Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KLEJNOWSKI K
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/30
Nr opisu: 0000137578
Tytuł oryginału: Bioavailability of elements in atmospheric PM2.5 during winter episodes at Central Eastern European urban background site
Autorzy: K. Juda-Rezler, Elwira Zajusz-Zubek, M. Reizer, E. Kurek, E. Bulska, K. Klejnowski.
¬ródło: -Atmos. Environ. 2021 vol. 245, bibliogr.
Impact Factor: 4.039
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 1352-2310
e-ISSN: 1873-2844
DOI:
Słowa kluczowe polskie: zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym ; epizod ; frakcjonowanie chemiczne ; biodostępno¶ć ; ocena ryzyka dla zdrowia ; Polska
Słowa kluczowe angielskie: particulate air pollution ; episode ; chemical fractionation ; bioavailability ; health risk assessment ; Poland
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/30
Nr opisu: 0000138576
Tytuł oryginału: Biodostępno¶ć pierwiastków ¶ladowych w atmosferycznym pyle zawieszonym PM 2,5 podczas epizodów zimowych obserwowanych w Warszawie.
Autorzy: K. Juda-Rezler, Elwira Zajusz-Zubek, M. Reizer, K. Maciejewska, K. Klejnowski.
¬ródło: W: Aktualne trendy w ochronie powietrza i klimatu - kontrola, monitoring, prognozowanie i ograniczanie emisji. Praca zbiorowa. Pod red. Izabeli Sówki, Kazimierza Gaja i Urszuli Miller. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2020, s. 83-85, bibliogr. 4 poz.
ISBN: 978-83-7493-140-3
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,3
Słowa kluczowe polskie: pył zawieszony ; PM2,5 ; pierwiastki ¶ladowe ; biodostępno¶ć pierwiastków ; epizod pyłowy ; Warszawa
Słowa kluczowe angielskie: suspended dust ; PM2,5 ; trace elements ; elements bioavailability ; dust episode ; Warsaw
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/30
Nr opisu: 0000102244
Tytuł oryginału: Optical properties of fine particulate matter in Upper Silesia, Poland
Autorzy: Józef Pastuszka, W. Rogula-Kozłowska, K. Klejnowski, P. Rogula-Kopiec.
¬ródło: -Atmosphere 2015 vol. 6 iss. 10, s. 1521-1538, bibliogr. 39 poz.
Impact Factor: 1.221
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2073-4433
DOI:
Słowa kluczowe polskie: PM2.5 ; PM1 ; współczynnik absorpcji ; współczynnik odbicia ¶wiatła ; wolny węgiel ; czarny węgiel ; siarczany ; emisja komunalna ; spalanie węgla kamiennego ; emisja spalin
Słowa kluczowe angielskie: PM2.5 ; PM1 ; absorption coefficient ; light reflection coefficient ; elemental carbon ; black carbon ; sulphates ; municipal emission ; hard coal combustion ; exhaust emission
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


4/30
Nr opisu: 0000095811
Tytuł oryginału: Seasonal variations in health hazards from polycyclic aromatic hydrocarbons bound to submicrometer particles at three characteristic sites in the heavily polluted Polish region
Tytuł w wersji polskiej: Sezonowa zmienno¶ć zagrożeń zdrowotnych od strony wielopier¶cieniowych weglowodorów aromatycznych zwi±zanych z cz±stkami submikronowymi w trzech charakterystycznych punktach bardzo zanieczyszczonego polskiego regionu
Autorzy: Barbara Kozielska, W. Rogula-Kozłowska, K. Klejnowski.
¬ródło: -Atmosphere 2015 vol. 6 iss. 1, s. 1-20, bibliogr. 33 poz.
Impact Factor: 1.221
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2073-4433
DOI:
Słowa kluczowe polskie: WWA ; materia organiczna ; PM1 ; zagrożenie zdrowia ; mutagenno¶ć ; rakotwórczo¶ć ; TEF ; emisja komunalna
Słowa kluczowe angielskie: PAHs ; organic matter ; PM1 ; health hazard ; mutagenicity ; carcinogenicity ; TEF ; municipal emission
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


5/30
Nr opisu: 0000098740
Tytuł oryginału: Selected organic compounds in fine particulate matter at the regional background, urban background and urban traffic points in Silesia (Poland)
Tytuł w wersji polskiej: Wybrane zwi±zki organiczne w drobnych cz±stkach pyłu zebranego na stacjach tła regionalnego, miejskiego i w punkcie komunikacyjnym na terenie ¦l±ska (Polska)
Autorzy: Barbara Kozielska, W. Rogula-Kozłowska, K. Klejnowski.
¬ródło: -Int. J. Environ. Res. 2015 vol. 9 iss. 2, s. 575-584, bibliogr. 50 poz.
Impact Factor: 0.992
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1735-6865
e-ISSN: 2008-2304
Słowa kluczowe polskie: WWA ; OC ; PM2.5 ; wskaĽniki diagnostyczne ; emisja komunalna
Słowa kluczowe angielskie: PAHs ; OC ; PM2.5 ; diagnostic ratios ; municipal emission
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


6/30
Nr opisu: 0000087506
Tytuł oryginału: Concentration, origin and health hazard from fine particle-bound PAH at three characteristic sites in southern Poland
Autorzy: W. Rogula-Kozłowska, Barbara Kozielska, K. Klejnowski.
¬ródło: -Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2013 vol. 91 iss. 3, s. 349-355, bibliogr. 20 poz.
Impact Factor: 1.105
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 0007-4861
e-ISSN: 1432-0800
DOI:
Słowa kluczowe polskie: PM1 ; PM2.5 ; działanie rakotwórcze ; wskaĽniki diagnostyczne ; współczynnik toksyczno¶ci ; TEF ; minimalne stężenie mutagenów ; MMC
Słowa kluczowe angielskie: PM1 ; PM2.5 ; carcinogenicity ; diagnostic ratios ; toxicity equivalence factor ; TEF ; minimum mutagenic concentration ; MMC
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY
Dostęp on-line:


7/30
Nr opisu: 0000081562
Tytuł oryginału: Hazardous compounds in urban PM in the central part of Upper Silesia (Poland) in winter
Tytuł w wersji polskiej: Niebezpieczne zwi±zki w miejskim pyle zawieszonym w centralnej czę¶ci Górnego ¦l±ska w zimie
Autorzy: W. Rogula-Kozłowska, Barbara Kozielska, K. Klejnowski, S. Szopa.
¬ródło: -Arch. Environ. Prot. 2013 vol. 39 no. 1, s. 53-65, bibliogr. 68 poz.
Impact Factor: 0.901
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 2083-4772
e-ISSN: 2083-4810
DOI:
Słowa kluczowe polskie: PM1 ; PM2,5 ; metale ciężkie ; WWA ; benzo(a)piren ; rakotwórczo¶ć ; dodatek niebezpieczny ; współczynnik równoważny toksyczno¶ci ; TEF ; BEQ
Słowa kluczowe angielskie: PM1 ; PM2,5 ; heavy metals ; PAHs ; benzo(a)pyrene ; carcinogenicity ; hazardous compound ; toxic equivalence factor ; TEF ; BEQ
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: CC-BY-NC-ND
Dostęp on-line:


8/30
Nr opisu: 0000071034
Tytuł oryginału: Mass size distribution and chemical composition of the surface layer of summer and winter airborne particles in Zabrze, Poland
Autorzy: K. Klejnowski, Józef Pastuszka, W. Rogula-Kozłowska, E. Talik, A. Krasa.
¬ródło: -Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2012 vol. 88 iss. 2, s. 255-259, bibliogr. 20 poz.
Impact Factor: 1.105
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 0007-4861
e-ISSN: 1432-0800
Słowa kluczowe polskie: aerozol atmosferyczny ; rozkład masy ; skład chemiczny ; powierzchnia
Słowa kluczowe angielskie: atmospheric aerosol ; mass distribution ; chemical composition ; surface
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


9/30
Nr opisu: 0000078950
Tytuł oryginału: Rozkład masy względem wielko¶ci cz±stek i pochodzenie WWA w punkcie tła miejskiego w Polsce.
Autorzy: W. Rogula-Kozłowska, Barbara Kozielska, B. Błaszczak, K. Klejnowski.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 1. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2012, s. 217-229, bibiliogr. 47 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/30
Nr opisu: 0000078949
Tytuł oryginału: Stężenia i równoważniki toksyczno¶ci mieszanin wielopier¶cieniowych węglowodorów aromatycznych zwi±zanych z pyłem drobnym i submikronowym w trzech punktach pomiarowych.
Autorzy: B. Kania, K. Klejnowski, W. Rogula-Kozłowska, Barbara Kozielska.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2012, s. 97-109, bibiliogr. 21 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/30
Nr opisu: 0000070210
Tytuł oryginału: The mass distribution of particle-bound PAH among aerosol fractions. A case-study of an urban area in Poland.
Tytuł w wersji polskiej: Dystrybucja WWA pomiędzy frakcje pyłu Studium dla obszaru miejskiego
Autorzy: W. Rogula-Kozłowska, Barbara Kozielska, B. Błaszczak, K. Klejnowski.
¬ródło: W: Organic pollutants ten years after the Stockholm Convention - environmental and analytical update. Eds: T. Puzyn, A. Mostrag-Szlichtyng. [B.m.] : InTech, 2012, s. 163-190, bibliogr. 116 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


12/30
Nr opisu: 0000056942
Tytuł oryginału: Polycyclic aromatic hydrocarbons in PM1, PM2.5, PM10 and TSP in the Upper Silesian agglomeration, Poland
Autorzy: K. Klejnowski, Barbara Kozielska, A. Krasa, W. Rogula-Kozłowska.
¬ródło: -Arch. Environ. Prot. 2010 vol. 36 no. 2, s. 65-72, bibliogr. 38 poz.
Impact Factor: 0.188
p-ISSN: 2083-4772
e-ISSN: 2083-4810
Słowa kluczowe polskie: TSP ; PM2.5 ; PM1 ; impaktor ; pył zawieszony ; zanieczyszczenie organiczne ; zanieczyszczenie powietrza
Słowa kluczowe angielskie: TSP ; PM2.5 ; PM1 ; impactor ; suspended dust ; organic pollutant ; air pollution
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868
Dostęp on-line:


13/30
Nr opisu: 0000058069
Tytuł oryginału: Fractional composition of ambient aerosol and mass distribution of particle-associated PAHs among the aerosol fractions in a heavily industrialized town in Poland.
Autorzy: K. Klejnowski, A. Krasa, Wioletta* Rogula-Kozłowska, Barbara Kozielska.
¬ródło: W: Air quality - science and application. 7th International conference, Istanbul, Turkey, 24-27 March 2009. Hatfield : University of Hertfordshire, 2009, s. 693-696
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/30
Nr opisu: 0000043146
Tytuł oryginału: Występowanie wielopier¶cieniowych węglowodorów aromatycznych w pyle PM1, PM2,5 i PM10 w Aglomeracji Górno¶l±skiej.
Autorzy: K. Klejnowski, Barbara Kozielska, A. Krasa, Wioletta* Rogula-Kozłowska.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. T. 2. Pod red. Jana Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2008, s. 13-22, bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe polskie: zanieczyszczenie powietrza ; zanieczyszczenia organiczne ; wielopier¶cieniowe węglowodory aromatyczne ; WWA ; pył zawieszony ; chromatografia gazowa ; Aglomeracja Górno¶l±ska
Słowa kluczowe angielskie: air pollution ; organic pollutant ; polycyclic aromatic hydrocarbons ; PAHs ; suspended dust ; gas chromatography ; Upper Silesian Agglomeration
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 123202


15/30
Nr opisu: 0000031734
Tytuł oryginału: Chemical composition of surface layer of PM1, PM1-2.5, PM2.5-10
Tytuł w wersji polskiej: Skład chemiczny powierzchniowej warstwy pyłu PM1, PM1-2.5, PM2.5-10
Autorzy: K. Klejnowski, E. Talik, Józef Pastuszka, Wioletta* Rogula, A. Krasa.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2007 vol. 33 nr 3, s. 89-95, bibliogr. 11 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: aerozol atmosferyczny ; skład chemiczny ; warstwa powierzchniowa ; rentgenowska spektroskopia fotoelektronów ; XPS ; PM1 ; PM2.5 ; PM10
Słowa kluczowe angielskie: atmospheric aerosol ; chemical composition ; surface layer ; X-ray photoelectron spectroscopy ; XPS ; PM1 ; PM2.5 ; PM10
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


16/30
Nr opisu: 0000037178
Tytuł oryginału: Wpływ emisji komunikacyjnej na poziomy stężeń frakcji PM10 i PM2,5 w sezonie zimowym w okresie występowania epizodów smogowych w Zabrzu.
Autorzy: Wioletta* Rogula, Józef Pastuszka, K. Klejnowski.
¬ródło: W: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji ¶rodowiska XIV. Praca zbiorowa. Pod red. H. Kaszy, H. Klamy. Wydział Nauk o Materiałach i ¦rodowisku. Instytut Ochrony i Inżynierii ¦rodowiska. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2007, s. 353-364, bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


17/30
Nr opisu: 0000022602
Tytuł oryginału: Stężenie TSP, PM10 i PM2,5 przy wybranych skrzyżowaniach Zabrza.
Autorzy: W. Rogula, K. Klejnowski, Józef Pastuszka.
¬ródło: W: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji ¶rodowiska. Materiały z XIII konferencji, [Bielsko-Biala, 24-25 listopada 2006]. Pod red. Henryka Kaszy. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2006, s. 260-269, bibliogr. 12 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe ; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej nr 24 Inżynieria Włókiennicza i Ochrona ¦rodowiska. Konferencje ; seria 7)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


18/30
Nr opisu: 0000030657
Tytuł oryginału: Surface characteristic of fine particles (PM2.5) in Zabrze, Upper Silesia, Poland.
Autorzy: K. Klejnowski, E. Talik, Józef Pastuszka.
¬ródło: W: Similarities and differences in airborne particulate matter: exposure and health effects over Europe. Proceedings of the international conference, Vienna, Austria, April 3 to 5, 2006. Eds: T. Kuhlbusch, F. Cassee. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 88
Typ publikacji: K
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/30
Nr opisu: 0000032129
Tytuł oryginału: Wpływ emisji komunikacyjnej na poziomy stężeń frakcji PM10 i PM2.5 w Zabrzu.
Autorzy: W. Rogula, Józef Pastuszka, K. Klejnowski.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Zakopane, 19-21.10.2006. T. 2: Zanieczyszczenia powietrza, przemiany zanieczyszczeń, modelowanie i prognozowanie stanu czysto¶ci powietrza oraz monitoring. Ed. Jan Konieczyński. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 241-251
Organizator: Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


20/30
Nr opisu: 0000019706
Tytuł oryginału: Występowanie benzenu i jego pochodnych alkilowych w powietrzu atmosferycznym na obszarach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem rejonów tras komunikacyjnych.
Autorzy: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
Adres wydawniczy: Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2005
Opis fizyczny: , 164 s., bibliogr. 291 poz.
Seria: (Prace i Studia ; Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk 64 0208-4112)
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/30
Nr opisu: 0000015012
Tytuł oryginału: Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego benzenem i jego alkilopochodnymi w s±siedztwie parkingów.
Autorzy: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Pod red.: J. Konieczyńskiego, R. Zarzyckiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2004, s. 403-412
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/30
Nr opisu: 0000019559
Tytuł oryginału: Badania zanieczyszczeń komunikacyjnych.
Autorzy: M. Czaplicka, K. Klejnowski, Magdalena Żak, Jan** Konieczyński.
¬ródło: W: Stan ¶rodowiska w województwie ¶l±skim w latach 1999-2000. Red. Bożena Czermińska, Jerzy Gł±b, Lilia Szymańska-Kubicka. Inspekcja Ochrony ¦rodowiska, ¦l±ski Wojewódzki Inspektorat Ochrony ¦rodowiska w Katowicach. Katowice : [Państwowa Inspekcja Ochrony ¦rodowiska], 2001, s. 103-111
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 78154


23/30
Nr opisu: 0000019558
Tytuł oryginału: Comparison of emission rates of monocyclic aromatic hydrocarbons in exhaust gases from selected types of cars during the NEDC driving test
Tytuł w wersji polskiej: Porównanie wielko¶ci emisji jednopier¶cieniowych węglowodorów aromatycznych w spalinach pobieranych w trakcie testu jezdnego NEDC dla wybranych marek samochodów osobowych
Autorzy: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
¬ródło: -J. Kones, Intern. Combust. Engines 2001 vol. 8 no. 1/2, s. 348-356, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1231-4005
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


24/30
Nr opisu: 0000020070
Tytuł oryginału: Narażenie mieszkańców aglomeracji miejskich na węglowodory należ±ce do lotnych zwi±zków organicznych emitowane przez Ľródła komunikacyjne.
Autorzy: Magdalena Żak, K. Klejnowski, Jan** Konieczyński.
¬ródło: W: Zapobieganie zanieczyszczeniu ¶rodowiska. Materiały z VIII konferencji, [Szczyrk, paĽddziernik 2000]. Pod red. Jana Suschki i Andrzeja Włochowicza. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2001, s. 34-43, bibliogr. 27 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ; Inżynieria Włókiennicza i Ochrona ¦rodowiska ; nr 1)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/30
Nr opisu: 0000020071
Tytuł oryginału: Wyniki badań stężeń jednopier¶cieniowych węglowodorów aromatycznych przy głównych ci±gach komunikacyjnych na obszarze AG.
Autorzy: Magdalena Żak, K. Klejnowski, Jan** Konieczyński.
¬ródło: W: Pojazd a ¶rodowisko. III Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Jedlina-Letnisko, 5-6 czerwca 2001 r.. Red. Józef Nita. Radom : Wydaw. Politechniki Radomskiej, 2001, s. 507-514, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/30
Nr opisu: 0000020053
Tytuł oryginału: Contamination of air by polycyclic aromatic hydrocarbons and some volatile organic compounds from transportation sources.
Tytuł w wersji polskiej: Zanieczyszczenie powietrza wielopier¶cieniowymi węglowodorami aromatycznymi oraz wybranymi lotnymi zwi±zkami organicznymi pochodz±cymi ze Ľródeł komunikacyjnych
Autorzy: K. Klejnowski, Magdalena Żak, A. Węglarz, J. Witoszek.
¬ródło: W: Air protection in theory & applications. Proceedings of 3rd international scientific conference, [Szczyrk, 30.05-1.06.2000]. Vol. 4. Ed. by Tomasz T. Suchecki [et al.]. Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences. Zabrze : Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2000, s. 51-52, bibliogr. 3 poz.
Seria: (Prace i Studia ; Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk nr 53 0208-4112)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/30
Nr opisu: 0000019641
Tytuł oryginału: Problem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wybranymi lotnymi zwi±zkami aromatycznymi pochodz±cymi ze Ľródeł komunikacyjnych.
Autorzy: Magdalena Żak, K. Klejnowski.
¬ródło: W: Zapobieganie zanieczyszczeniu ¶rodowiska. Materiały z VII konferencji, [Szczyrk, listopad 1999]. Pod red. J. Suschki i A. Włochowicza. Politechnika Łódzka. Filia w Bielsku-Białej. Inżynieria Włókiennicza i Ochrona ¦rodowiska. Bielsko-Biała : Wydaw. Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, 2000, s. 195-208, bibliogr. 39 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/30
Nr opisu: 0000020069
Tytuł oryginału: Wybrane problemy emisji niezorganizowanej na terenie centralnej czę¶ci GOP - zanieczyszczenie powietrza wielopier¶cieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) i wybranymi lotnymi zwi±zkami organicznymi (LZO) w rejonie głównych ci±gów komunikacyjnych.
Autorzy: K. Klejnowski, A. Węglarz, J. Witoszek, Magdalena Żak.
¬ródło: W: ¦l±skie seminarium ochrony ¶rodowiska, 20 czerwca 2000 r.. Materiały konferencyjne. Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2000, s. 5
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/30
Nr opisu: 0000019565
Tytuł oryginału: Wyniki badań zawarto¶ci BTXE w spalinach samochodowych pobranych w trakcie testu jezdnego NEDC dla wybranych marek samochodów osobowych.
Autorzy: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
¬ródło: W: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. POL-EMIS. V Sympozjum , Szklarska Poręba, czerwiec 2000. Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2000, s. 163-172, bibliogr. 13 poz.
Organizator: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Główna Sekcja Branżowa Inżynierii Ochrony Atmosfery, Politechnika Wrocławska. Instytut Inżynierii Ochrony ¦rodowiska
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


30/30
Nr opisu: 0000019564
Tytuł oryginału: Metodyka oznaczeń wybranych lotnych zwi±zków organicznych w powietrzu atmosferycznym wzdłuż szlaków komunikacyjnych.
Autorzy: Magdalena Żak, Barbara Kozielska, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
¬ródło: W: Ocena wielko¶ci imisji zanieczyszczeń powietrza. POL-IMIS'99. III Sympozjum, Szklarska Poręba, czerwiec 1999. Materiały. Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 1999, s. 151-159, bibliogr. 9 poz.
Organizator: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Główna Sekcja Branżowa Inżynierii Ochrony Atmosfery, Politechnika Wrocławska. Instytut Inżynierii Ochrony ¦rodowiska
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie