Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/14
Nr opisu: 0000079784
Cele gospodarowania przestrzenią i zasobami przestrzennymi miasta.
[Aut.]: Agnieszka Bugno-Janik.
W: Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym. Pod red. M. Czornik. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, s. 65-73, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; )

2/14
Nr opisu: 0000079402
Instrumenty ochrony i kształtowania miejskich zasobów przestrzennych.
[Aut.]: Marek Janik.
W: Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym. Pod red. M. Czornik. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, s. 81-88 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; )

3/14
Nr opisu: 0000079782
Istota i cechy ponowoczesności.
[Aut.]: Agnieszka Bugno-Janik.
W: Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym. Pod red. M. Czornik. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, s. 11-17, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; )

4/14
Nr opisu: 0000079786
Krytyka użyteczności idei ponowoczesności w procesie gospodarowania zasobami przestrzennymi miast powiatowych województwa śląskiego - studia przypadków.
[Aut.]: Agnieszka Bugno-Janik, Marek Janik.
W: Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym. Pod red. M. Czornik. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, s. 150-174 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; )

5/14
Nr opisu: 0000082569
Społeczne aspekty elektronicznego głosowania.
[Aut.]: Aleksandra Czupryna-Nowak.
W: Systemy wspomagania organizacji. SWO 2012. Praca zbiorowa. Pod red. T. Porębskiej-Miąc, H. Sroki. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 173-182 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; )

6/14
Nr opisu: 0000068518
Bezpieczeństwo i etyka komunikacji elektronicznej.
[Aut.]: Joanna Herczakowska, Stanisław** Kowalik.
W: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna. Praca zbiorowa. Pod red. M. Pańkowskiej. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011, s. 150-164, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; )

komunikacja elektroniczna ; bezpieczeństwo informacyjne ; polityka bezpieczeństwa ; system informatyczny ; etyka ; zagrożenie antropogeniczne ; ocena ryzyka

electronic communication ; information safety ; security policy ; information system ; ethics ; anthropogenic risk ; risk assessment

7/14
Nr opisu: 0000068506
Budowa systemu reputacyjnego z taksonomią aktów mowy do wspomagania działania systemu negocjacji elektronicznych.
[Aut.]: Jakub** Brzostowski, T. Wachowicz.
W: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna. Praca zbiorowa. Pod red. M. Pańkowskiej. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011, s. 30-55, bibliogr. 32 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; )

negocjacje elektroniczne ; system wspomagania negocjacji ; system reputacyjny ; taksonomia aktów mowy ; NegoManage ; profil negocjatora

electronic negotiations ; negotiation support system ; reputation system ; taxonomy of speech acts ; NegoManage ; negotiator's profile

8/14
Nr opisu: 0000083237
CSR jako narzędzie budowania marki.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach. Praca zbiorowa. Pod red. Anny Adamus-Matuszyńskiej, Renaty Maćkowskiej. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011, s. 61-76 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; )

CSR ; marka przedsiębiorstwa ; public relations ; społeczna odpowiedzialność biznesu

CSR ; corporate brand ; public relations ; corporate social responsibility

9/14
Nr opisu: 0000084606
Lean manufacturing metodą uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przemysłowych.
[Aut.]: Dorota Burchart-Korol.
W: Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu. Praca zbiorowa. Pod red. W. Czakon, M. Komańda. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011, s. 34-38, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; )

lean manufacturing ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; przedsiębiorstwo przemysłowe

lean manufacturing ; enterprise management ; industrial enterprise

10/14
Nr opisu: 0000084602
Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie i kontrolę w przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Zdzisław Sroczyński.
W: Interdyscyplinarność w naukach o zarządzaniu. Praca zbiorowa. Pod red. W. Czakon, M. Komańda. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011, s. 53-59, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; )

zarządzanie przedsiębiorstwem ; narzędzia informatyczne ; kontrola

enterprise management ; information tools ; control

11/14
Nr opisu: 0000077865
Problem konkurencyjności giełd papierów wartościowych.
[Aut.]: Alina Gorczyńska.
W: Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych. Praca zbiorowa. Pod red. T. Sporka i S. Talar. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2011, s. 77-94 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; )

12/14
Nr opisu: 0000075750
Restrukturyzacja przedsiębiorstw sektora hutniczego w procesie adaptacji do wymogów współczesnej gospodarki światowej.
[Aut.]: Bożena Gajdzik.
W: Internacjonalizacja i konkurencyjność współczesnych podmiotów gospodarczych. Praca zbiorowa. Pod red. T. Sporka i S. Talar. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 247-266, bibliogr. 37 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; )

13/14
Nr opisu: 0000076761
Wspieranie uczestnictwa osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy. Praca zbiorowa. Pod red. D. Kotlorz. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 117-129 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; )

osoba niepełnosprawna ; rynek pracy ; zatrudnienie ; zakład pracy chronionej ; PFRON

disabled person ; labour market ; employment ; sheltered workshop ; PFRON

14/14
Nr opisu: 0000068002
Edukacja i kultura w roli przemysłów kreatywnych. Przykłady rewitalizacji obiektów historycznych.
[Aut.]: Nina** Juzwa, Kamila* Cieśla-Gałeczka.
W: Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji. Praca zbiorowa. Pod red. A. Klasika. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s.175-185 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; )

stosując format:
Nowe wyszukiwanie