Wynik wyszukiwania
Zapytanie: OSIKA GRAŻYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 90Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/90
Nr opisu: 0000137246
Tytuł oryginału: Connexity jako element koncepcji Smart City - analiza wybranych aspektów na przykładzie polskich miast.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Inteligentny rozwój inteligentnych miast. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Jan KaĽmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 123-136, bibliogr. 35 poz.
ISBN: 978-83-8102-407-5
Uwagi: Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki ¦l±skiej (nr 4: inteligentne miasta, mobilno¶ć przyszło¶ci)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: connexity ; Smart City ; networking ; kapitał społeczny ; partycypacja społeczna
Słowa kluczowe angielskie: connexity ; smart city ; networking ; social capital ; social participation
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/90
Nr opisu: 0000137128
Tytuł oryginału: Datafikacja ¶rodowiska pracy a prawa człowieka.
Tytuł w wersji angielskiej: Datafication of the work environment and human right
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolno¶ci człowieka. Współczesne problemy i dylematy. 12. Red. Aleksandra Kuzior. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2020, s. 235-247, bibliogr. 44 poz.
ISBN: 978-83-7880-722-3
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 858)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: Big Data ; datafikacja ; algorytmizacja ; e-HRM ; prawa człowieka
Słowa kluczowe angielskie: Big Data ; datafication ; algorithmization ; e-HRM ; human rights
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


3/90
Nr opisu: 0000138090
Tytuł oryginału: Datafikacja - implikacje epistemologiczne
Tytuł w wersji angielskiej: Datafication - the epistemological implications
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Prz. Filoz. Nowa Ser. 2020 R. 29 nr 3, s. 71-85, bibliogr. 52 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1230-1493
DOI:
Słowa kluczowe polskie: datafikacja ; Big Data ; data science ; eksploracja danych ; dataizm ; algorytmizacja
Słowa kluczowe angielskie: datafication ; Big Data ; data science ; data exploration ; dataism ; algorithmization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


4/90
Nr opisu: 0000137250
Tytuł oryginału: Dziwna współzależno¶ć zła i bezmy¶lno¶ci O potrzebie rozwijania cnoty uważno¶ci
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Filozofuj! 2020 nr 5, s. 13-15
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2392-2249
Słowa kluczowe polskie: filozofia ; zło ; moralno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: philosophy ; evil ; morality
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/90
Nr opisu: 0000135063
Tytuł oryginału: Algorytmiczne narzędzia analizy zawarto¶ci mediów - metametodologiczne refleksje.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Współczesne media. Problemy i metody badań nad mediami. T.1. Red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2019, s. 181-194, bibliogr.
ISBN: 978-83-227-9270-4
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: media ; analiza zawarto¶ci ; narzędzia badawcze
Słowa kluczowe angielskie: media ; content analysis ; research tools
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/90
Nr opisu: 0000135061
Tytuł oryginału: Design user experience jako podstawa budowania relacji w sektorze kreatywnym
Tytuł w wersji angielskiej: Design user experience as a basis for building relationships in the creative sector
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Stud. Ekon. 2019 nr 388, s. 122-133, bibliogr. 34 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2083-8611
Słowa kluczowe polskie: sektor kreatywny ; relacje ; klasa kreatywna ; Design Thinking ; design user experience
Słowa kluczowe angielskie: creative industry ; relations ; creative class ; Design Thinking ; design user experience
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


7/90
Nr opisu: 0000131856
Tytuł oryginału: Innowacje społeczne jako wsparcie dla Przemysłu 4.0.
Tytuł w wersji angielskiej: Quality of life as an indicator of social development
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - Technika - Społeczeństwo. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Wisła, 25-27 wrze¶nia 2019. Social development towards values. Ethics - Technology - Society. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2019, s. 112
ISBN: 978-83-945539-8-2
Słowa kluczowe polskie: innowacja społeczna ; Przemysł 4.0
Słowa kluczowe angielskie: social innovation ; Industry 4.0
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/90
Nr opisu: 0000136009
Tytuł oryginału: On hoping for hope: the search for homo esperans
Tytuł w wersji polskiej: Nadzieja na nadzieję. W poszukiwaniu homo esperans
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Ethos 2019 R. 32 nr 4, s. 136-153
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 0860-8024
DOI:
Słowa kluczowe polskie: nadzieja ; koncepcja do¶wiadczeń szczytowych ; Maslow ; koncepcja do¶wiadczeń optymalnych ; Csikszentmihalyi ; przepływ
Słowa kluczowe angielskie: hope ; peak experience conception ; Maslow ; optimal experience conception ; Csikszentmihalyi ; flow
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/90
Nr opisu: 0000131316
Tytuł oryginału: Prawo do wiarygodnych informacji w mediach cyfrowych.
Tytuł w wersji angielskiej: The right to reliable information in digital media
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolno¶ci człowieka. Nowe trendy rozwojowe. Praca zbiorowa. 11. Pod red. Aleksandry Kuzior. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2019, s. 117-130, bibliogr. 42 poz.
ISBN: 978-83-7880-660-8
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 804)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: media cyfrowe ; wiarygodno¶ć ; dezinformacja ; fake news ; fabryka trolli
Słowa kluczowe angielskie: digital media ; reliability ; disinformation ; fake news ; troll factory
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


10/90
Nr opisu: 0000135067
Tytuł oryginału: Social innovations as support for Industry 4.0
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 141, s. 289-301, bibliogr. 46 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: innowacja ; innowacja społeczna ; Industry 4.0 ; inteligentny przemysł ; rynek pracy
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; social innovation ; Industry 4.0 ; smart industry ; labour market
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


11/90
Nr opisu: 0000132284
Tytuł oryginału: Społeczny paradygmat rozwoju jako czynnik kształtuj±cy nowe rozumienie pracy
Tytuł w wersji angielskiej: Human development paradigm as a factor shaping a new understanding of work
Autorzy: A. Hilarowicz, Grażyna Osika.
¬ródło: -Przeds. Zarz. 2019 t. 20 z. 6, cz. 3, s. 35-49, bibliogr. 39 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Zarz±dzanie kapitałem ludzkim - aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. Wojciech Jarecki, Anna B±kiewicz
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1733-2486
e-ISSN: 2543-8190
Słowa kluczowe polskie: rozwój społeczny ; opieka społeczna ; dobrostan ; ekonomia współdzielenia ; przyszło¶ć rynku pracy
Słowa kluczowe angielskie: human development ; welfare ; well-being ; sharing economy ; labor market future
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-SA open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


12/90
Nr opisu: 0000135461
Tytuł oryginału: Strategia konfirmacyjna jako kryterium zaufania.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Zaufanie do mediów - między brakiem a naiwno¶ci±. Red. Michał Dróżdż. Tarnów : Wydaw. Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2019, s. 43-57, bibliogr.
ISBN: 978-83-7793-648-1
Seria: (Etyka mediów ; nr 16)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/90
Nr opisu: 0000128987
Tytuł oryginału: Epistemologia komunikacji medialnej - implikacje personalistyczne.
Tytuł w wersji angielskiej: Epistemology of media communication - personalistic implications
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Medioznawstwo personalistyczne. T. 1, Wybrane zagadnienia z filozofii i teologii mediów. Red. Jarosław Jęczeń, Piotr Guzdek. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2018, s. 133-165, bibliogr.
ISBN: 978-83-8061-576-2
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,7
Słowa kluczowe polskie: personalizm ; mediosfera ; epistemologia ; technologia komunikacyjna ; szkoła z Toronto ; paradygmat oceny techniki
Słowa kluczowe angielskie: personalism ; mediasphere ; epistemology ; communication technology ; Toronto School ; paradigm of technology assessment
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/90
Nr opisu: 0000128989
Tytuł oryginału: Jak współcze¶nie definiować kompetencje komunikacyjne.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Z teorii i praktyki komunikacji społecznej. Stan i rozwój badań w Polsce. Pod red. Katarzyny Konarskiej, Arkadiusza Lewickiego, Pawła Urbaniaka. Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Kraków : Wydaw. LIBRON - Filip Lohner, 2018, s. 93-104, bibliogr.
ISBN: 978-83-65705-81-5
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: kompetencje komunikacyjne ; komunikacja społeczna ; ujęcie holistyczne ; media
Słowa kluczowe angielskie: communicative competence ; social communication ; holistic thinking ; media
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/90
Nr opisu: 0000126134
Tytuł oryginału: Jako¶ć życia jako wskaĽnik rozwoju społecznego.
Tytuł w wersji angielskiej: Quality of life as an indicator of social development
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - technika - społeczeństwo. IV Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 27-29 wrze¶nia 2018 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. IV International interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, 2018, s. 92
ISBN: 978-83-945539-6-8
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Katedra Etyki i Etyki Stosowanej. Wydział Filozoficzny. Uniwersytet Mateja Bela
Słowa kluczowe polskie: jako¶ć życia ; rozwój społeczny
Słowa kluczowe angielskie: quality of life ; social development
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/90
Nr opisu: 0000127714
Tytuł oryginału: Jako¶ć życia jako wskaĽnik rozwoju społecznego Analiza mierników
Tytuł w wersji angielskiej: Quality of life as an indicator of social development Analysis of measures
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 123, s. 355-370, bibliogr. 44 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: jako¶ć żeliwa ; dobrostan ; rozwój społeczny ; subiektywne wskaĽniki jako¶ci życia ; obiektywne wskaĽniki jako¶ci życia ; zintegrowane wskaĽniki jako¶ci życia
Słowa kluczowe angielskie: quality of life ; well-being ; social development ; subjective quality of life indicators ; objective quality of life indicators ; integrated quality of life indicators
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


17/90
Nr opisu: 0000135834
Tytuł oryginału: John Amos Comenius's postulate of shaping of wise beings within the context of developing media competence.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Contemporary challenges of education : values - norms - legislation. Ed. Andrzej Pastwa. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu ¦l±skiego, 2018, s. 67-83
Seria: (Philosophy and Canon Law ; 2451-2141)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,4
Słowa kluczowe polskie: John Amos Comenius ; The Great Didactic ; edukacja ; kompetencje mediów ; pi¶mienno¶ć ; media ; bańka filtruj±ca
Słowa kluczowe angielskie: John Amos Comenius ; The Great Didactic ; education ; media competencies ; literacy ; media ; filter bubble
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-SA open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE
Dostęp on-line:


18/90
Nr opisu: 0000125440
Tytuł oryginału: Niezno¶na utopijno¶ć utopizmu
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Er(r)go 2018 nr 36, s. 27-36
Uwagi: Tytuł numeru: Utopie. Iluzje. Pragnienia
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1508-6305
e-ISSN: 2544-3186
Słowa kluczowe polskie: utopia ; utopizm ; ekotopia ; inżynieria cz±stkowa
Słowa kluczowe angielskie: utopia ; utopia ; utopianism ; ekotopia ; piecemeal social engineering
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


19/90
Nr opisu: 0000128942
Tytuł oryginału: ¦wiat bez ksi±żek? O możliwych przemianach kulturowych rzeczywisto¶ci
Tytuł w wersji angielskiej: A world without books? On the possible cultural transformations of the reality
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Ethos 2018 R. 31 nr 3, s. 193-209
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0860-8024
DOI:
Słowa kluczowe polskie: ksi±żka ; komunikacja zapo¶redniczona ; pi¶mienno¶ć ; kultura pisma ; szkoła z Toronto
Słowa kluczowe angielskie: book ; mediated communication ; literacy ; writing culture ; Toronto School
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/90
Nr opisu: 0000119470
Tytuł oryginału: Aby kompetentnie się komunikować
Autorzy: Agata* Hilarowicz, Grażyna Osika.
¬ródło: -Biul. Pol. ¦l. 2017 nr 6/7, s. 22
p-ISSN: 1689-8192
Słowa kluczowe polskie: Politechnika ¦l±ska ; Wydział Organizacji i Zarz±dzania ; seminarium ; kompetencje komunikacyjne
Słowa kluczowe angielskie: Silesian University of Technology ; Faculty of Organization and Management ; seminar ; communication competence
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4492
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


21/90
Nr opisu: 0000120549
Tytuł oryginału: Analiza design user experience w kontek¶cie inteligentnych specjalizacji
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of design user experience in a context of smart specialization
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2017 z. 105, s. 321-334, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: inteligentna specjalizacja ; inteligentna technologia kreacyjna ; wzornictwo ; design user experience
Słowa kluczowe angielskie: smart specialization ; smart creative technology ; design ; design user experience
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


22/90
Nr opisu: 0000122488
Tytuł oryginału: Ból generowany społecznie
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Ethos 2017 R. 30 nr 4, s. 87-101, bibliogr. 33 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0860-8024
DOI:
Słowa kluczowe polskie: indywidualizacja społeczna ; zinstytucjonalizowany indywidualizm społeczny ; ból ; ból społeczny ; schizofrenia obywatelska ; depresja
Słowa kluczowe angielskie: social individualization ; institutionalized individualization ; pain ; social pain ; civic schizophrenia ; depression
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/90
Nr opisu: 0000128986
Tytuł oryginału: Ciemne strony samotno¶ci w społeczeństwie zinstytucjonalizowanej indywidualizacji.
Tytuł w wersji angielskiej: The dark sides of loneliness in a society of institutionalized individualization
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Filozofické formulácie zmyslu života. Ed. Jan Slosiar, Eva Prsova. Banska Bystrica : Vydav. Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017, s. 139-154, bibliogr.
ISBN: 978-80-557-1376-2
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
Słowa kluczowe polskie: samotno¶ć ; indywidualizacja społeczna ; zinstytucjonalizowany indywidualizm społeczny ; schizofrenia obywatelska ; multifrenia
Słowa kluczowe angielskie: loneliness ; social individualization ; institutionalized individualization ; civic schizophrenia ; multiphrenia
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/90
Nr opisu: 0000128980
Tytuł oryginału: Czekaj±c na osobliwo¶ć - o modelach interpretacji techniki
Tytuł w wersji angielskiej: Waiting for the singularity - about the models of interpretation techniques
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Filo-sofija 2017 vol. 17 no. 39/1, s. 65-78
Uwagi: Tytuł zeszytu: Z problemów współczesnej filozofii (VI)
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1642-3267
Słowa kluczowe polskie: osobliwo¶ć ; sztuczna inteligencja ; instrumentalizm ; materializm ; konstruktywizm ; postkonstruktywizm
Słowa kluczowe angielskie: singularity ; artificial intelligence ; instrumentalism ; substantivism ; constructivism ; postconstructivism
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


25/90
Nr opisu: 0000121121
Tytuł oryginału: Kontynuuj±c rozmowę… W nawi±zaniu do wypowiedzi Agnieszki Lekkiej-Kowalik O konsekwencjach dwuznaczno¶ci terminu "tożsamo¶ć osobowa" Uwagi po lekturze ksi±żki Grażyny Osiki "Tożsamo¶ć osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych"
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Ethos 2017 R. 30 nr 1, s. 289-299
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0860-8024
DOI:
Słowa kluczowe polskie: tożsamo¶ć osobowa ; klasyczne teorie osoby ; filozofia klasyczna ; komunikacyjny model tożsamo¶ci osobowej ; autentyczno¶ć osobowa ; racjonalno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: personal identity ; classical theory of human person ; classical philosophy ; communication personal identity model ; personal authenticity ; rationality
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/90
Nr opisu: 0000119103
Tytuł oryginału: Teoria kontroli niepokoju/niepewno¶ci W. Gudykunsta jako narzędzie przełamywania zachowań ksenofobicznych.
Tytuł w wersji angielskiej: W. Gudykunst's anxiety/uncertainty management theory as a tool to break xenophobic behavior
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - technika - społeczeństwo. III Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 28-30 wrze¶nia 2017 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Third international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, 2017, s. 100
ISBN: 978-83-945539-3-7
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Technische Universitat Dresden. Internationales Hochschulinstitut Zittau. Fachbereich Sozialwissenschaften, Katedra etiky a aplikovanej etiky. Filozoficka Fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Słowa kluczowe polskie: kompetencje komunikacyjne ; ksenofobia ; teoria kontroli niepewno¶ci/niepokoju ; Gudykunst W. ; zróżnicowanie społeczne
Słowa kluczowe angielskie: communication competence ; xenophobia ; anxiety/uncertainty management theory ; Gudykunst W. ; social differentiation
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/90
Nr opisu: 0000120610
Tytuł oryginału: Teoria kontroli niepokoju/niepewno¶ci W. Gudykunsta jako narzędzie przełamywania zachowań ksenofobicznych
Tytuł w wersji angielskiej: W. Gudykunst's anxiety/uncertainty management theory as a tool to break xenophobic behavior
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2017 z. 112, s. 297-308, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: kompetencje komunikacyjne ; ksenofobia ; teoria kontroli niepewno¶ci/niepokoju ; Gudykunst W. ; zróżnicowanie społeczne
Słowa kluczowe angielskie: communication competence ; xenophobia ; anxiety/uncertainty management theory ; Gudykunst W. ; social differentiation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


28/90
Nr opisu: 0000104718
Tytuł oryginału: Aby kompetentnie się komunikować
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Biul. Pol. ¦l. 2016 nr 2, s. 34
p-ISSN: 1689-8192
Słowa kluczowe polskie: Wydział Organizacji i Zarz±dzania ; Politechnika ¦l±ska ; seminarium ; kompetencje komunikacyjne
Słowa kluczowe angielskie: Faculty of Organization and Management ; Silesian University of Technology ; seminar ; communicative competence
Typ publikacji: GD
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4492
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


29/90
Nr opisu: 0000111321
Tytuł oryginału: Innowacje społeczne jako wsparcie dla inteligentnych specjalizacji - uwarunkowania komunikacyjne
Tytuł w wersji angielskiej: Social innovation as support for smart specialization - communication determinants
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 95, s. 369-381, bibliogr. 24 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: inteligentna specjalizacja ; innowacja społeczna ; komunikacja społeczna ; relacje ; "klimat społeczny"
Słowa kluczowe angielskie: smart specialization ; social innovation ; social communication ; relations ; "social climate"
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Dostęp on-line:


30/90
Nr opisu: 0000120060
Tytuł oryginału: Innowacje społeczne jako wsparcie dla inteligentnych specjalizacji - uwarunkowania komunikacyjne.
Tytuł w wersji angielskiej: Social innovation as support for a smart specializations - communication determinants
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - technika - społeczeństwo. II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 22-24 wrze¶nia 2016 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Second international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, 2016, s. 93
ISBN: 978-83-945539-1-3
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Technische Universitat Dresden. Internationales Hochschulinstitut Zittau. Fachbereich Sozialwissenschaften, Katedra etiky a aplikovanej etiky. Filozoficka Fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Słowa kluczowe polskie: innowacja społeczna ; inteligentna specjalizacja ; innowacyjno¶ć społeczna
Słowa kluczowe angielskie: social innovation ; smart specialization
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


31/90
Nr opisu: 0000106295
Tytuł oryginału: Milczenie jako uciele¶niona praktyka tożsamo¶ciowa
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Ethos 2016 nr 1, s. 36-48, bibliogr. 35 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0860-8024
DOI:
Słowa kluczowe polskie: milczenie ; tożsamo¶ć osobowa ; praktyka tożsamo¶ciowa ; komunikacja ; propriocepcja ; Merleau-Ponty Maurice
Słowa kluczowe angielskie: silence ; personal identity ; identity practice ; communication ; proprioception ; Merleau-Ponty Maurice
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


32/90
Nr opisu: 0000113508
Tytuł oryginału: Polityka prywatno¶ci użytkowników nowych mediów - uwarunkowania kompetencyjne.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Prywatno¶ć w Sieci - dobro osobiste czy społeczne. Red. Michał Drożdż. Tarnów : Wydaw. Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2016, s. 88-101, bibliogr. 28 poz.
ISBN: 978-83-7793-384-8
Seria: (Etyka mediów ; nr 13)
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,87
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


33/90
Nr opisu: 0000113500
Tytuł oryginału: Praktyki tożsamo¶ciowe w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych
Tytuł w wersji angielskiej: The practice of self in an era of digital communication technology
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Transformacje 2016 nr 1/2, s. 281-293, bibliogr. 30 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1230-0292
DOI:
Słowa kluczowe polskie: tożsamo¶ć osobowa ; praktyki tożsamo¶ciowe ; cyfrowe technologie komunikacyjne ; interfejs
Słowa kluczowe angielskie: personal identity ; practice of seld ; digital communication technology ; interface
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


34/90
Nr opisu: 0000110808
Tytuł oryginału: Prawo do bycia lagom.
Tytuł w wersji angielskiej: The right to be lagom
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolno¶ci człowieka. Nowe problemy i wyzwania. Praca zbiorowa. 8. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2016, s. 205-215, bibliogr. 26 poz.
ISBN: 978-83-945539-0-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: Agenda Zrównoważonego Rozwoju ; zinstytucjonalizowana indywidualizacja ; jako¶ć życia ; dobrobyt ; dobrostan ; ruchy Slow
Słowa kluczowe angielskie: Agenda for Sustainable Development ; institutionalized individualism ; quality of life ; prosperity ; well-being ; Slow movements
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 146810


35/90
Nr opisu: 0000113491
Tytuł oryginału: Tożsamo¶ć osobowa w epoce cyfrowych technologii komunikacyjnych.
Autorzy: Grażyna Osika.
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016
Opis fizyczny: , 234 s., bibliogr.
ISBN: 978-83-242-3012-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 11
Słowa kluczowe polskie: tożsamo¶ć osobowa ; klasyczne teorie osoby ; filozofia klasyczna ; komunikacyjny model tożsamo¶ci osobowej ; autentyczno¶ć osobowa ; racjonalno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: personal identity ; classic theories of a person ; classical philosophy ; communication model of personal identity ; personal authenticity ; rationality
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


36/90
Nr opisu: 0000104517
Tytuł oryginału: "Zaludniona samotno¶ć".
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Clovek a osamelost. Eds. Jan Slosiar, Miroslav Dusko, Marian Palencar. Filozoficka fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskiej Bystrici. Katedra filozofie. Banska Bystrica : Belianum. Vydav. Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2015, s. 60-75, bibliogr. 33 poz.
ISBN: 978-80-557-0896-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: samotno¶ć ; indywidualizacja społeczna ; interakcja społeczna ; technologie komunikacyjne ; zaludniona samotno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: solitude ; social individualization ; social interaction ; communication technologies ; populated solitude
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


37/90
Nr opisu: 0000101799
Tytuł oryginału: Aksjologiczne dylematy inteligentnego rozwoju
Tytuł w wersji angielskiej: Axiological dilemmas of intelligent development
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 85, s. 395-406, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: aksjologia ; warto¶ci ; inteligentny rozwój ; dylemat aksjologiczny ; nierzetelno¶ć naukowa
Słowa kluczowe angielskie: axiology ; values ; intelligent development ; axiological dillemmas ; scientific misconduct
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


38/90
Nr opisu: 0000101881
Tytuł oryginału: Aksjologiczne dylematy Inteligentnego Rozwoju.
Tytuł w wersji angielskiej: Axiological dilemmas of Intelligent Development
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 wrze¶nia 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 90
ISBN: 978-83-61975-14-4
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Technische Universitat Dresden. Internationales Hochschulinstitut Zittau. Fachbereich Sozialwissenschaften, Katedra etiky a aplikovanej etiky. Filozoficka Fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Uwagi: Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.
Słowa kluczowe polskie: aksjologia ; warto¶ci ; inteligentny rozwój ; nierzetelno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: axiology ; values ; intelligent development ; dishonesty
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


39/90
Nr opisu: 0000104519
Tytuł oryginału: Dialog w mediach - warunki formalne. Herbert P. Grice na nowo odkryty.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Dialog w mediach od fikcji do show. Red. Michał Drożdż. Tarnów : Wydaw. Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2015, s. 63-74, bibliogr. 24 poz.
ISBN: 978-83-7793-286-5
Seria: (Etyka mediów ; nr 10)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: dialog ; media ; implikatury konwersacyjne ; interakcja zapo¶redniczona ; formalne warunki udanego dialogu
Słowa kluczowe angielskie: dialogue ; media ; conversational implicature ; mediated interaction ; formal conditions of successful dialogue
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


40/90
Nr opisu: 0000104527
Tytuł oryginału: Hiperczytanie jako struktura poznawcza
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Lingua ac Communitas 2015 vol. 25, s. 63-78, bibliogr. 44 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1230-3143
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


41/90
Nr opisu: 0000106300
Tytuł oryginału: Hipertekst - technologia umysłu
Tytuł w wersji angielskiej: Hypertext - technology of mind
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Zesz. Prasozn. 2015 T. 58 nr 3, s. 639-649, bibliogr.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Mediatyzacja kultury i życia społecznego. Red. Małgorzata Lisowska-Magdziarz
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 0555-0025
e-ISSN: 2299-6362
DOI:
Słowa kluczowe polskie: multimedialno¶ć ; dekontekstualizacja ; dekontekstualizacja ; masowa komunikacja zindywidualizowana
Słowa kluczowe angielskie: hypertext ; multimediality ; decontextualization ; mass/individualized communication
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


42/90
Nr opisu: 0000101831
Tytuł oryginału: Humanistyka jako napęd technologii.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Humanistyka. Księga pami±tkowa po¶więcona pamięci Profesora Jacka R±ba. Red. Aleksandra Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2015, s. 126-136, bibliogr. 24 poz.
ISBN: 978-83-62023-38-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,77
Słowa kluczowe polskie: nauki społeczne ; humanistyka ; uczelnia techniczna
Słowa kluczowe angielskie: social sciences ; humanistics ; technical university
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


43/90
Nr opisu: 0000095532
Tytuł oryginału: Konsekwencje interpersonalne cyfrowych technologii komunikacyjnych.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Przestrzenie komunikacji. Technika, język, kultura. Pod red. Ewy Borkowskiej, Agaty Pogorzelskiej-Kliks, Beaty Wojewody. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2015, s. 57-68, bibliogr. 18 poz.
ISBN: 978-83-7880-202-0
Seria: (Europejskie Mosty ; 2Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 544)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,81
Słowa kluczowe polskie: cyfrowe technologie komunikacyjne ; komunikacja interpersonalna ; media
Słowa kluczowe angielskie: information and communication technologies ; interpersonal communication ; media
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp BCP¦:


44/90
Nr opisu: 0000106304
Tytuł oryginału: Miasto jako dzieło sztuki Kształtowanie przestrzeni miejskiej w perspektywie ontologii komunikacji
Tytuł w wersji angielskiej: The city as the work of art The public space in the perspective of the ontology of communication
Autorzy: Bartłomiej Knosala, Grażyna Osika, Barbara Rożałowska.
¬ródło: -Transformacje 2015 nr 1/2, s. 320-334, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1230-0292
Słowa kluczowe polskie: Pallasmaa Juhani ; ontologia komunikacji ; street art ; społeczna partycypacja w zarz±dzaniu miastem
Słowa kluczowe angielskie: Pallasmaa Juhani ; communication ontology ; street art ; social participation in managing the city
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


45/90
Nr opisu: 0000102072
Tytuł oryginału: Praktyki tożsamo¶ciowe w erze cyfrowych mediów komunikacyjnych.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: X Polski Zjazd Filozoficzny, 15-19 wrze¶nia 2015, Poznań, UAM. Księga streszczeń. Pod red. Lidii Godek, Macieja Musiała, Marka Woszczka. Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015, s. 492-493
ISBN: 978-83-7092-162-0
Organizator: Instytut Filozofii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Filozoficzne
Słowa kluczowe polskie: cyfrowe technologie komunikacyjne ; komunikacja społeczna ; media ; tożsamo¶ć osobowa
Słowa kluczowe angielskie: information and communication technologies ; social communication ; media ; personal identity
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


46/90
Nr opisu: 0000104524
Tytuł oryginału: Rzeczywisto¶ć zobrazowana. Co nam robi± obrazy.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Współczesne media. Medialny obraz ¶wiata. T. 1, Zagadnienia teoretyczne. Pod red. Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2015, 267-282, bibliogr. 31 poz.
ISBN: 978-83-7784-599-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
Słowa kluczowe polskie: obraz medialny ; socjologia wizualna ; rzeczywisto¶ć zobrazowana
Słowa kluczowe angielskie: media image ; visual sociology ; illustrated reality
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


47/90
Nr opisu: 0000104635
Tytuł oryginału: ¦wiat wizualno¶ci spotęgowanej. Analiza epistemologicznych konsekwencji zwrotu piktorialnego.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Obrazy i poznanie. Red. Maciej T. Kocuba. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2015, s. 47-57
ISBN: 978-83-7784-731-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: wizualno¶ć spotęgowana ; zwrot piktorialny ; obraz cyfrowy
Słowa kluczowe angielskie: intensified visuality ; pictorial turn ; digital image
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


48/90
Nr opisu: 0000098707
Tytuł oryginału: "Milczenie interpersonalne" jako warunek kształtowania holistycznych tożsamo¶ci osobowych.
Tytuł w wersji angielskiej: "Interpersonal silence" as a condition for the creation the holistic self identity
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Milczenie. Antropologia - hermeneutyka. Pod red. Adama Regiewicza i Artura Żywiołka. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Częstochowa : Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2014, s. 449-458
ISBN: 978-83-7455-400-8
Seria: (Od-głosy Kultury ; t. 1 2354-0230)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,75
Słowa kluczowe polskie: milczenie ; milczenie interpersonalne ; tożsamo¶ć osobowa ; nasycenie społeczne ; tożsamo¶ć nasycona
Słowa kluczowe angielskie: silence ; interpersonal silence ; personal identity ; social saturation
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


49/90
Nr opisu: 0000095815
Tytuł oryginału: Naruszane między wierszami. Prawo do prywatno¶ci w sieci.
Tytuł w wersji angielskiej: Violated between the words The right to privacy on the web
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolno¶ci człowieka. Prawne, filozoficzno-etyczne i społeczno-kulturowe perspektywy. Praca zbiorowa. 6. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznech. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, 2014, s. 135-144, bibliogr.
ISBN: 978-83-61975-85-4
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,63
Słowa kluczowe polskie: wolno¶ć w Internecie ; identyfikowalno¶ć ; polityka prywatno¶ci ; kompetencje komunikacyjne
Słowa kluczowe angielskie: freedom on the Internet ; requirements traceability ; privacy policy ; communicative competence
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


50/90
Nr opisu: 0000093397
Tytuł oryginału: Podnoszenie kreatywno¶ci pracowników - konteksty społeczne
Tytuł w wersji angielskiej: Increasing creativity of employees - social aspects
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2014 z. 72, s. 155-164, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: innowacyjno¶ć ; kreatywno¶ć pracownicza ; relacje społeczne ; bezpieczeństwo uczestnictwa
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; employee creativity ; social relations ; participation safety
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


51/90
Nr opisu: 0000092097
Tytuł oryginału: Tożsamo¶ć - jedno pojęcie, wiele desygnatów.
Tytuł w wersji angielskiej: Identity - one idea, many designates
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Tożsamo¶ć Europejczyków. Pod red. Ewy Borkowskiej, Beaty Wojewody. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2014, s. 13-25, bibliogr. 25 poz.
ISBN: 978-83-7880-220-4
Seria: (Europejskie Mosty ; 1Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 527)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,88
Słowa kluczowe polskie: tożsamo¶ć osobowa ; kultura ; psychologia ; socjologia
Słowa kluczowe angielskie: personal identity ; culture ; psychology ; sociology
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Dostęp BCP¦:


52/90
Nr opisu: 0000098701
Tytuł oryginału: Zaczarowanie na nowo?.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Media a ponowne zaczarowanie ¶wiata. [Dokument elektroniczny]. Red. Bartłomiej Knosala, Magdalena Kruk. Szczecin : Wydaw. My Book, 2014, E-book s. 29-44
ISBN: 978-83-7564-457-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,95
Słowa kluczowe polskie: wiedza narracyjna ; wiedza naukowa ; komunikacja ; oralno¶ć ; pi¶mienno¶ć ; hipermedia
Słowa kluczowe angielskie: narrative knowledge ; scientific knowledge ; communication ; orality ; literacy ; hypermedia
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


53/90
Nr opisu: 0000089777
Tytuł oryginału: Analiza dysfunkcji interpersonalnych zwi±zanych z nowymi technologiami komunikacyjnymi.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Profilaktyka w przestrzeni publicznej. T. 1. Pod red. Izabeli Bieńkowskiej, Ilony Fajfer-Kruczek, Małgorzaty Kitlińskiej-Król, Iwony Olszówki. Kraków : Wydaw. Scriptum, 2013, s. 143-154, bibliogr. 15 poz.
ISBN: 978-83-64028-12-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,67
Słowa kluczowe polskie: dysfunkcja ; interakcja społeczna ; cyfrowe technologie komunikacyjne ; kompetencje interpersonalne ; kompetencje intrapersonalne
Słowa kluczowe angielskie: dysfunction ; social interaction ; information and communication technologies ; interpersonal competence ; intrapersonal competence
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


54/90
Nr opisu: 0000098704
Tytuł oryginału: Hipertekst jako efekt konwergencji mediów.
Tytuł w wersji angielskiej: Hypertext as result of media convergence
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Problemy konwergencji mediów. T. 1. Red. Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2013, s. 177-186, bibliogr. 23 poz.
ISBN: 978-83-61991-35-9
Seria: (Media and Public Relations ; )
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,84
Słowa kluczowe polskie: konwergencja ; hipertekst ; interaktywno¶ć ; multimedialno¶ć ; dekontekstualizacja
Słowa kluczowe angielskie: convergence ; hypertext ; interactivity ; multimediality ; decontextualization
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


55/90
Nr opisu: 0000089104
Tytuł oryginału: Zaufanie - kapitał negocjacyjny
Tytuł w wersji angielskiej: Trust - negotiation capital
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2013 z. 65, s. 293-305, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: zaufanie ; negocjacje ; społeczeństwo
Słowa kluczowe angielskie: trust ; negotiations ; society
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


56/90
Nr opisu: 0000074465
Tytuł oryginału: Akty komunikacji jako formalne warunki dialogu.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice - Katowice - Wisła, 17-21 wrze¶nia 2012. Księga streszczeń. Pod red. Aleksandry Kuzior, Andrzeja Kiepasa, Jacka R±ba. Gliwice : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2012, s. 326-327
Organizator: Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Katedra Stosowanych Nauk Społecznych [i in.]
Słowa kluczowe polskie: dialog ; komunikacja ; spotkanie
Słowa kluczowe angielskie: dialogue ; communication ; meeting
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


57/90
Nr opisu: 0000086791
Tytuł oryginału: Deinfluentyzacja jako warunek innowacyjnych organizacji - aspekty kulturowe
Tytuł w wersji angielskiej: Deinfluentization as a condition of the innovative organization - cultural aspects
Autorzy: Agata* Hilarowicz, Grażyna Osika.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2012 z. 63a, s. 149-165, bibliogr. 24 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: organizacja innowacyjna ; deinfluentyzacja ; zespół pracowniczy
Słowa kluczowe angielskie: innovative organization ; deinfluentization ; working team
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Dostęp on-line:


58/90
Nr opisu: 0000075458
Tytuł oryginału: Etyczne aspekty wpływu społecznego.
Tytuł w wersji angielskiej: Ethical aspects of the social influence
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku. T. 1. Red. L. Karczewski, H. Kretek. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2012, s. 393-407, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe polskie: etyka biznesu ; etyka zawodowa ; wpływ społeczny ; zasoby ludzkie ; organizacja
Słowa kluczowe angielskie: business ethics ; professional ethics ; social influence ; human resources ; organization
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


59/90
Nr opisu: 0000071128
Tytuł oryginału: Procesy i akty komunikacyjne. Koncepcje klasyczne i współczesne.
Autorzy: Grażyna Osika.
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2011
Opis fizyczny: , 214 s., bibliogr.
Słowa kluczowe polskie: semiotyka ; komunikacja interpersonalna ; akt mowy ; komunikacja niewerbalna
Słowa kluczowe angielskie: semiotics ; interpersonal communication ; speech act ; non-verbal communication
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


60/90
Nr opisu: 0000078957
Tytuł oryginału: Technologie medialne - czynnik ujednolicaj±cy czy różnicuj±cy projekty toższamo¶ciowe jednostek
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Via Commun. 2012 nr 1, s. 85-112
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


61/90
Nr opisu: 0000074462
Tytuł oryginału: Tożsamo¶ć osobowa jako kategoria filozoficzna.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice - Katowice - Wisła, 17-21 wrze¶nia 2012. Księga streszczeń. Pod red. Aleksandry Kuzior, Andrzeja Kiepasa, Jacka R±ba. Gliwice : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2012, s. 313-314
Organizator: Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Katedra Stosowanych Nauk Społecznych [i in.]
Słowa kluczowe polskie: tożsamo¶ć osobowa ; epistemologia ; filozofia
Słowa kluczowe angielskie: personal identity ; epistemology ; philosophy
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


62/90
Nr opisu: 0000078937
Tytuł oryginału: Uwarunkowania ¶rodowiskowe kreatywno¶ci pracowników.
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of environmental conditions on employee creativity
Autorzy: Agata* Hilarowicz, Grażyna Osika.
¬ródło: W: Ekonomia kreatywno¶ci. Jako¶ć kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego. Red. A. Lipska, S. Wawszczak. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, s. 136-145
Seria: (Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; Studia Ekonomiczne ; 114 2083-8611)
Punktacja MNiSW: 7.000
Słowa kluczowe polskie: kreatywno¶ć ; zarz±dzanie ; innowacja
Słowa kluczowe angielskie: creativity ; management ; innovativeness
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


63/90
Nr opisu: 0000068146
Tytuł oryginału: Bunt i reforma. Pod red. Grażyny Osiki.
Adres wydawniczy: Kraków : Homini, 2011
Słowa kluczowe polskie: filozofia ; bunt ; reforma ; reforma kultury ; reforma języka ; relatywizm ; konformizm ; wolno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: philosophy ; rebellion ; reform ; cultural reform ; language reform ; relativism ; conformity ; freedom
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


64/90
Nr opisu: 0000068184
Tytuł oryginału: Bunt jako czynnik równowagi społecznej.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Bunt i reforma. Pod red. Grażyny Osiki. Kraków : Homini, 2011, s. 227-237
Słowa kluczowe polskie: bunt ; równowaga społeczna ; dewiacja
Słowa kluczowe angielskie: rebellion ; social balance ; deviation
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz. 01 133638


65/90
Nr opisu: 0000069754
Tytuł oryginału: Procesy innowacyjne w organizacji a koncepcja systemów informacyjnych Karla Weicka
Tytuł w wersji angielskiej: The innovation processes in organization and Karl Weick's information system theory
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2011 nr 1, s. 121-134, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: kapitalizm kognitywny ; organizacja ucz±ca się ; Weick Karl ; innowacyjno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: cognitive capitalism ; learning organization ; Weick Karl ; innovation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Dostęp on-line:


66/90
Nr opisu: 0000072846
Tytuł oryginału: Analiza procesu zarz±dzania w warunkach uelastycznienia rynku pracy - różnice kulturowe.
Autorzy: Agata* Hilarowicz, Grażyna Osika.
¬ródło: W: Studia z zarz±dzania międzykulturowego. Zarz±dzanie miedzykulturowe w teorii i praktyce. Red.: Ł. Sułkowski. ŁódĽ : Wydaw. Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczo¶ci i Zarz±dzania, 2010, s. 101-115, bibliogr. 23 poz.
Seria: (Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczo¶ci i Zarz±dzania w Łodzi t. 11, z. 3 1733-2486)
Słowa kluczowe polskie: elastyczno¶ć ; rynek pracy ; dystans władzy ; unikanie niepewno¶ci
Słowa kluczowe angielskie: flexibility ; labour market ; power distance ; uncertainty avoidance
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


67/90
Nr opisu: 0000073346
Tytuł oryginału: Cultural conditioning of behaviour during crisis situations.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Social'ni technologii. Aktual'ni problemi teorii ta praktiki. Kiivs'kij Nacional'nij Universitet im. Tarasa Ševčenka, Nacional'nij Pedagogičnij Universitet im. M. Dragomanova, Odes'kij Nacional'nij Universitet im. I. I. Mečnikova Klasičnij Privatnij Universitet. Zaporižžâ : Vidav. Klasičnogo Privatnogo Universitetu, 2010, s. 111-118, bibliogr. 14 poz.
Seria: (Zbirnik Naukovih Prac' ; Klasičnij Privatnij Unìversitet vip. 45)
Słowa kluczowe polskie: kryzys ekonomiczny ; uwarunkowania kulturowe ; unikanie niepewno¶ci
Słowa kluczowe angielskie: economic crisis ; cultural conditioning ; uncertainty avoidance
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


68/90
Nr opisu: 0000069960
Tytuł oryginału: Wielokulturowo¶ć jako antyglobalistyczna strategia tożsamo¶ciowa.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Studia nad wielokulturowo¶ci±. Pod red. D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowskiej. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010, s. 157-174
Seria: (Sociates - Księgarnia Akademicka ; nr 22)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


69/90
Nr opisu: 0000073009
Tytuł oryginału: Analiza procesu uelastyczniania działań personalnych pod k±tem kulturowych uwarunkowań zwi±zanych z organizacj± czasu.
Autorzy: Agata* Hilarowicz, Grażyna Osika.
¬ródło: W: Studia z zarz±dzania międzykulturowego. Cz. 2. Red. Ł. Sułkowski, K. Waniek. ŁódĽ : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczo¶ci i Zarz±dzania, 2009, s. 229-238, bibliogr. 19 poz.
Seria: (Studia i Monografie ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczo¶ci i Zarz±dzania w Łodzi nr 22)
Słowa kluczowe polskie: organizacja pracy ; czas pracy ; elastyczno¶ć ; kultura monochroniczna ; kultura polichroniczna
Słowa kluczowe angielskie: work organization ; work time ; flexibility ; monochronic culture ; polychronic culture
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K


70/90
Nr opisu: 0000058500
Tytuł oryginału: Analiza strategii przełamania pod k±tem wykorzystania narzędzi komunikowania.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień opiekuńczo-wychowawczych. [T. 1]. Red. Izabela Bieńkowska. Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczo¶ci, 2009, s. 113-124
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


71/90
Nr opisu: 0000073007
Tytuł oryginału: Analiza tożsamo¶ci współczesnego człowieka jako "produktu" społeczeństwa spektaklu.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Media ¶wiatem człowieka. Pod red. M. Drożdża, I. Fiuta. Kraków : Wydaw. JEDNO¦Ć, 2009, s. 99-111, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe polskie: społeczeństwo spektaklu ; tożsamo¶ć ; człowiek ; determinizm techniczny
Słowa kluczowe angielskie: society of the spectacle ; identity ; human being ; technical determinism
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


72/90
Nr opisu: 0000072851
Tytuł oryginału: Niepewno¶ć i ryzyko zwi±zane z polityk± elastycznego zatrudnienia.
Autorzy: Agata* Hilarowicz, Grażyna Osika.
¬ródło: W: Koszty jako¶ci zarz±dzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne. Praca zbiorowa. Pod red. A. Lipki, S. Waszczaka. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 55-62
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; )
Słowa kluczowe polskie: elastyczno¶ć zatrudnienia ; ryzyko ; niepewno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: employment flexibility ; risk ; uncertainty
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


73/90
Nr opisu: 0000072855
Tytuł oryginału: Podniesienie jako¶ci relacji interpersonalnych w przedsiębiorstwie - koncepcja komunikowania S. Deetza.
Autorzy: Agata* Hilarowicz, Grażyna Osika.
¬ródło: W: Koszty jako¶ci zarz±dzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne. Praca zbiorowa. Pod red. A. Lipki, S. Waszczaka. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 193-200
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; )
Słowa kluczowe polskie: komunikacja interpersonalna ; Deetz Stanley ; kapitał społeczny ; organizacja przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: interpersonal communication ; Deetz Stanley ; social capital ; business organization
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


74/90
Nr opisu: 0000058503
Tytuł oryginału: Rola intelektualistów w społeczeństwie skonsumowanych.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Inteligent i obywatel. Pod red. Piotra Weryńskiego, Karoliny R±b, Aldony Musiał. Kraków : Wydaw. Homini, 2009, s. 157-169
Słowa kluczowe polskie: społeczeństwo obywatelskie ; konsumeryzm ; infantylizm
Słowa kluczowe angielskie: civil society ; consumerism ; infantilism
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


75/90
Nr opisu: 0000039916
Tytuł oryginału: Fenomen autostrady a efekt przyspieszenia.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Fenomenologia autostrady. Aspekt filozoficzny. Red.: Jarosław A. Mikołajec, Iwona Sobieraj. Zabrze : Oficyna Wydaw. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2008, s. 69-78
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


76/90
Nr opisu: 0000041246
Tytuł oryginału: Graffiti - znaki miasta
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2008 z. 43, s. 91-110, bibliogr. 18 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: graffiti ; przestrzeń miejska ; historia graffiti ; kontekst miejsca
Słowa kluczowe angielskie: graffiti ; urban space ; history of graffiti ; place context
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


77/90
Nr opisu: 0000041247
Tytuł oryginału: Komunikacja niewerbalna
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2008 z. 43, s. 111-128, bibliogr. 17 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: komunikacja interpersonalna ; komunikacja niewerbalna
Słowa kluczowe angielskie: interpersonal communication ; non-verbal communication
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


78/90
Nr opisu: 0000039905
Tytuł oryginału: Kondycja człowieka po do¶wiadczeniu zła radykalnego Holokaustu.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Holokaust a teodycea. Pod red. Jerzego Diatłowickiego, Karoliny R±b, Iwony Sobieraj. Kraków : Wydaw. Homini, 2008, s. 81-94
Uwagi: Zawiera referaty z konferencji "Holokaust a teodycea", Szczyrk, 28-30 wrze¶nia 2007 r.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


79/90
Nr opisu: 0000072848
Tytuł oryginału: The communicative acts as action
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Lingua ac Communitas 2008 no. 18, s. 35-44, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1230-3143
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


80/90
Nr opisu: 0000040418
Tytuł oryginału: Analiza praktycznych sposobów realizacji strategii personalizacji w zarz±dzaniu wiedz± jako czynników buduj±cych warto¶ć kapitału ludzkiego.
Autorzy: Agata* Hilarowicz, Grażyna Osika.
¬ródło: W: Zarz±dzanie warto¶ci± kapitału ludzkiego w organizacji. Praca zbiorowa. Pod red. A. Lipki i S. Waszczaka. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 333-340
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


81/90
Nr opisu: 0000073006
Tytuł oryginału: Etyka negocjacji
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Zesz. Nauk. Górno¶l. Wyż. Szkoła Handl. 2007 z. 35, s. 197-207, bibliogr. 14 poz.
p-ISSN: 1428-9520
Słowa kluczowe polskie: etyka ; negocjacje ; zachowania nieetyczne
Słowa kluczowe angielskie: ethics ; negotiation ; unethical behaviour
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


82/90
Nr opisu: 0000028770
Tytuł oryginału: Społeczeństwo wiedzy czy społeczeństwo informacji?.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: ¦wiadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 125-135
Słowa kluczowe polskie: społeczeństwo wiedzy ; społeczeństwo informacyjne
Słowa kluczowe angielskie: knowledge society ; information society
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


83/90
Nr opisu: 0000028748
Tytuł oryginału: Jak możliwa jest teoria negocjacji?.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 164-175
Słowa kluczowe polskie: negocjacje ; filozofia organizacji
Słowa kluczowe angielskie: negotiation ; organization philosophy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


84/90
Nr opisu: 0000073003
Tytuł oryginału: Kłamstwo w negocjacjach
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Zesz. Nauk. Górno¶l. Wyż. Szkoła Handl. 2006 z. 28, s. 271-282, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1428-9520
Słowa kluczowe polskie: etyka ; negocjacje ; kłamstwo
Słowa kluczowe angielskie: ethics ; negotiation ; lie
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


85/90
Nr opisu: 0000073446
Tytuł oryginału: Komunikacja.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Uwarunkowania organizacyjne i psychologiczne intermentoringu dla utrzymania osób 50+ na rynku pracy. Raport z badań. Oprac. zespół socjologów z Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej pod kierunkiem Jana Misztala i Jana Roga oraz zespół psychologów Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków koordynowany przez Bożenę Boruta-Gojny. Żory : OLDPRINT, 2006, s. 49-55
Słowa kluczowe polskie: komunikacja interpersonalna ; pracownik ; menedżer
Słowa kluczowe angielskie: interpersonal communication ; employee ; manager
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


86/90
Nr opisu: 0000015733
Tytuł oryginału: Jedna, czy dwie kultury?.
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek R±b. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 95-106
Słowa kluczowe polskie: socjologia ; determinizm techniczny ; technopol ; kultura
Słowa kluczowe angielskie: sociology ; technical determinism ; technopol ; culture
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 113542


87/90
Nr opisu: 0000019276
Tytuł oryginału: Perswazja - charakterystyka procesu
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2005 z. 33, s. 15-31, bibliogr. 15 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568


88/90
Nr opisu: 0000073041
Tytuł oryginału: Teoria działania komunikacyjnego J. Habermasa
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Zarz. Wiedz± 2001 nr 1, s. 122-143, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe polskie: działalno¶ć społeczna ; działanie komunikacyjne ; teoria komunikacji ; dyskurs
Słowa kluczowe angielskie: social activity ; communicational action ; communication theory ; discourse
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


89/90
Nr opisu: 0000003349
Tytuł oryginału: Teorie aktów mowy
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2001 z. 6, s. 95-113
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


90/90
Nr opisu: 0000002987
Tytuł oryginału: Negocjacje - chraktystyka problemu
Autorzy: Grażyna Osika.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2000 z. 1, s. 55-63, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie