Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PRACE I STUDIA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/9
Nr opisu: 0000107553
Geochemiczne badania nad występowaniem i pochodzeniem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu atmosferycznym i gazach odlotowych.
[Aut.]: J. Konieczyński, M. Fabiańska, Barbara Kozielska, B. Komosiński, E. Cieślik, T. Konieczny.
Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2016, 162 s., bibliogr. 152 poz.
(Prace i Studia ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk 85 0208-4112)

2/9
Nr opisu: 0000063690
Metodyka pomiarów, badań i analiz.
[Aut.]: B. Komosiński, B. Mathews, E. Talik, Józef Pastuszka, K. Stec, Barbara Kozielska.
W: Właściwości pyłu respirabilnego emitowanego z wybranych instalacji. Pod red. J. Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2010, s. 75-86 (Prace i Studia ; Polskia Akademia Nauk. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska nr 79 0208-4112)

3/9
Nr opisu: 0000063816
Ocena oddziaływania na ludzi.
[Aut.]: Jan** Konieczyński.
W: Właściwości pyłu respirabilnego emitowanego z wybranych instalacji. Pod red. J. Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2010, s. 137-140 (Prace i Studia ; Polskia Akademia Nauk. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska nr 79 0208-4112)

4/9
Nr opisu: 0000063699
Wyniki pomiarów, analiz i badań oraz omówienie wyników.
[Aut.]: B. Komosiński, T. Rachwał, P. Pałamarczuk, B. Mathews, E. Talik, Józef Pastuszka, K. Stec, W. Biliński, Jan** Konieczyński.
W: Właściwości pyłu respirabilnego emitowanego z wybranych instalacji. Pod red. J. Konieczyńskiego. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2010, s. 87-136 (Prace i Studia ; Polskia Akademia Nauk. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska nr 79 0208-4112)

5/9
Nr opisu: 0000087357
Powstawanie i analiza ilościowa bromianów(V) w wodzie przeznaczonej do spożycia.
[Aut.]: Urszula** Olsińska.
W: Chromatografia jonowa. Nowoczesna metoda oznaczania anionów i kationów w wodach i ściekach. Pod red. R. Michalskiego. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2007, s. 75-88, bibliogr. 29 poz. (Prace i Studia ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska nr 70 0208-4112)

ozonowanie ; bromiany(V) ; chromatografia gazowa ; wykrywalność ; oznaczalność ; powtarzalność ; poprawność metody

ozonation ; bromate ions ; gas chromatography ; detectability ; limit of determination ; repeatability ; correctness of the method

6/9
Nr opisu: 0000029605
Emisja zanieczyszczeń z kotłów fluidalnych. Red. Jan Konieczyński.
[Aut.]: K. Ćwiklak, A. Grochowalski, B. Komosiński, Jan** Konieczyński, Barbara Kozielska, B. Mathews, P. Pałamarczuk, T. Rachwał, K. Stec, M. Żelechower.
Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2005, 136 s.
(Prace i Studia ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk 66 0208-4112)

7/9
Nr opisu: 0000019706
Występowanie benzenu i jego pochodnych alkilowych w powietrzu atmosferycznym na obszarach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem rejonów tras komunikacyjnych.
[Aut.]: Magdalena Żak, Jan** Konieczyński, K. Klejnowski.
Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2005, 164 s., bibliogr. 291 poz.
(Prace i Studia ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk 64 0208-4112)

8/9
Nr opisu: 0000020053
Contamination of air by polycyclic aromatic hydrocarbons and some volatile organic compounds from transportation sources.
[Aut.]: K. Klejnowski, Magdalena Żak, A. Węglarz, J. Witoszek.
W: Air protection in theory & applications. Proceedings of 3rd international scientific conference, [Szczyrk, 30.05-1.06.2000]. Vol. 4. Ed. by Tomasz T. Suchecki [et al.]. Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences. Zabrze : Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2000, s. 51-52, bibliogr. 3 poz. (Prace i Studia ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk nr 53 0208-4112)

9/9
Nr opisu: 0000018148
Fly ash zeolites for sulfur and nitrogen oxides control.
[Aut.]: Tomasz Wałek, Tomasz* Suchecki, H. Iwata, H. Ohya.
W: Air protection in theory and applications. Proceedings of 3rd international scientific conference, [Szczyrk 30.05-01.06.2000]. Ed. Tomasz T. Suchecki [et al.]. Zabrze : Institute of Environmental Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2000, s. 249-255 (Prace i Studia ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk 53 0208-4112)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie