Wynik wyszukiwania
Zapytanie: KATEDRA PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN
Liczba odnalezionych rekordów: 39Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/39
Nr opisu: 0000072222      
Ocena trwało¶ci zmęczeniowej laminatów polimerowych w stanie lepkosprężystym z uwzględnieniem zjawisk cieplnych.
[Aut.]: Andriy Katunin.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2012, 133 s., bibliogr.
(Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 146)

laminat polimerowy ; efekt samorozgrzania ; zmęczenie cieplne ; własno¶ci dynamiczne ; dyssypacja energii mechanicznej ; uogólniona zasada Arrheniusa ; lepkosprężysto¶ć

polymer laminate ; self-heating effect ; thermal fatigue ; dynamic properties ; dissipation of mechanical energy ; generalized Arrhenius principle ; viscoelasticity

2/39
Nr opisu: 0000083028      
System sterowania grup± inspekcyjnych robotów mobilnych bazuj±cy na zachowaniach.
[Aut.]: Wawrzyniec Panfil.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 120 s., bibliogr.
(Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 146)

system wielorobotowy ; aukcjonowanie ; przydzielanie zadań ; sterowanie behawioralne

multi-robot system ; auctioning ; task allocation ; bahaviour-based control

3/39
Nr opisu: 0000083486      
Metody oceny defektów powierzchni z wykorzystaniem technik analizy i rozpoznawania obrazów.
[Aut.]: Anna Bzymek.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2011, 112 s.
(Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 144)

przetwarzanie obrazów ; analiza obrazu ; kontrola jako¶ci ; detekcja anomalii ; ocena defektów ; analiza tekstury ; system wizyjny

image processing ; image analysis ; quality control ; anomaly detection ; defect estimation ; texture analysis ; vision system

4/39
Nr opisu: 0000083577      
Baza przykładów sieci stwierdzeń.
[Aut.]: Damian Skupnik.
W: Szkieletowy system doradczy MMNET. Red. Wojciech Cholewa. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2010, s. 71-82, bibliogr. 12 poz. (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 143)

5/39
Nr opisu: 0000074012      
Biblioteka modeli MMNET.
[Aut.]: Tomasz Rogala.
W: Szkieletowy system doradczy MMNET. Red. Wojciech Cholewa. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2010, s. 67-70 (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 143)

6/39
Nr opisu: 0000083578      
Diagnostyczny system doradczy dla symulatora procesu.
[Aut.]: Damian Skupnik.
W: Szkieletowy system doradczy MMNET. Red. Wojciech Cholewa. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2010, s. 159-177, bibliogr. 12 poz. (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 143)

7/39
Nr opisu: 0000072235      
Interfejs użytkownika systemu MMNET.
[Aut.]: Marcin* Amarowicz.
W: Szkieletowy system doradczy MMNET. Red. Wojciech Cholewa. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2010, s. 49-65 (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 143)

8/39
Nr opisu: 0000074954      
Pakiet MMNET.
[Aut.]: Paweł Chrzanowski.
W: Szkieletowy system doradczy MMNET. Red. Wojciech Cholewa. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2010, s. 41-48, bibliogr. (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 143)

9/39
Nr opisu: 0000074013      
Porównanie wybranych modeli sieci stwierdzeń.
[Aut.]: Tomasz Rogala.
W: Szkieletowy system doradczy MMNET. Red. Wojciech Cholewa. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2010, s. 83-86 (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 143)

10/39
Nr opisu: 0000068688      
Przykłady sieci przekonań przeznaczonych do wspomagania pocz±tkowej fazy procesu projektowania układów napędowych.
[Aut.]: Sebastian Rzydzik.
W: Szkieletowy system doradczy MMNET. Red. Wojciech Cholewa. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2010, s. 129-149 (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 143)

11/39
Nr opisu: 0000074953      
Wybór ¶rodowiska oprogramowania.
[Aut.]: Tomasz Rogala, Paweł Chrzanowski.
W: Szkieletowy system doradczy MMNET. Red. Wojciech Cholewa. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2010, s. 25-39, bibliogr. (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 143)

12/39
Nr opisu: 0000074014      
Zastosowanie wieloskalowej sieci stwierdzeń w diagnostycznym systemie doradczym.
[Aut.]: Tomasz Rogala.
W: Szkieletowy system doradczy MMNET. Red. Wojciech Cholewa. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2010, s. 151-158 (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 143)

13/39
Nr opisu: 0000054560   
Identyfikacja umownych zastępczych Ľródeł sygnałów diagnostycznych.
[Aut.]: Tomasz Rogala.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2009, 128 s., bibliogr. 145 poz.
(Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 142)

14/39
Nr opisu: 0000083591      
Metodyka modelowania neuronowego w diagnostyce procesów z uwzględnieniem elementów teorii chaosu.
[Aut.]: Piotr Przystałka.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2009, 167 s.
(Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 141)

diagnostyka procesów technicznych ; diagnostyka uszkodzeń ; odporna detekcja uszkodzeń ; lokalnie rekurencyjne sieci neuronowe ; inżynieria chaosu

diagnostics of technical processes ; fault diagnosis ; robust fault detection ; locally recurrent neural networks ; chaos engineering

15/39
Nr opisu: 0000083584      
Wieloaspektowe modele diagnostyczne.
[Aut.]: Damian Skupnik.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2009, 117 s., bibliogr. 92 poz.
(Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 140)

diagnostyka techniczna ; model diagnostyczny ; wielomodel ; model wieloaspektowy ; UML

technical diagnostics ; diagnostic model ; multimodel ; multiaspect model ; UML

16/39
Nr opisu: 0000050425   
Baza danych ucz±cych.
[Aut.]: Adam Cholewa.
W: Szkieletowy system doradczy DiaDyn. Red. Wojciech Cholewa. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2008, s. 89-100, bibliogr. 2 poz. (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 137)

baza danych ucz±cych ; DiaDyn

learning database ; DiaDyn

17/39
Nr opisu: 0000065813   
Digitalizacja powierzchni z zastosowaniem skanera optoelektronicznego. Wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Marek Wyleżoł.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Politechnika ¦l±ska, 2008, 124 s.
(Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 139)

18/39
Nr opisu: 0000050426   
Konstruowanie sieci stwierdzeń.
[Aut.]: Krzysztof Psiuk.
W: Szkieletowy system doradczy DiaDyn. Red. Wojciech Cholewa. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2008, s. 55-64, bibliogr. 2 poz. (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 137)

sieć stwierdzeń ; DiaDyn

statement network ; DiaDyn

19/39
Nr opisu: 0000051840   
Modele odwrotne i modelowanie diagnostyczne. Wyd. 2. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn.
[Aut.]: Wojciech Cholewa, Tomasz Rogala.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2008, 73 s.
(Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 136)

20/39
Nr opisu: 0000050419
Modele procesów diagnostyki technicznej.
[Aut.]: Krzysztof Psiuk, Sebastian Rzydzik.
W: Modele systemów oceny ryzyka i diagnostyki technicznej. Praca zbiorowa. Red. Wojciech Cholewa, Kazimierz T. Kosmowski, Stanisław Radkowski. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2008, s. 9-35 (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 138)

21/39
Nr opisu: 0000050427   
Prosty przykład sieci stwierdzeń.
[Aut.]: Marek Fidali, Krzysztof Psiuk.
W: Szkieletowy system doradczy DiaDyn. Red. Wojciech Cholewa. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2008, s. 101-113, bibliogr. 6 poz. (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 137)

sieć stwierdzeń ; DiaDyn

statement network ; DiaDyn

22/39
Nr opisu: 0000050430   
Przykład bazy wiedzy wspomagaj±cej projektowanie układów diagnozuj±cych i procedur diagnostycznych w zakresie diagnostyki wibroakustycznej.
[Aut.]: Krzysztof Psiuk.
W: Szkieletowy system doradczy DiaDyn. Red. Wojciech Cholewa. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2008, s. 115-130, bibliogr. 5 poz. (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 137)

baza wiedzy ; diagnostyka wibroakustyczna ; system diagnostyczny

knowledge base ; vibroacoustic diagnostics ; diagnostic system

23/39
Nr opisu: 0000068687   
Przykład bazy wiedzy wspomagaj±cej projektowanie układów diagnozuj±cych i procedur diagnostycznych w zakresie diagnostyki termicznej.
[Aut.]: Marek Fidali.
W: Szkieletowy system doradczy DiaDyn. Red. Wojciech Cholewa. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2008, s. 131-158, bibliogr. 14 poz. (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 137)

baza wiedzy ; diagnostyka cieplna ; system doradczy ; DiaDyn

knowledge base ; thermal diagnostics ; expert system ; DiaDyn

24/39
Nr opisu: 0000050431   
Redagowanie sieci stwierdzeń.
[Aut.]: Krzysztof Psiuk.
W: Szkieletowy system doradczy DiaDyn. Red. Wojciech Cholewa. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2008, s. 45-54, bibliogr. 3 poz. (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 137)

sieć stwierdzeń ; DiaDyn

statement network ; DiaDyn

25/39
Nr opisu: 0000068685   
Sieci stwierdzeń w diagnostycznych systemach doradczych.
[Aut.]: Wojciech Cholewa.
W: Szkieletowy system doradczy DiaDyn. Red. Wojciech Cholewa. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2008, s. 11-25, bibliogr. 31 poz. (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 137)

system doradczy ; sieć stwierdzeń ; baza wiedzy

expert system ; statement network ; knowledge base

26/39
Nr opisu: 0000050432   
Stosowanie sieci stwierdzeń.
[Aut.]: Krzysztof Psiuk.
W: Szkieletowy system doradczy DiaDyn. Red. Wojciech Cholewa. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2008, s. 83-88, bibliogr. 2 poz. (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 137)

sieć stwierdzeń ; DiaDyn

statement network ; DiaDyn

27/39
Nr opisu: 0000068683   
Szkielet systemu doradczego DiaDyn.
[Aut.]: Sebastian Rzydzik.
W: Szkieletowy system doradczy DiaDyn. Red. Wojciech Cholewa. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2008, s. 27-44, bibliogr. 7 poz. (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 137)

system doradczy ; DiaDyn ; CMS

expert system ; DiaDyn ; CMS

28/39
Nr opisu: 0000050433   
Wnioskowanie w sieci stwierdzeń zorganizowanej jako sieć bayesowska.
[Aut.]: Sebastian Rzydzik.
W: Szkieletowy system doradczy DiaDyn. Red. Wojciech Cholewa. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2008, s. 67-82, bibliogr. 21 poz. (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 137)

sieć stwierdzeń ; sieć Bayesa ; DiaDyn

statement network ; Bayes network ; DiaDyn

29/39
Nr opisu: 0000068692   
Wprowadzenie.
[Aut.]: Wojciech Cholewa.
W: Szkieletowy system doradczy DiaDyn. Red. Wojciech Cholewa. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2008, s. 7-9, bibliogr. 8 poz. (Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 137)

system doradczy ; DiaDyn

expert system ; DiaDyn

30/39
Nr opisu: 0000068695
Identyfikacja stanu w układach rozproszonych.
[Aut.]: Sebastian Rzydzik.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2007, 162 s.
(Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 135)

31/39
Nr opisu: 0000017388   
Metody badania wrażliwo¶ci cech sygnałów diagnostycznych.
[Aut.]: Damian* Sławik.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2005, 129 s., bibliogr. 109 poz.
(Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 126)

32/39
Nr opisu: 0000010988
Simulation of nuclear reactors accidents. Silesian University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Fundamentals of Machinery Design.
[Aut.]: M. Bednarski, Wojciech Cholewa, W. Frid, M. Galek.
Gliwice : Department of Fundamentals of Machine Design. Faculty of Mechanical Engineering. Silesian University of Technology, 2004, 121 s., bibliogr. 8 poz.
(Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 124)

33/39
Nr opisu: 0000017427
Diagnostyka techniczna. Metody odwracania nieliniowych modeli obiektów. Red.: Wojciech Cholewa, Jan Kiciński.
[Aut.]: Wojciech Cholewa, J. Kiciński, Adam* Klimek, Andrzej* Mazurek, A. Prońska, Damian* Sławik, Grzegorz* Urbanek, Jacek* Wojtusik, Bogdan* Wysogl±d.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2001, 225 s., bibliogr.
(Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 120)

34/39
Nr opisu: 0000017422   
Metoda selekcji i redukcji informacji w diagnostyce maszyn.
[Aut.]: Krzysztof Ciupke.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2001, 161 s., bibliogr. 140 poz.
(Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 118)

35/39
Nr opisu: 0000017423   
Metody jako¶ciowej oceny cech sygnałów diagnostycznych.
[Aut.]: Paweł Chrzanowski.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2001, 120 s., bibliogr. 98 poz.
(Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 117)

36/39
Nr opisu: 0000017420
Metody klasyfikacji postaci kinetostatycznych linii wałów maszyn wirnikowych.
[Aut.]: Paweł Kostka.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2001, 149 s., bibliogr. 129 poz.
(Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 121)

37/39
Nr opisu: 0000017421   
Obiektowe modele procesu propagacji stanów w układach maszyn.
[Aut.]: Krzysztof Psiuk.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2001, 118 s., bibliogr. 96 poz.
(Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 119)

38/39
Nr opisu: 0000017419   
Badanie przydatno¶ci metod indukcyjnych do pozyskiwania wiedzy projektowej.
[Aut.]: Piotr* Maniak.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2000, 196 s., bibliogr. 120 poz.
(Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 116)

39/39
Nr opisu: 0000003858
Metody pozyskiwania procedur i relacji diagnostycznych od specjalistów w dziedzinie eksploatacji maszyn.
[Aut.]: Marek Wyleżoł.
Gliwice : Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika ¦l±ska, 2000, 146 s., bibliogr. 94 poz.
(Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn ; Politechnika ¦l±ska z. 115)

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie