Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SFERA PUBLICZNA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/12
Nr opisu: 0000122827   
Morfostaza. Resentymentalne uwarunkowania sprawstwa w polskiej sferze publicznej.
[Aut.]: Piotr Weryński.
-Uniw. Czas. Socjol. 2017 nr 19, s. 27-37, bibliogr.. Punktacja MNiSW 3.000

resentyment ; morfostaza ; sfera publiczna ; struktura ; sprawstwo ; analiza przyczynowa

resentment ; morphostasis ; public sphere ; structure ; agency ; causal analysis

2/12
Nr opisu: 0000119156
Resentyment grupowy jako czynnik warunkujący polską morfostazę strukturalno-kulturową.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. III Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 28-30 września 2017 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Third international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2017, s. 120

morfostaza ; resentyment grupowy ; mechanizmy resentymentalne ; sfera publiczna ; historyczna analiza przyczynowa

morphostasis ; resentment group ; resentment mechanismus ; public sphere ; historical causal analysis

3/12
Nr opisu: 0000120627   
Resentyment grupowy jako czynnik warunkujący polską morfostazę strukturalno-kulturową.
[Aut.]: Piotr Weryński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 112, s. 405-416, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

morfostaza ; resentyment grupowy ; mechanizmy resentymentalne ; sfera publiczna ; historyczna analiza przyczynowa

morphostasis ; resentment group ; resentment mechanismus ; public sphere ; historical causal analysis

4/12
Nr opisu: 0000122823   
Sfera publiczna trwale warunkowana. Studium przypadku powiatowej debaty publicznej w ujęciu morfogentycznym.
[Aut.]: Piotr Weryński.
-Prz. Socjol. 2017 t. 66 z. 3, s. 73-96, bibliogr.. Punktacja MNiSW 15.000

sfera publiczna ; obserwacja uczestnicząca ; wzór aktywnego obywatelstwa ; morfostaza ; zbiorowy podmiot działania

public sphere ; participant observation ; pattern of active citizenship ; morphostasis ; collective action entity

5/12
Nr opisu: 0000112301   
Aksjologiczne bariery w rozwoju sfery publicznej. Studium lokalnego dyskursu publicznego.
[Aut.]: Piotr Weryński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 98, s. 193-210, bibliogr. 31 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

sfera publiczna ; dyskurs ; analiza ; aktywne obywatelstwo ; morfogeneza ; zbiorowy podmiot działania

public sphere ; discourse ; analysis ; active citizenship ; morphogenesis ; collective action actor

6/12
Nr opisu: 0000113137
Emergent levels of Polish public sphere and agency. Conceptualization of research project.
[Aut.]: Piotr Weryński.
-Soc. Komun. 2016 t. 2, s. 28-34, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sfera publiczna ; morfogeneza ; realizm krytyczny ; emergentne poziomy rzeczywistości

public sphere ; morphogenesis ; critical realism ; emergent levels of reality

7/12
Nr opisu: 0000113143   
Emergentne poziomy i przestrzenie w badaniach aktywnego obywatelstwa. Analiza morfogenetyczna.
[Aut.]: Piotr Weryński.
-Zarz. Publiczne. Public Gov. 2016 nr 3, s. 80-92, bibliogr. 51 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

morfogeneza ; sprawczość ; emergentne poziomy rzeczywistości ; sfera publiczna ; wzory uczestnictwa obywatelskiego

morphogenesis ; agency ; emergent levels of reality ; public sphere ; patterns of civil activity

8/12
Nr opisu: 0000120072
Interesy i resentymenty inteligenckie jako emergentne właściwości strukturalne i kulturowe.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 22-24 września 2016 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Second international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2016, s. 118

inteligencja ; sfera publiczna ; morfogeneza

intelligence ; public sphere ; morphogenesis

9/12
Nr opisu: 0000068186
Zinstytucjonalizowany konflikt w polskiej sferze publicznej - studium przypadku kampanii politycznej.
[Aut.]: Dorota Dolińska, Piotr Weryński.
W: Bunt i reforma. Pod red. Grażyny Osiki. Kraków : Homini, 2011, s. 291-303

sfera publiczna ; kampania polityczna ; konflikt

public sphere ; political campaign ; conflict

10/12
Nr opisu: 0000074296
Innovative solutions for adjustment of city area to disabled persons and the aged with using computer techniques.
[Aut.]: Agnieszka Kowalska-Styczeń, Joanna Bartnicka, Ch. Bevilacqua.
W: 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics. 2010 AHFE International Conference, Miami, Florida, USA, 17-20 July 2010. [Dokument elektroniczny]. Ed. by W. Karwowski, G. Salvendy. Louisville : AHFE International 2010, 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-10, bibliogr. 8 poz.

osoba niepełnosprawna ; starzenie ; przestrzeń miejska ; dostępność ; mobilność ; innowacyjność ; sfera publiczna ; projektowanie dla wszystkich

disabled person ; ageing ; urban space ; accessibility ; mobility ; innovation ; public sphere ; design for all

11/12
Nr opisu: 0000068253
Problem doboru wskaźników uczestnictwa w sferze publicznej w Polsce i Europie.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. "Omnes homines aequales sunt". Praca zbiorowa. T. 2. Pod red.: Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2010, s. 98-108

sfera publiczna ; kapitał społeczny

public sphere ; social capital

12/12
Nr opisu: 0000068282
Wzory uczestnictwa obywatelskiego liderów lokalnych. Aplikacja koncepcji zasobów lokalnych.
[Aut.]: Piotr Weryński.
W: Społeczności lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 75-90, bibliogr. 15 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 170)

lider lokalny ; sfera publiczna ; społeczność lokalna

local leader ; public sphere ; local community

stosując format:
Nowe wyszukiwanie