Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SKUTIL KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 40Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/40
Nr opisu: 0000134099
Tytuł oryginału: Influence of temperature on the composition and calorific value of gases produced during the pyrolysis of waste pharmaceutical blisters
Autorzy: K. Klejnowska, Krzysztof Pikoń, Waldemar ¦cierski, Krzysztof** Skutil, Magdalena Bogacka.
¬ródło: -Appl. Sci. 2020 vol. 10 iss. 3, art. no. 737 s. 1-10, bibliogr. 20 poz.
Impact Factor: 2.474
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2076-3417
DOI:
Słowa kluczowe polskie: pyroliza ; odpady wielomateriałowe ; odpady farmaceutyczne ; blistry ; WPBs ; odzysk energii
Słowa kluczowe angielskie: pyrolysis ; multimaterial waste ; pharmaceutical waste ; blister ; WPBs ; energy recovery
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/40
Nr opisu: 0000135729
Tytuł oryginału: Ocena wielko¶ci emisji węglowodorów do atmosfery podczas przeładunku i magazynowania oleju napędu w zbiornikach z dachem stałym
Tytuł w wersji angielskiej: Assessment of the amount of hydrocarbon emissions to the atmosphere during handling and storage of diesel fuel in fixed roof tanks
Autorzy: J. Domin, M. Piechota, Dymitr Czechowicz, Krzysztof** Skutil.
¬ródło: -Nafta-Gaz 2020 R. 76 nr 3, s. 192-204, bibliogr. 19 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 0867-8871
Słowa kluczowe polskie: olej napędowy ; magazynowanie ; emisje węglowodorów ; prężno¶ć pary ; współczynnik Antoine'a ; wytyczne projektowania
Słowa kluczowe angielskie: diesel fuel ; storage ; hydrocarbon emissions ; vapor partial pressure ; Antoine coefficients ; design guidelines
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.626


3/40
Nr opisu: 0000120296
Tytuł oryginału: Innowacyjne impregnaty i emulsje na bazie wosków parafinowych.
Autorzy: Beata Orlińska, Agnieszka Siewniak, Tomasz Krawczyk, Dymitr Czechowicz, Karol Erfurt, Adam Andrzej Marek, Krzysztof** Skutil.
¬ródło: W: Ochrona ¶rodowiska. XVIII Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń-Jaszowiec, 08-10 listopada 2017 r. Abstrakty. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 30
Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Oddział Gliwice. Sekcja Ochrony ¦rodowiska przy ZG [i in.]
Słowa kluczowe polskie: produkty parafinowe ; substancje szkodliwe ; wła¶ciwo¶ci fizykochemiczne
Słowa kluczowe angielskie: paraffin products ; harmful substances ; physical and chemical properties
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/40
Nr opisu: 0000101680
Tytuł oryginału: Zastosowanie LTA do oczyszczania gazu ziemnego z CO2.
Autorzy: Teofil** Korolewicz, Krzysztof** Skutil, W. Mozgawa, A. Mikuła, Janusz Wójcik.
¬ródło: W: Sorbenty mineralne 2015. Surowce, energetyka, ochrona ¶rodowiska, nowoczesne technologie. Red.: Tomasz Bajda, Elżbieta Hycnar. Kraków : Wydaw. AGH, 2015, s. 123-130
ISBN: 978-83-7464-793-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/40
Nr opisu: 0000094792
Tytuł oryginału: Carbon nanofiber-based luminol-biotin probe for sensitive chemiluminescence detection of protein
Tytuł w wersji polskiej: Sonda molekularna na bazie włókna węglowego, luminolu i biotyny do detekcji chemiluminescencyjnej białek
Autorzy: Stefan** Baj, Tomasz Krawczyk, N. Pradel, M. G. Azam, T. Shibata, S. Dragusha, Krzysztof** Skutil, Mirosława Pawlyta, M. Kai.
¬ródło: -Anal. Sci. 2014 vol. 30 nr 11, s. 1051-1056, bibliogr. 29 poz.
Impact Factor: 1.394
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 0910-6340
e-ISSN: 1348-2246
DOI:
Słowa kluczowe polskie: chemiluminescencja ; nanowłókno węglowe ; luminol ; białko ; streptawidyna
Słowa kluczowe angielskie: chemiluminescence ; carbon nanofiber ; luminol ; protein ; streptavidin
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


6/40
Nr opisu: 0000057922
Tytuł oryginału: Badania nad możliwo¶ci± bezpo¶redniego wykorzystania krajowych zaazotowanych gazów ziemnych w perspektywicznych procesach przemiany metanu
Autorzy: Dymitr Czechowicz, Krzysztof** Skutil, Marian* Taniewski.
¬ródło: -Przem. Chem. 2010 t. 89 nr 7, s. 983-988, bibliogr. 34 poz.
Impact Factor: 0.290
p-ISSN: 0033-2496
Słowa kluczowe polskie: gaz ziemny ; gaz zaazotowany ; proces OCM ; proces OCMT ; proces MDA ; proces MCD ; konwersja metanu
Słowa kluczowe angielskie: natural gas ; nitrogen-rich gas ; OCM process ; OCMT process ; MDA process ; MCD process ; methane conversion
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.707
Dostęp on-line:


7/40
Nr opisu: 0000049713
Tytuł oryginału: Badania nad możliwo¶ci± wykorzystania gazów ziemnych do produkcji wodoru oraz węglowodorów aromatycznych.
Autorzy: Krzysztof** Skutil.
¬ródło: W: VI Kongres Technologii Chemicznej, Warszawa, 21-25 czerwca 2009 r.. Materiały kongresowe. T. 1. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2009, s. 47-48
Organizator: Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mo¶cickiego, Politechnika Warszawska. Wydział Chemiczny, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Seria: (Chemik ; nr 6 supl. 0009-2886)
Słowa kluczowe polskie: gaz ziemny ; wodór ; węglowodór aromatyczny ; proces MDA ; proces MCD
Słowa kluczowe angielskie: natural gas ; hydrogen ; aromatic hydrocarbon ; MDA process ; MCD process
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 126514


8/40
Nr opisu: 0000056447
Tytuł oryginału: Nitrogen-rich natural gases as a potential direct feedstock for some novel methane transformation processes Pt 2: Non-oxidative processes
Autorzy: Krzysztof** Skutil, Dymitr Czechowicz, Marian* Taniewski.
¬ródło: -Energy and Fuels 2009 vol. 23 iss. 9, s. 4449-4459, bibliogr. 19 poz.
Impact Factor: 2.319
p-ISSN: 0887-0624
e-ISSN: 1520-5029
DOI:
Słowa kluczowe polskie: gaz ziemny ; surowiec ; przetwarzanie metanu ; proces beztlenowy
Słowa kluczowe angielskie: natural gas ; feedstock ; methane transformation ; non-oxidative process
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


9/40
Nr opisu: 0000056448
Tytuł oryginału: Nitrogen-rich natural gases as a potential direct feedstock for some novel methane transformation processes Pt 1: Oxidative processes
Autorzy: Dymitr Czechowicz, Krzysztof** Skutil, Marian* Taniewski.
¬ródło: -Energy and Fuels 2009 vol. 23 iss. 9, s. 4438-4448, bibliogr. 31 poz.
Impact Factor: 2.319
p-ISSN: 0887-0624
e-ISSN: 1520-5029
DOI:
Słowa kluczowe polskie: gaz ziemny ; surowiec ; przetwarzanie metanu ; proces beztlenowy
Słowa kluczowe angielskie: natural gas ; feedstock ; methane transformation ; non-oxidative process
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


10/40
Nr opisu: 0000049415
Tytuł oryginału: Nitrogen-rich natural gases as direct feedstocks in some prospective methane conversion processes Studies with CH4-N2 model mixtures
Autorzy: Dymitr Czechowicz, Krzysztof** Skutil, Marian* Taniewski.
¬ródło: -Pol. J. Appl. Chem. 2008 vol. 52 nr 1/2, s. 55-70, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0867-8928
Słowa kluczowe polskie: metan ; mieszanina metan-azot ; zaazotowany gaz ziemny ; sprzęganie utleniaj±ce ; rozkład metanu ; dehydroaromatyzacja
Słowa kluczowe angielskie: methane ; methane-nitrogen mixture ; nitrogen-rich natural gas ; oxidative coupling ; decomposition of methane ; dehydroaromatization
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1344


11/40
Nr opisu: 0000038476
Tytuł oryginału: Indirect methane aromatization via oxidative coupling, products separation and aromatization steps
Tytuł w wersji polskiej: Po¶rednia aromatyzacja metanu poprzez etapy utleniaj±cego sprzęgania, rozdziału produktów i aromatyzacji
Autorzy: Krzysztof** Skutil, Marian* Taniewski.
¬ródło: -Fuel Process. Technol. 2007 vol. 88 iss. 9, s. 877-882, bibliogr. 9 poz.
Impact Factor: 1.883
p-ISSN: 0378-3820
e-ISSN: 1873-7188
DOI:
Słowa kluczowe polskie: metan ; dehydroaromatyzacja metanu ; aromatyzacja metanu ; sprzęganie utleniaj±ce ; separacja ; katalizator Mo/HZSM-5
Słowa kluczowe angielskie: methane ; methane dehydroaromatization ; methane aromatization ; oxidative coupling ; separation ; Mo/HZSM-5 catalyst
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


12/40
Nr opisu: 0000021852
Tytuł oryginału: Badania nad procesem bezpo¶redniej przemiany metanu do węglowodorów aromatycznych.
Autorzy: Krzysztof** Skutil.
¬ródło: W: V Kongres Technologii Chemicznej. Techem 5, Poznań, 11-15 wrze¶nia 2006. Streszczenia. T. 1. Poznań : [Poli-Graf-Jak], 2006, s. 52
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/40
Nr opisu: 0000031633
Tytuł oryginału: Some technological aspects of methane aromatization (direct and via oxidative coupling)
Autorzy: Krzysztof** Skutil, Marian* Taniewski.
¬ródło: -Fuel Process. Technol. 2006 vol. 87 iss. 6, s. 511-521, bibliogr. 19 poz.
Impact Factor: 1.323
p-ISSN: 0378-3820
e-ISSN: 1873-7188
DOI:
Słowa kluczowe polskie: metan ; dehydroaromatyzacja metanu ; aromatyzacja metanu ; katalizator Mo/HZSM-5 ; sprzęganie utleniaj±ce
Słowa kluczowe angielskie: methane ; methane dehydroaromatization ; methane aromatization ; Mo/HZSM-5 catalyst ; oxidative coupling
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


14/40
Nr opisu: 0000012105
Tytuł oryginału: An integrated process of oxidative coupling of methane and pyrolysis of naphtha in a scaled-up unit
Autorzy: Dymitr Czechowicz, Krzysztof** Skutil, Artur* Tórz, Marian* Taniewski.
¬ródło: -J. Chem. Technol. Biotechnol. 2004 vol. 79, s. 182-186, bibliogr. 8 poz.
Impact Factor: 0.899
p-ISSN: 0268-2575
e-ISSN: 1097-4660
DOI:
Słowa kluczowe polskie: etylen ; metan ; proces zintegrowany ; addytywno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: ethylene ; methane ; integrated process ; additivity
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


15/40
Nr opisu: 0000008074
Tytuł oryginału: Analiza możliwo¶ci recyklingu ciekłych odpadowych rozpuszczalników
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of possibility of recycling of liquid waste solvents
Autorzy: Jacek** Majewski, Krzysztof** Skutil, Wiesława** Specjał.
¬ródło: -Chem. Inż. Ekol. 2003 t. 10 nr S2, s. 295-303, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 1231-7098
Słowa kluczowe polskie: odpady chemiczne ; rozpuszczalnik organiczny ; recykling ; gospodarka odpadami
Słowa kluczowe angielskie: chemical waste ; organic solvent ; recycling ; waste management
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


16/40
Nr opisu: 0000020273
Tytuł oryginału: Badania w skali wielkolaboratoryjnej nad zintegrowanym procesem utleniaj±cego sprzęgania metanu i pirolizy.
Autorzy: Dymitr Czechowicz, Krzysztof** Skutil, Artur* Tórz, Marian* Taniewski.
¬ródło: W: Rozwój technologii chemicznej i potrzeby małych i ¶rednich przedsiębiorstw. TECHEM 4. IV Kongres Technologii Chemicznej, ŁódĽ, 8-12 wrze¶nia 2003 r.. ŁódĽ : Oficyna Wydaw. Tercja, 2003, s. 138, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/40
Nr opisu: 0000008297
Tytuł oryginału: Double bond migration in S-allyl systems catalysed by [RuClH(CO) (PPh3) (3)]
Autorzy: Nikodem KuĽnik, Stanisław* Krompiec, Tadeusz Bieg, Stefan** Baj, Krzysztof** Skutil, Anna Chrobok.
¬ródło: -J. Organomet. Chem. 2003 vol. 665 iss.1/2, s. 167-175, bibliogr. 59 poz.
Impact Factor: 2.042
p-ISSN: 0022-328X
e-ISSN: 1872-8561
Słowa kluczowe polskie: izomeryzacja ; kompleksy rutenu
Słowa kluczowe angielskie: isomerization ; ruthenium complexes
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


18/40
Nr opisu: 0000008295
Tytuł oryginału: Nickel-alumina composite aerogel catalysis with a high nickel load: a novel fast sol-gel synthesis procedure and screening of catalytic properties
Autorzy: Stanisław* Krompiec, J. Mrowiec-Białoń, Krzysztof** Skutil, Alina** Dukowicz, L. Paj±k, Andrzej Jarzębski.
¬ródło: -J. Non-Cryst. Solids 2003 vol. 315 iss. 3, s. 297-303, bibliogr. 23 poz.
Impact Factor: 1.563
p-ISSN: 0022-3093
e-ISSN: 1873-4812
DOI:
Słowa kluczowe polskie: A120 ; C130
Słowa kluczowe angielskie: A120 ; C130
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


19/40
Nr opisu: 0000004081
Tytuł oryginału: Porównawcze studium nad efektem rozcieńczania fazy stałej i gazowej w procesie utleniaj±cego sprzęgania metanu.
Tytuł w wersji angielskiej: Comparative studies on the effect of dilution of the solid or the gas phase in oxidative coupling of methane (OCM)
Autorzy: Krzysztof** Skutil, Artur* Tórz, Marian* Taniewski.
¬ródło: W: Materiały IV Kongresu Technologii Chemicznej, ŁódĽ, 8-12 wrze¶nia 2003. Rozwój technologii chemicznej i potrzeby małych i ¶rednich przedsiębiorstw. Cz. 1. Warszawa : Zakład Wydaw. "Przemysł Chemiczny", 2003, s. 634-636, bibliogr. 10 poz.
Organizator: Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
Seria: (Przemysł Chemiczny ; t. 82, nr 8/9 0033-2496)
Słowa kluczowe polskie: metan ; reakcja chemiczna ; faza stała ; faza gazowa
Słowa kluczowe angielskie: methane ; chemical reaction ; solid phase ; gas phase
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.707


20/40
Nr opisu: 0000016017
Tytuł oryginału: Badania nad przemian± metanu do węglowodorów C2 w obecno¶ci MnO2 i PbO bez dodatku tlenu.
Autorzy: Krzysztof** Skutil.
¬ródło: W: Technologia chemiczna na przełomie wieków. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 123-126, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 106287


21/40
Nr opisu: 0000004542
Tytuł oryginału: Studies on transformation of methane to C2 hydrocarbons in the presence of MnO2 and PbO without addition of oxygen.
Autorzy: Krzysztof** Skutil.
¬ródło: W: III Kongres Technologii Chemicznej "Technologia chemiczna na przełomie wieków". TECHEM 3, Gliwice, 5-8 wrze¶nia 2000. Streszczenia referatów, komunikatów ustnych i posterów. Politechnika ¦l±ska. Wydział Chemiczny. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 39
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 106286


22/40
Nr opisu: 0000008250
Tytuł oryginału: Technologia chemiczna - surowce. Praca zbiorowa. Pod red. M. Taniewskiego. Wyd. 2
Autorzy: Alina** Dukowicz, Rafał** Dylewski, Andrzej** Mianowski, Krzysztof** Skutil, Zygmunt** Specjał, Wiesław** Szeja, Marian* Taniewski.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000
Opis fizyczny: , 324 s., bibliogr.
Seria: (Skrypty Uczelniane ; [Politechnika ¦l±ska] nr 2223 0434-0825)
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/40
Nr opisu: 0000026885
Tytuł oryginału: Effective utilisation of the catalyst bed deactivating in the course of oxidative coupling of methane
Autorzy: Marian* Taniewski, Alfred* Lachowicz, Krzysztof** Skutil.
¬ródło: -Chem. Eng. Sci. 1997 vol. 52 iss. 6, s. 935-939, bibliogr. 10 poz.
p-ISSN: 0009-2509
e-ISSN: 1873-4405
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


24/40
Nr opisu: 0000026867
Tytuł oryginału: Oxidative coupling of methane on Ba/CaO undiluted and diluted beds
Autorzy: Marian* Taniewski, Alfred* Lachowicz, Krzysztof** Skutil.
¬ródło: -Pol. J. Appl. Chem. 1997 vol. 41 nr 4, s. 345-351, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0867-8928
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦ł. sygn. P.1344


25/40
Nr opisu: 0000027053
Tytuł oryginału: Technologia chemiczna - surowce. Praca zbiorowa. Pod red. E. Taniewskiego.
Autorzy: Alina** Dukowicz, Rafał** Dylewski, Andrzej** Mianowski, Krzysztof** Skutil, Zygmunt** Specjał, Wiesław** Szeja, Marian* Taniewski.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1997
Opis fizyczny: , 290 s.
Seria: (Skrypt ; Politechnika ¦l±ska nr 2014 0434-0825)
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


26/40
Nr opisu: 0000027055
Tytuł oryginału: Technologia chemiczna - surowce.. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych. Praca zbiorowa. Pod. red. R. Dylewskiego.
Autorzy: Tadeusz Bieg, Alina** Dukowicz, Rafał** Dylewski, Stefania** Fiszer, Maciej Gonet, Małgorzata** Grochowska, Andrzej** Koszorek, Alfred* Lachowicz, Andrzej** Mianowski, Tomasz* Radko, Marta* Rutkowska, Krzysztof** Skutil, Wiesław** Szeja.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1997
Opis fizyczny: , 147 s., bibliogr.
Seria: (Skrypt ; Politechnika ¦l±ska nr 2011 0434-0825)
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


27/40
Nr opisu: 0000035403
Tytuł oryginału: The effect of dilution of the catalyst bed on its heat-transfer characteristics in oxidative coupling of methane
Autorzy: Marian* Taniewski, Alfred* Lachowicz, Krzysztof** Skutil, Dymitr Czechowicz.
¬ródło: -Chem. Eng. Sci. 1996 vol. 51 iss. 18, s. 4271-4278
Impact Factor: 1.405
p-ISSN: 0009-2509
e-ISSN: 1873-4405
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


28/40
Nr opisu: 0000038466
Tytuł oryginału: The effect of dilution of the catalyst bed on its heat-transfer characteristics in oxidative coupling of methane
Tytuł w wersji angielskiej: Wpływ rozcieńczenia złoża katalitycznego na jego ciepln± charakterystykę w utleniaj±cym sprzęganiu metanu
Autorzy: Marian* Taniewski, Alfred* Lachowicz, Krzysztof** Skutil, Dymitr Czechowicz.
¬ródło: -Chem. Eng. Sci. 1996 vol. 51 iss. 18, s. 4271-4278, bibliogr. 6 poz.
Impact Factor: 1.405
p-ISSN: 0009-2509
e-ISSN: 1873-4405
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Dostęp on-line:


29/40
Nr opisu: 0000047007
Tytuł oryginału: Badania nad wpływem czynników heterogenicznych w procesie przemiany metanu do etylenu.
Autorzy: Krzysztof** Skutil, D. Czechowicz.
¬ródło: W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 wrze¶nia 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 238-239
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 100291


30/40
Nr opisu: 0000043521
Tytuł oryginału: Ethylene from methane by a one-stage process: product distribution along a tubular reactor
Autorzy: Marian* Taniewski, Alfred* Lachowicz, Rita** Lachowicz, Dymitr Czechowicz, Krzysztof** Skutil.
¬ródło: -Ind. Eng. Chem. Res. 1994 vol. 33 no 2, s. 185-190, bibliogr.24 poz.
p-ISSN: 0888-5885
e-ISSN: 1520-5045
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1612


31/40
Nr opisu: 0000043652
Tytuł oryginału: Evidence for a high oxygen mobility in Li/MgO
Autorzy: Marian* Taniewski, Alfred* Lachowicz, Rita** Lachowicz, Dymitr Czechowicz, Krzysztof** Skutil.
¬ródło: -Catal. Lett. 1994 vol. 26 iss 3-4, s. 355-363, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 1011-372X
e-ISSN: 1572-879X
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


32/40
Nr opisu: 0000043303
Tytuł oryginału: Studia nad jednostadiowym procesem przemiany metanu w etylen w reaktorze rurowym
Autorzy: Marian* Taniewski, Krzysztof** Skutil, Rita** Lachowicz, Dymitr Czechowicz, Alfred* Lachowicz.
¬ródło: -Przem. Chem. 1994 t. 73 nr 4, s. 132-135, bibliogr. 28 poz.
p-ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.707
Dostęp on-line:


33/40
Nr opisu: 0000052583
Tytuł oryginału: Possible contribution of oxidative transformation and decomposition of hydrocarbons in the zone of pyrolysis of methane oxidative coupling reactor
Autorzy: Marian* Taniewski, Krzysztof** Skutil, Dymitr Czechowicz.
¬ródło: -Pol. J. Appl. Chem. 1993 vol. 37 nr 1/2, s. 109-117, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 0867-8928
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1344


34/40
Nr opisu: 0000054308
Tytuł oryginału: Ćwiczenia laboratoryjne z technologii organicznej. Praca zbiorowa.
Autorzy: Stefan** Baj, Aleksandra** Burghardt, Aleksandra** Gasztych, Alfred* Lachowicz, Ewa** Łękawska, Krzysztof** Skutil, Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, Ewa* Zielińska.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1991
Opis fizyczny: , 130 s., bibliogr.
Seria: (Skrypty Uczelniane ; Politechnika ¦l±ska nr 1601 0434-0825)
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp BCP¦:


35/40
Nr opisu: 0000059976
Tytuł oryginału: Badania nad utleniaj±cym sprzęganiem metanu z utworzeniem etylenu w obecno¶ci katalizatora litowo-magnezowego
Autorzy: Marian* Taniewski, Rita** Lachowicz, Krzysztof** Skutil.
¬ródło: -Przem. Chem. 1990 T. 69 nr 12, s. 541-544, bibliogr. 13 poz.
p-ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.707


36/40
Nr opisu: 0000060162
Tytuł oryginału: Okislitel'naja kondensacija metana v etilen nad litij-magnievymi katalizatorami
Autorzy: Rita** Lachowicz, Krzysztof** Skutil, Marian* Taniewski.
¬ródło: -Neftechimija 1990 t. 30 nr 5, s. 656-663, bibliogr. 22 poz.
p-ISSN: 0028-2421
Typ publikacji: A
Język publikacji: RUS
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


37/40
Nr opisu: 0000060165
Tytuł oryginału: Verification of the reaction scheme for the oxidative coupling of methane over a Li/MgO catalyst
Autorzy: Marian* Taniewski, Krzysztof** Skutil, Rita** Lachowicz.
¬ródło: -Chem. Stos. 1990 vol. 34 z. 3/4, s. 215-225, bibliogr. 27 poz.
p-ISSN: 0376-0898
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1344


38/40
Nr opisu: 0000061655
Tytuł oryginału: Postęp w dziedzinie badań nad termokatalityczn± przemian± metanu do etylenu.
Autorzy: Marian* Taniewski, Rita** Lachowicz, Krzysztof** Skutil.
¬ródło: W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 63
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


39/40
Nr opisu: 0000064895
Tytuł oryginału: Issledovanija v oblasti kataliticeskogo okislitelnogo degidririvanija etana.
Autorzy: Krzysztof** Skutil, Marian* Taniewski.
¬ródło: W: VI Neftechimiceskij Simpozium Socialisticeskich Stran, Kozubnik- Polsa, 25-30.09.1988. Materialy simpoziuma. T. 2. [Kozubnik] : [b.w.], 1988, s. 474-480, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: RUS
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


40/40
Nr opisu: 0000064674
Tytuł oryginału: Sposób wytwarzania etylenu i benzenu z weglowodorów pochodzenia naftowego i węglowego.
Twórcy: Marian* Taniewski, Alfred* Lachowicz, Krzysztof** Skutil, W. Kotowski, A. Mazur, T. Bek, L. Grabiec, K. Kaliński.
¬ródło: Patent. Polska, nr 144 438. Int. Cl. C10C 47/00, C07C 11/04, C07C 15/04. Zakłady Chemiczne "Blachownia", Politechnika ¦l±ska, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Polska
Zgłosz. nr P 248 352 z 22.06.1984. Opubl. 31.08.1988, 3 s.
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. N/Pt
Dostęp on-line:


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie