: drugs marking ; endogenous compound ; exogenous compound ; voltammetric method ; drug
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


2/12
Nr opisu: 0000082613
Tytuł oryginału: Kontrolowana kopolimeryzacja rodnikowa monomerów zawierających grupy chromoforowe.
Tytuł w wersji angielskiej: The controlled radical copolymerization of monomers containing chromophoric groups
Autorzy: Dorota Neugebauer, D. Charasim, A. Swinarew, A. Stolarzewicz, J. Grazulevicius.
Źródło: W: 52. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 12-16 września 2009. Streszczenia. Łódź : [b.w.], 2009, s. 142, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe polskie: kopolimer ; polimeryzacja rodnikowa
Słowa kluczowe angielskie: copolymer ; atom transfer radical polymerization
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


3/12
Nr opisu: 0000081516
Tytuł oryginału: Metody rozdzielcze i nowe procedury analityczne do analizy mieszanin wybranych związków biologicznie aktywnych.
Tytuł w wersji angielskiej: Separating methods and new analytical procedures for analysis of selected biologycally active compounds
Autorzy: Joanna Płonka.
Źródło: W: 52. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 12-16 września 2009. Streszczenia. Łódź : [b.w.], 2009, OC-05-14, s. 1
Uwagi: Streszczenie zamieszczone w Aneksie do materiałów z 52 Zjazdu PTChem i SITPChem
Słowa kluczowe polskie: analiza moczu ; analiza żywności ; związek biologicznie aktywny ; próbka biologiczna ; próbka żywności
Słowa kluczowe angielskie: urine analysis ; food analysis ; biologically active compound ; biological sample ; food sample
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


4/12
Nr opisu: 0000082005
Tytuł oryginału: Nowe procedury analityczne w oznaczaniu leków i ich metabolitów techniką HPLC.
Tytuł w wersji angielskiej: New analytical procedures for the drugs and their metabolites determination by liquid chromatography
Autorzy: Irena** Baranowska.
Źródło: W: 52. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 12-16 września 2009. Streszczenia. Łódź : [b.w.], 2009, s. 181, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe polskie: HPLC ; oznaczanie leków ; metabolit ; lek
Słowa kluczowe angielskie: HPLC ; drugs marking ; metabolite ; drug
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


5/12
Nr opisu: 0000081416
Tytuł oryginału: Oznaczanie flawonoidów i wybranych leków w próbkach moczu ludzkiego metodą chromatografii cieczowej.
Tytuł w wersji angielskiej: Determination of flavonoids and selected drugs in urine samples by liquid chromatography
Autorzy: Sylwia Magiera, Irena** Baranowska.
Źródło: W: 52. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 12-16 września 2009. Streszczenia. Łódź : [b.w.], 2009, s. 180
Słowa kluczowe polskie: flawonoidy ; chromatografia cieczowa ; mocz
Słowa kluczowe angielskie: flavonoids ; liquid chromatography ; urine
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


6/12
Nr opisu: 0000081425
Tytuł oryginału: Pochodne kwasu 5-(ω-aminoalkilo)amino-3,4-dichloromukowego - synteza i właściwości.
Tytuł w wersji angielskiej: The derivatives of 5(ω-aminoalkyl)amino mucochloric acid - synthesis and properties
Autorzy: Edyta* Gondela, D. Janas, K. Szwedka, Krzysztof Walczak.
Źródło: W: 52. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 12-16 września 2009. Streszczenia. Łódź : [b.w.], 2009, s. 44, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: kwas dichloromukowy
Słowa kluczowe angielskie: dichloromucochloric acid
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


7/12
Nr opisu: 0000078651
Tytuł oryginału: Podział śladowych ilości jonów metali M2+ podczas krystalizacji Cd(CH3COO)2.2H2O w 25oC.
Tytuł w wersji angielskiej: Distribution of trace amounts of metal ions M2+ during Cd(CH3COO)2.2H2O cristallization at 25oC
Autorzy: Łukasz* Siepietowski, Marek** Smolik.
Źródło: W: 52. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 12-16 września 2009. Streszczenia. Łódź : [b.w.], 2009, s. 238, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe polskie: jony metali ; współczynnik podziału ; współczynnik Hendersona-Kracka
Słowa kluczowe angielskie: metal ions ; distribution coefficient ; Henderson-Kracek's coefficient
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


8/12
Nr opisu: 0000081417
Tytuł oryginału: Procedury analityczne do oznaczania leków z trzech grup terapeutycznych w wodach techniką Ultra HPLC.
Tytuł w wersji angielskiej: Analytical procedures for the determination of drugs from three terapeutic groups in water samples by Ultra HPLC
Autorzy: Bartosz Kowalski, Irena** Baranowska.
Źródło: W: 52. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 12-16 września 2009. Streszczenia. Łódź : [b.w.], 2009, s. 180, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe polskie: ultra wysokosprawna chromatografia cieczowa . ; farmaceutyki
Słowa kluczowe angielskie: ultra high performance liquid chromatography ; pharmaceuticals
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


9/12
Nr opisu: 0000081423
Tytuł oryginału: Reakcje wybranych hydrazydów α-hydroksy- i α-aminokwasów z ortoestrami.
Tytuł w wersji angielskiej: Reactions of selected αhydroxy- and α-amino acid hydrazides with orthoesters
Autorzy: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
Źródło: W: 52. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 12-16 września 2009. Streszczenia. Łódź : [b.w.], 2009, s. 37, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe polskie: hydrazyd kwasu karboksylowego ; ortoestry
Słowa kluczowe angielskie: carboxylic acid hydrazide ; orthoesters
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


10/12
Nr opisu: 0000082609
Tytuł oryginału: Synteza kopolimerów zawierających pierścienie oksiranowe i ich modyfikacja do wielofunkcyjnych makroinicjatorów.
Tytuł w wersji angielskiej: The synthesis of copolymers with oxirane rings and their modification to multifunctional macroinitiators
Autorzy: Dorota Neugebauer, M. Wlazło, A. Swinarew, A. Stolarzewicz, M. Krompiec, H. Janeczek.
Źródło: W: 52. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 12-16 września 2009. Streszczenia. Łódź : [b.w.], 2009, s. 139, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe polskie: kopolimer ; makroinicjator wielofunkcyjny
Słowa kluczowe angielskie: copolymer ; multifunctional macroinitiator
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


11/12
Nr opisu: 0000078649
Tytuł oryginału: Współkrystalizacja śladowych ilości jonów M2+ z CoSeO4.6H2O.
Tytuł w wersji angielskiej: Cocrystalization of trace amounts M2+ with CoSeO4.6H2O
Autorzy: Anna* Kowalik, Marek** Smolik, A. Ogłodek.
Źródło: W: 52. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 12-16 września 2009. Streszczenia. Łódź : [b.w.], 2009, s. 238, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe polskie: współczynnik współkrystalizacji ; współczynnik Hendersona-Kracka ; jony metali
Słowa kluczowe angielskie: cocrystallization coefficient ; Henderson-Kracek's coefficient ; metal ions
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


12/12
Nr opisu: 0000081420
Tytuł oryginału: Wykorzystanie UHPLC do oznaczania wybranych β-blokerów i NLPZ wraz z ich metabolitami, w moczu ludzkim.
Tytuł w wersji angielskiej: The UHPLC method for selected β-blockers, NSAIDS and their metabolites determination in human urine
Autorzy: Andrzej* Wilczek, Irena** Baranowska.
Źródło: W: 52. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Łódź, 12-16 września 2009. Streszczenia. Łódź : [b.w.], 2009, s. 180, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe polskie: ultra wysokosprawna chromatografia cieczowa ; mocz ; farmaceutyki
Słowa kluczowe angielskie: ultra high performance liquid chromatography ; urine ; pharmaceuticals
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


stosując format:
Nowe wyszukiwanie