Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MICHALAK ANETA
Liczba odnalezionych rekordów: 142Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/142
Nr opisu: 0000135264
Tytuł oryginału: Cost of capital and risk in management and quality science
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 142, s. 233-242, bibliogr. 32 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: koszt kapitału ; ryzyko ; nauka o zarz±dzaniu i jako¶ci
Słowa kluczowe angielskie: capital costs ; risk ; management and quality science
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/142
Nr opisu: 0000134957
Tytuł oryginału: Energy poverty in the context of smog as exemplified by Poland.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: International Conference on Geolinks, Plovdiv, Bulgaria, 23-25 March 2020. Conference proceedings. Book 2. Vol. 2, Ecology and environmental studies. Environmental economics. Green buildings technology and materials. Green design and sustainable architecture. Slovak Academy of Siences, Czech Academy of Sciences, National Academy of Sciences of Ukraine, Bulgarian Academy of Sciences, Polish Academy of Sciences, Academy of Sciences of Hungary, Serbian Academy of Sciences, Turkish Academy of Sciences, Academy of Sciences of Moldovia, Islamic Worls Academy of Sciences, Latvia Academy of Sciences. Sofia : Saima Consult Ltd., 2020, s. 167-175, bibliogr. 15 poz.
ISBN: 978-619-7495-09-6
Seria: (Geolinks Conference Proceedings ; 2603-5472)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: ubóstwo energetyczne ; smog ; emisja niskopoziomowa
Słowa kluczowe angielskie: energy poverty ; smog ; low-stack emission
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/142
Nr opisu: 0000138713
Tytuł oryginału: Financial liquidity strategies of mining enterprises in Poland and in the world.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain. Ed. Khalid S. Soliman. [B.m.] : International Business Information Management Association, 2020, s. 10073-10082, bibliogr. 19 poz.
ISBN: 978-0-9998551-5-7
Punktacja MNiSW: 70.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: płynno¶ć finansowa ; przedsiębiorstwo górnicze ; kapitał obrotowy
Słowa kluczowe angielskie: financial liquidity ; mining enterprise ; working capital
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/142
Nr opisu: 0000135636
Tytuł oryginału: Methodology of parametrization of systematic risk in enterprises not listed on the capital market
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 144, s. 339-348, bibliogr. 32 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: ryzyko systematyczne ; ryzyko rynkowe ; współczynnik beta
Słowa kluczowe angielskie: systematic risk ; market risk ; beta factor
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


5/142
Nr opisu: 0000136090
Tytuł oryginału: Strategiczne i operacyjne zarz±dzanie przedsiębiorstwem górniczym w kontek¶cie teoretycznych i praktycznych uwarunkowań ekonomiczno-finansowych.
Autorzy: Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020
Opis fizyczny: , 135 s., bibliogr.
ISBN: 978-83-8102-390-0
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 6
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; uwarunkowania ekonomiczne ; spółka górnicza ; finanse przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: business management ; economic conditions ; mining company ; company finance
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


6/142
Nr opisu: 0000129893
Tytuł oryginału: Economic aspects of reducing low-stack emission in Poland
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska.
¬ródło: -System Safety: Human - Technical Facility - Environment 2019 vol. 1 iss. 1, s. 343-351, bibliogr.
Punktacja MNiSW: 5.000
e-ISSN: 2657-5450
DOI:
Słowa kluczowe polskie: emisja niskopoziomowa ; zanieczyszczenie powietrza ; koszty redukcji emisji niskopoziomowej
Słowa kluczowe angielskie: low-stack emission ; air pollution ; costs of reducing low-stack emission
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


7/142
Nr opisu: 0000135096
Tytuł oryginału: Innovativeness as a system of mutually related resources and activities of the enterprise
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 140, s. 207-219, bibliogr. 35 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: innowacyjno¶ć ; proces innowacyjny ; koncentracja działań ; koncentracja zasobów
Słowa kluczowe angielskie: innovativeness ; innovative process ; activities concentration ; resources concentration
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


8/142
Nr opisu: 0000131846
Tytuł oryginału: Innowacyjno¶ć jako system wzajemnie powi±zanych zasobów i działań przedsiębiorstwa.
Tytuł w wersji angielskiej: Innovation as a system of interrelated resources and activities of the company
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - Technika - Społeczeństwo. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Wisła, 25-27 wrze¶nia 2019. Social development towards values. Ethics - Technology - Society. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, 2019, s. 105
ISBN: 978-83-945539-8-2
Słowa kluczowe polskie: innowacyjno¶ć ; zasoby przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; enterprise resources
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/142
Nr opisu: 0000133592
Tytuł oryginału: Zarz±dzanie kapitałem i wycena kosztu kapitału w przedsiębiorstwach górniczych.
Tytuł w wersji angielskiej: Capital management and valuation of the cost of capital in mining enterprises
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Zarz±dzanie w przedsiębiorstwie górniczym. Wybrane zagadnienia. Red. Marian Turek. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2019, s. 283-333, bibliogr. 93 poz.
ISBN: 978-83-7880-599-1
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 748)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 2,3
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo górnicze ; zarz±dzanie kapitałem ; koszt kapitału ; kalkulacja kosztów
Słowa kluczowe angielskie: mining company ; capital management ; capital costs ; cost calculation
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła:


10/142
Nr opisu: 0000126551
Tytuł oryginału: Aspekty zarz±dcze zwalczania niskiej emisji.
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: W: Niska emisja - węgiel tak, smog nie. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2018, s. 147-159, bibliogr. 2 poz.
ISBN: 978-83-65503-15-2
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: niska emisja ; zarz±dzanie nisk± emisj± ; zanieczyszczenie powietrza ; Ľródła zanieczyszczeń ; likwidacja niskiej emisji
Słowa kluczowe angielskie: low emission ; low emission management ; air pollution ; pollution sources ; low emission elimination
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 149701


11/142
Nr opisu: 0000126512
Tytuł oryginału: Assessment of changes in the effectiveness of capital utilization in a new formula of mining industry functioning
Tytuł w wersji polskiej: Ocena zmian efektywno¶ci wykorzystania kapitału w nowej formule funkcjonowania górnictwa
Autorzy: Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
¬ródło: -Inż. Miner. 2018 R. 19 nr 2, s. 87-93, bibliogr. 24 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1640-4920
DOI:
Słowa kluczowe polskie: efektywno¶ć kapitału ; górnictwo
Słowa kluczowe angielskie: effectiveness of capital ; mining industry
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


12/142
Nr opisu: 0000126665
Tytuł oryginału: Development limitations and perspectives of renewable energy sources in Poland
Autorzy: Aneta Michalak, Sebastian Dziugiewicz.
¬ródło: -Manage. Syst. Prod. Eng. 2018 vol. 26 iss. 4, s. 237-240, bibliogr. 19 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 2299-0461
e-ISSN: 2450-5781
DOI:
Słowa kluczowe polskie: odnawialne Ľródła energii ; ochrona ¶rodowiska ; przemysł energetyczny ; Polska
Słowa kluczowe angielskie: renewable energy sources ; environmental protection ; power industry ; Poland
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


13/142
Nr opisu: 0000127759
Tytuł oryginału: Dylematy wokół koncepcji kosztu kapitału na gruncie specjalno¶ci ekonomiki i organizacji górnictwa oraz nauk ekonomicznych
Tytuł w wersji angielskiej: Dilemmas concerning the concept of the cost of capital on the grounds of mining economics and organization as well as economy sciences
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 125, s. 131-141, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: kapitał ; koszt kapitału ; ekonomika górnictwa ; organizacja górnictwa
Słowa kluczowe angielskie: capital ; cost of capital ; mining economics ; mining organization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


14/142
Nr opisu: 0000126187
Tytuł oryginału: Expected return on capital in mining industry.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Contributions to mineralization. Ed. by Ali Al-Juboury. Rijeka : InTech, 2018, s. 187-213, bibliogr. 65 poz.
ISBN: 978-953-51-3748-1978-953-51-3749-8
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,7
DOI:
Słowa kluczowe polskie: koszt kapitału ; przemysł wydobywczy ; przedsiębiorstwo górnicze ; czynniki ryzyka ; zwrot kapitału
Słowa kluczowe angielskie: cost of capital ; mining industry ; mining enterprise ; risk factors ; return of capital
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE
Dostęp on-line:


15/142
Nr opisu: 0000128649
Tytuł oryginału: Factors determining the effectiveness of young scientists' scientific research in the light of a survey.
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak, Iwona Zdonek.
¬ródło: W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018, 26 August - 01 September, 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 5, Science & society. Iss. 3.4, Education and educational research. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 341-348, bibliogr. 7 poz.
ISBN: 978-619-7408-56-0
Seria: (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: efektywno¶ć badań naukowych ; młody naukowiec
Słowa kluczowe angielskie: effectiveness of scientific research ; young scientist
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/142
Nr opisu: 0000127880
Tytuł oryginału: Fight against low-stack emission in the light of European Union and Polish legal conditions.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 5.4, Education and accreditation in geosciences. Environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 423-430, bibliogr. 15 poz.
ISBN: 978-619-7408-49-2
Seria: (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Scopus
DOI:
Słowa kluczowe polskie: programy ochrony powietrza ; emisja niskopoziomowa
Słowa kluczowe angielskie: air protection programs ; low-stack emission
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/142
Nr opisu: 0000127760
Tytuł oryginału: Kierunki i rezultaty badań w zakresie zarz±dzania kosztami produkcji górniczej w Instytucie Ekonomii i Informatyki na Wydziale Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej
Tytuł w wersji angielskiej: Directions of research and research results on cost management in mining production in Institute of Economy and Informatics in the Faculty of Organization and Management of Silesian University of Technology
Autorzy: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 125, s. 143-156, bibliogr. 30 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: ekonomika górnictwa ; zarz±dzanie kosztami ; kontroling produkcji górniczej ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce
Słowa kluczowe angielskie: mining economics ; cost management ; mining production controlling ; hard coal mining in Poland
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


18/142
Nr opisu: 0000125739
Tytuł oryginału: Metodyczne i organizacyjne podstawy prac promocyjnych.
Autorzy: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2018
Opis fizyczny: , 183 s., bibliogr. 98 poz.
ISBN: 978-83-7880-533-5
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 15
Słowa kluczowe polskie: praca promocyjna ; seminarium dyplomowe ; badania naukowe ; metody badawcze ; obrona pracy dyplomowej
Słowa kluczowe angielskie: promotional work ; thesis ; scientific research ; research methods ; thesis defense
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/142
Nr opisu: 0000125820
Tytuł oryginału: The desirable directions of reducing air pollution induced by low-stack emission in the light of a survey.
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 5.2, Ecology and environmental protection. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 929-935, bibliogr. 6 poz.
ISBN: 978-639-7408-47-8
Seria: (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Scopus
DOI:
Słowa kluczowe polskie: emisja niskopoziomowa ; redukcja zanieczyszczenia powietrza
Słowa kluczowe angielskie: low-stack emission ; air pollution reduction
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/142
Nr opisu: 0000122520
Tytuł oryginału: The problem of managers' remuneration in state-owned enterprises in the context of corporate governance
Tytuł w wersji polskiej: Problem wynagradzania menedżerów spółek z udziałem Skarbu Państwa w kontek¶cie corporate governance (nadzoru korporacyjnego)
Autorzy: P. B±k, Aneta Michalak.
¬ródło: -Gosp. Sur. Miner. 2018 t. 34 z. 1, s. 155-174, bibliogr. 32 poz.
Impact Factor: 0.425
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 0860-0953
e-ISSN: 2299-2324
DOI:
Słowa kluczowe polskie: nadzór korporacyjny ; wynagrodzenie kadry menedżerskiej ; system motywacji
Słowa kluczowe angielskie: corporate governance ; managers remuneration ; motivation system
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4338
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


21/142
Nr opisu: 0000125688
Tytuł oryginału: Theoretical and practical aspects of material requirements planning in a mining enterprise.
Autorzy: P. B±k, Aneta Michalak.
¬ródło: W: MAPE 2018. XV International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 05-08 September 2018, Zawiercie, Poland. Conference proceedings. Vol. 1, iss. 1. [B.m.] : Wydaw. PANOVA, 2018, s. 627-633, bibliogr. 16 poz.
ISBN: 978-83-65265-25-8
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
DOI:
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


22/142
Nr opisu: 0000127764
Tytuł oryginału: Tożsamo¶ć ekonomiki i organizacji górnictwa we współczesnym systemie wiedzy
Tytuł w wersji angielskiej: The identity of mining economics and organization in the contemporary system of knowledge
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 125, s. 171-184, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: ekonomika górnictwa ; organizacja górnictwa ; zarz±dzanie ; inżynieria produkcji
Słowa kluczowe angielskie: mining economics ; mining organization ; management ; production engineering
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


23/142
Nr opisu: 0000127763
Tytuł oryginału: Trychotomiczne podej¶cie do zarz±dzania kosztami w zakresie ekonomiki górnictwa w Instytucie Ekonomii i Informatyki na Wydziale Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej
Tytuł w wersji angielskiej: Three-dimensional approach to cost management in the scope of mining economics at the Institute of Economy and Informatics at the Faculty of Organization and Management of Silesian University of Technology
Autorzy: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 125, s. 157-169, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: ekonomika górnictwa ; zarz±dzanie kosztami produkcji górniczej ; koszty w procesie inwestycji górniczych ; koszt kapitału w przedsiębiorstwie górniczym
Słowa kluczowe angielskie: mining economics ; mining production cost management ; costs in the process of mining investments ; capital cost in mining enterprise
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


24/142
Nr opisu: 0000126549
Tytuł oryginału: Wprowadzenie - stan badań nad zjawiskiem niskiej emisji.
Autorzy: M. Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: W: Niska emisja - węgiel tak, smog nie. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2018, s. 17-29
ISBN: 978-83-65503-15-2
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: niska emisja ; zanieczyszczenie powietrza ; pył zawieszony ; województwo ¶l±skie
Słowa kluczowe angielskie: low emission ; air pollution ; suspended dust ; Silesian Voivodeship
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 149701


25/142
Nr opisu: 0000127847
Tytuł czasopisma: Zeszyty Naukowe Politechniki ¦l±skiej. Organizacja i Zarz±dzanie. Z. 125, Rola i miejsce specjalno¶ci ekonomika i organizacja górnictwa w nauce i praktyce górniczej. Red. Aneta Michalak.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2018
p-ISSN: 1641-3466
Typ publikacji: RCZ
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Dostęp on-line:


26/142
Nr opisu: 0000120401
Tytuł oryginału: Assessment of development prospects for the industrial heritage protection institutions in Poland on the example of the Górny ¦l±sk Region
Tytuł w wersji polskiej: Ocena perspektyw rozwojowych instytucji ochrony dziedzictwa przemysłowego w Polsce na przykładzie regionu górno¶l±skiego
Autorzy: Małgorzata Mańka-Szulik, Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: -Ann. UMCS, H 2017 vol. 51 no. 3, s. 95-105, bibliogr. 13 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 0459-9586
e-ISSN: 2449-8513
Słowa kluczowe polskie: rozwój instytucji ; analiza SWOT ; analiza PESTEL ; dziedzictwo przemysłowe
Słowa kluczowe angielskie: development of institutions ; SWOT analysis ; PESTEL analysis ; industrial heritage
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


27/142
Nr opisu: 0000128533
Tytuł oryginału: Czynniki rozwoju naukowego młodych naukowców w ¶wietle badań ankietowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Factors of scientific development of young scientists in the light of research
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak, Iwona Zdonek.
¬ródło: W: Rozważania różnorodne. Pod red. Aleksandry Kuzior. ¦l±skie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zabrze : ¦l±skie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2017, s. 67-82, bibliogr. 20 poz.
ISBN: 978-83-61975-74-8
Seria: (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 4 2451-456X)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
Słowa kluczowe polskie: rozwój naukowy ; badania doktorantów ; młody naukowiec
Słowa kluczowe angielskie: academic development ; doctoral students' research ; young scientist
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


28/142
Nr opisu: 0000122446
Tytuł oryginału: Modele biznesu w przedsiębiorstwie. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Ewa Grzywa.
Miejsce i rok obrony: Zabrze, 2017
Opis fizyczny: , 352 k., bibliogr. 251 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania.
Promotor: prof. dr hab. Mariusz* Bratnicki, dr hab. inż. Aneta Michalak
Słowa kluczowe polskie: model biznesu ; efektywno¶ć przedsiębiorstwa ; grupa kapitałowa ; IT
Słowa kluczowe angielskie: business model ; efficiency of enterprise ; capital group ; IT
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 5456+CD


29/142
Nr opisu: 0000120704
Tytuł oryginału: Specific risk in hard coal mining industry in Poland
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Forum Sci. Oecon. 2017 vol. 5 no. 1, s. 71-77, bibliogr.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2300-5947
e-ISSN: 2353-4435
DOI:
Słowa kluczowe polskie: górnictwo węgla kamiennego ; ryzyko specyficzne
Słowa kluczowe angielskie: hard coal mining ; specific risk
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-SA open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


30/142
Nr opisu: 0000116010
Tytuł oryginału: Uwarunkowania transferu zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie
Tytuł w wersji angielskiej: The conditions of knowledge transfer in a company
Autorzy: Aneta Michalak, Jarosław Zagórowski.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2017 z. 100, s. 291-301, bibligr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: transfer wiedzy ; zarz±dzanie wiedz± ; zasoby wiedzy
Słowa kluczowe angielskie: knowledge transfer ; knowledge management ; knowledge resources
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


31/142
Nr opisu: 0000120318
Tytuł oryginału: Wpływ struktury i kosztu kapitału na warto¶ć przedsiębiorstwa w ¶wietle teorii struktury kapitału.
Tytuł w wersji angielskiej: Influence of structure and cost of capital on the value of an enterprise in the capital structure theory
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Wokół podstawowych zagadnień współczesno¶ci. Pod red. Aleksandry Kuzior. ¦l±skie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zabrze : ¦l±skie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2017, s. 87-97, bibliogr. 25 poz.
ISBN: 978-83-61975-58-8
Seria: (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 2 2451-456X)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Słowa kluczowe polskie: struktura kapitału ; koszt kapitału ; warto¶ć przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe angielskie: capital structure ; cost of capital ; enterprise value
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


32/142
Nr opisu: 0000120700
Tytuł oryginału: Zmodyfikowana metoda Famy-Frencha w wycenie kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górniczych
Tytuł w wersji angielskiej: Modified Fama-French method in the valuation of the cost of equity of mining companies
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. Inst. Gosp. Sur. Miner. Energ. PAN 2017 nr 99, s. 5-15, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 2080-0819
Słowa kluczowe polskie: koszt kapitału własnego ; wycena ; metoda Famy-Frencha
Słowa kluczowe angielskie: Cost of equity ; valuation ; Fama-French method
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


33/142
Nr opisu: 0000112331
Tytuł oryginału: Inteligentna specjalizacja jako koncepcja wdrażania polityki inteligentnego rozwoju
Tytuł w wersji angielskiej: Intelligent specialization as a concept of implementing the intelligent development policy
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 96, s. 123-132, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: inteligentna specjalizacja ; inteligentny rozwój ; innowacyjno¶ć
Słowa kluczowe angielskie: intelligent specialization ; intelligent development ; innovativeness
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


34/142
Nr opisu: 0000106075
Tytuł oryginału: Metoda kompleksowego audytu kopalń węgla kamiennego w kontek¶cie oceny ich perspektyw rozwojowych
Tytuł w wersji angielskiej: The method of complex audit of hard coal mines in the context of assessment of their development perspectives
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 87, s. 415-428, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: górnictwo węgla kamiennego ; audyt ; rozwój
Słowa kluczowe angielskie: hard coal mining ; audit ; development
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


35/142
Nr opisu: 0000115874
Tytuł oryginału: Metodologiczne, organizacyjne i prawne aspekty przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz o nadanie tytułu profesora.
Tytuł w wersji angielskiej: Methodological, organizational and legal aspects Phd, habilitation programme and procedures for granting for professor
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
Adres wydawniczy: Gliwice : Politechnika ¦l±ska, 2016
Opis fizyczny: , 161 s., bibliogr. 62 poz.
ISBN: 978-83-7880-448-2
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 652)
Liczba arkuszy wydawniczych: 12
Słowa kluczowe polskie: praca naukowa ; badanie naukowe ; doktorat ; habilitacja ; metodologia ; aspekt prawny
Słowa kluczowe angielskie: scientific working ; scientific research ; doctorate ; qualifying as assistant professor ; methodology ; legal aspect
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


36/142
Nr opisu: 0000113448
Tytuł oryginału: Modele kosztu kapitału i ich implementacje w zarz±dzaniu przedsiębiorstwem górniczym.
Autorzy: Aneta Michalak.
Adres wydawniczy: Gliwice : Difin, 2016
Opis fizyczny: , 343 s.
ISBN: 978-8379308064
Liczba arkuszy wydawniczych: 16
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


37/142
Nr opisu: 0000114381
Tytuł oryginału: Parametryzacja ryzyka wewn±trzorganizacyjnego w przedsiębiorstwie przemysłu tradycyjnego
Tytuł w wersji angielskiej: Parameterization of interorganizational risk in an enterprise from a traditional industry
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 99, s. 659-670, bibliogr. 16 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: ryzyko specyficzne ; ryzyko wewn±trzorganizacyjne ; przedsiębiorstwo górnicze
Słowa kluczowe angielskie: specific risk ; interorganizational risk ; mining enterprise
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


38/142
Nr opisu: 0000112343
Tytuł oryginału: Ryzyko finansowe w polskim i ¶wiatowym górnictwie węgla kamiennego
Tytuł w wersji angielskiej: Financial risk in Polish and global hard coal mining industry
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 96, s. 331-341, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo górnicze ; ryzyko specyficzne ; ryzyko finansowe
Słowa kluczowe angielskie: mining enterprise ; specific risk ; financial risk
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


39/142
Nr opisu: 0000116201
Tytuł oryginału: Specific risk in hard coal mining industry in Poland.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: International Conference on Management: Trends of management in the contemporary society, Brno, June 9th - 10th 2016. Peer-reviewed conference proceedings. Ed. by Sylvie Formankova. Brno : Mendelova univerzita v Brne, 2016, s. 41-44, bibliogr. 15 poz.
ISBN: 978-80-7509-451-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,3
Bazy indeksuj±ce publikację: Web of Science
Słowa kluczowe polskie: ryzyko specyficzne ; górnictwo węgla kamiennego
Słowa kluczowe angielskie: specific risk ; hard coal mining
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


40/142
Nr opisu: 0000112001
Tytuł oryginału: The conditions of the cost of capital in the light of theory and practice of corporate management.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2016. Zbornik vedeckych prac. Stefan Majtan a kolektiv. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Fakulta Podnikoveho Manazmentu. Katedra Podnikovohospodarska. Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonom, 2016, s. 743-749, bibliogr. 27 poz.
ISBN: 978-80-225-4245-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,3
Słowa kluczowe polskie: koszt kapitału ; ryzyko systematyczne ; ryzyko szczegółowe
Słowa kluczowe angielskie: cost of capital ; systematic risk ; specific risk
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


41/142
Nr opisu: 0000120699
Tytuł oryginału: The cost of capital in the effectiveness assessment of financial management in a company
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Oecon. Copernicana 2016 vol. 7 nr 2, s. 317-329, bibliogr.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 2083-1277
e-ISSN: 2353-1827
DOI:
Słowa kluczowe polskie: kapitał ; koszt kapitału ; wycena warto¶ci
Słowa kluczowe angielskie: capital ; cost of capital ; value pricing
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY-ND
Dostęp on-line:


42/142
Nr opisu: 0000100659
Tytuł oryginału: Analiza porównawcza kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego w ujęciu międzynarodowym
Tytuł w wersji angielskiej: Comparative analysis of the cost of equity of hard coal mining enterprises - an international perspective
Autorzy: Aneta Michalak, Tomasz Nawrocki.
¬ródło: -Gosp. Sur. Miner. 2015 t. 31 z. 2, s. 49-72, bibliogr. 41 poz.
Impact Factor: 0.567
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 0860-0953
e-ISSN: 2299-2324
DOI:
Słowa kluczowe polskie: kapitał własny ; koszt kapitału ; górnictwo węgla kamiennego ; CAPM
Słowa kluczowe angielskie: equality ; cost of capital ; hard coal mining ; CAPM
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY-NC-ND
Dostęp on-line:


43/142
Nr opisu: 0000106268
Tytuł oryginału: Kapitałowe uwarunkowania zarz±dzania finansami przedsiębiorstwa górniczego na przykładzie polskich spółek węglowych
Tytuł w wersji angielskiej: Conditions connected with capital in terms of mining enterprose management on the basis of Polish coal enterprises
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2015 z. 86, s. 337-347, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: górnictwo ; kapitał ; dĽwignia finansowa
Słowa kluczowe angielskie: mining ; capital ; financial leverage
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


44/142
Nr opisu: 0000101074
Tytuł oryginału: Produktywno¶ć pracy a efektywno¶ć przedsiębiorstw górniczych
Tytuł w wersji angielskiej: Workforce productivity and the effectiveness of mining enterprises
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: -Ekon. Organ. Przeds. 2015 nr 6, s. 105-116, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0860-6846
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo górnicze ; produktywno¶ć pracy ; analiza porównawcza
Słowa kluczowe angielskie: mining enterprise ; workforce productivity ; comparative analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.411


45/142
Nr opisu: 0000120698
Tytuł oryginału: The conditions of appropriate measurement of the cost of capital.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: HASSACC 2015. Proceedings in Human and Social Sciences at the Common Conference. The 3rd Human and Social Sciences at the Common Conference, 5.- 9. October 2015, Slovak Republic. Eds.: Michal Mokrys, Stefan Badura. Zilina : EDIS - Publishing House of the University of Zilina, 2015, s. 61-64, bibliogr. 16 poz.
ISBN: 978-80-554-1124-8
Seria: (Conference on Human and Social Sciences ; 1339-522X)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
DOI:
Słowa kluczowe polskie: koszt kapitału ; WACC ; struktura kapitału
Słowa kluczowe angielskie: cost of capital ; WACC ; capital structure
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


46/142
Nr opisu: 0000101194
Tytuł oryginału: The cost of capital in the effectiveness assessment of financial management in a company.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Economics and finance. Proceedings of the 8th International Conference on Applied Economics Contemporart Issues in Economy under the title Market or Government? Toruń, 18-19.06.2015. Red. Adam P. Balcerzak. Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch in Toruń, 2015, s. 1171-1183, bibliogr. 34 poz.
ISBN: 978-83-937843-7-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Scopus; BazEkon
Słowa kluczowe polskie: kapitał ; koszt kapitału ; wycena warto¶ci
Słowa kluczowe angielskie: capital ; cost of capital ; value pricing
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


47/142
Nr opisu: 0000092045
Tytuł oryginału: Analiza systemu oceniania kadry zarz±dzaj±cej w spółkach z udziałem skarbu państwa na przyykładzie przedsiębiorstwa górniczego
Tytuł w wersji angielskiej: The analysis of the appraising system of the managers in the state-owned enterprises on the example mining enterprise
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2014 z. 70, s. 465-475, bibliogr. 7 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: spółka skarbu państwa ; menedżer ; przedsiębiorstwo górnicze
Słowa kluczowe angielskie: state treasury company ; manager ; mining enterprise
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


48/142
Nr opisu: 0000098183
Tytuł oryginału: Conceptualization of the cost of capital in the theory of economy and contemporary economic sciences.
Tytuł w wersji polskiej: Konceptualizacja kosztu kapitału w teorii ekonomii i współczesnych naukach ekonomicznych
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. SGEM 2014, Albena, Bulgaria, September 3-9, 2014. Conference proceedings. Vol. 2. Sofia : STEF92 Technology, 2014, s. 115-120
ISBN: 978-619-7105-26-1
Seria: (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Web of Science; Scopus
DOI:
Słowa kluczowe polskie: kapitał ; koszty kapitałowe ; teoria zysku
Słowa kluczowe angielskie: capital ; capital costs ; theory of interest
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


49/142
Nr opisu: 0000098149
Tytuł oryginału: Cost of equity on the Polish and global coal market - comparative analysis
Tytuł w wersji polskiej: Koszt kapitału na polskim i ¶wiatowym rynku węgla kamiennego - analiza porównawcza
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Bus. Econ. Horiz. 2014 vol. 10 iss. 1, s. 70-78, bibliogr. 18 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1804-1205
e-ISSN: 1804-5006
DOI:
Słowa kluczowe polskie: koszt kapitału własnego ; górnictwo ; CAPM
Słowa kluczowe angielskie: Cost of equity ; mining ; CAPM
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


50/142
Nr opisu: 0000109820
Tytuł oryginału: Klasyczne a innowacyjne metody szacowania kosztu kapitału własnego przedsiębiorstwa
Tytuł w wersji angielskiej: Traditional versus innovative methods of estimation of the cost of equity in a company
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Stud. Ekon. 2014 nr 186, s. 27-37, bibliogr. 29 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Innowacje, a wzrost gospodarczy. Czę¶ć 2. Red. Janina Harasim, Witold Gradoń
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2083-8611
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo ; kapitał przedsiębiorstwa ; kapitał własny ; koszt kapitału ; szacowanie kosztów
Słowa kluczowe angielskie: enterprise ; enterprise capital ; equity ; cost of capital ; cost estimation
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


51/142
Nr opisu: 0000092527
Tytuł oryginału: Międzynarodowe modele szacowania kosztu kapitału własnego.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i poż±dane kierunki jej ewolucji. Red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarz±dzania i Finansów. Katedra Finansów. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydaw., 2014, s. 541-550, bibliogr. 18 poz.
ISBN: 978-83-7378-899-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


52/142
Nr opisu: 0000098148
Tytuł oryginału: Ocena efektywno¶ci zarz±dzania kapitałem własnym w branży górniczej w Polsce i na ¶wiecie
Tytuł w wersji angielskiej: Effectiveness assessment of equity management in the mining industry in Poland and in the world
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Stud. Pr. Kol. Zarz. Finans. 2014 nr 136, s. 159-171, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 1234-8872
Słowa kluczowe polskie: kapitał własny ; efektywno¶ć ; górnictwo
Słowa kluczowe angielskie: equality ; effectiveness ; mining industry
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


53/142
Nr opisu: 0000097199
Tytuł oryginału: Struktura i koszt kapitału jako determinanty warto¶ci przedsiębiorstwa
Tytuł w wersji angielskiej: The structure and cost of capital as determinants of enterprise value
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. WSBank. Poznań Wydz. Zamiejsc. Chorzów 2014 nr 16, s. 93-108, bibliogr. 36 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Problemy zarz±dzania. Konteksty - innowacje - praktyka. Red. A. Samborski
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1642-9605
Słowa kluczowe polskie: finanse przedsiębiorstwa ; struktura kapitału ; warto¶ć przedsiębiorstwa ; twierdzenie Modiglianiego-Millera
Słowa kluczowe angielskie: company finance ; capital structure ; company value ; Modigliani-Miller theorem
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


54/142
Nr opisu: 0000098177
Tytuł oryginału: The analysis and evaluation of capital structure in the Polish mining enterprises
Tytuł w wersji polskiej: Analiza i ocena struktury kapitału w polskich przedsiębiorstwach górniczych
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Am. Acad. Sch. Res. J. 2014 vol. 6 no. 4, s. 228-235, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
p-ISSN: 2162-321X
e-ISSN: 2162-3228
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


55/142
Nr opisu: 0000098185
Tytuł oryginału: The application of Build-up Approach in cost equity calculation of mining enterprises.
Tytuł w wersji polskiej: Zastosowanie metody składania w kalkulacji kosztu kapitału własnego
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Human capital without borders: knowledge and learning for quality of life. MakeLearn 2014, proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014, Portorož, Slovenia, 25-27 June 2014. [Dokument elektroniczny]. Eds. Valerij Dermol, Marko Smrkolj, Goran Daković. Bangkok : ToKnowPress, 2014, (plik pdf) s. 175-183, bibliogr. 16 poz.
ISBN: 978-961-6914-09-3
Organizator: International School for Social and Business Studies. Slovenia
Uwagi: Dostępny w Internecie: http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-09-3/papers/ML14-502.pdf
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Scopus
Słowa kluczowe polskie: koszt kapitału ; górnictwo ; technika składania
Słowa kluczowe angielskie: cost of capital ; mining ; build-up approach
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


56/142
Nr opisu: 0000098179
Tytuł oryginału: Theoretical conceptions of optimal capital structure
Tytuł w wersji polskiej: Teoretyczne koncepcje optymalnej struktury kapitału
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -J. Bus. Econ. 2014 iss. 12, s. 2246-2254, bibliogr. 36 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2155-7950
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


57/142
Nr opisu: 0000097200
Tytuł oryginału: Wpływ kosztu kapitału na warto¶ć prognozy w metodzie MVA na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego
Tytuł w wersji angielskiej: The influence of the cost of capital on forecast value using the MVA method - a mining company example
Autorzy: Aneta Michalak, Adam Sojda.
¬ródło: -Zesz. Nauk. WSBank. Poznań Wydz. Zamiejsc. Chorzów 2014 nr 16, s. 109-122, bibliogr. 31 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Problemy zarz±dzania. Konteksty - innowacje - praktyka. Red. A. Samborski
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1642-9605
Słowa kluczowe polskie: warto¶ć przedsiębiorstwa ; przedsiębiorstwo górnicze ; koszt kapitału ; dĽwignia finansowa
Słowa kluczowe angielskie: company value ; mining company ; capital costs ; financial leverage
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


58/142
Nr opisu: 0000089036
Tytuł oryginału: Analiza konkurencyjno¶ci produktów w kontek¶cie cyklu życia na przykładzie asortymentu przedsiębiorstwa wydobywaj±cego surowce mineralne
Tytuł w wersji angielskiej: Analysis of products competitiveness in the context of lifecycle based on the product range of enterprise mining mineral resources
Autorzy: Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 101-111, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: konkurencyjno¶ć produktów ; cykl życia produktu
Słowa kluczowe angielskie: products competitiveness ; product life cycle
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


59/142
Nr opisu: 0000091204
Tytuł oryginału: Całkowite i jednostkowe koszty produkcji w kopalniach węgla kamiennego - zmiany i determinanty.
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: W: Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywno¶ci wydobycia. Red. Marian Turek. Warszawa : Difin, 2013, s. 57-67
ISBN: 978-83-7641-825-4
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: węgiel kamienny ; koszt produkcji ; kopalnia węgla kamiennego
Słowa kluczowe angielskie: hard coal ; production cost ; hard coal mine
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


60/142
Nr opisu: 0000091230
Tytuł oryginału: Capital management in characteristic industries
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -J. Int. Sci. Publ., Econ. Bus. 2013 vol. 7 pt. 1, s. 12-25, bibliogr. 39 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
p-ISSN: 1313-2555
Słowa kluczowe polskie: kapitał ; górnictwo ; strategie finansowania
Słowa kluczowe angielskie: capital ; mining ; financing strategies
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


61/142
Nr opisu: 0000089028
Tytuł oryginału: Parametry efektywno¶ci w cyklu życia inwestycji
Tytuł w wersji angielskiej: Effectiveness parameters in the investment lifecycle
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 67-77, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: efektywno¶ć ; inwestycja ; cykl inwestycyjny
Słowa kluczowe angielskie: effectiveness ; investment ; investment cycle
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


62/142
Nr opisu: 0000091233
Tytuł oryginału: Problems of capital categorization in economic sciences and economic practice.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2013. Zbornik vedeckych prac. Aut.: S. Majtan a kolektiv. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Fakulta Podnikoveho Manazmentu. Katedra Podnikovohospodarska. Bratislava : Vydatel'stvo EKONOM, 2013, s. 380-384, bibliogr. 14 poz.
ISBN: 978-80-225-3636-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Web of Science
Słowa kluczowe polskie: kapitał rzeczywisty ; kapitał finansowy ; kapitał niematerialny ; kapitał produkcyjny
Słowa kluczowe angielskie: real capital ; financial capital ; intangible capital ; productive capital
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


63/142
Nr opisu: 0000088796
Tytuł oryginału: Prognozowanie kierunków internacjonalizacji na przykładzie branży maszyn i urz±dzeń górniczych.
Autorzy: Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2013
Opis fizyczny: , 342 s., bibliogr.
ISBN: 978-83-7556-538-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 19
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


64/142
Nr opisu: 0000091208
Tytuł oryginału: Rachunkowe i zarz±dcze aspekty kosztów w przedsiębiorstwie.
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: W: Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywno¶ci wydobycia. Red. Marian Turek. Warszawa : Difin, 2013, s. 11-25
ISBN: 978-83-7641-825-4
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
Słowa kluczowe polskie: koszty ; rachunkowo¶ć finansowa ; rachunkowo¶ć zarz±dcza ; przedsiębiorstwo
Słowa kluczowe angielskie: costs ; financial accounting ; management accounting ; enterprise
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


65/142
Nr opisu: 0000089054
Tytuł oryginału: Racjonalizacja procesów i zasobów zorientowana na poprawę efektywno¶ci produktu w fazie schyłkowej na przykładzie kopalni piasku X
Tytuł w wersji angielskiej: Rationalization of processes and resources oriented towards the improvement of product effectiveness in a declining stage based on X sand mine
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 207-217, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: efektywno¶ć inwestycji ; cykl życia produktu ; racjonalizacja
Słowa kluczowe angielskie: investment effectiveness ; product life cycle ; rationalization
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


66/142
Nr opisu: 0000091225
Tytuł oryginału: Stategie finansowania przedsiębiorstw w branżach kapitałochłonnych na przykładzie polskich i ¶wiatowych przedsiębiorstw górniczych
Tytuł w wersji angielskiej: Strategies of financing enterprises in the capital-consuming industries on the basis of Polish and foreign mining enterprises
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Zarz. Finans. 2013 R. 11 nr 1, cz. 4, s. 391-346, bibliogr. 10 poz.
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2084-5189
Słowa kluczowe polskie: finansowanie ; górnictwo ; struktura kapitału
Słowa kluczowe angielskie: financing ; mining ; capital structure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


67/142
Nr opisu: 0000091231
Tytuł oryginału: Theoretical conceptions of optimal capital structure.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Active citizenship by knowledge management & innovation. Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2013, Zadar, Croatia, 19-21 June 2013. Ed. by V. Dermol [et al.]. Bangkok : ToKnowPress, 2013, s. 221-228, bibliogr. 36 poz.
ISBN: 978-961-6914-01-7978-961-6914-02-4
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Bazy indeksuj±ce publikację: Scopus
Słowa kluczowe polskie: kapitał ; struktura kapitału ; warto¶ć firmy ; edukacja ; zarz±dzanie
Słowa kluczowe angielskie: capital ; capital structure ; company value ; education ; management
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


68/142
Nr opisu: 0000089050
Tytuł oryginału: Uwarunkowania efektywno¶ci produktu w fazie dojrzało¶ci na przykładzie węgla kamiennego
Tytuł w wersji angielskiej: Conditions of product effectiveness in a mature stage in the basis of hard coal
Autorzy: Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 161-172, bibliogr. 20 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: efektywno¶ć ; cykl życia produktu ; węgiel kamienny ; faza dojrzało¶ci
Słowa kluczowe angielskie: effectiveness ; product life cycle ; hard coal ; maturity stage
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


69/142
Nr opisu: 0000074610
Tytuł oryginału: A method of pricing an asset lost in a mining catastrophe
Tytuł w wersji polskiej: Metoda wyceny ¶rodka trwałego utraconego w wyniku katastrofy górniczej
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: -Arch. Mining Sci. 2012 vol. 57 iss. 3, s. 799-814, bibliogr. 22 poz.
Impact Factor: 0.319
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 0860-7001
e-ISSN: 1689-0469
DOI:
Słowa kluczowe polskie: katastrofa górnicza ; ¶rodki trwałe ; wycena ; ocena eksploatacyjna
Słowa kluczowe angielskie: mining catastrophe ; capital assets ; valuation ; exploitation assessment
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.1108
Dostęp on-line:


70/142
Nr opisu: 0000077222
Tytuł oryginału: Considerations over the theory of capital.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2012. Sbornik Pr ~11íspěvků z mezinárodní vědecké konference, Hradec Králové, 10-14 prosince 2012. Ročník III = International Masaryk Conference for Ph.d. students and young researchers. [Dokument elektroniczny]. Hradec Kralove : Magnanimitas, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 911-918, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe polskie: kapitał ; kapitał materialny ; kapitał finansowy ; kapitał niematerialny ; funkcje kapitału
Słowa kluczowe angielskie: capital ; material capital ; financial capital ; non-material capital ; capital functions
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


71/142
Nr opisu: 0000080170
Tytuł oryginału: Dilemmas of equity cost calculation in polish mining enterprises
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -J. US-China Publ. Adm. 2012 vol. 9 nr 9, s. 1008-1019, bibliogr. 31 poz.
p-ISSN: 1548-6591
e-ISSN: 1935-9691
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


72/142
Nr opisu: 0000080202
Tytuł oryginału: Dilemmas of equity cost calculation in Polish mining enterprises.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Building competences, synergy and competitiveness for the future. TIIM - Technology, Innovation and Industrial Management 2012 Conference, Lublin, Poland, 22-25 May 2012. Book of abstracts. [Dokument elektroniczny]. Eds. Z. Pastuszak [et al.]. Lublin : Maria Sklodowska-Curie University, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 82
Organizator: Maria Curie-Sklodowska University. Faculty of Economics. Institute of Management [et al.]
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


73/142
Nr opisu: 0000083051
Tytuł oryginału: Efektywno¶ć jako kryterium wyboru modeli finansowania inwestycji rozwojowych w górnictwie.
Tytuł w wersji angielskiej: Effectiveness as a criterion of choosing financing models of development investment in mining
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Efektywno¶ć - konceptualizacja i uwarunkowania. Red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, s. 241-260
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 262 1899-3192)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


74/142
Nr opisu: 0000092050
Tytuł oryginału: Extraction costs forecast in the hard coal mining sector.
Autorzy: P. B±k, Aneta Michalak.
¬ródło: W: Zbìrnik naukovih prac' Donec'kogo deržavnogo unìversitetu upravlìnnâ. Serìâ: Tehnìčnì nauki: upravlìnnâ proektami ta programami. T. 13, vip. 245: Proektno-orìêntovana dìâl'nist' socìal'no-ekonomìčnih sistem: sučasnij poglâd. Donec'kij deržavnij universitet upravlinnâ. Donec'k : Donec'kij deržavnij unìversitet upravlìnnâ, 2012, s. 196-211, bibliogr. 8 poz.
ISBN: 966-78917-03-7
Słowa kluczowe polskie: koszt produkcji ; prognozowanie ; górnictwo
Słowa kluczowe angielskie: production cost ; forecasting ; mining
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


75/142
Nr opisu: 0000080195
Tytuł oryginału: Financial effects of finance management strategies realized by mining enterprises in Poland.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Regional management - theory, practice and development. Scientific papers. Ed. Štefan Hittmár. Žilina : University of Zilina, 2012, s. 155-159
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


76/142
Nr opisu: 0000080200
Tytuł oryginału: Key aspects of building financing models in Polish mining.
Autorzy: Aneta Michalak, Marian Czesław Turek.
¬ródło: W: Building competences, synergy and competitiveness for the future. TIIM - Technology, Innovation and Industrial Management 2012 Conference , Lublin, Poland, 22-25 May 2012. Book of abstracts. [Dokument elektroniczny]. Eds. Z. Pastuszak [et al.]. Lublin : Maria Sklodowska-Curie University, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 97
Organizator: Maria Curie-Sklodowska University. Faculty of Economics. Institute of Management [et al.]
Słowa kluczowe polskie: Ľródło finansowania ; inwestycja
Słowa kluczowe angielskie: financing source ; investment
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


77/142
Nr opisu: 0000080163
Tytuł oryginału: Krytyczne refleksje nad problemem zastosowania modelu CAPM w wycenie kosztu kapitału własnego
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Stud. Pr. Kol. Zarz. Finans. 2012 nr 115, s. 113-125, bibliogr. 20 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1234-8872
Słowa kluczowe polskie: kapitał własny ; model CAPM ; przedsiębiorstwo górnicze
Słowa kluczowe angielskie: own capital ; CAPM model ; mining enterprise
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


78/142
Nr opisu: 0000080168
Tytuł oryginału: Ograniczenia modelu CAPM i altermatywne propozycje w zakresie wyceny kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górniczych.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Zarz±dzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarz±dania warto¶ci±. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2012, s. 583-594
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 690 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 51 1733-2842)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


79/142
Nr opisu: 0000070123
Tytuł oryginału: Problemy wyceny ¶rodka trwałego utraconego w wyniku katastrofy górniczej
Tytuł w wersji angielskiej: The problems of valuation of a fixed asset lost as a result of a mining catastrophe
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: -Prz. Gór. 2012 t. 68 nr 1, s. 27-33, bibliogr. 15 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0033-216X
Słowa kluczowe polskie: wycena ¶rodków trwałych ; analiza rynku ; zużycie techniczne ; ocena eksploatacyjna ; katastrofa górnicza
Słowa kluczowe angielskie: fixed assets valuation ; market analysis ; technical wear ; exploitation assessment ; mining catastrophe
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.683
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


80/142
Nr opisu: 0000080161
Tytuł oryginału: Ryzyko, koszt kapitału i efektywno¶ć w procesie finansowania inwestycji rozwojowych w górnictwie węgla kamiennego.
Autorzy: Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2012
Opis fizyczny: , 313 s.
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


81/142
Nr opisu: 0000080210
Tytuł oryginału: The risk of financing in the process of creating the structure of capital.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: QUAERE 2012. Recenzovany sbornik prispevku interdisciplinarni mezinarodni vedecke konference doktorandu a odbornych asistentu, Ceska Republika, Hradec Kralove, 14.-18. kvetna 2012. [Dokument elektroniczny]. Vol. 2. Hradec Kralove : Magnanimitas, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 414
ISBN: 978-80-905243-0-9
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


82/142
Nr opisu: 0000080216
Tytuł oryginału: The shape of extraction costs in the hard coal mining in Poland within the conditions of restructuring process.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Problemy i mechanizmy innovacionnogo razvitiâ mineral'no-syr'evogo kompleksa Rossii. Meždunarodnaâ naučno-praktičeskaá konferenciâ, Sankt-Peterburg, 30-31 maâ 2012. Sbornik naučnyh trudov. Sankt-Peterburg : Nacionalnyj mineral'no-syr'evoj universitet "Gornyj", 2012, s. 97-101, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


83/142
Nr opisu: 0000091218
Tytuł oryginału: Współpraca sektora bankowego i ubezpieczeniowego w ramach bancassurance na przykładzie wybranego banku.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Kreacja warto¶ci przedsiębiorstw - nowe trendy i kierunki rozwoju. Praca zbiorowa. Pod red. M. Jabłońskiego, K. Zamasza. D±browa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w D±browie Górniczej, 2012, s. 221-241, bibliogr. 10 poz.
Seria: (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w D±browie Górniczej ; )
Słowa kluczowe polskie: bancassurance ; sektor bankowo¶ci ; sektor ubezpieczeń
Słowa kluczowe angielskie: bancassurance ; banking sector ; insurance sector
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


84/142
Nr opisu: 0000091215
Tytuł oryginału: Wybrane aspekty finansowania inwestycji rozwojowych w branżach kapitałochłonnych.
Tytuł w wersji angielskiej: Chosen aspects of financing development investments in capital-consuming industries
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Zarz±dzanie finansami firm. Teoria i praktyka. T. 2. Red.: A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, s. 11-22, bibliogr. 3 poz.
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 271 1899-3192)
Słowa kluczowe polskie: finansowanie ; struktura finansowania ; branża kapitałochłonna
Słowa kluczowe angielskie: financing ; financing structure ; capital consuming industry
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


85/142
Nr opisu: 0000080132
Tytuł oryginału: Analiza dynamiki i struktury aktywów i pasywów wybranych przedsiębiorstw górniczych w latach 2003-2009.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Modele finansowania działalno¶ci operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 54-89
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


86/142
Nr opisu: 0000080134
Tytuł oryginału: Analiza dynamiki i struktury przychodów i kosztów oraz wpływów i wydatków wybranych przedsiębiorstw górniczych w latach 2003-2009.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Modele finansowania działalno¶ci operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 90-116
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


87/142
Nr opisu: 0000080137
Tytuł oryginału: Analiza i ocena ryzyka finansowania przedsiębiorstw górniczych z uwzględnieniem badań ankietowych.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Modele finansowania działalno¶ci operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 268-289
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


88/142
Nr opisu: 0000080139
Tytuł oryginału: Budowa modeli finansowania działalno¶ci operacyjnej przedsiębiorstw górniczych.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Modele finansowania działalno¶ci operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 319-349
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


89/142
Nr opisu: 0000080143
Tytuł oryginału: Capital cost as choice determinant of funding sources in small companies.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Influence of socio-economic environment on the development of small and medium-sized enterprises. Ed. A. Adamik, M. Matejuna, A. Zakrzewska-Bielawska. ŁódĽ : Technical University of Lodz Press, 2011, s. 307-321
Seria: (Monograph ; )
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


90/142
Nr opisu: 0000077156
Tytuł oryginału: Finansowanie inwestycji rozwojowych w górnictwie węgla kamiennego a warto¶ć przedsiębiorstw górniczych.
Autorzy: Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011
Opis fizyczny: , 268 s., bibliogr.
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


91/142
Nr opisu: 0000077263
Tytuł oryginału: Identyfikacja i ocena zagrożeń zarz±dczych w przedsiębiorstwie górniczym.
Autorzy: Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
¬ródło: W: Zarz±dzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębirstwie górniczym. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011, s. 243-262
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. FK 84838


92/142
Nr opisu: 0000080148
Tytuł oryginału: Identyfikacja Ľródeł finansowania inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw górniczych na tle innych branż kapitałochłonnych.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Zarz±dzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarz±dania warto¶ci±. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2011, s. 267-276
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 639 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 37 1733-2842)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


93/142
Nr opisu: 0000077163
Tytuł oryginału: Kapitał wysokiego ryzyka w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw
Tytuł w wersji angielskiej: High risk capital in funding corporate development
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. SGH, Stud. Pr. Kol. Zarz. Finans. 2011 z. 109, s. 124-135, bibliogr. 9 poz.
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1234-8872
Słowa kluczowe polskie: kapitał wysokiego ryzyka ; rozwój przedsiębiorstwa ; luka kapitałowa
Słowa kluczowe angielskie: venture capital ; development of enterprise ; equity gap
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


94/142
Nr opisu: 0000080135
Tytuł oryginału: Koszt kapitału jako przesłanka doboru Ľródeł finansowania działalno¶ci operacyjnej.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Modele finansowania działalno¶ci operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 171-188
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


95/142
Nr opisu: 0000080130
Tytuł oryginału: New performance funding models as the way of finance management improvement in mining enterprises
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: -Equilibrium 2011 vol. 6 iss. 2, s. 77-90, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1689-765X
Słowa kluczowe polskie: zarz±dzanie finansami ; finansowanie ; przedsiębiorstwo górnicze
Słowa kluczowe angielskie: financial management ; financing ; mining enterprise
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


96/142
Nr opisu: 0000069806
Tytuł oryginału: Partnerstwo publiczno-prywatne na tle innych organizacyjno-własno¶ciowych modeli finansowania działalno¶ci jednostek samorz±du terytorialnego
Tytuł w wersji angielskiej: Private-public partnership in comparison to other organizational-ownership investment forms regarding funding possibilities
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2011 z. 58, s. 7-21, bibliogr. 11 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: partnerstwo publiczno-prywatne ; model inwestycyjny ; samorz±d terytorialny ; Ľródła finansowania inwestycji
Słowa kluczowe angielskie: public-private partnership ; investment model ; local self-government
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Dostęp on-line:


97/142
Nr opisu: 0000080221
Tytuł oryginału: Procedura budowy modeli finansowania działalno¶ci operacyjnej przedsiębiorstw górniczych.
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska, Adam Sojda.
Adres wydawniczy: Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011
Opis fizyczny: , 32 s.
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


98/142
Nr opisu: 0000077260
Tytuł oryginału: Przedsiębiorstwo górnicze jako przedmiot badań - ocena funkcjonowania.
Autorzy: Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
¬ródło: W: Zarz±dzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębirstwie górniczym. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011, s. 155-188
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. FK 84838


99/142
Nr opisu: 0000069823
Tytuł oryginału: Przegl±d międzynarodowych do¶wiadczeń z zakresu finansowania inwestycji i innowacji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego Studium przypadków
Tytuł w wersji angielskiej: Review of international experiences of financing investment and innovation in the form of public-private partnership Case study
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2011 z. 58, s. 23-36, bibliogr. 6 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: partnerstwo publiczno-prywatne ; inwestycja publiczna ; finansowanie inwestycji ; infrastruktura drogowa
Słowa kluczowe angielskie: public-private partnership ; public investment ; investment financing ; road infrastructure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Dostęp on-line:


100/142
Nr opisu: 0000083046
Tytuł oryginału: Resorce management in the investment process.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Revue Mladych Vedcov = Young Scientists Revue. Proceedings of scientific papers of postgraduate students and young scientific workers. Ed. S. Hittmar [et al.].. Zilina : University of Zilina, 2011, s. 134-138
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


101/142
Nr opisu: 0000080136
Tytuł oryginału: Ryzyko finansowania w procesie kształtowania struktury kapitału.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Modele finansowania działalno¶ci operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 226-243
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


102/142
Nr opisu: 0000070211
Tytuł oryginału: Ryzyko, efektywno¶ć i koszt kapitału w systemie finansowania inwestycji publiczno-prywatnej na przykładzie autostrady A2
Tytuł w wersji angielskiej: Risk, effectiveness and cost of capital in the financing of public-private investments on the example of highway A2
Autorzy: Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2011 z. 58, s. 51-69, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: partnerstwo publiczno-prywatne ; inwestycja infrastrukturalna ; autostrada A2 ; ryzyko finansowe
Słowa kluczowe angielskie: public-private partnership ; infrastructural investment ; motorway A2 ; financial risk
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Dostęp on-line:


103/142
Nr opisu: 0000080131
Tytuł oryginału: Sprawozdawczo¶ć finansowa obrazem aktualnego stanu finansów przedsiębiorstwa.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Modele finansowania działalno¶ci operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 15-33
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


104/142
Nr opisu: 0000080152
Tytuł oryginału: Strategie zarz±dzania finansami a modele finansowania działalno¶ci na przykładzie przedsiębiorstw górniczych.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw. Red. S. Wrzosek. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 150-160
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 172 1899-3192)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


105/142
Nr opisu: 0000083049
Tytuł oryginału: The analysis of cost of capital from corporate bonds on the polish market.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Theory of management 5. The selected problems for the development support of management knowledge base. Ed. S. Hittmar. Faculty of Management Science and Informatics. University of Zilina, Institute of Management by University of Zilina. Zilina : EDIS - Publishing House of the University of Zilina, 2011, s. 45-49, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


106/142
Nr opisu: 0000092526
Tytuł oryginału: The influence of performance funding strategy on capital cost of mining enterprises in Poland.
Autorzy: M. Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: W: Technical and geoinformational systems in mining. School of Underground Mining 2011. Eds. G. Pivnyak, V. Bondarenko, I. Kovalevs'ka. Boca Raton : CRC Press, 2011, s. 61-69, bibliogr. 11 poz.
ISBN: 978-0-415-68877-2978-0-203-33266-5
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


107/142
Nr opisu: 0000078546
Tytuł oryginału: The problems of operational activity financing of mining enterprises in Poland.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Theory of management 3. The selected problems for the development support of management knowledge base. Ed. S. Hittmar. Faculty of Management Science and Informatics. University of Zilina, Institute of Management by University of Zilina. Zilina : EDIS - Publishing House of the University of Zilina, 2011, s. 34-39, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe polskie: finansowanie ; działalno¶ć operacyjna ; struktura kapitału ; zarz±dzanie finansami
Słowa kluczowe angielskie: financing ; operational activity ; capital structure ; financial management
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


108/142
Nr opisu: 0000071421
Tytuł oryginału: Koszt kredytu hipotecznego w warunkach kryzysu subprime na przykładzie oferty wybranych banków.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime. Red. J. Ostaszewski. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2010, s. 339-356
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


109/142
Nr opisu: 0000071415
Tytuł oryginału: Luka finansowa jako metoda okre¶lania poziomu dofinansowania na przykładzie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-¶ciekowej gminy.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Zarz±dzanie finansami. Analiza finansowa i zarz±dzanie ryzykiem. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 589-600
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 587 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 26)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


110/142
Nr opisu: 0000071341
Tytuł oryginału: Ocena wykorzystania ¶rodków Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji samorz±dowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Opinion on exploitation of the measures of the European Union in financing local government investments
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Zarz±dzanie finansami w jednostkach samorz±du terytorialnego. Bydgoszcz : Polskie Stowarzyszenie Zarz±dzania Wiedz±, 2010, s. 229-245, bibliogr. 17 poz.
Seria: (Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarz±dzania Wiedz± ; 30 1732-324X)
Słowa kluczowe polskie: inwestycja samorz±dowa ; fundusz unijny ; finansowanie inwestycji ; rozwój regionalny
Słowa kluczowe angielskie: local government investment ; union fund ; investment financing ; regional development
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


111/142
Nr opisu: 0000071299
Tytuł oryginału: Problematyka kosztu kapitału w teorii i praktyce zarz±dzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Dylematy zarz±dzania organizacjami we współczesnej gospodarce. Red. A. Adamik, S. Lachiewicz. ŁódĽ : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 391-407
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


112/142
Nr opisu: 0000071417
Tytuł oryginału: Przegl±d koncepcji warto¶ci inwestycji rzeczowych.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Zarz±dzanie warto¶ci± przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. Pod red. E. Urbańczyka. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 89-101
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 635 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 35)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


113/142
Nr opisu: 0000071319
Tytuł oryginału: Racjonalizacja modeli finansowania działalno¶ci operacyjnej przedsiębiorstw górniczych z wykorzystaniem koncepcji warto¶ci.
Tytuł w wersji angielskiej: Rationalization of the models of funding the operating activity of mining enterprises using the concept of value
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: W: Zarz±dzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich. Red. A. Arent. Politechnika Lubelska. Wydział Zarz±dzania. Lublin : Politechnika Lubelska, 2010, s. 334-357, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo górnicze ; koncepcja warto¶ci ; ryzyko finansowe
Słowa kluczowe angielskie: mining company ; value conception ; financial risk
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 133298


114/142
Nr opisu: 0000056675
Tytuł oryginału: Ryzyko finansowania działalno¶ci operacyjnej przedsiębiorstwa górniczego o skutkach dla biorcy kapitału.
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010, Kraków, 22-26 lutego 2010. Red. Jerzy Kicki [i in.]. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi± Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2010, s. 288-297, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe polskie: ryzyko finansowe ; przedsiębiorstwo górnicze ; działalno¶ć operacyjna
Słowa kluczowe angielskie: financial risk ; mining company ; operating activity
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 127942


115/142
Nr opisu: 0000090741
Tytuł oryginału: Ryzyko finansowania przedsiębiorstwa górniczego w ¶wietle badań ankietowych.
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: W: Odchudzone zarz±dzanie - kierunki zmian. Konferencja naukowa, Gliwice, 16.06.2010. [Dokument elektroniczny]. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Zarz±dzania i Inżynierii Bezpieczeństwa. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-12
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo górnicze ; finansowanie przedsiębiorstwa ; ryzyko finansowe
Słowa kluczowe angielskie: mining enterprise ; financing of companies ; financial risk
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


116/142
Nr opisu: 0000071301
Tytuł oryginału: ¦rodki finansowe Unii Europejskiej jako wsparcie dla jednostek samorz±du terytorialnego.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Polityka rozwoju regionu. Koncepcja - procedury administarcyjne - finansowanie. Red. K. Malik. Opole : Wydaw. Naukowe Akapit, 2010, s. 137-154
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


117/142
Nr opisu: 0000079829
Tytuł oryginału: The risk of financing a mining company in the light of research surveys.
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: W: Mehanizmi upravlinnâ rozvitkom social'no-ekonomičnih sistem. Doneck : DonNTU, 2010, s. 563-572
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


118/142
Nr opisu: 0000059514
Tytuł oryginału: Uwarunkowania budowy modeli finansowania działalno¶ci operacyjnej przedsiębiorstw górniczych.
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: W: Jubileuszowa XV Szkoła Ekonomiki i Zarz±dzania w Górnictwie 2010, [Krynica, 15-17 wrze¶nia 2010]. Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarz±d Główny, 2010, s. 20-23, bibliogr. 1 poz.
Seria: (Przegl±d Górniczy ; t. 66, nr 9 0033-216X)
Słowa kluczowe polskie: przedsiębiorstwo górnicze ; model finansowania ; działalno¶ć operacyjna
Słowa kluczowe angielskie: mining company ; financing model ; operative activity
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.683


119/142
Nr opisu: 0000071399
Tytuł oryginału: Uwarunkowania podejmowania i finansowania wielkich inwestycji w Polsce.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Dylematy i wyzwania finansów publicznych. Red. T. Juja. Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010, s. 87-99
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nr 141)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


120/142
Nr opisu: 0000071339
Tytuł oryginału: Wielkie inwestycje w ekonomii i praktyce gospodarczej.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Polityka ekonomiczna. Red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, s. 416-432
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 111 1899-3192)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


121/142
Nr opisu: 0000048562
Tytuł oryginału: Analiza struktury kapitału w kontek¶cie Ľródeł finansowania przedsiębiorstw górniczych.
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009, Kraków, 16-20 lutego 2009. Red. Jerzy Kicki [i in.]. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi± Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2009, s. 99-113, bibliogr. 7 poz.
Seria: (Sympozja i Konferencje ; nr 74 2081-0237)
Słowa kluczowe polskie: struktura kapitału ; kapitał własny ; pasywa ; przedsiębiorstwo górnicze
Słowa kluczowe angielskie: capital structure ; equity ; liabilities ; mining company
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 123763


122/142
Nr opisu: 0000058497
Tytuł oryginału: Ewidencja podatkowa i księgowa działalno¶ci gospodarczej małego przedsiębiorstwa.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarz±dzania. Red. H. Zadora. Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2009, s. 48-84
Słowa kluczowe polskie: ewidencja ; małe przedsiębiorstwo ; koszty ; wpływy
Słowa kluczowe angielskie: recording ; small enterprise ; costs ; income
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


123/142
Nr opisu: 0000076818
Tytuł oryginału: Koncentracja zasobów w procesie inwestycyjnym jako Ľródło ryzyka.
Tytuł w wersji angielskiej: The concentration of supplies in the investment process as a source of risk
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług. Kreatywno¶ć i innowacyjno¶ć w unowocze¶nianiu przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 329-339, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe polskie: proces inwestycyjny ; koncentracja zasobów ; ryzyko ; zasoby naturalne ; zasoby rzeczowe ; zasoby ludzkie ; zasoby niematerialne ; zasoby finansowe
Słowa kluczowe angielskie: investment process ; concentration of supplies ; natural resources ; physical resources ; human resources ; immaterial resources ; financial resources
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


124/142
Nr opisu: 0000080160
Tytuł oryginału: Koncepcja kwantyfikacji ryzyka finansowania.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Zarz±dzanie finansami firm. Teoria i praktyka. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, s. 730-740
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 48 1899-3192)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


125/142
Nr opisu: 0000051494
Tytuł oryginału: Ocena struktury i dynamiki zmian kosztów w przedsiębiorstwie górniczym
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: -Prz. Gór. 2009 t. 65 nr 9, s. 11-15, bibliogr. 2 poz.
p-ISSN: 0033-216X
Słowa kluczowe polskie: koszt produkcji ; analiza zmian kosztów ; przedsiębiorstwo górnicze
Słowa kluczowe angielskie: production cost ; analysis of cost changes ; mining enterprise
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.683


126/142
Nr opisu: 0000046440
Tytuł oryginału: Prawne, metodologiczne, oragnizacyjne i finansowe aspekty przewodów doktorskich - badania ankietowe
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
¬ródło: -Prz. Organ. 2009 nr 1, s. 22-24
p-ISSN: 0137-7221
Słowa kluczowe polskie: doktorat ; badanie ankietowe ; prawo o szkolnictwie wyższym
Słowa kluczowe angielskie: Ph. D. programme ; survey ; higher education law
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.695


127/142
Nr opisu: 0000080158
Tytuł oryginału: Rola kosztu kapitału w decyzjach bezpo¶rednich inwestorów zagranicznych.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i ¶rodowiskowym. Pod red. K. Malika. Politechnika Opolska [i in.]. Opole : Wydaw. Instytut ¦l±ski, 2009, s. 335-343
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


128/142
Nr opisu: 0000058801
Tytuł oryginału: Ryzyko i koszt kapitału jako determinanty modeli finansowania inwestycji.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Red. J. Ostaszewski. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2009, s. 307-316
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


129/142
Nr opisu: 0000080121
Tytuł oryginału: Wpływ koncentracji zasobów finansowych na ryzyko i koszt kapitału w procesie inwestycyjnym.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Zarz±dzanie kosztami podmiotów gospodarczych w okresie dekoniunktury. Red. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca. Warszawa : CeDeWu, 2009, s. 245-255
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


130/142
Nr opisu: 0000051379
Tytuł oryginału: Zasady, tryb przygotowania, przeprowadzania oraz finansowania przewodów doktorskich i habilitacyjnych.
Autorzy: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2009
Opis fizyczny: , 202 s., bibliogr. 38 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 212)
Słowa kluczowe polskie: szkolnictwo wyższe ; prawo ; finanse ; badanie naukowe ; przewód doktorski ; przewód habilitacyjny
Słowa kluczowe angielskie: higher education ; law ; finance ; scientific research ; PhD course ; habilitation course
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


131/142
Nr opisu: 0000076806
Tytuł oryginału: Decyzje inwestycyjne podmiotów gospodarczych jako element zarz±dzania finansami w erze informacji.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Finanse we współczesnych procesach kreowania warto¶ci. Red. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca. Warszawa : CeDeWu Wydaw. Fachowe, 2008, s. 73-81, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe polskie: decyzje inwestycyjne ; zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; zarz±dzanie finansami ; zarz±dzanie inwestycj± ; ryzyko
Słowa kluczowe angielskie: investment decisions ; enterprise management ; financial management ; investment management ; risk
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 124092


132/142
Nr opisu: 0000047885
Tytuł oryginału: Szacowanie i ewidencja kosztu kapitału w kontek¶cie finansowania zasobów przedsiębiorstwa.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Rachunkowo¶ć i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji. Red. Wiesława Caputa. Warszawa : CeDeWu, 2008, s. 305-316, bibliogr. 26 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


133/142
Nr opisu: 0000086106
Tytuł oryginału: Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce.
Autorzy: Aneta Michalak.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007
Opis fizyczny: , 215 s.
Słowa kluczowe polskie: finansowanie inwestycji ; inwestycja ; projekt inwestycyjny
Słowa kluczowe angielskie: investment financing ; investment ; investment project
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.O1 122940


134/142
Nr opisu: 0000086104
Tytuł oryginału: Problemy szacowania kosztu kapitału na potrzeby oceny efektywno¶ci inwestycji.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Efektywno¶ć Ľródłem bogactwa narodów. Red. T. Dudycz. ŁódĽ : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczo¶ci i Zarz±dzania, 2006, s. 333-344
Seria: (Przedsiębiorczo¶ć i Zarz±dzanie ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczo¶ci i Zarz±dzania w Łodzi t. 7, z. 1A 1733-2486)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


135/142
Nr opisu: 0000018806
Tytuł oryginału: Efektywno¶ć inwestycji w ujęciu mikro- i makroekonomicznym
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2005 z. 28, s. 77-107, bibliogr. 35 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568


136/142
Nr opisu: 0000086630
Tytuł oryginału: W poszukiwaniu warto¶ci inwestycji.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Warto¶ć w naukach ekonomicznych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2004, s. 99-114
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 75)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


137/142
Nr opisu: 0000011572
Tytuł oryginału: Warto¶ć w naukach ekonomicznych. Praca zbiorowa. Pod red. Haliny Zadory.
Autorzy: Alina Gorczyńska, Franciszek** Grzesiok, K. Karcz, Aneta Michalak, M. Mitręga, E. Okoń-Horodyńska, Grażyna** Storoniak-Palczak, Stanisław* SwadĽba, Danuta Szwajca, M. Szymura-Tyc, M. Wieczorek, Halina* Zadora, U. Zagóra-Jonszta, Mariusz* Zieliński.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2004
Opis fizyczny: , 328 s., bibliogr. 210 poz.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 75)
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


138/142
Nr opisu: 0000086102
Tytuł oryginału: Efekt mnożnikowy wielkich przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem zagranicznego kapitału pomocowego w procesie rozwoju przedsiębiorczo¶ci.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Prawno-ekonomiczne aspekty rozwoju przedsiębiorczo¶ci. [Konferencja naukowa Katedry Finansów SGH, Mikołajki, 12-14.05.2003]. Cz. 2: Pobudzanie małej i ¶redniej przedsiębiorczo¶ci. Pod red. J. Ostaszewskiego. [Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Zarz±dzania i Finansów. Katedra Finansów]. [Lublin] : Agencja Marketingu i Reklamy "Heil", [2003], s. 254-268
Seria: (Zeszyt Naukowy ; 0867-1788)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


139/142
Nr opisu: 0000028462
Tytuł oryginału: Modele finansowania wielkich inwestycji w warunkach wielofazowo¶ci procesu ich realizacji.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa w zmiennych warunkach otoczenia. [Konferencja, Szczyrk, listopad 2002 r.]. Materiały pokonferencyjne. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2003, s. 149-168, bibliogr. 14 poz.
Organizator: Katedra Ekonomii i Finansów
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1593 Organizacja i Zarz±dzanie ; z. 13)
Słowa kluczowe polskie: finansowanie ; inwestycja ; model finansowania ; Ľródła finansowania inwestycji
Słowa kluczowe angielskie: financing ; investment ; financing model ; sources of investment financing
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


140/142
Nr opisu: 0000077435
Tytuł oryginału: Public relations w procesie realizacji wielkich inwestycji.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Marketing w ekonomii i finansach. Wybrane zagadnienia. Praca. Pod red. Haliny Zadory. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2003, s. 143-157, bibliogr.
Seria: (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 37)
Słowa kluczowe polskie: public relations ; inwestycja ; gospodarka rynkowa
Słowa kluczowe angielskie: public relations ; investment ; market economy
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 109574


141/142
Nr opisu: 0000086101
Tytuł oryginału: Ryzyko dawcy i biorcy kapitału w procesie finansowania wielkich inwestycji.
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: W: Zarz±dzanie finansami firm: teoria i praktyka. Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2002, s. 615-626
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 965 0324-8445)
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


142/142
Nr opisu: 0000086097
Tytuł oryginału: Transformacja energetyki Założone cele a realizowane kierunki przekształceń
Autorzy: Aneta Michalak.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2001 z. 3, s. 213-228, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie