Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/33
Nr opisu: 0000126945
Od nauczania międzykulturowego do zintegrowanej dydaktyki języków obcych. Kierunki rozwoju dydaktyki wielojęzyczności.
[Aut.]: Przemysław Gębal.
W: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. T. 5, W kręgu (glotto) dydaktyki. Red. Aleksandra Achtelik, Karolina Graboń. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2018, s. 482-501, bibliogr. 33 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3788 0208-6336)

glottodydaktyka porównawcza ; dydaktyka wielojęzyczna

comparaitive glottodidactics ; multilingual didactics

2/33
Nr opisu: 0000126980
Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. T. 5, W kręgu (glotto) dydaktyki. Red. Aleksandra Achtelik, Karolina Graboń.
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2018, 684 s.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3788 0208-6336)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

3/33
Nr opisu: 0000125034
Filozofia techniki w dobie nowych mediów.
[Aut.]: Andrzej Kiepas.
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2017, 250 s.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3593 0208-6336)

4/33
Nr opisu: 0000122831
Języki specjalistyczne: teoria i praktyka glottodydaktyczna. Red. Danuta Gabryś-Barker, Ryszard Kalamarz.
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2017, 165 [3] s.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3677 0208-6336)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

5/33
Nr opisu: 0000122830
Practising Medical English how to look for medical resources.
[Aut.]: Jacek Pradela.
W: Języki specjalistyczne: teoria i praktyka glottodydaktyczna. Red. Danuta Gabryś-Barker, Ryszard Kalamarz. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2017, s. 81-90, bibliogr. 27 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3677)

materiały dydaktyczne ; język angielski medyczny ; internet

teaching materials ; Medical English ; internet

6/33
Nr opisu: 0000113588
Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej. Pod red. Elżbiety Górnikowskiej-Zwolak i Wiesławy Walkowskiej.
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2015, 261 s.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3436 0208-6336)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

7/33
Nr opisu: 0000115662
Przestrzeń miejska a styl życia w kontekście zrównoważonego rozwoju.
[Aut.]: Marek Janik, Agnieszka Bugno-Janik.
W: Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju. Red. Jolanta Klimczak, Katarzyna Ponikowska. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2016, s. 125-133, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3490)

zrównoważony rozwój ; przestrzeń ; miasto

sustainable development ; space ; city

8/33
Nr opisu: 0000116016
Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju. Red. Jolanta Klimczak, Katarzyna Ponikowska.
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2016, 176 s.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3490)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

9/33
Nr opisu: 0000113586
Zasady i formy współdziałania organizacji pozarządowych samorządu terytorialnego.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej. Pod red. Elżbiety Górnikowskiej-Zwolak i Wiesławy Walkowskiej. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 171-184, bibliogr. 26 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3436 0208-6336)

10/33
Nr opisu: 0000099680
Les modalites de la litterature-monde.
[Aut.]: Ewa Figas, K. Kapołka.
W: Traverser les frontieres. Melanges offerts au professeur Krzysztof Jarosz = Crossing borders. Studies in honour of professor Krzysztof Jarosz. Sous la red. de Anna Czarnowus, Joanna Warmuzińska-Rogóż. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2014, s. 113-126, bibliogr. 19 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3166 0208-6336)

11/33
Nr opisu: 0000109416
Traverser les frontieres. Melanges offerts au professeur Krzysztof Jarosz = Crossing borders. Studies in honour of professor Krzysztof Jarosz. Sous la red. de Anna Czarnowus, Joanna Warmuzińska-Rogóż.
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2014, 198 s.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3166 0208-6336)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

12/33
Nr opisu: 0000114110
Contemporary challenges towards management III. Ed. by J. Foltys [et al.].
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2013, 400 s.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3067 0208-6336)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

13/33
Nr opisu: 0000095594
Ekologia, energetyka i zmiana społeczna.
[Aut.]: Adrian Nocoń.
W: Pedagogiczne wyzwania wobec zmiany społecznej. [Aut.]: B. Ecler-Nocoń, M. Frania, M. Kitlińska-Król. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 65-93 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3003 0208-6336)

ekologia ; energetyka ; odnawialne źródła energii ; energetyka jądrowa

ecology ; power engineering ; renewable energy sources ; nuclear power engineering

14/33
Nr opisu: 0000113925
Pedagogiczne wyzwania wobec zmiany społecznej. [Aut.]: B. Ecler-Nocoń, M. Frania, M. Kitlińska-Król.
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2013, 166 s.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3003 0208-6336)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

15/33
Nr opisu: 0000090835
Remuneration - contemporary dilemmas and challenges.
[Aut.]: Franciszek** Grzesiok.
W: Contemporary challenges towards management III. Ed. by J. Foltys [et al.]. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Ekonomicka Fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 63-79 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3067 0208-6336)

16/33
Nr opisu: 0000088961
Selected legal issues of Internet sale of goods.
[Aut.]: Agnieszka* Grzesiok-Horosz, Piotr* Horosz.
W: Contemporary challenges towards management III. Ed. by J. Foltys [et al.]. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Ekonomicka Fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 203-218, bibligor. 17 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3067 0208-6336)

17/33
Nr opisu: 0000066349
Muzyka a biocybernetyka.
[Aut.]: Andrzej Mitas.
W: Wartości w muzyce. T. 3: Zarys współczesnych kierunków badań nad wartościami w muzyce. Pod red. J. Uchyły-Zroski. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2010, 303-313 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2786 0208-6336)

18/33
Nr opisu: 0000079797
"I saw new Worlds beneath the Water ly": the gnostic idea of spiritual displacement in the poetry of Thomas Traherne.
[Aut.]: Anna* Popiel.
W: Mapping literacy spaces: memory, place, locality. Eds: W. Kalaga, J. Mydla. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 125-135 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2728 0208-6336)

Traherne Thomas ; poezja metafizyczna ; gnostyka

Traherne Thomas ; metaphysical poetry ; gnostic

19/33
Nr opisu: 0000057605   
Dysonans funkcjonalny rozwoju technologii informacyjnej i świadomości użytkownika.
[Aut.]: Andrzej Mitas.
W: Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim. Studia, rozprawy, przyczynki. Pod red.: Wiesławy Korzeniowskiej, Andrzeja Mitasa, Andrzeja Murzyna, Urszuli Szuścik. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 231-233 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2646 0208-6336)

dysonans funkcjonalny ; technologie informacyjne ; sieć teleinformatyczna

functional dissonanse ; information technologies ; teleinformatic network

20/33
Nr opisu: 0000083336
Etyka w ontologii Lukacsa. Szkic rekonstrukcji.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska.
W: Od marksizmu do feminizmu. Księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Kazimierza Ślęczki. Pod red. Tomasza Czakona. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 119-131 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2651 0208-6336)

Lukacs Gyorgy ; etyka ; ontologia

Lukacs Gyorgy ; ethics ; ontology

21/33
Nr opisu: 0000083417
Györgya Lukácsa ontologia historyczna globalizacji.
[Aut.]: Waldemar Czajkowski.
W: Od marksizmu do feminizmu. Księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Kazimierza Ślęczki. Pod red. Tomasza Czakona. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 132-147 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2651 0208-6336)

Lukacs Gyorgy ; ontologia ; globalizacja

Lukacs Gyorgy ; ontology ; globalization

22/33
Nr opisu: 0000083227
Polityczne public relations w procesie kształtowania wizerunku partii politycznych na przykładzie Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości.
[Aut.]: Dorota Dolińska.
W: Mediatyzacja kampanii politycznych. Pod red. M. Kolczyńskiego, M. Mazura, S. Michalczyka. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 384-395, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2735 0208-6336)

public relations ; partia polityczna ; wizerunek partii ; Platforma Obywatelska ; Prawo i Sprawiedliwość ; marketing polityczny

public relations ; political party ; party image ; Platforma Obywatelska ; Prawo i Sprawiedliwość ; political marketing

23/33
Nr opisu: 0000057609   
Wybrane problemy muzykoterapii.
[Aut.]: Andrzej Mitas, A. Pietruszka.
W: Tradycje kształcenia nauczycieli na Śląsku Cieszyńskim. Studia, rozprawy, przyczynki. Pod red.: Wiesławy Korzeniowskiej, Andrzeja Mitasa, Andrzeja Murzyna, Urszuli Szuścik. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 373-380 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2646 0208-6336)

muzykoterapia ; terapia dźwiękowa ; Musica Medica

music therapy ; sound therapy ; Musica Medica

24/33
Nr opisu: 0000079800
Zwiastuny transcendencji.
[Aut.]: Anna* Popiel.
W: Znaki, tropy, mgławice. Pod red. L. Dringa, J. Mydli. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 137-141 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2721 0208-6336)

transcendencja ; poezja ; mistycyzm

transcendence ; poetry ; mysticism

25/33
Nr opisu: 0000021179
Dostęp do informacji o Unii Europejskiej na terenie Gliwic.
[Aut.]: Halina Toporowska.
W: Informacja europejska na Górnym Śląsku. Wybrane problemy. Pod red. W. Babika, D. Sieradzkiej. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006, s. 97-109, bibliogr. 18 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2402 0208-6336)

26/33
Nr opisu: 0000030811
Obowiązki człowieka wobec środowiska naturalnego w świetle Kantowskiej metafizyki moralności.
[Aut.]: Aleksandra Kuzior.
W: Pytania i perspektywy transcendentalizmu. W dwusetną rocznicę śmierci Immanuela Kanta. Red. A. J. Noras. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006, s. 266-277 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2439 0208-6336)

27/33
Nr opisu: 0000030716
Państwo opiekuńcze w warunkach globalizacji.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Demokracja w dobie globalizacji. T. 1: W praktyce politycznej. Pod red. J. Iwanka, M. Mazura. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2006, s. 131-144 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2400 0208-6336)

28/33
Nr opisu: 0000021098
Kapitał społeczny i jego wpływ na zmiany zachodzące w firmie.
[Aut.]: Henryk Dźwigoł.
W: Zarządzanie kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Eurpejskiej. Wybrane problemy. Pod red. B. Kożusznik, A. Wziątek-Staśko. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2005, s. 107-115 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2304 0208-6336)

29/33
Nr opisu: 0000076884
Koncepcje kształtowania polityki zatrudnienia w Polsce po 1990 roku.
[Aut.]: Małgorzata** Baron-Wiaterek.
W: Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna. Pod red. W. Kautego. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2004, s. 543-554 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2235 0208-6336)

30/33
Nr opisu: 0000011310
Analiza rzeczywista i zespolona.
[Aut.]: Janina* Śladkowska-Zahorska, Grażyna** Kozłowska.
W: Pół wieku matematyki na Górnym Śląsku. Pod red. K. Skórnik. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003, s. 105-117, bibliogr. 12 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2196 0208-6336)

31/33
Nr opisu: 0000011313
Matematyka stosowana w Gliwicach.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Radosław** Grzymkowski, Andrzej Świerniak.
W: Pół wieku matematyki na Górnym Śląsku. Pod red. K. Skórnik. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2003, s. 193-221, bibliogr. 12 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2196 0208-6336)

32/33
Nr opisu: 0000120779
Wkład Profesora Zbigniewa Bojarskiego w rozwój nauki o materiałach w Polsce.
[Aut.]: Adolf** Maciejny.
W: W kręgu krystalografii i nauki o materiałach. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Zbigniewowi Bojarskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Pod red. Jana Barcika. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002, s. 15-18 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2060 0208-6336)

nauka o materiałach ; Bojarski Zbigniew

materials science ; Bojarski Zbigniew

33/33
Nr opisu: 0000068235
Kategoria nadziei we współczesnej antropologii filozoficznej.
[Aut.]: Aleksandra Kuzior.
W: Aporie sensu - emotywizm i racjonalizm. Pod red. J. Bańki, A. Kiepasa. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1998, s. 137-145 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1707 0208-6336)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie