Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KURCOK M
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/12
Nr opisu: 0000115214
Tytuł oryginału: DMA analysis of the structure of crosslinked poly(methyl methacrylate)s
Autorzy: Izabela Barszczewska-Rybarek, Anna Korytkowska-Wałach, M. Kurcok, Grzegorz Chladek, J. Kasperski.
¬ródło: -Acta Bioeng. Biomech. 2017 vol. 19 no. 1, s. 47-53, bibliogr. 21 poz.
Impact Factor: 0.964
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 1509-409X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: PMMA ; gęsto¶ć usieciowania ; parametr sieci ; DMA ; moduł składowania ; temperatura szkła
Słowa kluczowe angielskie: PMMA ; crosslink density ; network parameter ; DMA ; storage modulus ; glass temperature
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 4598
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/12
Nr opisu: 0000066225
Tytuł oryginału: Novel Poly(amideimide)s: synthesis, thermal, and optical characterization
Autorzy: E. Grabiec, E. Schab-Balcerzak, Wojciech Domagała, M. Kurcok.
¬ródło: -High Perform. Polym. 2009 vol. 21, s. 265-281
p-ISSN: 0954-0083
e-ISSN: 1361-6412
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/12
Nr opisu: 0000066227
Tytuł oryginału: Synteza nowych rozpuszczalnych poliimidów i ich wła¶ciwo¶ci optyczne.
Autorzy: E. Grabiec, E. Schab-Balcerzak, Wojciech Domagała, B. Jarz±bek, M. Kurcok.
¬ródło: W: Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2007. Praca zbiorowa. Pod red. R. Stellera, D. Żuchowskiej. Wydział Chemiczny. Politechnika Wrocławska. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2007, s. 229-233, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe polskie: poliimid aromatyczny ; polimer termostabilny ; fotoluminescencja
Słowa kluczowe angielskie: aromatic polyimide ; thermally stable polymer ; photoluminescence
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 122506


4/12
Nr opisu: 0000000675
Tytuł oryginału: Badania metod± dynamicznej analizy mechanicznej lepkosprężystych wła¶ciwo¶ci wybranych układów polimerowych
Autorzy: M. Kurcok, Paweł** Szewczyk.
¬ródło: -Polimery 2002 t. 47 nr 9, s. 637-642, bibliogr. 12 poz.
Impact Factor: 0.703
p-ISSN: 0032-2725
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2176
Dostęp on-line:


5/12
Nr opisu: 0000017258
Tytuł oryginału: Modyfikacja wła¶ciwo¶ci tworzyw sztucznych oligomerycznymi ciekłymi ciekłymi kryształami.
Autorzy: Jerzy* Majnusz, K. Bortel, L. Kurzeja, M. Kurcok, Paweł** Szewczyk, A. Marcinkowski, M. Misztal, T. Żak.
¬ródło: W: Modyfikacja polimerów. XV Konferencja naukowa, ¦wieradów Zdrój, 19-21 wrze¶nia 2001. Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej, Komitet Nauki o Materiałach PAN. Sekcja Materiałów Polimerowych, Instytut Chemii Przemysłowej. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 151-154, bibliogr. 2 poz.
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej ; nr 50 Seria: Konferencje ; nr 23 0137-1398)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3969


6/12
Nr opisu: 0000004043
Tytuł oryginału: Evaluation of the network parameter in aliphatic poly(urethane dimethacrylate)s by dynamic thermal analysis
Autorzy: Izabela Barszczewska-Rybarek, Mirosław** Gibas, M. Kurcok.
¬ródło: -Polymer 2000 vol.41 iss. 9, s. 3129-3135
Impact Factor: 1.529
p-ISSN: 0032-3861
e-ISSN: 1873-2291
Słowa kluczowe polskie: parametr sieci ; dynamiczna analiza termomechaniczna
Słowa kluczowe angielskie: network parameter ; dynamic mechanical thermal analysis
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


7/12
Nr opisu: 0000007434
Tytuł oryginału: Determination of the crosslink density of new poly(dimethacrylate)s by equilibrium swelling.
Tytuł w wersji polskiej: Okre¶lenie gęsto¶ci usieciowania nowych poli(dimetakrylanów) metod± spęczniania równowagowego
Autorzy: Anna Korytkowska, Izabela Barszczewska-Rybarek, M. Kurcok, Mirosław** Gibas.
¬ródło: W: Prace prezentowane na Gliwickim Seminarium Polimerowym '99, Gliwice, 24.06.1999r.. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki ¦l±skiej, Zakład Karbochemii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1999, s. 53-57, bibliogr. 8 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1430 Chemia ; z. 140)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


8/12
Nr opisu: 0000007471
Tytuł oryginału: Synthesis and polymerisation of bis-(methacryloyloxyoligoethylenoxy)-N,N'-[4,4'-methylenebis (cyclohexyl carbamate)]s.
Tytuł w wersji polskiej: Synteza i polimeryzacja bis-(metakryloiloksyoligoetylenoksy)-N,N'-[4,4'-metylenobis(cykloheksylokarbaminianów)]
Autorzy: M. Cyra, Izabela Barszczewska-Rybarek, Mirosław** Gibas, M. Kurcok.
¬ródło: W: Prace prezentowane na Gliwickim Seminarium Polimerowym '99, Gliwice, 24.06.1999r.. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów Politechniki ¦l±skiej, Zakład Karbochemii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1999, s. 59-62, bibliogr. 5 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1430 Chemia ; z. 140)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3346


9/12
Nr opisu: 0000071024
Tytuł oryginału: Tworzywo zdolne do bio- i fotodegradacji, na bazie kompozycji polimerycznej zawieraj±cej modyfikowan± skrobię.
Twórcy: T. Klecan, M. Kurcok, Paweł** Szewczyk, G. Lewandowicz, A. Walkowski.
¬ródło: Patent. Polska, nr 173 504. Int. Cl. C08L 3/04, C08L 23/06. Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego, Polska
Zgłosz. nr 302 695 z 18.03.1994. Opubl. 31.03.1998, 10 s.
Typ publikacji: OP
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. N/Pt
Dostęp on-line:


10/12
Nr opisu: 0000028129
Tytuł oryginału: Evaluation of efficiency of curing of new dental monomers by DMTA.
Autorzy: Mirosław** Gibas, M. Kurcok.
¬ródło: W: Gliwickie Seminarium Polimerowe Gliwice 97, Gliwice, 26 czerwca 1997. Politechnika ¦l±ska. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów. Gliwice, Polska Akademia Nauk. Zakład Karbochemii. Gliwice, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice. Gliwice : Fundacja im. Wojciecha ¦więtosławskiego na Rzecz Rozwoju Nauki w Polsce, 1997, s. 311-314, bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 77481


11/12
Nr opisu: 0000070995
Tytuł oryginału: Technika DMTA w badaniach wła¶ciwo¶ci kompozycji PVC.
Autorzy: M. Kurcok, K. Bortel, Paweł** Szewczyk.
¬ródło: W: Gliwickie Seminarium Polimerowe Gliwice 97, Gliwice, 26 czerwca 1997. Politechnika ¦l±ska. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów. Gliwice, Polska Akademia Nauk. Zakład Karbochemii. Gliwice, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice. Gliwice : Fundacja im. Wojciecha ¦więtosławskiego na Rzecz Rozwoju Nauki w Polsce, 1997, s. 255-258, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. MgCzO 77481


12/12
Nr opisu: 0000070894
Tytuł oryginału: Badania wpływu napełniaczy skrobiowych na proces foto i biodegradacji modyfikowanych folii polietylenowych
Autorzy: T. Klecan, M. Kurcok, Paweł** Szewczyk, S. Łabużek, P. Groborz.
¬ródło: -Ekoplast 1996 nr 8/9, s. 25-40, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1231-1065
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P. 4512


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie