Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GĘBAL PRZEMYSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/27
Nr opisu: 0000133550
Tytuł oryginału: Das Engagement der DaF-Lernenden im handlungs- und aufgabenorientierten Unierricht. Eine empirische Studie.
Autorzy: Sławomira Kołsut, Przemysław Gębal.
¬ródło: W: Tradition und Erneuerung: Sprachen, Sprachvermittlung, Sprachwissenschaft. Akten der 26. Fachtagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen GeSuS e.V. in Montpellier, 5.-7. April 2018. Hrsg. Marie-Laure Durand, Michel Lefevre, Peter Ohl. Hamburg : Verlag Dr. Kovac, 2020, s. 269-278, bibliogr. 20 poz.
ISBN: 978-3-339-11110-4978-3-339-11111-1
Seria: (Sprache und Sprachen in Forschung und Anwendung ; Bd. 9 2364-561X)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: RK
Język publikacji: GER
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


2/27
Nr opisu: 0000137729
Tytuł oryginału: Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego.
Autorzy: Przemysław Gębal, W. T. Miodunka.
Adres wydawniczy: Warszawa : PWN, 2020
Opis fizyczny: , 454 s.
ISBN: 978-83-0121-429-6
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 20
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


3/27
Nr opisu: 0000138675
Tytuł oryginału: Kultura i edukacja międzykulturowa w procesie szkolnej akulturacji dzieci z do¶wiadczeniem migracji.
Autorzy: Przemysław Gębal.
¬ródło: W: W labiryncie polskiej edukacji. Poradnik asystenta szkolnego w pracy z uczniem z do¶wiadczeniem migracji. Red. Beata Jędryka, Urszula Sajkowska. Warszawa : Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi, 2020, s. 53-63
ISBN: 978-83-65099-34-1
Seria: (Edukacja-Praca-Integracja ; )
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/27
Nr opisu: 0000137726
Tytuł oryginału: Lingwistyka interdyscyplinarnie. Konteksty językowe, tłumaczeniowe i literackie. Red. Łukasz Kumięga, Przemysław E. Gębal.
Adres wydawniczy: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020
Opis fizyczny: , 186 s.
ISBN: 978-83-8180-188-1
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 8
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/27
Nr opisu: 0000137723
Tytuł oryginału: Lingwistyka, pedagogika, glottodydaktyka i pedeutologia. Próba teoretycznego umiejscowienia ich wzajemnych relacji.
Autorzy: Przemysław Gębal, Łukasz Kumięga.
¬ródło: W: Między lingwistyk± a pedagogik±. Konteksty glottodydaktyczne i pedeutologiczne. Red. Przemyław E. Gębal, Łukasz Kumięga. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 5-13
ISBN: 978-83-8180-381-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,4
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


6/27
Nr opisu: 0000137722
Tytuł oryginału: Między lingwistyk± a pedagogik±. Konteksty glottodydaktyczne i pedeutologiczne. Red. Przemyław E. Gębal, Łukasz Kumięga.
Adres wydawniczy: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020
Opis fizyczny: , 173 s.
ISBN: 978-83-8180-381-6
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 7
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


7/27
Nr opisu: 0000137727
Tytuł oryginału: O inter- i transdyscyplinarnych powi±zaniach lingwistyki (stosowanej) z badaniami nad językiem, translatoryk± i literaturoznawstwem.
Autorzy: Łukasz Kumięga, Przemysław Gębal.
¬ródło: W: Lingwistyka interdyscyplinarnie. Konteksty językowe, tłumaczeniowe i literackie. Red. Łukasz Kumięga, Przemysław E. Gębal. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 5-12
ISBN: 978-83-8180-188-1
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,4
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


8/27
Nr opisu: 0000135922
Tytuł oryginału: Podej¶cie zadaniowe do uczenia się i nauczania języków obcych w Polsce. Rozważania koncepcyjne i praktyka nauczania
Autorzy: Przemysław Gębal, Sławomira Kołsut.
¬ródło: -Zesz. Nauk. Wszech. Pol. Szk. Wyż. Warsz. 2020 z. 11, s. 15-22
Uwagi: Tytuł zeszytu: Współczesne tendencje w nauczaniu języków obcych: filologia angielska, hiszpańska, niemiecka, rosyjska
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2300-990X
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


9/27
Nr opisu: 0000137763
Tytuł oryginału: Profesjonalizacja kształcenia nauczaj±cych języków obcych w Polsce i Iranie w ¶wietle uwarunkowań kulturowych. Studium porównawcze wybranych programów kształcenia uniwersyteckiego.
Autorzy: Przemysław Gębal, Monika Nawracka.
¬ródło: W: Między lingwistyk± a pedagogik±. Konteksty glottodydaktyczne i pedeutologiczne. Red. Przemyław E. Gębal, Łukasz Kumięga. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 48-69
ISBN: 978-83-8180-381-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


10/27
Nr opisu: 0000135478
Tytuł oryginału: Cele Stowarzyszenia "Bristol" i ich zwi±zek z rozwojem glottodydaktyki polonistycznej.
Autorzy: Przemysław Gębal.
¬ródło: W: Bariery i pomosty w glottodydaktyce polonistycznej. Red. Danuta Lech-Kristein, Marzena Makuchowska. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2019, s. 31-42
ISBN: 978-83-7395-857-9
Seria: (Język a Edukacja ; T. 7)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


11/27
Nr opisu: 0000132483
Tytuł oryginału: Determinants of a sustainable teacher training model for teachers of Polish as foreign or second language.
Autorzy: Przemysław Gębal.
¬ródło: W: Migration and education. To understand relations between migration and education : challenges for research and practice. Ed. by Małgorzata Pamuła-Behrens, Agnieszka Hennel-Brzozowska. Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2019, s. 143-158
ISBN: 978-83-8095-610-0
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


12/27
Nr opisu: 0000132495
Tytuł oryginału: Dydaktyka języków obcych : wprowadzenie.
Autorzy: Przemysław Gębal.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2019
Opis fizyczny: , 508 s.
ISBN: 978-83-01-20820-2
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 23
Słowa kluczowe polskie: język obcy ; nauczanie
Słowa kluczowe angielskie: foreign language ; teaching
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/27
Nr opisu: 0000133762
Tytuł oryginału: Foreign language teacher education in Germany, Iran and Poland - a comparative comparative study.
Tytuł w wersji polskiej: Kształcenie nauczycieli języków obcych w Niemczech, Iranie i Polsce - studium porównawcze
Autorzy: Przemysław Gębal, Monika Nawracka.
¬ródło: W: Oblicza glottodydaktyki polonistycznej. Powi±zania i inspiracje. Pod red. Grażyny Zarzyckiej, Beaty Grochali, Iwony Dembowskiej-Wosik. ŁódĽ : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2019, s. 121-137, bibliogr. 16 poz.
Seria: (Acta Universitatis Lodziensis ; Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców ; 26 0860-6587)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,7
DOI:
Słowa kluczowe polskie: pedeutologia ; kształcenia nauczycieli ; profesjonalizacja kształcenia ; europejskie standardy pedeutologiczne
Słowa kluczowe angielskie: pedeutology ; teacher training ; professionalization of teacher training ; European standards of teacher training
Typ publikacji: U
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY-NC-ND open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


14/27
Nr opisu: 0000138202
Tytuł oryginału: Nauczanie języka polskiego jako drugiego w ¶wietle założeń dydaktyki konstruktywistycznej Autorski model glottopedagogiczny
Tytuł w wersji angielskiej: Teaching Polish as a second language in light of constructivist didactics An original glottopedagogical model
Autorzy: Przemysław Gębal, Monika Nawracka.
¬ródło: -Edukacja 2019 nr 3, s. 54-67, bibliogr. 25 poz.
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 0239-6858
DOI:
Słowa kluczowe polskie: język polski jako obcy ; język polski jako drugi ; transkulturowo¶ć ; międzykulturowo¶ć ; inkluzja ; glottodydaktyka polonistyczna
Słowa kluczowe angielskie: Polish as a foreign language ; Polish as a second language ; transculturality ; interculturality ; inclusion ; Polish language didactics
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


15/27
Nr opisu: 0000133056
Tytuł oryginału: Zu den akademischen Konzepten der DaF-Didaktik in Polen. Kurzer theoretischer Abriss.
Autorzy: Przemysław Gębal, Sławomira Kołsut.
¬ródło: W: Germanistische Diskurs- und Praxisfelder in Mittelosteuropa. Hrsg. Annegret Middeke, Doris Sava, Ellen Tichy. Berlin : Peter Lang, 2019, s. 143-154
ISBN: 978-3-631-79146-2978-3-631-79407-4
Seria: (Berufssprache Deutsch in Theorie und Praxis ; vol. 3 2566-6606)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Słowa kluczowe polskie: język niemiecki ; klasa niemiecka ; GFL ; kultura uczenia się
Słowa kluczowe angielskie: German language ; German class ; GFL ; learning culture
Typ publikacji: U
Język publikacji: GER
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/27
Nr opisu: 0000133082
Tytuł oryginału: Zur berufsorientierung des fachsprachenunterrichts im Mitteleuropäischen kontext Von den arbeitsmarkterwartungen zu den berufsspezifischen sprachkompetenzprofilen
Tytuł w wersji angielskiej: Teaching foreign languages for professional purposes in central Europe Defining professional language competences based on market needs
Autorzy: Przemysław Gębal, Sławomira Kołsut.
¬ródło: -Pr. Nauk. Akad. im. Jana Długosza Częst., Stud. Neofilol. 2019 z. 15, s. 61-71
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1897-4244
Typ publikacji: A
Język publikacji: GER
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


17/27
Nr opisu: 0000133519
Tytuł oryginału: Zur Entwicklung der DaF-Didaktik in Polen nach 1989. Theoretische Erwägungen und empirische Forschung.
Autorzy: Przemysław Gębal, Sławomira Kołsut.
¬ródło: W: Kosovarisch-rumänische Begegnung. Beiträge zur deutschen Sprache in und aus Südosteuropa. Hg. Hannes Philipp, Bernadette Weber, Johann Wellner. Regensburg : Universitat Regensburg, 2019, s. 132-145, bibliogr. 24 poz.
ISBN: 978-3-88246-425-2
Seria: (Forschungen zur deutschen Sprache in Mittel-, Ost- und Südosteuropa ; Bd. 8)
Uwagi: Dostępny w Internecie: https://epub.uni-regensburg.de/41108/ [dostęp 16 grudnia 2019]
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5
Typ publikacji: U
Język publikacji: GER
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: PUBLISHER_WEBSITE
Dostęp on-line:


18/27
Nr opisu: 0000128383
Tytuł oryginału: Edukacja wobec migracji: konteksty glottodydaktyczne i pedagogiczne. Monografia zbiorowa. Pod red. Przemysława E. Gębala.
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018
Opis fizyczny: , 243 s.
ISBN: 978-83-7638-956-1
Seria: (Nowe w Glottodydaktyce ; Studia lingwistyczne i pedagogiczne ; nr 2)
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 11
Słowa kluczowe polskie: język polski ; studia ; nauczanie ; imigrant ; edukacja międzykulturowa
Słowa kluczowe angielskie: Polish language ; study ; teaching ; immigrant ; intercultural education
Typ publikacji: RED
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/27
Nr opisu: 0000126318
Tytuł oryginału: From didactics of Polish as a foreign language to didactics of Polish as a second language Integration-inclusive model of teaching people with migration experience
Autorzy: Przemysław Gębal.
¬ródło: -J. Hum. Dignity Wellbeing 2018 no. 1, s. 25-37, bibliogr. 18 poz.
Uwagi: Tytuł numeru: Man in contemporary culture and education
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2451-3520
Słowa kluczowe polskie: język obcy ; dydaktyka ; drugi język ; język polski ; integracja ; inkluzja
Słowa kluczowe angielskie: foreign language ; didactics ; second language ; Polish language ; integration ; inclusion
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: OTHER open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


20/27
Nr opisu: 0000128388
Tytuł oryginału: Gestaltung von Lehrerausbildung fur Polnisch als Fremd- und Zweitsprache. Das eudaimonistisch-euthyphronische Konzept.
Autorzy: Przemysław Gębal.
¬ródło: W: Fachsprache Polnisch - Sprache mit Zukunft. Specjalistyczny język polski - język z przyszło¶ci±. Hg. Ewa Bagłajewska-Miglus, Thomas Vogel. Aachen : Shaker Verlag, 2018, s. 45-55, bibliogr. 19 poz.
ISBN: 978-3-8440-6382-0
Seria: (Polnisch als Fremd- und Zweitsprache ; Bd. 4 2365-9726)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,3
Typ publikacji: U
Język publikacji: GER
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


21/27
Nr opisu: 0000125779
Tytuł oryginału: Integracyjno-inkluzyjny model dydaktyki języka polskiego jako drugiego.
Autorzy: Przemysław Gębal.
¬ródło: W: Edukacja wobec migracji : konteksty glottodydaktyczne i pedagogiczne. Monografia zbiorowa. Pod red. Przemysława E. Gębala. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018, s. 63-82
ISBN: 978-83-7638-956-1
Seria: (Nowe w Glottodydaktyce ; Studia lingwistyczne i pedagogiczne ; nr 2)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: glottodydaktyka ; język polski ; drugi język ; integracja ; inkluzja
Słowa kluczowe angielskie: glottodidactics ; Polish language ; second language ; integration ; inclusion
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/27
Nr opisu: 0000126717
Tytuł oryginału: Międzykulturowo¶ć na zajęciach języka polskiego jako obcego. Koncepcje pedagogiczne i glottodydaktyczne.
Autorzy: Przemysław Gębal.
¬ródło: W: Sprachmittlung und Interkulturalität im Polnischunterricht. Mediacja językowa i międzykulturowo¶ć w nauczaniu języka polskiego. Hg. Barbara Stolarczyk, Christoph Merkelbach. Aachen : Shaker Verlag, 2018, s. 13-30, bibliogr. 26 poz.
ISBN: 978-3844057867
Seria: (Polnisch als Fremd- und Zweitsprache ; Bd. 3 2365-9726)
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


23/27
Nr opisu: 0000128779
Tytuł oryginału: Neurobiologiczne uwarunkowania procesu glottodydaktycznego. W stronę językowych badań neurodydaktycznych.
Autorzy: Sławomira Kołsut, M. Kalita, Przemysław Gębal.
¬ródło: W: Neurologopedia. T. 2, Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej. Pod red. Marzeny Błasiak-Tytuły, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Anny Siudak. Kraków : Wydaw. WiR, 2018, s. 43-58, bibliogr. 30 poz.
ISBN: 978-83-65423-58-0
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
Słowa kluczowe polskie: neurobiologia ; neurodydaktyka ; proces glottodydaktyczny ; konstruktywizm neurobiologiczny ; emocje w uczeniu się
Słowa kluczowe angielskie: neurobiology ; neurodidactics ; teaching-language process ; neurobiological constructivism ; emotions in learning process
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


24/27
Nr opisu: 0000126945
Tytuł oryginału: Od nauczania międzykulturowego do zintegrowanej dydaktyki języków obcych. Kierunki rozwoju dydaktyki wielojęzyczno¶ci.
Autorzy: Przemysław Gębal.
¬ródło: W: Polonistyka na pocz±tku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. T. 5, W kręgu (glotto) dydaktyki. Red. Aleksandra Achtelik, Karolina Graboń. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu ¦l±skiego, 2018, s. 482-501, bibliogr. 33 poz.
ISBN: 978-83-226-3584-1978-83-226-3585-8
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3788 0208-6336)
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 1
Słowa kluczowe polskie: glottodydaktyka porównawcza ; dydaktyka wielojęzyczna
Słowa kluczowe angielskie: comparaitive glottodidactics ; multilingual didactics
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/27
Nr opisu: 0000125775
Tytuł oryginału: Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego : podej¶cie integracyjno-inkluzyjne.
Autorzy: Przemysław Gębal.
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018
Opis fizyczny: , 291 s.
ISBN: 978-83-7638-931-8
Seria: (Nowe w Glottodydaktyce ; Studia lingwistyczne i pedagogiczne ; nr 1)
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy wydawniczych: 13
Słowa kluczowe polskie: język polski ; dydaktyka ; glottodydaktyka
Słowa kluczowe angielskie: Polish language ; didactics ; glottodidactics
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/27
Nr opisu: 0000125784
Tytuł oryginału: Rozwój teorii i praktyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w latach 1950-2015. Uwagi na marginesie "Glottodydaktyki polonistycznej..." W.T. Miodunki.
Autorzy: Przemysław Gębal.
¬ródło: -Jęz. Pol. 2018 R. 118 z. 2, s. 123-134
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 0021-6941
DOI:
Słowa kluczowe polskie: dydaktyka ; język polski ; drugi język ; język obcy
Słowa kluczowe angielskie: didactics ; Polish language ; second language ; foreign language
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/27
Nr opisu: 0000135963
Tytuł oryginału: Nauczyciel i nauczanie języka polskiego jako drugiego we współczesnej rzeczywisto¶ci edukacyjnej
Tytuł w wersji angielskiej: The teacher and teaching Polish as a second language in the contemporary educational reality
Autorzy: Przemysław Gębal.
¬ródło: -Kult. Społecz. Eduk. 2017 nr 1, s. 175-192, bibliogr. 12 poz.
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2300-0422
e-ISSN: 2719-2717
DOI:
Słowa kluczowe polskie: nauczyciel języka polskiego ; nauczanie języka polskiego ; drugi język ; glottodydaktyka ; migracja ; cudzoziemiec
Słowa kluczowe angielskie: Polish language teacher ; teaching Polish ; second language ; glottodidactics ; migration ; foreigner
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie