, godzina
    KATALOG ONLINE DOROBEK BIBLIOTEKA CYFROWA SZKOLENIA BIBLIOTECZNE
Ocena parametryczna 2017
O Bibliotece
Filie Biblioteki
Katalogi
Bazy do testowania
E-źródła
Usługi
Dorobek, cytowania, bibliometria
Repozytorium Cyfrowe Politechniki Śląskiej REPOLIS
Ośrodek Informacji Patentowej
i Normalizacyjnej
Niepełnosprawni w Bibliotece
Przydatne linki
Wystawy
Zapytaj
bibliotekarza
Zaproponuj zakup książki
Nowa strona www

Dorobek naukowy pracowników Politechniki Śląskiej
 • Dorobek - baza publikacji pracowników Politechniki Śląskiej opracowywana przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
 • Polska Bibliografia Naukowa - baza publikacji polskich naukowców na platformie POL-on w Gliwicach
 • SYNABA - obowiązujący formularz rejestracji prac naukowo-badawczych
 • REPOLIS - Repozytorium Cyfrowe Politechniki Śląskiej
 • Zarządzenie nr 81/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji dorobku naukowego pracowników Politechniki Śląskiej
 • Zarządzenie nr 46/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich
 • Zarządzenie nr 86/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich
 • Zarządzenie nr 79/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 5 września 2013 roku w sprawie Regulaminu rektorskich grantów habilitacyjnych
Cytowania - gdzie szukać
Cytowania - pomocne informacje
 • Analiza cytowań - na wniosek zainteresowanych pracowników naukowych Oddział Informacji Naukowej przygotowuje nieodpłatnie zestawienia bibliometryczne na potrzeby oceny dorobku naukowego w ramach postępowań awansowych.
  Analiza wykonywana na podstawie dostarczonej listy publikacji obejmuje: 
  - sporządzanie wykazów publikacji indeksowanych w Web of Science, Scopus i in., 
  - obliczanie indeksu Hirscha wg wskazanych baz 
  - obliczanie sumarycznego Impact Factor wg JCR.
  Kontakt: mgr Joanna Dziak e-mail: joanna.dziak@polsl.pl, tel. 14-66
 • Jak dodać prace do Google Scho­lar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik dla początkujących - poradnik napisany przez dra Emanuela Kulczyckiego, autora bloga Warsztat Badacza
 • Przydatne definicje - arkusz wydawniczy, index Hirscha (h-Index), Impact Factor (współczynnik wpływu), monografia, sumaryczny Impact Factor danego autora i inne
Ocena parametryczna jednostek naukowych
Ranking czasopism naukowych
 • Thomson Reuters Master Journal List (tzw. lista filadelfijska) - notuje czasopisma z różnych dziedzin nauki uwzględnione w bazach Thomson Reuters zamieszczonych na platformie Web of Science
  Polskie czasopisma w Web of Science
 • Journal Citation Reports - Interdyscyplinarna baza danych, tworzona przez Thomson Reuters, stanowi narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism w oparciu o Impact Factor oraz inne wskaźniki cytowań
 • SCIMAGO - portal przeznaczony do porównywania czasopism pod kątem cytowań, ilości publikowanych artykułów, wskaźnika SJR (wskaźnik "cytowalności" i "oglądalności"), wskaźnika H (Hirscha, tzw. wskaźnik "produktywności naukowej"). Dane opracowywane są na podstawie bazy Scopus firmy Elsevier. Serwis stanowi bezpłatną alternatywę dla bazy JCR i wskaźnika Impact Factor
 • ERIH Plus - lista referencyjna czasopism uruchomiona w lipcu 2014 r., opracowywana przez Norwegian Social Science Data Services na bazie listy ERIH. Zawiera recenzowane czasopisma naukowe z dziedzin humanistycznych i społecznych
Jak pisać pracę naukową
 • Publikuj z Wiley - publikowanie artykuów w renomowanych czasopismach naukowych, wprowadzenie dla pracowników naukowych
 • Wskazówki EASE (Europejskiego Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych) dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych publikowanych w języku angielskim
 • EndNote Web - narzędzie do zarządzania bibliografią załącznikową. Program funkcjonujący w trybie online. EndNote Web jest w pełni zintegrowany z pozostałymi produktami firmy Thomson Reuters i korzystanie z niego wymaga utworzenia własnego profilu na platformie Web of Science.
Portale społecznościowe naukowców
 • ResearcherID - portal społecznościowy naukowców, badaczy, autorów publikacji. ResearcherID jest w pełni zintegrowany z pozostałymi produktami firmy Thomson Reuters i korzystanie z niego wymaga utworzenia własnego profilu na platformie Web of Science.
  Więcej o ResearcherID
 • ResearchGATE - międzynarodowy serwis społecznościowy skierowany do naukowców i studentów.
Biblioteka Główna, ul. Kaszubska 23, 44-100 Gliwice, tel/fax 32 2371551 tel. 32 2371269, e-mail: bg.sekr@polsl.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do celów statystycznych - w przeglądarce internetowej można samodzielnie określić ustawienia dotyczące ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych plików cookies.
(C) 2005 oprac. graficzne: Wojciech Borczyk, wykonanie: Wojciech Wojtowicz, Dagmara Wolny