Wynik wyszukiwania
Zapytanie: LINEAR ALGEBRA APPL
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/18
Nr opisu: 0000117648   
More subtle versions of the Hadamard inequality.
[Aut.]: Michał Różański, Roman Wituła, Edyta Hetmaniok.
-Linear Algebra Appl. 2017 vol. 532, s. 500-511, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.972. Punktacja MNiSW 30.000

macierz Grama ; nierówność Hadamarda ; macierz hermitowska ; nierówność Cauchy'ego-Buniakowskiego-Schwarza

Gram matrix ; Hadamard inequality ; Hermitian matrix ; Cauchy-Bunyakovsky-Schwarz inequality

2/18
Nr opisu: 0000104473   
New simple Lie algebra of uncountable dimension.
[Aut.]: Waldemar Hołubowski.
-Linear Algebra Appl. 2016 vol. 492 iss. 1, s. 9-12, bibliogr. 1 poz.. Impact Factor 0.939. Punktacja MNiSW 30.000

prosta algebra Lie ; macierz nieskończona ; nieskończenie wymiarowa algebra Lie

simple Lie algebra ; infinite matrix ; infinite dimensional Lie algebra

3/18
Nr opisu: 0000098375   
Commutator subgroup of Vershik-Kerov group II.
[Aut.]: C. K. Gupta, Waldemar Hołubowski.
-Linear Algebra Appl. 2015 vol. 471, s. 85-95, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.939. Punktacja MNiSW 30.000

komutant ; grupa Vershika-Kerova ; nieskończona macierz trójkątna ; operacje elementarne

commutator subgroup ; Vershik-Kerov group ; infinite triangular matrix ; elementary matrix

4/18
Nr opisu: 0000102931      
On lattices of closed subgroups in the group of infinite triangular matrices over a field.
[Aut.]: Agnieszka Bier.
-Linear Algebra Appl. 2015 vol. 485, s. 132-152, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.939. Punktacja MNiSW 30.000

nieskończona macierz trójkątna ; podgrupa werbalna ; podgrupa charakterystyczna ; podgrupa zamknięta

infinite triangular matrix ; verbal subgroup ; characteristic subgroup ; closed subgroup ; partition subgroup

5/18
Nr opisu: 0000095911      
Commutators and powers of infinite unitriangular matrices.
[Aut.]: Agnieszka Bier.
-Linear Algebra Appl. 2014 vol. 457, s. 162-178, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 0.939. Punktacja MNiSW 30.000

nieskończona macierz unitrójkątna ; podgrupa werbalna ; szerokość podgrup werbalnych generowanych przez słowa komutatorowe ; szerokość podgrup werbalnych generowanych przez słowa engelowe ; szerokość podgrup generowanych przez potęgi

infinite unitriangular matrix ; verbal subgroup ; commutator width ; engel width ; power width

6/18
Nr opisu: 0000095757   
Epimorphisms of infinite triangular and unitriangular matrices.
[Aut.]: Roksana Słowik.
-Linear Algebra Appl. 2014 vol. 462, s. 186-203, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.939. Punktacja MNiSW 30.000

epimorfizm ; grupa macierzowa ; automorfizm ; nieskończona macierz trójkątna ; macierz nieskończona

epimorphism ; matrix group ; automorphism ; infinite triangular matrix ; infinite matrix

7/18
Nr opisu: 0000096498   
On products of matrices of a fixed order.
[Aut.]: Roksana Słowik.
-Linear Algebra Appl. 2014 vol. 446, s. 104-114, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 0.939. Punktacja MNiSW 30.000

generatory grup macierzy ; produkty macierzy ; macierz trójkątna ; macierz nieskończona ; sprzężenie macierzy

generators of matrix groups ; products of matrices ; triangular matrix ; infinite matrix ; conjugacy of matrices

8/18
Nr opisu: 0000078525   
Expressing infinite matrices as products of involutions.
[Aut.]: Roksana Słowik.
-Linear Algebra Appl. 2013 vol. 438 iss. 1, s. 399-404, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.983. Punktacja MNiSW 30.000

inwolucja ; macierz nieskończona ; macierz trójkątna

involution ; infinite matrix ; triangular matrix

9/18
Nr opisu: 0000082014      
On solvability of engel equations in the group of triangular matrices over a field.
[Aut.]: Agnieszka Bier.
-Linear Algebra Appl. 2013 vol. 438 iss. 5, s. 2320-2330, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.983. Punktacja MNiSW 30.000

macierz trójkątna ; równość komutatorowa ; podgrupa Engela ; szerokość podgrup werbalnych generowanych przez słowa engelowe

triangular matrices ; commutator equality ; Engel subgroup ; engel width

10/18
Nr opisu: 0000071103   
Commutator subgroup of Vershik-Kerov group.
[Aut.]: C. K. Gupta, Waldemar Hołubowski.
-Linear Algebra Appl. 2012 vol. 436 iss. 11, s. 4279-4284, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.968. Punktacja MNiSW 30.000

komutant ; grupa Vershika-Kerova ; nieskończona macierz trójkątna

commutator subgroup ; Vershik-Kerov group ; infinite triangular matrix

11/18
Nr opisu: 0000074443   
On one property of normal subgroups of UT infinity (R).
[Aut.]: Roksana Słowik.
-Linear Algebra Appl. 2012 vol. 437 iss. 2, s. 2300-2307, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.968. Punktacja MNiSW 30.000

komutant ; macierz nieskończona ; podgrupa normalna

commutator subgroup ; infinite matrix ; normal subgroup

12/18
Nr opisu: 0000071104   
Parabolic subgroups of groups of column-finite infinite matrices.
[Aut.]: Waldemar Hołubowski, Roksana Słowik.
-Linear Algebra Appl. 2012 vol. 437 iss. 2, s. 519-524, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.968. Punktacja MNiSW 30.000

podgrupa paraboliczna ; podgrupa sieciowa

parabolic subgroup ; net subgroup

13/18
Nr opisu: 0000070960   
The lower central series of subgroups of the Vershik-Kerov group.
[Aut.]: Roksana Słowik.
-Linear Algebra Appl. 2012 vol. 436 iss. 7, s. 2299-2310, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.968. Punktacja MNiSW 30.000

macierz nieskończona ; komutant ; grupa Vershika-Kerova

infinite matrix ; commutator subgroup ; Vershik-Kerov group

14/18
Nr opisu: 0000071350   
Stability by the linear approximation for discrete equations.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
-Linear Algebra Appl. 2011 vol. 435 iss. 4, s. 742-750, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.974. Punktacja MNiSW 30.000

równanie różniczkowe ; stabilność ; układ okresowo zmienny ; wykładnik Lapunowa ; linearyzacja

differential equation ; stability ; time-varying system ; Lyapunov exponent ; linearization

15/18
Nr opisu: 0000063180   
On the exponential exponents of discrete linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Piotr* Mokry, Aleksander Nawrat.
-Linear Algebra Appl. 2010 vol. 433 iss. 4, s. 867-875, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 1.005

układ liniowy zmienny w czasie ; dyskretny układ liniowy ; wykładnik Lapunowa ; teoria perturbacji

time-varying linear system ; discrete linear system ; Lyapunov exponent ; perturbation theory

16/18
Nr opisu: 0000063756   
On the Perron exponents of discrete linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik.
-Linear Algebra Appl. 2010 vol. 432 iss.1, s. 394-401, bibliogr. 6 poz.. Impact Factor 1.005

układ liniowy zmienny w czasie ; wykładnik Perrona

time-varying linear system ; Perron exponent

17/18
Nr opisu: 0000063450   
On the regularity of discrete linear systems.
[Aut.]: Adam Czornik, Aleksander Nawrat.
-Linear Algebra Appl. 2010 vol. 432 iss.11, s. 2745-2753, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 1.005

dyskretny układ liniowy

discrete linear system

18/18
Nr opisu: 0000019817   
On the generalized spectral subradius.
[Aut.]: Adam Czornik.
-Linear Algebra Appl. 2005 vol. 407, s. 242-248, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 0.590

dyskretne wtrącenie liniowe ; stabilność

discrete linear inclusion ; stability ; generalized spectral subradius

stosując format:
Nowe wyszukiwanie