Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PRACE NAUKOWE INSTYTUTU BUDOWNICTWA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 32Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/32
Nr opisu: 0000042747
Beton zwykły a samozagęszczalny - analiza porównawcza nakładów wykonania.
[Aut.]: Dawid* Stolarczyk.
W: Technologia i zarządzanie w budownictwie. Red. E. Marcinkowska. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2008, s. 217-226, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 91 Seria: Studia i Materiały ; nr 20)

beton zwykły ; beton samozagęszczalny ; koszty ; analiza porównawcza

ordinary concrete ; self-compacting concrete ; costs ; comparative analysis

2/32
Nr opisu: 0000050434
Nieprawidłowości w procesie projektowania obiektów budowlanych - analiza przypadków.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
W: Technologia i zarządzanie w budownictwie. Red. E. Marcinkowska. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2008, s. 319-326, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 91 Seria: Studia i Materiały ; nr 20)

projektowanie ; obiekt budowlany ; nieprawidłowości

design ; building object ; irregularities

3/32
Nr opisu: 0000051527
Problem eliminacji niepożądanych pęcherzyków powietrzqa w przypadku SCC.
[Aut.]: Beata Łaźniewska-Piekarczyk.
W: Technologia i zarządzanie w budownictwie. Red. E. Marcinkowska. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2008, s. 207-215, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 91 Seria: Studia i Materiały ; nr 20)

SCC ; pory powietrzne ; beton samozagęszczalny ; właściwości reologiczne ; samoodpowietrzenie ; superplastyfikator ; domieszka napowietrzająca

SCC ; air voids ; self-compacting concrete ; rheological properties ; self vent ; superplasticizer ; air-entraining admixture

4/32
Nr opisu: 0000051526
Problem wyboru systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych w aspekcie kosztów całkowitych realizowanych obiektów.
[Aut.]: Elżbieta** Zielińska-Kała.
W: Technologia i zarządzanie w budownictwie. Red. E. Marcinkowska. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2008, s. 147-154, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 91 Seria: Studia i Materiały ; nr 20)

system zabezpieczeń pożarowych ; rozwiązania projektowe ; inwestycja

building fire protection system ; design solutions ; investment

5/32
Nr opisu: 0000050379
Structural design of a large foundation.
[Aut.]: Stanisław* Noakowski, Andrzej** Ajdukiewicz.
W: Budownictwo w energetyce. Pod red. J. Hoły i E. Hotały. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2008, s. 149-162, bibliogr. 29 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 90 Seria: Studia i Materiały ; nr 19)

6/32
Nr opisu: 0000050677
Wpływ domieszek zwiększających lepkość na właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych.
[Aut.]: Jacek Gołaszewski.
W: Technologia i zarządzanie w budownictwie. Red. E. Marcinkowska. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2008, s. 181-189, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 91 Seria: Studia i Materiały ; nr 20)

reologia betonu ; spoiwo cementowe ; domieszka do betonu ; mieszanka betonowa

rheology of concrete ; cement binder ; concrete admixture ; concrete mix

7/32
Nr opisu: 0000031506
Aspekty technologiczne zastosowania betonu samozagęszczalnego modyfikowanego zbrojeniem rozproszonym.
[Aut.]: Tomasz Ponikiewski.
W: Technologia i zarządzanie w budownictwie. Red. A. Biegus. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006, s. 75-82, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 87 Seria: Studia i Materiały ; nr 18)

8/32
Nr opisu: 0000031507
Bezpieczeństwo pożarowe w realizacji procesu inwestycyjnego.
[Aut.]: Elżbieta** Zielińska-Kała.
W: Technologia i zarządzanie w budownictwie. Red. A. Biegus. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006, s. 247-254, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 87 Seria: Studia i Materiały ; nr 18)

9/32
Nr opisu: 0000031504
System aktywnych ścian oporowych Dermat w budownictwie drogowym, mostowym oraz kształtowaniu terenów pod zabudowę.
[Aut.]: Krzysztof** Fligier.
W: Technologia i zarządzanie w budownictwie. Red. A. Biegus. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006, s. 21-28, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 87 Seria: Studia i Materiały ; nr 18)

10/32
Nr opisu: 0000031505
Wpływ domieszki napowietrzającej na mrozoodporność betonów samozagęszczalnych.
[Aut.]: Beata Łaźniewska.
W: Technologia i zarządzanie w budownictwie. Red. A. Biegus. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006, s. 55-62, bibliogr. 15 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 87 Seria: Studia i Materiały ; nr 18)

11/32
Nr opisu: 0000031469
Zakładowa kontrola produkcji w systemie oceny zgodności wyrobów budowlanych.
[Aut.]: Joanna Deszcz.
W: Technologia i zarządzanie w budownictwie. Red. A. Biegus. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006, s. 93-100, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 87 Seria: Studia i Materiały ; nr 18)

12/32
Nr opisu: 0000066911
Model obliczeniowy a wyniki obliczeń.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski.
W: Budownictwo w energetyce. IV Konferencja naukowo-techniczna, Wrocław, 26-28 maja 2004. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 181-188 (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 84)

13/32
Nr opisu: 0000078022
Domy Łużyckie w Polsce.
[Aut.]: E. Trocka-Leszczyńska, Elżbieta Rdzawska.
W: Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych. REMO 2002. X Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna, Wrocław - Zamek Kliczków, 5-7 grudnia 2002. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2002, s. 429-438, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 82 Seria: Konferencje ; nr 31)

14/32
Nr opisu: 0000078401
Kierunki modernizacji budynków przysłupowych w Niemczech.
[Aut.]: E. Trocka-Leszczyńska, Elżbieta Rdzawska.
W: Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych. REMO 2002. X Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna, Wrocław - Zamek Kliczków, 5-7 grudnia 2002. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2002, s. 449-456, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 82 Seria: Konferencje ; nr 31)

15/32
Nr opisu: 0000017979
Obudowa uszkodzonego budynku rozdzielni i lampowni KWK Knurów.
[Aut.]: M. Kręzel, Andrzej** Radziecki, Jerzy** Sękowski.
W: Budownictwo w energetyce. III Konferencja naukowo-techniczna, Szklarska Poręba, 4-6.04.2002. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2002, s. 132-137 (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 81 Seria: Konferencje ; nr 30)

16/32
Nr opisu: 0000020306
Odbudowa uszkodzonego budynku rozdzielni i lampowni KWK Knurów.
[Aut.]: M. Kręzel, Andrzej** Radziecki, Jerzy** Sękowski.
W: Budownictwo w energetyce. III Konferencja naukowo-techniczna, Szklarska Poręba, 4-6.04.2002. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2002, s. 89-94 (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 81 Seria: Konferencje ; nr 30)

17/32
Nr opisu: 0000018102
Uszkodzenia i sposób renowacji zabytkowego budynku sądu w Sosnowcu.
[Aut.]: Radosław Jasiński, Zbigniew** Pająk, Jerzy** Sękowski.
W: Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych. REMO 2002. X Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna, Wrocław - Zamek Kliczków, 5-7 grudnia 2002. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2002, s. 121-128 (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 82 Seria: Konferencje ; nr 31)

18/32
Nr opisu: 0000073026
Popiół lotny aktywnym dodatkiem mineralnym w składzie cementu.
[Aut.]: Zbigniew Giergiczny.
W: Materiały kompozytowe - właściwości, wytwarzanie, zastosowanie. II Konferencja naukowo-techniczna. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 39-46, bibliogr. 12 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 80 Seria: Konferencje ; nr 29)

19/32
Nr opisu: 0000070406
Budowlane tworzywa ceramiczne z dodatkiem odpadu hutniczego.
[Aut.]: Rudolf** Maciejończyk.
W: Materiały kompozytowe - właściwości, wytwarzanie, zastosowanie. II Konferencja naukowo-techniczna. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1999, s. 93-98, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 75 Seria: Konferencje ; nr 26)

20/32
Nr opisu: 0000076001
Charakterystyka przemian zachodzących podczas elektrochemicznej realkalizacji skarbonizowanego betonu.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok, Adam** Zybura.
W: Problemy projektowania oraz optymalizacja rozwiązań materiałowych i technologii wykonywania obiektów w aspekcie trwałości i ochrony przed korozją. Problematyka jakości betonów i zabezpieczeń konstrukcji betonowych w oczyszczalniach ścieków oraz na składowiskach odpadów przemysłowych i rolniczych. OKTRA'99. XI Konferencja , Polanica Zdrój, 6-9 września 1999 r.. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1999, s. 41-48, bibliogr. 15 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 74 Seria: Konferencje ; nr 25)

21/32
Nr opisu: 0000070345
Ekshalacja radonu z gipsobetonów lekkich drobnokruszywowych.
[Aut.]: Jan Rubin, Tadeusz** Zakrzewski.
W: Materiały kompozytowe - właściwości, wytwarzanie, zastosowanie. II Konferencja naukowo-techniczna. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1999, s. 155-160, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 75 Seria: Konferencje ; nr 26)

22/32
Nr opisu: 0000070364
Kształtowanie ceramiki ciężkiej na bazie odpadów hutniczych.
[Aut.]: P. Smalec, Jan Rubin.
W: Materiały kompozytowe - właściwości, wytwarzanie, zastosowanie. II Konferencja naukowo-techniczna. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1999, s. 173-178, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 75 Seria: Konferencje ; nr 26)

23/32
Nr opisu: 0000070416
Kształtowanie właściwości betonów żaroodpornych przez modyfikację struktury porowatości.
[Aut.]: Rudolf** Maciejończyk.
W: Materiały kompozytowe - właściwości, wytwarzanie, zastosowanie. II Konferencja naukowo-techniczna. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1999, s. 85-92, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 75 Seria: Konferencje ; nr 26)

24/32
Nr opisu: 0000076288
Polaryzacyjna metoda diagnostyki stanu korozyjnego zbrojenia konstrukcji żelbetowych.
[Aut.]: Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok, Adam** Zybura.
W: Problemy projektowania oraz optymalizacja rozwiązań materiałowych i technologii wykonywania obiektów w aspekcie trwałości i ochrony przed korozją. Problematyka jakości betonów i zabezpieczeń konstrukcji betonowych w oczyszczalniach ścieków oraz na składowiskach odpadów przemysłowych i rolniczych. OKTRA'99. XI Konferencja , Polanica Zdrój, 6-9 września 1999 r.. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1999, s. 33-40, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 74 Seria: Konferencje ; nr 25)

25/32
Nr opisu: 0000070407
Wypełniacz z hałdowanych łupków samoczynnie przepalonych jako nowy materiał kompozytowy mieszanek mineralnych do drogowych betonów bitumicznych.
[Aut.]: Jan** Kmieć.
W: Materiały kompozytowe - właściwości, wytwarzanie, zastosowanie. II Konferencja naukowo-techniczna. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1999, s. 65-70, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 75 Seria: Konferencje ; nr 26)

26/32
Nr opisu: 0000062281
Badania modelowe nośności podłoża budowli wzmocnionego geosiatką.
[Aut.]: Jerzy** Sękowski.
W: Badania doświadczalne konstrukcji budowlanych i inżynierskich, Szklarska Poręba, 6-8 kwietnia 1989. Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1989, s. 171-176, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 55 Seria: Konferencje ; nr 18)

27/32
Nr opisu: 0000062282
Rozkład temperatur w okresie wiązania i twardnienia betonu w skrzynkowym dźwigarze mostowym.
[Aut.]: Teresa** Matuszkiewicz.
W: Badania doświadczalne konstrukcji budowlanych i inżynierskich, Szklarska Poręba, 6-8 kwietnia 1989. Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1989, s. 135-141, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 55 Seria: Konferencje ; nr 18)

28/32
Nr opisu: 0000064812
Badania wytrzymałościowe węzłów prefabrykowanego żelbetowego szkieletu systemu SBD.
[Aut.]: Zbigniew** Pająk, Włodzimierz** Starosolski.
W: Nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w budownictwie betonowym, Zamek Książ k. Wałbrzycha, 8-10 czerwca 1988. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1988, s. 95-100 (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 54 Seria: Konferencje ; nr 17)

29/32
Nr opisu: 0000064811
Proces kształtowania połączeń w żelbetowych systemach szkieletowych SBD.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski, J. Bączkowski, Z. Dzierzewicz.
W: Nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w budownictwie betonowym, Zamek Książ k. Wałbrzycha, 8-10 czerwca 1988. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1988, s. 129-138 (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 54 Seria: Konferencje ; nr 17)

30/32
Nr opisu: 0000064815
Realizacja monolitycznego ustroju płytowo-słupowego jako alternatywnej konstrukcji o zredukowanej pracochłonności.
[Aut.]: Andrzej** Ajdukiewicz, Alina** Kliszczewicz.
W: Nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w budownictwie betonowym, Zamek Książ k. Wałbrzycha, 8-10 czerwca 1988. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1988, s. 3-8, bibliogr. 1 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 54 Seria: Konferencje ; nr 17)

31/32
Nr opisu: 0000064813
Sprężone płyty stropowe z miękkim zbrojeniem podporowym.
[Aut.]: Marianna** Glenszczyk, Włodzimierz** Starosolski.
W: Nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w budownictwie betonowym, Zamek Książ k. Wałbrzycha, 8-10 czerwca 1988. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1988, s. 35-40, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 54 Seria: Konferencje ; nr 17)

32/32
Nr opisu: 0000064814
System szkieletowy SBD dla obiektów budownictwa towarzyszącego.
[Aut.]: Z. Dzierzewicz, J. Bączkowski, Włodzimierz** Starosolski.
W: Nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne w budownictwie betonowym, Zamek Książ k. Wałbrzycha, 8-10 czerwca 1988. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1988, s. 29-34 (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 54 Seria: Konferencje ; nr 17)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie