Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ZESZ NAUK UOPOL NAUKI TECH
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/2
Nr opisu: 0000082358
Wpływ procesów abiotycznych na stopień usunięcia benzo(a)pirenu oraz fenantrenu podczas procesu rekultywacji gleb.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz.
-Zesz. Nauk. UOpol., Nauki Tech. 2007 z. 24, s. 67-73

benzo(a)piren ; fenantren ; zanieczyszczenie gleby ; bioremediacja ; proces abiotyczny

benzo(a)pyrene ; phenanthrene ; soil pollution ; bioremediation ; abiotic process

2/2
Nr opisu: 0000065738
Biochemiczny monitoring odcieków glebowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz** Miksch.
-Zesz. Nauk. UOpol., Nauki Tech. 2005 z. 22, s. 99-105

stosując format:
Nowe wyszukiwanie