Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PR KOMIS NAUK PAN KATOW
Liczba odnalezionych rekordów: 286Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/286
Nr opisu: 0000134067
Przeobrażenia mineralne kruszyw naturalnych jako czynnik wpływający na ich właściwości fizyko-mechaniczne i potencjalna przyczyna uszkodzeń nawierzchni.
[Aut.]: Bartłomiej Grzesik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2019 nr 41/42, s. 141-144. Punktacja MNiSW 5.000

nawierzchnia drogowa ; mieszanka mineralno-asfaltowa ; kruszywo naturalne ; wykwit

road pavement ; mineral-asphalt mixture ; natural aggregate ; efflorescence

2/286
Nr opisu: 0000133999
Zjawiska geotermalne w rejonie Larderello.
[Aut.]: Łukasz Gawor, M. Kobylańska.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2019 nr 41/42, s. 144-147. Punktacja MNiSW 5.000

3/286
Nr opisu: 0000095874
"Dekarbonizacja" energetyki węglowej - metody, koszty, koncepcje przyszłościowe.
[Aut.]: Marcin* Liszka, Andrzej** Ziębik, Krzysztof* Hoinka.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 88-89

4/286
Nr opisu: 0000084373
Algorytmy przetwarzania obrazów w termowizyjnych badaniach nieniszczących.
[Aut.]: Sebastian Budzan, Roman Wyżgolik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 102-104

5/286
Nr opisu: 0000095907
Analiza systemowa w energetyce.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 292

6/286
Nr opisu: 0000095890
Automatyzacja procesu kalibracji elektrod jonoselektywnych.
[Aut.]: Józef Wiora, Alicja Wiora, Andrzej Kozyra.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 132

7/286
Nr opisu: 0000095948
Badania czujników przyspieszenia do pomiarów biomedycznych.
[Aut.]: Dariusz Buchczik, Roman Wyżgolik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 482-484

8/286
Nr opisu: 0000095931
Badania oddziaływania drgań na człowieka w transporcie - propagacja drgań w konstrukcji pojazdu.
[Aut.]: Rafał Burdzik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 311-314

9/286
Nr opisu: 0000095939
Biblioteka uniwersytecka jako centrum kampusu uczelni wyższej, przykład Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach.
[Aut.]: Katarzyna* Fidyk.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 333

10/286
Nr opisu: 0000095945
Chłodnictwo przemysłowe.
[Aut.]: Jan** Składzień.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 475

11/286
Nr opisu: 0000095949
Czym jest metoda Combined Measurements?.
[Aut.]: Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Alicja Wiora.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 485-486

12/286
Nr opisu: 0000095906
Dedykowana aplikacja komputerowa dla kreowania strategii wysokosprawnej dużej kogeneracji.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin* Liszka, Krzysztof* Hoinka, Grzegorz* Szapajko.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 281-285

13/286
Nr opisu: 0000095905
Dekompozycja sygnałów bioelektrycznych matki rejestrowanych w czasie ciąży bliźniaczej.
[Aut.]: Marian Kotas.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 274

14/286
Nr opisu: 0000095935
Dostępność piesza a lokalizacja na przykładzie Krakowa.
[Aut.]: Lech** Rościszewski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 323-324

15/286
Nr opisu: 0000095946
Gazowe układy mikrokogeneracji gazowej w energetyce komunalnej i rozproszonej.
[Aut.]: Janusz Skorek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 476

16/286
Nr opisu: 0000095952
Identyfikacja źródeł, propagacji i struktury drgań oddziaływujących na człowieka w transporcie na przykładzie pojazdów samochodowych.
[Aut.]: Rafał Burdzik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 504

17/286
Nr opisu: 0000095873
Koncepcja przyrostowa algorytmu Smith-Watermana - realizacja sprzętowa.
[Aut.]: Andrzej Pułka, Adam Milik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 81-83

18/286
Nr opisu: 0000095888
Konstrukcja światłowodowego czujnika odbiciowego do pomiaru drgań.
[Aut.]: Dariusz Buchczik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 99-101

19/286
Nr opisu: 0000095875
Modelowanie numeryczne mokrych chłodni kominowych.
[Aut.]: Ryszard Białecki, Adam Klimanek, Ziemowit Ostrowski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 90

20/286
Nr opisu: 0000095897
Nowoczesne urządzenie wiertnicze do poszukiwania gazu łupkowego w Polsce (otwór Lubycza Królewska I).
[Aut.]: Krystian Probierz, Marek** Pozzi, Adam Wasilczyk, W. Bernacki.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 259

21/286
Nr opisu: 0000095872
Numeryczna dozymetria pól elektromagnetycznych.
[Aut.]: Andrzej* Karwowski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 81

22/286
Nr opisu: 0000095368
Obiekty geologiczne rejonu Spreewaldu, Łużyce.
[Aut.]: Borys* Borówka, Iwona Jonczy, Marek Marcisz, Katarzyna Stanienda.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 252-254

23/286
Nr opisu: 0000095892
Obiekty geoturystyczne i zabytki kultury materialnej NE Algierii.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 254-255

24/286
Nr opisu: 0000095367
Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego Welzow-Sud, Łużyce.
[Aut.]: Borys* Borówka, Iwona Jonczy, Marek Marcisz, Katarzyna Stanienda.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 249-251

25/286
Nr opisu: 0000095938
Optymalizacja wybranych rozwiązań architektornicznych w oparciu o trajektorię słońca.
[Aut.]: Michał* Burmistrz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 327-329

26/286
Nr opisu: 0000095929
Pływająca platforma do pomiarów środowiskowych.
[Aut.]: Andrzej Kozyra, A. Hamczyk, Alicja Wiora, Józef Wiora.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 302-303

27/286
Nr opisu: 0000095930
Pomiar impedancji rozproszenia uzwojeń indukcyjnych dzielników napięcia.
[Aut.]: Anna Piaskowy.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 304-307

28/286
Nr opisu: 0000095838
Pomiary jakości powietrza z wykorzystaniem przetwornika CO2 NDIR.
[Aut.]: Tomasz Grychowski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 299-302

29/286
Nr opisu: 0000095925
Pomiary składowych immitancji metodami quasi-zrównoważonymi z detekcją fazową.
[Aut.]: Adam Cichy.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 296-298

30/286
Nr opisu: 0000082541
Pomiary strumienia objętości metodami znacznikowymi - pomiary znacznikiem barwnym.
[Aut.]: Tomasz Grychowski, Wojciech* Błotnicki.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 110-112

31/286
Nr opisu: 0000095942
Próba delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w województwie śląskim.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło, Alina Pancewicz, Barbara Stankiewicz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 404

32/286
Nr opisu: 0000095943
Racjonalizacja użytkowania energii.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 472-474

33/286
Nr opisu: 0000095932
Rozwój polskiej kolei poprzez klaster kolejowy.
[Aut.]: Jerzy** Mikulski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 315-317

34/286
Nr opisu: 0000095941
Scenariusze zmian użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 402

35/286
Nr opisu: 0000095889
Szacowanie niepewności wieloskładnikowego pomiaru potencjometrycznego wykonywanego jonometrem ADDA2.
[Aut.]: Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 113-115

36/286
Nr opisu: 0000095910
Wspomnienie o dr inż. Józefie Kwiczali.
[Aut.]: Janusz Guzik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 295

37/286
Nr opisu: 0000095934
Współczesne możliwości adaptacji obiektów sakralnych.
[Aut.]: Martyna* Wojtuszek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 319-322

38/286
Nr opisu: 0000095937
Wybrane aspekty współczesnych zespołów mieszkaniowych na przykładzie najnowszych realizacji na terenie górnośląskiego związku metropolitalnego.
[Aut.]: Tomasz Bradecki, Agata Twardoch.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 325-326

39/286
Nr opisu: 0000095947
Wybrane problemy metrologiczne w badaniach z zakresu biologii molekularnej i inżynierii genetycznej.
[Aut.]: Artur Bal, Sebastian Student.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 479-481

40/286
Nr opisu: 0000094976
Wybrane zagadnienia minimalizacji zużycia energii w pojazdach samochodowych.
[Aut.]: Jan Warczek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 318-319

41/286
Nr opisu: 0000095894
Wyprawa na Spitsbergen 2012.
[Aut.]: Krystian Probierz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 256-258

42/286
Nr opisu: 0000095940
Wystawy Światowe jako stymulator awangardowych rozwiązań w architekturze.
[Aut.]: Inga* Dworak.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 330-332

43/286
Nr opisu: 0000095904
Wyznaczanie parametrów ruchu drogowego na podstawie 3-wymiarowej reprezentacji falkowej sekwencji obrazów.
[Aut.]: Wiesław Pamuła.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 272-273

44/286
Nr opisu: 0000095950
Zastosowanie algorytmu IRLS do wyznaczania średniej ważonej przebiegu zakłóconego szumem impulsowym.
[Aut.]: Józef Wiora.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 498

45/286
Nr opisu: 0000095834
Zastosowanie czujnika elektrochemicznego w urządzeniu do pomiaru czadu.
[Aut.]: Tomasz Grychowski, Ł. Kowalski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 487-490

46/286
Nr opisu: 0000082539
Zastosowanie czujnika półprzewodnikowego w urządzeniu do wykrywania śladowych stężeń gazów palnych.
[Aut.]: Tomasz Grychowski, A. Dziendziel.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 123-125

47/286
Nr opisu: 0000095951
Zbiorowiska roślin dziko rosnących na terenach poza rolniczym użytkowaniem jako potencjał energetyczny.
[Aut.]: Anna** Patrzałek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 500

48/286
Nr opisu: 0000079887
Aktywne imitatory rezystancji do wzorcowania megaomomierzy.
[Aut.]: Janusz Guzik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 211-214

rezystancja ; megaomomierz

resistance ; megaohmmeter

49/286
Nr opisu: 0000075756
Algorytmy genetyczne w projektowaniu infrastruktury drogowej aglomeracji miejskiej.
[Aut.]: Aleksander Król.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 163-165

infrastruktura drogowa ; sieć drogowa ; optymalizacja sieci transportowych

road infrastructure ; road network ; optimization of transportation network

50/286
Nr opisu: 0000078681
Analiza rozbudowy i lokalizacji centrów i obiektów logistycznych w aglomeracji śląskiej.
[Aut.]: Rafał Burdzik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 251-253

obiekt logistyczny ; system logistyczny ; łańcuch dostaw

logistic object ; logistic system ; supply chain

51/286
Nr opisu: 0000078703
Analiza zakonów karmelitów w Krakowie w dobie baroku.
[Aut.]: Łukasz* Szatanek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 288-291, bibliogr. 7 poz.

zakon ; barok ; architektura barokowa

monastery ; baroque ; baroque architecture

52/286
Nr opisu: 0000079850
Architektura jako wyraz zmieniających się potrzeb człowieka.
[Aut.]: Maciej* Zacher.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 293-296

architektura ; potrzeby człowieka

architecture ; human needs

53/286
Nr opisu: 0000079842
Aspekty psychologii klinicznej dzieci w architekturze szpitali.
[Aut.]: Magdalena* Jamrozik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 277-279, bibliogr. 6 poz.

architektura szpitalna ; psychologia kliniczna

hospital architecture ; clinical psychology

54/286
Nr opisu: 0000071685
Badania laboratoryjne termoanemometru z czujnikiem powierzchniowym.
[Aut.]: P. Jeleń, W. Krieser, Stanisław* Waluś.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 203-206

termoanemometr ; czujnik powierzchniowy ; przepływomierz

thermoanemometer ; sensor surface ; flowmeter

55/286
Nr opisu: 0000071692
Dydaktyka pomiarów przewodności roztworów.
[Aut.]: Alicja Wiora, Józef Wiora, Andrzej Kozyra.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 249-250

przewodność roztworów ; konduktometria

conductivity solutions ; conductometry

56/286
Nr opisu: 0000079884
Energetyka OZE/URE w środowisku SMART GRID. Synteza energetyki, budownictwa, rolnictwa, transportu i ochrony środowiska.
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 194-197

energetyka OZE/URE ; Smart Grid ; budownictwo ; transport ; rolnictwo ; energetyka

OZE/URE energetics ; Smart Grid ; building industry ; transport ; agriculture ; power engineering

57/286
Nr opisu: 0000079844
Ewolucja układu funkcjonalnego współczesnych ośrodków jeździeckich.
[Aut.]: Anna* Mazik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 283-285, bibliogr. 5 poz.

ośrodek jeździecki ; układ funkcjonalno-przestrzenny ; projektowanie

equestrian center ; functional and spatial arrangement ; designing

58/286
Nr opisu: 0000115762
Informacja jako nowoczesne narzędzie w planowaniu przestrzennym.
[Aut.]: Anna* Ciążeńska.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 263-265

planowanie przestrzenne ; aktywizacja

spatial planning ; activation

59/286
Nr opisu: 0000071693
Inny sposób kalibracji elektrod jonoslektywnych.
[Aut.]: Alicja Wiora, Józef Wiora, Andrzej Kozyra.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 232-235

elektroda jonoselektywna ; kalibracja

ion-selective electrode ; calibration

60/286
Nr opisu: 0000078667
Jedno i trójfazowe inwertery napięcia do stosowania w systemach UPS.
[Aut.]: Zbigniew Rymarski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 160-163

inwerter napięcia ; system UPS

voltage source inverter ; UPS system

61/286
Nr opisu: 0000071816
Jedno-i trójfazowe inwertery napięcia do stosowania w systemach UPS.
[Aut.]: Zbigniew Rymarski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 160-163

inwerter napięcia ; modulacja PWM ; system UPS

voltage source inverter ; pulse-width modulation ; PWM ; UPS system

62/286
Nr opisu: 0000071694
Jonometr umożliwiający wykonywanie pomiarów wieloskładnikowych.
[Aut.]: Alicja Wiora, Józef Wiora, Andrzej Kozyra.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 206-208

jonometr ; pomiar wieloskładnikowy ; mikrokontroler

ionmeter ; multiple measurement ; microcontroller

63/286
Nr opisu: 0000078673
Komputerowy system bilansowania bloków energetycznych nr 2 i 3 w Elektrowni Jaworzno III - Elektrowni II.
[Aut.]: Henryk Rusinowski, Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, J. Pawłowska.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 193-194

blok energetyczny ; elektrownia Jaworzno ; bilans energetyczny

power unit ; Jaworzno power plant ; energy balance

64/286
Nr opisu: 0000078676
Metoda minimalizacji współczynnika strat dielektrycznych wzorców pojemności elektrycznej.
[Aut.]: Janusz Guzik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 244-246

strata dielektryczna ; pojemność elektryczna

dielectric loss ; electric capacity

65/286
Nr opisu: 0000078671
Miary niepewności i nieprecyzyjności we wspomaganiu diagnozy.
[Aut.]: Ewa Straszecka.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 168-171

stan obiektu ; diagnoza ; miara niepewności ; miara nieprecyzyjności

object state ; diagnosis ; uncertainty measure ; imprecision measure

66/286
Nr opisu: 0000078670
Modele informacji ziarnistej dla systemów sterowania ruchem drogowym.
[Aut.]: Bartłomiej* Płaczek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 166-168

sieć drogowa ; ruch drogowy ; metoda granulacji informacji

road net ; road traffic ; information granulation method

67/286
Nr opisu: 0000078666
Nanotechnologia materiałów tlenkowych dla elektroniki.
[Aut.]: Jacek Szuber.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 158-160

nanotechnologia ; materiał tlenkowy ; nanostruktura SnO2

nanotechnology ; oxide material ; SnO2 nanostructure

68/286
Nr opisu: 0000076630
Odnowa miast z perspektywy zjawiska starzenia się społeczeństwa.
[Aut.]: Agnieszka Labus.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 270-272, bibliogr. 5 poz.

odnowa miasta ; starzenie się społeczeństwa

city renewal ; ageing society

69/286
Nr opisu: 0000082732
Odnowa przestrzeni publicznych w skrajnie zdegradowanych, poprzemysłowych dzielnicach miejskich (na przykładzie miast Aglomeracji Górnośląskiej).
[Aut.]: Bogumiła* Krystek-Kucewicz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 265-267

teren zdegradowany ; teren poprzemysłowy ; rewitalizacja terenów poprzemysłowych

brownfield ; post-industrial area ; post-industrial area revitalization

70/286
Nr opisu: 0000078682
Odpady i zanieczyszczenia powstające w procesie eksploatacji samochodów.
[Aut.]: Robert Wieszała.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s, 253-256, bibliogr. 4 poz.

eksploatacja samochodów ; zanieczyszczenie powietrza ; transport samochodowy ; emisja spalin

car exploitation ; air pollution ; automotive transport ; exhaust gas emission

71/286
Nr opisu: 0000079818
Pomierzone i prognozowane ekstremalne w czasie odkształcenia poziome.
[Aut.]: Jan** Białek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 150

odkształcenie poziome ; odkształcenie ściskające

horizontal deformation ; compressive deformation

72/286
Nr opisu: 0000078693
Porównanie skali programów rewitalizacji terenów zdegradowanych IBA w Niemczech ze skalą Aglomeracji Górnośląskiej.
[Aut.]: Bartłomiej* Buława.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 260-263

teren zdegradowany ; rewitalizacja terenów poprzemysłowych ; program IBA ; Aglomeracja Górnośląska

brownfield ; post-industrial area revitalization ; IBA programme ; Upper Silesian Agglomeration

73/286
Nr opisu: 0000078672
Postęp w bezpieczeństwie jądrowym od czasów Czarnobyla.
[Aut.]: Jan** Składzień, Tomasz Bury, Adam** Fic.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 173-175

Czarnobyl ; bezpieczeństwo jądrowe ; reaktor jądrowy

Czarnobyl ; nuclear safety ; nuclear reactor

74/286
Nr opisu: 0000079940
Projekt badań lokalnych programów rewitalizacji jako narzędzi przekształcania miejskich terenów zdegradowanych - na przykładzie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Zabłocie w Krakowie.
[Aut.]: Roman* Kuboś.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 267-270, bibliogr. 4 poz.

rewitalizacja miasta ; Zabłocie ; Kraków ; teren zdegradowany ; teren miejski

revitalization of town ; Zabłocie ; Kraków ; brownfield ; urban area

75/286
Nr opisu: 0000078702
Przemiany rezydencji szlacheckich na obszarze Śląska Cieszyńskiego.
[Aut.]: Małgorzata* Sokół.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 285-288, bibliogr. 8 poz.

rezydencja ; Śląsk Cieszyński

residence ; Cieszyn Silesia

76/286
Nr opisu: 0000071684
Przydatność tanich czujników gazów do budowy urządzeń pomiarowych.
[Aut.]: Tomasz Grychowski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 241-243

czujnik gazowy ; urządzenie pomiarowe ; sensory

gas sensor ; measuring device ; sensor

77/286
Nr opisu: 0000079876
Technologie usuwania CO2 z bloków opalanych węglem - analiza techniczno-ekonomiczna.
[Aut.]: Krzysztof* Hoinka, Marcin* Liszka, Andrzej** Ziębik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 184-187

usuwanie CO2 ; CCS

CO2 removal ; CCS

78/286
Nr opisu: 0000078704
W kierunku miasta współczesnego - teoretyczne modele miast przełomu XIX i XX wieku.
[Aut.]: Aleksandra* Tomkiewicz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 291-293, bibliogr. 4 poz.

miasto współczesne ; przestrzeń miejska ; rozwój miasta

modern city ; urban space ; urban development

79/286
Nr opisu: 0000080927
Wpływ teorii organizacji pracy na przestrzeń biurową.
[Aut.]: Barbara* Urbanowicz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 274-277, bibliogr. 5 poz.

teoria organizacji ; przestrzeń biurowa ; biuro ; aranżacja biura ; biuro wielkoprzestrzenne

organization theory ; office area ; office ; office layout ; open space office

80/286
Nr opisu: 0000070391
Zaburzenia przewodzone generowane przez silniki prądu stałego.
[Aut.]: Damian Gonscz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 200-203

silnik prądu stałego ; zaburzenia przewodzone

DC motor ; conducted disturbances

81/286
Nr opisu: 0000078692
Zestaw kołowy, materiał, bezpieczeństwo.
[Aut.]: Zbigniew** Żurek, Krzysztof Bizoń.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 256-259

zestaw kołowy ; defektoskopia

wheel set ; flaw detection

82/286
Nr opisu: 0000078700
Żywiołowy wzrost dużych miast a planowanie przestrzenne.
[Aut.]: Barbara* Turyk.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2011 nr 34/35, s. 272-274

planowanie przestrzenne ; rozwój miasta ; konkurencyjność miast

spatial planning ; urban development ; competitiveness of cities

83/286
Nr opisu: 0000080867
Chile - śladami Ignacego Domeyki, kopalnie miedzi El Teniente i Brillador.
[Aut.]: Krystian Probierz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2009 nr 33, s. 223-226

84/286
Nr opisu: 0000059145
Funkcje prostokątne Reeda-Mullera w syntezie układów logicznych.
[Aut.]: Edward Hrynkiewicz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2009 nr 33, s. 75-78

85/286
Nr opisu: 0000059143
Koncepcja domowego urządzenia do monitorowania stanu zdrowia pacjenta.
[Aut.]: Alicja Wiora, Józef Wiora, Andrzej Kozyra, Tomasz Grychowski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2009 nr 33, s. 133-136

86/286
Nr opisu: 0000080869
Problematyka VII Europejskiej Konferencji Węglowej we Lwowie (Ukraina).
[Aut.]: Krystian Probierz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2009 nr 33, s. 230-233

87/286
Nr opisu: 0000080868
Pustynia Atacama i najgłębsza odkrywka świata - kopalnia miedzi Chuquicamata.
[Aut.]: Krystian Probierz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2009 nr 33, s. 227-229

88/286
Nr opisu: 0000084374
Wykorzystanie informacji wizyjnej w systemach biometrycznych.
[Aut.]: Sebastian Budzan.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2009 nr 33, s. 101-104

89/286
Nr opisu: 0000059144
Wykrywanie zagrożenia pożarowego z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego.
[Aut.]: Tomasz Grychowski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2009 nr 33, s. 116-118

90/286
Nr opisu: 0000059146
Wzmacniacze sygnałów bioelektrycznych.
[Aut.]: Stanisław** Pietraszek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2009 nr 33, s. 78-80

91/286
Nr opisu: 0000080871
Złoże Almaden - Hiszpania, czyli ludzie w rtęci - rtęć w ludziach.
[Aut.]: Krystian Probierz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2009 nr 33, s. 237-240

92/286
Nr opisu: 0000043228
Analogowe matryce programowalne.
[Aut.]: Adam** Błaszkowski, Władysław** Ciążyński.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 70-73

programowalna matryca analogowa ; FPAA ; programowalny układ logiczny

Field Programmable Analog Array ; FPAA ; programmable logic device

93/286
Nr opisu: 0000043226
Atrakcje geoturystyczne zachodniej części Korsyki.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda, Adam Wasilczyk.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 208-210

Korsyka ; Korsyka Waryscyjska ; Korsyka Alpejska ; geoturystyka

Corsica ; Hercynian Corsica ; Alpine Corsica ; geotourism

94/286
Nr opisu: 0000043208
Błąd krytyczny człowieka w ujęciu niezawodnościowym w systemach bezpieczeństwa.
[Aut.]: Jerzy** Frączek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 101-104

błąd krytyczny ; system bezpieczeństwa

fatal error ; safety system

95/286
Nr opisu: 0000043219
Czynniki lokalizacyjne w dobie globalizacji.
[Aut.]: Bartłomiej* Buława.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 137-140

globalizacja ; czynniki lokalizacyjne ; przewaga konkurencyjna ; planowanie przestrzenne

globalization ; location factors ; competitive advantage ; spatial planning

96/286
Nr opisu: 0000043218
Ewolucja obiektów przedszkolnych - analiza funkcjonalno-przestrzenna rozwiązań projektowych.
[Aut.]: Ewa Terczyńska.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 132-134

przedszkole ; architektura przedszkoli ; analiza funkcjonalno-przestrzenna

nursery school ; nursery schools architecture ; functional and spatial analysis

97/286
Nr opisu: 0000043227
Islandia - geoturystyczna atrakcja.
[Aut.]: Marek** Pozzi.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 210-211

Islandia ; geoturystyka ; odnawialne źródła energii

Iceland ; geotourism ; renewable energy sources

98/286
Nr opisu: 0000043222
Klasztory Cieszyna.
[Aut.]: Barbara* Uherek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 142-144

Cieszyn ; architektura klasztorów ; układ przestrzenny

Cieszyn ; monasteries architecture ; spatial structure

99/286
Nr opisu: 0000043213
Korekcja błędów w przetwornikach ciśnienia z wykorzystaniem procesora analogowego.
[Aut.]: Janusz** Żelezik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 114-117

przetwornik ciśnienia ; procesor analogowy ; kompensacja

pressure transducer ; analog processor ; compensation

100/286
Nr opisu: 0000043217
Miejsce metrologii na uczelni technicznej (na przykładzie Politechniki Śląskiej).
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 129-132

metrologia ; dydaktyka ; uczelnia techniczna ; Politechnika Śląska

metrology ; didactics ; technical university ; Silesian University of Technology

101/286
Nr opisu: 0000043206
Modelowanie matematyczne tworzenia się osadów na powierzchni przegrzewaczy grodziowych w kotłach energetycznych.
[Aut.]: Jerzy** Tomeczek, Krzysztof Wacławiak.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 99-100

kocioł energetyczny ; przegrzewacz pary ; osad kotłowy ; modelowanie matematyczne

power boiler ; steam superheater ; boiler deposit ; mathematical modelling

102/286
Nr opisu: 0000043207
Rola podtlenku azotu w mechanizmie tworzenia termicznych i płomieniowych tlenków azotu w procesach spalania.
[Aut.]: Bogusław** Gradoń.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 100-101

tlenek azotu ; podtlenek azotu ; spalanie ; emisja tlenku azotu

nitric oxide ; nitrous oxide ; combustion ; nitric oxide emission

103/286
Nr opisu: 0000043204
Ryzyko techniczne w długotrwałej eksploatacji bloków energetycznych.
[Aut.]: Andrzej Rusin.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 76-79

ryzyko techniczne ; blok energetyczny ; analiza ryzyka

technical risk ; power unit ; risk analysis

104/286
Nr opisu: 0000043225
Skalne miasto Petra jako obiekt geoturystyczny.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 205-208

Petra ; skalne miasto ; geoturystyka ; atrakcja turystyczna

Petra ; rock city ; geotourism ; tourist attraction

105/286
Nr opisu: 0000043202
Stan technologii niskoemisyjnego spalania w polskiej energetyce.
[Aut.]: Marek Pronobis.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 75-76

spalanie niskoemisyjne ; emisja tlenku azotu ; współspalanie biomasy ; korozja ; kocioł fluidalny

low-emission combustion ; nitrogen oxide emission ; biomass co-firing ; corrosion ; fluidized bed

106/286
Nr opisu: 0000043210
Szacowanie niepewności w pomiarach potencjometrycznych.
[Aut.]: Andrzej Kozyra, Alicja Wiora, Józef Wiora.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 109-112

potencjometr ; niepewność pomiaru ; elektroda jonoselektywna

potentiometer ; measurement uncertainty ; ion-selective electrode

107/286
Nr opisu: 0000043200
Technologia rezystorów warstwowych.
[Aut.]: Zbigniew** Pruszowski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 73-75

rezystor warstwowy ; stop Ni-P ; metalizacja chemiczna ; warstwa rezystywna

layer resistor ; Ni-P alloy ; chemical metallization ; resistive layer

108/286
Nr opisu: 0000043224
Waloryzacja kulturowa doliny Małej Panwi - typologia obiektów architektonicznych.
[Aut.]: Anna* Żyłka-Żebracka.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 144-147

dolina Małej Panwi ; architektura regionalna ; waloryzacja kulturowa

Mała Panew valley ; regional architecture ; cultural valorization

109/286
Nr opisu: 0000043221
Współczesna definicja DESIGN-u - architektura, projektowanie wnętrz, wzornictwo przemysłowe, grafika.
[Aut.]: Aleksandra Grabowska.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 140-142

wzornictwo przemysłowe ; architektura ; projektowanie wnętrz ; definicja design-u

industrial design ; architecture ; interior design ; definition of design

110/286
Nr opisu: 0000043215
Wykorzystanie materiałów amorficznych w konstrukcji magnetosprężystych przetworników siły.
[Aut.]: Józef** Kwiczala.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 123-126

magnetosprężysty przetwornik siły ; materiał amorficzny ; właściwości magnetosprężyste

magnetoelastic force transducer ; amorphous material ; magnetoelastic properties

111/286
Nr opisu: 0000043214
Wyznaczanie charakterystyk aparatury pomiarowej z wykorzystaniem metody najmniejszej mediany kwadratów.
[Aut.]: Dariusz Buchczik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 118-120

aparatura pomiarowa ; metoda najmniejszych kwadratów ; metoda najmniejszej mediany kwadratów

measuring apparatus ; least-squares method ; least median squares problem

112/286
Nr opisu: 0000043211
Zapotrzebowanie na przepływomierze wyzwaniem dla nauki.
[Aut.]: Stanisław* Waluś, A. Jezierska.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2008 nr 32, s. 112-114

przepływomierz

flowmeter

113/286
Nr opisu: 0000040825
Badania elektrod jonoselektywnych dla potrzeb identyfikacji ich modeli dynamicznych.
[Aut.]: Alicja Wiora.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2007 nr 31, s. 98-100

elektroda jonoselektywna ; model dynamiczny

ion-selective electrode ; dynamic model

114/286
Nr opisu: 0000038166
Charakterystyka błędów pomiarowych spowodowanych uproszczeniem modeli zjawisk fizykochemicznych w wieloskładnikowych pomiarach potencjometrycznych.
[Aut.]: Józef Wiora.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2007 nr 31, s. 100-102

błąd pomiaru ; zjawiska fizykochemiczne ; potencjometria

measurement error ; physico-chemical phenomena ; potentiometry

115/286
Nr opisu: 0000040369
Cyfrowe źródło wzorcowego napięcia przemiennego.
[Aut.]: Marian Kampik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2007 nr 31, s. 91-92

wzorcowe napięcie przemienne ; kalibracja

standard AC voltage ; calibration

116/286
Nr opisu: 0000040368
Deterministyczne wyżarzanie w uczeniu systemów neuronowo-rozmytych.
[Aut.]: Robert Czabański.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2007 nr 31, s. 88-91

system neuronowo-rozmyty ; wyżarzanie ; ANBLIR

neuro-fuzzy system ; annealing ; ANBLIR

117/286
Nr opisu: 0000040372
IEEE 1451 - nowy interfejs inteligentnego przetwornika pomiarowego.
[Aut.]: Roman Wyżgolik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2007 nr 31, s. 102-104

IEEE 1451 ; przetwornik pomiarowy ; interfejs

IEEE 1451 ; measuring transducer ; interface

118/286
Nr opisu: 0000040371
Pomiar strumienia objętości metodą znacznikową.
[Aut.]: Stanisław* Waluś.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2007 nr 31, s. 95-98

pomiar strumienia objętości ; metoda znacznikowa ; czas przejścia znacznika

flow measurement ; tracer method ; transit time

119/286
Nr opisu: 0000040365
Radiowe mieszacze próbkujące - kierunki rozwoju.
[Aut.]: Jacek Konopacki.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2007 nr 31, s. 86-88

nadajnik radiowy ; odbiornik radiowy ; mieszacz

transmitter ; radio set ; frequency mixer

120/286
Nr opisu: 0000040376
Środowisko fizyczne i społeczne w starej zabudowie mieszkaniowej a aspekt zdrowia.
[Aut.]: Anna Szewczenko.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2007 nr 31, s. 115-116

zabudowa mieszkaniowa ; warunki mieszkaniowe ; środowisko fizyczne ; środowisko społeczne

residential area ; housing construction ; physical environment ; social environment

121/286
Nr opisu: 0000040374
Teoretyczne przesłanki budowy Programu Modernizacji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2007 nr 31, s. 109-110

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku ; modernizacja przestrzeni miejskiej

Provincial Park of Culture ; modernization of city area

122/286
Nr opisu: 0000040373
Wartości oddziaływania współczesnych dużych realizacji na przestrzeń publiczną w mieście.
[Aut.]: Tomasz Bradecki.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2007 nr 31, s. 106

przestrzeń publiczna ; hipermarket ; centrum handlowe

public space ; hypermarket ; shopping centre

123/286
Nr opisu: 0000040375
Wpływ paradygmatów na rozwój urbanistycznych założeń mieszkaniowych.
[Aut.]: Agata Twardoch.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2007 nr 31, s. 113-114

rozwój urbanistyczny ; mieszkalnictwo ; paradygmat

urban development ; housing ; paradigm

124/286
Nr opisu: 0000029032
Badanie procesów domieszkowania dyfuzyjnego krzemu w technologii wytwarzania struktur fotowoltaicznych.
[Aut.]: Krzysztof Waczyński.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2006 nr 30, s. 62-64

domieszkowanie dyfuzyjne ; struktura fotowoltaiczna ; krzem ; ogniwo słoneczne

diffusion doping ; photovoltaic structure ; silicon ; solar cell

125/286
Nr opisu: 0000029040
Dychotomia jako istota teatru - przeszłość czy kontynuacja?.
[Aut.]: Jacek** Rybarkiewicz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2006 nr 30, s. 106-109

dychotomia ; teatr

dichotomy ; theater

126/286
Nr opisu: 0000029033
Filtracja projekcyjna sygnału EKG.
[Aut.]: Marian Kotas.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2006 nr 30, s. 64-67

filtracja projekcyjna ; sygnał EKG ; elektrogastrografia

projective filtering ; ECG signal ; electrogastrography

127/286
Nr opisu: 0000029036
Gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice.
[Aut.]: Joachim Bargiel.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2006 nr 30, s. 86-87

Gierałtowice ; gospodarka elektroenergetyczna ; energia elektryczna

Gierałtowice ; electrical energy management ; electricity

128/286
Nr opisu: 0000029042
Problematyka VI Europejskiej Konferencji Węglowej w Belgradzie (Serbia i Czarnogóra).
[Aut.]: Krystian Probierz, Marek Marcisz, Adam Wasilczyk.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2006 nr 30, s. 168-171

górnictwo odkrywkowe ; węgiel kamienny ; zagospodarowanie odpadów

open-pit coal mining ; hard coal ; waste management

129/286
Nr opisu: 0000029039
Psychologiczna struktura przestrzeni architektonicznej.
[Aut.]: Agnieszka Baron.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2006 nr 30, s. 100-103

przestrzeń architektoniczna ; architekt ; architektura

architectural space ; architect ; architecture

130/286
Nr opisu: 0000029035
Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rozproszonej kogeneracji gazowej.
[Aut.]: Janusz Skorek, Jacek Kalina.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2006 nr 30, s. 83-86

kogeneracja gazowa ; układ skojarzony ; układ kogeneracyjny

gas cogeneration ; combined heat and power system ; cogeneration system

131/286
Nr opisu: 0000029038
Twórczość Giuseppe Terragniego na tle architektury włoskiego racjonalizmu.
[Aut.]: Justyna Wojtas.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2006 nr 30, s. 98-100

132/286
Nr opisu: 0000029034
Współpraca małego gazowego źródła kogeneracyjnego z lokalnym układem grzewczym.
[Aut.]: Andrzej Latko, Jacek Kalina, Janusz Skorek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2006 nr 30, s. 81-83

układ grzewczy ; kogeneracja gazowa ; audyt energetyczny ; projekt demonstracyjny ; energia elektryczna

heating system ; gas cogeneration ; energy audit ; demonstration project ; electricity

133/286
Nr opisu: 0000029037
Współpraca źródeł rozproszonych z siecią elektroenergetyczną - projekt demonstracyjny.
[Aut.]: Maksymilian Przygrodzki, Edward* Siwy.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2006 nr 30, s. 87-91

źródła rozproszone ; sieć elektroenergetyczna ; projekt demonstracyjny ; sieć dystrybucyjna

distributed sources ; power network ; demonstration project ; distribution network

134/286
Nr opisu: 0000028961
Wykrywanie spalania stukowego w silnikach z zapłonem iskrowym.
[Aut.]: Jerzy Fiołka.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2006 nr 30, s. 59-62

spalanie stukowe ; zapłon iskrowy ; redukcja szumów

knocking combustion ; spark ignition ; noise reduction

135/286
Nr opisu: 0000029041
Zwałowiska odpadów hutniczych rud Zn-Pb zagrożeniem dla środowiska.
[Aut.]: Iwona Jonczy.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2006 nr 30, s. 167-168

odpady hutnicze ; rudy cynku i ołowiu ; Zn-Pb ; zagospodarowanie odpadów ; degradacja środowiska

metallurgical wastes ; lead and zinc ores ; Zn-Pb ; waste management ; environmental degradation

136/286
Nr opisu: 0000073691
Adaptacje obiektów na nowe funkcje jako istotny nurt architektury współczesnej.
[Aut.]: Łukasz* Zagała.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2005 nr 29, s. 131-133

obiekt poprzemysłowy ; architektura współczesna ; adaptacja budynku

post-industrial building ; contemporary architecture ; adaptation of building

137/286
Nr opisu: 0000073672
Analiza złożonych chromatogramów metodą regresji nieliniowej.
[Aut.]: Witold Ilewicz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2005 nr 29, s. 94-102

regresja nieliniowa ; aparatura pomiarowa ; wzorzec numeryczny

nonlinear regression ; measuring apparatus ; numerical standard

138/286
Nr opisu: 0000115758
Gospodarka energetyczna gminy w obecnych warunkach.
[Aut.]: Joachim Bargiel.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2005 nr 29, s. 88-91

gospodarka energetyczna ; gmina Gierałtowice

energy management ; Gierałtowice community

139/286
Nr opisu: 0000073693
Klasyka i awangarda najnowszej architektury Londynu.
[Aut.]: Ryszard Nakonieczny.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2005 nr 29, s. 140-142

architektura ; awangarda ; klasyka ; Londyn

architecture ; vanguard ; classic ; London

140/286
Nr opisu: 0000115760
Komputerowy system kontroli eksploatacji bloku ciepłowniczego.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2005 nr 29, s. 91-94

blok ciepłowniczy ; kocioł fluidalny ; model matematyczny

power unit ; fluidized bed boiler ; mathematical model

141/286
Nr opisu: 0000073673
Kondycjoner/konfigurator do komparatora termicznych przetworników wartości skutecznej.
[Aut.]: Marian Kampik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2005 nr 29, s. 98-102

kondycjoner ; konfigurator ; komparator ; przetwornik

conditioner ; configurator ; comparator ; converter

142/286
Nr opisu: 0000073692
Max Fleicher - architekt wiedeński i jego gliwickie dzieło.
[Aut.]: Magdalena Żmudzińska-Nowak.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2005 nr 29, s. 138-140

Fleicher Max ; Gliwice

Fleicher Max ; Gliwice

143/286
Nr opisu: 0000022056
Metody detekcji zjawisk sejsmicznych w kopalniach głębinowych.
[Aut.]: Roman Wyżgolik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2005 nr 29, s. 120-122

detekcja ; sejsmiczność ; kopalnia głębinowa ; eksploatacja górnicza

detection ; seismicity ; deep mine ; mining exploitation

144/286
Nr opisu: 0000021978
Obiekty geoturystyczne wschodniej części Ziemi Kłodzkiej.
[Aut.]: Katarzyna Stanienda.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2005 nr 29, s. 244-249

geoturystyka ; obiekt geoturystyczny

geotourism ; geotouristic object

145/286
Nr opisu: 0000115756
Polityka energetyczna - jak godzić bezpieczeństwoenergetyczne z rynkiem energii.
[Aut.]: Jan** Popczyk.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2005 nr 29, s. 83-85

polityka energetyczna ; bezpieczeństwo energetyczne ; rynek energii elektrycznej

energy policy ; energy security ; electricity market

146/286
Nr opisu: 0000115757
Praktyczne stosowanie zasady swobodnego wyboru dostawcy energii elektrycznej (TPA).
[Aut.]: Henryk Kocot.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2005 nr 29, s. 85-87

dostawa energii elektrycznej ; odbiorca energii ; bariera ekonomiczna ; bariera organizacyjna ; bariera techniczna

delivery of electricity ; energy consumer ; economic barrier ; organizational barrier ; technical barrier

147/286
Nr opisu: 0000038004
Przepływomierze korelacyjne.
[Aut.]: Stanisław* Waluś, Janusz** Żelezik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2005 nr 29, s. 116-119

przepływomierz korelacyjny ; metoda korelacyjna ; pomiar strumienia objętości

correlation flowmeter ; correlation method ; flow measurement

148/286
Nr opisu: 0000021977
Szwajcarskie tunele XXI wieku czyli górnictwo, geologia i turystyka przełęczy św. Gottharda i Zurychu.
[Aut.]: Krystian Probierz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2005 nr 29, s. 239-244

149/286
Nr opisu: 0000115755
Usprawnienie wymiany informacji w bitowo-bajtowej strukturze jednostki centralnej sterownika programowalnego.
[Aut.]: Mirosław Chmiel.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2005 nr 29, s. 70-72

wymiana informacji ; sterownik programowalny ; jednostka centralna

information exchange ; programmable controller ; central processing unit

150/286
Nr opisu: 0000072457
Wizja przyszłości przestrzeni województwa w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (w opracowaniu).
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2005 nr 29, s. 122-127

zagospodarowanie przestrzenne ; Aglomeracja Górnośląska

site planning ; Upper Silesian Agglomeration

151/286
Nr opisu: 0000073690
Wpływ technologii informatycznych i telekomunikacyjnych na miasto poprzemysłowe.
[Aut.]: Krystian** Stangel.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2005 nr 29, s. 127-131

technologie informacyjne ; technologia telekomunikacyjna ; miasto postindustrialne

information technologies ; telecommunications technology ; post-industrial city

152/286
Nr opisu: 0000013933
Architektura budynków muzealnych i galerii wystawienniczych.
[Aut.]: Ryszard Nakonieczny.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2004 nr 28, s. 104-105

galeria sztuki ; muzeum ; architektura

art gallery ; museum ; architecture

153/286
Nr opisu: 0000040842
Forma elewacji współczesnych budynków biurowych w aspektach teorii Juliusza Żórawskiego.
[Aut.]: Joanna Tymkiewicz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2004 nr 28, s. 102-104

budynek biurowy ; architektura współczesna ; elewacja budynku ; forma architektoniczna ; teoria architektoniczna ; teoria Żórawskiego

office building ; contemporary architecture ; building facade ; architectural form ; architectural theory ; Zorawski theory

154/286
Nr opisu: 0000040837
Jakość techniczna w architekturze.
[Aut.]: Klaudiusz Fross.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2004 nr 28, s. 92-94

facility management ; facility manager ; jakość techniczna ; architektura ; jakość budynku

facility management ; facility manager ; technical quality ; architecture ; quality of building

155/286
Nr opisu: 0000040361
Metoda elementów skończonych w projektowaniu elementów pojazdów szynowych.
[Aut.]: Krzysztof Bizoń.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2004 nr 28, s. 87-89

156/286
Nr opisu: 0000040839
Miasto - miejsce wspólnoty.
[Aut.]: Marek Janik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2004 nr 28, s. 90-92

miasto ; urbanistyka ; wspólnota ; kultura ; projektowanie architektoniczne ; układ przestrzenny

city ; urbanism ; community ; culture ; architectural designing ; spatial structure

157/286
Nr opisu: 0000040838
Niezawodność zasilania systemu elektroenergetycznego w aspekcie nowych uregulowań w wybranych systemach europejskich.
[Aut.]: Paweł Sowa, Wiesław** Goc.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2004 nr 28, s. 81-83

niezawodność zasilania ; prawo Unii Europejskiej ; prawo polskie

reliability of power supply ; European Union law ; Polish law

158/286
Nr opisu: 0000040841
Studium przypadku: Ocena jakości budynku biurowego z wykorzystaniem koncepcji autorskiej metody ewaluacji.
[Aut.]: Dariusz Masły.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2004 nr 28, s. 96-99

budynek biurowy ; jakość budynku ; środowisko zbudowane ; ocena jakości budynku ; miejsce pracy

work place ; quality of building ; built environment ; building quality assessment ; work place

159/286
Nr opisu: 0000040840
Way-finding - odnajdywanie drogi i wejścia do budynku.
[Aut.]: Beata Komar, Beata Kucharczyk-Brus.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2004 nr 28, s. 94-96

miasto ; droga ; budynek ; wejście

city ; way ; building ; entrance

160/286
Nr opisu: 0000097882
Wybrane zagadnienia dotyczące zwałowisk pogórniczych w niemieckim górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: F. Otto, Łukasz Gawor.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2004 nr 28, s. 167-169

zwałowisko pogórnicze ; rekultywacja terenów zdegradowanych ; Zagłębie Ruhry ; GZW

post-mining dumping ground ; reclamation of degraded areas ; Ruhr Basin ; USCB

161/286
Nr opisu: 0000040362
Wykorzystanie porozymetrii rtęciowej i komputerowej analizy obrazu do oznaczania przestrzeni porowej skał okruchowych.
[Aut.]: Małgorzata Labus.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2004 nr 28, s. 172-174

162/286
Nr opisu: 0000004753
Optymalizacja pomiaru parametrów przepływu.
[Aut.]: Stanisław* Waluś.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2003 nr 27, s. 66-69

optymalizacja pomiaru ; parametry przepływowe

measurement optimization ; flow parameters

163/286
Nr opisu: 0000085591
Problematyka V Europejskiej Konferencji Węglowej w Mons (Belgia).
[Aut.]: Krystian Probierz, Małgorzata Lewandowska, Marek Marcisz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2003 nr 27, s. 151-153

konferencja międzynarodowa ; sprawozdanie konferencyjne ; geologia

international conference ; conference report ; geology

164/286
Nr opisu: 0000004752
Układy elektroniki mocy do dwunapięciowych systemów zasilania w samochodach osobowych.
[Aut.]: Zdzisław Filus.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2003 nr 27, s. 64-66

samochód osobowy ; system zasilania ; układ elektroniczny

passenger car ; power system ; electronic circuit

165/286
Nr opisu: 0000004754
Zastosowanie i kierunki rozwoju telematyki transportowej w miastach.
[Aut.]: Jerzy** Mikulski, K. Trzaska.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2003 nr 27, s. 76-79

telematyka systemów transportowych ; sieć transportowa ; komunikacja publiczna

transport systems telematics ; transport network ; public transport

166/286
Nr opisu: 0000041787
Bogactwa mineralne i ich pozyskiwanie szansą dalszego rozwoju czy zagrożeniem?.
[Aut.]: Krystian Probierz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2002 nr 26, s. 151

167/286
Nr opisu: 0000041786
Geoturystyczne impresje z południowej części Morza Egejskiego.
[Aut.]: Krystian Probierz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2002 nr 26, s. 148-151

168/286
Nr opisu: 0000041782
Modelowanie matematyczne dla potrzeb wyznaczania właściwości metrologicznych przepływomierzy próbkujących.
[Aut.]: Stanisław* Waluś.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2002 nr 26, s. 71-73

169/286
Nr opisu: 0000041784
Nowa koncepcja procesu eksploatacji urządzeń prowadzenia ruchu.
[Aut.]: Jakub Młyńczak.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2002 nr 26, s. 78-80

170/286
Nr opisu: 0000041783
Pęknięcia na gorąco odlewów staliwnych problemem ciągle nierozwiązanym.
[Aut.]: Stanisław** Jura.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2002 nr 26, s. 74-78

171/286
Nr opisu: 0000041785
System zarządzania jakością ISO 9001; 2000 w zakresie usług kształceniowych na kierunku Transport.
[Aut.]: Jerzy** Mikulski, Jerzy Łukasik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2002 nr 26, s. 81-84

172/286
Nr opisu: 0000041781
Zastosowanie egzergii do wyznaczania podatku proekologicznego zastępującego.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2002 nr 26, s. 64-65

173/286
Nr opisu: 0000086619
Przedstawienie wyników badań jakości węgla w postaci map cyfrowych.
[Aut.]: Marek Marcisz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2001 nr 25, s. 159-160

174/286
Nr opisu: 0000087878
Aktualny stan realizacji ustawy o transporcie kolejowym w zakresie bezpieczeństwa i eksploatacji pojazdów szynowych w Polsce.
[Aut.]: Marek* Sitarz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2000 nr 25, s. 104-105

175/286
Nr opisu: 0000004459
Modelowanie zintegrowanego systemu transportowego i przesyłowego Górnego Śląska.
[Aut.]: Marek* Sitarz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2000 nr 24, s. 67-68

176/286
Nr opisu: 0000004458
Niezawodność i bezpieczeństwo urządzeń prowadzenia ruchu kolejowego.
[Aut.]: Jerzy** Mikulski, Marek* Sobański.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2000 nr 24, s. 62-63

177/286
Nr opisu: 0000008057
Polepszenie właściwości metrologicznych wybranych przepływomierzy próbkujących przez nowe rozwiązania urządzeń pierwotnych.
[Aut.]: Stanisław* Waluś.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2000 nr 24, s. 57-59

178/286
Nr opisu: 0000004461
Pomiary mocy dawki promieniowania gamma w polskich Karpatach.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2000 nr 24, s. 55-57

179/286
Nr opisu: 0000004460
Porównawcza analiza energetyczna wdmuchiwania odpadów plastikowych do wielkiego pieca.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Wojciech Stanek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2000 nr 24, s. 47-48

180/286
Nr opisu: 0000004453
Racjonalizacja gospodarki elektroenergetycznej w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej.
[Aut.]: Joachim Bargiel, Szymon** Ciura, Jacek* Długosz, Wiesław** Goc, Edward** Lawera, Marian** Mikrut, J. Motyka, J. Penczek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2000 nr 24, s. 39-40

181/286
Nr opisu: 0000004457
Rola nauk podstawowych w kształceniu inżynierów budownictwa.
[Aut.]: Jan** Kubik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2000 nr 24, s. 49-51

182/286
Nr opisu: 0000004455
System pomiarowy do wieloparametrowych i dynamicznych pomiarów potencjometrycznych.
[Aut.]: Andrzej Kozyra.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2000 nr 24, s. 53-55

183/286
Nr opisu: 0000004449
Wpływ sterowania bieżącego pracą układów elektroenergetycznych kopalń NSW S.A. na koszty zakupu energii elektrycznej.
[Aut.]: L. Biolik, Z. Birecki, T. Bogacz, Wiesław** Goc, Tadeusz** Kaczmarczyk, Edward** Lawera, Marian** Mikrut, J. Penczek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2000 nr 24, s. 40-42

184/286
Nr opisu: 0000008045
Badania laboratoryjne przepływomierza Coriolisa.
[Aut.]: Stanisław* Waluś, J. Brzęcki.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1999 nr 23, s. 41-43

185/286
Nr opisu: 0000008046
Mikrokontrolery PIC.
[Aut.]: Stanisław** Pietraszek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1999 nr 23, s. 29-31

186/286
Nr opisu: 0000008047
Modernizacja układu zasilania pieców grzejnych Huty Pokój.
[Aut.]: Joachim** Kozioł, A. Sgodzaj, W. Warkocz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1999 nr 23, s. 35-36

187/286
Nr opisu: 0000008048
Optymalizacja układu chłodzenia dla przykładowych warunków przemysłowych.
[Aut.]: Janusz* Chwiolka, Joachim** Kozioł.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1999 nr 23, s. 36

188/286
Nr opisu: 0000008049
Planowanie bilansu materiałowo-energetycznego ZA Kędzierzyn z wykorzystaniem modelu matematycznego.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Marcin Szega, H. Nawrot.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1999 nr 23, s. 34

189/286
Nr opisu: 0000008050
Pomiary stanu środowiska - metodyka analiz wyników pomiarów.
[Aut.]: Leszek** Markiewicz, Jerzy** Ihnatowicz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1999 nr 23, s. 37-38

190/286
Nr opisu: 0000008051
Rozwój układów do precyzyjnych pomiarów małych różnic impedancji.
[Aut.]: Andrzej** Met.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1999 nr 23, s. 38-39

191/286
Nr opisu: 0000008053
Sterowniki mikroprocesorowe, a układy przekaźnikowe w automatyce sterowania ruchem kolejowym.
[Aut.]: Jerzy** Mikulski, M. Pawlicki.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1999 nr 23, s. 53-54

192/286
Nr opisu: 0000008054
Wybrane problemy chłodzenia wody przemysłowej.
[Aut.]: Joachim** Kozioł.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1999 nr 23, s. 36

193/286
Nr opisu: 0000008055
Wykorzystanie pary upustowej w Elektrowni Opole do produkcji ciepła dla miasta.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1999 nr 23, s. 34-35

194/286
Nr opisu: 0000008056
Zunifikowane zasady wyrażania niepewności wyników pomiaru.
[Aut.]: Janusz** Piotrowski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1999 nr 23, s. 39-40

195/286
Nr opisu: 0000038118
Metody realizacji współczesnych systemów pomiarowych.
[Aut.]: Józef** Kwiczala.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1996 nr 20, s. 27-28

196/286
Nr opisu: 0000038124
Metody wzorcowania etalonów stosunku dwu wartości.
[Aut.]: Tadeusz** Skubis.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1996 nr 20, s. 28

197/286
Nr opisu: 0000038129
Naprężenia cieplne i skurczowe w masywach betonowych.
[Aut.]: Stanisław** Majewski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1996 nr 20, s. 23

198/286
Nr opisu: 0000038123
Nowa konstrukcja przetworników siły.
[Aut.]: Józef** Kwiczala.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1996 nr 20, s. 27

199/286
Nr opisu: 0000038110
Problemy trwałości elementów zestawów kołowych.
[Aut.]: Piotr** Adamiec.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1996 nr 20, s. 34-35

200/286
Nr opisu: 0000038125
Systemy ważenia i dozowania masy w hutnictwie.
[Aut.]: Krzysztof Zioło.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1996 nr 20, s. 30

201/286
Nr opisu: 0000038126
Twierdzenie o wzajemności dla termodyfuzji w polu elektromagnetycznym.
[Aut.]: Jadwiga** Jędrzejczyk-Kubik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1996 nr 20, s. 22

202/286
Nr opisu: 0000038128
Wpływ środowiska na korozję metali.
[Aut.]: Adam** Zybura.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1996 nr 20, s. 22

203/286
Nr opisu: 0000038122
Wybrane zagadnienia ekologii w budownictwie.
[Aut.]: Jan** Kubik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1996 nr 20, s. 21

204/286
Nr opisu: 0000038117
Wzorcowy transfer AC-DC z wykorzystaniem przetwornika o wyjściu częstotliwościowym.
[Aut.]: Marian Kampik, Tadeusz** Skubis.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1996 nr 20, s. 27

205/286
Nr opisu: 0000038114
Zabezpieczenia termoelektryczne urządzeń gazowych.
[Aut.]: Roman** Janiczek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1996 nr 20, s. 26

206/286
Nr opisu: 0000038108
Zastosowanie symulacji komputerowej do zobrazowania i animacji procesów dynamicznych w obwodach sterowania ruchem kolejowym.
[Aut.]: Jerzy** Mikulski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1996 nr 23, s. 33-34

207/286
Nr opisu: 0000036999
Degradacja wartości kulturowych wsi.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19, s. 28

208/286
Nr opisu: 0000037002
Destrukcyjne działanie środowiska na budowle.
[Aut.]: Jan** Kubik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19, s. 18

209/286
Nr opisu: 0000036997
Filozofia Szczytu Ziemi - wezwanie dla planowania przestrzennego.
[Aut.]: Janina* Szczepańska.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19, s. 29

210/286
Nr opisu: 0000037003
Iskrobezpieczeństwo systemów z czujnikami nowych generacji w świetle prac Normalizacyjnej Komisji Problemowej Nr 64.
[Aut.]: Jerzy** Frączek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19, s. 21-22

211/286
Nr opisu: 0000036995
Komisja Metrologii Oddzialu PAN w Katowicach - bieżąca działalność.
[Aut.]: Stanisław* Waluś.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19, s, 24

212/286
Nr opisu: 0000037065
Kompensacja wpływów temperaturowych w czujnikach piezorezystancyjnych - zasady, algorytmy, stanowisko badawcze i wyniki doświadczalne.
[Aut.]: Janusz** Żelezik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19 s. 25

213/286
Nr opisu: 0000038112
Pomiary przepływu płynów w hutnictwie.
[Aut.]: Stanisław* Waluś.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1996 nr 20, s. 28-29

214/286
Nr opisu: 0000036993
Pomiary urządzeń unoszonych siłami elektrodynamicznymi.
[Aut.]: Roman** Janiczek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19, s. 19

215/286
Nr opisu: 0000036992
Prace Instytutu Fizyki w dziedzinie czujników światłowodowych nowych generacji - czujniki planarne.
[Aut.]: Aleksander* Opilski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19, s. 23

216/286
Nr opisu: 0000036989
Prace Zakładu Technologii Elektronowej.
[Aut.]: Sławomir** Kończak.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19, s. 22

217/286
Nr opisu: 0000036987
Praktyczne zasady zmniejszenia strat energetycznych spowodowanych niedoskonałością termodynamiczna.
[Aut.]: Jan** Szargut.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19, s. 16

218/286
Nr opisu: 0000036982
Problemy czujników nowych generacji w dydaktyce i pracach naukowych Wydziału Elektrycznego.
[Aut.]: Jan** Zakrzewski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19, s. 24-25

219/286
Nr opisu: 0000036980
Problemy gospodarki cieplnej spiekalni i wielkich pieców.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Tadeusz Kruczek, Henryk Rusinowski, Marcin Szega.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19, s. 15

220/286
Nr opisu: 0000036985
Projekt TEMPUS - JEP w zakresie rozwoju nauczania o czujnikach nowych generacji.
[Aut.]: Janina** Szebeszczyk.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19, s. 23-24

221/286
Nr opisu: 0000036979
Przepływomierze ultradźwiękowe.
[Aut.]: Stanisław* Waluś.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19, s. 20-21

222/286
Nr opisu: 0000036978
Symulacja procesu krzepnięcia i stygnięcia odlewów - program SIMTEC-RWP.
[Aut.]: Stanisław** Jura.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19, s. 26-27

223/286
Nr opisu: 0000036977
Układy elektroniczne do współpracy czujników z komputerowymi systemami sterowania.
[Aut.]: Leon** Lasek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19, s. 22-23

224/286
Nr opisu: 0000037064
Wybrane zagadnienia miernictwa biomedycznego.
[Aut.]: Leszek** Markiewicz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19, s. 20

225/286
Nr opisu: 0000036976
Zapis planu miejscowego na tle Planu Ogólnego-Regulacyjnego Gminy Miejskiej Jastrzębia-Zdroju.
[Aut.]: Krystian** Stangel.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19, s. 28-29

226/286
Nr opisu: 0000036974
Zastosowanie metody R-funkcji w problemach dyfuzji ciepła oraz krzepnięcia i stygnięcia metali.
[Aut.]: Andrzej** Wawrzynek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19, s. 27

227/286
Nr opisu: 0000036975
Zjawiska powierzchniowe w transporcie ciepła i wilgoci w materiałach kapilarno-porowatych.
[Aut.]: Jan** Kubik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1995 nr 19, s. 17

228/286
Nr opisu: 0000086623
Doskonalenie energetyki cieplnej w celu obniżenia energochłonności gospodarki i ochrony środowiska.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1993 nr 17, s. 49-65, bibliogr. 35 poz.

229/286
Nr opisu: 0000056261
Analiza efektów krystalizacji i jakości jednolitych walców żeliwnych.
[Aut.]: Jerzy* Cybo, Stanisław** Jura, G. Służałek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1992 nr 16, s. 70-71

230/286
Nr opisu: 0000056252
Badanie sensorów ciśnienia.
[Aut.]: Janusz** Żelezik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1992 nr 16, s. 56

231/286
Nr opisu: 0000056251
Bioczujniki.
[Aut.]: Stanisław* Waluś.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1992 nr 16, s. 55

232/286
Nr opisu: 0000056253
Czujniki pomiarowe - rozwój naukowy i technologiczny w Europie.
[Aut.]: Jerzy** Frączek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1992 nr 16, s. 52-53

233/286
Nr opisu: 0000056250
Czujniki półprzewodnikowe w robotyce.
[Aut.]: Henryk Palus.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1992 nr 16, s. 56-57

234/286
Nr opisu: 0000056263
Doskonalenie energetyki cieplnej dla obniżenia energochłonności gospodarki i ochrony środowiska.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1992 nr 16, s. 48-50

235/286
Nr opisu: 0000056267
Identyfikacja funkcji wydzielania ciepła krystalizacji wybranych stopów metali.
[Aut.]: B. Michnacki, Zbigniew* Jura.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1992 nr 16, s. 58

236/286
Nr opisu: 0000056266
Metody linearyzacji zadania Stefana i ich wykorzystanie w obliczeniach numerycznych.
[Aut.]: Ewa Majchrzak, Bohdan* Mochnacki.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1992 nr 16, s. 79

237/286
Nr opisu: 0000056265
Modele analityczne jam skurczowych w odlewach.
[Aut.]: Józef** Gawroński.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1992 nr 16, s. 65-66

238/286
Nr opisu: 0000056264
Określenie struktury żeliwa na podstawie efektów cieplnych procesu krystalizacji pierwotnej.
[Aut.]: Jerzy Mendakiewicz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1992 nr 16, s. 69-70

239/286
Nr opisu: 0000056260
Pomiary stopnia uzdatniania wody poddanej działaniu pola magnetycznego.
[Aut.]: Roman** Janiczek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1992 nr 16, s. 61

240/286
Nr opisu: 0000056259
Próba określenia reaktywnego inertynitu metodami optycznymi.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Bronisława** Hanak, Krystian Probierz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1992 nr 16, s. 107-108

241/286
Nr opisu: 0000056248
Rola badań petrograficznych przy typizacji węgli meta- i semikoksowych.
[Aut.]: Krystian Probierz, Andrzej* Kubik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1992 nr 16, s. 106-107

242/286
Nr opisu: 0000056257
Symulator dydaktyczny bloku energetycznego 200 MW.
[Aut.]: Tadeusz** Kaczmarczyk.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1992 nr 16, s. 44

243/286
Nr opisu: 0000059305
System wspomagania dyspozytorów gospodarki elektroenergetycznej.
[Aut.]: Tadeusz** Kaczmarczyk.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1992 nr 16, s. 45

244/286
Nr opisu: 0000056256
Wpływ technologicznych parametrów wytwarzania na właściwości eksploatacyjne kompozytu aluminiowo-grafitowego.
[Aut.]: Mirosław Cholewa.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1992 nr 16, s. 59

245/286
Nr opisu: 0000056255
Zagadnienia odwrotne przepływu ciepła w odlewnictwie.
[Aut.]: Radosław Grzymkowski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1992 nr 16, s. 78

246/286
Nr opisu: 0000056254
Zintegrowane czujniki do pomiarów mechanicznych.
[Aut.]: Janina** Szebeszczyk.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1992 nr 16, s. 54-55

247/286
Nr opisu: 0000055437
Badania mineralogiczne żużli z huty Katowice pod kątem ich uciążliwości dla środowiska.
[Aut.]: Lidia** Chodyniecka.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1991 nr 15, s. 62-63

248/286
Nr opisu: 0000055438
Elementy fizyki betonu.
[Aut.]: Jan** Kubik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1991 nr 15, s. 33

249/286
Nr opisu: 0000055435
Mikrokomputerowy system sporządzania rocznych i dobowych bilansów gospodarki energetycznej zakładu przemysłowego.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, J. Gwóźdź, Marcin Szega.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1991 nr 15, s. 28

250/286
Nr opisu: 0000055436
Modele niezawodnościowe i diagnostyka aparatury kontrolno-pomiarowej w wykonaniu iskrobezpiecznym.
[Aut.]: Jerzy** Frączek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1991 nr 15, s. 36-37

251/286
Nr opisu: 0000055440
Pomiar małych strumieni przepływu cieczy.
[Aut.]: Stanisław* Waluś.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1991 nr 15, s. 35

252/286
Nr opisu: 0000055439
Pomiar strumienia objętości cieczy w rurociągach za pomocą przepływomierzy ultradźwiękowych.
[Aut.]: Janina** Szebeszczyk.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1991 nr 15, s. 39-40

253/286
Nr opisu: 0000055442
Problemy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.
[Aut.]: Jan** Szargut, Kazimierz** Kurpisz, W. Łukaszek, Jan** Składzień, A. Fic.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1991 nr 15, s. 30

254/286
Nr opisu: 0000055444
Propozycje Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w zakresie poprawy rekuperacji w Hucie Kościuszko.
[Aut.]: Joachim** Kozioł.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1991 nr 15, s. 32

255/286
Nr opisu: 0000055451
Racjonalizacja zużycia energii paliw gazowych w hutniczych piecach grzewczych poprzez optymalizację palników.
[Aut.]: Krzysztof* Wilk.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1991 nr 15, s. 32

256/286
Nr opisu: 0000055445
Termodynamiczny model korozji zbrojenia w żelbecie.
[Aut.]: Adam** Zybura.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1991 nr 15, s. 34

257/286
Nr opisu: 0000055447
The mathematical model of one-path ultrasonic flowmeter for open Channela.
[Aut.]: Stanisław* Waluś.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1991 nr 15, s. 35

258/286
Nr opisu: 0000055448
Tworzenie skali barw w systemie wizji komputerowej do odczytu wielobarwnego rysunku mozaikowego.
[Aut.]: Henryk Palus.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1991 nr 15, s. 37-38

259/286
Nr opisu: 0000062459
Elementy mechaniki konstrukcji warstwowych.
[Aut.]: Jan** Kubik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1989 nr 4, s. 21-22

260/286
Nr opisu: 0000062462
Problemy geologiczno-inżynierskie związane ze zwałowiskiem zewnętrznym kopalni "Machów".
[Aut.]: Tadeusz** Godula, Andrzej* Makowski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1989 nr 14, s. 42-43

261/286
Nr opisu: 0000062469
Prognozowanie wstrząsów górotworu i ich oddziaływanie na powierzchnię terenu.
[Aut.]: Bernard** Drzęźla.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1989 nr 14, s. 45-46

262/286
Nr opisu: 0000062470
Przejawy metamorfizmu termalnego w południowej części Rybnickiego Okręgu Węglowego.
[Aut.]: Krystian Probierz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1989 nr 14, s. 40

263/286
Nr opisu: 0000062460
Tworzenie się zalewisk powierzchniowych w obszarach górniczych kopalń Makoszowy i Sośnica.
[Aut.]: Edward** Cempiel.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1989 nr 14, s. 43-44

264/286
Nr opisu: 0000062461
Zwiększenie dokładności teorii geometryczno-całkowych przez uwzględnienie asymetrii w opisie procesu deformacji.
[Aut.]: Jan** Zych.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1989 nr 14, s. 47

265/286
Nr opisu: 0000064440
Algorytmy uzgadniania i uwiarygodniania danych pomiarowych na podstawie rownań bilansów.
[Aut.]: Wojciech* Gomółka.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 104-105

266/286
Nr opisu: 0000064372
Analiza możliwości i celowości wykorzystania przemysłowej energii odpadowej w ciepłownictwie na przykładzie pieców hutniczych.
[Aut.]: Andrzej** Ziębik, Eugeniusz* Majza.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 87-89

267/286
Nr opisu: 0000064369
Elementy programu ochrony środowiska Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
[Aut.]: Stanisław* Tomaszek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 118-122

268/286
Nr opisu: 0000064434
Funkcja wpływów całkowalna przy pomocy funkcji elementarnych i związana z nią niecka statyczną i dynamiczną.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Andrzej** Flisowski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 245-248

269/286
Nr opisu: 0000064444
Kierunki uciepłownienia miast i osiedli w świetle wysokich kosztów budowy, eksploatacji i awaryjności scentralizowanych systemów ciepłowniczych.
[Aut.]: Stanisław** Mierzwiński.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 93-94

270/286
Nr opisu: 0000064368
Le Corbusier - twórca nowych metod projektowania.
[Aut.]: Krzysztof Gasidło.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 124-125

271/286
Nr opisu: 0000064432
Metoda prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu uwzględniająca asymetryczny przebieg procesu deformacji.
[Aut.]: Jan** Zych.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 249-252, bibliogr. 1 poz.

272/286
Nr opisu: 0000064371
Perspektywy wykorzystania pomp grzejnych w ciepłownictwie.
[Aut.]: Kazimierz** Kurpisz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 91-93

273/286
Nr opisu: 0000064374
Planowanie strategiczne rozwoju elektroenergetycznych sieci rozdzielczych.
[Aut.]: Jan** Popczyk, Franciszek* Buchta, Szymon** Ciura.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 66-69

274/286
Nr opisu: 0000064442
Pojęcia i problemy niezawodności metrologicznej.
[Aut.]: Jan** Kałuski.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 99-101

275/286
Nr opisu: 0000064445
Problemy lokalizacji i budowy jądrowych źrodeł ciepła w regionie katowickim.
[Aut.]: Adam** Fic, Władysław** Łukaszek, Jan** Składzień.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 89-91

276/286
Nr opisu: 0000064373
Problemy użytkowania ciepła w systemie ciepłowniczym aglomeracji miejsko-przemysłowej.
[Aut.]: Eryk** Soehrich, Krystyna** Turkiewicz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 85-86

277/286
Nr opisu: 0000064437
Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne przemysłu na przykładzie rozwoju i zaniku kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku.
[Aut.]: Ewa** Szady.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 140-142

278/286
Nr opisu: 0000064431
Raport o stanie nauki w obszarze działania Katowickiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk w zakresie dyscyplin: architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne oraz ochrona i konserwacja zabytków (koncepcja i metoda opracowania).
[Aut.]: Stefan** Zemła.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 129-131

279/286
Nr opisu: 0000064430
Spotkania z dziełami Le Corbusiera.
[Aut.]: Stefan** Zemła.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 126-129

280/286
Nr opisu: 0000064367
Stalowa obudowa odrzwiowa o zwiększonej rozpiętości w przecinkach ścianowych.
[Aut.]: Zenon** Szczepaniak.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 234-236

281/286
Nr opisu: 0000064435
Stateczność wyrobisk korytarzowych w obudowie podatnej zamkniętej wzmocnionej OZW w warunkach geotechnicznych lubelskiego zagłębia węglowego w świetle badań "In Situ".
[Aut.]: Mirosław** Chudek, H. Plewka.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 239-244

282/286
Nr opisu: 0000064447
Śląski Kwartalnik Urbanistyki i Architektury.
[Aut.]: Zbigniew Kamiński.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 137-140

283/286
Nr opisu: 0000064446
Właściwości termomechaniczne skał górotworu na poziomie 1030 m KWK "Halemba".
[Aut.]: Stefan* Twardoch.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 257-266

284/286
Nr opisu: 0000064370
Wpływ niezawodności aparatury kontrolno-pomiarowej na możliwość jej stosowania w warunkach zagrożenia wybuchowego.
[Aut.]: Jerzy** Frączek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 101-104, bibliogr. 3 poz.

285/286
Nr opisu: 0000064443
Zastosowanie normalnego rozkładu prawdopodobieństwa do obliczania optymalnej masy żelazostopu wprowadzonego do stali.
[Aut.]: Jerzy** Latusek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 96-98

286/286
Nr opisu: 0000064433
Zmiany stopnia uwęglenia materii organicznej rozproszonej i skoncentrowanej w warstwach siodłowych kop. "Moszczenica".
[Aut.]: Krystian Probierz, Marek** Pozzi.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 253-254

stosując format:
Nowe wyszukiwanie