Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KOSZEMBAR-WIKLIK MAŁGORZATA
Liczba odnalezionych rekordów: 71Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/71
Nr opisu: 0000136286
Tytuł oryginału: Internacjonalizacja małych i ¶rednich przedsiębiorstw na przykładzie Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej.
Autorzy: Elżbieta Pawłowska, Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Internacjonalizacja małych i ¶rednich przedsiębiorstw - polskie i europejskie do¶wiadczenia. Red. Krzysztof Wodarski, Marek Krannich. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczno¶ci "Dom Organizatora", 2020, s. 149-171, bibliogr. 24 poz.
ISBN: 978-83-7285-927-3
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: małe i ¶rednie przedsiębiorstwa ; internacjonalizacja ; Republika Czeska ; Republika Słowacka
Słowa kluczowe angielskie: small and medium enterprises ; internationalization ; Czech Republic ; Slovak Republic
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


2/71
Nr opisu: 0000128529
Tytuł oryginału: Magical and charming or unreal beauty about the marketing of Polish cities
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: -Eur. J. Sci. Theol. 2019 vol. 15 iss. 1, s. 29-37, bibliogr. 19 poz.
Punktacja MNiSW: 140.000
p-ISSN: 1841-0464
e-ISSN: 1842-8517
Słowa kluczowe polskie: kampania ; miasto ; marketing
Słowa kluczowe angielskie: campaign ; city ; marketing
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


3/71
Nr opisu: 0000134074
Tytuł oryginału: Sensory marketing - sensory communication and its social perception
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: -Commun. Today 2019 vol. 10 no. 2, s. 146-156, bibliogr. 18 poz.
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 1338-130X
Słowa kluczowe polskie: zachowanie klienta ; zmysły klienta ; komunikacja marketingowa ; nowe trendy w marketingu ; marketing sensoryczny
Słowa kluczowe angielskie: customer behaviour ; customer's senses ; marketing communication ; new trends in marketing ; sensory marketing
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


4/71
Nr opisu: 0000126123
Tytuł oryginału: Kontrowersje w reklamie - czy jeszcze warto¶ci nienaruszone?.
Tytuł w wersji angielskiej: Controversy in advertising - are there any invaluable values?
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - technika - społeczeństwo. IV Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 27-29 wrze¶nia 2018 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. IV International interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, 2018, s. 72
ISBN: 978-83-945539-6-8
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Katedra Etyki i Etyki Stosowanej. Wydział Filozoficzny. Uniwersytet Mateja Bela
Słowa kluczowe polskie: reklama ; kontrowersje
Słowa kluczowe angielskie: advertising ; controversy
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/71
Nr opisu: 0000127271
Tytuł oryginału: Marketing uczelni w mediach społeczno¶ciowych i generacja sieci
Tytuł w wersji angielskiej: University marketing in social media and network generation
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 121, s. 207-220, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: media społeczno¶ciowe ; marketing uczelni ; generacja sieci ; wizja uczelni
Słowa kluczowe angielskie: social media ; university marketing ; network generation ; university vision
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


6/71
Nr opisu: 0000130321
Tytuł oryginału: Social advertising as a mirror image of social issues.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Marketing identity: digital mirrors. Conference proceedings from the Annual International Scientific Marketing Conference, 6th-7th November 2018, Smolenice, Slovak Republic. Pt. 1. Eds. Ludmila Cabyova, Rudolf Rybansky, Zuzana Bezakova. Trnava : Faculty of Mass Media Communication. University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2018, s. 360-369, bibliogr. 24 poz.
ISBN: 978-80-8105-984-1
Punktacja MNiSW: 15.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Bazy indeksuj±ce publikację: Web of Science
Słowa kluczowe polskie: wzorce zachowań ; komunikacja ; przekonuj±ca reklama ; reklama społeczna ; kampania społeczna ; problem społeczny
Słowa kluczowe angielskie: behavioral patterns ; communication ; persuasive advertising ; social advertising ; social campaign ; social problem
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OTHER
Dostęp on-line:


7/71
Nr opisu: 0000127886
Tytuł oryginału: "Medium is the message" - creating a university image in the time of Web 2.0
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: -Eduk. Ekon. Menedżerów 2017 nr 4, s. 159-172, bibliogr.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 1734-087X
Słowa kluczowe polskie: media ; media społeczno¶ciowe ; Web 2.0
Słowa kluczowe angielskie: media ; social media ; Web 2.0
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/71
Nr opisu: 0000119083
Tytuł oryginału: Kultura organizacyjna a dominuj±ce formy komunikacji na uczelni.
Tytuł w wersji angielskiej: Organizational culture and the dominant form of communication at the university
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - technika - społeczeństwo. III Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 28-30 wrze¶nia 2017 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Third international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, 2017, s. 79
ISBN: 978-83-945539-3-7
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, Technische Universitat Dresden. Internationales Hochschulinstitut Zittau. Fachbereich Sozialwissenschaften, Katedra etiky a aplikovanej etiky. Filozoficka Fakulta. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Słowa kluczowe polskie: kultura organizacyjna ; szkolnictwo wyższe ; zarz±dzanie komunikacj±
Słowa kluczowe angielskie: organizational culture ; higher education ; communication management
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL, ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/71
Nr opisu: 0000119858
Tytuł oryginału: Organisational culture and the dominant form of communication at the university
Tytuł w wersji polskiej: Kultura organizacyjna a dominuj±ca forma komunikacji na uniwersytecie
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2017 z. 110, s. 101-109, bibliogr. 8 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: kultura organizacyjna ; szkolnictwo wyższe ; zarz±dzanie komunikacj±
Słowa kluczowe angielskie: organizational culture ; higher education ; communication management
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


10/71
Nr opisu: 0000120537
Tytuł oryginału: Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji na uczelniach na przykładzie chatterbotów
Tytuł w wersji angielskiej: Application of artificial intelligence tools at universities on the example of chatterbots
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik, Joanna Machnik-Słomka.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2017 z. 105, s. 181-194, bibliogr. 21 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
DOI:
Słowa kluczowe polskie: sztuczna inteligencja ; chatterbot ; uczelnia wyższa ; Web 3.0
Słowa kluczowe angielskie: artificial intelligence ; chatterbot ; university ; Web 3.0
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


11/71
Nr opisu: 0000112649
Tytuł oryginału: Controversial themes in advertisements - on manipulating the emotions of audiences and extending the boundaries of the social 'taboo'
Tytuł w wersji polskiej: Motywy kontrowersyjne w reklamie - manipulowanie emocjami odbiorcy i przesuwanie granic społecznego tabu
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: -Commun. Today 2016 vol. 7 no. 1, s. 18-31, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,55
p-ISSN: 1338-130X
Słowa kluczowe polskie: reklama ; manipulacja ; tabu społeczne ; konsument ; reklama kontrowersyjna ; erotyzm w reklamie
Słowa kluczowe angielskie: advertising ; manipulation ; social taboo ; consumer ; controversial advertising ; eroticism in advertisement
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


12/71
Nr opisu: 0000117157
Tytuł oryginału: Internal communication and cultural orientations of university employees.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik, Marek Krannich.
¬ródło: W: International Scientific Conference on Megatrends and Media - Critique in Media, Critique of Media, Smolenice, Slovakia, April 19-20, 2016. Ed. D. Petranova, S. Magal. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius, 2016, s. 271-287
ISBN: 978-80-8105-796-0
Seria: (Megatrends and Media ; 2453-6474)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
Bazy indeksuj±ce publikację: Web of Science
Słowa kluczowe polskie: kultura organizacyjna ; uczelnia wyższa ; media społeczno¶ciowe ; komunikacja ; orientacja kulturalna
Słowa kluczowe angielskie: organizational culture ; university ; social media ; communication ; cultural orientation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/71
Nr opisu: 0000108764
Tytuł oryginału: Komunikacja marketingowa a komercjalizacja nowych technologii i produktów
Tytuł w wersji angielskiej: Marketing communications a commercialization of new technologies and products
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 93, s. 251-260, bibliogr. 20 poz.
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: komunikacja marketingowa ; proces innowacyjny ; nowy produkt ; komercjalizacja ; nowe technologie
Słowa kluczowe angielskie: marketing communication ; innovation process ; new product ; commercialization ; new technologies
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


14/71
Nr opisu: 0000115194
Tytuł oryginału: Kultura organizacyjna uczelni a wykorzystanie web 2.0 w procesie komunikacji wykładowcy -studenci.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik, Marek Krannich.
Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydaw. "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2016
Opis fizyczny: , 120 s., bibliogr. 103 poz.
ISBN: 978-83-65682-40-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 6
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/71
Nr opisu: 0000113267
Tytuł oryginału: Media społeczno¶ciowe w komunikacji i kreowaniu wizerunku uczelni publicznych.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2016
Opis fizyczny: , 396 s., bibliogr. 392 poz.
ISBN: 978-83-65682-29-1
Liczba arkuszy wydawniczych: 25
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/71
Nr opisu: 0000112645
Tytuł oryginału: Public relations and relationship marketing of higher education facilities in the time of new media
Tytuł w wersji polskiej: Public relations i marketing relacji uczelni wyższych w dobie nowych mediów
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: -Handel Wewn. 2016 nr 4, s. 77-87, bibliogr. 14 poz.
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0438-5403
Słowa kluczowe polskie: nowe media ; marketing relacji ; public relations ; komunikacja marketingowa
Słowa kluczowe angielskie: new media ; relationship marketing ; public relations ; marketing communication
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


17/71
Nr opisu: 0000114923
Tytuł oryginału: Public relations in the marketing of product innovations
Tytuł w wersji polskiej: Public relations w marketingu innowacji produktywnych
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: -Organ. i Zarz. 2016 nr 3, s. 49-63, bibliogr. 26 poz.
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1899-6116
Słowa kluczowe polskie: marketing innowacji ; public relations ; media relations ; marketing
Słowa kluczowe angielskie: marketing of innovation ; public relations ; media relations ; marketing
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4665
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


18/71
Nr opisu: 0000113197
Tytuł oryginału: Ergonomics of integrated didactic workplaces.
Tytuł w wersji angielskiej: Ergonomia zintegrowanych dydaktycznych stanowisk pracy
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik, D. Kucerka, R. Hrmo.
¬ródło: W: Applied natural sciences 2015. 5th International Scientific Conference, Jasna, Low Tatras, September 30 - October 2, 2015. Ed. P. Nemecek. Trnava : Faculty of Natural Sciences University of SS. Cyril and Methodius, 2015, s. 174-180
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,3
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/71
Nr opisu: 0000113194
Tytuł oryginału: Management of the image of higher education institution in times of web 2.0 and media convergence.
Tytuł w wersji polskiej: Zarz±dzanie wizerunkiem uczelni wyższych w erze web 2.0 i konwergencji mediów
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Perspectives of business and entrepreneurship development. Economic, management, finance and system engineering from the academic and practioners views. 15th International Scientific Conference, Brno, May 28-29, 2015. Eds.: Iveta Simberova, Alena Kocmanova. Brno : Brno University of Technology Faculty of Business and Management, 2015, s. 376-384, bibliogr. 11 poz.
ISBN: 978-80-214-5227-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,4
Słowa kluczowe polskie: wizerunek uczelni ; media społeczno¶ciowe ; konwergencja mediów ; prosument ; komunikacja marketingowa
Słowa kluczowe angielskie: image of university ; social media ; media convergence ; prosument ; marketing communication
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


20/71
Nr opisu: 0000101188
Tytuł oryginału: Marketing communication with generation Y - advertising, games and social networking.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Marketing identity: explosion of innovations. Conference Proceedings from International Scientific Conference "Marketing Identity 2014: Explosion of Innovations", Smolenice, Slovak Republic, 4th-5th November 2014. Eds.: Jozef Matus, Dana Petranova. Trnava : [Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius], 2014, s. 298-309, bibliogr. 9 poz.
ISBN: 978-80-8105-666-6
Seria: (Marketing Identity ; 1339-5726)
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Bazy indeksuj±ce publikację: Web of Science
Słowa kluczowe polskie: advergaming ; pokolenie Y ; reklama w grach komputerowych ; gra towarzyska ; innowacja marketingowa
Słowa kluczowe angielskie: advergaming ; generation Y ; in-game advertising ; social game ; marketing innovation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


21/71
Nr opisu: 0000101934
Tytuł oryginału: Media społeczno¶ciowe w zarz±dzaniu komunikacj± uczelni ze studentami
Tytuł w wersji angielskiej: Social media in communication management of the university with students
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: -Kult. Media Teol. 2015 nr 21, s. 9-22, bibliogr. 17 poz.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2081-8971
Słowa kluczowe polskie: media społeczno¶ciowe ; zarz±dzanie komunikacj± ; wizerunek uczelni
Słowa kluczowe angielskie: social media ; communication management ; image at the university
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


22/71
Nr opisu: 0000101936
Tytuł oryginału: Motywy erotyki, ¶mierci i przemocy w reklamach - o manipulowaniu emocjami odbiorcy i przesuwaniu granic społecznego "tabu"
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: -Nauk. Prz. Dziennikarski 2015 nr 2, s. 65-84, bibliogr. 27 poz.
p-ISSN: 2084-8064
Słowa kluczowe polskie: reklama ; manipulacja ; reklama szokuj±ca ; tabu kulturowe
Słowa kluczowe angielskie: advertisement ; manipulation ; shockvertising ; cultural taboos
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


23/71
Nr opisu: 0000112654
Tytuł oryginału: Problemy konwergencji mediów II. Pod red. Krystiana Dudka, Małgorzaty Koszembar-Wiklik, Piotra Celeja, Magdaleny Boczkowskiej.
Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2015
Opis fizyczny: , 221 s.
ISBN: 978-83-64788-13-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 12
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/71
Nr opisu: 0000113185
Tytuł oryginału: The proposal of behavior strategy related to demanding social situations in management of secondary art school with the use of innovative predictive software tools.
Tytuł w wersji polskiej: Propozycja strategii zachowań zwi±zanych z trudnymi sytuacjami społecznymi w zarz±dzaniu ¶redni± szkoł± artystyczn± z wykorzystaniem innowacyjnych predykcyjnych narzędzi programowych
Autorzy: G. Slavikova, Małgorzata Koszembar-Wiklik, I. Andrejcak.
¬ródło: W: Megatrends and Media, Media Farm - Totems and Taboo. Conference Proceedings from International Scienti!ic Conference 14th - 15th April 2015 Congress Hall of the Slovak Academy of Science Smolenice, Slovak Republic. Eds.: Dana Petranova Slavomir Magal. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius, 2015, s. 112-123, bibliogr. 16 poz.
ISBN: 978-80-8105-720-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: innowacja ; zarz±dzanie ; socjologia ; ¶rednia szkoła artystyczna ; predykcja
Słowa kluczowe angielskie: innovation ; management ; social science ; secondary art school ; prediction
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


25/71
Nr opisu: 0000112652
Tytuł oryginału: Web 2.0 w procesie komunikacji a kultura organizacyjna uczelni.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik, Marek Krannich.
¬ródło: W: Problemy konwergencji mediów II. Pod red. Krystiana Dudka, Małgorzaty Koszembar-Wiklik, Piotra Celeja, Magdaleny Boczkowskiej. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2015, s. 117-127, bibliogr. 15 poz.
ISBN: 978-83-64788-13-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,55
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/71
Nr opisu: 0000104141
Tytuł oryginału: Wykorzystanie public relations w kreowaniu kapitału symbolicznego miasta
Tytuł w wersji angielskiej: Using public relations for creating symbolic capital of the city
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik, Marta Macełko.
¬ródło: -Zesz. Nauk. WSHumanitas, Zarz. 2015 nr 4, s. 227-241, bibliogr.
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1899-8658
e-ISSN: 1644-9134
DOI:
Słowa kluczowe polskie: public relations ; kapitał symboliczny miasta ; wizerunek miasta
Słowa kluczowe angielskie: public relations ; symbolic capital of the city ; image of city
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


27/71
Nr opisu: 0000098286
Tytuł oryginału: Aktywno¶ć internetowa młodzieży a komunikacja marketingowa uczelni wyższych w social media.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym. Studia, badania, praktyka. Red. Mariusz Jędrzejko, Jan Malinowski.. Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2014, s. 191-202, bibliogr. 13 poz.
ISBN: 978-83-63955-18-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/71
Nr opisu: 0000098318
Tytuł oryginału: Blogi jako narzędzie komunikacji marketingowej
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: -Manaz. Podn. 2014 nr 4, s. 235-239, bibliogr. 6 poz.
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,2
p-ISSN: 1338-4104
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/71
Nr opisu: 0000098265
Tytuł oryginału: Czy marketing wirusowy w sieci wymaga kontrowersji?. O motywach szokuj±cych w reklamach.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Homo irretitus. W sieci serwisów społeczno¶ciowych, reklamy i marketingu społecznego. Red. Katarzyna Walotek-¦ciańska, Michał Szyszka. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2014, s. 18-28
ISBN: 978-83-64788-00-0
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


30/71
Nr opisu: 0000098780
Tytuł oryginału: Media społeczno¶ciowe i kultura uczestnictwa a kształtowanie opinii aktywnych konsumentów.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Współczesne społeczeństwo w w wirtualnej rzeczywisto¶ci. Wielo¶ć szans i dylematów = Modern society in virtual reality. The multitude of opportunities and dilemmas. Red. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2014, s. 181-189
ISBN: 978-83-7850-734-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


31/71
Nr opisu: 0000098781
Tytuł oryginału: Między etyk± a skuteczno¶ci± reklamy - jak przykuć uwagę klienta w dobie konsumpcjonizmu?.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia jako¶ci kształcenia i dokształcania. Chosen aspects of education and training quality. Pod red. Wojciecha Kojsa, Eugenii Rostańskiej, Katarzyny Wójcik. D±browa Górnicza : Wydaw. Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu, 2014, s. 255-268, bibliogr. 13 poz.
ISBN: 978-83-62897-99-5
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


32/71
Nr opisu: 0000098784
Tytuł oryginału: Shaping of anti-corruption attitudes of students using internet tools.
Tytuł w wersji polskiej: Kształtowanie postaw antykorupcyjnych studentów z wykorzystaniem narzędzi internetowych
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: SCHOLA 2014. Inovacie vo vychove a vzdelavani. Trendy v odbornej didaktike. Zborník prispevkov [Dokument elektroniczny]. Ed. Daniel Lajcin, Roman Hrmo. Dubnica nad Vahom : Dubnicky technologicky institut, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 80-86, bibliogr. 7 poz.
ISBN: 978-80-89732-15-9
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


33/71
Nr opisu: 0000096238
Tytuł oryginału: Social media vs. relationship marketing and communication between university and students.
Tytuł w wersji polskiej: Social media a marketing relacji i komunikacja pomiędzy uczelni± a studentami
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Globalizacia marketingu a zrutene casopriestoru v mediach. Megatrendy a media. Red. D. Petranova, S. Magal, L. Cabyova. Trnava : Fakulta masmedialnej komunikacie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2014, s. 83-96, bibliogr. 9 poz.
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,6
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


34/71
Nr opisu: 0000096810
Tytuł oryginału: Student 2,0 - network generation and communication at a university.
Tytuł w wersji polskiej: Student 2,0 - generacja sieci i komunikacja na uczelni
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Present day trends of innovations 4. Eds. Ladislav Varkoly, Jaromir Bogr, Ladislav Marecek. Brno : B & M InterNets, 2014, s. 80-89, bibliogr. 12 poz.
ISBN: 978-80-260-6150-2
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


35/71
Nr opisu: 0000091406
Tytuł oryginału: E-marketing - in the world of active consumer and media convergence.
Tytuł w wersji polskiej: E-marketing - w ¶wiecie aktywnych konsumentów i konwergencji mediów
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Problemy konwergencji mediów. T. 2. Red. Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2013, s. 351-360, bibliogr. 15 poz.
ISBN: 978-83-61991-43-4
Seria: (Media and Public Relations ; )
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


36/71
Nr opisu: 0000091405
Tytuł oryginału: Media społeczno¶ciowe w strategii public relations miast
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. SGGW Warszawa, Polit. Eur. Finans. Mark. 2013 nr 10, s. 361-370, bibliogr. 22 poz.
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 2081-3430
Słowa kluczowe polskie: media społeczno¶ciowe ; public relations ; miasto ; wizerunek miasta
Słowa kluczowe angielskie: social media ; public relations ; city ; image of city
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


37/71
Nr opisu: 0000098782
Tytuł oryginału: Pokolenie sieci i kreowanie wizerunku uczelni wyższych w internecie.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Komunikowanie się ludzi młodych we współczesnym ¶wiecie. Red. Katarzyna Walotek-¦ciańska, Michał Szyszka. Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2013, s. 151-162, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 978-83-63705-68-8
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: kreowanie wizerunku ; marketing internetowy ; uczelnia wyższa ; pokolenie Y ; media społeczno¶ciowe
Słowa kluczowe angielskie: image creation ; internet marketing ; university ; generation Y ; social media
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


38/71
Nr opisu: 0000085057
Tytuł oryginału: The use of internet in managing the image of universities.
Tytuł w wersji polskiej: Wykorzystanie internetu w zarz±dzaniu wizerunkiem uczelni wyższych
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Present day trends of innovations, Podbanske, 23-24.05.2013. Dubnicki Institute of Technology in Dubnica nad Vahom. Dubnica : Dubnicki Institute of Technology, 2013, 160-169, bibliogr. 12 poz.
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


39/71
Nr opisu: 0000091407
Tytuł oryginału: Wykorzystanie Internetu w kreowaniu wizerunku miasta - przykład miasta Sosnowiec.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Marka i promocja jednostek terytorialnych. Dylematy i wyzwania współczesno¶ci. Pod red. K. Malickiego. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013, s. 353-369, bibliogr. 24 poz.
ISBN: 978-83-7667-127-7
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


40/71
Nr opisu: 0000091408
Tytuł oryginału: Innowacje w zakresie komunikacji marketingowej a kreowanie wizerunku organizacji.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Współczesne problemy zarz±dzania organizacj±. Pod red. M. Motnyka, J. Ry¶nika. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna. Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2012, s. 125-147, bibliogr. 28 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


41/71
Nr opisu: 0000075895
Tytuł oryginału: Marketing partnerski biblioteki - tworzenie relacji z otoczeniem.
Autorzy: Ewa Stawiarska, Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Gdzie jeste¶ czytelniku?. Rola biblioteki w strategii i działalno¶ci uczelni wyższej. XXV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Pod red. Krzysztofa Zioło. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2012, s. 175-193, bibliogr. 18 poz.
Seria: (Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki ¦l±skiej ; nr 2 1899-6515)
Słowa kluczowe polskie: marketing partnerski ; biblioteka szkoły wyższej ; public relations ; zarz±dzanie relacjami
Słowa kluczowe angielskie: partnership marketing ; academic library ; public relations ; relationship management
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 135022


42/71
Nr opisu: 0000083334
Tytuł oryginału: Marketing partnerski placówki zdrowotnej - tworzenie relacji z klientami a wewnętrzne public relations.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Public relations i marketing w sektorze publicznym. Red. Michał Kaczmarczyk. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2012, s. 143-164, bibliogr. 27 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


43/71
Nr opisu: 0000083333
Tytuł oryginału: Modern marketing communications tools within internet.
Tytuł w wersji polskiej: Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej w internecie
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Aktualne problemy podnikovej sfery. Zbiornik vedeckych prac. Red. S. Majtan. Economicka Univerzita v Bratislave. Fakulta Podnikoveho Manazmentu. Katedra Podnikovohospodarska. Bratysława : Vydav. Ekonom, 2012, s. 640-646, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


44/71
Nr opisu: 0000075348
Tytuł oryginału: Wszystkie chwyty dozwolone?. Moralno¶ć i etyka reklamy.
Tytuł w wersji angielskiej: Are all tricks allowed? Morality and ethics of advertising and public relations
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku. T. 1. Red. L. Karczewski, H. Kretek. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2012, s. 99-115, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe polskie: reklama ; etyka ; psychologia ; prawo ; public relations
Słowa kluczowe angielskie: advertisement ; ethics ; psychology ; law ; public relations
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


45/71
Nr opisu: 0000085059
Tytuł oryginału: Innowacje marketingowe - advertainment i advergaming w komunikacji z rynkiem
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: -Nauka Gosp. 2011 nr 2 s. 32-41, bibliogr. 23 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


46/71
Nr opisu: 0000075898
Tytuł oryginału: Komercjalizacja wiedzy a innowacyjne narzędzia marketingu.
Autorzy: Ewa Stawiarska, Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji. Praca zbiorowa. Pod red. J. Teszke [i in.]. Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 203-213, bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


47/71
Nr opisu: 0000085056
Tytuł oryginału: Territorial marketing and public relations in a strategy of image creating of a city.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik, Anna* Sworowska.
¬ródło: W: Managing the organization editing and sci. elaboration. Chosen problems of theory and practice. Monography. Eds: E. Sikorova, J. Dzieńdziora. Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 2011, s. 1991-205, bibliogr. 35 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


48/71
Nr opisu: 0000070233
Tytuł oryginału: Blogi - indywidualna ekspresja, ¶wiatowe forum, kreowanie marek?.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Nie tylko internet. Nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki kulturowe. Pod red. J. Muchy. Kraków : Zakład Wydaw. "NOMOS", 2010, s. 130-140
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


49/71
Nr opisu: 0000070232
Tytuł oryginału: Innovative tools of online marketing in launching products onto market.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Toyotarity. Knowledge using in service management. Monography. Eds: S. Borkowski, E. B. Tsoy. Warszawa : Wydaw. Instytutu Wydawniczego PTM, 2010, s. 119-136
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


50/71
Nr opisu: 0000085146
Tytuł oryginału: Kreowanie wizerunku placówki zdrowotnej.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Ochrona zdrowia - aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne. Red. P. Stec, M. Urbaniec. Częstochowa : Akademia Polonijna w Częstochowie, 2010, s. 245-257, bibliogr. 23 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


51/71
Nr opisu: 0000070234
Tytuł oryginału: Prosument - szansa czy zagrożenie dla wizerunku firmy?.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem. Pod red. D. Tworzydło, Z. Chmielewskiego. Kraków : Konsorcjum Akademickie Wydaw. WSE, 2010, s. 109-121
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


52/71
Nr opisu: 0000083339
Tytuł oryginału: Wirusy, marketing afiliacyjny i reklamo-zabawa - czyli Internet w komunikacji z klientem.
Tytuł w wersji angielskiej: The viruses, affiliation marketing and the advertiment - the Internet in the communication with the client
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Współczesne koncepcje i strategie zarz±dzania. Teoria a praktyka. Red. Jan Wnuk, Jakub Ry¶nik. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna. Bielsko-Biała : Wydaw. Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, 2010, s. 77-94, bibliogr. 34 poz.
ISBN: 978-83-928226-5-3
Słowa kluczowe polskie: marketing wirusowy ; marketing afiliacyjny ; advertainment ; marketing internetowy ; segmentacja internautów ; reklamo-zabawa
Słowa kluczowe angielskie: viral marketing ; affiliation marketing ; advertainment ; internet marketing ; segmentation of Internet users
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


53/71
Nr opisu: 0000055972
Tytuł oryginału: Marketing relacji, prosument i warto¶ć marki.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Nowoczesne tendencje w zarz±dzaniu warto¶ci± organizacji. Monografia. Red. R. Barcik, Z. Zontek. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009, s. 103-112, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


54/71
Nr opisu: 0000055981
Tytuł oryginału: The concept of sponsorship in brand management.
Tytuł w wersji polskiej: Koncepcja sponsoringu w zarz±dzaniu mark±
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Innovative processes in organization. Red. S. Borkowski, J. Selejdak. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2009, s. 107-116
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


55/71
Nr opisu: 0000055973
Tytuł oryginału: Znaczenie blogów w działalno¶ci organizacji pozarz±dowych.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Problemy i wyzwania public relations w ¶wietle badań i praktyki. Pod red. D. Tworzydło, Z. Chmielewskiego. Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarz±dzania, 2009, s. 47-56, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


56/71
Nr opisu: 0000051255
Tytuł oryginału: Pracownik Viralu - komunikacja wewnętrzna w organizacji.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Zarz±dzanie. Doskonalenie. Zmiany. Pod red. L. Jezierski, S. Borkowski. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2008, s. 162-168
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


57/71
Nr opisu: 0000114493
Tytuł oryginału: Pracownik w Viralu - komunikacja wewnętrzna w organizacji.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Zarz±dzanie, doskonalenie, zmiany. Red. Leopold Jeziorski, Stanisław Borkowski. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2008, s. 162-167, bibliogr. 9 poz.
ISBN: 978-83-89275-39-4
Słowa kluczowe polskie: komunikacja wewnętrzna ; wewnętrzne public relations ; e-PR ; blog korporacyjny
Słowa kluczowe angielskie: internal communication ; internal public relations ; e-PR ; corporate blog
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


58/71
Nr opisu: 0000074141
Tytuł oryginału: Public relations czy reklama? O komunikacji XXI wieku
Tytuł w wersji angielskiej: Public relations or advertising ? Marketing communication of 21st century
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2008 z. 44, s. 79-87, bibliogr. 6 poz.
p-ISSN: 1641-3466
Słowa kluczowe polskie: reklama ; public relations ; komunikacja marketingowa
Słowa kluczowe angielskie: advertisement ; public relations ; marketing communication
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


59/71
Nr opisu: 0000051254
Tytuł oryginału: Public relations i blogi - wizerunek oragnizacji niedochodowych.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Kultura a rynek. Pod red. S. Partyckiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008, s. 102-108
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


60/71
Nr opisu: 0000051409
Tytuł oryginału: Rola blogów w kreowaniu wizerunku.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Public relations w czasach mp3 i Internetu. Pod red. D. Tworzydło, Z. Chmielewskiego. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarz±dzania z siedzib± w Rzeszowie. Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarz±dzania, 2008, s. 139-147
Seria: (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka ; )
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


61/71
Nr opisu: 0000039878
Tytuł oryginału: Public relations w koncepcji społecznej odpowiedzialno¶ci przedsiębiorstw.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Public relations. Teoria i praktyka komunikowania. Praca zbiorowa. Pod red. H. Przybylskiego. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 397-407
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


62/71
Nr opisu: 0000039891
Tytuł oryginału: Społeczna odpowiedzialno¶ć przedsiębiorstw - hipoteka społeczna?.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Kultura i gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce. Pod red. J. Muchy, M. Nawojczyk, G. Woronieckiej. Wyższa Szkoła Zarz±dzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach, Sekcja Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Wydział Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tychy : ¦l±skie Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Zarz±dzania i Nauk Społecznych, 2007, s. 139-150
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


63/71
Nr opisu: 0000030960
Tytuł oryginału: Internet w komunikacji organizacji non-profit.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Public relations. Skuteczna komunikacja w teorii i praktyce. Praca zbiorowa. Pod red. H. Przybylskiego. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 243-253
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


64/71
Nr opisu: 0000030815
Tytuł oryginału: Szkoła on-line - wizerunek szkoły w Internecie.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Public relations w teorii i praktyce. Pod red. D. Tworzydło i T. Solińskiego. Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarz±dzania, 2006, s. 411-422
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


65/71
Nr opisu: 0000023975
Tytuł oryginału: Wizerunek pozarz±dowych organizacji non profit a zaufanie społeczne.
Tytuł w wersji angielskiej: Image of the non-profit organizations and the social trust
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilo¶ciowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstaw± tworzenia warto¶ci współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, s. 115-124, bibliogr. 10 poz.
Organizator: [Katedra Informatyki i Ekonometrii, Katedra Podstaw Zarz±dzania i Marketingu. Politechnika ¦l±ska]
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1724 Organizacja i Zarz±dzanie ; z. 37)
Słowa kluczowe polskie: organizacja non-profit ; zaufanie społeczne ; organizacja pozarz±dowa ; public relations
Słowa kluczowe angielskie: non-profit organization ; social trust ; non-governmental organization ; public relations
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4568


66/71
Nr opisu: 0000021092
Tytuł oryginału: Wizualizacja jako element budowy wizerunku organizacji non profit.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Nowoczesne koncepcje zarz±dzania w organizacjach non profit. Pod red. A. Chodyńskiego, M. Huczka, I. Sochy. Sosnowiec : Wyższa Szkoła Zarz±dzania i Marketingu, 2005, s. 29-37
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


67/71
Nr opisu: 0000010210
Tytuł oryginału: Kreowanie wizerunku uczelni wyższych.
Tytuł w wersji angielskiej: The creation of the university image
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: MARKETING - INNOWACJE - INFORMACJA "Marketing w społeczeństwie informacyjnym". Materiały konferencji naukowej Katedry Podstaw Zarz±dzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarz±dzania Politechniki ¦l±skiej, Szczyrk, 20-21 listopada 2003 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2004, s. 229-236, bibliogr. 7 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1626 Organizacja i Zarz±dzanie ; z. 24)
Słowa kluczowe polskie: uczelnia wyższa ; kreowanie wizerunku
Słowa kluczowe angielskie: university ; image creation
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4569


68/71
Nr opisu: 0000098253
Tytuł oryginału: Public relations w organizacjach non-profit na przykładzie szkoły podstawowej.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Public relations - sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce. Praca zbiorowa. Pod red. Henryka Przybylskiego. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2004, s. 178-190
ISBN: 83-7246-398-0
Seria: (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; )
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


69/71
Nr opisu: 0000098713
Tytuł oryginału: Tytani i Pariasi - czyli wizerunek uczelni wyższych.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: W: Public relations. Materiały z II Kongresu PR. Pod red. Dariusza Tworzydło. Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarz±dzania, 2003, s. 269-280
ISBN: 83-87658-42-1
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


70/71
Nr opisu: 0000098240
Tytuł oryginału: Public relations w okresie zmian.
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
Adres wydawniczy: Sosnowiec : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarz±dzania i Marketingu, 2002
Opis fizyczny: , 147 s., bibliogr. 159 poz.
ISBN: 83-915362-1-1
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


71/71
Nr opisu: 0000007521
Tytuł oryginału: Rola public relations w systemie komunikacji marketingowej
Autorzy: Małgorzata Koszembar-Wiklik.
¬ródło: -Zesz. Nauk. P¦l., Zarz. 1999 z. 4, s. 55-64, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4494


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie