Logo Biblioteka Główna

Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki ¦l±skiej od 1988

© Biblioteka Główna Politechniki ¦l±skiej w Gliwicach - więcej o bazie

English version
English                
Skróty nazw: jednostki organizacyjne typy publikacji kody języków

Wyszukiwanie według:


Format


Szeregowanie 1-sze


Szeregowanie 2-gie
Znak * - maskowanie końcówek (dot. dowolnych słów)
Spacja między słowami w jednym polu oznacza 'i'.
Ł±czenie warunków:

Limitowanie
Rok publikacji (od 1988): Typ publikacji: Zasięg publikacji: Afiliacja:
wszystkie lata
wybrany rok
zakres lat
krajowe
zagraniczne
wszystkie prace
tylko afiliowane w P¦l.
bez afiliacji w P¦l.


Prace z:
Listy Filadelfijskiej (tj. ISI Master Journal List)
Impact Factor (wg bazy Journal Citation Reports)
punktacj± MNiSW (zasady punktacji - komunikat)
Web of Science (konferencje) (zasady punktacji - rozporz±dzenie)
Scopus (konferencje)
dostępem w Internecie
dostępem poprzez Bibliotekę Cyfrow± P¦l.

Oprogramowanie Expertus © SPLENDOR, Poznań