Wynik wyszukiwania
Zapytanie: WĘGRZYK ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 26Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/26
Nr opisu: 0000136954
Tytuł oryginału: A study on aerobic lipid substrate elimination by microbial consortium
Autorzy: Witold Nocoń, Anna Węgrzyk, Mieczysław** Metzger.
¬ródło: -Arch. Environ. Prot. 2020 vol. 46 no. 3, s. 92-98, bibliogr. 18 poz.
Impact Factor: 1.775
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 2083-4772
e-ISSN: 2083-4810
DOI:
Słowa kluczowe polskie: degradacja lipidów ; zmiany bioróżnorodno¶ci ; model kontroli długo¶ci serii
Słowa kluczowe angielskie: degradation of lipids ; biodiversity changes ; model for batch length control
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 3868
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/26
Nr opisu: 0000137216
Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania N-(1-aryloalkilo)amidów.
Twórcy: Jakub Adamek, Anna Węgrzyk.
¬ródło: Patent. Polska, 235 677. Int. Cl. C07F 9/54. Politechnika ¦l±ska, Polska
Zgłosz. nr 422 707 z dn. 31.08.2017. 05.10.2020, 7 s.
Słowa kluczowe polskie: N-(1-Aryloalkilo)imidy ; substancja biologicznie aktywna ; synteza
Słowa kluczowe angielskie: N-(1-arylalkyl)imides ; biodically active substance ; synthesis
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. N/Pt
Dostęp on-line:


3/26
Nr opisu: 0000137213
Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania soli 1-aryloalkilofosfoniowych.
Twórcy: Jakub Adamek, Anna Węgrzyk, Monika Krawczyk.
¬ródło: Patent. Polska, nr 235 666. Int Cl. C07F 9/54. Politechnika ¦l±ska, Polska
Zgłosz. nr 421 691 z 24.05.2017. Opubl. 05.10.2020, 7 s.
Słowa kluczowe polskie: sole fosfoniowe ; katalizator przeniesienia międzyfazowego
Słowa kluczowe angielskie: phosphonium salts ; phase transfer catalyst
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. N/Pt
Dostęp on-line:


4/26
Nr opisu: 0000127915
Tytuł oryginału: Catalyst-free Friedel-Crafts reaction of 1-(N-acylamino)- and 1-imidoalkyltriarylphosphonium salts with arenes
Autorzy: Jakub Adamek, Anna Węgrzyk.
¬ródło: -Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. 2019 vol. 194 iss. 4-6, s. 351-352, bibliogr. 6 poz.
Uwagi: Referat wygłoszony na: 22nd International Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC), Budapest, Hungary, 8-13 July 2018
Impact Factor: 1.046
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 1042-6507
e-ISSN: 1563-5325
DOI:
Słowa kluczowe polskie: reakcja Friedla-Craftsa ; sole fosfoniowe ; odczynnik α-amidoalkiluj±cy ; α-amidoalkilowanie
Słowa kluczowe angielskie: Friedel-Crafts reaction ; phosphonium salts ; α-amidoalkylating reagent ; α-amidoalkylation
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/26
Nr opisu: 0000131517
Tytuł oryginału: Michaelis-Arbuzov-type reaction of 1-imidoalkyltriarylphosphonium salts with selected phosphorus nucleophiles
Autorzy: Jakub Adamek, Anna Węgrzyk-Schlieter, Klaudia Steć, Krzysztof Walczak, Karol Erfurt.
¬ródło: -Molecules 2019 vol. 24 iss. 18, s. 1-10, bibliogr. 38 poz.
Impact Factor: 3.267
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 1420-3049
Słowa kluczowe polskie: chemia organofosforowa ; sole fosfoniowe ; fosfoniany ; fosfiniany ; tlenki fosfin
Słowa kluczowe angielskie: organophosphorus chemistry ; phosphonium salts ; phosphonates ; phosphinates ; phosphine oxides
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


6/26
Nr opisu: 0000133749
Tytuł oryginału: Reactivity of 1-imidoalkyltriarylphosphonium salts in the Michaelis-Arbuzov-type reaction with phosphorus nucleophiles.
Autorzy: Anna Węgrzyk-Schlieter, Klaudia Steć, Jakub Adamek.
¬ródło: W: XXII International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds", ŁódĽ, 22 November 2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, P-047 s. 1, bibliogr. 7 poz.
ISBN: 978-83-955354-4-4
Organizator: Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences [et. al.]
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/26
Nr opisu: 0000128728
Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania N-(1-aryloalkilo)imidów.
Twórcy: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Anna Węgrzyk.
¬ródło: Patent. Polska, nr 231 278. Int.Cl. C07D 207/404, C07D 209/48. Politechnika ¦l±ska, Gliwice
Zgłosz. nr 419 212 z dn. 21.10.2016. Opubl. 28.02.2019, 6 s.
Słowa kluczowe polskie: N-(1-Aryloalkilo)imidy ; reakcja Friedla-Craftsa ; areny
Słowa kluczowe angielskie: N-(1-arylalkyl)imides ; Friedel-Crafts reaction ; arenes
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. N/Pt
Dostęp on-line:


8/26
Nr opisu: 0000128727
Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania soli 1-imidoalkilofosfoniowych.
Twórcy: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Anna Węgrzyk.
¬ródło: Patent. Polska, nr 231 256. Int.Cl. C07D 209/48, C07D 207/40. Politechnika ¦l±ska, Gliwice
Zgłosz. nr 415 061 z dn. 01.12.2015. Opubl. 28.02.2019, 6 s.
Słowa kluczowe polskie: sole 1-imidoalkilofosfoniowe ; czynniki alfa-amidoalkiluj±ce ; N-(1-metoksyalkilo)imidy
Słowa kluczowe angielskie: 1-imidoalkylphosphonium salts ; alpha-amidoalkylating agents ; N-(1-methoxyalkyl)imides
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. N/Pt
Dostęp on-line:


9/26
Nr opisu: 0000129447
Tytuł oryginału: Synteza i wła¶ciwo¶ci 1-imidoalkanofosfonianów.
Autorzy: Anna Węgrzyk-Schlieter, Klaudia Steć, Jakub Adamek.
¬ródło: W: Dokonania Naukowe Doktorantów VII. Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Dokonania Naukowe Doktorantów VII. Dotyczy sesji: Poznań 30.03.2019 oraz Kraków 6.04.2019, Warszawa 14.04.2019. Materiały konferencyjne. Streszczenia wyst±pień. Oprac. Marcin Kuczera. Kraków : Creativetime, 2019, s. 80, bibliogr. 4 poz.
ISBN: 978-83-63058-86-9
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/26
Nr opisu: 0000126930
Tytuł oryginału: 1-(N-acylamino)alkylphosphonium salts - synthetic applications in the selected reactions of C-C bond formation.
Autorzy: Anna Węgrzyk, Justyna Kończewicz, Paulina ZieleĽny, D. Kosowski, Roman** Mazurkiewicz, Jakub Adamek.
¬ródło: W: XII Copernican International Young Scientists Conference, Toruń, Poland, 28-29 June, 2018. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 108, bibliogr. 3 poz.
Organizator: Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. Poland
Słowa kluczowe polskie: sole fosfoniowe ; tworzenie wi±zania C-C ; reakcja alfa-amidoalkilowania
Słowa kluczowe angielskie: phosphonium salts ; C-C bond formation ; α-amidoalkylation
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/26
Nr opisu: 0000125390
Tytuł oryginału: 1-(N-acylamino)alkyltriarylphosphonium salts with weakened Cα-P+ bond strength-synthetic applications
Autorzy: Jakub Adamek, Anna Węgrzyk, Justyna Kończewicz, Krzysztof Walczak, Karol Erfurt.
¬ródło: -Molecules 2018 vol. 23 iss. 8, art. no. 2453 s. 1-17, bibliogr. 37 poz.
Impact Factor: 3.060
Punktacja MNiSW: 30.000
p-ISSN: 1420-3049
DOI:
Słowa kluczowe polskie: chemia organofosforowa ; sole fosfoniowe ; czynniki alfa-amidoalkiluj±ce ; kationy N-acyloiminiowe ; N-acyloiminy
Słowa kluczowe angielskie: organophosphorus chemistry ; phosphonium salts ; alpha-amidoalkylating agents ; N-acyliminium cation ; N-acylimines
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


12/26
Nr opisu: 0000122912
Tytuł oryginału: Catalyst-free Friedel-Crafts reaction of 1-(N-acylamino)alkyltriarylphosphonium salts with electron-rich arenes
Autorzy: Jakub Adamek, Anna Węgrzyk, Monika Krawczyk, Karol Erfurt.
¬ródło: -Tetrahedron 2018 vol. 74 iss. 21, s. 2575-2583, bibliogr. 32 poz.
Impact Factor: 2.379
Punktacja MNiSW: 30.000
p-ISSN: 0040-4020
e-ISSN: 1464-5416
DOI:
Słowa kluczowe polskie: reakcja Friedela-Craftsa ; alfa-amidoalkilacja ; ¶rodki alfa-amidoalkiluj±ce ; sole fosfoniowe ; areny ; amidy
Słowa kluczowe angielskie: Friedel-Crafts-reaction ; alpha-amidoalkylation ; alpha-amidoalkylating agents ; phosphonium salts ; arenes ; amides
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


13/26
Nr opisu: 0000126781
Tytuł oryginału: Mechanistic aspects of the Michaelis-Arbuzov-type reaction of 1-(N-acylamino)alkyltriarylphosphonium salts with phosphorus nucleophiles.
Autorzy: Anna Węgrzyk, Jakub Adamek.
¬ródło: W: XXI International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds", ŁódĽ, 23th November 2018. Częstochowa : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza. Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego, 2018, s. 36, bibliogr. 2 poz.
ISBN: 978-83-7455-585-2
Organizator: Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences [et. al.]
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/26
Nr opisu: 0000125395
Tytuł oryginału: Sole 1-(N-acyloamino)- i 1-imidoalkilotriarylofosfoniowe o modulowanej sile wi±zania Cα-P+jako prekursory ylidów w reakcji Wittiga.
Autorzy: Jakub Adamek, Paulina ZieleĽny, Anna Węgrzyk, Justyna Kończewicz.
¬ródło: W: 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 17-21 wrze¶nia 2018. Materiały zjazdowe. Cz. 1: Streszczenia. Red. Agnieszka Węgrzyn. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018, s. S02-22
ISBN: 978-83-60988-27-5
Słowa kluczowe polskie: sole fosfoniowe ; ylidy fosforowe ; reakcja Wittiga
Słowa kluczowe angielskie: phosphonium salts ; phosphorus ylides ; Wittig reaction
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/26
Nr opisu: 0000122764
Tytuł oryginału: Synteza i wła¶ciwo¶ci soli 1-(N-acyloamino)alkilotriarylofosfoniowych.
Autorzy: Anna Węgrzyk, Justyna Kończewicz, Paulina ZieleĽny, Jakub Adamek.
¬ródło: W: Dokonania Naukowe Doktorantów VI. Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Dokonania Naukowe Doktorantów VI. Dotyczy sesji: Warszawa 14.04.2018, Poznań 15.04.2018 oraz Kraków 21.04.2018. Materiały konferencyjne. Streszczenia wyst±pień. Oprac. Katarzyna Walkowiak, Marcin Kuczera. Kraków : Creativetime, 2018, s. 115, bibliogr. 5 poz.
ISBN: 978-83-63058-80-7
Słowa kluczowe polskie: sole 1-(N-acyloamino)alkilofosfoniowe ; synteza soli
Słowa kluczowe angielskie: 1-(N-acylamino)alkylphosphonium salts ; salt synthesis
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/26
Nr opisu: 0000125121
Tytuł oryginału: Synteza i wła¶ciwo¶ci soli 1-(N-acyloamino)alkilotriarylofosfoniowych.
Autorzy: Anna Węgrzyk, Justyna Kończewicz, Paulina ZieleĽny, Jakub Adamek.
¬ródło: W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 13. [Dokument elektroniczny]. Red. Krzysztof Piech, Marcin Kuczera. Kraków : Creativetime, 2018, dysk optyczny (DVD-ROM) s. 12-16, bibliogr. 21 poz.
ISBN: 978-83-63058-83-8
Uwagi: Referat wygłoszony na Konferencji Młodych Naukowców nt. Dokonania naukowe doktorantów - VI edycja - 14.04.2018 Warszawa, 15.04.2018 Poznań oraz 21.04.2018 Kraków
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,2
Słowa kluczowe polskie: sole 1-(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowe ; czynniki alfa-amidoalkiluj±ce ; reakcja alfa-amidoalkilowania
Słowa kluczowe angielskie: 1-(N-acylamino)alkylphosphonium salts ; alpha-amidoalkylating agents ; alpha-amidoalkylation reaction
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/26
Nr opisu: 0000120443
Tytuł oryginału: 1-(N-acylamino)alkyltriarylphosphonium salts with modulated Cα-P+ bond strength - synthetic application.
Autorzy: Anna Węgrzyk, Jakub Adamek.
¬ródło: W: XX International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds" and XVII International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds, ŁódĽ, November 23-24, 2017. [B.m] : [b.w.], 2017, P-014 s.1, bibliogr. 1 poz.
ISBN: 978-83-7455-557-9
Organizator: Center of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences, Section of Heteroorganic Chemistry Polish Chemical Society
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


18/26
Nr opisu: 0000117673
Tytuł oryginału: 1-Imidoalkylphosphonium salts with modulated Cα-P+ bond strength: synthesis and application as new active α-imidoalkylating agents
Tytuł w wersji polskiej: Sole 1-imidoalkilofosfoniowe o modulowanej sile wi±zania Cα-P+: synteza i zastosowanie w roli nowych aktywnych czynników imidoalkiluj±cych
Autorzy: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Anna Węgrzyk, Karol Erfurt.
¬ródło: -Beilstein J. Org. Chem. 2017 vol. 13, s. 1446-1455, bibliogr. 35 poz.
Impact Factor: 2.330
Punktacja MNiSW: 30.000
p-ISSN: 1860-5397
DOI:
Słowa kluczowe polskie: N-(1-Aryloalkilo)imidy ; reakcje imidoalkilowania ; sole 1-imidoalkilofosfoniowe ; reakcja typu Tscherniaka-Einhorna
Słowa kluczowe angielskie: N-(1-arylalkyl)imides ; imidoalkylation reactions ; 1-imidoalkylphosphonium salts ; Tscherniac-Einhorn-type reaction ; alpha-imidoalkylating agents
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


19/26
Nr opisu: 0000116944
Tytuł oryginału: N-(1-Aryloalkilo)imidy: synteza i wła¶ciwo¶ci.
Autorzy: Anna Węgrzyk, Jakub Adamek.
¬ródło: W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 9. [Dokument elektroniczny]. Red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. Kraków : Creativetime, 2017, dysk optyczny (DVD-ROM) s. 30-35, bibliogr. 33 poz.
ISBN: 978-83-63058-70-8
Uwagi: Referat wygłoszony na Konferencji Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osi±gnięcia Polskiej Nauki - X edycja, Warszawa 3.12.2016 i Wrocław 10.12.2016
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,3
Słowa kluczowe polskie: N-(1-Aryloalkilo)imidy ; reakcja transamidowania ; reakcja aminokarbonylowania
Słowa kluczowe angielskie: N-(1-arylalkyl)imides ; transamidation ; aminocarbonylation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/26
Nr opisu: 0000115673
Tytuł oryginału: Nowe, efektywne, bezkatalityczne metody generowania wysokoaktywnych kationów 1-imidoalkilokarbeniowych.
Autorzy: Anna Węgrzyk, Jakub Adamek.
¬ródło: W: Dokonania Naukowe Doktorantów V. Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Dokonania Naukowe Doktorantów V. Dotyczy sesji: Warszawa 9.04.2017 oraz Kraków 22.04.2017. Materiały konferencyjne. Streszczenia wyst±pień. Oprac. Justyna Karkowska-Kuleta, Marcin Kuczera. Kraków : Creativetime, 2017, s. 115, bibliogr. 2 poz.
ISBN: 978-83-63058-69-2
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/26
Nr opisu: 0000118460
Tytuł oryginału: Sole 1-aryloalkilotriarylofosfoniowe - otrzymywanie i wła¶ciwo¶ci.
Autorzy: Jakub Adamek, Anna Węgrzyk, Monika Krawczyk.
¬ródło: W: 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 wrze¶nia 2017. Materiały zjazdowe. [online]. Oprac. red. Jacek Wojaczyński, Elżbieta Wojaczyńska, Urszula Bazylińska, Anna Gliszczyńska. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 549, bibliogr. 2 poz.
Uwagi: Dostępny w Internecie: www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [dostęp 27 wrze¶nia 2017]
Słowa kluczowe polskie: sole fosfoniowe ; katalizator przeniesienia międzyfazowego ; fosfoniowe ciecze jonowe
Słowa kluczowe angielskie: phosphonium salts ; phase transfer catalyst ; phosphonium ionic liquids
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


22/26
Nr opisu: 0000111695
Tytuł oryginału: 1-Imidocarbenium cations: generation and reactivity in the selected reactions of C-C bond formation.
Tytuł w wersji polskiej: Kationy 1-imidokrabeniowe: generowanie i reaktywno¶ć w wybranych reakcjach tworzenia wi±zania C-C
Autorzy: Jakub Adamek, Anna Węgrzyk, Roman** Mazurkiewicz.
¬ródło: W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XIX International symposium, ŁódĽ, November 25, 2016. [B.m] : [b.w.], 2016, s. P-029, bibliogr. 2 poz.
ISBN: 978-83-7455-520-3
Organizator: Center of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences, Section of Heteroorganic Chemistry Polish Chemical Society
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


23/26
Nr opisu: 0000107003
Tytuł oryginału: Kationy 1-(N-acyloamino)-i 1-imidoalkilokarbeniowe: generowanie i reaktywno¶ć w wybranych reakcjach tworzenia wi±zań C-C.
Autorzy: Jakub Adamek, Anna Węgrzyk, M. Krawczyk, Roman** Mazurkiewicz.
¬ródło: W: X Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 21-24 czerwca 2016. [Streszczenia materiałów]. Toruń : [b.w.], 2016, (plik pdf) s. 62, bibliogr. 2 poz.
Organizator: Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uwagi: Dostępny w Internecie: http://ksd.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_X_KSD.pdf [dostęp 28 czerwca 2016]
Słowa kluczowe polskie: kationy N-acyloiminiowe ; reakcja Friedla-Craftsa
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


24/26
Nr opisu: 0000111696
Tytuł oryginału: Mechanistic aspects of the classical and non-classical course of the Tscherniac-Einhorn-type reaction.
Tytuł w wersji polskiej: Mechanistyczne aspekty klasycznego i nieklasycznego przebiegu reakcji typu Tscherniaka-Einhorna
Autorzy: Jakub Adamek, Monika Krawczyk, Anna Węgrzyk.
¬ródło: W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XIX International symposium, ŁódĽ, November 25, 2016. [B.m] : [b.w.], 2016, s. P-030, bibliogr. 2 poz.
ISBN: 978-83-7455-520-3
Organizator: Center of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences, Section of Heteroorganic Chemistry Polish Chemical Society
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


25/26
Nr opisu: 0000113666
Tytuł oryginału: N-(1-akryloalkilo)imidy: synteza i wła¶ciwo¶ci.
Autorzy: Anna Węgrzyk, Jakub Adamek.
¬ródło: W: Wpływ młodych naukowców na osi±gnięcia polskiej nauki edycja X. Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osi±gnięcia Polskiej Nauki - X Edycja. Dotyczy sesji: Warszawa 3.12.2016 oraz Wrocław 10.12.2016. Materiały konferencyjne. Cz. 1, Streszczenia wyst±pień. Oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. Kraków : Creativetime, 2016, s. 100, bibliogr. 4 poz.
ISBN: 978-83-63058-67-8
Słowa kluczowe polskie: N-(1-akryloalkilo)imidy ; synteza ; aktywno¶ć biologiczna
Słowa kluczowe angielskie: N-(1-akryloalkilo)imides ; synthesis ; biological activity
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/26
Nr opisu: 0000102975
Tytuł oryginału: 1-Imidocarbenium cations from 1-imidoalkylphosphonium salts with a modulated Cα-P+ bond strength.
Tytuł w wersji polskiej: Kationy 1-imidokarbeniowe z soli 1-imidoalkilofosfoniowych o modulowanej sile wi±zania Cα-P+
Autorzy: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Anna Węgrzyk.
¬ródło: W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XVIII International symposium, [ŁódĽ, 20 November 2015]. ŁódĽ : [b.w.], 2015, s. P-024, bibliogr. 2 poz.
Organizator: Center of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences, Section of Heteroorganic Chemistry Polish Chemical Society
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie