Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM OSKARA LANGEGO WE WROCŁAWIU
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/17
Nr opisu: 0000077071
Efekty synergii w działalności przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska.
W: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Red. T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007, s. 117-133 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1183 0324-8445)

2/17
Nr opisu: 0000030767
Kompleksowe zarządzanie jakością na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
W: Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu. Pod red. M. Węgrzyn, D. Wasilewskiego. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s. 145-152 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1103 0324-8445)

3/17
Nr opisu: 0000030261
Koncepcje i modele konsolidacji a efektywność w polskiej energetyce.
[Aut.]: Jan Brzóska, J. Pyka.
W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Celowość, skuteczność, efektywność. Red. H. Jagoda, J. Lichtarski. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s. 419 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1104 0324-8445)

4/17
Nr opisu: 0000021741
Dokumentacja cen transferowych a strategie przedsiębiorstw.
[Aut.]: Aleksandra* Sulik-Górecka.
W: Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw. Red. E. Nowak. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005, s. 415-421 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1080 0324-8445)

5/17
Nr opisu: 0000021269   
Koncepcja systemu przedsiębiorstwa handlowego w łańcuchu dostaw.
[Aut.]: Monika Odlanicka-Poczobutt.
W: Strategie i logistyka organizacji sieciowych. Pod red. J. Witkowskiego. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005, s. 253 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1078 0324-8445)

6/17
Nr opisu: 0000015409
Analiza modelu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa budowlanego.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski, Anna Michna.
W: Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji. Red. Jan Skalik. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2004, s. 321-328 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1045 0324-8445)

7/17
Nr opisu: 0000015343
Kierunki reorientacji strategicznej polskich przedsiębiorstw energetycznych.
[Aut.]: Jan Brzóska, J. Pyka.
W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Między teorią i praktyką. Red.: Henryk Jagoda, Jan Lichtarski. Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2004, s. 591-603 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1014 0324-8445)

8/17
Nr opisu: 0000015932
Zrównoważona technologia galwanicznej obróbki metali.
[Aut.]: Ryszard** Nowosielski, Monika Spilka.
W: Zielona chemia. Red. Romuald Bogoczek. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2004, s. 123-128, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1041 0324-8445)

9/17
Nr opisu: 0000018334
Modelowanie w systemie CATIA z użyciem wiedzy.
[Aut.]: Marek Wyleżoł.
W: Pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą. XI Konferencja, Turawa, 16-18.05.2003. Red. Małgorzata Nycz, Mieczysław L. Owoc. Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2003, s. 468-477 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 975 0324-8445)

10/17
Nr opisu: 0000117877
Porównawcze aspekty definicji inwestycji oraz ich ujęcia w sprawozdawczości finansowej w Ukrainie i w Polsce.
[Aut.]: Joanna Jakymiw.
W: Inwestycje w rachunkowości. Red. nauk. Teresa Cebrowska, Waldemar Dotkuś. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2002, s. 155-162 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 961 0324-8445)

11/17
Nr opisu: 0000065782
Pozyskiwanie sekwencji charakterystycznych od specjalistów w dziedzinie eksploatacji maszyn.
[Aut.]: Marek Wyleżoł.
W: Pozyskiwanie wiedzy z baz danych. Materiały na 11 konferencję naukową, Turawa, 16-18 maja 2002. Materiały konferencyjne. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2002, s. 225-232 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 931 0324-8445)

12/17
Nr opisu: 0000086101
Ryzyko dawcy i biorcy kapitału w procesie finansowania wielkich inwestycji.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Zarządzanie finansami firm: teoria i praktyka. Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2002, s. 615-626 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 965 0324-8445)

13/17
Nr opisu: 0000128469
Budowanie zaufania w celu przezwyciężenia poczucia zagrożenia wobec zmian organizacyjnych.
[Aut.]: Piotr Kordel, Mariusz* Bratnicki.
W: Zmiana warunkiem sukcesu. Zarządzanie przełomu wieków. Materiały na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 19-21 listopada 2000. Red. Jan Skalik. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 61-70 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 879 0324-8445)

14/17
Nr opisu: 0000084437
Zarządzanie wiedzą jako czynnik sukcesu restukturyzowanego przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Jan Brzóska, Krzysztof* Pałucha.
W: Źródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny. Materiały na międzynarodową konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Zarządzania Strategicznego oraz Katedrę Zarządzania Strategicznego i Logistyki Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Karpacz, 18-20 października 2000. Red. Barbara Olszewska. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 363-369, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 870 0324-8445)

restrukturyzacja przedsiębiorstwa ; przedsiębiorstwo energetyczne ; zarządzanie wiedzą

enterprise restructuring ; energetic enterprise ; knowledge management

15/17
Nr opisu: 0000006254
Zastosowanie programu PDWP do pozyskiwania proceduralnej wiedzy diagnostycznej od specjalistów.
[Aut.]: Marek Wyleżoł.
W: Pozyskiwanie wiedzy z baz danych. Materiały na konferencję zorganizowaną przez Katedrę Systemów Sztucznej Inteligencji Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Turawa, 19-21 maja 2000 r. Red. nauk. A. Baborski. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000, s. 232-237, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 850 0324-8445)

16/17
Nr opisu: 0000065779
Koncepcja metody reprezentacji diagnostycznej wiedzy proceduralnej w postaci wielowarstwowych schematów blokowych.
[Aut.]: Marek Wyleżoł.
W: Pozyskiwanie wiedzy z baz danych. Materiały na konferencję naukową, Szklarska Poręba, 14-16 maja 1999. Materiały konferencyjne. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1999, s. 145-148 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 815 0324-8445)

17/17
Nr opisu: 0000024885
Zastosowanie formularza elektronicznego do wspomagania procesu pozyskiwania wiedzy diagnostycznej.
[Aut.]: Marek Wyleżoł.
W: Pozyskiwanie wiedzy z baz danych. Materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Systemów Komputerowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Rzeczka, 8-10 maja 1998. Materiały konferencyjne. Red. A. Baborski. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1998, s. 98-106, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 787 0324-8445)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie