Wynik wyszukiwania
Zapytanie: TWÓJ PRZ STOMATOL
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/17
Nr opisu: 0000058792
Badania modelowe zachowania implantoprotezy osiadającej.
[Aut.]: Jerzy Margielewicz, Wiesław** Chladek, T. Lipski, M. Lipski.
-Twój Prz. Stomatol. 2009 wyd. spec., s. 59-62

2/17
Nr opisu: 0000058793
Badanie rozpuszczalności polimeru Molloplast B.
[Aut.]: Grzegorz Chladek, Jan** Łukaszczyk, Izabela Barszczewska-Rybarek, C. Krawczyk.
-Twój Prz. Stomatol. 2009 wyd. spec., s. 25-29

3/17
Nr opisu: 0000084835
Ocena obciążeń pojedynczego implantu utrzymującego dolną protezę nakładową overdenture.
[Aut.]: Jarosław Żmudzki, Wiesław** Chladek.
-Twój Prz. Stomatol. 2009 wyd. spec., s. 128-132

4/17
Nr opisu: 0000084833
Zastosowanie standardowych programów komputerowego wspomagania projektowania CAD w planowaniu implantów.
[Aut.]: Jarosław Żmudzki, Ł. Mączka.
-Twój Prz. Stomatol. 2009 wyd. spec., s. 133-136

5/17
Nr opisu: 0000050649
Analiza obciążeń złączy mocujących całkowite dolne protezy do dwóch implantów.
[Aut.]: Jarosław Żmudzki, Wiesław** Chladek.
-Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 249-255

6/17
Nr opisu: 0000050663
Badania powłok hydroksypatytowych natryskiwanych plazmowo na stopie Ti6Al4V.
[Aut.]: Aleksander Iwaniak.
-Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 80

7/17
Nr opisu: 0000050650
Biocybernetyczna identyfikacja sił mięśni żwaczowych w zwarciu centrycznym.
[Aut.]: Jerzy Margielewicz, Wiesław** Chladek.
-Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 142-148

8/17
Nr opisu: 0000050651
Charakterystyka rozwiązań złączy samodzielnych w protezach nakładowych podpartych śluzówkowo a utrzymywanych na implantach.
[Aut.]: Jarosław Żmudzki, P. Kujawa.
-Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 235-242

9/17
Nr opisu: 0000050652
Identyfikacja właściwości mechanicznych membrany silikonowej podczas cyklicznego obciążania w złączu implantologicznym elastomer-tytan.
[Aut.]: Grzegorz Chladek, Jerzy Margielewicz, C. Krawczyk.
-Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 60-66

10/17
Nr opisu: 0000050653
Modelowa analiza MES wpływu podścieleń na ryzyko powstawania urazów tkanek miękkich podłoża protetycznego.
[Aut.]: Jarosław Żmudzki.
-Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 262-265

11/17
Nr opisu: 0000050654
Możliwość zastosowania dyskretnej transformaty Fouriera w diagnostyce układu stomatognatycznego.
[Aut.]: Jerzy Margielewicz, Wiesław** Chladek, E. Kijak, B. Frączak.
-Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 149-156

12/17
Nr opisu: 0000050152
Odporność korozyjna biomateriałów metalowych stosowanych na łuki ortodontyczne.
[Aut.]: Anna Ziębowicz, A. Barucha-Kępka.
-Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 223-226

13/17
Nr opisu: 0000050655
Techniczno-ekonomiczne aspekty użytkowania złączy samodzielnych w protezach nakładowych.
[Aut.]: Jarosław Żmudzki, P. Kujawa.
-Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 243-248

14/17
Nr opisu: 0000050153
Własności fizykochemiczne tytanowych wszczepów filarowych.
[Aut.]: Anna Ziębowicz, Witold Walke, Jan** Marciniak, M. Rybicki.
-Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 217-222

15/17
Nr opisu: 0000050656
Wpływ kształtu próbki na charakterystki naprężeniowo-odkształceniowe i sztywność wybranych tworzyw polimerowych.
[Aut.]: Wiesław** Chladek, Jerzy Margielewicz, C. Krawczyk.
-Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 45-50

16/17
Nr opisu: 0000050658
Wrażliwość numerycznych modeli MES do oceny obciążeń kości wokół implantów zębowych na gęstość siatki elementów skończonych.
[Aut.]: Jarosław Żmudzki, Witold Walke, Wiesław** Chladek.
-Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 256-261

17/17
Nr opisu: 0000050659
Zastosowanie metody sztywnych elementów skończonych w identyfikacji sił mięśni żwaczowych.
[Aut.]: Jerzy Margielewicz, Wiesław** Chladek.
-Twój Prz. Stomatol. 2008 wyd. spec., s. 133-141

stosując format:
Nowe wyszukiwanie