Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ARKIVOC
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/13
Nr opisu: 0000114962   
Conjugated arylenes: their convenient synthesis, luminescence characteristics, and applications.
[Aut.]: J. Sołoducho, D. Zając, J. Cabaj, Mieczysław Łapkowski.
-Arkivoc 2017 vol. 2017, s. 390-406, bibliogr. 43 poz.. Impact Factor 1.048. Punktacja MNiSW 20.000

pochodna arylenu ; sprzężenie C-C ; polimeryzacja ; materiał luminescencyjny ; materiał elektroaktywny

arylene derivative ; C-C coupling ; polymerization ; luminescent material ; electroactive material

2/13
Nr opisu: 0000113550   
Study on DDQ-promoted synthesis of 2,5-disubstituted 1,3,4-oxadiazoles from acid hydrazides and aldehydes.
[Aut.]: Karolina* Jasiak, Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński, Nikodem Kuźnik.
-Arkivoc 2017 vol. 2017, s. 87-106, bibliogr. 102 poz.. Impact Factor 1.048. Punktacja MNiSW 20.000

1,3,4-oksadiazol ; heterocykle ; DDQ ; cyklizacja oksydacyjna

1,3,4-oxadiazoles ; heterocycles ; DDQ ; oxidative cyclization ; one-pot synthesis ; N-aroylhydrazones

3/13
Nr opisu: 0000114204   
Synthesis of 5-hetaryluracil derivatives via 1,3-dipolar cycloaddition reaction.
[Aut.]: D. Jakubiec, Łukasz Przypis, J. Suwiński, Krzysztof Walczak.
-Arkivoc 2017 vol. 2017 iss. 2, s. 149-161, bibliogr. 58 poz.. Impact Factor 1.048. Punktacja MNiSW 20.000

uracyl ; 1,3-dipolarna cykloaddycja ; 5-cyanouracil ; tlenek nitrylu ; oksydacja

uracil ; 1,3-dipolar cycloaddition ; 5-cyanouracil ; nitrile oxide ; oxidation

4/13
Nr opisu: 0000103862   
ANRORC reactions of 3-methyl-1,4-dinitro-1H-pyrazole with arylhydrazines.
[Aut.]: Rafał Jędrysiak, J. Suwiński.
-Arkivoc 2015 iss. 7, s. 63-76, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 1.177. Punktacja MNiSW 20.000

ANRORC ; arylohydrazyna

ANRORC ; arylhydrazine ; 3-methyl-1,4-dinitro-1H-pyrazole ; arylnitropyrazole

5/13
Nr opisu: 0000100540   
Synthesis, spectral characteristics and electrochemistry of symmetrically substituted hybrids derived from 2,5-bis(4-bromophenyl)-1,3,4-oxadiazole under Suzuki cross-coupling reaction.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Monika Wróblowska, Tomasz Jarosz, Katarzyna* Łaba, Mieczysław Łapkowski.
-Arkivoc 2015 pt V, s. 287-302, bibliogr. 51 poz.. Impact Factor 1.177. Punktacja MNiSW 20.000

związki heterocykliczne ; 1,3,4-oksadiazol ; katalizator przeniesienia fazowego ; fotoluminescencja ; sprzęganie krzyżowe

heterocycles ; 1,3,4-oxadiazoles ; phase-transfer catalyst ; photoluminescence ; cross-coupling

6/13
Nr opisu: 0000073724   
N-(1-Acylaminoalkyl)amidinium salts derived from DBU or related bases as reactive intermediates in α-amidoalkylation reactions.
[Aut.]: Agnieszka Październiok-Holewa, Jakub Adamek, Katarzyna* Zielińska, K. Piernikarczyk, Roman** Mazurkiewicz.
-Arkivoc 2012 pt IV, s. 314-329, bibliogr. 47 poz.. Impact Factor 1.057. Punktacja MNiSW 20.000

7/13
Nr opisu: 0000129644   
Thianthrene-based oligomers as hole transporting materials.
[Aut.]: A. Świst, J. Sołoducho, Przemysław Data, Mieczysław Łapkowski.
-Arkivoc 2012 iss. 3, s. 193-209, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 1.057

pochodne tiantrenu ; kondensacja Suzuki ; kondensacja Stille'a ; woltamperometria cykliczna ; pulsowa woltamperometria różnicowa

thianthrene derivatives ; Suzuki condensation ; stille condensation ; cyclic voltammetry ; differential pulse voltammetry

8/13
Nr opisu: 0000058886   
An effective conversion of N'-ethoxymethylene-2-(N-Bocamino) propionohydrazides into 2-(1-aminoethyl)-1,3,4-oxadiazoles.
[Aut.]: Agnieszka Kudelko, Wojciech** Zieliński.
-Arkivoc 2009 pt XIV, s. 1-8. Impact Factor 1.090

cyklizacja ; izomeria syn-anti ; grupa ochronna Boc

cyclization ; syn-anti isomerism ; Boc protecting group

9/13
Nr opisu: 0000040090   
α-Amino acid derivatives with a Cα-P bond in organic synthesis.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Anna Kuźnik, Mirosława Grymel, Agnieszka Październiok-Holewa.
-Arkivoc 2007 pt VI, s. 193-216, bibliogr. 88 poz.. Impact Factor 1.253

synteza organiczna ; pochodne aminokwasów ; antybiotyki beta-laktamowe ; reakcja Wittiga ; reakcja Wadswortha-Emmonsa

organic synthesis ; amino acid derivatives ; beta-lactam antibiotics ; Wittig reaction ; Wadsworth-Emmons reaction

10/13
Nr opisu: 0000024697   
Practical aspects and physicochemical evaluation of fluorene derivatives.
[Aut.]: J. Sołoducho, K. Idzik, J. Cabaj, J. Doskocz, Mieczysław Łapkowski, Sylwia* Plewa.
-Arkivoc 2007 pt VI, s. 75-89, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 1.253

sprzęganie ; związki heterocykliczne ; metalacja ; pallad ; reakcja Stille'a ; reakcja Suzuki ; woltamperometria cykliczna ; elektropolimeryzacja

coupling ; heterocycles ; metalation ; palladium ; Stille reaction ; Suzuki reaction ; cyclic voltammetry ; electropolymerization

11/13
Nr opisu: 0000024696   
Ring transformations in reactions of 1,4-dinitropyrazole with N-nucleophiles.
[Aut.]: Rafał Jędrysiak, M. Sawicki, Paweł* Wagner, Jerzy** Suwiński.
-Arkivoc 2007 pt VI, s. 103-111, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 1.253

dinitropirazol ; nukleofil ; aminy ; hydrazyna ; transformacja pierścienia

dinitropyrazole ; nucleophile ; amines ; hydrazine ; ring transformation

12/13
Nr opisu: 0000017658   
Acid-base interactions in some isoquinoline and quinazoline amino derivatives.
[Aut.]: Wojciech** Zieliński, Agnieszka Kudelko.
-Arkivoc 2005 pt V, s. 66-68, bibliogr. 40 poz.. Impact Factor 0.694

1-aminoizochinolina ; 4-aminochinazolina ; 2,4-diaminochinazolina ; zasadowość ; efekt stearynowy

1-aminoisoquinoline ; 4-aminoquinazoline ; 2,4-diaminoquinazoline ; basicity ; steric effect

13/13
Nr opisu: 0000022516   
Synthesis and some properties of three stereoisomers of 1,4-diethoxy-2,5-bis[2-(thien-2-yl)ethenyl]benzene.
[Aut.]: R. Gabański, Krzysztof* Waśkiewicz, Jerzy** Suwiński.
-Arkivoc 2005 pt V, s. 58-65, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.694

pochodne tienylo-PPV ; synteza ; stereoizomer ; struktura X-ray

thienyl-PPV derivatives ; synthesis ; stereoisomer ; x-ray structure

stosując format:
Nowe wyszukiwanie