Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KOWALSKI BARTOSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/24
Nr opisu: 0000128386
Tytuł oryginału: Flavonoids enantiomer distribution in different parts of goldenrod (Solidago virgaurea L.), lucerne (Medicago sativa L.) and phacelia (Phacelia tanacetifolia Benth.)
Autorzy: Judyta* Kruk, Irena** Baranowska, B. Buszewski, Sylwia Bajkacz, Bartosz Kowalski, M. Ligor.
¬ródło: -Chirality 2019 vol. 31 iss. 2, s. 138-149, bibliogr. 27 poz.
Impact Factor: 2.171
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 0899-0042
e-ISSN: 1520-636X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: aglikon ; enancjoseparacja ; flawanony ; glikozydy ; materiał ro¶linny
Słowa kluczowe angielskie: aglycone ; enantioseparation ; flavanones ; glycoside ; plant material
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


2/24
Nr opisu: 0000125097
Tytuł oryginału: Determination of flavonoids and phenolic acids in plant materials using SLE-SPE-UHPLC-MS/MS method
Autorzy: Sylwia Bajkacz, Irena** Baranowska, B. Buszewski, Bartosz Kowalski, M. Ligor.
¬ródło: -Food Anal. Methods 2018 vol. 11 iss. 12, s. 3563-3575, bibliogr. 25 poz.
Impact Factor: 2.413
Punktacja MNiSW: 30.000
p-ISSN: 1936-9751
e-ISSN: 1936-976X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: flawonoidy ; fenolokwasy ; ro¶lina ; UHPLC-MS/MS ; ekstrakcja
Słowa kluczowe angielskie: flavonoids ; phenolic acids ; plant ; UHPLC-MS/MS ; extraction
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


3/24
Nr opisu: 0000117866
Tytuł oryginału: UAE-SPE-UHPLC-UV method for the determination of flame retardants in fish tissues
Autorzy: Bartosz Kowalski, M. Paszczyk.
¬ródło: -Food Anal. Methods 2017 vol. 10 iss. 8, s. 2902-2907, bibliogr. 31 poz.
Impact Factor: 2.245
Punktacja MNiSW: 30.000
p-ISSN: 1936-9751
e-ISSN: 1936-976X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: ¶rodki zmniejszaj±ce palno¶ć ; próbki ryb ; ultra HPLC ; kolumny SPE
Słowa kluczowe angielskie: flame retardants ; fish samples ; ultra HPLC ; SPE columns
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


4/24
Nr opisu: 0000117786
Tytuł oryginału: Wykorzystanie rentgenowskiej analizy spektralnej w mikroobszarach w oznaczaniu pierwiastków towarzysz±cych minerałom rud cynkowo-ołowiowych ze złoża Klucze I
Tytuł w wersji angielskiej: Using of the X-ray spectral microanalysis for the determination of elements associated with minerals of zinc-lead ores from the Klucze I deposit
Autorzy: Iwona Jonczy, Beata* Chwedorowicz, M. Kamińska, Bartosz Kowalski.
¬ródło: -Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 3, s. 79-91, bibliogr. 25 poz.
Uwagi: Tytuł zeszytu: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. T. 2, Rozpoznawanie złóż i budownictwo podziemne. Red.: Pozzi Marek
Punktacja MNiSW: 6.000
e-ISSN: 2391-9361
Słowa kluczowe polskie: ruda cynkowo-ołowiowa ; rentgenowska analiza spektralna ; pierwiastki krytyczne
Słowa kluczowe angielskie: lead-zinc ore ; X-ray spectral analysis ; critical elements
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. 147712
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


5/24
Nr opisu: 0000104550
Tytuł oryginału: Trace analysis of selected organic compounds.
Autorzy: I. Rykowska, W. Wasiak, Bartosz Kowalski.
¬ródło: W: Handbook of trace analysis. Fundamentals and applications. Ed. Irena Baranowska. Berlin : Springer International Publishing, 2016, s. 155-180, bibliogr. 103 poz.
ISBN: 978-3-319-19613-8978-3-319-19614-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Bazy indeksuj±ce publikację: Scopus
DOI:
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/24
Nr opisu: 0000112411
Tytuł oryginału: Wpływ procedury przeprowadzania próbki do roztworu na ilo¶ciowe oznaczenia talu w minerałach rud cynkowo-ołowiowych z rejonu ¶l±sko-krakowskiego
Tytuł w wersji angielskiej: Impact of the digestion procedure to quantitative determination of thallium in minerals of the zinc and lead ores from Silesian-Cracow Area
Autorzy: Iwona Jonczy, Beata* Chwedorowicz, Bartosz Kowalski.
¬ródło: -Chem. Enviorn. Biotechnol. 2016 vol. 19, s.131-135, bibliogr. 31 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2083-7097
DOI:
Słowa kluczowe polskie: tal ; ruda Zn-Pb ; procedura roztwarzania
Słowa kluczowe angielskie: thallium ; Zn-Ob ore ; digestion procedure
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


7/24
Nr opisu: 0000111577
Tytuł oryginału: Wykorzystanie rentgenowskiej analizy spektralnej w mikroobszarach w oznaczaniu pierwiastków towarzysz±cych minerałom rud cynkowo-ołowiowych ze złoża Klucze I.
Autorzy: Iwona Jonczy, Beata* Chwedorowicz, M. Kamińska, Bartosz Kowalski.
¬ródło: W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. Konferencja naukowa, 23 listopada 2016, Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 64
ISBN: 978-83-65547-04-0
Organizator: Towarzystwo Tradycji Górniczych Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej
Słowa kluczowe polskie: ruda cynkowo-ołowiowa ; pierwiastki towarzysz±ce ; oznaczanie pierwiastków ; rentgenowska analiza spektralna
Słowa kluczowe angielskie: lead-zinc ore ; accompanying elements ; elements marking ; X-ray spectral analysis
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


8/24
Nr opisu: 0000099537
Tytuł oryginału: The simultaneous determination of six flame retardants in water samples using SPE pre-concentration and UHPLC-UV method
Autorzy: Bartosz Kowalski, M. Mazur.
¬ródło: -Water Air Soil Pollut. 2015 vol. 225, art. no. 1886 s.1-9, bibliogr. 20 poz.
Impact Factor: 1.551
Punktacja MNiSW: 25.000
p-ISSN: 0049-6979
e-ISSN: 1573-2932
DOI:
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


9/24
Nr opisu: 0000101844
Tytuł oryginału: Trace metal determinations using voltammetric (DPV-HMDE) and atomic absorption spectrometry (F-AAS and ET-AAS) in bottom sediment, cod, herring, and cormorant tissue samples
Autorzy: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski, H. Polkowska-Motrenko, Z. Samczyński.
¬ródło: -Pol. J. Environ. Stud. 2015 vol. 24 no. 5, s. 1911-1917, bibliogr. 36 poz.
Impact Factor: 0.790
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 1230-1485
DOI:
Słowa kluczowe polskie: osad denny ; DPV-HMDE ; F-AAS ; ET-AAS ; oznaczanie metali ; tkanka zwierzęca
Słowa kluczowe angielskie: bottom sediment ; DPV-HMDE ; F-AAS ; ET-AAS ; metal determination ; animal tissue
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4458
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


10/24
Nr opisu: 0000099541
Tytuł oryginału: Metody spektralne i woltamperometryczne w analizie osadów dennych.
Autorzy: Bartosz Kowalski, Irena** Baranowska.
¬ródło: W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania ¶ladowych ilo¶ci pierwiastków = Modern methods of sample preparation and determination of trace elements. XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań, 8-9 maja 2014 r. Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, Komisja Chemii Analitycznej PAN. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 31
Słowa kluczowe polskie: osad denny ; oznaczanie pierwiastków
Słowa kluczowe angielskie: bottom sediment ; elements marking
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/24
Nr opisu: 0000099542
Tytuł oryginału: Oznaczanie wybranych pierwiastków w próbkach ¶rodowiskowych.
Autorzy: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
¬ródło: W: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania ¶ladowych ilo¶ci pierwiastków = Modern methods of sample preparation and determination of trace elements. XXIII Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań, 8-9 maja 2014 r. Zakład Chemii Analitycznej Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, Komisja Chemii Analitycznej PAN. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 73
Słowa kluczowe polskie: oznaczanie pierwiastków ; próbka ¶rodowiskowa
Słowa kluczowe angielskie: elements marking ; environmental science
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/24
Nr opisu: 0000081222
Tytuł oryginału: A rapid UHPLC method for the simultaneous determination of drugs from different therapeutic groups in surface water and wastewater
Autorzy: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
¬ródło: -Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2012 vol. 89 iss. 1, s. 8-14, bibliogr. 14 poz.
Impact Factor: 1.105
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 0007-4861
e-ISSN: 1432-0800
DOI:
Słowa kluczowe polskie: UHPLC ; farmaceutyki ; SPE ; próbka wody
Słowa kluczowe angielskie: UHPLC ; pharmaceuticals ; SPE ; water sample
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


13/24
Nr opisu: 0000067326
Tytuł oryginału: Oznaczanie wybranych leków z różnych grup terapeutycznych w wodach powierzchniowych z zastosowaniem technik chromatograficznych. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Bartosz Kowalski.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2011
Opis fizyczny: , 122 k., bibliogr. 154 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Chemiczny.
Promotor: prof. dr hab. Irena** Staneczko-Baranowska
Słowa kluczowe polskie: HPLC ; SPE ; farmaceutyki ; woda powierzchniowa
Słowa kluczowe angielskie: HPLC ; SPE ; pharmaceuticals ; surface water
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.Ab. R-4741 + CD
Dostęp BCP¦:


14/24
Nr opisu: 0000063608
Tytuł oryginału: Using HPLC method with DAD detection for the simultaneous determination of 15 drugs in surface water and wastewater
Autorzy: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
¬ródło: -Pol. J. Environ. Stud. 2011 vol. 20 no. 1, s. 21-28, bibliogr. 25 poz.
Impact Factor: 0.508
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 1230-1485
Słowa kluczowe polskie: lek ; próbka wody ; SPE ; ¶cieki
Słowa kluczowe angielskie: pharmaceuticals ; water sample ; Solid-Phase Extraction ; SPE ; wastewater
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4458
Dostęp on-line:


15/24
Nr opisu: 0000081773
Tytuł oryginału: A rapid UHPLC method for the simultaneous determination of drugs from different therapeutic groups in surface and waste water samples.
Autorzy: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
¬ródło: W: 16th International Symposium on Separation Science. XVI ISSS. Recent advancements in chromatography and capillary electromigration techniques, Rome, Italy, September 6-10, 2010. Book of abstracts. Ed. by D. Corradini, A. De Rossi, I. Nicoletti. [B.m.] : [b.w.], 2010, s. 182, bibliogr. 2 poz.
Organizator: Interdivisional Group of Separation Science of the Italian Chemical Society
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/24
Nr opisu: 0000081952
Tytuł oryginału: A RP-HPLC-DAD method for the simultaneous determination of 15 drugs in water samples.
Autorzy: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
¬ródło: W: Chemistry - the creative force. 3rd EuCheMS Chemistry Congress, Nürnberg, Germany, 29.08-02.09. 2010. Programme abstracts. [Dokument elektroniczny]. Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V.. Nürnberg : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1, bibliogr. 1 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/24
Nr opisu: 0000081482
Tytuł oryginału: Porównanie metod HPLC i UHPLC do oznaczania wybranych leków w wodach powierzchniowych.
Autorzy: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
¬ródło: W: VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Analityka dla społeczeństwa XXI wieku", Kraków, 4-9 lipca 2010 roku. Red. P. Ko¶cielniak. Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warszawa : Wydaw. Malamut, 2010, s. 335, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe polskie: HPLC-DAD ; UHPLC-UV ; oznaczanie leków ; woda powierzchniowa
Słowa kluczowe angielskie: HPLC-DAD ; UHPLC-UV ; drugs marking ; surface water
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/24
Nr opisu: 0000081385
Tytuł oryginału: Porównanie różnych układów chromotograficznych do rozdzielania wybranych leków należ±cych do trzech grup terapeutycznych technik± UHPLC.
Tytuł w wersji angielskiej: Comparison of the different chromatographic system in separation of the drugs belonging to three therapeutic groups using UHPLC
Autorzy: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
¬ródło: W: Aktualne problemy chemii analitycznej. IV Seminarium naukowe. Katowice : Górno¶l±skie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. W. RoĽdzieńskiego, 2010, s. 9, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe polskie: leki terapeutyczne ; kolumna chromatograficzna ; UHPLC
Słowa kluczowe angielskie: therapeutic drugs ; chromatographic column ; UHPLC
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/24
Nr opisu: 0000058693
Tytuł oryginału: The development of SPE procedures and an UHPLC method for the simultaneous determination of ten drugs in water samples
Autorzy: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
¬ródło: -Water Air Soil Pollut. 2010 vol. 211 iss. 1/4, s. 417-425, bibliogr. 34 poz.
Impact Factor: 1.765
p-ISSN: 0049-6979
e-ISSN: 1573-2932
Słowa kluczowe polskie: SPE ; metoda HPLC ; narkotyk
Słowa kluczowe angielskie: SPE ; HPLC method ; drug
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


20/24
Nr opisu: 0000056451
Tytuł oryginału: An analytical procedure for the determination of different therapeutic drugs in surface waters
Autorzy: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
¬ródło: -Water Sci. Technol. 2009 vol. 60 iss. 2, s. 449-458
Impact Factor: 1.094
p-ISSN: 0273-1223
e-ISSN: 1996-9732
Słowa kluczowe polskie: ¶rodek przeciwbólowy ; beta-bloker ; kortykosteroidy ; niesteroidowy lek przeciwzapalny
Słowa kluczowe angielskie: analgesic ; beta-blocker ; corticosteroids ; non-steroidal anti-inflammatory drug
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


21/24
Nr opisu: 0000081611
Tytuł oryginału: Badania oddziaływań analit - faza stacjonarna na rozdzielanie chromatograficzne wybranych leków z różnych grup terapeutycznych.
Autorzy: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski, Andrzej* Wilczek, Sylwia Magiera.
¬ródło: W: Zastosowanie technik chromatograficznych w analizie ¶rodowiskowej i klinicznej. IV Konferencja Chromatograficzna, ŁódĽ, 8-9 kwietnia 2009. Politechnika Łódzka. Wydział Chemiczny. Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej. ŁódĽ : [b.w.], 2009, s. 11
Słowa kluczowe polskie: leki terapeutyczne ; kolumna chromatograficzna
Słowa kluczowe angielskie: therapeutic drugs ; chromatographic column
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/24
Nr opisu: 0000081408
Tytuł oryginału: Porównanie kolumn chromatograficznych do rozdzielania wybranych leków należ±cych do trzech grup terapeutycznych.
Tytuł w wersji angielskiej: Comparison of the chromatographic columns in separation of the drugs belonging to three therapeutic groups
Autorzy: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
¬ródło: W: Aktualne problemy chemii analitycznej. III Seminarium naukowe. Red. Irena Baranowska [i in.]. Katowice : Wydaw. Górno¶l±skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. W. RoĽdzieńskiego, 2009, s. 12, bibliogr. 2 poz.
Organizator: Komisja Nauk Chemicznych przy Oddziale PAN w Katowicach, Zakład Chemii Analitycznej Instytutu Chemii Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach, Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej ¦l±skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Słowa kluczowe polskie: kolumna chromatograficzna ; leki terapeutyczne
Słowa kluczowe angielskie: chromatographic column ; therapeutic drugs
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/24
Nr opisu: 0000081417
Tytuł oryginału: Procedury analityczne do oznaczania leków z trzech grup terapeutycznych w wodach technik± Ultra HPLC.
Tytuł w wersji angielskiej: Analytical procedures for the determination of drugs from three terapeutic groups in water samples by Ultra HPLC
Autorzy: Bartosz Kowalski, Irena** Baranowska.
¬ródło: W: 52. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ŁódĽ, 12-16 wrze¶nia 2009. Streszczenia. ŁódĽ : [b.w.], 2009, s. 180, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe polskie: ultra wysokosprawna chromatografia cieczowa . ; farmaceutyki
Słowa kluczowe angielskie: ultra high performance liquid chromatography ; pharmaceuticals
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/24
Nr opisu: 0000081441
Tytuł oryginału: Analytical procedures in determination of drug from different therapeutical groups in surface waters.
Autorzy: Irena** Baranowska, Bartosz Kowalski.
¬ródło: W: 35th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry. ISEAC 35, Gdańsk, Poland, June 22-26, 2008. Book of abstracts. Eds: J. Namie¶nik [et al.]. Gdańsk : Gdańsk University of Technology. Department of Analytical Chemistry. Chemical Faculty, s. 144, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie