Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PISARSKA B
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000008338
Tytuł oryginału: Badania warunków przetwarzania roztworów siarczanu sodu metod± elektrolizy membranowej
Tytuł w wersji angielskiej: Studies on the parameters for membrane-electrolysis conversion of sodium sulfate solutions
Autorzy: B. Pisarska, I. Wicher, Rafał** Dylewski.
¬ródło: -Przem. Chem. 2004 t. 83 nr 4, s. 186-190, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0033-2496
Słowa kluczowe polskie: roztwór Na2SO4 ; kwas siarkowy ; wodorotlenek sodu ; elektroliza membranowa
Słowa kluczowe angielskie: Na2SO4 solution ; sulfuric acid ; sodium hydroxide ; membrane electrolysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.707
Dostęp on-line:


2/19
Nr opisu: 0000020282
Tytuł oryginału: Badania możliwo¶ci przerobu siarczanu sodu na kwas siarkowy i wodorotlenek sodu metod± elektrolizy membranowej.
Autorzy: B. Pisarska, Rafał** Dylewski.
¬ródło: W: Rozwój technologii chemicznej i potrzeby małych i ¶rednich przedsiębiorstw. TECHEM 4. IV Kongres Technologii Chemicznej, ŁódĽ, 8-12 wrze¶nia 2003 r.. ŁódĽ : Oficyna Wydaw. Tercja, 2003, s. 217
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/19
Nr opisu: 0000006730
Tytuł oryginału: Study on the possibility of sodium sulfate converting into sulfuric acid and sodium hydroxide by membrane electrolysis method
Autorzy: B. Pisarska, A. Sieber, Rafał** Dylewski.
¬ródło: -Pol. J. Chem. Technol. 2003 vol. 5 nr 3, s. 42-46, bibliogr. 7 poz.
p-ISSN: 1509-8117
e-ISSN: 1899-4741
Słowa kluczowe polskie: elektroliza membranowa ; kwas siarkowy ; wodorotlenek sodu ; roztwór siarczanu sodu
Słowa kluczowe angielskie: membrane electrolysis ; sulphuric acid ; sodium hydroxide ; pent sodium sulfate
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4579


4/19
Nr opisu: 0000000406
Tytuł oryginału: Badania nad otrzymywaniem szczawianu sodu metod± elektrolizy membranowej
Autorzy: B. Pisarska, L. Kotas, Witold** Gnot, Rafał** Dylewski.
¬ródło: -Chemik 2002 R. 55 nr 4, s. 98-101, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0009-2886
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.357


5/19
Nr opisu: 0000004658
Tytuł oryginału: Badania warunków przerobu roztworów siarczanu sodu metod± elektro-elektrodializy.
Autorzy: B. Pisarska, Rafał** Dylewski.
¬ródło: W: Membrany i procesy membranowe w ochronie ¶rodowiska. IV Konferencja naukowa, Zakopane, 5-8 czerwca 2002. [T. 1.]. Politechnika ¦l±ska. Instytut Inżynierii Wody i ¦cieków. Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych, Sekcja Membranowa Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2002, s. 293-302, bibliogr. 9 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1536 Inżynieria ¦rodowiska ; z. 46)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3355


6/19
Nr opisu: 0000007291
Tytuł oryginału: Studies on the synthesis of sodium ates (NaH2PO4, Na2HPO4, Na3PO4) using membrane electrolysis
Autorzy: B. Pisarska, Witold** Gnot, Rafał** Dylewski.
¬ródło: -J. Appl. Electrochem. 2002 vol. 32 iss. 5, s. 537-541
Impact Factor: 1.117
p-ISSN: 0021-891X
e-ISSN: 1572-8838
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


7/19
Nr opisu: 0000016025
Tytuł oryginału: Otrzymywanie zwi±zków chemicznych o wysokiej czysto¶ci metod± elektrolizy membranowej na przykładzie octanu sodu.
Autorzy: B. Pisarska, Witold** Gnot, Rafał** Dylewski.
¬ródło: W: Technologia chemiczna na przełomie wieków. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 331-334, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 106287


8/19
Nr opisu: 0000004516
Tytuł oryginału: The production of high-purity compounds by means of membrane electrolysis on the example of sodium acetate.
Autorzy: B. Pisarska, Witold** Gnot, Rafał** Dylewski.
¬ródło: W: III Kongres Technologii Chemicznej "Technologia chemiczna na przełomie wieków". TECHEM 3, Gliwice, 5-8 wrze¶nia 2000. Streszczenia referatów, komunikatów ustnych i posterów. Politechnika ¦l±ska. Wydział Chemiczny. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 128
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 106286


9/19
Nr opisu: 0000019704
Tytuł oryginału: Otrzymywanie fosforanów sodu z wykorzystaniem elektrolizy membranowej.
Autorzy: B. Pisarska, Witold** Gnot, Rafał** Dylewski.
¬ródło: W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 wrze¶nia 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 329
Organizator: Polskie Towarzystwo Chemiczne. Oddział we Wrocławiu [i in.]
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 77589


10/19
Nr opisu: 0000063736
Tytuł oryginału: Dobór membran w procesie elektrochemicznej metody otrzymywania węglanu potasu.
Autorzy: B. Pisarska, Witold** Gnot.
¬ródło: W: Membrany i procesy membranowe w ochronie ¶rodowiska. II Ogólnopolska konferencja naukowa, Ustroń-Jaszowiec, 23-25 paĽdziernika 1997. Cz. 1: Referaty. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i ¦cieków. Zakład Chemii Sanitarnej i Procesów Membranowych. Gliwice : HABEX, 1997, s. 233-239
Organizator: Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Instytut Inżynierii Wody i ¦cieków, Polskie Towarzystwo Chemiczne. Sekcja Membranowa
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 105188


11/19
Nr opisu: 0000033232
Tytuł oryginału: A novel method for obtaining of potassium carbonate in electrolysis cells with ion exchange membranes
Autorzy: Witold** Gnot, B. Pisarska.
¬ródło: -Pol. J. Appl. Chem. 1995 vol. 39 nr 1, s. 121-125, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0867-8928
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1344


12/19
Nr opisu: 0000033074
Tytuł oryginału: Elektroliza membranowa roztworu chlorku potasu z jednoczesn± karbonizacj± wodorotlenku w przestrzeni katodowej elektrolizera
Autorzy: B. Pisarska, Witold** Gnot.
¬ródło: -Przem. Chem. 1995 t. 74 nr 10, s. 381-383, bibliogr. 9 poz.
p-ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.707
Dostęp on-line:


13/19
Nr opisu: 0000038317
Tytuł oryginału: Nowoczesna metoda otrzymywania węglanu potasu w elektrolizerach z membranami jonowymiennymi.
Autorzy: Witold** Gnot, B. Pisarska.
¬ródło: W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 25
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 678


14/19
Nr opisu: 0000059833
Tytuł oryginału: Do¶wiadczalna eksploatacja elektrolizera DFK-15 w procesie otrzymywania chloranu sodowego
Autorzy: Rafał** Dylewski, Janina** Dylewska, Adam* Korczyński, B. Pisarska, A. Krystek, H. Korensztajn, J. Foksa.
¬ródło: -Przem. Chem. 1990 t. 69 nr 2, s. 81-83, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.707


15/19
Nr opisu: 0000062005
Tytuł oryginału: Opracowanie konstrukcji i wyniki eksploatacji badawczej elektrolizera DFK-15 do otrzymywania chloranów.
Autorzy: Rafał** Dylewski, A. Krystek, B. Pisarska, J. Foksa.
¬ródło: W: Chemie chloru a anorganicka elektrochemie, Usti nad Labem, 20.-22. listopadu 1990. Ceska Spolecnost Prumyslove Chemie CSVTS [i in.]. Usti nad Labem : Dum Techniky CSVTS, 1990, s. 1-6
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/19
Nr opisu: 0000059828
Tytuł oryginału: Porównawcze badania elektrolizy membranowej chlorku sodu i potasu
Autorzy: Rafał** Dylewski, B. Pisarska.
¬ródło: -Przem. Chem. 1990 t. 69 nr 9, s. 417-419, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.707


17/19
Nr opisu: 0000062441
Tytuł oryginału: Badania procesu otrzymywania chloru i wodorotlenku sodowego metod± elektrolizy membranowej.
Autorzy: B. Pisarska, A. Krystek, Rafał** Dylewski.
¬ródło: W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego, Gliwice, 6-9 wrzesień 1989 r.. Mikrosympozja 1-3. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 91
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/19
Nr opisu: 0000060499
Tytuł oryginału: Rozwój metod elektrolizy roztworów chlorków sodu i potasu W stulecie uruchomienia pierwszej instalacji
Autorzy: Rafał** Dylewski, Witold** Gnot, B. Pisarska.
¬ródło: -Chem. Stos. 1989 t. 33 z. 3, s. 353-361, bibliogr. 8 poz.
p-ISSN: 0376-0898
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 1344


19/19
Nr opisu: 0000064413
Tytuł oryginału: Badania elektrolizy membranowej chlorku sodowego w instalacji modelowej
Autorzy: Rafał** Dylewski, B. Pisarska, J. Foksa, J. Moskała, A. Cebulski.
¬ródło: -Przem. Chem. 1988 t. 67 nr 6, s. 288-290, bibliogr. 3 poz.
p-ISSN: 0033-2496
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.707


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie