Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TRZASKA BARBARA
Liczba odnalezionych rekordów: 44Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/44
Nr opisu: 0000128124
Tytuł oryginału: Aspekt środowiskowy modernizacji zbiorników na substancje płynne z wykorzystaniem technologii kompozytowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Environmental aspect of the modernization of tanks for liquid substances using composite technologies
Autorzy: Dawid Gacki, Barbara Trzaska.
Źródło: W: Ład energetyczny: idee i rzeczywistość. Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. Red. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski, Witold Ostant, Bogusław Jagusiak. Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2019, s. 243-254, bibliogr. 14 poz.
ISBN: 978-83-64541-36-0
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: skażenie gleby ; zagrożenie środowiskowe ; bezpieczeństwo ekologiczne ; zbiornik podziemny ; kompozyty ; odpady laminatowe
Słowa kluczowe angielskie: soil contamination ; environmental hazard ; ecological safety ; underground tank ; composites ; laminate waste
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


2/44
Nr opisu: 0000131443
Tytuł oryginału: Kreowanie marki przez spółdzielnie socjalne świadczące usługi budowlane w świetle badań własnych.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Przedsiębiorczość społeczna - innowacje - środowisko. Red. Janina Pach, Renata Śliwa, Wojciech Maciejewski. Warszawa : CeDeWu, 2019, s. 119-131
ISBN: 978-83-8102-226-2
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


3/44
Nr opisu: 0000128125
Tytuł oryginału: Monitoring jako instrument zarządzania bezpieczeństwem ochrony środowiska w gminie.
Tytuł w wersji angielskiej: Monitoring as an instrument for the management of environmental protection safety in a commune
Autorzy: Barbara Trzaska, Dawid Gacki.
Źródło: W: Ład energetyczny: idee i rzeczywistość. Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. Red. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski, Witold Ostant, Bogusław Jagusiak. Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2019, s. 279-290, bibliogr. 13 poz.
ISBN: 978-83-64541-36-0
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: monitoring ; zarządzanie bezpieczeństwem ; zagrożenie ekologiczne ; ochrona środowiska ; niska emisja
Słowa kluczowe angielskie: monitoring ; safety management ; ecological threat ; environmental protection ; low emission
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


4/44
Nr opisu: 0000122324
Tytuł oryginału: Funkcje podmiotów ekonomii społecznej w zmiennym otoczeniu.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Ekonomia społeczna między rynkiem, państwem a obywatelem. Red. Dorota Murzyn, Janina Pach. Warszawa : Difin, 2018, s. 248-259, bibliogr.
ISBN: 978-83-8085-502-1
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: ekonomia społeczna ; trzeci sektor ; otoczenie
Słowa kluczowe angielskie: social economy ; third sector ; environment
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


5/44
Nr opisu: 0000110214
Tytuł oryginału: Rodzaje kontaktów placówek oświatowych z otoczeniem - ich znaczenie i uwarunkowania.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Public management 2013. Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Witolda Kieżuna, Jarosława Wołejszo, Stanisława Sirko. Akademia Obrony Narodowej. Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2013, s. 134-143, bibliogr. 12 poz.
ISBN: 978-83-7523-265-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: edukacja ; otoczenie organizacji ; rynek pracy
Słowa kluczowe angielskie: education ; environment of organization ; labor market
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


6/44
Nr opisu: 0000110222
Tytuł oryginału: Determinanty jakości w funkcjonowaniu organizacji non profit.
Tytuł w wersji angielskiej: Determinants of quality in the functioning of a non-profit organisation
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The practice of quality management in the XXI century. Pod red. T. Sikory, M. Giemzy. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zarządzania Jakością. Kraków : Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2012, s. 223-239, bibliogr. 21 poz.
ISBN: 978-83-929209-7-7
Słowa kluczowe polskie: organizacja niedochodowa ; pojęcie jakości ; konkurencja ; produkcja ; otoczenie
Słowa kluczowe angielskie: non-profit organization ; notion of quality ; competition ; product ; environment
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


7/44
Nr opisu: 0000117577
Tytuł oryginału: Marketing aspects of managing a non-profit organization.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Management of organizations in real and virtual environment : opportunities and challenges IV. Proceedings of scientific papers. Manazment organizacii v realnom a virtualnom prostredi: prilezitosti a vyzvy IV. Banska Bystrica : Universita Mateja Bela, Ekonomicka Fakulta v banskej Bystrici, 2012, s. 100-101
ISBN: 978-80-557-0477-7
Uwagi: Pełny tekst na CD-ROM
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z


8/44
Nr opisu: 0000110392
Tytuł oryginału: Marketing aspects of managing a public organization.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Management of organizations in real and virtual environment: opportunities and challenges IV. Proceedings of scientific papers. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomicka fakulta, Politechnika Opolska. Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012, s. 100-117
ISBN: 978-80-557-0477-7
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z


9/44
Nr opisu: 0000110237
Tytuł oryginału: Proces budowy wizerunku organizacji niedochodowej i czynniki go warunkujące.
Tytuł w wersji angielskiej: The process of creating a non-profit organisation's image and determining factors
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Public management 2012. Społeczne aspekty funkcjonowania organizacji publicznych. Praca zbiorowa. Pod red. Witolda Kieżuna, Jarosława Wołejszo, Stanisława Sirko. Akademia Obrony Narodowej. Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2012, 408-424, bibliogr. 26 poz.
ISBN: 978-83-7523-181-6978-83-7523-182-3
Słowa kluczowe polskie: organizacja non-profit ; sektor publiczny ; wizerunek ; procesy ; procedury marketingu ; komunikacja
Słowa kluczowe angielskie: non-profit organization ; public sector image ; processes ; marketing procedures ; communication
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


10/44
Nr opisu: 0000110393
Tytuł oryginału: The significance of appropriate definition of the mission of non-profit organization.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Management for efficiency. Ed. by Krystyna Bobińska. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2012, s. 63-80
ISBN: 978-83-61991-34-2
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K


11/44
Nr opisu: 0000110398
Tytuł oryginału: Zarządzanie bezpieczeństwem. Wybrane obszary problemowe.
Autorzy: B. Batko, Barbara Trzaska.
Źródło: W: Edukacja dla bezpieczeństwa wobec wyzwań współczesności. Pod red. Zbigniewa Kwiasowskiego, Klaudii Cendy-Miedzińskiej. Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012, s. 195-211
ISBN: 978-83-7271-711-5
Seria: (Prace Monograficzne ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nr 607 0239-6025)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


12/44
Nr opisu: 0000110274
Tytuł oryginału: Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy jako efekt działań marketingowych
Tytuł w wersji angielskiej: Adjustment of an educational offer to lobour market needs as a result of marketing activity
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: -Biblioteka Regionalisty 2011 nr 11, s. 337-346, bibliogr.
p-ISSN: 2081-4461
Słowa kluczowe polskie: konkurencja ; rynek ; marketing oświatowy ; segmentacja rynku
Słowa kluczowe angielskie: competition ; market ; educational marketing ; market segmentation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


13/44
Nr opisu: 0000110326
Tytuł oryginału: Marketing a efektywność zarządzania szkołą publiczną w warunkach niepewności.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Public management 2011. Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu. II Międzynarodowa konferencja naukowa. T. 2. Red. Jarosław Wołejszo, Arkadiusz Letkiewicz. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Szczytno : Wydział Wydaw. i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2011, s. 381-392, bibliogr. 23 poz.
ISBN: 978-83-7462-296-7
Słowa kluczowe polskie: szkoła publiczna ; organizacja niedochodowa ; otoczenie organizacji ; marketing
Słowa kluczowe angielskie: public school ; non-profit organization ; environment of organization ; marketing
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


14/44
Nr opisu: 0000110357
Tytuł oryginału: Marketing a efektywność zarządzania szkołą publiczną w warunkach niepewności.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Kooperacje organizacji publicznych. T. 2. Red. Witold Kieżun, Arkadiusz Letkiewicz, Jarosław Wołejszo. Szczytno : Wydaw. Wyższej Szkoły Policji, 2011, s. 343-355, bibliogr. 23 poz.
ISBN: 978-83-7462-302-5
Słowa kluczowe polskie: szkoła publiczna ; organizacja niedochodowa ; otoczenie organizacji ; marketing
Słowa kluczowe angielskie: public school ; non-profit organization ; environment of organization ; marketing
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


15/44
Nr opisu: 0000110090
Tytuł oryginału: Marketingowe aspekty zarządzania organizacją non profit.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Społeczne, marketingowe i innowacyjne aspekty kreowania zmian w organizacjach. Pod red. Dariusza Fatuły. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydaw. AFM, 2011, s. 33-52, bibliogr.
ISBN: 978-83-7571-149-3
Słowa kluczowe polskie: organizacja non-profit ; marketing ; finansowanie działalności
Słowa kluczowe angielskie: non-profit organization ; marketing ; financing activities
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


16/44
Nr opisu: 0000110353
Tytuł oryginału: Strategies of non-profit organisations and their determinants.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Managing the organization. Chosen problems of theory and practice. Monography. Ed. Eva Sikorova, Joanna Dzieńdziora. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna. Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna,, 2011, s. 175-189, bibliogr. 35 poz.
ISBN: 978-83-928226-9-1
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


17/44
Nr opisu: 0000110324
Tytuł oryginału: Efektywność działań marketingowych w organizacjach sektora publicznego.
Tytuł w wersji angielskiej: The effectiveness of marketing activities in public sector organisations
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Public management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Witolda Kieżuna, Leopolda Ciborowskiego, Jarosława Wołejszo. Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej [et al.]. Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2010, s. 198-207, bibliogr. 25 poz.
ISBN: 978-83-7523-094-9
Słowa kluczowe polskie: organizacja niedochodowa ; sektor publiczny ; marketing
Słowa kluczowe angielskie: non-profit organization ; public sector ; marketing
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


18/44
Nr opisu: 0000110359
Tytuł oryginału: Jakość jako efekt działań marketingowych w sektorze publicznym.
Tytuł w wersji angielskiej: Quality as the effect of marketing activities in the public sector
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji. T. 2. Pod red. T. Sikory. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Zarządzania Jakością. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 235-243, bibliogr. 6 poz.
ISBN: 978-83-929209-4-6
Słowa kluczowe polskie: jakość ; sektor publiczny ; marketing ; placówka oświatowa
Słowa kluczowe angielskie: quality ; public sector ; marketing ; educational institution
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


19/44
Nr opisu: 0000110387
Tytuł oryginału: Odpowiedzialność administracji publicznej a rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
Autorzy: B. Batko, Barbara Trzaska.
Źródło: W: Etyka a moralność. Aksjonormatywny kontekst współczesnej pracy i wybranych zawodów. Pod red. Danuty Walczak-Duraj. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2010, s. 199-216
ISBN: 978-83-7525-488-4
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


20/44
Nr opisu: 0000110095
Tytuł oryginału: Strategie marketingowe placówek oświatowych i ich modele.
Tytuł w wersji angielskiej: The patterns of the marketing strategies of the educational institutions
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Współczesne koncepcje i strategie zarządzania. Teoria a praktyka. Red. Jan Wnuk, Jakub Ryśnik. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna. Bielsko-Biała : Wydaw. Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, 2010, s. 225-239, bibliogr. 15 poz.
ISBN: 978-83-928226-5-3
Słowa kluczowe polskie: marketing placówek oświatowych ; rynek edukacyjny ; model strategii marketingowych ; segmentacja rynku
Słowa kluczowe angielskie: marketing of educational institutions ; educational market ; model marketing strategies ; market strategy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


21/44
Nr opisu: 0000110401
Tytuł oryginału: Kształtowanie kultury organizacji zhierarchizowanych sektora publicznego.
Autorzy: Barbara Trzaska, B. Batko.
Źródło: W: Zarządzanie instytucjami publicznymi. Teoria i praktyka. Materiały z I krajowej konferencji naukowej. Red. Leopold Ciborowski, Jarosław Wołejszo. Akademia Obrony Narodowej. Warszawa : Wydaw. Akademii Obrony Narodowej, 2009, s. 142-151, bibliogr. 16 poz.
ISBN: 978-83-7523-089-5
Słowa kluczowe polskie: kultura organizacyjna ; sektor publiczny ; jakość informacji
Słowa kluczowe angielskie: organizational culture ; public sector ; information quality
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


22/44
Nr opisu: 0000109871
Tytuł oryginału: Marketing jako efektywne podejście do zarządzania placówką oświatową w dobie kryzysu światowego.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu. Wybrane aspekty. Pod red. Dariusza Fatuły. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 113-122, bibliogr. 18 poz.
ISBN: 978-83-7571-039-7
Słowa kluczowe polskie: marketing ; szkoła publiczna ; segmentacja rynku
Słowa kluczowe angielskie: marketing ; public school ; market segmentation
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


23/44
Nr opisu: 0000109873
Tytuł oryginału: Marketing placówek oświatowych - strategie, modele.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Strategie marketingowe na wybranych rynkach. Aspekty teoretyczne i praktyczne zastosowania w organizacjach non profit. Praca zbiorowa. Pod red. Krystyny Śliwińskiej. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 69-91
ISBN: 978-83-7246-588-7
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; )
Słowa kluczowe polskie: marketing ; segmentacja rynku ; szkoła publiczna ; strategia marketingowa
Słowa kluczowe angielskie: marketing ; market segmentation ; public school ; marketing strategy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


24/44
Nr opisu: 0000110400
Tytuł oryginału: Misja jako wartość w kontaktach szkoły z jej otoczeniem rynkowym.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Wartości w komunikacji różnych grup społecznych. Red. Marzena Baryluk, Mirosława Wawrzak-Chodaczek. Polskie Centrum Certyfikacji. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009, s. 190-199
ISBN: 978-83-7611-562-7
Słowa kluczowe polskie: misja ; organizacja niedochodowa ; placówka oświatowa ; otoczenie rynkowe
Słowa kluczowe angielskie: mission ; non-profit organization ; educational institution ; market environment
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


25/44
Nr opisu: 0000110097
Tytuł oryginału: Monitoring jako instrument zarządzania bezpieczeństwem w gminie.
Tytuł w wersji angielskiej: Monitoring as an instrument of safety management in a commune
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Rozwój nauki, społeczeństwa i gospodarki w dobie kryzysu. Aspekty psychospołeczne i ekonomiczne. Red. Leszek Woszczek, Tadeusz Grabiński, Adam Tabor. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie i Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2009, s. 127-135, bibliogr. 7 poz.
ISBN: 978-83-915693-6-8
Słowa kluczowe polskie: zarządzanie bezpieczeństwem ; monitoring ; gmina
Słowa kluczowe angielskie: safety management ; monitoring ; commune
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


26/44
Nr opisu: 0000110399
Tytuł oryginału: Procedury marketingowe a bezpieczeństwo rynkowe przedsiębiorstwa.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Współczesne dylematy bezpieczeństwa. Teoria i praktyka. Red. nauk. Jan Pięta, Bogusław Purski. Warszawa : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony, 2009, s. 126-145
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


27/44
Nr opisu: 0000117572
Tytuł oryginału: Procedury marketingowe, a bezpieczeństwo rynkowe przedsiębiorstwa.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Współczesne dylematy bezpieczeństwa - teoria i praktyka. Red. Jan Pięta, Bogusław Purski. Warszawa : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony, 2009, s. 126-133, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe polskie: bezpieczeństwo rynkowe ; segmentacja rynku ; marketing
Słowa kluczowe angielskie: market security ; segmentation of market ; marketing
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w PŚl.


28/44
Nr opisu: 0000114360
Tytuł oryginału: Rynkowy charakter szkolnictwa zawodowego a rola informacji o rynku pracy.
Autorzy: B. Batko, Barbara Trzaska.
Źródło: W: Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. Red. Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak. Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009, s. 33-38
ISBN: 978-83-61304-06-7
Słowa kluczowe polskie: rynek edukacyjny ; rynek pracy ; informacja
Słowa kluczowe angielskie: educational market ; labor market ; information
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


29/44
Nr opisu: 0000110330
Tytuł oryginału: Wybrane aspekty wykorzystania marketingu w zarządzaniu antykryzysowym.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Logistyka humanitarna i zarządzanie kryzysowe - wybrane problemy. Pod red. Tadeusza Pokusy, Mariana Duczmala. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2009, s. 335-348, bibliogr. 20 poz.
ISBN: 978-83-88980-75-6
Słowa kluczowe polskie: marketing ; zarządzanie antykryzysowe ; sektor publiczny
Słowa kluczowe angielskie: marketing ; anticrisis management ; public safety
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


30/44
Nr opisu: 0000110348
Tytuł oryginału: Bariery w zakresie dostosowania oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych do potrzeb rynku pracy i ich strategiczne konsekwencje.
Autorzy: Barbara Trzaska, B. Batko.
Źródło: W: Analiza ofert pracy oraz ofert instytucji szkoląco-edukacyjnych. Praca zbiorowa. Cz. 2. Pod red. Mariana Duczmala, Witolda Potwory. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2008, s. 110-135
ISBN: 978-83-88980-67-1
Słowa kluczowe polskie: szkoła ponadgimnazjalna ; otoczenie organizacji ; rynek pracy ; edukacja
Słowa kluczowe angielskie: secondary school ; environment of organization ; labor market ; education
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


31/44
Nr opisu: 0000110343
Tytuł oryginału: Cykl działań marketingowych szkoły.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Przejawy i formy nowoczesnego zarządzania i komunikacji społecznej. Pod red. Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2008, s. 173-178, bibliogr. 6 poz.
ISBN: 978-83-88980-64-0
Seria: (Monografie i Opracowania ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu)
Słowa kluczowe polskie: marketing placówek oświatowych ; rynek edukacyjny ; szkoła
Słowa kluczowe angielskie: marketing of educational institutions ; educational market ; school
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


32/44
Nr opisu: 0000110403
Tytuł oryginału: Marketing as a method of improving the educational institution management.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Zarządzanie, doskonalenie, zmiany. Red. Leopold Jeziorski, Stanisław Borkowski. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2008, s. 97-103, bibliogr. 11 poz.
ISBN: 978-83-89275-39-4
Słowa kluczowe polskie: marketing ; otoczenie rynkowe ; rynek edukacyjny ; marketing oświatowy ; szkoła publiczna
Słowa kluczowe angielskie: marketing ; market environment ; educational market ; educational marketing ; public school
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K


33/44
Nr opisu: 0000110405
Tytuł oryginału: Marketingowe aspekty zarządzania antykryzysowego w sektorze publicznym.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Bezpieczeństwo we współczesnej społeczności lokalnej. Red. Adam Szecówka, Joanna Dzieńdziora, Sabina Musioł. Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008, s. 251-260, bibliogr.
ISBN: 978-83-60730-23-2
Słowa kluczowe polskie: marketing ; zarządzanie antykryzysowe ; sektor publiczny
Słowa kluczowe angielskie: marketing ; anticrisis management ; public sector
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


34/44
Nr opisu: 0000109872
Tytuł oryginału: Rola i funkcje organizacji non-profit w gospodarce społecznej.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Gospodarka społeczna w Europie. Red. Ewa Pancer-Cybulska. Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2008, s. 259-266, bibliogr. 18 poz.
ISBN: 978-83-925470-3-7
Seria: (Monografie ; Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Słowa kluczowe polskie: organizacja non-profit ; gospodarka społeczna
Słowa kluczowe angielskie: non-profit organization ; social economy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


35/44
Nr opisu: 0000110402
Tytuł oryginału: Specyfika narzędzi marketingu oświatowego.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Współczesne koncepcje zarządzania. Red. Joanna Gonicka. Łódź : Wydaw. Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008, s. 49-58, bibliogr.
ISBN: 978-83-7405-298-6
Słowa kluczowe polskie: marketing oświatowy ; edukacja ; dystrybucja ; promocja
Słowa kluczowe angielskie: educational marketing ; education ; distribution ; promotion
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


36/44
Nr opisu: 0000117575
Tytuł oryginału: The culture of a public sector organisation as an asset in contacts with the market enviroment.
Autorzy: B. Batko, Barbara Trzaska.
Źródło: W: Organizacna kultura ozbrojenych sil Slovenskej Republiky, Liptovsky Mikulas, 23-24 oktober 2008. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie. [Dokument elektroniczny]. Akademia ozbrojenych sil gen. M. R. Stefanika v Liptovskom Mikulasi. Katedra Humanitnych a Socialnych Vied. [B.m.] : [b.w.], 2008, dysk optyczny CD-ROM s. 1-10, bibliogr. 13 poz.
ISBN: 978-80-8040-351-5
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z


37/44
Nr opisu: 0000110306
Tytuł oryginału: Wartościowanie informacji a bariery w dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy w świetle badań.
Tytuł w wersji angielskiej: The relationship between the assessment of information and barriers in adjusting and educational offer to market needs in the light of survey research
Autorzy: Barbara Trzaska, B. Batko.
Źródło: W: Jakość w nauczaniu i przedsiębiorczości. Red. Tadeusz Grabiński, Leszek Woszczek, Adam Tabor. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2008, s. 53-61, bibliogr. 9 poz.
ISBN: 978-83-915693-5-1
Słowa kluczowe polskie: rynek pracy ; informacja ; edukacja
Słowa kluczowe angielskie: labor market ; information ; education
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


38/44
Nr opisu: 0000110339
Tytuł oryginału: Źródła finansowania placówek oświatowych w dobie eurointegracji.
Autorzy: Barbara Trzaska, J. Dzieńdziora.
Źródło: W: Ekonomiczno-społeczne problemy współczesnego zarządzania i komunikacji. Pod red. Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2008, s. 54-61, bibliogr.
ISBN: 978-83-88980-69-5
Seria: (Monografie i Opracowania ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu)
Słowa kluczowe polskie: marketing placówek oświatowych ; finansowanie ; program edukacyjny ; Unia Europejska
Słowa kluczowe angielskie: marketing of educational institutions ; financing ; education program ; European Union
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


39/44
Nr opisu: 0000110418
Tytuł oryginału: Praktyczne aspekty formułowania celów i segmentacji rynku przez instytucje niedochodowe.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Doświadczenia i perspektywy nowoczesnego zarządzania. Pod red. Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy. Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 2007, s. 104-121
ISBN: 978-83-88980-52-7
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


40/44
Nr opisu: 0000110415
Tytuł oryginału: Rynkowy wymiar kontaktów placówek edukacyjnych z otoczeniem.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Doświadczenia i perspektywy nowoczesnego zarządzania. Pod red. Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy. Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 2007, s. 269-284
ISBN: 978-83-88980-52-7
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


41/44
Nr opisu: 0000110419
Tytuł oryginału: Organizacje non profit i specyfika ich produktów.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Dylematy teorii i praktyki zarządzania. T. 1: Ekonomiczno-prawne aspekty nowoczesnego zarządzania. Pod red. Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2006, s. 108-125, bibliogr.
ISBN: 83-88980-38-6
Słowa kluczowe polskie: organizacja niedochodowa ; produkt
Słowa kluczowe angielskie: non-profit organization ; product
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


42/44
Nr opisu: 0000110421
Tytuł oryginału: Proces formułowania misji mikrofirm i jego znaczenie.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Trendy i tendencje w zarządzaniu MŚP. Pod red. Witolda Potwory. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 2006, s. 194-199, bibliogr.
ISBN: 83-88980-43-2
Słowa kluczowe polskie: mikrofirma ; misja ; organizacja
Słowa kluczowe angielskie: microenterprises ; mission ; organization
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


43/44
Nr opisu: 0000110272
Tytuł oryginału: Studium przypadków jako metoda efektywna w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Źródło: W: Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych. Praca zbiorowa. Pod red. Grzegorza Poloka. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005, s. 65-72
ISBN: 83-7246-905-9
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; )
Słowa kluczowe polskie: metody nauczania ; studium przypadku ; efektywność ; kształcenie studentów
Słowa kluczowe angielskie: teaching methods ; case study ; effectiveness ; education of students
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


44/44
Nr opisu: 0000109870
Tytuł oryginału: Zarys marketingu organizacji non-profit. Zagadnienia teoretyczne, studia przypadków. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Kolegium Zarządzania.
Autorzy: Barbara Trzaska.
Adres wydawniczy: Katowice : AE, 2001
Opis fizyczny: , 102 s., bibliogr.
ISBN: 83-88447-65-3
Uwagi: Podręcznik z ćwiczeniami
Słowa kluczowe polskie: marketing ; organizacja non-profit ; finansowanie działalności
Słowa kluczowe angielskie: marketing ; non-profit organization ; financing activities
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


stosując format:
Nowe wyszukiwanie