Wynik wyszukiwania
Zapytanie: AKUST MOL KWANT
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/24
Nr opisu: 0000019150
Analysis of a real shape of the Brillouin spectral line from carbon tetrachloride.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Anna* Hudy, Zygmunt** Kleszczewski.
-Akust. Mol. Kwant. 1997 t. 18, s. 19-23, bibliogr. 8 poz.

2/24
Nr opisu: 0000019151
Wpływ efektu piezoelektrycznego na podstawowe parametry propagacji hiperdźwiękowej fali akustycznej.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski.
-Akust. Mol. Kwant. 1997 t. 18, s. 25-47, bibliogr. 7 poz.

3/24
Nr opisu: 0000035246
Determination of thermal parameters - photothermal methods basing on 1-D theoretical models.
[Aut.]: Jerzy Bodzenta, Jacek* Mazur, Roman Bukowski, Zygmunt** Kleszczewski.
-Akust. Mol. Kwant. 1996 t. 17, s. 303-309, bibliogr. 8 poz.

4/24
Nr opisu: 0000035245
Different descriptions of photodeflecton detection in photothermal measurements - comparison.
[Aut.]: Jerzy Bodzenta, Jacek* Mazur, Zygmunt** Kleszczewski.
-Akust. Mol. Kwant. 1996 t. 17, s. 311-316, bibliogr. 7 poz.

5/24
Nr opisu: 0000035249
Observation of the hipersonic acoustics waves in the LiTaO3 crystal.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski.
-Akust. Mol. Kwant. 1996 t. 17, s. 37-43, bibliogr. 2 poz.

6/24
Nr opisu: 0000035248
The mathematical modelling of flowmeter sensors.
[Aut.]: Stanisław* Waluś.
-Akust. Mol. Kwant. 1996 t. 17, s. 275-286, bibliogr. 23 poz.

7/24
Nr opisu: 0000035247
Wybrane problemy związane ze stosowaniem ultradźwięków w przepływomierzach ultradźwiękowych z nakładanymi głowicami.
[Aut.]: Stanisław* Waluś.
-Akust. Mol. Kwant. 1996 t. 17, s. 287-294, bibliogr. 8 poz.

8/24
Nr opisu: 0000019161
Badania eksperymentalne brillouinowskiego rozpraszania światła w krysztale LiTaO3.
[Aut.]: Tomasz Błachowicz, Zygmunt** Kleszczewski.
-Akust. Mol. Kwant. 1995 t. 16, s. 23-33, bibliogr. 3 poz.

9/24
Nr opisu: 0000057305
Dwadzieścia pięć lat akustyki w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Zygmunt** Kleszczewski.
-Akust. Mol. Kwant. 1995 t. 16, s. 7-12

10/24
Nr opisu: 0000056992
Światłowodowe czujniki pola elektrycznego wykorzystujące zjawisko elektroluminescencji.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, W. Trzaskalik.
-Akust. Mol. Kwant. 1995 t. 16, s. 199-209, bibliogr. 11 poz.

11/24
Nr opisu: 0000000430
Akustooptyczne oddziaływanie Bragga w ośrodkach izotropowych z wymuszoną anizotropią optyczną.
[Aut.]: Roman Bukowski, A. Dziechciarczyk, Zygmunt** Kleszczewski.
-Akust. Mol. Kwant. 1994 t. 15, s. 19-41, bibliogr. 10 poz.
Referaty wygłoszone na XXIII Szkole Akustyki Molekularnej i Kwantowej, Wisła, luty 1994

12/24
Nr opisu: 0000000429
Światłowodowe czujniki temperatury na bazie wielomodowych światłowodów włóknistych.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny.
-Akust. Mol. Kwant. 1994 t. 15, s. 127-136, bibliogr. 10 poz.
Referaty wygłoszone na XXIII Szkole Akustyki Molekularnej i Kwantowej, Wisła, luty 1994

13/24
Nr opisu: 0000000431
Ultradźwiękowe wspomaganie usuwania soli siarczanowych z wód kopalnianych.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej.
-Akust. Mol. Kwant. 1994 t. 15, s. 233-239, bibliogr. 5 poz.
Referaty wygłoszone na XXIII Szkole Akustyki Molekularnej i Kwantowej, Wisła, luty 1994

14/24
Nr opisu: 0000000428
Wpływ wybranej grupy gazów na własności akustyczne ftalocyjaniny miedziowej.
[Aut.]: Marian** Urbańczyk, Wiesław Jakubik.
-Akust. Mol. Kwant. 1994 t. 15, s. 219-225, bibliogr. 3 poz.
Referaty wygłoszone na XXIII Szkole Akustyki Molekularnej i Kwantowej, Wisła, luty 1994

15/24
Nr opisu: 0000051948
Badanie własności sensorowych flotacyjaniny miedzi w strukturach warstwowych typu SAW.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Stanisław** Kochowski, Aleksander* Opilski, Marian** Urbańczyk.
-Akust. Mol. Kwant. 1993 t. 14, s. 123-135, bibliogr. 4 poz.

16/24
Nr opisu: 0000051950
Światłowodowy wielomodowy refraktometr planarny.
[Aut.]: Marek Błahut, Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Aleksander* Opilski, Zbigniew Opilski, Roman Rogoziński.
-Akust. Mol. Kwant. 1993 t. 14, s. 25-32, bibliogr. 6 poz.

17/24
Nr opisu: 0000051947
Transverse acoustoelectric effect and surface photovoltage method in surface study of GaP:Te(111).
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Bogusława Adamowicz, Aleksander* Opilski.
-Akust. Mol. Kwant. 1993 t. 14, s. 185-189, bibliogr. 8 poz.

18/24
Nr opisu: 0000051949
Ultradźwięki w odwadnianiu osadów ściekowych.
[Aut.]: Ewa** Zielewicz-Madej.
-Akust. Mol. Kwant. 1993 t. 14, s. 257-269, bibliogr. 16 poz.

19/24
Nr opisu: 0000045346
Zastosowanie wymiany jonowej K+ - Na+ w technologii jednomodowych struktur światłowodowych.
[Aut.]: Marek Błahut, Kazimierz Gut, Paweł Karasiński, Aleksander* Opilski, Zbigniew Opilski, Roman Rogoziński.
-Akust. Mol. Kwant. 1993 t. 14, s. 19-24, bibliogr. 3 poz.

20/24
Nr opisu: 0000052650
Fotoakustyczne i fototermiczne metody badań nieniszczących. [Cz.] 2: Metody eksperymentalne - przegląd literatury i badania własne.
[Aut.]: Jerzy Bodzenta, Roman Bukowski, Barbara** Pustelny, Zygmunt** Kleszczewski.
-Akust. Mol. Kwant. 1992 t. 13, s. 49-71, bibliogr. 69 poz.

21/24
Nr opisu: 0000052649
Fotoakustyczne i fototermiczne metody badań nieniszczących.. [Cz.] 1: Podstawy teoretyczne - przegląd literaturowy.
[Aut.]: Roman Bukowski, Jerzy Bodzenta, Zygmunt** Kleszczewski.
-Akust. Mol. Kwant. 1992 t. 13, s. 33-48, bibliogr. 19 poz.

22/24
Nr opisu: 0000056989
Investigation of surface potential on GasAs surface by means of acoustoelectric effects.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny, Zdzisław* Kubik.
-Akust. Mol. Kwant. 1992 vol. 13, s. 119-124

23/24
Nr opisu: 0000022307
Investigation of surface potential of real InP surface by means of transverse acoustic method.
[Aut.]: Tadeusz Pustelny.
-Akust. Mol. Kwant. 1991 vol. 11, s. 173-176

24/24
Nr opisu: 0000064493
Analiza numeryczna dyfrakcji światła na impulsach akustycznych w obszarze Bragga.
[Aut.]: Jerzy Bodzenta, Zygmunt** Kleszczewski.
-Akust. Mol. Kwant. 1988 t. 9, s. 11-16, bibliogr. 5 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie