Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ŻAK MAGDALENA
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/33
Nr opisu: 0000138477
Tytuł oryginału: Cross-regional highway built through a city centre as an example of the sustainable development of urban transport
Autorzy: Magdalena Żak, Anna Mainka.
¬ródło: -Sustainability 2020 vol. 12 iss. 24, s. 1-17, bibliogr. 82 poz.
Impact Factor: 2.576
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2071-1050
DOI:
Słowa kluczowe polskie: transport drogowy ; zanieczyszczenia komunikacyjne ; dwutlenek azotu ; droga ponadregionalna
Słowa kluczowe angielskie: road transport ; transport pollutants ; nitrogen dioxide ; cross-regional highway
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


2/33
Nr opisu: 0000135347
Tytuł oryginału: Indoor air quality in residential buildings in Upper Silesia, Poland
Autorzy: Barbara Kozielska, Anna Mainka, Magdalena Żak, Dorota Kaleta, Walter Mucha.
¬ródło: -Build. Environ. 2020 vol. 177, s. 1-11, bibliogr. 92 poz.
Impact Factor: 4.971
Punktacja MNiSW: 200.000
p-ISSN: 0360-1323
e-ISSN: 1873-684X
DOI:
Słowa kluczowe polskie: zanieczyszczenia gazowe ; LZO ; PM4 ; IAQ ; I/O
Słowa kluczowe angielskie: gaseous pollutants ; VOCs ; PM4 ; IAQ
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Informacje o dostępie open-access: open-access-text-version: FINAL_PUBLISHED open-access-licence: CC-BY open-access-release-time: AT_PUBLICATION open-access-article-mode: OPEN_JOURNAL
Dostęp on-line:


3/33
Nr opisu: 0000133315
Tytuł oryginału: Uboczne produkty dezynfekcji wody w atmosferze wewnętrznej obiektów basenowych.
Tytuł w wersji angielskiej: Water disinfection by-products in the air of swimming pools
Autorzy: Magdalena Żak.
¬ródło: W: Instalacje basenowe. XII Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń, 27-29 listopada 2019 r. Gliwice : Katedra Inżynierii Wody i ¦cieków. Politechnika ¦l±ska, 2019, s. 46-52, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe polskie: basen ; trihalometan ; chloramina ; zwi±zki lotne
Słowa kluczowe angielskie: swimming pool ; trihalomethane ; chloramine ; volatile compounds
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


4/33
Nr opisu: 0000133637
Tytuł oryginału: Wpływ zmiany organizacji ruchu kołowego w Gliwicach po oddaniu do użytku Drogowej Trasy ¦rednicowej na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dwutlenkiem azotu.
Autorzy: Magdalena Żak.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. XI Konferencja naukowa, Zakopane, 22-25 paĽdziernik 2019 r. Ksi±żka poszerzonych abstraktów. Pod red. Marianny Czaplickiej, Jacka Gębickiego, Wioletty Rogula-Kozłowskiej, Izabeli Sówki, Grzegorza Majewskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 78-79
ISBN: 978-83-60877-11-1
Organizator: Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


5/33
Nr opisu: 0000115339
Tytuł oryginału: The exposure of pedestrians, drivers and road transport passengers to nitrogen dioxide
Autorzy: Magdalena Żak, Edyta Melaniuk-Wolny, Kamila* Widziewicz.
¬ródło: -Atmos. Pollut. Res. 2017 vol. 8 iss. 4, s. 781-790, bibliogr.
Impact Factor: 1.637
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1309-1042
DOI:
Słowa kluczowe polskie: transport drogowy ; zanieczyszczenia motoryzacyjne ; dwutlenek azotu ; tlenek azotu
Słowa kluczowe angielskie: road transport ; motorization pollutants ; nitrogen dioxide ; nitrogen oxide ; exposure
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: Z
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


6/33
Nr opisu: 0000102000
Tytuł oryginału: Narażenie pieszych i osób korzystaj±cych z prywatnych i publicznych ¶rodków komunikacji samochodowej na dwutlenek azotu.
Tytuł w wersji angielskiej: The exposure of pedestrians and other transport type road users to nitrogen dioxide
Autorzy: Magdalena Żak, Edyta Melaniuk-Wolny.
¬ródło: W: Aktualne zagadnienia w inżynierii ¶rodowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki. Gliwice : Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki, 2015, s. 53-64, bibliogr. 21 poz.
ISBN: 978-83-922941-4-6
Liczba arkuszy wydawniczych: 0,8
Słowa kluczowe polskie: zanieczyszczenia motoryzacyjne ; dwutlenek azotu ; ¶rodki transportu ; narażenie pasażerów ; narażenie pieszych
Słowa kluczowe angielskie: motorization pollutants ; nitrogen dioxide ; transport means ; exposure of passengers ; exposure of pedestrians
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l.


7/33
Nr opisu: 0000095522
Tytuł oryginału: Single-stage extraction to assess metals bioavailability from smelting dust
Autorzy: Edyta Melaniuk-Wolny, Kamila* Widziewicz, Zdzisław Adamczyk, Katarzyna Nowińska, Magdalena Żak.
¬ródło: -Pol. J. Environ. Stud. 2014 vol. 23 no. 6, s. 2117-2124, bibliogr. 34 poz.
Impact Factor: 0.871
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 1230-1485
Słowa kluczowe polskie: wytapianie ołowiu i cynku ; pył ; ekstrakcja jednostopniowa ; Imperial Smelting Process
Słowa kluczowe angielskie: lead and zinc smelting ; dust ; single-stage extraction ; Imperial Smelting Process
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.4458
Informacje o dostępie open-access: open-access-licence: OTHER
Dostęp on-line:


8/33
Nr opisu: 0000065349
Tytuł oryginału: Poziome i pionowe profile stężeń dwutlenku azotu w s±siedztwie szlaków komunikacyjnych
Autorzy: Magdalena Żak.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2011 R. 45 nr 1, s. 11-24, bibliogr. 63 poz.
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: zanieczyszczenie powietrza ; emisja zanieczyszczeń ; motoryzacja ; dwutlenek azotu ; NO2
Słowa kluczowe angielskie: air pollution ; pollutants emission ; motorization ; nitrogen dioxide ; NO2
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


9/33
Nr opisu: 0000059308
Tytuł oryginału: Ocena wpływu oddania do użytkowania fragmentu autostrady A4 Kleszczów - Gliwice na poziomy stężeń dwutlenku azotu w powietrzu w Gliwicach
Autorzy: Magdalena Żak.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2010 R. 44 nr 3, s. 108-116, bibliogr. 26 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Słowa kluczowe polskie: jako¶ć powietrza ; zanieczyszczenie powietrza ; dwutlenek azotu ; natężenie ruchu drogowego
Słowa kluczowe angielskie: air quality ; air pollution ; nitrogen dioxide ; intensity of road traffic
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


10/33
Nr opisu: 0000046489
Tytuł oryginału: Comparison of benzene and its alkylated derivates profiles in car's fuels, engine exhaust gases and in air in the vicinity of communication arteries
Tytuł w wersji polskiej: Porównanie profili benzenu i jego alkilowych pochodnych w paliwach, spalinach silnikowych i powietrzu atmosferycznym w s±siedztwie szlaków komunikacyjnych
Autorzy: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński.
¬ródło: -Arch. Environ. Prot. 2008 vol. 34 nr 2, s. 3-11, bibliogr. 30 poz.
p-ISSN: 2083-4772
e-ISSN: 2083-4810
Słowa kluczowe polskie: zanieczyszczenie powietrza ; spaliny ; paliwo silnikowe ; benzen ; alkilowe pochodne benzenu
Słowa kluczowe angielskie: air pollution ; exhaust gas ; engine fuel ; benzene ; alkylated benzene derivatives
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


11/33
Nr opisu: 0000036584
Tytuł oryginału: Air contamination with nitrogen dioxide in the vicinity of Gliwice transport routes before opening the A4 motorway fragment Kleszczów - Gliwice
Tytuł w wersji polskiej: Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem azotu w s±siedztwie szlaków komunikacyjnych Gliwic w okresie poprzedzaj±cym oddanie do użytku fragmentu autostrady A4 Kleszczów - Gliwice
Autorzy: Magdalena Żak, A. Loster, Barbara Kozielska, Edyta Melaniuk-Wolny.
¬ródło: -Arch. Ochr. ¦rod. 2007 vol. 33 nr 4, s. 3-15, bibliogr. 35 poz.
p-ISSN: 0324-8461
Słowa kluczowe polskie: zanieczyszczenie powietrza ; zanieczyszczenia komunikacyjne ; dwutlenek azotu
Słowa kluczowe angielskie: air pollution ; motorization pollutants ; nitrogen dioxide
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.3868


12/33
Nr opisu: 0000030659
Tytuł oryginału: Emisja benzenu i jego pochodnych alkilowych z silników samochodowych.
Autorzy: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Zakopane, 19-21.10.2006. T. 1: Emisja substancji zanieczyszczaj±cych, badania ich wła¶ciwo¶ci i metody ograniczania emisji. Ed. Jan Konieczyński. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 337-345, bibliogr. 20 poz.
Organizator: Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


13/33
Nr opisu: 0000030662
Tytuł oryginału: Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dwutlenkiem azotu w rejonie szlaków komunikacyjnych Gliwic.
Autorzy: A. Loster, Magdalena Żak.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce, Zakopane, 19-21.10.2006. Ed. Jan Konieczyński. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 187-195, bibliogr. 11 poz.
Organizator: Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


14/33
Nr opisu: 0000019706
Tytuł oryginału: Występowanie benzenu i jego pochodnych alkilowych w powietrzu atmosferycznym na obszarach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem rejonów tras komunikacyjnych.
Autorzy: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
Adres wydawniczy: Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2005
Opis fizyczny: , 164 s., bibliogr. 291 poz.
Seria: (Prace i Studia ; Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk 64 0208-4112)
Typ publikacji: M
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


15/33
Nr opisu: 0000015012
Tytuł oryginału: Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego benzenem i jego alkilopochodnymi w s±siedztwie parkingów.
Autorzy: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
¬ródło: W: Ochrona powietrza w teorii i praktyce. Pod red.: J. Konieczyńskiego, R. Zarzyckiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk, 2004, s. 403-412
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


16/33
Nr opisu: 0000019559
Tytuł oryginału: Badania zanieczyszczeń komunikacyjnych.
Autorzy: M. Czaplicka, K. Klejnowski, Magdalena Żak, Jan** Konieczyński.
¬ródło: W: Stan ¶rodowiska w województwie ¶l±skim w latach 1999-2000. Red. Bożena Czermińska, Jerzy Gł±b, Lilia Szymańska-Kubicka. Inspekcja Ochrony ¦rodowiska, ¦l±ski Wojewódzki Inspektorat Ochrony ¦rodowiska w Katowicach. Katowice : [Państwowa Inspekcja Ochrony ¦rodowiska], 2001, s. 103-111
Typ publikacji: U
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.02 78154


17/33
Nr opisu: 0000019558
Tytuł oryginału: Comparison of emission rates of monocyclic aromatic hydrocarbons in exhaust gases from selected types of cars during the NEDC driving test
Tytuł w wersji polskiej: Porównanie wielko¶ci emisji jednopier¶cieniowych węglowodorów aromatycznych w spalinach pobieranych w trakcie testu jezdnego NEDC dla wybranych marek samochodów osobowych
Autorzy: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
¬ródło: -J. Kones, Intern. Combust. Engines 2001 vol. 8 no. 1/2, s. 348-356, bibliogr. 16 poz.
p-ISSN: 1231-4005
Typ publikacji: A
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp on-line:


18/33
Nr opisu: 0000020070
Tytuł oryginału: Narażenie mieszkańców aglomeracji miejskich na węglowodory należ±ce do lotnych zwi±zków organicznych emitowane przez Ľródła komunikacyjne.
Autorzy: Magdalena Żak, K. Klejnowski, Jan** Konieczyński.
¬ródło: W: Zapobieganie zanieczyszczeniu ¶rodowiska. Materiały z VIII konferencji, [Szczyrk, paĽddziernik 2000]. Pod red. Jana Suschki i Andrzeja Włochowicza. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2001, s. 34-43, bibliogr. 27 poz.
Seria: (Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ; Inżynieria Włókiennicza i Ochrona ¦rodowiska ; nr 1)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


19/33
Nr opisu: 0000006751
Tytuł oryginału: Problemy zanieczyszczenia powietrza benzenem i jego alkilowymi pochodnymi w obszarach zurbanizowanych.
Autorzy: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. IV Konferencja, Ustroń, wrzesień 2001. Materiały konferencyjne. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Katedra Ochrony Powietrza.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 357-366, bibliogr. 35 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 110114


20/33
Nr opisu: 0000006748
Tytuł oryginału: Rozkład stężenia wybranych LZO w badaniach imisji komunikacyjnej na terenie Gliwic.
Autorzy: H. Pyta, Magdalena Żak.
¬ródło: W: Problemy ochrony powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. IV Konferencja, Ustroń, wrzesień 2001. Materiały konferencyjne. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Katedra Ochrony Powietrza.. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 243-250, bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.01 110114


21/33
Nr opisu: 0000020071
Tytuł oryginału: Wyniki badań stężeń jednopier¶cieniowych węglowodorów aromatycznych przy głównych ci±gach komunikacyjnych na obszarze AG.
Autorzy: Magdalena Żak, K. Klejnowski, Jan** Konieczyński.
¬ródło: W: Pojazd a ¶rodowisko. III Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Jedlina-Letnisko, 5-6 czerwca 2001 r.. Red. Józef Nita. Radom : Wydaw. Politechniki Radomskiej, 2001, s. 507-514, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


22/33
Nr opisu: 0000012417
Tytuł oryginału: Zanieczyszczenie powietrza benzenem i jego alkilowymi pochodnymi spowodowane użytkowaniem i dystrybucj± paliw silnikowych. Rozprawa doktorska.
Autorzy: Magdalena Żak.
Miejsce i rok obrony: Gliwice, 2001
Opis fizyczny: , 193 s. [92] k. tabl., bibliogr. 281 poz.
Uczelnia i wydział: Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii ¦rodowiska i Energetyki.
Promotor: prof. dr hab. Jan** Konieczyński
Typ publikacji: D
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. Cz.Ab. R-3464
Dostęp BCP¦:


23/33
Nr opisu: 0000008205
Tytuł oryginału: Badania zanieczyszczeń powietrza. Cz. 1: Gazowe substancje zanieczyszczaj±ce.
Autorzy: Piotr** Górka, Stanisław** Kowalski, Barbara Kozielska, E. Maleniuk-Wolny, Grzegorz* Oparczyk, Elwira Zajusz-Zubek, Magdalena Żak.
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000
Opis fizyczny: , 167 s., bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: P
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Dostęp BCP¦:


24/33
Nr opisu: 0000020053
Tytuł oryginału: Contamination of air by polycyclic aromatic hydrocarbons and some volatile organic compounds from transportation sources.
Tytuł w wersji polskiej: Zanieczyszczenie powietrza wielopier¶cieniowymi węglowodorami aromatycznymi oraz wybranymi lotnymi zwi±zkami organicznymi pochodz±cymi ze Ľródeł komunikacyjnych
Autorzy: K. Klejnowski, Magdalena Żak, A. Węglarz, J. Witoszek.
¬ródło: W: Air protection in theory & applications. Proceedings of 3rd international scientific conference, [Szczyrk, 30.05-1.06.2000]. Vol. 4. Ed. by Tomasz T. Suchecki [et al.]. Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences. Zabrze : Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2000, s. 51-52, bibliogr. 3 poz.
Seria: (Prace i Studia ; Instytut Podstaw Inżynierii ¦rodowiska Polskiej Akademii Nauk nr 53 0208-4112)
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


25/33
Nr opisu: 0000019641
Tytuł oryginału: Problem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wybranymi lotnymi zwi±zkami aromatycznymi pochodz±cymi ze Ľródeł komunikacyjnych.
Autorzy: Magdalena Żak, K. Klejnowski.
¬ródło: W: Zapobieganie zanieczyszczeniu ¶rodowiska. Materiały z VII konferencji, [Szczyrk, listopad 1999]. Pod red. J. Suschki i A. Włochowicza. Politechnika Łódzka. Filia w Bielsku-Białej. Inżynieria Włókiennicza i Ochrona ¦rodowiska. Bielsko-Biała : Wydaw. Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, 2000, s. 195-208, bibliogr. 39 poz.
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


26/33
Nr opisu: 0000020069
Tytuł oryginału: Wybrane problemy emisji niezorganizowanej na terenie centralnej czę¶ci GOP - zanieczyszczenie powietrza wielopier¶cieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) i wybranymi lotnymi zwi±zkami organicznymi (LZO) w rejonie głównych ci±gów komunikacyjnych.
Autorzy: K. Klejnowski, A. Węglarz, J. Witoszek, Magdalena Żak.
¬ródło: W: ¦l±skie seminarium ochrony ¶rodowiska, 20 czerwca 2000 r.. Materiały konferencyjne. Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2000, s. 5
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


27/33
Nr opisu: 0000019565
Tytuł oryginału: Wyniki badań zawarto¶ci BTXE w spalinach samochodowych pobranych w trakcie testu jezdnego NEDC dla wybranych marek samochodów osobowych.
Autorzy: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
¬ródło: W: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. POL-EMIS. V Sympozjum , Szklarska Poręba, czerwiec 2000. Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2000, s. 163-172, bibliogr. 13 poz.
Organizator: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Główna Sekcja Branżowa Inżynierii Ochrony Atmosfery, Politechnika Wrocławska. Instytut Inżynierii Ochrony ¦rodowiska
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


28/33
Nr opisu: 0000019564
Tytuł oryginału: Metodyka oznaczeń wybranych lotnych zwi±zków organicznych w powietrzu atmosferycznym wzdłuż szlaków komunikacyjnych.
Autorzy: Magdalena Żak, Barbara Kozielska, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
¬ródło: W: Ocena wielko¶ci imisji zanieczyszczeń powietrza. POL-IMIS'99. III Sympozjum, Szklarska Poręba, czerwiec 1999. Materiały. Wrocław : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 1999, s. 151-159, bibliogr. 9 poz.
Organizator: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Główna Sekcja Branżowa Inżynierii Ochrony Atmosfery, Politechnika Wrocławska. Instytut Inżynierii Ochrony ¦rodowiska
Typ publikacji: RK
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


29/33
Nr opisu: 0000019563
Tytuł oryginału: Oznaczanie stężeń lotnych zwi±zków organicznych w powietrzu atmosferycznym w otoczeniu szlaków komunikacyjnych.
Autorzy: Magdalena Żak, Barbara Kozielska.
¬ródło: W: XXIII Sympozjum naukowe nt. Chromatograficzne metody badania zwi±zków organicznych, Katowice-Szczyrk, 9-11 czerwca 1999. Streszczenia. Katowice : Uniwersytet ¦l±ski, 1999, s. 156
Organizator: Uniwersytet ¦l±ski. Instytut Chemii [i in.]
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


30/33
Nr opisu: 0000019812
Tytuł oryginału: Oznaczanie stężeń lotnych zwi±zków organicznych w powietrzu atmosferycznym w otoczeniu szlaków komunikacyjnych.
Autorzy: Magdalena Żak, Barbara Kozielska.
¬ródło: W: XXIII Sympozjum naukowe nt. Chromatograficzne metody badania zwi±zków organicznych, Katowice - Szczyrk, 9-11 czerwca 1999. Streszczenia. Uniwersytet ¦l±ski. Instytut Chemii [et al.]. Katowice : Uniwersytet ¦l±ski, 1999, s. 156
Typ publikacji: K
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


31/33
Nr opisu: 0000005210
Tytuł oryginału: Poziom stężeń monocyklicznych węglowodorów aromatycznych w powietrzu atmosferycznym w s±siedztwie szlaków komunikacyjnych Gliwic
Autorzy: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1999 R. 33 nr 5, s. 189-193, bibliogr. 12 poz.
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


32/33
Nr opisu: 0000019549
Tytuł oryginału: Zanieczyszcenie powietrza tlenkami azotu wzdłuż ci±gów komunikacyjnych Gliwic
Autorzy: Magdalena Żak, M. Żak.
¬ródło: -Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1997 R. 31 nr 4, s. 113-118
p-ISSN: 1230-7408
Typ publikacji: A
Język publikacji: POL
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.
Lokalizacja ¬ródła: P¦l. sygn. P.2080


33/33
Nr opisu: 0000086467
Tytuł oryginału: A new class of extreme refrigeration cycles.
Autorzy: J. Szarynger, Magdalena Żak.
¬ródło: W: XVI Zjazd Termodynamików, Kołobrzeg - Koszalin 1996. Materiały konferencyjne. T. 2. Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Koszalińska. Kołobrzeg : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1996, s. 347-354
Typ publikacji: RK
Język publikacji: ENG
Zasieg terytorialny: K
Afiliacja: praca afiliowana w P¦l.


stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie